द लाईव्ह शो | भाग ६

“हंम्म्म! म्हणजे त्या अर्धनग्न मुली पाहून डॅडी उत्तेजित झाले आहे तर? म्हणजे माझे काम अजून सोपे झाले आहे तर! आता आपण त्यांच्या ह्या परिस्थितीचा फायदा घ्यायलाच पाहिजे!” पूनम चावटपणे हसून मनातल्या मनात म्हटली.

पूनमने पटकन आपल्या चेहऱ्यावरील चावट भाव बदलला आणि सुतकी चेहरा करत किंचित खोकत तिने आपल्या डॅडींचे लक्ष वेधून घेतले!

पंकजने मान वळवून पाहिले तर त्याला पूनम लांबून रडवेल्या चेहऱ्याने बघत उभी असलेली दिसली. पटकन त्याने आपल्या लंडावरील हात बाजूला घेतला आणि मांडीवरील चादर सावरून बसला.

“डॅडी, मला तुमच्याशी काही बोलायचंय.” पूनम जमेल तितका केविलवाणा चेहरा करत म्हटली.

पंकजने वळून पूनमकडे पहिले आणि तिच्या चेहऱ्यावरील केविलवाणे भाव बघून त्याला तिची कीव आली! त्याने हात पसरवून तिला जवळ बोलवत प्रेमाने म्हणाला,

“ये बेटा, इकडे ये!”

त्याने एवढ्या प्रेमाने जवळ बोलावलेय तर पूनम ती संधी सोडणार नव्हती. ती लगबगीने त्याच्या जवळ गेली आणि सोफ्यावर त्याच्या बाजूला बसत त्याला बिलगली.

पंकजने पसरलेला हात तिच्या खांद्यावर ठेवला आणि तिला प्रेमाने अजून जवळ कवेत घेतले. त्याचा उचलत फायदा पूनम त्याला अजून चिकटली आणि त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवत तिने आपल्या डाव्या छातीचा भरगच्च उभार त्याच्या छातीवर जमेल तितका दाबला.

पूनम आपल्या वडिलांप्रमाणेच उंच होती तेव्हा तिचा उभार बरोबर त्याच्या भरदार छातीवर खुपत होता. एवढेच नाही तर त्याच्यातील प्रेमळ बापालाही तो लुसलुशीत स्पर्श प्रकर्षाने जाणवला!

रात्री त्या पबमध्ये आपल्या कोवळ्या सेक्रेटरीसोबत नाचल्याचा म्हणा, थोडा व्हिस्कीच्या नशेचा त्यात आणि समोर बघत असलेल्या फॅशन चॅनलवरील अर्धनग्न मुलींच्या शोचा त्याच्या मनावर परिणाम झाला होता आणि त्याच्यातील कामवासना पेटायला लागली होती. त्यामुळे त्याला आपल्या छातीवर दबत असलेल्या आपल्या मुलीच्या छातीचा स्पर्श प्रकर्षाने जाणवत होता.

वासनेने किंचित भरकटलेले मन त्याने पटकन सावरले आणि आपल्या मनातील लैंगिक भावना झटकायचा प्रयत्न केला. आता त्याच्यातील बाप जागा झाला होता. प्रेमाने त्याने तिला अजून जवळ दाबून घेतले आणि म्हणाला,

“पूनम बेटा, सॉरी! मी तुझ्यावर हात टाकायला नको होता. पण तू कामच असे करत होतीस की माझा माझ्या रागावर ताबा राहिला नाही.”

“जाऊ द्या, डॅडी! मी समजू शकते. तुम्ही मला मारलेत. पण मला तुमचा राग नाही आला.” पूनम त्याला अजून बिलगत म्हणाली.

“पण बेटा, तू नेटवर ते धंदे का करत होतीस?” पंकजने तिला काकुळतीने विचारले.

“डॅडी, तुमच्यामुळे!” पूनमने बेधडकपणे म्हणाली.

“काय? माझ्यामुळे?” पंकजने आश्चर्याने तिच्याकडे पहिले आणि म्हणाला, “तुला काय म्हणायचंय ते मला स्पष्ट सांग!!”

“हो! तुमच्यामुळेच! तुम्ही माझ्यावर निर्बंध घातलीत म्हणून!” पूनम शांतपणे म्हणाली.

तिने थोडक्यात आपल्या डॅडींना सांगितले की कसे त्याने तिच्यावर बाहेर जास्त वेळ न राहायचे निर्बंध घातल्याने कसे तिला पॉर्नची आवड निर्माण झाली आणि कसे तिच्या हात खर्चामध्ये कपात केल्यावर तिला पैशांची चणचण भासू लागली आणि कशी ती त्या वेबसाईटवर लाईव्ह शो करत कमाई करू लागली.

तिने अश्या तऱ्हेने आपल्या डॅडींना स्पष्टीकरण दिले की, तिच्या कृत्याचा सगळा दोष त्याच्यावरच आला. तिचे स्पष्टीकरण ऐकून त्याला खरोखर असे वाटले की, आपणच तिच्या स्थितीला जबाबदार आहोत. तिला कवेत घेत तो शेवटी म्हणाला,

“ते काहीही असले तरी बेटा तू ते करायला नको होते. मी तुझ्यावर बंधन घातली ती तुझ्या भल्यासाठीच ना? तू असे काहीतरी चुकीचे करावे म्हणून नाही.”

“मान्य डॅडी! पण तुम्हीच सांगा, माझ्याकडे दुसरा काही पर्याय होता का? ज्या तऱ्हेचे जीवन मी जगतेय त्यातील माझ्या गरजा पूर्ण करायला मला त्या मार्गावर जावेच लागले.”

पूनम पुन्हा एकदा त्याच्यावरच आरोप करत म्हणाली,

“डॅडी, मला माहितीय की, तुमच्या सारख्या श्रीमंत व्यक्तीच्या मुलीला खर्च करण्यासाठी इतके कमी पैसे मिळतात आणि तिला नेटवर अशी कमाई करण्याची वेळ येते, ही खरंच लाजिरवाणी बाब आहे पण माझ्याकडे पैसे कमावण्यासाठी दुसरा कुठला पर्यायच शिल्लक नव्हता!”

पुन्हा पंकजला असे वाटले की ह्या सगळ्यात त्याचीच चूक आहे तेव्हा तो आपली बाजू सावरत म्हणाला,

“बेटा मला खरंच माफ कर. मी यापुढे तुझी सगळी जबाबदारी घेईल आणि तुला खर्चायला हवे तितके पैसे देत जाईल. एवढेच नाही तर तुझ्यावरील सर्व बंधने आजपासून बंद, मग तर झाले?”

“डॅडी, खरंच?” पूनम खुश होत त्याच्याकडे पाहत म्हणाली.

“हो बेटा! तसेही माझ्यानंतर हे सर्व तुझेच आहे!” पंकज मनापासून तिला म्हणाला.

“ओह डॅडी, तुम्ही किती चांगले आहात!” पूनम त्याला बिलगत म्हणाली.

“पण बेटा, तू पण मला प्रॉमिस कर की पैसे व्यवस्थितपणे खर्च करशील आणि रात्री जास्त वेळ घराबाहेर राहून आपला वेळ वाया घालणार नाहीस. कधी कधी ठीक आहे, पण रोज नको. आणि अभ्यासाकडे पण लक्ष देशील!”

“नक्की, डॅडी! तुमच्या सगळ्या मागण्या मला मान्य आहे!” पूनम आनंदाने म्हणाली.

परत ते बाप-लेक एकमेकांना प्रेमाने बिलगले. ह्या वेळी पूनमने मुद्दाम आपल्या छातीचा उभार जास्तच त्याच्या अंगावर दाबला. थोडा वेळ ते दोघेही तसेच एकमेकांच्या मिठीत शांतपणे बसून राहिले आणि समोर टिव्हीवरील फॅशन चॅनल बघत राहिले.

पंकजने कुतुहलाने पूनमला तिच्या कॉलेज, मित्रमंडळी आणि इतर गोष्टींबद्दल प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. पूनम पण न संकोचता बिनधास्तपणे त्यांना उत्तर देत तिच्याबद्दल पूर्ण माहिती सांगू लागली.

त्याने तिला कुणी बॉयफ्रेन्ड आहे का? असे विचारले तेव्हा तिने सांगितले की तिला मनासारखा बॉयफ्रेन्ड मिळत नसल्याने ती सारखी बॉयफ्रेन्ड बदलत होती.


(क्रमशः)

द लाईव्ह शो | भाग १

"पूनम! ए पूनम!!" आपल्या जवळ असलेल्या चावीने दरवाजा उघडून पंकज आत शिरला आणि मागे दरवाजा धाडकन लावून घेत तो ओरडत ओरडत पुढे निघाला. रागाने त्याचा पारा खूपच चढला होता. पूनमच्या बेडरूमचा दरवाजा धाडकन उघडून तो वाऱ्यासारखा आत शिरला. पूनम आपल्या बेडवर पडली होती. आपल्या...

द लाईव्ह शो | भाग २

नुकतीच चाळीशी पार केलेला पंकज बाकी आपल्या बिझनेसमध्ये एकदम व्यस्त असायचा. दर दोन-तीन महिन्यांनी तो नवीन कोवळी मुलगी सेक्रेटरी म्हणून कामावर ठेवायचा आणि तिला अंगाखाली येण्यास भाग पाडायचा. सतत कोवळ्या, तरुण मुलीच्या सहवासात त्याला कधी आपल्या बायकोची आठवण येत नसे किंवा...

द लाईव्ह शो | भाग ३

बराच वेळ झाला होता त्यामुळे पाठवत असलेले किती फोटो अपलोड झालेत हे एकदा त्याने चेक केले. अजून अर्धा तास वेळ तरी लागणार होता तेव्हा तो पुन्हा टिनेज लाईव्ह शोची वेबसाईट बघू लागला. जुन्या मॉडेल्सचे शो पाहून त्याला पाहिजे तशी मजा येत नव्हती म्हणून त्याने न्यु मॉडेल्स...

द लाईव्ह शो | भाग ४

संतापाच्या तिरीमिरीत पंकजने पूनमच्या बेडसमोरील टेबलकडे पाहिले. त्यावर त्याला तिचा लॅपटॉप आणि वेबकॅम वगैरे सगळे दिसले. ते पाहून पुन्हा त्याचा संताप उफाळून आला आणि रागाच्या भरात तो टेबलजवळ गेला. त्याने लॅपटॉपवरील वेबकॅम ओरबाडून काढला आणि पायाखाली टाकत त्यावर पाय आपटत तो...

द लाईव्ह शो | भाग ५

अचानक पूनमच्या मनात विचार आला की डॅडींना हे कसे काय माहिती पडले? त्यांना ही वेबसाईट कशी माहिती पडली? कोणी त्यांना सांगितले असेल की त्यांना स्वतःला ही वेबसाईट सापडली? पण वेबसाईटवर शो बघण्यासाठी सदस्यत्व घ्यावे लागते, डॅडींनी ते घेतले असेल का? म्हणजे डॅडी या वेबसाईटवर...

द लाईव्ह शो | भाग ७

पूनमचे उत्तर ऐकून पंकजला आश्चर्य वाटले आणि त्याने पूनमला विचारले की, तिच्या त्या कित्येक बॉयफ्रेन्डबरोबर तिचे कितपत संबंध होते? पुन्हा पूनमने जराही न लाजता त्यांना सांगितले की प्रत्येकाबरोबर तिने मनसोक्त मज्जा केली होती आणि एकदा तरी त्या सर्वांच्या अंगाखालून गेली...

द लाईव्ह शो | भाग ८

"कोणाला तुला? काय बोलतेस बेटा तू? मी तुला कसे काय डोळे फाडून बघेन? तू माझी मुलगी आहे. उलट तुला पाहून मला खूप शरम वाटली!" पंकज आपली बाजू मांडली. "माझ्याबद्दल नाही म्हणत मी, पण इतर मुलींना." पूनम हळूच म्हणाली. "हा! इतर मुलींना ना? हो, त्यांना बघतो निरखून!" पंकजने...

द लाईव्ह शो | भाग ९

"अग पण मी कसा?" पंकज काहीतरी बोलायला गेला. पण पूनम पटकन त्याला म्हणाली, "डॅडी, प्रयत्न तर करून बघा." "ठीक आहे, करतो!" पंकजने मनापासून म्हटला आणि तो खरोखर सोफ्यावर निवांत होऊन बसला आणि आपल्या मुलीकडे बघू लागला. पूनम त्याच्यापासून सात-आठ फूट अंतरावर उभी होती. थोडेसे पण...

द लाईव्ह शो | भाग १०

"का डॅडी? तुम्हाला आवडतेय आणि मलाही आवडतेय. मग काय अडचण आहे?" पूनम त्वेषाने म्हणाली. "कारण तू माझी मुलगी आहे आणि मला आता हे नकोय." शेवटी पंकजने ठामपणे म्हणाला आणि असाह्यपणे त्याने आपले डोळे मिटून घेतले. "ओह, मला वाटतेय तुम्ही लाजत आहात! डॅडी, मी आणखी काही वेगळं करू...

द लाईव्ह शो | भाग ११

पूनमला जणू पास झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले! आपण जे करतोय ते आपल्या डॅडींना आवडले हे पाहून तिचा हुरूप वाढला. ती खुशीत आपली मूठ हलवत डॅडींचा लंड हलवायला लागली. तिची स्वतःची उत्तेजना कमालीची पेटली होती. खाली तिची योनी पाझरायला लागली होती. आपल्या डॅडींबरोबर असे काही करायला...

द लाईव्ह शो | भाग १२

आता पूनमची नजर खाली गेली तर तिच्या डॅडींच्या हलणाऱ्या जांघेमध्ये त्यांचे वृषण तिला लटकताना दिसत होते. केसाळ अशी ती दोन टपोरी फळे पाहून तिला राहवले नाही. लागलीच तिने आपला दुसरा हात पंकजच्या जांघेत सारला आणि त्याच्या त्या फळांना स्पर्श केला. पण नुसताच स्पर्श करून ती...

द लाईव्ह शो | भाग १३

पंकजचे स्पष्टीकरण ऐकून पूनम प्रचंड खुश झाली! तिला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला! आनंदाने तिने आपल्या डॅडींना गच्च मिठी मारली आणि म्हणाली, "ओह डॅडी, मी पण खूप खुश आहे. मी पण तुमच्याबरोबर खूप मजा आली, जी मला कधीच आली नव्हती. मी तुम्हाला वचन देते की मी तुम्हाला खूप खूप सुख...

द लाईव्ह शो | भाग १४

पूनमच्या त्या नग्न उभारावरील टपोरे निप्पल पाहून पंकजच्या तोंडाला पाणी सुटले! अधाश्यासारखे त्याने तिच्या एका निप्पलवर तोंड ठेवला आणि तो तिचा निप्पल चोखायला लागला. दोन्ही हाताने पंकज आपल्या मुलीची भरगच्च छाती पकडून कुस्करायला लागला आणि तो आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखायला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!