द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली.

तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला मिळेल ही तिची कल्पना प्रत्यक्षात उतरली होती हे पाहून तिला भलताच उत्साह आला होता.

काही क्षण आपल्या डॅडींना ती तसे लंड हलवून सुख देत राहिली आणि आता त्यांना अजून आनंद द्यावा, असा विचार तिच्या मनात आला. तिने हळूच वर त्याच्या चेहऱ्याकडे पाहिले तर तो डोळे मिटून, ती देत असलेल्या सुखाचा आनंद घेत असलेला तिला दिसला.

मिश्किलपणे हसत पूनमने आपले डोके खाली घेतले आणि आपल्या डॅडींचा लंड थोडा आपल्या दिशेने करत त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याजवळ आपले ओठ नेले.

मग आपल्या जि‍भेचा शेंडा बाहेर काढत तिने हलकेच तो त्याच्या सुपाड्याला लावला आणि त्यावरील त्याच्या भोकातून पाझरत असलेल्या त्याच्या पाण्याची चव घेतली.

डोळे बंद केलेल्या पंकजला एक क्षण कळले नाही की हा कसला वळवळता स्पर्श आपल्या सुपाड्यावर जाणवत आहे? कुतुहलाने त्याने तसेच डोळे किलकिले करत खाली पाहिले तर आपल्या मुलीचे तोंड त्याला सुपाड्याजवळ होते आणि तिची जीभ सुपाड्यावर टेकलेली होती!

“आह्हऽऽऽ देवा! पूनम, बेटा नकोऽऽ!”

आपले डॅडी सुखाची पावती देत आहेत की तक्रार करत आहेत ह्याकडे दुर्लक्ष करत पूनमने त्याच्या लंडाच्या सुपाड्यावर आपले ओठ टेकवले. मग त्याच्या टपोऱ्या, कडक सुपाड्याचे काही क्षण ती चुंबन घेत राहिली.

आपल्या मुलीच्या नाजूक, लुससुशीत ओठांचा स्पर्श पंकजला आपल्या लंडावर इतका प्रकर्षाने जाणवत होता की त्याचे पूर्ण लक्ष फक्त त्याचा लंड आणि तिचे ओठ ह्यावरच केंद्रीत झाले होते.

काही क्षण सुपाड्याचे चुंबन घेतल्यावर पूनमने आपले ओठ हळूच विलग केले आणि सुपाडा तोंडात घेतला. जेमतेम सुपाडा तोंडात घेऊन ती चोखायला लागली. सुपाड्यावरील भोकातून पाझरत असलेले त्याचे पाणी जणू ती शोषून घेत होती.

पंकजला जणू आपण स्वर्गात फिरत आहोत, इतके प्रचंड सुख जाणवत होते. पूनमसारख्या कोवळ्या मुलींनी या आधीही त्याचा लंड अनेकदा चोखला होता. पण जे सुख ह्या क्षणी त्याला पूनमकडून मिळत होते तो सुख दुसऱ्या कोणाकडूनही त्याला अनुभवायला मिळाले नव्हते.

कदाचित पूनम त्याची मुलगी होती आणि आपली मुलगी आपला लंड चोखतेय, ही भावना ते सुख द्विगुणित करत असावी, असे त्याला वाटत होते.

पण एका गोष्टीची त्याला खात्री झाली होती. ह्या क्षणी जे हे सुख मिळतेय ते पहिले जरी होते तरी तो शेवटचे नक्की नसणार होते. आता येथून पुढे त्याच्या लंडाला पूनमच्या तोंडाची सवय नक्कीच होणार होती!

हळूहळू आपल्या तोंडाचा दाब वाढवत पूनमने अजून लंड तोंडात घेतला. आपल्या डॅडींचा अर्धाधिक लंड आपल्या तोंडात घेऊन ती कसोटीने चोखत होती. पण लंडाची जाडीच इतकी होती की तिचे तोंड पूर्ण भरल्यासारखे तिला वाटत होते.

काही क्षण फक्त अर्धा लंड चोखल्यावर पूनमने अजून लंड तोंडात घ्यायला सुरुवात केली. बघता बघता त्याचा तो डौलदार लंड तिच्या तोंडात गडप होत गेला.

पूनमने आत्तापर्यंत बऱ्याच मुलांचे लंड चोखले होता पण तिच्या डॅडींच्या लंडाची गोष्टच वेगळी होती! तिने या आधी चोखलेले लंड तिला इवलेसे वाटायला लागले आणि आता आपल्या डॅडींचा लंड म्हणजे खराखुरा पुरुषी लंड वाटायला लागला.

आपल्या डॅडींच्या लंडाच्या मुळाशी जेव्हा पूनमने ओठ टेकवले तेव्हा तिला सर्वोच्च शिखर सर केल्याचा आनंद झाला! इकडे स्वतः पंकज चकीत झाला होता की त्याच्या मुलीने कसे काय त्याचा पूर्ण लंड तोंडात घेतला होता. किंचित एखादी मुलगी त्याचा पूर्ण लंड तोंडात घेऊ शकली होती.


काही क्षण त्याचा पूर्ण लंड तोंडात ठेवून पूनमने आपले तोंड वर घेतले. मग ती तोंड वरखाली करत त्याचा लंड चोखायला लागली. जोमाने लंड चोखत आपल्या ओठांचा चंबू त्याच्या लंडावर कसत ती अधाश्यासारखा आपल्या डॅडींचा लंड चोखत होती.

तिला इतकी प्रचंड उत्तेजना वाटत होती की तिच्या योनितून गरम लाव्हा बाहेर पडतोय, असे तिला वाटत होते. पंकजचीही अवस्था काही वेगळी नव्हती.

तिच्या रेशमासारख्या काळ्याभोर केसांमधून हात फिरवत तो तिच्या चोखण्याचा आनंद घेत होता. डोळे मिटून तो इतका निवांत होऊन बसला होता की, असे सुख पुन्हा कधी मिळेल की नाही असे त्याला वाटत होते. त्याच्या मनात विचारांची वावटळ उठली होती.

‘देवा! खरंच ही मुलगी काय लंड चोखतोय? हिची बरोबरी कोणीच करू शकणार नाही. किती छानपैकी लंड चोखतेय माझा! काय माहिती आतापर्यंत किती मुलांचे लंड हिने चोखले असतील? फक्त मुलांचेच चोखले असतील की कोणा पुरुषाचे पण?’

‘ही कला, असले प्राविण्य शेकडो लंड चोखल्यानंतरच येते. माझ्यासारख्या अनुभवी माणसाची जर ही गत आहे तर मग नवख्याला ही तोंडात घेतल्या घेतल्या गळायला लावत असेल! काय हा अनुभव! खरंच हिचे हे लुसलुशीत तोंड झवायला किती मजा येईल!’

लगेच पंकजने त्याच्या मनात आलेल्या विचारांवर अंमल करायला सुरुवात केली. पूनमचे केस पकडून त्याने तिचे डोके धरून ठेवले आणि खालून कंबर उचलून तो तिच्या तोंडात आपला लंड आतबाहेर करायला लागला. आपल्या मुलीचे तोंड झवायला लागला.

काही क्षणातच त्याच्या भावना त्याला अनावर झाल्या! त्याच्या लंडातील कामवासना आवाक्याच्या पलीकडे गेली होती! आता त्याच्या मनात एकच विचार होता की आपल्या मुलीचे हे लुसलुशीत तोंड गचागच झवून त्यात आपला चीक गाळायचा.

पूनम लहान असताना तो तिच्यासाठी रबडी-मलाई घेऊन येत असे. प्रसंगी तो तिला ती भरवत सुद्धा असे. आता त्याला तिला त्याच्याजवळील खरी मलाई खायला द्यायची होती. तिचे तोंड त्याच्या लंडाच्या मलाईने भरू टाकायचे होते.

बेभान होऊन पंकज पूनमचे तोंड झवायला लागला. पूनम खाली बसून आपले तोंड स्तब्ध धरून राहिली. तिचे डॅडी तिच्या तोंडात आपला लंड आत बाहेर करत होते आणि तिला ते प्रचंड आवडले होते!

कोणी तिच्यावर अशी जबरदस्ती केलेली तिला जाम आवडायचे. पण तिच्या पाझरत असलेल्या योनितील वळवळ आता तिला शांत बसून देत नव्हती. आपला एक हात ती तिच्या जांघेत दाबून पॅन्टीवरूनच आपला दाणा चोळत होती.


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!