द लाईव्ह शो | भाग १०

“का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?” पूनम त्वेषाने म्हणाली.

“कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय.” शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले.

“ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू का?” असे म्हणत पूनम आपल्या डॅडींच्या जवळ येऊ लागली.

तिचे शेवटचे वाक्य ऐकून पंकजने आपले मिटलेले डोळे खाडकन उघडले आणि तिच्याकडे बघायला लागला. तिला आपल्या जवळ येताना बघून त्याने आश्चर्याने तिला विचारले,

“आता तू आणखी काय करणार आहेस, बेटा?”

“डॅडी, तुम्ही फक्त शांत बसा!”

आपल्या ओठांवर बोट ठेवून त्याला गप्प करत पूनम म्हणाली आणि त्याच्या पुढ्यात येऊन उभी राहिली.

का कोणास ठाऊक? पूनमचा आपल्या डॅडींवर चांगलाच प्रभाव पडलेला होता. तासाभरापूर्वी तिचे हेच डॅडी तिला मारत तिच्यावर ओरडत होते आणि आता तेच डॅडी तिच्यासमोर हतबल झाल्यासारखे बसून होते.


आता पूनम पंकजच्या जवळ जेमतेम अर्ध्या फुटावर उभी होती आणि तो बसलेला असल्याने त्याचा चेहरा तिच्या छातीच्या अगदी समोर होता. त्याची नजर सरळ आपल्या मुलीच्या भरगच्च छातीवर खिळली होती.

काळ्या ब्रामध्ये कसलेले तिच्या छातीचे उभार प्रमाणबद्ध दिसत होते. ब्राचा वरचा अर्धा कप पारदर्शक होता तेव्हा त्यातून त्याला तिच्या अरोलाचा अर्धा भाग आणि ताठ झालेल्या निप्पलचा मनुका ओझरता दिसत होता.

उभारांच्या खाली तिचे सपाट पोट आणि पोटाच्या मध्यभागी तिची खोलगट बेंबी खूपच मादक दिसत होती. अजून खाली नजर नेली तर तिच्या जांघेमधून वर येत असलेली पॅन्टी तिच्या कंबरेवर पसरत मागे जात होती.

जांगेत तिच्या योनिचा फुगवटा चांगलाच फुगीर दिसत होता. तिच्या योनिची उभी भेग पॅन्टीच्या पातळ कपड्यावरून दिसत होती. तिच्या योनिवरील पॅन्टीचा भाग ओला दिसत होता म्हणजे आता ती पण उत्तेजित झालेली होती! योनिच्या वरचा पॅन्टीचा भागही पारदर्शक दिसत होता तेव्हा योनिच्या वर असलेल्या विरळ केसांचा थर त्याला दिसत होता.

काय पाहू? आणि काय नको? असे पंकजला झाले होते. त्याची नजर तिच्या छातीच्या उभारावरून खाली जांघेतल्या तिच्या योनिवर भ्रमर करत असलेल्या फुलपाखरासारखी भिरभिरत होती. आपल्या मुलीची मादक जवानी अगदी जवळून पाहून त्याचा लंड कमालीचा कडक झाला होता.

आत मांडीवर चादरचे आवरण नसल्यामुळे आणि फक्त अंडरवेअरमध्ये असल्याने त्याचा तंबू खूपच वर ताणलेला दिसत होता. पूनम वरून खाली आपल्या डॅडींच्या त्या लंडाच्या फुगवट्याकडेच बघत होती आणि त्याचा वाढत चाललेला आकार पाहून अजूनच सुखावत होती.

काही क्षण पंकजला तसे पाहू दिल्यावर पूनम हळुवारपणे खाली बसायला लागली. आपल्या गुडघ्यावर बसून तिने आपला हात आपल्या डॅडींच्या गुडघ्यावर ठेवला आणि वर त्याच्या नजरेला नजर भिडवली. पंकजने आपल्या मुलीच्या डोळ्यात रोखून पाहिला आणि अस्वस्थपणे तिला विचारले,

“बेटा, तुला खरंच हे करायचं आहे?”

“हो, डॅडी! खरंच!” पूनमने हळूच उत्तर दिले.

असाह्य असल्यासारखे पंकजने आपले डोळे मिटून घेतले आणि मागे रेलून पडून राहिला.

पूनमने त्याच्या दोन्ही गुडघ्यावर दाब देत त्याला आपला पाय किंचित फाकवायला लावले आणि आपल्या डॅडींच्या केसाळ पायावरून ती हलकेच हात फिरवायला लागली.

तिने बऱ्याचदा त्याला कपडे बदलताना पाहिले होते आणि कल्पना करत होती की कधीतरी आपल्या डॅडींच्या त्या केसाळ पायावरून तिला प्रेमाने असा हात फिरवायला मिळेल. तिची ती इच्छा आज पूर्ण होत होती.

काही क्षण त्याच्या केसाळ मांड्यावरून हात फिरवल्यावर तिने आपला मोर्चा वरच्या दिशेने वळवला. वर पांढऱ्या अंडरवेअरमध्ये पंकजच्या लंडाचा मोठा तंबू दिसत होता. त्यावर त्याच्या पोटावर किंचित चरबी दिसत होती पण ते जवळपास सपाटच होते.

पंकज नियमित व्यायाम करायचा. त्याने त्याचे शरीर प्रमाणबद्ध ठेवलेले होते. पूनमला त्याच्या प्रमाणबद्ध शरीराचे आकर्षण वाटायचे. आज जेव्हा तिला आपल्या डॅडींचे ते शरीर जवळून पाहायला आणि हातळायला मिळत होते त्यामुळे ती खुश झाली.

काही क्षण त्याला न्याहाळल्यावर तिने आपले लक्ष परत त्याच्या लंडाच्या फुगवट्यावर नेले. त्याच्या कंबरेवरील अंडरवेअरच्या इलास्टिकमध्ये आपली बोटे खुपसून ती त्याची अंडरवेअर खाली खेचायला लागली.

पंकजने शांतपणे आपले नितंब उचलले जेणेकरून नितंबांखालून अंडरवेअर सहज निघावी. एका झटक्यात पूनमने आपल्या डॅडींची अंडरवेअर खाली खेचली आणि त्याचा डौलदार लंड मोकळा केला. त्याची अंडरवेअर त्याच्या पायातून काढेपर्यंत तिची नजर त्याच्या कडक लंडावर खिळली होती.

जवळ जवळ सात साडेसात इंच लांब असा त्याचा डौलदार लंड लोखंडाच्या कांबीसारखा कडक होऊन ताठ उभा होता. लंडाच्या वरती टपोऱ्या आकाराचा त्याचा सुपाडा शिरपेचासारखा मानाने उभा होता.

सुपाड्यावरील भोकाची चीर त्याच्या लंडातून सुटणाऱ्या पाण्याने बरबटली होती. मोकळा झाल्याने आणि आता त्याला पूर्ण ताठ व्हायला वाव मिळाल्याने त्याचा लंड थरथरत उभा होता. चढाई करायला फुरफूरत असलेल्या सांडासारखा तो कंप पावत होता.

भारावल्यासारखी पूनम आपल्या डॅडींच्या लंडाकडे बघत होती. ज्या लंडाची तिने अनेकदा कल्पना केली होती, तो आपल्या डॅडींचा लंड जेमतेम फूटभर अंतरावर तिच्यासमोर होता.

आपोआप पूनमने हात पंकजच्या गुडघ्यावर गेले त्याचे पाय फाकवले. त्याच्या फाकलेल्या पायात पूनम अजून पुढे सरकली आणि आपल्या हळूच डॅडींच्या लंडाला स्पर्श केला!

तिच्या बोटांच्या थंड स्पर्शाने पंकजच्या अंगाला किंचित झटका बसला. कदाचित त्याला तो स्पर्श अपेक्षित नव्हता त्यामुळे तो दचकला असावा. पण त्या स्पर्शाने त्याच्या अंगातून जणू वीज सळसळत वर गेली.

आपली बोटे आपल्या डॅडींच्या लंडाभोवती गुंफत पूनमने तो मुठीत पकडला. तिला खरोखर वाटत होते की एक तापलेला रॉड आपण हातात पकडला आहे!

अनाहुतपणे पूनमने मूठ आपल्या डॅडींच्या कडक लंडावरून वर खाली करायला सुरुवात केली. अनामिक सुखाने पंकजने डोळे मिटून घेतले आणि आपोआप त्याच्या तोंडातून सुखाचे शब्द बाहेर पडले, “देवा! काय मजा येतेय!”


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!