खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो.

मुलींचे व बायकांचे चोरून निरीक्षण करणे, त्यांच्या गोल अवयवांच्या दर्शनासाठी धडपड करणे. त्यांच्या कपड्यावरून त्यांनी घातलेल्या अंतर्वस्त्राचा रंग व पॅटर्न याचा अंदाज घेणे. चोरून प्रौढांचे सिनेमे बघणे, ब्लू-फिल्म पहाणे, चावट कथा वाचणे वगैरे वगैरे.

हळूहळू मा‍झ्या संपर्कातल्या व नजरेतल्या मुलीं व स्त्रियांबद्दल मा‍झ्या मनात कामवासना निर्माण होऊ लागली. मी शाळेतल्या माझ्यापेक्षा मोठ्या मुली, देखण्या शिक्षिका, रस्त्यावरून जाताना दिसणार्‍या मुली व बायका, आमच्या शेजारी रहाणार्‍या मुली व बायका, तसेच आमच्या नात्यातील काही बायका, असे सगळ्याकडे मी कामवासनेने बघत असे.

एकदा मी मा‍झ्या मोठ्या बहि‍णीला कपडे बदलताना ब्रेसीयर व पॅन्टीमध्ये पाहिले आणि जे मला दिसले त्याने मा‍झ्या मनावर छाप पाडली व मी फार उत्तेजित झालो. आधी मला शरम वाटली की स्वत:च्या सख्ख्या बहिणीलाही मी कामवासनेच्या नजरेने बघतोय म्हणून.

पण तिला तसे अर्ध नग्न अवस्थेत बघून मा‍झ्या शरीरात ज्या काम लहरी उठल्या व मी जेवढा उत्तेजित झालो तसा अनुभव मला कधीही आला नव्हता. मग नंतर मी मा‍झ्या बहि‍णीला वेगळ्याच नजरेने पाहू लागलो.

मला एकदा संभोग कथांचे एक हिंदी भाषेतील अश्लील पुस्तक वाचायला मिळाले. त्या पुस्तकात काही कथा जवळील नातेवाईकामधील लैंगिक संबंधाच्या होत्या. तसेच भाऊ बहिणीच्या संभोग कथाही त्यात होत्या ज्या वाचताना मा‍झ्या मनात सारखा मा‍झ्या बहि‍णीचा म्हणजे राणीताईचा विचार येत होता व मी फारच उत्तेजित झालो होतो.

तसल्या कथा वाचल्यानंतर मला थोडा दिलासा मिळाला की अश्या प्रकारचे लैंगिक संबंध या जगात अस्तित्वात आहेत व मी एकटाच असा नाही आहे की ज्याच्या मनात स्वत:च्या बहि‍णीबद्दल कामवासना आहे.

माझी बहीण, राणीताई माझ्यापेक्षा ८ वर्षाने मोठी होती. मी जेव्हा १४ वर्षाचा होतो तेव्हा ती २२ वर्षाची होती. तिचा एकुलता एक लहान भाऊ असल्यामुळे ती माझ्यावर खूप प्रेम करायची. बऱ्याचदा ती मला प्रेमाने मिठीत घ्यायची, मा‍झ्या गालाची पप्पी घ्यायची. मी म्हणजे तिच्या गळ्यातील ताईत होतो.

आम्ही एकत्र खेळत असे, हसत असे, मजा करत असे. आम्ही एकमेकांच्या अगदी जवळ होतो. आमचे भाऊ बहीण नाते असले तरी आम्ही मित्र मैत्रिण असल्यासारखे वागत असू. आमच्यात नात्यापेक्षा मैत्री जास्त असल्याचे आम्ही एकमेकांना बोलून दाखवत असे.

राणीताई सर्वसाधारण मध्यम वर्गीय मुलींसारखी पण आकर्षक चेहर्‍याची होती. तिची फिगर काही सेक्सबॉम्ब वगैरे नव्हती पण प्रमाणबद्ध होती. तिचे अंग योग्य जागी उठावदार व खोलगट होते. तिची फिगर अशी होती की ती मला तरी नक्कीच वेडापिसा करत असे व प्रत्येक दिवशी मला हस्तमैथुन करण्यास भाग पाडायची.

घरात असताना तिच्या नकळत, तिचे वासनामय नजरेने निरीक्षण करण्याची संधी मला नेहमी मिळायची. तिच्याबरोबर असलेल्या मा‍झ्या खेळीमेळीच्या संबंधामुळे तिने मला कवटाळले की तिच्या मऊ मऊ छातीचे स्पर्शसुख नेहमी मला मिळत असे.

आम्ही कुठेही उभे असताना ती मला खेटून उभी रहायची ज्याने तिच्या नितंबाचा आणि इतर नाजूक भागांचा मला स्पर्श व्हायचा व त्याने मी उत्तेजित व्हायचो. अश्याने राणीताईबद्दलचे माझे लैंगिक आकर्षण वाढतच होते.

राणीताईसाठी मी तिचा खट्याळ छोटा भाऊ होतो. ती मला लहान मुलासारखे वागवायची तेव्हा ती पहिल्यापासून मा‍झ्या समोर कपडे बदलायची. मला त्याचे कधीही काही वाटले नाही की मी कधी तिच्याकडे लक्ष दिले नाही.

पण जसे मा‍झ्या मनात तिच्याबद्दल कामवासना निर्माण झाली तसे ती माझी मोठी बहीण न राहता माझी कामदेवी झाली. आता जेव्हा ती माझ्यासमोर कपडे बदलायची तेव्हा मी तिला कामुक नजरेने चोरून बघायचो व तिच्या अर्ध नग्न अवयवांचे दर्शन घ्यायला धडपडायचो.

जेव्हा ती माझ्यासमोर कपडे बदलत असे तेव्हा मी तिच्याबरोबर काहीतरी बोलत असे ज्याने बोलताना मला तिच्याकडे बघता येत असे व तिच्या ब्रेसीयरबद्ध स्तनाचे मला निरीक्षण करता येत असे. कधी कधी तर ती मला पाठीवर तिच्या ड्रेसची झिप लावायला सांगायची तर कधी ब्लाउजची बटणे लावायला सांगायची, ज्याने तिच्या अर्धवट उघड्या पाठीवरून मला तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे दिसायचे.

कधी सलवार किंवा परकर घालताना राणीताईची पॅन्टी मला दिसायची. कधी कधी पॅन्टीने आच्छादलेले तिचे नितंब बघायलाही मिळायचे. तिच्या ते कधी लक्षात आले नाही की तिचा छोटा भाऊ तिच्याकडे कामवासनेने बघत आहे ते.

ताईची ब्रेसीयर व पॅन्टी घरात मला कुठे दिसली की मी फार उत्तेजित व्हायचो. हेच ते कपडे आहेत ज्याच्यामागे तिचे पुष्ट स्तन व पुच्ची लपलेली असते या कल्पनेने मी वेडापिसा होई. कधी कधी वाटायचे मी ब्रेसीयर किंवा पॅन्टी असलो असतो तर तिच्या स्तनांना किंवा पुच्चीला चोवीस तास मी चिटकून राहलो असतो.

जेव्हा जेव्हा मला संधी मिळत असे तेव्हा तेव्हा मी राणीताईची ब्रेसीयर व पॅन्टी घेऊन त्याबरोबर हस्तमैथुन करत असे. मी तिची पॅन्टी मा‍झ्या लंडावर घासत असे व तिची ब्रेसीयर मा‍झ्या तोंडावर ठेवून त्याचे कप चोखत असे.

जेव्हा मी तिची वापरलेली पॅन्टी मा‍झ्या तोंडात घेऊन चोखत असे तेव्हा मी अक्षरश कामपिपासू होत असे. त्या पॅन्टीचा तिच्या पुच्चीला झाकत असलेल्या भागावर तिच्या पुच्चीचा रस गळालेला असे ज्याची चव वेगळीच होती. मा‍झ्या कडक लंडावर तिची पॅन्टी घासून मी कल्पना करे की मी तिला झवत आहे व तिच्या पॅन्टीवर मी माझे वीर्य स्खलन करून कित्येकदा तिची पॅन्टी ओली करत असे.

राणीताईच्या नाजूक अवयवांच्या स्पर्शसुखाने मी कामवेडा होत असे व ते घेण्याची कुठलीही संधी मी सोडत नसे. आमचे घर लहान होते तेव्हा आम्ही सगळे जण एकत्र हॉलमध्ये झोपायचो व मी राणीताईच्या बाजूला झोपायचो.

मध्यरात्री नंतर जेव्हा सगळे गाढ झोपलेले असे तेव्हा मी राणीताईच्या जवळ सरकत असे. नंतर शक्यतो सगळी काळजी घेत मी तिला हलकेच मिठी मारायचो व तिच्या शरीराची ऊब घ्यायचो.

तिच्या पुष्ट स्तनांना मी हळुवारपणे हात लावायचो. तिच्या नितंबांना मन भरेपर्यंत हात लावून मी त्यांच्या भरीवपणाचा अंदाज घेत असे. तिच्या मांड्यांना मी हात लावत असे तर कधी कधी तिच्या पुच्चीला तिच्या कपड्यावरून स्पर्श करत असे.

सुदैवाने मा‍झ्या आईवडीलांना मा‍झ्या या बहिणीच्या कामवासनेचा कधीही सुगावा लागला नाही. त्यांनाच काय, राणीताईलाही कधी मा‍झ्या तिच्या विषयीच्या खऱ्या भावनांचा पत्ता लागला नाही. मी पुरेपूर काळजी घेत असे ज्याने मा‍झ्या खऱ्या लैंगिक भावना कोणालाही कळू नये याची.

जरी मा‍झ्या मनात राणीताईविषयी लैंगिक भावना असल्या व मी तिला झवण्याची स्वप्ने बघत असलो तरी मला माहीत होते की प्रत्यक्षात ते शक्य नाही. मा‍झ्या बहि‍णीला झवणे किंवा तिच्या बरोबर लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे म्हणजे फक्त स्वप्न कल्पना आहे जी प्रत्यक्षात खरी होणे अशक्य आहे.

तेव्हा तिच्या नकळत शक्य होईल तेवढे मी तिच्या नाजूक अवयवांचे नेत्रसुख व स्पर्शसुख घेत असे व तिला झवण्याची फक्त स्वप्ने बघत असे.

जेव्हा राणीताई २५ वर्षाची झाली तेव्हा तिच्या लग्नासाठी स्थळे पहाण्यास मा‍झ्या आई वडिलांनी सुरुवात केली. आमच्याच नात्यातील एका ३४ वर्षाच्या मुलाचे स्थळ चालून आले. मुलगा पुण्याचा होता. त्याचे आई वडील हयात नव्हते. एक मोठी बहीण होती जी लग्न होऊन पुण्यातच होते.

स्वतंत्र जागेत मुलाचे स्वत:चे घर होते. स्वत:चे किराणा मालाचे एक दुकान होते जे तो मेहनत करून चालवत होता. राणीताईने काहीही हरकत न घेता हे स्थळ मान्य केले. पण मला हे स्थळ मान्य नव्हते. मा‍झ्या तिच्याबद्दलच्या लैंगिक आकर्षणचा भाग द्या सोडून पण मला तिने या स्थळाला मान्यता दिली हेच पटले नव्हते. त्याची दोन कारणे होती.

एक कारण असे की हा मुलगा ३४ वर्षाचा म्हणजे तिच्यापेक्षा बराच मोठा होता. लग्न झाले नाही म्हणून त्याला मुलगा म्हणायचे नाहीतर चांगला बाप्या होता. तेव्हा तो मा‍झ्या बहि‍णीला किती आनंदात ठेवू शकेल याबद्दल मला शंका होती.

पुन्हा त्यांच्या वयातील जास्त फरकामुळे त्यांचे विचार जुळतील की नाही याबद्दल मी शशांक होतो. निव्वळ त्याचे स्वत:चे घर व धंदा होता म्हणून त्याला बहुतेक राणीताईने पसंत केले होते.

दुसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे राणीताई मा‍झ्या नजरेपासून लांब राहणार होती. तिने जर मुंबईतला मुलगा पसंत केला असता तर ती मुंबईतच राहिली असती व मला तिला नेहमी भेटता आले असते व बघता आले असते. पण मी काही करू शकत नव्हतो की मा‍झ्या हातात काहीही नव्हते.

बघता बघता तिचे लग्न झाले व ती आपल्या सासरी पुण्याला गेली. खरं तर राणीताईच्या लग्नाने मी खुश नव्हतो पण मला माहीत होते की हे एक ना एक दिवस घडणारच होते. तिचे लग्न होऊन ती तिच्या सासरी जाणारच होती मग ते पुण्याला काय आणि मुंबईत काय. मला तिचा विरह सहन करावाच लागणार होता.

नंतर मी राणीताईचे सेक्सी शरीर आठवून, तसेच तिच्या काही जुन्या ब्रेसीयर व पॅन्टी आमच्या कपाटात होत्या त्याचा वापर करून, हस्तमैथुन करत मा‍झ्या लैंगिक भावना तृप्त करू लागलो. ती वरचेवर सणासुदीला किंवा खास दिवशी माहेरी म्हणजे आमच्या घरी येत असे व चार आठ दिवस राहत असे.

जेव्हा ती घरी आलेली असे तेव्हा मी शक्यतो तिच्या अवती भोवती राहत असे. मी तिच्याशी सतत बोलत असे, हसत असे. गेल्या दिवसात काय काय घडले ते तिला सांगत असे, मजा करत असे. अश्या तर्‍हेने मी तिच्या जवळ राहून तिचे कामवासनेने निरीक्षण करत असे व तिच्या मुसमुसलेल्या शरीराचे स्पर्शसुख घेत असे.

लग्नानंतर राणीताई जास्तच सुंदर, सुडौल व मादक दिसायला लागली होती. तिच्या जुन्या ब्रेसीयर पॅन्टीज घेऊन मी अजूनही हस्तमैथुन करत होतो त्यामुळे आता मी तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी तपासली असता त्याचा नंबर चेंज झालेला मा‍झ्या लक्षात आले. याचा अर्थ लग्नानंतर ती अंगाने भरली होती.

जर राणीताई बरेच दिवस आली नाही की मी तिला भेटायला पुण्याला जात असे. मी गेलो की साधारणतः दोन चार दिवस किंवा आठवडाभर तिच्या घरी राहत असे. तिचा नवरा दिवसभर दुकानावर असे. जेवायला दुपारी तो एक तास घरी येत असे व एकदम रात्री दहाला घरी येत असे.

तेव्हा दिवसभर राणीताई घरी एकटीच असायची. मी तिच्याकडे गेल्यावर सतत तिच्या जवळ राहत असे. जरी मी तिच्याबरोबर बोलत असे किंवा तिला कामात काही मदत करत असे तरी माझा मुख्य हेतू तिच्या मुसमुसलेल्या अंगाच्या चढ आणि उतारांचा तिच्या साडी आणि ब्लाउज वरून अंदाज काढणे हाच असे.

तसेच इकडून तिकडे येता जाताना तिच्या अंगाचे स्पर्शसुख मी घेत असे. तिला कधी कळलीच नाही माझी कामुक नजर व कामुक स्पर्श! तिने स्वप्नातही कधी कल्पना केली नसेल की तिच्या सख्ख्या लहान भावाच्या मनात तिच्या विषयी कामलालसा आहे ते!

राणीताईच्या लग्नानंतर एका वर्षात ती गर्भवती राहिली. सातव्या महिन्यात ती बाळांतपणाला आमच्या घरी आली. नवव्या महिन्यात तिला मुलगा झाला. नंतर दोन महिन्यानंतर ती पुन्हा तिच्या सासरी गेली. नंतर तीन चार वर्ष अशीच गेली व ती पुन्हा काही गर्भवती झाली नाही. मला वाटते ती व तिचा नवरा एकाच मुलाने खुश होते व त्यांना दुसर्‍या बाळाची आवश्यकता भासली नसावी.

या काळात मी माझे शालेय व कॉलेजचे शिक्षण पूर्ण केले व एका खाजगी कंपनीत कामाला लागलो. मा‍झ्या कॉलेजच्या दिवसात मा‍झ्या काही मैत्रिणी होत्या व दोघी तिघींबरोबर वेगवेगळ्या काळात माझे प्रेमसंबंध होते. त्यातील एक दोघींना तर मी झवलो होतो व त्यांच्या बरोबर सेक्सची मजा लुटली होती.

पण तरीही मी मा‍झ्या बहिणीच्या आठवणीने हस्तमैथुन करत होतो. राणीताई बद्दलच्या कामभावना व लैंगिक वासना मा‍झ्या मनात या पूर्ण काळात होती. मा‍झ्या मनाच्या एका कोपर्‍यात आयुष्यभर एक आशा लपून होता की एके दिवशी काहीतरी चमत्कार होईल व मला मा‍झ्या बहि‍णीला झवण्याची संधी मिळेल.

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ६

"कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया." मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो. बराच वेळ घेऊन मी...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!