माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल.

गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला जे करायला सांगत होता ते एखादी खरी रांड पण करणार नव्हती. आणि मला ते करायचे होते. मी खरच ते करणार होते? हा मोठ्ठा प्रश्न मा‍झ्या पुढे उभा होता.

मी तश्या वेषात रांडेसारखी मॉलमध्ये गेले आणि मला ओळखणाऱ्या कोणी मला पाहिले तर? माझे कोणी नातेवाईक त्या मॉलमध्ये असले तर? मा‍झ्या त्या उत्तान आणि चवचाल वागण्याने कोणा बाईने सगळ्यांसमोर माझी खरडपट्टी काढली तर?

कदाचित मॉल सिक्युरिटीला कोणी तरी कंप्लेन्ट करेन आणि घाणेरडे अंगप्रदर्शन करतेय म्हणून त्यांनी मला पकडले तर? नाही नाही! असे लाजिरवाणी गोष्ट मी करू शकत नाही! बस्स, मी हे अजिबात करणार नाही, माझ्याकडून होणारही नाही.

तो अनोळखी पुरूष मा‍झ्या घरात काय घुसला, माझ्यावर जबरदस्ती काय केली तर मी त्याची जणू गुलामच झाले. छे! मी नाही त्याच्या हातचे खेळणे बनणार. जे झाले ते झाले, येथून पुढे मी त्याला विसरून जायचा प्रयत्न करेन. तसे काही मा‍झ्या आयुष्यात घडलेच नाही, ते एक स्वप्न होते असे समजून मी विसरून जाईन, असा निर्णय घेऊन मी स्वस्थ राहले.

संध्याकाळच्या वेळेला मी सहसा कधी बिअर पित नसे पण त्या संध्याकाळी मी बिअर घेतली आणि त्याचा सिप घेत घेत हॉलमध्ये बसून टीव्ही पाहू लागले. मा‍झ्या मनातील त्या अनोळखी पुरूषाचे विचार निघून जावे म्हणून मी टीव्ही प्रोग्राम पहात बसले. पण मा‍झ्या डोक्यातून त्याचे विचार काही केल्या जाईनात.

गेला आठवडा मी त्याच्या विचारात कायम उत्तेजित राहले होते आणि आज पण मी त्याच्या विचाराने उत्तेजित होते. तो पुन्हा आला की त्याच्या जबरदस्तीने स्वत:ची काम वासना शांत करून घ्यायची हा विचारच सतत मनात होता पण आता ती शक्यता पुरी होईल असे दिसत नव्हते.

जर मी त्याने सांगितले ते उद्या केले तरच उद्या तो येणार होता आणि माझी शांती करून जाणार होता. तेव्हा काय करावे ह्या विचाराचे द्वंद्व पुन्हा मा‍झ्या मनात चालू झाले. मा‍झ्या मनाच्या एका कोपर्‍यात असलेली घाणेरडी बाई दुसर्‍या कोपर्‍यात असलेल्या चांगल्या बाईचे मन वळवायला लागली.

त्याने सांगितले ते मी केले तर कसे मा‍झ्या अतृप्त, आतुर शरीराला तृप्ती मिळेल, हे माझे मीच मला समाजावून सांगू लागले. समजावून सांगणारी मीच आणि विरोध करणारी पण मीच होते. तेव्हा माझ्यातली घाणेरडी बाई चांगल्या बाईवर मात करू लागली.

शेवटी मनातली वासना, अंगातला कामज्वर त्याची मागणी मान्य करायला मा‍झ्या मनाला समजावू लागले. पण खूप विचार केल्यानंतर मी माझे मन बदलले आणि ठरवले ही त्याने सांगितले ते करायचे. पण फक्त एकदाच!

फक्त एकदाच त्याचे ऐकायचे आणि ही मजा शेवटची घ्यायची. शेवटचे ह्या अनोळखी परपुरूषाच्या हातातील खेळणे बनायचे आणि नंतर त्याच्यापासून दूर रहायचे.

त्यानंतरही त्याने मला कॉन्टॅक्ट केले आणि मला त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तर त्याची कंप्लेन्ट करून त्याला पकडून द्यायचे. पण त्या आधी पुन्हा एकदा शेवटचे त्याच्या सांगण्याप्रमाणे करून स्वत:ची तृप्ती करून घ्यायची असे मी ठरवले.

आता जेव्हा मी ते ठरवले तेव्हा आता माझे मन त्याने जे सांगितले त्याची तयारी करण्याच्या मागे लागले. त्या अनोळखी पुरूषाने, हश्श!! मला त्याचे नावही माहीत नाही तेव्हा मी त्याला अनामिक म्हणते.

तर त्या अनामिकने जे मला घालायला सांगितले होते ती वस्त्रे मी कित्येक महिने किंवा वर्ष म्हणा घातले नव्हते. अध्ये मध्ये मी ते घालत होते पण आता मला ते होतील की नाही ते सांगता येत नव्हते. तेव्हा मी लगबगीने मा‍झ्या बेडरूममध्ये गेले आणि माझा वॉर्डरोब उघडून त्याने सांगितलेले कपडे शोधू लागले.

माझ्याकडे असलेले काही स्कर्ट मी काढून घालून पाहिले पण तो जसे म्हणत होता तसा मिनी स्कर्ट मिळत नव्हता. शेवटी एक डेनीमचा मिनी स्कर्ट मिळाला. वर घालायला टाईट टॉप्स तर तसे बरेच होते, त्यातल्या त्यात मी असा टॉप सिलेक्ट केला की ज्याच्या आत मला ब्रा घालायची गरज पडणार नाही.

तसेही मला जमेल तितके अंगप्रदर्शन करायचे होते तेव्हा मी हा टॉप सिलेक्ट केला ज्याच्या खांद्यावर फक्त पातळ दोऱ्या होत्या आणि व्ही-शेप गळ्यातून माझे उभार पुरेपूर दिसणार होते. मी ट्रान्सपरंट स्ट्रिपवाली अर्ध्या कपाची ब्रा त्या टॉपच्या आत घालायचे ठरवले म्हणजे मी ब्रा घातलेली पटकन लक्षात येणार नव्हती.

अनामिकने सांगितली होती तशा लाल पॅन्टी माझ्याकडे २/३ होत्या. त्याने सिल्की पॅन्टी सांगितली होती म्हणून मी तशी पॅन्टी सिलेक्ट केली. ही ब्राईट रेड कलरची सिल्की पॅन्टी खूप स्लिम होती. म्हणजे पुढे योनिवर असलेला कपडा एकदम स्लिम होता आणि जेमतेम मा‍झ्या योनिची चीर झाकून ठेवू शकला असता.

मग मी ब्लॅक स्टॉकिंग्ज शोधली पण ती मला नीट होणार नाही हे मा‍झ्या लक्षात आले. मनात मी म्हटले की ही घालून ट्राय करूया आणि जर नीट बसणार नसेल तर अनामिकने सांगितले तसे मॉलमध्ये नवीन खरेदी करून घालूया.

मग मी हाय हिल्सची एक मस्त सॅन्डल उद्याला घालायला काढली. मग मी सिलेक्ट केलेले सगळे कपडे घालून ट्राय करू लागले की मला ते नीट होतात का ते.

पॅन्टी तर मा‍झ्या योनिवर एकदम मस्त बसली. मी ती फक्त घातली आणि माझी योनी उत्तेजनेने पाझरायला लागली. आता ट्रायलमध्येच तिची ही अवस्था होती तर उद्या घालून फिरताना तिची काय हालत होणार होती ते सांगता येत नव्हते.

मग मी डेनीमचा मिनी स्कर्ट घातला. मा‍झ्या नितंबावरून वर चढायला मला किंचित त्रास झाला पण तो व्यवस्थित बसला. मेन म्हणजे त्याचे बटन आणि झिप व्यवस्थित लागली. वर मी अर्ध्या कपाची ब्लॉक ब्रा घेऊन त्याला ट्रान्सपरंट स्ट्रॅप लावून घातली व त्यावर मी तो टॉप चढवला.

ब्लॅक स्टॉकिंग्ज मी घालायला गेले पण ती मांड्यांवर चढत नव्हती. त्याने मा‍झ्या मांड्या दबल्या होत्या आणि बेढब दिसत होत्या. तेव्हा शेवटी मी ती काढली आणि उद्या मॉलमध्ये नवीन घेऊन घालायचे ठरवले. मग हाय हिल्स सॅन्डल घालून स्वत:ला आरशात न्याहाळू लागले.

आरशात माझी प्रतिमा पाहून मी माझ्यावरच खुश झाले. खरे सांगायचे तर असा ड्रेस मी कित्येक वर्षे घातला नव्हता. लग्न झाल्यानंतर जरी मी स्कर्ट घालत होते तरी ते लॉन्ग लेगचे होते. हा असा मिनी स्कर्ट मी कधी बाहेर घालून गेले नव्हते आणि संदीपला रिझवण्यासाठीच फक्त घरात घालत असे.

टॉपच्या गळ्यातून मा‍झ्या उभारांचा बऱ्यापैकी भाग खुलून दिसत होता. मी ब्रामध्ये हात टाकून माझे गोळे किंचित बाहेर काढून असे ॲडजस्ट केले की ते अजूनच जास्त खुलून दिसू लागले.

गेल्या काही दिवसात माझे डाएट आऊट ऑफ कंट्रोल झाल्याने माझे पोट किंचित दिसायला लागले होते, जे खरे तर मला अजून सेक्सी बनवत होते. तर ते माझे पोटही एकदम मस्त दिसत होते.

एकूणच मी उद्या मॉलमध्ये सगळ्या पुरूषांना भुरळ घालून त्यांची वासना चांगलीच चाळवणार होते ह्यात काहीच शंका नव्हती!

ती सेक्सी दिसणारी वस्त्रे घालून माझी उत्तेजना तेव्हाच भडकू लागली. माझी योनी तर ऑलरेडी झिरपत होती आणि माझी पॅन्टी कधीच ओली झाली होती. योनित काम वासनेचा आग भडकली होती आणि ती विझवल्या शिवाय मला चैन पडणार नव्हते.

तेव्हा मी तशीच बेडवर पडून माझा स्कर्ट अजून वर सरकवला आणि मा‍झ्या योनिवरची पॅन्टी बाजूला करत मी त्यात तीन बोटे घालून अंगठ्याने माझा दाणा घासू लागले.

समोर आरशात मला न्याहाळत मी हुंकारू लागले आणि स्वत:ला तृप्त करून घेऊ लागले. उद्या मॉलमध्ये काय होईल आणि कसे होईल ह्याच्या नाना विविध कल्पना करून मी योनित बोटे घालू लागले.

एक दबकी किंचाळी मारत मी पॉवरफूलपणे झडू लागले. मा‍झ्या योनिचा भडका उडाला होता आणि दिवसभर दाबून ठेवलेली काम वासना झडताना सगळी बाहेर पडत होती. बोटे घालून घालून, कंबर हलवून हलवून मी पूर्ण तृप्त झाले.

नंतर मी ती वस्त्रे काढून ठेवली आणि बाथरूममध्ये जाऊन माझी योनिरसाने माखलेली पॅन्टी धुवून सुकायला टाकली. फ्रेश होऊन मी बाहेर आले आणि बेडवर पडून झोपायला लागले. उद्याच्या ॲडवेंचरस ट्रिपचा विचार करता करता मला झोप लागून गेली.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी नेहमीपेक्षा थोडी लवकरच उठले. माझा मूड एकदम आनंदी होता आणि उत्साहाने ओतप्रोत भरला होता. मला कुठले स्वप्न पडल्याचे आठवत नव्हते म्हणजे मला खूप गाढ झोप लागलेली मला समजत होते आणि त्यामुळे मला स्वत:मध्ये खूप एनर्जी भासत होती.

जवळ जवळ तासभर मी बाथरूममध्ये शॉवर घेत होते. मा‍झ्या अंगाचा इंच इंच भाग मी साबणाने व्यवस्थित स्वच्छ केला होता. माझे उभार साफ करताना त्यावरील बोंडं इतकी कडक झाली होती की त्यांना दाबून दाबून मी उत्तेजित होत होते.

माझी योनी साफ करताना मी तिच्यावरील दाणा घासत होते आणि योनित दोन बोटे घालून स्वत:ची शांती करून घेत होते. अंघोळ करताना मी इतकी उत्तेजित कधी झाले नव्हते. अंघोळ उरकून मी बाहेर आले तो पर्यंत दोनदा झडून माझी तृप्ती मी केलेली होती.

नंतर दुपार होईपर्यंतचा दिवस मला खूप त्रासदायक असा गेला. प्रत्येक दोन तीन मिनिटाला मी घड्याळ पहात होते जणू तास झाला आहे आणि वेळ पुढे जाता जात नव्हती. शेवटी दोन वाजले तसे मी मॉलमध्ये जायला आवरू लागले.

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!