गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती.

“स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय, अगदी लोखंडी सळीसारखा कडक आहे. हा एकदा तुझ्या पुच्चीत गेला की तुला अगदी खलास करून टाकेल. पण त्याच्या अगोदर आपल्या लाडक्याला आपला थोडा रस पाज थोडा.” शोभा म्हणाली.

स्वाती कशीबशी उभी राहिली. पहिले वाकून तिने दर्शनचं घसघशीत चुंबन घेतलं आणि मग हातात फळासारखं आपलं एक स्तन घेऊन त्याच्या तोंडासमोर धरलं.

“चोख मा‍झ्या राजा, लहानपणी तुला हे फार आवडायचं, आठवतं का? बस आत दूध नाहिये रे, बाकी तुला आवडल्यासारखंच आहे.”

तो निप्पल तिने त्याच्या तोंडात दिला. दर्शन डोळे बंद करून आपण परत आपल्या लाडक्या आईचं स्तनपान करत आहे अशा आविर्भावात तो चोखू लागला. त्याच्या चेहऱ्यावर एक असीम सुखाची भावना होती. तो जणू स्वर्गात होता.

आणि हे स्वर्ग सुख मग आणखी वाढलं. स्वाती त्याच्या तोंडातून आपला स्तन काढून उभी राहिली. एक पाय उचलून तिने खुर्चीवर ठेवला. तिची चूत आता उघडी होती. दर्शनचं डोकं धरून तिने खाली दाबलं आणि आपल्या मांड्यांच्या मध्ये घुसवलं.

“घे बाळा, तुझी आई आपल्या शरीराचा सर्वात मादक आणि गोड भाग तुला देत आहे. तो तुझ्या ओळखीचा आहे पण तू विसरला असशील रे मा‍झ्या लाडक्या, इथूनच तू निघाल्याचं मला अजूनही आठवतं रे!”

आपल्या आईच्या त्या उष्ण ओल्या मखमली मांड्यांत तोंड लपवून दर्शन तोंडात येईल ते भाग चाटू आणि चोखू लागला. त्याचा लंड आता केव्हा झडेल याचा नेम नव्हता. शोभाचं त्यावर लक्ष होतं. तिने स्वातीला सांगितलं, “स्वाती, आता लवकर निर्णय घे, आपल्या मुलाकडून झवून घ्यायचं आहे की त्याचा लंड चोखायचा आहे. आता त्याचं काही खरं नाही दिसत.”

स्वातीने वाकून दर्शनचा गुलाबी गोरा थरथरता लंड बघितला आणि पटकन खाली उतरली. नंतर झवता येईल, पण आत्ता या गोंडस लंडाचा रस प्यायल्या शिवाय शांतता नाही, असा तिने विचार केला.

तिने दर्शनच्या हाताला बांधलेल्या ब्रा सोडल्या आणि त्याला ओढून बिछान्यावर घेऊन गेली.

ती आता चांगलीच घाईत होती. दर्शनला खाली झोपवून ती त्याच्यावर उलट्या बाजूने चढली आणि आपली चूत त्याच्या तोंडाला लावली. दर्शन तिची चूत चोखू लागला. तितक्यात तिने पण त्याचा लंड धरला आणि भराभरा त्याचे चुंबन घेऊ लागली. अखेर न राहवून आपल्या मुलाचा पूर्ण लंड तिने गिळला आणि चोखू लागली.

आई मुलाचं हे सिक्स्टी-नाइन बघून शोभा आणि नेहाने पण त्यांचं अनुसरण केलं. त्यांच्याच शेजारी झोपून त्या पण एक दुसरीची पुच्ची चोखण्यात दंग झाल्या.

दर्शन स्खलित झाला आणि त्याला त्या सुखाने रडू आलं. तो क्षणच असा होता. आपल्याच आईच्या चूतचा रस पीत पीत आईच्या तोंडात तो झडला होता. त्याला घेरी आली. स्वाती अशी तावात होती की जोपर्यंत ती स्वत: स्खलित नाही झाली तोपर्यंत त्याचा लंड चोखत राहिली आणि आपली पुच्ची त्याच्या ओठांवर घासत राहिली.

काही वेळाने सर्व उठून बसले.

“काय स्वाती, कसा वाटला आपल्या मुलाचा लंड? मस्त जवान माल आहे, नाही? आणि काय रे दर्शन झाली की नाही तुझ्या मनाची शांती? तसंही तू आपल्या आईला झवल्याशिवाय तुमचं हे मिलन पूर्ण होणार नाही हं, राजा.”

मग ती स्वातीला म्हणाली, “तसं स्वाती, तू चांगलं केलंस की त्याचा लंड चोखून घेतलास. नाहीतरी या अवस्थेत तो दोन मिनिटांहून जास्त तुला झवू शकला नसता. आता त्याचा परत उभा झाला की छान तासभर मजा करत येईल.”

नेहाकडे वळून ती म्हणाली, “नेहा, चल आपण दुसर्‍या बेडरूममध्ये जाऊ, आई लेकाला आता आज एकटं सोडू. मन भरून त्यांना हा नवा गोड संबंध अनुभवू दे. उद्या रात्रीपासून परत आपण एकत्र मजा करू.”

त्या बाहेर गेल्या आणि दार लोटून घेतलं. स्वाती एकदा झडली होती पण तिची वासना शांतच होत नव्हती. आपल्या मुलाशी हा मुखमैथुन करून तिच्या अंगात जणू काम देवी संचारली होती. दर्शनचा लंड हातात घेऊन ती परत चोखू लागली.

त्याचं डोकं घट्ट तिने आपल्या मांड्यांमध्ये धरून ठेवलं होतं. दर्शन सावरला. आपल्या तोंडावर असलेली आपल्या आईची चूत त्याने परत चोखायला सुरुवात केली. चूतमधून गळत असलेल्या त्या बुळबुळीत स्त्रावाने आईच्या अतृप्त वासनेची त्याला कल्पना आली. तो थोडा ओशाळला आणि आपलं कर्तव्य पूर्ण लागला.

शोभाने त्याला चांगलं शिकवलं होतं. आपल्या आईच्या कडक बेदाण्यावर जि‍भेचा वापर करून दहा मिनिटात त्याने स्वातीला दोनदा खलास केलं आणि अखेर स्वाती एक समाधानाचा उश्वास सोडून निश्चल झाली.

“दर्शन राजा, किती गोड आहे रे तुझं वीर्य. शोभाने यावर खूप ताव मारला असेल मा‍झ्या गैर हजेरीत? चल, आता हे फक्त माझं हं, वाटल्यास तिला चोद, पण पिणार फक्त मी.”

दर्शन उठून बसला आणि तिच्या उरोजांशी खेळू लागला. आपल्या समोर पडलेली आपल्या आईची नग्न काया बघून त्याला समजत नव्हत की कसा या वरदानाचा उपभोग घ्यायचा.

“आई, तू किती सुंदर आहेस! मला आता कोणी नको. मी तुझ्यासाठी काही पण करेन, तू फक्त आज्ञा कर.” असे म्हणून तो मातृ भक्त मुलगा वाकून ठिकठिकाणी तिचे चुंबन घेऊ लागला.

स्वाती त्याच्या ओठांच्या स्पर्शाने सुखावली आणि आपले पाय फाकवून त्याला परत आमंत्रण दिलं. तिच्या योनिचे चुंबन घेऊन दर्शनने तिला हळूच पालथं केलं आणि तिच्या पाठीचे आणि मानेचे चुंबन घेऊ लागला. मग तो तिच्या नितंबांवर आला. आता त्याचा लंड परत उसळू लागला होता. मन भरून जवळून त्याने आईचे ते गोरे नितंब पाहिले आणि त्यात तोंड लपवून त्यांच्या मधल्या खोल चीरेत नाक खुपसून पडून राहिला.

तो विचार करत होता. आई कधी आपल्याला यांना भोगायची संधी देईल का? शोभा काकूने वचन दिलं होतं पण अजूनही आपली गांड मारायची संधी दिली नव्हती. मग जर आत्ताच आईची गांड मारायला मिळाली तर? कल्पनेनेच तो असा बिथरला की त्याला आणखी थांबणं अशक्य झालं. अजून त्याने आईला झवलं पण नव्हतं आणि गांड मारायचा विचार करत होता.

“आई पण वाट बघत असेल. कितीतरी दिवसात बिचारी नीट झवली गेली नसेल!” तो स्वत:शीच पुटपुटला.

त्याने परत तिला सरळ केलं आणि तिचे निप्पल चोखत तिच्या योनिशी खेळू लागला. बोटांनी चोदायला सुरुवात केली. आईची योनी ओलीचिंब होती.

स्वातीने त्याला कवटाळून घट्ट छातीशी धरलं. आपलं पूर्ण थान त्याच्या तोंडात खुपसावं असं तिला वाटत होतं. पण दर्शन पाच मिनिटात उठून बसला. स्वातीला काही कळायच्या आधी तिच्यावर चढून सपकन तिच्या चूतमध्ये आपला लंड त्याने खुपसला आणि तिच्यावर झोपून तिचं चुंबन घेत तिला सपासप झवू लागला.

स्वातीला हे अनपेक्षित होतं. तशी ती वाटच बघत होती की कधी आपला लाडका आपला तरुण कडक लंड तिच्या योनित घालतो पण ज्या घाईने दर्शनने हे केलं, ते बघून ती थक्क झाली.

“अरे हे काय करतोयस राजा, जरा दमाने घे. मी तुझीच आहे.”

दर्शनने आपल्या तोंडाने तिचं तोंड बंद केलं आणि तिला झवू लागला.

स्वाती काही वेळ तशीच पडून राहिली आणि अखेर आपले पाय दर्शनच्या कंबरेभोवती गुंडाळून खालून धक्के मारून त्याला प्रतिसाद देऊ लागली. दर्शनच्या जबरदस्तीने मनातून तिला खूप आनंद झाला होता. एक तरुण पुरुष परत आपल्यावर एवढा भाळू शकतो या विचारानेच ती भारावून गेली होती.

“झव मा‍झ्या राजा, चोदून टाक मला, आज रात्रभर चोद मला, मी तुझीच आहे रे, मा‍झ्या पिल्ला, झव मला, आऽऽऽह आहऽऽ जोरातऽऽ!” असे म्हणत ती तडफडू लागली.

दर्शनच्या जोरदार धक्क्यांनी पलंग पण हलू लागला. आई मुलाच्या प्रखर मिलनाची अखेर सुरुवात झाली होती.

सकाळी शोभाने उठून चुपचाप त्यांच्या रूममध्ये डोकावलं. आई आणि मुलगा एक दुसर्‍याला बिलगून गाढ झोपले होते. बरेच थकलेले दिसत होते. चेहऱ्यावर एक अपूर्व तृप्ति होती.

‘रात्रभर दोघे जुंपले असतील.’ तिने विचार केला. हसून ती बाहेर आली आणि कामाला लागली. नेहा पण झोपली होती. तिने पण रात्रभर आपल्या आईसाठी खूप मेहनत केली होती. ‘आपापल्या आईच्या सुखासाठी झटणारी अशी मुलं म्हणजे खरंच काम देवाची कृपाच म्हटली पाहिजे’ असा चावट विचार शोभाच्या मनात आला. स्वाती आणि दर्शनची ही मधुर जोडी घडवून आणायला स्वत:च्या भूमिकेबद्दल पण शोभाला गर्व होता.

दुसर्‍या दिवसापासून स्वाती आणि दर्शन परत आपल्या फ्लॅटमध्ये गेले. एका रात्रीची गोष्ट ठीक आहे पण उगीच शेजार्‍यांना संशय नको की हे दोघे कुटुंब दररोज रात्री एकत्र का राहतात? आता आठवड्यात दोन दिवस ते तीन-चार तास एकत्र काढायचे आणि मजा करून घ्यायचे. मधून एखादी रात्र आलटून पालटून एक दुसर्‍याच्या फ्लॅटमध्ये घालवायचे.

स्वाती आणि दर्शनचा प्रणय चांगलाच बहरला होता. अगदी नवविवाहित जोडप्यासारखी त्यांची काम क्रीडा सुरू होती. दर्शनच्या अंगात तर जसे दहा पुरुषांची वासना संचारली होती. स्वातीला तो सोडतच नव्हता. वेळ मिळताच तिला अगदी अधिकाराने नवऱ्यासारखा ओढत बेडरूममध्ये घेऊन जायचा.

स्वाती पण सुखात होती. तिची चाळिशी जाऊन आपल्याला परत सोळावं लागलं की काय असं तिला वाटत होतं. दर्शन तिच्या शरीराचा वेडा होता. तिचं अंग अंग चोखायचा, मुके घ्यायचा आणि मनसोक्त झवायचा.

आपलं मध्यम वयीन शरीर या तरुण मुलाला एवढं वेड लागू शकतं ही तिच्यासाठी मोठी अभिमानाची गोष्ट होती. रोज शोभाला भेटून ती दर्शनचे प्रताप मोठ्या कौतुकाने सांगायची. तिचे आभार पण मानायची.

“अगं, मी तुझी इतकी ऋणी आहे शोभा, तुझ्यामुळेच मला आपला मुलगा प्रियकराच्या रुपात मिळाला. तुझे कसे आभार मानू कळंतच नाहिये?”

आणि शोभा हसून म्हणायची, “बस असंच मला आणि नेहाला आपल्या या सुंदर शरीराचा उपभोग घेऊ दे, आणि दर्शनला पण मधून मधून आपल्या या काकूची सेवा करायला पाठवत जा, बस खूप झालं, मला सर्व मिळालं.”

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!