द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला.

दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला लागला. तो तिची छाती चोखत होता तोपर्यंत पूनम हलकेच आपली योनी त्याच्या लंडावर किंचित वर्तुळाकारपणे फिरवत होती.

जेव्हा तिचे डॅडी तिचा ताठलेला निप्पल तोंडात चघळायचे तेव्हा तिच्या योनित एक अनामिक चुळबुळ निर्माण व्हायची. तिच्या योनितील धग क्षणाक्षणाला वाढत होती. एका क्षणी तिला आपल्या योनितील दाब सहन झाला नाही आणि ती पटकन वर झाली.

आपल्या डॅडींचा लंड जेमतेम आपल्या योनित राहील इतकी ती वर झाली आणि खसकन खाली होत पुन्हा तिने त्याचा लंड योनित घेतला आणि पूनमचा संयम सुटला! ती आपल्या डॅडींच्या लंडावर वर खाली व्हायला लागली आणि त्याच्याकडून कचकचून झवून घ्यायला लागली.

आपल्या मुलीची छाती कुस्करत असलेला पंकजचे हात आपोआप खाली गेले आणि त्याने तिचे नितंब पकडले. मग तो तिचे नितंब चिवडत तिला आपल्या लंडावर वर खाली करत जोमाने झवायला लागला. ती जितक्या जोमाने त्याच्या लंडावर वर खाली होत होती त्याच जोमाने तो खालून वर तिला झवायला लागला.

दोघांच्या अंगात आता कोणी पिशाच्च शिरल्यासारखे झाले होते. दोघेही जंगली जनावरासारखे पिसाटले होते. जणू तुझ्यात जास्त जोर आहे की माझ्यात? अशी ते एकमेकांशी स्पर्धा करू लागले. आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावून रासवटपणे ते झवायला लागले.

बाप-लेकीची ही जुगलबंदी दोघांनाही अपार आनंद देत होती. दोघांचीही कामवासना अस्मानात होती. दोघेही एकमेकांकडून कामसुखाचा आनंद घेत होते आणि एकमेकांना आनंद देतही होते. त्यातल्या त्यात पंकज जरा जास्तच खुश होता.

त्या रात्री त्यांना त्या कोवळ्या सेक्रेटरीला झवायची अतीव इच्छा होती, जी पूर्ण होऊ शकली नव्हती. पण नंतर जे घडले त्यामुळेच त्याला हे स्वर्गीय कामसुख अनुभवायला मिळत होता. त्यामुळे नंतर जे घडले त्याबद्दल आता त्यांना आनंद वाटायला लागला होता.

नंतर जे घडले त्यामुळे आता त्याला आपल्या ह्या तरुण, कोवळ्या, मादक, सेक्सी मुलीच्या जवानीचा आस्वाद घ्यायला मिळाला होता आणि आता हे सुख आपल्याला नियमित मिळणार होते, ह्याची त्याला खात्री होती!

दररोज तो आपल्या मुलीला झवणार होता, ह्यात आता काहीच शंका नव्हती. तिच्याबरोबर सेक्सचे सगळे प्रकार करून तो जगावेगळे कामसुख अनुभवणार होता ह्यात काही वादच नव्हता. ज्या प्रकारे ती आता त्याच्याकडून झवून घेतेय, याच प्रकारे ती रोज त्याच्याकडून झवून घेईल ह्याची त्याला खात्री होती.

आपल्या बेडरूममधील भल्यामोठ्या बेडवर आपली ही मादक कोवळी मुलगी नागडी करून तो तिला रात्रदिवस झवणार, ह्यात त्याला काहीच शंका नव्हती.

ज्या बेडवर त्याने तिच्या मम्मीला झवून काढले त्याच बेडवर तो तिला झवत होता आणि इथून पुढे तो तिला त्याची बायको असल्यासारखेच वागवणार होता व वाटेल तेव्हा तिला कचून झव झव झवणार होता!

शेवटच्या विचाराने पंकजचा बांध सुटला आणि तो आपल्या मुलीच्या योनित वीर्य सोडायला लागला. पूनम पण कामतॄप्तीच्या शिखरावर पोहचली होती.

आपले डॅडी आपल्या योनित गळत आहेत, ह्याची तिला जाणीव झाली आणि ती पण झडायला लागली. अतिसुखाने किंचाळत ती आपल्या डॅडींच्या लंडावर रत व्हायला लागली.

पंकजला वाटू लागले की तिची योनी त्याच्या लंडातून वीर्याचा थेंब आणि थेंब शोषून घेत आहे. तो पण आचके देत देत आपला लंड पूर्ण तिच्या योनित मोकळा करू लागला. जेव्हा त्याच्या वीर्य स्खलनाचा भर ओसरला तेव्हा त्याने तिला गच्च मिठी मारत जवळ पकडून ठेवले.

पूनमनेही आपल्या डॅडींना मिठी मारून त्याला घट्ट पकडून ठेवला. जणू त्या दोघांनी एकमेकांपासून दूर जायचेच नव्हते. त्यांना कोणी तरी एकमेकांपासून दूर करेल अशी भीती जणू त्यांना वाटत होती, असे ते चिकटले होते.

त्यांचे झवून झाले तरी ते तसेच एकमेकांच्या विळख्यात बराच वेळ बसून होते. नंतर ते भानावर आले तेव्हा त्यांनी एकमेकांवरील पकड ढिल्ली केली. प्रेमाने त्यांनी काही क्षण एकमेकांच्या ओठांचे चुंबन घेतले.

मग पूनम त्याच्या अंगावरून उठली आणि उभी राहिली. पंकजही सोफ्यावरून उठून उभे राहिला. एकही शब्द न बोलता त्यांनी एकमेकांच्या कंबरेमध्ये हात टाकला आणि ते आत बेडरूमकडे निघाले.


पंकज पूनमला धरून आपल्या बेडरूममध्ये आला. एकही शब्द न बोलता ते बेडरूमला अटॅच्ड असलेल्या बाथरूममध्ये शिरले. शॉवर चालू करून ते गरम पाण्याच्या धारेखाली उभे राहिले आणि प्रेमाने एकमेकांना गोंजारत एकमेकांना अंघोळ घालू लागले.

साधारण अर्धा तास शॉवरखाली अंघोळ करून तो दोघेही फ्रेश झाले आणि एकमेकांचे अंग पुसून बाहेर आले. आपल्या भल्या मोठ्या बेडवर त्याने आपल्या मुलीला झोपवले आणि तो तिच्या बाजूला पडला. तिच्या मादक, कोवळ्या अंगावरून हात फिरवत तो तिच्या मुलायम ओठांचे चुंबन घ्यायला लागला.

पूनमचा हात खाली आपल्या डॅडींच्या लंडाशी खेळ करायला लागला. त्याला पुन्हा एकदा कडक करून तिला त्याच्याकडून मनसोक्त झवून घ्यायचे होते.

नंतर मग पुन्हा तासभर दोघांनीही मनसोक्त झवाझवी करून एकमेकांची कामवासना तॄप्त केली. त्या रात्रीत तो दोघे तिसऱ्यांदा झडले आणि पूर्ण तृप्त झाले.

नंतर मग आपल्या डॅडींच्या बेडरूममधून बाहेर पडताना पूनमने कोपऱ्यातील टेबलवर ठेवलेला आपला लॅपटॉप उचलला आणि त्याच्याकडे पाहून मंदपणे हसत ती त्याच्या रूममधून बाहेर पडली. त्यानेही तिला लॅपटॉप घेऊन जायला जराही आडकाठी केली नाही.

पूनम लॅपटॉप घेऊन आपल्या बेडरूममध्ये शिरली तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर जग जिंकल्याचा आनंद होता! आपल्या बेडरूममधून बाहेर पडताना तिने जो निश्चय केला होता, तो तिने पुरा केला होता. ती आपला लॅपटॉप घेऊनच आपल्या रूममध्ये शिरली होती.

बेडवर झोपताना तिच्या मनात एकच विचार होता. ‘उद्या एक नवीन वेबकॅम विकत घेऊन आणायला पाहिजे. काही झाले तरी आपला लाईव्ह शो बंद पडायला नको!’


(समाप्त)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

error: नका ना दाजी असं छळू!!