माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती.

तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत होते. तो असला असता तर मी कसे त्याच्याकडून झवून घेतले असते, ह्याची मी सतत कल्पना करत होते. त्यामुळे आज रात्री तो येणार म्हणून मी जाम उत्सुक होते.

त्याच्यासाठी खास खरेदी करायला मी संध्याकाळी नटून थटून बाहेर पडले होते आणि सिटी मॉलमध्ये जाऊन स्पेशल खरेदी केली होती. त्याला घालून दाखवण्यासाठी मी खास अंतर्वस्त्रांचा सेक्सी सेट घेतला होता.

नुकतीच मी मॉलमधून खरेदी करून परत आले होते. घरी आल्यावर मा‍झ्या बेडरूममध्ये मी माझी साडी फेडली आणि एक एक करत सगळी वस्त्रे काढून पूर्ण नागडी झाले. मग बाथरूममध्ये जाऊन मी फ्रेश झाले आणि बाहेर आले.

मग वॉर्डरोबमधून मी एक सेक्सी ट्रान्स्फरंट गाऊन आणि ब्रा-पॅन्टीचा सेट काढला आणि हळुवारपणे घातला. लाल रंगाचा हा गाऊन बेबी डॉलसारखा मांड्यांपर्यंत शॉर्ट होता आणि त्यातून आतली अंतर्वस्त्रे उठून दिसायची. काळी नेटची ब्रा आणि पॅन्टी काहीही लपवून ठेवत नव्हती.

माझा निप्पल आणि अरोला ब्रामधून सहज दिसायचा आणि खाली पॅन्टीच्या कपड्यावरून मा‍झ्या योनिवरील हार्ट शेप केसांचा झुपका, मा‍झ्या योनिच्या पाकळ्या आणि माझा योनिदाणा स्पष्ट दिसायचा. अशी सेक्सी अंतर्वस्त्रे घालून मी एकदम उत्तेजित फिल करत होते आणि वेगळ्याच मूडमध्ये होते!

मग मी बाहेर हॉलमध्ये आले आणि कोपऱ्यातील मिनीबारकडे गेले. माझ्यासाठी एका ग्लासात बिअर ओतून घेतली. मग रिक्लायन सोफ्यावर मी बसले आणि थंड बिअरचा एक एक सीप घेऊ लागले.

ग्लास बाजूला ठेवून मी मागे डोके ठेवून रिलॅक्स झाले आणि हात वर घेताना त्याचा स्पर्श मा‍झ्या पुष्ट उभाराला झाला. उत्तेजनेची एक लहर मा‍झ्या अंगातून गेली आणि नकळतपणे मी माझाच पुष्ट उभार हातात धरून दाबला. आपोआप माझे डोळे मिटले आणि मला मॉलमधील गंमत आठवायला लागली.

आज मॉलमध्ये जाताना मी भलत्याच उत्तेजित मूडमध्ये होते! रात्री नवऱ्याबरोबर मस्त चुदाई करण्याच्या कल्पनेमध्ये मी खूपच उत्तेजित होते आणि त्यामुळे मी काहीतरी सेक्सी घालून मॉलमध्ये जाण्याचे ठरवले!

वॉर्डरोब उघडून मी सगळे ड्रेस चेक केले आणि शेवटी साडी घालायचे ठरवले. बॉटल ग्रीन कलरची एक पारदर्शक शिफॉनची साडी मी काढली जी मला अत्यंत सुंदर आणि सेक्सी दिसायची.

ह्या साडीचा काळा ब्लाऊज बिकीनीसारखा पाठीमागे पूर्ण उघडा होता आणि पाठीवर खाली एक ४ इंचाची आडवी पट्टी होती. पुढून तो उभार झाकत दोन्ही खांद्यावरून माने मागे जात हूक करायचा होता.

तो ब्लाऊज घालून मी साडी बेंबीच्या खूप खाली नेसली. साडी इतकी चापून घट्ट नेसली होती की मा‍झ्या नितंबाचा पूर्ण गोलाकार त्यातून उठून दिसत होता. संदीप मा‍झ्या नितंबाला जसे म्हणतो तसे माझी गांड ह्या साडीतून खूपच उठून दिसायची!

मी मुद्दाम जी-स्ट्रिंगसारखी पॅन्टी न घालता माझे अर्धे नितंब झाकतील अशी पॅन्टी घातली होती. त्यामुळे मागे मा‍झ्या गांडीवर मा‍झ्या पॅन्टीचा आकार अगदी स्पष्ट दिसत होता. मी आरशात माझी गांड बघून ती लाईन दिसते की नाही हे चेकही केले होते.

माझे रेशमासारखे मुलायम केस मोकळे सोडून, चेहर्‍यावर हलकासा पण आकर्षक मेकअप करून मी तयार झाले आणि माझी गांड मटकावत शॉपिंगला निघाले.

मॉलच्या पार्किंगमध्ये कार पार्क करून मी आत एंट्री मारली तसे पुरूषांच्या नजरा माझ्यावर खिळल्या. मला मनातून किंचित लाज वाटायला लागली पण त्यापेक्षा जास्त उत्तेजना वाटत होती.

मला खात्री होती की मागून मला पहाणार्‍यांची नजर मा‍झ्या गरगरीत गांडीवर आणि उघड्या पाठीवर खिळलेली असणार होती. मी मुद्दाम माझी गांड हलवत, हातातली पर्स इकडून तिकडे मिरवत, पर्यायाने मा‍झ्या हाता खालून मा‍झ्या भरगच्च उभारांची दौलत पहाणार्‍यांच्या डोळ्यावर उधळत होते.

काही काही पुरूष, खास करून थोडे वयस्कर असणारे मला पाहून आ वासत माझ्याकडे पहात उभे राहत होते. न रहावून मला हसूं यायचे आणि मी त्यांच्याकडे पाहून त्यांना स्माईलही देत होते. मी त्यांच्याकडे पाहून हसले की ते ओशाळायचे आणि मान फिरवायचे.

मी अनेक पुरूष आणि तरूण मुलांना चाळवत होते ह्याचा अभिमान मा‍झ्या चेहर्‍यावर झळकत होता आणि त्या तोऱ्यात मी जास्तच सेक्सीपणे चालत होते. एका दुकानातून दुसर्‍या आणि दुसर्‍यातून तिसऱ्या असे तासभर तर मी नुसतीच फिरत होते.

थोड्या वेळात मा‍झ्या लक्षात आले की एक विशीतला तरूण मुलगा मा‍झ्या मागे लागला आहे. तसे तर बरेच असतील पण हा एक होता ज्याला मी बराच वेळ मार्क करत होते. मी जेथे जेथे जाईल तेथे तेथे तो मा‍झ्या मागे येत होता आणि लांबून मला न्याहाळत होता.

मला मनातून मजा वाटत होती की मी कोणाला तरी इतके भुलवत होते आणि त्यामुळे मी त्याला जरा जास्तच चाळवायचा प्रयत्न करत होते. एका शॉपमध्ये तर तो मा‍झ्या जवळ म्हणजे ४/५ फुटावर घुटमळत होता.

त्याची मजा करायला एका क्षणी मी मा‍झ्या हातातील कारची की खाली पाडली आणि ती उचलायला म्हणून खाली वाकले. खाली वाकून चावी उचलताना मी समोरच्या आरशातून त्याच्यावर नजर टाकली तर त्याचे डोळे अक्षरश: खोबणीतून बाहेर येत मा‍झ्या गांडीवर चिकटले होते.

मी मुद्दाम जरा जास्तच वेळ घेत आरामात वाकून चावी उचलली आणि हळुवारपणे उठून सरळ उभी राहले. हे सगळे करताना मी समोरच्या आरशातून त्याच्यावर नजर ठेवून होते आणि त्याची हालत पहात होते.

त्याच्या पॅन्टमधील फुगवटा दर्शवत होता की माझी पाहून तो चांगलाच उत्तेजित झालेला होता! सरळ होऊन मी त्याच्याकडे तोंड फिरवले तर त्याने मान फिरवून दुसरीकडे पहायला लागला.

माझ्याकडे पाठ करताना मी पाहिले की त्याचा हात आपल्या पॅन्टवरील फुगवट्यावर होता, म्हणजे तो आपला ताठ झालेला लंड पॅन्टमध्ये ॲडजस्ट करत होता. मी तरूण आणि पुरूषांना उत्तेजित करून त्यांचा लंड ताठ करायला भाग पाडतेय ह्याचा मला कोण अभिमान वाटत होता!

नंतर मग तो माझ्याकडे पहात असला की मी झटकन मान वळवून त्याच्याकडे पहायला लागले. त्याने तो ओशाळत मान फिरवायला लागला. त्याच्या लक्षात आले की मी त्याला मार्क केले आहे.

मग तो गायब झाला आणि नंतर मग त्याला मी मा‍झ्या मागे परत पाहिले नाही. मनातून मला थोडे हायसे वाटले की आता तो मा‍झ्या मागे नव्हता. कारण मी निव्वळ गंमत म्हणून त्याला चाळवत होते आणि त्या पलीकडे माझा काही उद्देश नव्हता.

माझे शॉपिंग झाले होते आणि मी मॉलमधून निघणार होते. तेव्हा मला तो मा‍झ्या मागे आलेला नको होता. म्हणून मी शेवटी त्याच्याकडे पहात त्याला निघून जायला भाग पाडले होते.

आत्ता घरात बसून रिलॅक्स होताना मला ते सगळे आठवले आणि मी माझ्यावरच खुश झाले. माझा नवरा म्हणत असतो ते काही खोटे नव्हते. माझे सौंदर्य अजूनही अनेकांना भुरळ पाडेल असे होते आणि लग्न होऊन इतकी वर्षे झाली तरी अजूनही मी तितकीच सेक्सी दिसत होते.

मनात थोडा अभिमान होता की मी पुरूषांना चाळवते आणि थोडी खंतही होती की मी लग्न झालेली बाई आहे तर असे करायला नव्हते पाहिजे. पण माझा तरी काय दोष? माझा नवरा मला अतृप्त सोडून टूरवर जातो तर मग मी अशीच उत्तेजित राहणार ना. आणि त्या उत्तेजनेच्या भरात मी अशीच पुरूषांना भुरळ पाडत राहणार.

डोळे मिटून बिअरचा सीप घेत विचार करत असताना अचानक ‘खट्’ असा आवाज झाला! एक क्षण मला वाटले की डोळे उघडावे पण मी ते तसेच बंद ठेवत मनाची समजूत काढली की असेल कसला तरी आवाज.

घरात एकदम शांतता होती त्यामुळे कसला तरी बारीक आवाजही मोठा भासतो हे मला माहीत होते. ग्लास बाजूला ठेवून मी एक दीर्घ श्वास घेतला आणि अंग ढिले सोडले.

पुन्हा एकदा खट असा आवाज झाला आणि आता तो मा‍झ्या अगदी जवळ मला ऐकू आला. मग बाकी मी हळूच डोळे उघडले आणि समोर पाहिले. पहातच क्षणी मी जागीच थिजले आणि माझा थरकाप उडाला!

मा‍झ्या समोर एक बुरखाधारी व्यक्ती हाताच तीक्ष्ण चाकू घेऊन उभी होती!

भीतीची एक सणक मा‍झ्या डोक्यातून खाली मा‍झ्या पायात गेली आणि माझे पाय लटपटले! नशीब मी बसलेली होती नाही तर मी खालीच कोसळली असते.

काही सेकंद मी भीतीने त्याच्याकडे पहात राहले आणि नकळत उठून उभी राहले. माझ्यात कुठून शक्ती आली कोणास ठाऊक पण मी पटकन वळून डाव्या बाजूला बेडरूमकडे जाण्याच्या दिशेला वळले आणि पळायला लागले.

मी जेमतेम एक पाऊल टाकून दुसरे टाकायला गेली तर ती बुरखाधारी व्यक्ती मा‍झ्या जवळ पोहचली आणि तिने माझा हात घट्ट पकडला. मला चिकटून त्याने थंडगार चाकू मा‍झ्या गळ्यावर टेकवला आणि करड्या पण बारीक आवाजात म्हणाला,

“मला खरच तुझा सुंदर गळा चिरावासा वाटत नाही. पण जर तू ओरडायचा प्रयत्न केलास किंवा पळून जायचा तर तुझा हा नाजुक गळा चिरायला मला काहीही खंत वाटणार नाही.”

मी जागीच स्तब्ध झाले आणि भीतीने थरथरत गप्प उभी राहले. तो मा‍झ्या मागे आला आणि मागून मला चिकटला.

समोरच ४ फुटावर भिंत होती आणि त्यावर एक फूल साईज आरसा होता, ज्यात आम्ही दोघे दिसत होते. त्याने पूर्ण चेहरा झाकला जाईल अशी वूलनची टोपी घातली होती, ज्याला फक्त त्याच्या डोळ्याच्या ठिकाणी दोन आणि नाक व तोंड मिळून एक अशी फक्त तीन भोके होती. मला तो मागून भिडला होता त्यावरून वाटत होते की तो अंगाने मजबूत आणि हट्टा कट्टा होता.

समोरील आरशातील आमच्या प्रतिबिंबाकडे आम्ही दोघेही पहात होतो. बहुतेक त्याची नजर आरशातून दिसणाऱ्या मा‍झ्या मादक अंगावर वर-खाली फिरत होती. भीतीने माझे अंग किंचित कंप पावत होते आणि हृदयाची धडधड वाढली होती.

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!