द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली?

पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर नियमित व्हिडीओ बघत असतील का? डॅडींना माझ्यासारख्या कोवळ्या मुलींना बघायला आवडत असेल का?

तसे पूनमला माहीत होते की तिचे डॅडी दर दोन-तीन महिन्याला आपली सेक्रेटरी बदलता आणि नेहमी तरुण, कोवळी, सेक्सी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून ठेवता.

दिवसभर ते सेक्रेटरीच्या सहवासात असताना आणि ऑफिसनंतरही आपला वेळ तिच्याबरोबर घालवता. तेव्हा त्यांना नवीन मुलींचे आकर्षण असणे साहजिकच होते.

तिने आपल्या आयाकडून ऐकले होते की तिच्या डॅडींचे आपल्या ऑफिसमधील सेक्रेटरीसोबत लैंगिक संबंध असायचे. म्हणूनच तिची मम्मी डॅडींना सोडून गेली होती. तिची मम्मी त्यांना सोडून गेली होती तेव्हा तिला जास्त कळत नव्हते पण आयाने तिला नंतर सगळे सांगितले होते.

जेव्हा केव्हा तिचे डॅडींच्या कोणा मुलीबरोबर घरी यायचे तेव्हा शक्यतो ती त्यांची सेक्रेटरीच असायची. त्या मुलींबरोबर डॅडी जसे वागत असत त्यावरून पूनमला कळायचे की डॅडी त्या मुलीशी चाळे करायचे आणि त्या मुलींबरोबर ते सेक्सही करत असावे.

तेव्हा आपल्या डॅडींना अश्या टिन लाईव्ह शोच्या वेबसाईट बघण्याचा नाद असावा, असा संशय पूनमला आला! पण याचे उत्तर तिला तिच्या डॅडींकडूनच मिळणार होते. तेव्हा आता त्यांच्याबरोबर बोलून ह्याचा खुलासा करणे जरुरीचे आहे, असे तिला वाटायला लागला.

आता ती त्या दृष्टीने विचार करायला लागली. त्यांना काय काय विचारायचे आणि उत्तर मिळाल्यावर पुढे काय करायचे ह्याचा ती विचार करायला लागले. पुढे काय केले तर तिच्या डॅडींचा राग जाईल आणि तिच्यावरील बंधने ते काढून टाकतील ह्याचा तिने अंदाज बांधला.

मग मनात एक निश्चय करत ती जागेवरून उठली. बाथरूममध्ये जाऊन ती थोडी फ्रेश झाली आणि बाहेर आली. ड्रेसिंग टेबलजवळ जाऊन तिने चेहऱ्यावर हलकासा मेकप केला आणि स्वतःला आरश्यात न्याहाळले.

आरश्यातील प्रतिबिंबाकडे पाहून, आपली मादकता आपल्या डॅडींच्या नजरेत भरली गेली पाहिजे, ह्या गोष्टीची तिने खात्री करून घेतली.

आता काहीही करून आपल्या डॅडींना वश करून घ्यायचे आणि त्यांच्याकडील आपला लॅपटॉप घेऊनच परत आपल्या रूममध्ये यायचे असा तिने मनात दृढ निश्चय केला. आणि मगच ती आपल्या रूमच्या बाहेर पडली.


इकडे पंकज व्हिस्कीच्या अंमलाखाली निवांत झाला होता. त्याच्या डोक्यातील पूनमचे विचार कमी नाहीसा झाला होता. टाईमपास म्हणून त्याने टिव्ही चालू केला होता आणि आपला आवडते ‘फॅशन टिव्ही’ चॅनल बघत होता.

मध्यरात्र उलटून गेली होती तेव्हा लेट नाईट लिंजरी शो चालू होता. बिकीनी आणि अंतर्वस्त्रातील सडपातळ, सेक्सी, तरुण मुली येत-जात होत्या आणि त्यांना पाहून पंकज यांच्या मनातील कामवासना उफळायला लागली.

त्याला आठवले की आज कसे त्याने आपल्या त्या नव्या कोवळ्या सेक्रेटरीला आपल्या फ्लॅटवर नेऊन झवण्याचे प्लानिंग केले होते आणि त्या पबमध्ये तो तिच्याबरोबर कसा एंजॉय करत होता.

त्या व्यक्तीने अवेळी फोन केला नसता तर आत्ता ह्या क्षणी आपण त्या कोवळ्या सेक्रेटरीची मादक जवानी कुस्करत असतो, असा विचार त्याच्या मनात आला.

आपल्याला त्या वेबसाईटवर आपली मुलगी पूनम दिसली नसती तर फोटो पाठवून आपण परत पबमध्ये गेलो असतो आणि तिला नंतर नक्कीच आपण फ्लॅटवर नेऊन रात्रभर झवलो असतो असे त्याला वाटले. छे!! पूनमबद्दल ते कळले नसते तर बरे झाले असते. कमीत कमी पुढची मजा खराब झाली नसती.

अरे पण पूनमबद्दल कळले हे बरेच झाले! आपली मुलगी असले धंदे करतेय, हे वेळीच कळले म्हणून बरे झाले! आता तरी वेळेत तिला समज देऊन, तिच्यावर लक्ष ठेवून, तिच्या ह्या घाणेरड्या सवयी बदलता येणार होत्या.

नंतर कधी कळले असते तोपर्यंत ती अजून निर्लज्ज झाली असती आणि तिला नको नको त्या विकृत सवयी लागल्या असत्या तर? वेळीच आपल्याला हे कळलेय तर आता तिला ताब्यात ठेवता येणार होते.


आजपर्यंत पंकजने कधी पूनमच्या अंगावर हात टाकला नव्हता पण आज नाईलाजास्तव त्याला तिला मारणे भाग होते. आपल्या नाजूक मुलीवर हात टाकला म्हणून त्याला किंचित वाईट वाटले पण त्यासाठी तीच जबाबदार होती, तेव्हा तो योग्यच होता, असे त्याला वाटले.

तिच्यावर अजून बंधन टाकणे खरे तर त्याच्या मनात नव्हते पण तिला वठणीवर आणण्यासाठी थोडी सक्ती जरुरीची होती म्हणून त्याला ते करणे भाग होते.

तिच्याशी बोलून, थोडे तिला समजावून, लाडीगोडीने तिला समज दिली तर ती नक्की आपला म्हणणे ऐकेल, ह्याची त्याला खात्री होती. तेव्हा सकाळी तिच्याशी याविषयी बोलूया, असा विचार करून तो निश्चिंत झाला.

समोर टिव्हीवर चाललेल्या लिंजरी शोचा परिणाम पंकजच्या मनावर व्हायला लागला. आधीच तो व्हिस्कीच्या नशेत होता आणि त्यात अश्या अर्धनग्न जवान मुलींना पाहून त्याची कामवासना भडकायला लागली. अंडरवेअरमध्ये त्याचा लंड कडक झाला होता आणि त्याला बाहेर काढून हलवावे अशी त्याला तीव्र इच्छा व्हायला लागली.

त्याने अंगावर नुसती अंडरवेअर घातलेली होती आणि सोफ्यावर बसल्यावर त्याने आपल्या मांडीवर एक पातळ चादर घेतली होती. कदाचित तो बराच वेळ तिथे बसणार होता.

आता तो आपल्या अंडरवेअरमध्ये हात घालून लंडावर फिरवायला लागला. त्याला भानच नव्हते की तो हॉलमध्ये सोफ्यावर बसलेला होता आणि पूनम बाहेर आली तर त्याला बघू शकत होती.


पूनम आपल्या रूममधून बाहेर पडली आणि पॅसेजमधून आपल्या डॅडींच्या बेडरूमकडे निघाली. पण तिला हॉलमधून टिव्हीचा हलका आवाज आला तेव्हा ती हॉलकडे वळाली.

हलक्या पावलाने ती हॉलच्या कोपऱ्यात आली. तिने पाहिले की तिचे डॅडी सोफ्यावर बसले होते आणि समोर टिव्हीवर फॅशन टिव्ही चॅनल बघत होते. टिव्ही स्क्रिनवर नजर टाकली तेव्हा तिला बिकिनीमधील मुली दिसल्या तेव्हा तिला आश्चर्य वाटले नाही.

पण जेव्हा तिने आपल्या डॅडीकडे पहिले तेव्हा तिच्या लक्षात आले की ते टिव्ही बघत आहेत पण त्यांचा हात थोडा हलत होता. कुतुहलाने ती थोडी पुढे झाली आणि तिला दिसला की त्याचा हात आपल्या लंडावरून फिरत होता.


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!