द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही.

लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती थांबली नाही तर ती त्यांना कुरवाळायला लागली.

पूनमच्या त्या स्पर्शाने आगीत तेल ओतायचे काम केले! आधीच बेभान झालेल्या पंकजला त्या स्पर्शाने एक वेगळीच उत्तेजना मिळाली. गचागच कंबर हलवून तो तिचे तोंड झवायला लागला आणि एका बेसावध क्षणी त्याचा कडेलोट झाला.

एका उंच शिखरावरून उडी मारल्यावर जसे हवेत तरंगल्यासारखे वाटते तसे त्याच्या लंडातील कामवासना एका वेगाने त्याच्या सुपाड्यापर्यंत आली आणि सुपाड्यातून बाहेर पडत त्याच्या मुलीच्या तोंडात उडाली!

जेव्हा आपल्या डॅडींच्या वीर्याची पहिली पिचकारी पूनमला आपल्या तोंडात जाणवली तेव्हा ती खाली आपला दाणा बोटाच्या चिमटीत पकडून दाबायला लागली. तिची स्वतःची कामवासना स्फोट झाल्यासारखी उध्वस्त झाली आणि ती पण झडायला लागली.

पूनमला कुठल्या अनुभवाचा आनंद घ्यावा हेच कळेनासे झाला. वर तोंडात आपल्या डॅडींच्या वीर्याच्या पिचकारीचा की खाली आपली योनी झडत असल्याचा आनंद घ्यावा हे तिला कळतच नव्हते. ती आळीपाळीने दोन्ही अनुभवाची मजा घेऊ लागली.

तिकडे पंकजला प्रचंड कामसुखाची अनुभूति जाणवत होती. आपल्या मनातील, लंडातील सगळी कामवासना आपण आपल्या मुलीच्या तोंडात रिक्त करतोय, असे त्याला वाटत होते. एका मागोमाग एक अश्या कित्येक वीर्याच्या पिचकाऱ्या त्याने पूनमच्या तोंडात सोडल्या. त्याला फक्त तिच्या तोंडात गळतच राहावे असे वाटत होता.

शेवटी पंकजचा लंड गळायचा पूर्ण थांबला आणि त्याच्या लंड नुसतेच आचके देत राहिला. गळून शांत झाल्यावर त्याच्या लंडातील कडकपणा कमी व्हायला लागला तेव्हाच त्याने पूनमचे केस सोडले.

इतक्या वेळ आपल्या मुलीचे तोंड झवण्यात आणि त्यात गळण्यात तो इतके मग्न होता की त्याच्या लक्षातच आले नाही की त्याने तिच्या तोंडात सोडलेले इतके वीर्य ती कसे गिळून घेईल?

तिचे तोंड त्याच्या वीर्याने गच्च भरले होते आणि तिच्या ओठांच्या कडांतून खाली लांदाव्र गळत होते. त्याच्या लंडाच्या मुळाचा भाग त्याच्याच वीर्याने बरबटला होता.

पूनमने आपले तोंड वर केले व ऊर भरून एक श्वास घेतला आणि आपल्या तोंडातील सगळे वीर्य एका दमात गिळून घेतले. मग आपल्या डॅडींनी बाजूला ठेवलेली चादर जवळ ओढली आणि त्याने आपल्या तोंडाला बरबटलेले वीर्य पुसले. मग त्या चादरला त्याच्या लंडाच्या मुळाशी असलेला वीर्य पुसून काढले.


साफसफाईचे काम झाल्यावर पूनम हसत उठली आणि उभी राहिली. पंकज भारावल्यासारखे तिच्याकडे पाहत होता. दोघांनी प्रेमाने एकमेकांकडे पाहिले. पंकजने आपला हात पसरवून तिला आपल्या मिठीत यायचे आमंत्रण दिले.

पूनम तशीच पुढे झाली आणि तिने आपल्या डॅडींच्या दोन्ही मांड्यांच्या बाजूला आपले गुडघे रोवत ती सोफ्यावर चढली आणि त्याच्या मांडीवर बसून त्याच्या मिठीत शिरली. तिनेही आपल्या डॅडींना मिठी मारली आणि तो दोघेही एकमेकांना गच्च आवळून तसे बसून राहिले.

पूनमने आपले डोके पंकजच्या खांद्यावर ठेवले होते. खाली ती त्याच्या मांडीवर बसली होती आणि त्याच्या लंडावर आपली योनी दाबत होती. जरी त्याचा लंड आता मलूल झाला होता तरी त्याचा आकार तिला जाणवत होता.

पंकजलाही आपल्या लंडावर तिच्या योनिची धग जाणवत होती. झालेच तर त्याच्या छातीवर दबलेली तिची छाती त्याला बोचत होती. तिला मिठीत घेताना त्याचे हात तिच्या कंबरेवरून मागे तिच्या नितंबावर विसावला होता. तेव्हा त्या भरीव नितंबाचा ऊबदारपणा त्यांना सुखावत होता.

काही क्षण तसे एकमेकांच्या मिठीत राहिल्यावर पूनमने आपला डोके वर घेतला आणि आपल्या डॅडींच्या नजरेला नजर दिली. मग हसून तिने आपल्या डॅडींना विचारले,

“कसे वाटले, डॅडी? तुम्हाला आवडले?”

“हो! खूपच छान!” पंकज मनापासून तिची स्तुती करत म्हटला.

“चला काहीतरीच! असे कितीतरी जणींनी तुमचा लंड चोखला असेल. तुमच्या ऑफिसातील सेक्रेटरी तर माझ्यापेक्षा किती पटीने जास्त सुंदर आणि सेक्सी असतील.” पूनम हसत म्हटली.

“असतील ना, पण जे तू केलेस, तसे आजपर्यंत कोणीही केले नव्हते. जी गोष्ट तुझ्यात आहे, ती कुणातच नव्हती.”

“असे कसे? कोणीतरी असेल ना जिने तुम्हाला असेच किंवा ह्यापेक्षा जास्त सुख दिला असेल?”

“कोणीही नाही! जे सुख मी तुझ्यामुळे अनुभवले तसे सुख मला आजपर्यंत इतर कोणीही दिले नाही.”

“पण असे का? माझ्यात असे काय वेगळे होते?” त्याच्या स्तुतीने सुखावून पूनमने विचारले.

“सगळ्यात मोठा फरक हा आत्मीयतेमध्ये होता.” पंकजने विचार करून म्हटले.

“आत्मीयतेमध्ये? म्हणजे?” पूनमने कुतुहलाने विचारले.

“म्हणजे असे की त्या मुली माझ्याबरोबर असे काही करायला किंवा सेक्स करायला तयार झाल्या तेव्हा त्यात त्याचा काहीतरी स्वार्थ होता. मी त्यांना कामावर ठेवले होते त्यामुळे आपली नोकरी वाचविण्यासाठी किंवा पगार वाढविण्यासाठी त्या मला सुख देत होत्या. त्या मनापासून, पूर्ण समरस होऊन ते करत नव्हत्या.”

“कदाचित एखादी कोणीतरी समरस झाली असेल पण तरीही त्यात एक व्यवहार होता. मुख्य त्या कधी विसरल्या नाहीत की मी त्यांचा बॉस आहे. त्यामुळेच सेक्स करताना त्याची पूर्णपणे समरस नसायच्यात.” पंकजने खुलासा केला.

“आणि मी? माझ्यात काय असे वेगळे होते?” पूनमने खुश होत विचारले.

“पूनम बेटा, तुझी गोष्टच वेगळी आहे. तुझ्या करण्यात व्यवहार नव्हता तर एक वेगळीच भावना होती, एक वेगळेच प्रेम होते. जरी मी तुझा डॅडी असलो तरी तू ज्या प्रेमाने, ज्या आत्मीयतेने ते करत होतीस त्याने मला एक वेगळीच भावना जाणवत होती.”

“तुझ्याबरोबर मी जितकी जवळीक अनुभवली ती इतर कोणाबरोबरही अनुभवली नाही. खरं सांगायचं तर तुझ्या मम्मीबरोबर पण नाही.” पंकजने प्रामाणिकपणे कबूल केले.


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ६

"हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!" पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली. पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!