खंडाळा घाट भाग : ६

“कम ऑन ताई, उठ आता! आपण फ्रेश होऊया आणि शांतपणे झोपून जाऊया.”

मी बेडवरून उठलो. मी बॅगेतून माझा रात्री घालायचा ड्रेस काढला. मग कंबरेला टॉवेल लावून मी माझी जीन्स काढली व टी-शर्ट ही काढला आणि बाजूच्या खुर्चीवर टाकला. मग मी बाथरूममध्ये अंघोळ करायला गेलो.

बराच वेळ घेऊन मी मनसोक्तपणे अंघोळ केली व माझे सगळे अंग व्यवस्थित साफ केले. विशेषत: माझा लंड आणि मा‍झ्या जांघेमधील भाग मी व्यवस्थित चोळून आणि घासून स्वच्छ केला या वेड्या कल्पनेने की माझी बहीण तो भाग चाटेल. मला माहीत होते तसे काही घडणार नाही पण तरीही मनात एक आशा होती.

जेव्हा मी बाथरूममधून बाहेर आलो तेव्हा मला दिसले की पूर्ण अंगभर बेडशीट पांघरून राणीताई खुर्चीवर बसली होती. तसे बसून ती माझ्याकडे बघत होती व खट्याळपणे हसत होती. मला ते थोडे विचित्र वाटले की ती तशी का बसली आहे व माझ्याकडे बघून का हसत आहे.

“काय झाले ताई? तुला थंडी वाजतेय का?” मी गंभीरपणे विचारले.

“नाही!” तिने हसत उत्तर दिले.

“मग तू अशी का बसली आहेस, अंगभर बेडशीट घेऊन?” मी तिला आश्चर्याने विचारले.

“कारणऽऽ कारणऽऽ” असे म्हणत ती उभी राहिली. मग अंगावरची बेडशीट पाठीमागे ढकलत तिने स्वत:ला दाखवत म्हटले, “कारण यासाठी राहुल!”

मी स्तब्ध झालो जेव्हा मी तिला पाहिले तेव्हा. राणीताईने माझी जीन्स आणि माझा टी-शर्ट घातला होता.

“मी कशी दिसते राहुल?” राणीताईने दोन्ही हात कंबरेवर ठेवून आणि छाती बाहेर ताणून उभी राहत मला विचारले, ” वाटतेय ना मी मॉडर्न?”

ती गोल फिरून कशी दिसते ते मला दाखवत होती. ती नक्कीच वेगळी आणि खास दिसत होती. कारण आत्तापर्यंत मी तिला आमच्या घरी किंवा तिच्या सासरी फक्त पंजाबी ड्रेस किंवा साडी घातलेली पाहिले होते.

तिने कधीही जीन्स व टी-शर्ट घातले नव्हते. तिच्या कॉलेजच्या दिवसात तिने फार फार तर लांब स्कर्ट घातले होते. तेव्हा पहिली वेळ मी राणीताईला या कपड्यात पहात होतो आणि जे मला दिसत होते ते मला आवडले होते.

माझे टी-शर्ट नेहमी बॉडी फिटिंग असतात आणि राणीताई अंगाने माझ्यापेक्षा जास्त भरलेली असल्यामुळे माझा टी-शर्ट तिला लहान होत होता. आता बॉडीचे ठीक आहे पण छातीचे काय? मा‍झ्या छातीत आणि तिच्या छातीत जमीन आसमानाचा फरक होता.

तेव्हा तो टी-शर्ट तिच्या अंगाला तिच्या त्वचेसारखा चिकटला होता. तिने घातलेल्या ब्रेसीयरची आऊट लाईन पूर्णपणे त्यातून दिसत होती जणू काही तिने फक्त ब्रेसीयरच घातली आहे. टी-शर्टची लांबी शॉर्ट असल्यामुळे तो जेमतेम तिने घातलेल्या जीन्सच्या बेल्टवर येत होता. तिने हात वर केला की तिच्या पोटाचा गोरा गोरा भाग दिसत होता.

जेव्हा मी तिच्या कंबरेखाली पाहिले तेव्हा मला हसू आले. आमच्या कंबरेत फरक असल्यामुळे माझी जीन्स तिला कंबरेला बसली नाही. बटणाच्या जागी जवळ जवळ दोन अडीच इंचाचा गॅप असल्यामुळे तिला बटण लावता आले नाही. पण तिने बेल्ट लावला असल्यामुळे जीन्स खाली घसरू शकत नव्हती.

बटणाच्या जागी गॅप असल्यामुळे जीन्सची झिपही पूर्ण न लागता अर्धवट लावलेली होती. त्यामुळे अर्ध्या उघड्या झिपच्या वर आणि बेल्टच्या खाली एक उघडा त्रिकोण तयार झाला होता. आणि त्या त्रिकोणाच्या वरच्या अर्ध्या भागात तिची गोरी गोरी त्वचा दिसत होती, तर खालच्या अर्ध्या भागात तिच्या काळ्या पॅन्टीच्या इलास्टिकची पट्टी व पॅन्टीचा भाग दिसत होती.

कितीतरी वेळ मी राणीताईचे बिनधास्तपणे वर खालून निरीक्षण करत होतो आणि ती पाठून पुढून स्वत:ला मला दाखवत होती.

“नुसताच काय बघतोयस राहुल? बोल तरी, कशी दिसते मी?” राणीताईने अधीरपणे विचारले.

“एकदम झकासऽऽ ताई! पण माझी जीन्स थोडी कमी पडली तुझ्यासाठी, नाहीतर त्या त्रिकोणाचे प्रदर्शन झाले नसते.” असे म्हणत मी बिनधास्तपणे तिच्या उघड्या त्रिकोणाकडे बोट दाखवले.

“नालायकाऽऽ! चावटपणा करू नकोस आणि तिकडे बघू नकोस! फक्त मला सांग मी कशी दिसते ते!” असे म्हणत ती ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर गेली व स्वत:ला आरशात न्याहाळू लागली.

मा‍झ्या स्वप्नात मी बऱ्याच वेळा कल्पना केली होती की राणीताईने तशी टाईट जीन्स व टी-शर्ट घातला आहे. पण आज प्रत्यक्षात प्रथमच तिला त्या वेषात मी पहात होतो. आता तिला काय सांगू ती कशी दिसत आहे ते? मी मनातल्या मनात म्हटले मा‍झ्या लंडाला विचार तू कशी दिसत आहे ते, जो तुला पाहून हरकून गेला आहे व टाईट होत चालला आहे.

मी तिच्या पाठीमागे जाऊन उभा राहलो व तिच्या कंबरेवर बिनधास्तपणे हात ठेवत आरशातून तिच्याकडे पहात म्हणालो,

“तू एकदम आकर्षक दिसत आहे ताई!”

“फक्त आकर्षक़? अजून काही नाही?” राणीताईने तिची एक भुंवई उडवत तिरक्या नजरेने आरशातूनच माझ्याकडे पहात पुन्हा प्रश्न केला.

“अजून म्हणजे तू आकर्षक दिसतेस! आणि ग्रेट दिसतेस! आणिऽऽ आणिऽऽ!”

मला पुढे बोलवले नाही आणि राणीताईने मला गप्प करत पुढे म्हटले,

“आणि सेक्सीऽऽ सुद्धा, बरोबर राहुल?”

“ओह येस!” मी पटकन पुढे म्हणालो, “तू सेक्सीही दिसते. उलट या ड्रेस मध्ये तू इतर कुठल्याही ड्रेसपेक्षा एकदम सेक्सी दिसत आहेस.”

“ओह कम ऑन राहुल, कधी तू म्हणतोस मी साडीत एकदम सेक्सी दिसते, तर कधी तू म्हणतोस मी पंजाबी ड्रेसमध्ये एकदम सेक्सी दिसते. आता तू म्हणतोस मी या जीन्स, टी-शर्टमध्ये सेक्सी दिसते. नक्की काय ते ठरव आणि सांग मला मी कुठल्या ड्रेसमध्ये एकदम सेक्सी दिसते.” राणीताई मिश्किलपणे हसत माझी मस्करी करत म्हणाली.

आधी मी थोडा गोंधळलो तिच्या प्रश्नाने. पण यावर तिला काय उत्तर द्यायचे ते मला माहीत होते जे मी हजारो वेळा मनातल्या मनात म्हणालो होते स्वत:ला.

“खरं सांगू का ताई, सेक्सीपणा तुझ्या साडीत नाही की तुझ्या पंजाबी ड्रेसमध्ये नाही की तुझ्या कुठल्याही ड्रेसमध्ये नाही, आहे तो तुझ्यात आहे, तुझ्या बॉडीमध्ये आहे. तेव्हा तू कुठलाही ड्रेस घातला तरी तू सेक्सी दिसतेस. म्हणून कधी वाटते तू साडीत छान दिसतेस तर कधी वाटते तू पंजाबी ड्रेसमध्ये छान दिसतेस. आणि आत्ता तू या मॉडर्न आऊटफिटमध्ये छान दिसतेस.” मी एका दमात तिला बोलून दाखवले.

“ओह राहुल, किती छान बोलतोस तू!” असे म्हणत राणीताईने माझे दोन्ही हात पकडले जे तिच्या कंबरेवर होते ते आणि मला जवळ ओढले. मग मा‍झ्या हाताचा तिने तिच्या पोटाला विळखा दिला ज्याने माझे हात तिच्या छातीच्या उभारांखाली जेमतेम स्पर्श करत थांबले.

राणीताईच्या त्या प्रेमळ जवळीकतेचा पुरेपूर फायदा घेत मी तिला घट्ट मिठी मारली व तिला पाठून चिकटलो. माझा चेहरा मी तिच्या खांद्यावर ठेवला तिच्या गालाच्या जरा वर. मा‍झ्या हाताने मी तिच्या पोटाला मिठी मारली होती ज्याने तिचे पुष्ट उरोज थोडे उचलले गेले होते मा‍झ्या हाताने. मा‍झ्या मांड्यांमधला भाग तिच्या गोल भरीव नितंबांवर दाबला गेला होता.

“ओहऽऽ राहुल!” राणीताईने माझी मिठी घट्ट करत, स्वत:ला अजून मागे ढकलत म्हटले, “तुला तर माहीत आहेच आपल्या घरात लग्नाआधी मी कधी असा ड्रेस घातला नाही कारण आपल्या बाबांनी कधी मला परवानगी दिली नाही. आणि लग्नानंतर तर प्रश्नच नाही कारण माझा नवरा मला पंजाबी ड्रेसही घालून देत नाही. तेव्हा जीन्स आणि टी-शर्ट घालायची माझी अजून एक बऱ्याच दिवसाची इच्छा आज पूर्ण झाली. थँक्स ब्रदर! तुझ्यामुळे माझे अजून एक स्वप्न पूर्ण झाले!”

“मी तुला सांगितले ना ताई की तुझी सगळी स्वप्न पुरी करायला मी सदैव तुझ्या पाठीशी राहील. फक्त मला सांग, अजून काही तुझ्या इच्छा बाकी आहेत का?” असे तिला विचारत मी तिला मागून अजून घट्ट मिठी मारली.

“आता काही राहले नाही राहुल, तू माझ्यासाठी खूप काही केले आहे. तू मला सांग आता, मी काही तुझ्यासाठी करू शकते का? तुझी एखादी इच्छा मला पुरी करता येईल का? सांग मला मी तुझी काही स्वप्न पुरी करू शकते का?”

त्या क्षणाला मला वाटले की राणीताईला सांगावे. ‘माझे स्वप्न, माझी इच्छा, माझी कल्पना म्हणजे एकच राणीताई, तुला झवणे!’ पण दुसर्‍याच क्षणी मी विचार केला की नाही ही वेळ योग्य नाही. तेव्हा मी तिला एवढेच म्हटले,

“सध्या तरी मला काही आठवत नाही माझे स्वप्न, पण वेळ आली की मी तुला सांगेल ताई! बरं चल आता! जा आणि फ्रेश होऊन ये!” मी तिला तसे म्हटले खरं पण मी काही तिच्यापासून दूर झालो नाही.

“ओहऽऽ राहुल मला असे वाटते की असेच राहावे आयुष्यभर! म्हणजे मला म्हणायचे आहे की असे कपडे घालून. पण मला माहीत आहे ते शक्य नाही.” तिने थोड्या उदासपणे म्हटले.

“तू उदास का होतेस ताई? ठीक आहे तू असे कपडे बाहेर घालू शकत नाहीस. पण एकांतात तर घालू शकतेस? जेव्हा आपण एकटे असू तेव्हा तू माझे कपडे खुशाल घाल!”

“ते ठीक आहे रे राहुल, पण तुझे कपडे मला किती टाईट होतात ते बघ ना! हा! आता तू तुझे माप बदललेस तर ठीक आहे, म्हणजे तुझी बॉडी तू वाढवलीस तर म्हणतेय मी.”

“ताई माझी बॉडी मी वाढवण्यापेक्षा, तू थोडी स्लिम का होत नाही? खरं म्हणजे तुझी इथली चरबी तू थोडी कमी करायला हवी!”

असे म्हणत मी माझे दोन्ही हात तिच्या कंबरेवरील चरबीच्या फुगीर भागावर ठेवले आणि तेथे तिला हलकासा चिमटा काढला.

“जास्त वात्रटपणा करू नकोस हं राहुल!” असे म्हणत तिने आपला एक हात पाठी आणला आणि मा‍झ्या पोटाला ती चिमटा काढायला लागली.

मी एका हाताने राणीताईचा हात धरला व धाडस करत दुसर्‍या हाताने बिनधास्तपणे तिचा मांसल नितंब दाबत म्हणालो,

“किंवा तुझा हा भाग तू कमी करायला हवा ताई!”

“तू ना खूप चावट होत चालला आहेस राहुल! थांब! तुला जरा फटकावते मी आता!” असे म्हणत ती माझ्याकडे वळाली आणि मला चापट मारू लागली.

राणीताईने मला एक चापट मारली की मी तिला एक हलकी चापट मारायचो. त्याने ती खोटे खोटे चिडायची व पुन्हा मला चापट मारायची मग मीही तिला पुन्हा चापट मारायचो. असे आम्ही बराच वेळ एकमेकांना चापट मारत राहलो, हसत खेळत, इकडे तिकडे पळत.

मी तिची चापट हुकवत होतो पण तिला माझी चापट हुकवता येत नव्हती. शेवटी ती वैतागली व मला छातीवर बुक्के मारू लागली. मी जोरजोराने हसत तिचे हात धरले आणि ती ही हसायला लागली व मला तिने जोराने मिठी मारली. आमचे हसणे संपेपर्यंत आम्ही तसेच मिठीत होतो.

मग राणीताई माझ्यापासून दूर झाली. तिने बॅगेतून तिचा नाईट गाऊन बाहेर काढला व ती बाथरूममध्ये गेली. मी मग टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल घेऊन टीव्ही चालू केला व काही चॅनेल चेक केले. मग एका म्युझिक चॅनेलवर मी थांबलो.

मग मी बेडवर पडलो व टीव्ही बघू लागलो. जरी मी टीव्ही पहात असलो तरी माझे कान बाथरूममधून येणार्‍या आवाजावर होते. राणीताईने टॉयलेट युज केले मग शॉवरखाली अंघोळ केली वगैरे सगळ्या गोष्टींचा मी आवाजावरून अंदाज घेत होतो.

खंडाळा घाट

साधारण वयाच्या १४व्या वर्षापासून मा‍झ्या मनात मुलींविषयी लैंगिक आकर्षण चालू झाले. मी सतत मुली आणि सेक्सचा विचार करू लागलो. चवदा पंधरा वर्षाच्या मुलामध्ये जे लैंगिक कुतुहल असते व ते जाणून घेण्यासाठी तो जे जे काही करतो ते सगळे मी करायला लागलो. मुलींचे व बायकांचे चोरून...

खंडाळा घाट भाग : २

काळ जात होता व माझी २२ वर्ष पूर्ण झाली होती. राणीताईही तिशीच्या घरात पोहचली होती. राणीताईचे वय वाढत होते पण तिच्या शरीराच्या कमनीय बांध्यामध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. मला तर ती काळाबरोबर जास्तच सेक्सी होत चाललेली वाटत होती. कधी कधी मला तिच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायचा की...

खंडाळा घाट भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. राणीताई मा‍झ्या बाजूला बसून काही कपड्यांना शिवणकाम करत होती. आम्ही टीव्ही बघत होतो व मध्ये मध्ये बोलतही होतो. मी रिमोटने टीव्हीचे चॅनेल एका पाठोपाठ बदलत होतो कारण दुपारच्या वेळी कुठलाही प्रोग्राम मला इंटरेस्टींग...

खंडाळा घाट भाग : ४

आत आल्यावर राणीताई कुतुहलाने रूमचे निरीक्षण करत होती. तिच्या डोळ्यातील चमक आणि चेहर्‍यावरील भाव सांगत होते की तिला रूम खूप आवडली आहे. "काय सुंदर रूम आहे ही राहुल! मी पहिली वेळ अशी रूम पहात आहे, भाडे थोडे महागच असणार या रूमचे?" असे म्हणत राणीताई बेडवर बसली. "हो! पण...

खंडाळा घाट भाग : ५

थोड्या वेळानंतर आम्ही धबधब्याच्या बाजूला असलेल्या खडकावर एकमेकांसमोर बसलो. आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. राणीताईचा टाईट ड्रेस पूर्ण भिजून तिच्या अंगाला चिकटला होता. त्यात आणि लाईट कलरचा ड्रेस असल्यामुळे तिची ब्रेसीयर व पॅन्टी त्यातून दिसत होती. बरेच लोक तिच्या भिजलेल्या...

खंडाळा घाट भाग : ७

थोड्या वेळाने राणीताई बाथरूममधून बाहेर आली. तिने गुलाबी रंगाचा तिचा नाईट गाऊन घातला होता. ती माझ्याकडे बघून हसली व तिच्या हातातील माझी जीन्स आणि टी-शर्ट तिने वार्डरोबमधील हूकला अडकवले. "अरे तू माझी जीन्स, टी-शर्ट पुन्हा नाही घातली ताई?" मी तिला हसून विचारले. "कशी...

खंडाळा घाट भाग : ८

मी बाथरूममधून जाऊन येईपर्यंत राणीताई टीव्ही बघत होती. मी बाहेर आल्यावर तिने हसून माझ्याकडे एक नजर टाकली व पुन्हा ती टीव्ही पाहू लागली. मी येऊन बेडच्या कडेला तिच्या पायाशी बसलो व तिच्याकडे बघू लागलो. थोडा वेळ असाच गेला. मी तिच्याकडे बघत होतो व ती टीव्हीकडे बघत होती....

खंडाळा घाट भाग : ९

"हो! मला माहीत आहे ते पण तरीही मला फार लाज वाटतेय की माझा भाऊ मला उघडी बघतोय म्हणून. आणि मी डोळे उघडून तुझ्याकडे निर्लज्जासारखी बघत राहिली तर तुला लाज वाटेल माझा नग्नपणा मिटक्या मारत बघायची. तेव्हा तुला व्यवस्थित बघता यावे म्हणून मी माझे डोळे बंद ठेवलेत असे समजून की...

खंडाळा घाट भाग : १०

"काहीतरीच काय ताई, तुला माहीत नाही ते?" "आता नाही माहीत बोलते तर, तुला विश्वास ठेवायचा असेल तर ठेव नाही तर विषय बंद कर!" "बरं ठीक आहे ताई, तुला माहीत असेल नसेल तरी सांगतो. आणि मा‍झ्या तोंडातून काही शब्द जे तुला कदाचित अश्लील वाटतील असे बाहेर पडले तर माफ कर. पण त्या...

खंडाळा घाट भाग : ११

"बरोबर आहे ताई तुझा प्रश्न! नॉर्मली पुरूषाला स्त्रिचा तो भाग चोखून तसे काही सुख मिळत नाही म्हणून बरेच पुरूष तसे करतही नाहीत. पण शेवटी स्त्रिला पूर्ण सुख देणे हे त्याचे कर्तव्य असते तेव्हा त्याने ते केलेच पाहिजे. आता माझे म्हणशील तर मी कधीही तयार आहे तुला तसे करायला,...

खंडाळा घाट भाग : १२

तिने लंड सोडल्याबरोबर टणकन तो पुन्हा ताठ उभा राहला. मग तिने माझा लंड सुपाड्याखाली मुठीत धरला व मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील कातडी खाली करत माझा सुपाडा उघडा केला. सुपारी सारखा कडक आणि तुळतुळीत सुपाडा बघून तिला राहवले नाही व तिने आपले बोट हलकेच त्यावर फिरवले....

खंडाळा घाट भाग : १३

मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या वेळी मी राणीताईला मा‍झ्या लंडावर दाबून धरले व जो पाशवीपणा दाखवला त्याने मला कसेतरीच वाटू लागले. आता ती वैतागणार, तिची समजूत कशी काढायची, याचा मी विचार करू लागलो. ती बाहेर आली व बेडवर मा‍झ्या जवळ येऊन बसली. तिचा चेहरा निर्विकार होता. "सॉरी ताई!...

खंडाळा घाट भाग : १४

राणीताईच्या अंगावर त्याने काटा आला. तिचे अरोला कडक झाले व त्यावरील लव उभी राहिली. जि‍भेने जेव्हा मी तिची स्तनाग्रे डिवचू लागलो तेव्हा तर तो भाग भलताच कडक झाला. कधी मी तिची स्तनाग्रे चोखत होतो तर कधी त्यांना चावत होतो. कधी त्यांना ओठात धरून दाबत होतो. नंतर पूर्ण तोंड...

खंडाळा घाट भाग : १५

हळूहळू राणीताई पुन्हा तापली. मा‍झ्या झवण्याचे फटके तिला असे बसत होते की तिचा पुच्चीदाणा थोडा घासला जात होता. ती लगेच उठली. मा‍झ्या बोटात आपली बोटे रूतवून तिने माझा हात पकडला व ती पुन्हा पहिल्यासारखा स्वत:चा पुच्चीदाणा मा‍झ्या लंडावर घासून वर खाली होऊ लागली. मी जेवढ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!