माझी चांदण्याची हौस भाग : ११

पुन्हा बसल्यानंतर तिसरी सॅन्डल मा‍झ्या पायात घालताना त्याच्या हाताला घाम फुटलेला मला जाणवत होता. आता त्याची डेअरींगही वाढली होती की तो मा‍झ्या पायातून सॅन्डल काढण्या घालण्याच्या बहाण्याने मा‍झ्या पायाचा घोटा कुरवाळत होता.

पाय आत सारताना वर मा‍झ्या नितळ मुलायम पोटऱ्यांवर हात फिरवत होता. त्याच्या ह्या नेत्रसुखाच्या आणि स्पर्शसुखाच्या धुंदीत तो इतका मग्न झाला होता की आपल्या पॅन्टचा फुगवटा सरळ सरळ दिसतोय ह्याचे त्याला भानही राहले नव्हते.

तो मा‍झ्या जांघेतली दौलत बघण्यात गुंग होता तेव्हा मी पण बिनधास्तपणे त्याच्या पॅन्टवरील वैभव बघत होते. इव्हन तेथे मला एक ओला स्पॉट तयार होत असलेला दिसत होता.

बिच्चारा! नुसते मला पाहून तिथे शॉपमध्येच त्याच्या पॅन्टमध्ये कडेलोट होणार असे दिसत होते.

माझी अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. अनामिकने असे मला रांडेसारखे उत्तान कपडे घालून ह्या तरूणासारख्या पुरूषांना चाळवायला सांगितले होते. आणि त्याचे मूर्तिमंत, जिवंत उदाहरण माझ्यापासून एक दिड फुटावर मला दिसत होते.

त्याने मा‍झ्या योनितही वणवा पेटला होता आणि योनी फसफसत होती. उत्तेजनेने माझे अंगही कंप पावत होते आणि माझा दाणा फ्राय केल्यासारखा टारारला होता.

“तुमचे पाय खूप सुंदर आहेत? आयुष्यात मी इतके सुंदर आणि मोहक पाय पाहिले नाहीत.” त्या तरूणाने शेवटी न रहावून मला हळूच म्हटले.

मला खरे तर आधी थोडे आश्चर्य वाटले की तो इतक्या बिनधास्तपणे कसे काय मला ते सांगत होता. पण ज्या तऱ्हेने मी त्याला शो दाखवत होते त्यावरून त्याने ओळखले असावे की ही बाई बिनधास्त दिसतेय आणि तिची तारीफ केली तर तिला अजून बरे वाटेल.

मला मनातून खूप मजा वाटत होती की मी त्याला भुरळ घालत होते. असे एका परक्या पुरूषाला माझी जवानी उत्तेजित करत होती ही भावना खूपच सुखदायक होती!

“थँक्यु, यंग मॅन,” मी त्याला मनापासून धन्यवाद म्हणत म्हटले, “तुझ्याकडून ही कॉम्प्लिमेंट मला मिळतेय म्हणजे नक्कीच माझे पाय स्पेशल असावेत. कारण तुझ्या ह्या कामात तू कितीतरी बायकांचे सुंदर सुंदर पाय पाहिले असतील. हो ना?”

“येस मॅम. आम्ही तर रोज अनेक बायकांचे पाय बघत असतो. पण फ्रॅन्कली सांगायचे तर तुमच्या एवढे सुंदर आणि सेक्सी पाय मी आज पर्यंत पाहिले नव्हते?” तो उत्साहाने म्हणाला.

हंम्म्म. हा तरूण त्या मघाच्या मध्यम वयीन पुरूषापेक्षा जास्त डेअरर निघाला. सरळ सरळ माझे पाय सेक्सी आहे, असे तो म्हणत होता.

“नुसते सुंदर सुंदर पाय तुम्हाला बघायला मिळतात की अजून काही पहायला मिळते?” मी चावटपणे हसत त्याला विचारले.

“हं? म्हणजे. ॲक्च्युअली आमचे काम पायाशी संबंधित आहे, तेव्हा पायच दिसतात.” तो ओशाळत लाजत म्हणाला.

“ओहह. अरे मग पायामध्ये असलेले दिसते की नाही?” मी हळूच म्हटले.

“काय? कशाबद्दल म्हणताय तुम्ही?” त्याने आश्चर्याने विचारले.

“अरे म्हणजे पायामध्ये असलेले डिफेक्ट रे. म्हणजे काही व्यंग पण दिसत असेल ना तुम्हाला? कोणाचे पाय काळवटलेले असतात, कोणाच्या पायाला भेगा पडलेल्या असतात. चीर दिसते की नाही मग?” मी हसत विचारले.

“चीर? कसली?” पुन्हा त्याने भांबावून विचारले आणि मा‍झ्या जांघेत पाहिले.

“हा हा हाऽऽऽ! अरे पायांच्या गोट्यातील भेगांमधली चीर! तुला काय वाटले? मी दुसर्‍या कुठल्या चीरेबद्दल विचारतेय?” मी चावटपणे हसत म्हटले.

“ते मी मला.” तो ओशाळत ततपप करायला लागला.

“मी ही ब्लॅक सॅन्डल घेईन. पॅक करून काउंटरवर आण.” मी त्याला अचानक म्हटले.

ते ऐकल्यावर त्याच्या लक्षात आले की शो संपला होता, मला पण त्याच्याबरोबरचा गेम संपवून निघायला पाहिजे होते. खरे तर पुन्हा तेथे मी जास्तच वेळ घालवला होता. अनामिकने मला जास्तीत जास्त पुरूषांना चाळवायला सांगितले होते आणि येथे मी एक एका पुरूषाबरोबर इतका वेळ घालवत होते.

आत्तापर्यंत मी फक्त तीन पुरूषांना चाळवले होते आणि अजून अनेक जण बाकी होते. तो अनामिक मला कुठून तरी पहात असावा आणि आता तो काय बोलेल हे मला सांगता येणार नव्हते.

ओह माय गॉड? मी पूर्णपणे विसरून गेले होते की मला ब्लॅक कलरची स्टॉकिंग्ज घालायची होती. म्हणजे मला मॉलमध्ये ती विकत घेऊन रेस्टरूममध्ये जाऊन घालायची होती. आणि मी येथे पुरूषांना चाळवण्याच्या खेळामध्ये ते विसरूनच गेले होते.

बापरे! आता अनामिक वैतागणार होता. मी त्याची खास सूचना पाळली नाही म्हणून तो माझ्यावर रागवणार होता. त्या विचाराने मी घाबरले आणि पटकन उठत तरातरा काऊंटरकडे चालत गेले.

तो तरूण मी सिलेक्ट केलेली सॅन्डल बॉक्समध्ये टाकून तो बॉक्स आपल्या पॅन्टीच्या फुगवट्यावर धरत मा‍झ्या मागे मागे काऊंटरवर आला. काउंटरच्या मागे तो लगबगीने घुसला आणि त्याने बॉक्स वर ठेवला.

बहुतेक आता त्याला हायसे वाटले असावे की काऊंटरच्या मागे त्याच्या पॅन्टमधील फुगवटा कोणाला दिसणार नव्हाता. बॉक्सवरील बारकोड स्कॅन करून त्याने बिल प्रिंट केले आणि मी पर्समधून रूपये काढून त्याला पेड केले.

“थॅन्क्यु, मॅडम. पुढच्या वेळी तुम्ही सॅन्डल घ्यायला आमच्याच शॉपमध्ये या. आणि आल्या तर मलाच विचारा. मला खूप आनंद होईल तुम्हाला पुन्हा माझी सर्विस द्यायला.” तो हसत हसत म्हणाला.

“ओह श्युअर. डोंट वरी. मी पुन्हा येईन तुला दाखवायला.” मी चावटपणे हसत हळूच म्हटले.

“काय?” त्याने पटकन विचारले.

“ऑफकोर्स माझे पाय दाखवायला. सॅन्डल ट्राय करण्यासाठी. तुला काय वाटले? हंम्म्म. खूपच चावट आहेस रे तू. हा हा हाऽऽऽ!”

असे बोलून हसून त्याचा क्लिन बोल्ड करत मी बॅग घेऊन तेथून बाहेर पडले.

बाहेर पडताना मी ऐकले की तो तरूण सेल्समन दुसर्‍या सेल्समनला सांगत होता की तो जरा टॉयलेटला जाऊन येतोय. ते ऐकून मी गालातल्या गालात हसले आणि मा‍झ्या डोक्यात चित्र तयार व्हायला लागले की कसे तो तरूण टॉयलेटमध्ये जाऊन आपला कडक लंड बाहेर काढेल आणि माझे काय काय त्याला दिसले ते आठवून, मा‍झ्या पायाचा स्पर्श आठवून मस्त मूठ मारेल, आणि मा‍झ्या नावाने आपले पाणी गाळेल. त्या विचाराने माझा पाझर अजून फुटला आणि मला तातडीने टॉयलेटमध्ये जाण्याची गरज भासली.

त्यासाठी मी वरच्या मजल्यावरील टॉयलेटमध्ये जायचे ठरवले आणि त्यासाठी एस्कॅलेटरकडे निघाले. जसे मी एस्कॅलेटर जवळ पोहचले तसे मा‍झ्या लक्षात आले की कोणा पुरूषाच्या पुढे ४ स्टेप उभे राहून मी अजून कोणाचा तरी बार उडवू शकत होते.

तो विचार मनात आला आणि मी माझा मोबाईल काढून त्यात काही बघायचे नाटक करत एस्कॅलेटरच्या जवळ उभी राहले. मी फोनमध्ये बघत होते पण एस्कॅलेटरकडे येणाऱ्या पुरूषांवर नजर ठेवून होते.

एक १८/१९ वर्षाच्या ३/४ कॉलेज तरूणांचे टोळके एस्कॅलेटरकडे येऊ लागले. त्यांना मार्क करून मी जस्ट त्यांच्या आधी एस्कॅलेटरमध्ये घुसले आणि ४ स्टेप वर चढून उभी राहले. त्या ३/४ मुलांचे लक्ष आधीच माझ्याकडे गेलेले होते आणि ते मला पाहून आपापसात कुजबुजू लागले. स्टेप वर सरकत होत्या आणि ते सगळे स्टेपवर आले होते आणि वर माझ्याकडे बघत होते.

चार स्टेप खाली असलेल्या त्या मुलांची नजर स्ट्रेट वर मा‍झ्या स्कर्टच्या आत होती. झालेच तर मॉलमधून खालच्या मजल्यावरून कित्येक पुरूष, वरच्या मजल्याच्या कॉरिडॉरमधून अजून कितीतरी पुरूष माझ्यावर नजर ठेवून होते. मी त्या गावचीच नाही अश्या आविर्भावात पुढे तोंड करून मा‍झ्या मोबाईलमध्ये पहात उभी होते.

खालच्या मुलांना अजून शो दाखवायला मी हळूच हातातली कार-की खाली पाडली. मग ती की उचलण्याच्या बहाण्याने मी हळुवारपणे खाली वाकले. जस जशी मी खाली वाकत गेले तस तसे त्या मुलांचे हुंकार आणि कुजबुज वाढत गेली.

सावकाश वाकत मी चावी घेतली आणि त्याच हळूवार स्पीडने वर सरळ उभी राहले. हे सगळे करताना मी त्या मुलांकडे डायरेक्ट पहायचे टाळले पण नजरेच्या कोपऱ्यातून मी त्यांची हालत बघत होते.

ती मुले उतावळ्यासारखी अस्वस्थ झाली होती आणि एक दोघांनी तर सरळ सरळ आपल्या बर्म्युड्यातल्या ताठ लंडाला पकडून दाबले होते. नक्कीच त्यांना मा‍झ्या नितंबाचा खालचा भाग आणि मधली पॅन्टी, योनिच्या फुगीरपणा सकट दिसली असावी.

ह्या कोवळ्या मुलांना मी अशी शो दाखवून चाळवत होते ह्याचा मला कोण अभिमान वाटत होता. झालेच तर माझ्यावर नजर ठेवून असलेले अजून कित्येक पुरूष आणि मुले मी घायाळ करत होते, त्यांना चाळवत होते.

आणि त्यांना माझे मादक अंग दाखवून मी स्वत: पूर्ण चाळवली होते. मा‍झ्या योनित आग पेटली होती, माझा दाणा होरपळला होता. माझी योनी झडण्याच्या बेताने बेताल झाली होती आणि मा‍झ्या द्वाड दाण्याला स्पर्श करायची खोटी की सगळी कामोत्तेजना बाहेर उधळत मी झडणार होते.

वर पोहचल्यावर मी कोणाकडेही लक्ष दिले नाही आणि तडक लेडीज टॉयलेटमध्ये घुसले. नशीब वरच्या मजल्यावरच्या त्या टॉयलेटमध्ये फारसे कोणी नव्हते. नाही तर लेडीज टॉयलेट नेहमीच भरलेली असतात आणि बरेच नंबर लागलेले असतात.

टॉयलेट क्युबिकलमध्ये शिरून मी दरवाजा लॉक केला, हातातली पर्स आणि बॅग हूकवर अडकवली. आणि मग रोलमधील टॉयलेट पेपर खसाखस ओढून मी कमोडची सीट पाडली.

मग ती सीट मी नीट साफ केली आणि त्यावर बसायला वळले. माझा स्कर्ट वर करून मी पटकन कमोडवर बसले आणि पाय फाकवत मा‍झ्या योनिवरील ओली चिंब पॅन्टी मी बाजूला केली.

खसकन दोन बोटे योनित घालून मी खसाखस आतबाहेर करू लागले आणि अंगठ्याने माझा दाणा घासू लागले. जेमतेम मी एक दीड मिनिट ते केले आणि पॉवरफूल फोर्सने मी झडायला लागले.

मा‍झ्या तोंडावर माझाच हात दाबून मी तोंडातून बाहेर पडणारी दबकी किंचाळी दाबून धरली. घुसमटल्या सारखी आवाज करत मी झडत राहले, काम तृप्त होत राहले.

माझा आवाज जर कोणी ऐकला असता तर त्यांनी सहज ओळखले असते की मी स्वत:ची तृप्ती करून घेत झडत आहे. बोटे घालून घालून, दाणा घासून घासून मी पूर्ण झडले आणि शांत झाले.

माझी चांदण्याची हौस

संदीप, माझा नवरा नेहमीप्रमाणे एक आठवड्याकरिता बिझनेस टूरवर बाहेर गावी गेला होता आणि आज रात्री परत येणार होता. का कोणास ठाऊक पण ह्या आठवड्यात तो गेल्यापासून मला त्याची खूप आठवण येत होती. तो माझ्याशी जसा प्रणय करतो, संभोग करतो आणि मला मनसोक्त कुटतो ते मला सारखे आठवत...

माझी चांदण्याची हौस भाग : २

आता तो मला काय करेल ह्या विचाराने माझा थरकाप उडत होता. त्याने त्याचा दुसरा हात उचलला आणि पुढे आणून मा‍झ्या उजव्या उभारावर ठेवला. नुसता ठेवून तो थांबला नाही तर त्याने माझा पुष्ट उभार करकचून दाबला. वेदनेची एक कळ मा‍झ्या उभारातून वर मेंदूकडे गेली. माझा उजवा उभार कुस्करून...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ३

घाबरून मी ‘नाही नाही’ म्हणत त्याला आश्वासन दिले की मी काही करणार नाही. मग तो हातातील काळा कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधायला लागला. डोक्या मागे गाठ मारून त्याने घट्टपणे तो कपडा मा‍झ्या डोळ्यावर बांधला आणि आत्तापर्यंत मी सगळे बघत होते ती माझी नजर बंद केली. मा‍झ्या नजरे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ४

त्याने आपली जीभ कडक केली आणि सरळ मा‍झ्या चीरेत घुसवली. मग मागे-पुढे होत तो मा‍झ्या योनिला जि‍भेने चोदायला लागला आणि वर माझा दाणा बोटाने घासायला लागला. म्हटले तर तो हळुवारपणे करत होता पण तरीही त्याच्या करण्यात एक राकटपणा होता. आणि तो प्रकार मा‍झ्या मनाविरूद्ध मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ५

तो मा‍झ्या तोंडात काय पण कुठेही आपला चीक सोडणार असेल तरी मी काही बोलू शकत नव्हते. माझा नवरा सोडून मी कोणा परपुरूषाचा चीक क्वचितच कधी मा‍झ्या तोंडात गाळून घेतला आहे. पण ह्या क्षणी मला कुठलीही चॉईस नव्हती. जर त्याने पाणी सोडले तर ते गिळून घेण्याशिवाय मला दुसरा मार्ग...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ६

मनातून मला वाटले की माझे हात मोकळे असले असते तर किती बरे झाले असते. मी त्याचा लंड हातात पकडून हलवला असता आणि त्याला खाली चोखत चाटत राहले असते. पण त्याचा लंड मी त्याच्या मर्जीनुसार आता चोखत होते. एकदा जेव्हा त्याचा सुपाडा मा‍झ्या ओठांवर होता तेव्हा मी त्याच्या...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ७

मा‍झ्या विचाराच्या तंद्रीत मी होते तेवढ्यात माझा मोबाईल फोन वाजला. बहुतेक मा‍झ्या नवऱ्याचा असावा असे मला वाटले आणि मी फोन घेतला. नंबर पाहिला तर तो लोकल नंबर होता. आत्ताच माझ्यावर जबरदस्ती करून गेलेल्या पुरूषाचाच तर कॉल नसेल हा? तो विचार मनात आला आणि मा‍झ्या अंगाचा...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ८

ओह माय गॉड! आत्ता जेव्हा मी हे सगळे नीट वाचले तेव्हा मला कळले की तो मला काय करायला सांगत होता. मी कल्पना पण केली नव्हती की तो मला असे काही करायला लावेल. गेल्या आठवड्यात ती सेक्सी साडी घालून मी मॉलमध्ये जाऊन काही जणांना चाळवले होते, ती गोष्ट वेगळी होती. पण आता तो मला...

माझी चांदण्याची हौस भाग : ९

जवळ जवळ पाऊण तास मी ड्रेसिंग टेबल जवळ बसून माझा मेकअप, हेअर-स्टाईल करत होते. ओठांवर मी डार्क रेड कलरची लिपस्टिक लावली होती. नंतर मग मी त्या अनामिकने सुचवलेला आणि काल काढून ठेवला ड्रेस अंगावर घातला. सगळे घालून तयार झाल्यावर मी आरशात स्वत:ला न्याहाळू लागले. प्रत्येक...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १०

"हा हा हाऽऽऽ! अहो मग लाजताय काय असे बोलायला. सेक्सीला सेक्सी नाही तर काय अग्ली म्हणणार तुम्ही." मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हटले. "तुम्ही खूप फ्रॅन्क आहात," तो हसत बोलला आणि पुढे म्हणाला, "काश! माझी बायको पण तुमच्या सारखी फ्रॅन्क असली असती तर? आणि तिने तुमच्या सारखे असे...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १२

मग मी सू केली आणि टिश्यु पेपरने माझी योनी साफ केली. मा‍झ्या चिंब झालेल्या पॅन्टीवरील चिकट योनिरस मी टिश्युने पुसून घेतला आणि पॅन्टी जमेल तितकी कोरडी केली. मग मी पॅन्टी योनिवर सरळ करून उभी राहले आणि फ्लश करून, माझे कपडे ठीकठाक करून, मा‍झ्या बॅगा घेऊन बाहेर आले. वॉश...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १३

मी अनामिक यायची वाट बघत होते आणि अधीर होऊन पहात होते. पण तो येतच नव्हता. एक एक मिनिट जात होता आणि त्याचा तास झाला. पण तो काही आला नाही. तो कुठे काही कामात अडकला का कुठे ट्राफिकमध्ये अडकला काही कळायला मार्ग नव्हता. त्याची वाट पाहून पाहून मी जास्तच उत्तेजित होत चालले...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १४

मा‍झ्या योनितला चिकट ओलसर स्त्राव तो आपल्या बोटाने मा‍झ्या अंगाला फासत होता. त्याने मा‍झ्या पोटावरून मा‍झ्या एका उभारावर बोटे घासत आणली. मग मा‍झ्या निप्पलवरून वर नेत मा‍झ्या गळ्यावर आणली. आणि मग मा‍झ्या ओठांवर आणली. त्याला वाटले मी तोंड उघडून त्याची ओली बोटे तोंडात...

माझी चांदण्याची हौस भाग : १५

जस जसे त्या मुलाचा अंगठा मा‍झ्या बोच्याच्या भोकात आत खोल जाऊ लागला तसे मा‍झ्या तोंडातून मादक हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या तोंडात एकाचा लंड होता नाही तर मी नक्कीच किंचाळले असते. पण त्याचा परिणाम भलतीकडेच झाला. माझी तिन्ही भोके भरली आहेत ही भावना मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!