द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला.

जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स ऑप्शनवर क्लिक करून नवीन कुठली मुलगी आलीय ते पाहायला सुरुवात केली आणि ‘लंड-इन क्वीन’ नावाच्या मुलीच्या प्रोफाईल फोटोने त्याचे लक्ष वेधून घेतले. तिचा चेहरा त्याला जरा ओळखीचा वाटला!

कुतुहलाने त्याने तिच्या नावावर क्लिक केले आणि तिचा लाईव्ह शो सुरू झाला. त्याने शोच्या खालील ऑप्शनवर क्लिक केले व्हिडीओ फूल स्क्रिन केला. मग त्याने पॅन्टचे बटण उघडून ती खाली सरकवली आणि एका हातात फोन पकडून चेअरवर मागे रेलून बसत तो त्या मुलीचा लाईव्ह शो बघू लागला.

स्क्रिनवर दिसत होते की ती मुलगी आपल्या बेडवर पडली होती आणि तिच्या अंगावर फक्त काळी ब्रा आणि पॅन्टी होती. ती वेबकॅमपासून सात-आठ फूट अंतरावर होती, तेव्हा तिचा चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता, पण अंगाने ती टच्च भरलेली दिसत होती.

ती अंगाने जरा स्थूल होती आणि बऱ्यापैकी उंच वाटत होती. अंगाच्या मानाने टच्च भरलेली आपली भरीव छाती ती ब्रावरूनच चोळत होती आणि कॅमेऱ्याकडे पाहत मादक हालचाल करत होती.

तिचे तो कोवळे मादक अंग पाहून पंकजचा लंड उठायला लागला. अंडरवेअरवरून आपल्या लंडाला चोळत तो निरखून त्या मुलीकडे पाहू लागला.

जेव्हा त्याने त्या मुलीच्या बेडकडे आणि आजूबाजूला निरखून पाहिले तेव्हा त्याला ते सगळे ओळखीचे वाटले! आपल्याला असे का वाटतेय? ह्याचा तो विचार करू लागला आणि त्याच्या अंगातून एक थंड लहर पायापासून डोक्याकडे सळसळत गेली!

त्याच्या डोक्यात जो विचार आला त्याने तो ताडकन उडला आणि चेअरवर सरळ बसला. आश्चर्याने फोनच्या स्क्रिनकडे पाहत तो त्या मुलीचा चेहरा निरखू लागला.

त्याच वेळी ती मुलगी नेमकी बेडवरून उठून बसली आणि आपल्या ब्राचा हूक काढू लागली. उठून बसल्याने तिचा चेहरा कॅमेऱ्यात थोडा स्पष्ट झाला आणि त्याच्या अंगातून पुन्हा ती थंडगार लहर सळसळत गेली.

“अरे देवा, ही पूनम आहे! ही माझी मुलगी, पूनम आहे!”

पंकजला सत्याची जाणीव झाली आणि त्याच्या मनातील कामवासनेची धुंदी खाडकन उतरली! स्क्रिनवर पूनम आपली ब्रा काढून आपली भरगच्च छाती कॅमेऱ्यावर दाखवत होती.

काही क्षण पंकजची नजर तिच्या छातीवर खिळली पण त्याला ते पाहवले नाही. ही आपली मुलगी आहे आणि ही तिची छाती आहे हे सत्य त्याला पचवणे जड जाऊ लागले. त्याने पटकन फोन बंद केला आणि मागे चेअरवर तो हतबल झाल्यासारखे बसून राहिला.

जस जसा तो पूनमचा विचार करू लागला, तस तसे त्याचे मन संतापाने भरू लागले. आपली मुलगी नेटवर असले धंदे करतेय? आपले कोवळे यौवन असे जगभर लोकांना दाखवतेय? ती माझी मुलगी आहे हे, कितीतरी लोकांना माहीत असेल.

तसे टेक्स्टाईल्स बिझनेसमध्ये ती माझी मुलगी आहे हे फारच कमी लोकांना माहीत आहे. पण नातेवाईक, मित्रमंडळींचं काय? माहिती नाही आतापर्यंत कोणी कोणी तिला बघितलं असेल? नुसतंच बघितलं नाही तर पूर्ण नागडी होऊन असले चाळे करताना बघितलं असेल? अग पूनम! पूनम! हे काय करतेस तू!

त्याला संताप अनावर झाला आणि तो तिरीमिरीत चेअरवरून उठला. त्याने अजून एक पेग बनवून घेतला आणि गटागटा पिऊन टाकला. व्हिस्कीची आग जळजळत त्याच्या घशातून खाली उतरली जणू काही त्याच्या मनातील आगीचा अजून भडका करायला. त्वेषाने तो परत येऊन चेअरवर बसला आणि विचार करू लागला.

’पण का? का पूनम हे धंदे करतेय? तिला नेटवर हे चाळे करायची काय गरज?’

पंकजला माहीत होते की नेटवर असे लाईव्ह शो करणाऱ्या मुली त्या शोमधून पैसे कमवतात. लोक वेबसाईटवर सदस्यत्व प्राप्त करण्यासाठी क्रेडिट कार्डने जे पैसे भरतात, त्यापैकी काही रक्कम त्या वेबसाईटवरील या मुलींना मिळत असते.

‘पण पूनम असे धंदे करून का पैसे कमवतेय? तिला काय गरज? मी तिला काय कमी पडू दिले? तिची प्रत्येक गरज मी पूर्ण केली आहे, मग तिला असे काही करून कमवायची काय गरज पडली?’

‘की तिला हे सगळे करायला आवडते? असले चाळे करायला, लोकांना दाखवायला तिला आवडते का? आपले नागडे मादक शरीर तिला लोकांना दाखवायला आवडते का? म्हणजे ती पण हे एंजॉय करत असेल का?’

‘ती खरंच एवढी कामुक असेल का? की कोणा मुलाबरोबर तिने सेक्सची मजा घेतली असेल आणि त्या सेक्सचे वेड म्हणून तिला असे नेटवर लाईव्ह शो करण्याची आवड झाली असेल?’

त्या विचाराने पंकज एकदम अस्वस्थ झाला! तसे काही असेल तर आपल्या मुलीला सावरणे गरजेचे होता. तिला समज देणे जरुरीचे होता. ती हे का करतेय? हे जाणून घेणे आवश्यक होता. आणि तिला हा प्रकार बंद करायला लावणे अत्यंत आवश्यक होता.

घरी जाऊन तिला ह्या गोष्टीचा जाब विचारायलाच पाहिजे. तिला हा प्रकार बंद करायला भाग पाडलेच पाहिजे. ती ऐकत नसेल तर तिला मार देऊन, तिच्यावर बंधन आणून, जबरदस्तीने तिला हे चाळे बंद करायला लावणे भाग होता.

पंकजने मनातून काही निश्चय केला आणि तो चेअरवरून सरसावून उठला. सर्व फोटो अपलोड झाले होते तेव्हा त्याने फोन खात्री करून घेतली आणि भराभर सगळे ऑफीसमधील लाईट्स बंद करून तो लगबगीने बाहेर पडला.

ऑफीस लॉक करून तो बाहेर आला आणि आपल्या कारने घरी निघाला. घरी येईपर्यंत त्याच्या मनात संतापाने कल्लोळ माजला होता. जास्त आकावतांडव न करता शांतपणे पूनमला चांगली समज द्यावी, असे त्याला वाटत होते.

पण त्याला कल्पना नव्हती की तिला त्याच अवस्थेत पाहल्यावर त्याचे स्वतःच्या रागावर नियंत्रण राहणार नाही. तेव्हा मनातील राग शांत करण्याचा तो प्रयत्न करत होता.

पूनमच्या बेडरूममध्ये शिरल्यावर जेव्हा त्याने तिला त्याच कपड्यात पाहिले, जे त्याने त्या वेबसाईटवर तिच्या अंगावर पाहिले होते. तेव्हा पुन्हा त्याचा राग उफाळून आला आणि त्याचा स्वतःवरील ताबा सुटला! पूनमला दोन-तीन थप्पड लगावत तो तिला बडबड करायला लागला.

पूनम आपल्या डॅडींचा ह्या अनपेक्षित हल्ल्याने अवाक झाली! तिला ते सहन झाले नाही आणि ती ढसाढसा रडायला लागली. तिच्या रडण्याकडे दुर्लक्ष करत पंकज तिला बडबड करत होता आणि त्याने तिला हा प्रकार बंद करण्याची ताकीद दिली.


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!