माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

“हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही.” मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले.

“तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात,” तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, “काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे बोल्ड कपडे माझ्यासाठी घातले असते तर!” तो किंचित खेदाने म्हणाला.

“तुमची बायको माझ्यासारखी सुंदर आणि सेक्सी आहे का?” मी त्याला विचारले.

“छे? काहीतरीच काय! ती कुठे तुम्ही कुठे! म्हणजे ती गोरीपान आहे पण नुसतीच पांढरी. तुमच्या सारखी आकर्षक तर ती नक्कीच नाही.” तो माझी तारीफ करत म्हणाला.

“वेल. सगळ्या पुरूषांना असेच वाटते. देखणी बायको दुसर्‍याची म्हणतात तसे.” मी मिश्किलपणे हसत त्याला म्हटले.

“अहो नाही हो. मी तुमची खोटी स्तुति करत नाही. खरच तुम्ही खूप सुंदर आणि सेक्सी आहात. तुमच्या नवऱ्याला खरच मानायला पाहिजे की तुमच्यावर विश्वास टाकून तो तुम्हाला असे एकटे सोडून टूरवर जातो. मी खात्रीने सांगू शकतो की ह्या मॉलमध्ये असे अनेक पुरूष आहेत जे आपल्या बायकोला येथेच सोडून तुम्हाला घरी घेऊन जायला तयार होतील.” तो हसत म्हणाला.

“हंम्म्म. आणि त्या पुरूषांमध्ये तुमचा पहिला नंबर असेल. हो ना?” मी त्याला चावटपणे हसत विचारले.

“ऑफकोर्स? तुम्ही यायला तयार व्हाल माझ्या बरोबर?” तो पण चावटपणे हसत म्हणाला.

“ईट डिपेन्ड्स. तुम्ही मा‍झ्या नवऱ्यासारखे श्रीमंत आहात का?” मी त्याची मस्करी करत म्हटले.

“हं. म्हणजे तुम्ही पण श्रीमंतीला महत्व देता होय. सगळ्या सुंदर आणि सेक्सी बायका अशाच.” तो उदास होत म्हणाला.

“ओह नाही. मी मस्करीत म्हणाले. डोंट टेक ईट सिरीयसली.” मी सारवासारव करत म्हटले.

मी म्हटले खरे पण तो पर्यंत उशीर झाला होता. तो निघून गेला होता.

मनातून मी म्हटले की चला, एका पुरूषाला मी चांगली भुरळ घातली. शेवटी तो उदास होऊन गेला पण तसेही मला कुठे त्याच्या बरोबर जायचे होते? असा विचार करत मी माझे दुसरे सावज शोधू लागले.

खरे तर त्या अनामिकने मला जास्तीत जास्त पुरूषांना चाळवायला सांगितले होते. तेव्हा असे मला कोणा एका पुरूषाबरोबर सलगी करून चालणार नव्हती की कोणाबरोबर असे गप्पा मारत बसणे परवडणारे नव्हते. त्या अनामिकने सांगितले तसे केले, त्याचे समाधान झाले तरच तो रात्री येणार होता. तेव्हा त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे वागणे मला भाग होते.

लवकरच मी दुसर्‍या एका तरूण मुलाला भुरळ घातली आणि माझ्याकडे बघत रहायला भाग पाडले. हा तरूण तिशीतला होता आणि दिसायला जरा हॅन्डसम होता. त्याची नजरही मा‍झ्या स्कर्टच्या आतील चुंबकाने खेचली गेली होती आणि काही केल्या त्याला ती सोडवता येत नव्हती.

मी माझे पाय हलवून त्याला जास्तीत जास्त आतला नजारा दाखवत होते. तो मा‍झ्या स्कर्टच्या आतली भडक लाल पॅन्टी पाहून नक्कीच खूप इंप्रेस झाला होता आणि त्याचा इफेक्ट त्याच्या पॅन्टवरील फुगवट्यावर होत होता.

तो तरूण असे दाखवत होता की तो कोणाची तरी वाट बघतोय आणि सारखा घड्याळ बघत इकडे तिकडे पहात होता. पण तसे करताना त्याची नजर प्रत्येक वेळी मा‍झ्या स्कर्टच्या आत घुसत होती.

अचानक एक मुलगी समोर आली आणि त्याचा हात धरून तिने त्याला खसकन ओढले. माझ्याकडे एक तिरस्काराचा कटाक्ष टाकत ती बडबड करत त्याला ओढून घेऊन गेली. तिला पाहून मी पण हबकले होते.

आम्ही दोघे एकमेकांकडे गुपचूप पहाण्यात इतके गुंग होतो की मी तिला पाहिले नाही की त्याने त्या मुलीला पाहिले नाही. म्हणजे हा दुसरा इंसिडेंट लवकर संपला. मा‍झ्या ऐवजी त्या तरूणाची आता काही खैर नव्हती.

अचानक मला स्ट्राईक झाले की मा‍झ्या स्कर्टमधील नजाऱ्याने घायाळ करायला शूज शॉपपेक्षा जास्त चांगली जागा नाही. शूज ट्राय करण्याच्या बहाण्याने बसून मी मा‍झ्या स्कर्टमधली दौलत सहज उधळू शकते आणि ती झेलायला अनेक पुरूष आवडीने तयार होतील. एखादा जास्तच घायाळ झाला तर त्याला मी जास्त वेळ झुलवू शकत होती.

त्या विचाराने मी एक्साईट झाले आणि तेथून उठून शू शॉपकडे जायला लागले. आणि जाता जाता माझी मादक आणि सेक्सी जवानी दाखवत मी अनेकांच्या नजरेची कत्तल करत होते आणि अनेक बायकांच्या तिरस्काराचा पुरस्कार मिळवत होते.

मी शू शॉपमध्ये घुसले तसे दोन तीन तरूण, तडफदार सेल्समन मला सर्व्ह करायल धावले. त्यातल्या त्यात जो मला आवडला त्याला मी सांगितले की मला सेक्सी सॅन्डल हव्या आहेत. तो मा‍झ्या उभाराकडे चोरून पाहू की मा‍झ्या मांड्यांकडे गुपचूप पाहू ह्या संभ्रमात मला शूजच्या डिझाईन दाखवू लागला.

डिस्पे शेल्फमध्ये लावलेले अनेक शूज बघत बघत मी त्याला मागच्या कोपर्‍यात नेले जेथे एकांत होता. ५/६ वेगवेगळ्या डिझाईनच्या सॅन्डल काढून मी त्याला माझी साईज आणायला सांगितली. आणि मग मागील सोफा वजा बेंचवर बसून तो परत यायची वाट पाहू लागले.

हा सेल्समन तरूण एकदम हॅन्डसम होता. खरे तर त्याने असे सेल्समन होण्या ऐवजी मॉडेलिंग करायला हवे होते इतका तो आकर्षक दिसत होता. त्याला मा‍झ्या मादक जवानीने घायाळ करायला खरच मला मजा वाटणार होती.

बसताना मी माझा स्कर्ट किंचित अजून वर केला होता जेणेकरून तो तरूण मला सॅन्डल घालताना खाली बसला तर त्याला आत एकदम मा‍झ्या पॅन्टीपर्यंतचा खजिना सहज दिसावा. तो आला तसे मा‍झ्या हृदयाची धडधड वाढली.

तो आपल्या प्रोफेशनल अंदाजात माझ्यासमोर गुडघ्यावर बसला आणि त्याने मा‍झ्या पायातील सॅन्डल काढायला माझा पाय उचलला. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने माझे अंग मोहरून गेले आणि मी उत्तेजनेचा एक हलका हुंकार सोडला.

त्याने माझे पाय किंचित फाकवले गेले आणि त्या तरूणाची नजर स्ट्रेट ड्राईव्ह प्रमाणे सरळ मा‍झ्या स्कर्टच्या आत घुसली. त्याने जे पाहिले किंवा त्याला जे दिसले त्याने तो स्तब्ध झालेला मला जाणवला. माझा पाय पकडलेला त्याचा हात थरथरायला लागला म्हणजे तो किती पटकन उत्तेजित झाला हे कळत होते.

माझी सॅन्डल काढून त्याने दुसरी एक नवीन सॅन्डल मा‍झ्या पायात घातली. समोरील स्लोप स्टुलावर माझा तो पाय ठेवत मी सॅन्डल बघू लागले. पण मला माहीत होते की स्लोप स्टुलावर माझा पाय असा वर झालेला होता की त्याला मा‍झ्या स्कर्टमधून जांघेचा भाग सहज दिसत होता.

मा‍झ्या दुसर्‍या पायात त्या सॅन्डलची जोडी घालायला त्याने माझा दुसरा पाय उचलला तसे मी माझे पाय अजून फाकवले. मा‍झ्या जांघेत चोरटे कटाक्ष टाकत तो माझी सॅन्डल काढायला लागला आणि नवीन सॅन्डल घालायला लागला.

त्याच्या हातून सॅन्डल दोन वेळा पडली आणि तो ‘सॉरी’ बोलत ती उचलत मला घालू लागला. बघता बघता मला त्याच्या पॅन्टमध्ये फुगवटा वाढत असलेला जाणवला आणि तो आपल्या हाताचे कोपर त्यावर आणून तो मला दिसणार नाही ह्याची काळजी घेऊ लागला.

त्याने मला सजेस्ट केले की मी चालून पहावे म्हणजे ती सॅन्डल किती कंफर्टेबल आहे हे मला कळेल. मी उठले आणि त्याच्या समोर ३/४ पाऊल चालत गेले आणि परत आले. ते करताना मी त्याला मा‍झ्या मांड्यांपर्यंतचे लांबसडक पाय दाखवले आणि मागून माझे भरीव नितंब कसे डुचमळत आहे ते पाहू दिले.

मला खात्री होती की त्याची नजर मा‍झ्या सॅन्डलवर नाही तर मा‍झ्या मांड्यां आणि कूल्ह्यावर असणार होती. मग मी त्याच्याजवळ आले आणि पुन्हा खाली बसले.

“मॅडम, तुम्ही ह्या सगळ्या सॅन्डल ट्राय करणार आहात का?” त्याने उत्सुकतेने विचारले.

“येस ऑफकोर्स! सगळ्या मला आवडल्या आहेत. मी घालून चालून पहाते. तरच मी चूज करू शकते.” मी डोळ्यांची दिलखेचक हालचाल करत मादक स्वरात त्याला म्हटले.

“या ऑफकोर्स. यु श्युअर ट्राय, मॅडम.” तो आनंदाने म्हणाला. मनातून त्याच्या लड्डू फुटत असावेत की मला त्याला पुन्हा पुन्हा परेड करताना पहाता येणार होते.

पुन्हा मी त्याला खाली बसून माझे पाय फाकवून मा‍झ्या जांघेतला नजरा एकदम क्लोजअपमध्ये दाखवू लागले आणि तो माझी आधीची सॅन्डल काढून मला दुसरी सॅन्डल घालू लागला.

तो आपल्या ओठांवरून जीभ फिरवत होता, त्याचे हात थरथरत होते. थंड एसीमध्येही मला त्याच्या कपाळावर घामाचे थेंब चमकताना दिसत होते. तो खूप उत्तेजित झालेला दिसत होता.

ती सॅन्डल घालून मी उठले आणि परत ४/५ पाऊल चालत गेले आणि मागे आले. त्याची नजर आता सवय झाल्यासारखी मा‍झ्या मांड्यांवर आणि नितंबावर चोरटेपणे फिरत होती. पुन्हा एकदा त्याच्याकडे पाठ करून मी दोन पाऊल पुढे चालत गेले आणि खाली वाकले. तशीच उभी राहून खाली वाकत मी सॅन्डलचा स्ट्रॅप ॲडजस्ट करू लागले.

नजरेच्या कोपऱ्यातून मी पहात होते की त्याची नजर मा‍झ्या वर सरकलेल्या स्कर्टच्या आत नितंबावर होती. मी मा‍झ्या घरात वाकून जसे चेक केले होते तसे मला खात्री होती की त्याला मागून माझे नितंब आणि त्याच्या मधली पॅन्टी आणि एव्हन पॅन्टीच्या मध्ये लपलेली माझी फुगीर योनी मागून दिसत असावी.

गॉड! माझे पाय पण उत्तेजनेने लटपटायला लागले. मा‍झ्या योनिला तर पाझर फुटला होता आणि माझी पॅन्टी चिंब झाली होती. मला खात्री होती की त्या सेल्समनच्या लक्षात मा‍झ्या पॅन्टीचा ओलेपणा नक्कीच आला असावा.

माझी पाठ त्याच्याकडे झाली की तो आपली पॅन्ट ॲडजस्ट करत होता आणि त्याने कळत होते की तो किती उत्तेजित झालेला होता. आता तो जास्त उत्तेजित होता की मी जास्त एक्साईट होते ते माहीत नाही पण आम्ही दोघेही प्रचंड तापलो होतो हे नक्की.

नंतर वळून मी दोन पाऊल पुढे त्याच्या दिशेने आले आणि परत खाली वाकून मा‍झ्या पायातील सॅन्डलचा स्ट्रॅप ॲडजस्ट करू लागले. त्याने आता त्याला मा‍झ्या टॉपच्या आतली भरगच्च गोळ्यांची दौलत उघड झालेली दिसली.

स्लिम दोरी असलेल्या मा‍झ्या टॉपच्या उघड्या गळ्यातून अगदी आतपर्यंत असलेले माझे गोळे उसळून बाहेर आलेले त्याला दिसत असावेत. त्याच्या तोंडून एक हलका सुस्कारा बाहेर पडलेला मी स्पष्ट ऐकला आणि माझी खात्री झाली की तो जबरदस्त उत्तेजित झालेला आहे.

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता. पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!