द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला.

त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो तोडून टाकला. मग तिचा लॅपटॉप उचलत त्याने तिला धमकी वजा स्वरात दरडावून सांगितले,

“तुझा हा लॅपटॉप वापरणे बंद! तुला नेट सुद्धा वापरायला मिळणार नाही! बाहेर गेलीस तर फक्त कॉलेजला जायचं, ते पण जाता-येता तुझ्याबरोबर आया असेल तरच! आजपासून तुझे हे धंदे बंद! तुझे सगळे बाहेरचे धंदे बंद म्हणजे बंद!!”

इतके बोलून पंकज लॅपटॉप घेऊन पूनमच्या रूममधून बाहेर पडू लागला. पूनमच्या लक्षात आले तशी ती लगबगीने बेडवरून उठली आणि आपल्या डॅडींना थांबवण्याचा प्रयत्न करत म्हणाली,

“डॅडी, ऐका ना प्लीज. असं नका ना करू. मी…”

पूनम पुढे काही बोलायला गेली तर पंकजने पुन्हा तिच्या गालावर आणखी एक थप्पड लगावली आणि त्वेषाने तिला म्हटला,

“गप्प बस! मला तुझे काही ऐकायचे नाही. मी तुझा बाप आहे आणि मला माहिती आहे की आपल्या मुलीला कसं ताब्यात ठेवायचं ते!!”

असे बोलून पंकज रागारागाने तो लॅपटॉप घेऊन पूनमच्या रूममधून बाहेर पडला.


आपल्या रूममध्ये येऊन त्याने तो लॅपटॉप टेबलवर ठेवला आणि आपला कपडे तो काढायला लागला. कपडे काढून तो फक्त अंडरवेअरवर आला. बाथरूममध्ये जाऊन तो थोडा फ्रेश झाला आणि बेडवर येऊन पडला.

त्याच्या मनात पूनमचाच विचार होता आणि काही केल्या त्याच्या मनातील तिचा राग जात नव्हता. आपल्याला झोप लागणार नाही हे त्याला माहीत होते तेव्हा तो उठला आणि बाहेर हॉलमध्ये आला.

एका कोपऱ्यात असलेल्या मिनीबारमधून त्याने व्हिस्कीची बॉटल काढली आणि ग्लासात एक पेग ओतून घेतला. त्या पेगमध्ये नावाला पाणी टाकून त्याने एका दमात तो पेग घशाखाली उतरवला.

व्हिस्कीची जळजळ त्याच्या घशातून पोटात उतरली तेव्हा त्याला थोडे बरे वाटले. मग त्याने दुसरा पेग तयार केला आणि एक-एक घोट घेत तो सोफ्यावर येऊन बसला. पूनमचा विचार करत करत तो ड्रिंक्स घेऊ लागला.

ना ना विचारांनी त्याच्या मनात गर्दी केली होती. त्याचे मन सैरभैर झाले होते! पण व्हिस्कीने त्याच्या शरीरात तसेच मनावर परिणाम करायला सुरुवात केली तसे त्याचे मन हलके होऊ लागले.

तो पेग संपल्यावर त्याने अजून एक पेग बनवला आणि तसे अजून दोन-तीन पेग घेतल्यावर तो पूर्णपणे व्हिस्कीच्या अंमलाखाली आला. आता त्याच्या मनातील विचारांचे काहूर शांत झाले होते आणि त्याचे मन तरल झाले होते.


तिकडे पूनमला थप्पड मारून पंकज जेव्हा तिच्या रूममधून लॅपटॉप घेऊन बाहेर पडला तेव्हा पूनम आपल्या बेडवर पडून रडत राहिली. काही वेळाने ती शांत झाली आणि बेडवरच पडून विचार करायला लागली.

तिच्या कृत्याने तो खूप चिडलेला होता, हे ती समजू शकत होती. पण त्याने तिचा लॅपटॉप जप्त केला, हे काही तिला आवडले नव्हते. जाता जाता तिच्यावर जे निर्बंध तो जाहीर करून गेला होता, त्याने ती अस्वस्थ झाली होती.

आपल्याला आता लॅपटॉप मिळणार नाही म्हणजे पर्यायाने नेट वापरायला करायला मिळणार नाही ह्या विचाराने ती आणखी अस्वस्थ झाली!

आधी जेव्हा पूनमच्या स्वछंदी आणि उदार वागण्याने तिच्या आयाने तिची तक्रार तिच्या डॅडींना केली तेव्हा त्याने तिच्यावर काही निर्बंध घातली होती. तिची हात खर्ची कमी झाली होती शिवाय तिला जास्त उशिरापर्यंत बाहेर राहण्यावर सुद्धा बंधन आले होते. त्यामुळे ती नाराज होती.

ह्या बंधनावर काही उपाय तिला सुचत नव्हता. तेव्हा तिला तिच्या एका मैत्रिणीने नेटवरील अश्या लाईव्ह शोच्या वेबसाईटबद्दल सांगितल्याचे आठवले.

अश्या वेबसाईटवर लाईव्ह शो केला तर चांगले पैसे मिळतात, असे तिच्या मैत्रिणीने तिला सांगितले होते. त्यात म्हणावा तसा काही धोका नव्हता कारण त्या वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी पैसे भरून सदस्यत्व घ्यावे लागे शिवाय शो बघणारे सदस्य विशेष करून विदेशातील असल्याने इथे कोणाला त्याबद्दल माहित असण्याची शक्यता नव्हती.

तसेच ह्या शोचे मिळणारे पैसे सरळ बँक अकाऊंटमध्ये जमा होत असल्याने इतर काही भानगडी न करता घर बसल्या कमाई होत असते, असे तिच्या मैत्रिणीने तिला सांगितले होते.

तिची ती मैत्रिण असेच वेबसाईटवर लाईव्ह शो करून कमवत होती. तेव्हा तिने आपल्या त्या मैत्रिणीकडून याबद्दल पूर्ण माहिती काढून घेतली आणि सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यावर ईझी मनीचा हा प्रकार तिला चांगला वाटला!

मग तिने सांगितलेल्या वेबसाईटवर प्रोफाईल बनवून पूनम पण त्या वेबसाईटवर ‘लाईव्ह शो’ करायला लागली.

केलेल्या शोचे पैसे पूनमच्या अकाऊंटमध्ये जमा व्हायला लागले तसे ती खुश राहायला लागली. तिच्या अपेक्षेपेक्षा जास्तच पैसे तिला मिळत असल्याने तिला तिच्या मनाप्रमाणे वाटेल तसे खर्च करण्यात आता कसली अडचण नव्हती.

तसेच तिला आपल्या सौंदर्याचा आणि सेक्सीपणाचा अभिमान होता तेव्हा वेबकॅमसमोर लैंगिक चाळे करताना तिला बघणारे पुरुष आपल्या मादक कोवळ्या जवानीने घायाळ होता, ह्या विचाराने ती सुखावत असे.

कॅमेऱ्यासमोर कामुक चाले करताना ती स्वतः खूप उत्तेजित व्हायची आणि कित्येकदा झडून आनंद घ्यायची. तेव्हा लैंगिक सुख आणि त्याच बरोबर वर कमाई असा दुहेरी फायदा ती घेत होती. आपला हा दुहेरी फायदा आता बंद होणार होता ह्या विचाराने ती पेटून उठली!

आधीच तिच्या डॅडींनी तिच्यावर काही बंधने घातली होती आणि आता अजून जाचक बंधने म्हणजे हे अतिच होत होता. तिला हा प्रकार करण्यास त्यांनीच भाग पाडले होते आणि काही अंशी तेच तिला हे कृत्य करायला लावण्यास जबाबदार होते. तेव्हा ह्याची जाणीव त्यांना करून द्यावी असे तिला वाटले.

त्यांच्याशी बोलून काहीतरी सलोखा करणे आवश्यक होते. तेव्हा आपल्या डॅडींचा राग घालवण्यासाठी आणि त्यांची जाचक बंधने कमी करण्यासाठी काय करता येईल ह्याचा ती विचार करायला लागली.

अनेक गोष्टींचा तिने विचार केला पण तिच्या अडचणींवर तिला तोडगा सापडत नव्हता. चडफडत तिने विचार केला की तिच्या डॅडींना हे माहिती नसते पडले तर सगळे सुरळीत चालले असते.


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!