द लाईव्ह शो | भाग ८

“कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!” पंकज आपली बाजू मांडली.

“माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना.” पूनम हळूच म्हणाली.

“हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!” पंकजने प्रामाणिकपणे कबूल केले.

“मग त्या मुली पण माझ्या वयाच्या असतील ना? त्यांना बघून तुम्हाला कसली शरम नाही वाटत? त्या इतक्या तरुण मुली, तुमच्या मुलीच्या वयाच्या नाहीत का?” पूनम मुद्दाम त्याला सारखी सारखी डिचवत होती.

“नाही वाटत शरम! खरं सांगू? मला अश्या सुंदर जवान सेक्सी मुली बघायला खूप आवडते!” पुन्हा पंकजने प्रामाणिकपणे कबुली दिली.

“मग तुम्हाला त्या जवान मुली बघायला आवडतात. त्यांना बघून तुम्हाला शरम वाटत नाही. तर मग मला बघून तुम्हाला शरम का वाटली? मी पण जवान आणि सेक्सी नाही का?” पूनम मादक आवाजात म्हटली.

“देवा! बेटा मी तुला कसं सांगू की तू माझी मुलगी आहे. तुझ्याकडे मी अश्या नजरेने कसा बघू शकतो?” पंकज म्हणाला खरे; पण मनातून तो उत्तेजित होत होता.

“ओह डॅडी, काहीतरी वाटले असेलच ना. मला खरं खरं सांगा. निदान आता तरी माझ्यापुढे तरी लाजू नका.” पूनमने पुन्हा चावटपणे हसून त्याला डिवचले.

“अग खरंच नाही. जेव्हा मी तुझा शो चालू केला तेव्हा तुझा चेहरा व्यवस्थित दिसत नव्हता. म्हणजे मला माहिती नव्हते की ती तू आहेस तेव्हा मी बघत होतो आणि तेव्हा मला तुला बघायला आवडायला लागले.

“खरंच सांगतो सुरुवातीला मला तुला बघायला आवडायला लागले; पण तेव्हा मला माहीत नव्हते ना की ती मुलगी तू आहेस. ते जेव्हा तू तुझी ब्रा काढायला उठलीस तेव्हा मला तुझा चेहरा दिसला.” पंकजने थोडेसे लाजत उत्तर दिले.

“आता पकडला गेलात ना? म्हणजे तुम्हाला माझ्याकडे बघायला आवडते ना?” पूनम जणू त्याची चोरी पकडली ह्या आविर्भावात आनंदाने म्हणाली.

“पण तेव्हा मला माहीत नव्हते. जेव्हा मला माहीत पडले तेव्हा माझ्या त्या भावना लुप्त झाल्या.” पंकज स्वतःचा बचाव करत म्हणाला.

“मग मी ब्रा काढली तेव्हा तुम्ही बघत होता ना?” पूनमने पटकन विचारले.

“नाही. माझे लक्ष फोनकडे लक्ष नव्हते. ती मुलगी तू आहेस हे कळल्यावर मला शॉक बसला होता ना!” पंकज म्हणाला.

“पण मग मी ब्रा काढल्यावर तुम्ही माझी छाती बघितली असेल ना? म्हणजे तुम्हाला दिसली असेल ना?” पूनमने विचारले.

“खरं सांगायचे तर हो! दिसली!” पंकज म्हणाला.

“मग तुम्हाला काय वाटले माझी छाती बघून? आवडली तुम्हाला? तुम्ही उत्तेजित झालात?” पूनमने पुन्हा मिश्किलपणे विचारले.

“ओह बेटा, तू माझी मुलगी आहे, तुला बघून मी कसा उत्तेजित होईल सांग बरं.” पंकजने सारवासारव केली.

“का नाही होणार? तुमच्या मुलीकडे एवढी छान, भरीव, गुबगुबीत छाती आहे आणि तुम्ही कसे उत्तेजित झाला नाहीत? मला माहीत आहे, तुम्हाला माझी नक्की आवडली असणार, नाही का?” पूनम अभिमानाने म्हणाली.

“हो बेटा, यात कसला संशय नाही. तू खरंच खूप सुंदर आहे. पण मी तुझा बाप आहे तेव्हा मी तुझ्याकडे त्या नजरेने बघू शकत नाही.” पंकजने स्पष्टीकरण दिले.

“का नाही बघू शकत? डॅडी, तुम्ही उत्तेजित झाला तरी त्यात गैर काही नाही उलट मला आवडेल!” पूनम त्याला म्हटली.

“पण बेटा, मी तुला बघून बिलकुल उत्तेजित झालेलो नाही.” पंकज ठामपणे म्हटला.

“डॅडी, काय सांगताय! म्हणजे मला बघून तुम्ही बिलकुलच उत्तेजित होणार नाहीत?” पूनमने चावटपणे हसत विचारले.

“बिलकुलच नाही!” पुन्हा पंकजने ठामपणे म्हणाला. पण मनातून तो ठाम नव्हता.

“बरं, ठीक आहे. मग आपण आता पाहूच तुम्ही खरंच उत्तेजित होता की नाही ते!” असे बोलून पूनम आपल्या डॅडींच्या मिठीतून बाजूला झाली आणि उठून उभी राहायला लागली.

“बेटा, तुला काय म्हणायचंय?” पंकजने आश्चर्याने तिला विचारले खरे पण त्याला कळत होते ती काय म्हणतेय ते!

“डॅडी, शांत बसा आणि माझ्याकडे बघा.” पूनम मादकपणे हसत म्हणाली.

ती समोर टिव्ही जवळ गेली आणि टिव्ही बंद केला. मग आपल्या रुममध्ये जाऊन तिचा फोन घेऊन बाहेर आली आणि त्याच्या समोर येऊन उभी राहिली.

मग तिने फोनवर मंद स्वरात एक रोमॅन्टिक म्युझिक चालू केले. मग डॅडींच्या बाजूला फोन ठेवून मटकत मटकत थोड्या अंतरावर जाऊन उभी राहिली. फोन ठेवताना आपल्या स्तनामधील घळ डॅडींच्या लक्षात येईल याची तिने काळजी घेतली.

थोड्या अंतरावर गेल्यावर तिने वळून आपल्या डॅडींकडे पाहिले आणि आपला हात कंबरेवर ठेवून ती चावटपणे त्यांच्याकडे बघून हसू लागली.

“पूनम बेटा! काय विचार काय आहे तुझा? काय करतेयस तू?” पुन्हा पंकजने विचारायचे म्हणून विचारले.

“मी म्हटली ना तुम्हाला, डॅडी. एकदम निवांत होऊन बसा. आणि माझ्याकडे बघत राहा मी काय करतेय ते. आणि आपल्या भावना दाबून ठेवण्याची गरज नाही. तुम्हाला जे वाटतेय, ते बाहेर येऊ द्या. अजिबात काहीही लपवून ठेवू नका.”

इतके बोलून पूनम थोडेसे पण मादकपणे अंग हलवत ती हॉलमध्ये इकडून-तिकडे फिरायला लागली, मध्येच स्वतःभोवती गिरकी घेत होती. म्युझिकच्या तालावर ती नुसती इकडे-तिकडे फिरत होती. ती डान्स वगैरे करत नव्हती पण तिच्या अंगाच्या हालचाली त्या तालावर होत्या.

आपल्या डॅडींकडे पाहत पुन्हा ती हसून म्हणाली,

“तुम्ही फक्त माझ्याकडेच बघा, डॅडी. माझ्या अंगाकडे बिनधास्त बघा. असे समजू नका की, मी तुमची मुलगी आहे. असे समजा की, मी अशीच कोणी तरी एक तरुण मुलगी आहे, जी नुकतीच तुमची सेक्रेटरी म्हणून जॉईन झाली आहे.”


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!