गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली.

एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर झवलं होतं. नेहा आणि स्वातीने एक चांगला लांब लचक सिक्स्टी नाइन संपविला होता. त्यानंतर स्वातीने मोठ्या प्रेमाने आणि अधीरतेने शोभाच्या पुच्चीतून आपल्या लाडक्या मुलाचं वीर्य चोखून घेतलं होतं.

शोभा आणि स्वाती सिक्स्टी नाइन करत बिछान्यावर बिलगून पडल्या होत्या. नेहा हळूहळू आपली चूत कुरवाळत खुर्चीत बसली होती. बहुतेक पुढच्या कार्याबद्दल ती विचार करत होती. दर्शन तिच्या समोर खाली बसून तिच्याशी बोलत होता. खरं म्हणजे तो तिची मनधरणी करत होता. आत्तापर्यंत नेहाने त्याला आपल्याला हात पण लावून दिला नव्हता आणि त्याला या सुंदर मुलीपासून दूर राहवत नव्हतं.

“अगं नेहा, प्लीज, एक किस तरी दे. खरं म्हणजे तू मला एकदा तरी चोदू द्यायला पाहिजे! आपल्या आया बघ कश्या एक दुसऱ्याशी बिलगल्या आहेत. मग आपण तसं का करू शकत नाही? मी तुझा गुलाम होऊन राहीन नेहा, मला एकदा तरी चांस दे ना, प्लीज.”

नेहा हसली.

“तसा विचार पण सोडून दे. माझे किस नुसते स्वाती काकू आणि आईसाठी आहेत. आणि परत मला झवायची भाषा केली तर मुस्कटात मारीन.”

“अगं कमीत कमी एकदा तुझ्या या मस्त चूतचा स्वाद तरी घेऊ दे. मी चोखेन तुला व्यवस्थित. मला आता चांगलं येतं ते. आणि तू डोळे बंद केले तर असं इमेजिन करू शकते की आई किंवा शोभा काकूच चोखत आहे. त्यात तुझी काय हरकत आहे? अगं तुझ्या सारख्या सुंदर तरुणीच्या त्या मखमली पुच्चीच्या एका स्वादासाठी मी काही पण करेन.” दर्शन कासावीस होऊन म्हणाला.

नेहा चुप राहिली. तिच्या डोळ्यात सहसा एक खट्याळ चमक आली होती.

“दर्शन उठ आणि मा‍झ्या समोर उभा रहा.”

दर्शन लगबगीने उभा राहला.

“आता फिर. मला मागून तुला बघू दे.”

दर्शन तिच्याकडे पाठ करून उभा राहिला. दर्शनचे गोरे नितंब नेहा लक्ष देऊन बघत होती. मग तिने हात लांब करून ते दाबले आणि थोडे फाकवले. मग तिने त्याचे ते गुलाबी भोक निरखून बघितलं.

“दर्शन, तुझं ढुंगण मस्त आहे हं. कधी कोणी तरुण मुलं किंवा मोठे माणसं तुझ्या मागे लागले नाही का, तुझी गांड मारायला?”

नेहाचे हे उद्गार ऐकून दर्शन लाजला.

“छे गं, काहीतरीच काय? माझ्या मागे कशाला लागतील? आणि मलाही त्यात काही रस नाही.” तो म्हणाला.

“पण मला आहे रे बाबा. तुला माहीत आहे की तो डबल डिल्डो लावून आईला किंवा स्वाती काकूला झवायला मला किती आवडतं! मला वाटतं की त्याने तुझी गांड मारायला पण मला आवडेल!”

“अगं, किती जाड डिल्डो आहे तो! मी मरून जाईन! तुम्हाला ठीक आहे, तुमच्या नरम इलास्टिक पुच्चीत तो आरामात जातो, पण माझी तर फाटूनच जाईल.” दर्शन घाबरून म्हणाला.

“अरे माझ्याकडे एक लहान छोटा वाला पण आहे, पहिले पहिले मी डिल्डोने झवायला शिकत होते तेव्हा तोच वापरायचो आम्ही. त्याने तुला जास्त त्रास नाही होणार, हां तरी थोडं नक्की दुखेल. खरं म्हणजे मी काही फोटो पाहिले आहे ज्यामध्ये स्त्रिया असे डिल्डो लावून पुरुषांची गांड मारतात. मला वाटतं की तुझी पण तशीच मारावी. जर तू मारू दिली तर मी एखादं वेळेस तुला माझी पुच्ची पण चोखू देईन.”

दर्शन तिच्याकडे बघतच राहिला. त्याला समजत नव्हतं की काय करायचं. त्याला विचित्र वाटत होतं. पण नेहाची जवान चूत अखेर चोखायला मिळेल या आशेनी तो उत्तेजित पण झाला होता.

“मला माहीत आहे की आईने तुला काहीतरी प्रॉमिस केलं आहे. आजच बहुतेक ती तुला तिची गांड मारू देणार आहे. मग असं करू की जेव्हा तू तिची मारशील तेव्हाच मी पण तुझी गांड मारेन. बघ हं, विचार कर, नाहीतर मी पण आईला सांगते की काही गरज नाही दर्शनला तिची गांड मारू द्यायची.”

तिकडे शोभा आणि स्वाती मध्ये पण गंभीर गप्पा चालल्या होत्या.

“अगं शोभा, खरं म्हणजे नेहा आणि दर्शनची जोडी किती चांगली आहे, नाही? दोघे जवळ जवळ एकाच वयाचे आहे, सुंदर आहे आणि चांगलेच कामुक आहे. यांचं आपण दोन-तीन वर्षांनी लग्न लावून दिलं तर?”

“छान होईल. खऱ्या अर्थात आपली एक आगळी वेगळीच फॅमिली होईल. पण ही नेहा मस्तवाल आहे. अगदी पुरुष विरोधी आहे. बघ तो दर्शन कसा तिला गयावया करत आहे पण ती दादच देत नाही. खरं म्हणजे दर्शनसारख्या मस्त देखण्या मुलाशी संभोग करायला कोणती पण स्त्री तयार होईल पण ही आमची नेहा एकध्यानच आहे. तिला दर्शनकडे काहीतरी करून आकर्षित केलं पाहिजे, नाहीतर नवरा बायको होऊन ते करणार तरी काय?” शोभा म्हणाली.

तिकडे दर्शन आणि नेहामध्ये काहीतरी वादविवाद चालला होता हे पाहून शोभाने अखेर विचारलं, “काय गोष्टी चालल्या आहेत तुमच्या? ‘गांड’ वगैरे मी काहीतरी ऐकलं. मा‍झ्या गांडीबद्दल बोलत आहेस का रे तू राजा, किती चवताळला आहेस? जरा दमाने घे.”

नेहाने हसून तिला सगळं सांगितलं. नेहा आता खरंच उत्तेजित झाली होती. खेळाखेळात आखलेली योजना आता तिच्या मनात भरली होती.

शोभाला पण ते पटलं. ती हळूच स्वातीला म्हणाली, “अगं मजा येईल. नवीनच प्रकार आपल्याला पहायला मिळेल. एक तरुण मुलगी एका तरुण मुलाची गांड मारत आहे, असं दृश्य कोणाला कधी पहायला मिळतं का? या बहाण्याने अखेर दोघांचे शरीर संबंध तरी जुळतील. पुढे नेहा लग्नाला तयार व्हायची पण शक्यता आहे.”

स्वातीला ते पटलं. ती दर्शनची समजूत काढू लागली.

“यात काही गैर नाही दर्शन. अरे वेगळा खेळच समज ना. आणि मी ऐकलं आहे की पुरुषांनी आपल्या गांडीत काही घातलं की त्यांची पण वासना वाढते. आणि नेहा म्हणत आहे ना लहान डिल्डो वापरेल म्हणून. मग करून तर बघ ना! तिच्या पुच्चीच्या रसाचा विचार कर. खरंच खूप गोड आहे रे. मी तर वेडी झाली आहे या मुलीच्या योनिरसाची!”

दर्शनचं मन विचलित होत होतं. त्याने शोभाकडे बघितलं. तिने मुद्दामहून कुशी वळवली आणि उताणी पडली. तिचे विशाल मांसल नितंब आता दर्शनला दिसत होते.

“अरे आज मी पण तुला तुझं बक्षीस देणार होते. स्वातीने मला सांगितलं की तू मागच्या काही दिवसांपासून तिची कशी दिवस-रात्र सेवा करत आहेस. मग आज ये आणि घे आपलं बक्षीस. आणि तोपर्यंत नेहाला पण मजा करू दे. आणि त्या नंतर ती तुला चांगली अर्धा तास आपली चूत चोखू देईल.”

दर्शन तयार झाला. त्याचा लंड शोभाच्या त्या गुबगुबीत पृष्ठभागात शिरायला बेचैन झाला होता. उत्साहाने तो शोभाच्या जवळ आला. तिच्या नितंबांचे चुंबन घेत म्हणाला, “काकू चल ना प्लीज, आता मारू दे तुझी, मला राहवत नाही. मी क्रीम आणू का? नाहीतर तुला दुखेल. आणि कुठल्या आसनात मारू? त्या दिवशी तू मला कितीतरी फोटो दाखवले होतेस ना असे मागून घालायचे?”

शोभाने आत्तापर्यंत डॉगी स्टाइलचा पवित्रा घेतला होता.

“हीच पोज बेस्ट आहे रे राजा, एकाच वेळेला तुला माझी चूत आणि गांड दोन्ही दिसतील मागून. एकदा तू माझी गांड मारायला सुरुवात केलीस की मग खाली झोपेन आणि तू माझ्यावर झोप. मग नेहा पण तसंच करेल. काळजी करू नकोस, नेहा आणेल तुझ्यासाठी क्रीम. पण मला तर असंच आवडतं. एक कर, मागून घाल तुझा लंड मा‍झ्या पुच्चीत आणि झव दोन मिनिट, मस्त ओला होईल.”

स्वाती उत्साहाने तिच्या बाजूला येऊन बसली आणि म्हणाली “मी तोपर्यंत थोडा रस तुझ्या भोकात पण लावते हं, शोभा.”

दर्शनने मागून शोभाची पुच्ची झवायला सुरुवात केली होती. त्याची आई बोटांनी शोभाच्या योनितून पाझरणाऱ्या रसाला आपल्या बोटांनी तिच्या गुदाच्या भोकात लावत होती. दर्शनला एवढी मजा येत होता की काकूला झवूनच टाकावं की काय असं त्याला क्षणभर वाटलं. त्याने कसंतरी स्वत:ला आवरलं आणि लंड बाहेर काढला.

“आता आत टाकू का, काकू?”

शोभाने होकार देताच त्याने आपला लंड तिच्या भोकावर ठेवला आणि दाबू लागला. भोक घट्ट होतं पण तिच्या योनिच्या रसाने चिकट आणि बुळबुळीत झालं होतं. ‘पॉक्कऽऽ’ करून सुपारी आत गेली. शोभाचं शरीर क्षणभर ताठरलं आणि मग परत तिने आपली गांड ढिली केली. दर्शनने धक्के देत अखेर आपला पूर्ण लंड तिच्या ढुंगणाच्या मध्ये गाडला आणि तिचे कूल्हे धरून अधाश्यासारखा तो तिची गांड मारू लागला.

“अरे थांब, आता मला तर घालू दे तुझ्या मागच्या भोकात.” नेहाने त्याला बजावलं.

दर्शन थांबला आणि वळून मागे बघितलं. नेहा दुसरा थोडा लहान पांढरा डिल्डो बांधून आली होती. तो लहान जरूर होता तरी दर्शनला चांगलाच जाड वाटत होता.

“अगं प्लीज, हळू कर नेहा, दुखणार तर नाही ना?” तो कळवळला.

“अरे वा, आता घाबरतोस? आणि स्वत: पुरुष जेव्हा स्त्रियांवर चढतात तेव्हा त्यांना काय वाटत असेल त्याचा विचार केला आहे कधी? चल आता नाटक करू नकोस.” नेहाने दरडावलं.

ती डिल्डोवर क्रीम लावत होती. स्वातीने थोडी क्रीम घेतली आणि प्रेमाने आपल्या मुलाच्या गांडीच्या भोकात लावू लागली.

“हे कोणी पाहिलं तर काय म्हणेल? एक स्त्री आपल्या होणार्‍या सुनेसाठी आपल्याच मुलाच्या गांडीच्या भोकात क्रीम लावत आहे म्हणजे तिची सून आरामात तिच्या मुलाची गांड मारू शकेल! याहून अधिक चावट गोष्ट काय असू शकेल?” ती स्वत:शीच पुटपुटली.

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!