ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता.

तिची मुलगी म्हणजे माझी आई एकुलती एक होती आणि लग्न होऊन ती पुण्यात गेली होती. चार वर्षापूर्वी आजी वारली आणि सगळी प्रॉपर्टी माझ्या आईला मिळाली. माझ्या आई वडिलांनी शेती तेव्हाच विकली होती पण वाडा ठेवला होता.

आता ह्या वाड्याची कागदपत्र माझ्या नावावर करायला मी या गावात आलो होतो. सध्या मी एकटाच आलो होतो आणि सगळी तयारी झाली की मी माझ्या आई वडि‍लांना बोलावणार होतो.

मी जवळ जवळ पंधरा वर्षानी ह्या गावात आलो होतो. गावात आल्यापासून गेले तीन दिवस मी कुठे बाहेर गेलो नव्हतो व वाड्यातील एक एक रूम चेक करत आत असलेल्या सामानाची आणि कागदपत्रांची पहाणी करत होतो. वाड्याची देखभाल करणारा आजीचा नोकर मला तीन वेळेचे जेवण आणून देत होता.

मी चांगली महिनाभराची सुट्टी काढून आलो होतो तेव्हा मला कसलीही घाई नव्हती. मी आरामात मला वाटेल तसे पहाणीचे काम करत होतो तर कंटाळा आला की ताणून देत होतो. बऱ्याच वर्षांनी मला असा निवांत वेळ मिळाला होता.

वाड्याच्या मागच्या बाजूला वर असलेल्या खोलीत जेव्हा मी आलो तेव्हा अर्धवट उघड्या खिडकीतून मला काही आवाज आले. ती खिडकी मागच्या गोदामात उघडत होती तेव्हा मी गुपचूप खिडकीत येऊन पाहिले आणि अवाक झालो.

वयात आलेली एक मुलगी आणि मुलगा लैंगिक चाळे करत होते आणि नंतर मी प्रचंड उत्सुकतेने त्यांची मजा बघायला लागलो. क्षणभर मला वाटले की आपला कडक लंड बाहेर काढून हलवावा पण मग मी अजून काही क्षण थांबायचा विचार केला.

वयावरून ते दोघे एकदम तरूण वाटत होते. कदाचित तो मुलगा १९/२० वर्षाचा होता पण मुलगी नक्कीच जेमतेम १८ वर्षाची असावी. त्यांना वाटले असेल की त्यांना इथे पहाणारे कोणीही नाही कारण हा वाडा अनेक वर्ष बंद आहे आणि वाड्याला लागून असलेले हे गोदाम कोणी वापरत नव्हते. तेव्हा येथील एकांताचा फायदा घेत ते येथे मजा मारायला आलेले वाटत होते.

वाड्याच्या वरच्या मजल्यावरील एका सामानाच्या खोलीची खिडकी गोदामात उघडत होती आणि त्या अर्धवट उघड्या खिडकीतून मी वरतून त्यांचा खेळ बघत होतो.

गावच्या मुली घालतात तसा त्या मुलीचा शर्टासारखा ब्लाउज उघडा होता आणि आतली पांढरी ब्रेसीयर तिच्या छातीच्या उभाराच्या वर सरकवलेली होती. तो मुलगा तिचे छोटे पण गोलाकार उभार आवडीने दाबत होता. ती मुलगी चांगलीच उत्तेजित झालेली दिसत होती कारण तिच्या संत्र्यासारख्या छातीच्या उभारांवरील बोंडूस बोरासारखे कडक झालेले दिसत होते.

खिडकीतून त्यांना पाहल्यावर आधी माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल राग निर्माण झाला होता. गोदामाचा दरवाजा बंद होता तरी ते आत कसे आले ह्याचे मला कोडे पडले होते पण त्या मुलीची ती कोवळी छाती आणि तरारलेली बोंडे पाहून माझा राग विरून गेला व नकळत माझा लंड ताठ व्हायला लागला. मी उत्सुकतेने त्यांचा पुढील खेळ बघायला लागलो.

तो मुलगा त्या मुलीच्या अंगाला झोंबत तिचे चुंबन घेत होता आणि तिची छाती दाबत होता. खाली लेंग्यात त्याचा लंड ताठ झाला होता आणि ती मुलगी त्याचा लेंग्यातला लंड दाबत होती.

त्या दोघांच्या हालचालीवरून कळत होते की ही त्यांची पहिली वेळ नव्हती आणि ते दोघेही ह्या खेळात माहीर होते. न जाणो किती वेळा ते दोघे येथे आले असतील आणि त्यांनी काय काय केले असेल. पुढे ते दोघे अजून काय काय करतील ह्या विचारानेच माझी कामोत्तेजना चाळवत गेली आणि माझा लंड कडक होत गेला.

त्या मुलाने आता त्या मुलीचा ब्लाउज तिच्या खांद्यावरून खाली सरकवला. तिने तो पूर्ण काढला आणि बाजूच्या बाकड्यावर टाकला. आपोआप त्या मुलीचे हात मागे गेले आणि तिने आपल्या ब्रेसीयरचा हूक काढला. हूक निघाल्याबरोबर त्या मुलाने तिची ब्रेसीयर ओरबाडून काढली.

आता ती मुलगी कंबरेच्या वर नग्न होती आणि खाली तिच्या अंगावर एक स्कर्ट राहला होता. तो मुलगा तिच्या नग्न छातीचे उभार कुस्करायला लागला. खरोखर त्या मुलीचे ते कोवळे गोल उभार मोहक वाटत होते. तिच्या किंचित गहूवर्ण उभाराच्या त्वचेवर काळा ताठरलेला निप्पल खुलून दिसत होता.

तो तिची छाती चोंबळत होता आणि ती त्याच्या लेंग्याची नाडी सोडवत होती. नाडी सुटली आणि त्याचा लेंगा खाली पडला. तिने त्याचा जांघा खाली सरकवला आणि त्याचा लंड मोकळा केला.

जांघ्यातून मोकळा सुटल्या बरोबर त्याचा लंड टणकन उभा राहला. तिचा हात पटकन त्याच्या ताठ लंडावर गेला आणि ती त्याचा लंड मुठीत घेऊन हलवू लागली. त्याने तो मुलगा चेकाळला आणि तिच्या अंगाला चिटकून झटू लागला. तरी तिने त्याचा लंड काही सोडला नाही.

तो आता तिच्या अंगाला चिकटला होता तेव्हा मला त्याचा लंड दिसत नव्हता पण तिचा त्याच्या जांघेत घुसलेला हात सांगत होता की ती लंड अजून हलवत होती. नंतर तो मुलगा त्या मुलीच्या कानात काहीतरी कुजबुजला. मला काही ऐकू आले नाही पण त्या मुलीच्या पुढील हालचालीने मला कळले की तो काय बोलला असावा.

ती मुलगी पटकन त्या मुलासमोर खाली बसली आणि तिने त्याचा लंड हातात धरून सरळ केला. मग वर त्याच्याकडे पहात तिने त्याच्या लंडावर आपले ओठ टेकवले. मग त्याच्याकडे रोखून बघत तिने गपकन त्याच्या लंड तोंडात घेतला.

ज्या सफाईने तिने लंड तोंडात घेतला त्याच सफाईने ती तो चोखायला लागली. त्या मुलीची शांत नजर आणि चेहर्‍यावरील उत्तेजित भाव पाहून कळत होते की ती लंड तोंडात घेऊन चोखण्यात माहीर होती.

तिची ती कामुक नजर आणि लंड तोंडात घ्यायचे कसब बघून माझ्या लंडाने आचका दिला. नकळत माझा हात खाली माझ्या पॅन्टवर गेला आणि मी माझा लंड पॅन्टवरून कुरवाळला.

सवयीप्रमाणे आपोआप मी आजूबाजूला नजर टाकून चेक केले की मला कोणी बघत तर नाही ना? पण मग माझ्या लक्षात आले की मी नेहमीसारखा शहरात नाही तर गावातील ह्या वाड्यात एका खोलीत एकटाच होतो. त्या खोलीतच नाही तर अख्ख्या वाड्यात मी एकटाच होतो, तेव्हा कोणी मला बघण्याचा प्रश्नच नव्हता.

ती मुलगी त्याचा लंड चोखत होती आणि तो आपले डोळे घट्ट मिटून घेऊन तिच्या चोखण्याचा आनंद घेत होता. दोन तीन मिनिटे त्याचा लंड चोखल्यावर ती मुलगी उभी राहिली. मग ती बाकड्याच्या दिशेने तोंड करून उभी राहिली आणि आपल्या कंबरेवरील स्कर्ट खाली सरकवू लागली.

तिने पलीकडे तोंड केल्यामुळे तिची पाठ माझ्या दिशेने झाली होती आणि मला तिच्या मागचा नजारा दिसत होता. ती स्कर्ट खाली सरकवत होती म्हणजे मला तिच्या नितंबाचे दर्शन मिळणार होते पण तरीही ते लवकर दिसावे म्हणून माझा जीव कासावीस व्हायला लागला.

माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की त्या कोवळ्या मुलांचे लैंगिक चाळे बघण्यात मला इतका कसा इंटरेस्ट वाटत होता? नाही म्हटले तरी मी तिशी ओलांडली होती आणि आजपर्यंत अनेक बायका मुलींना झवलो होतो.

जरी मी लग्न केले नव्हते व अजून बॅचलर होतो तरी वयाच्या विसाव्या वर्षापासून नियमित लैंगिक सुख लुटत आलो होतो. आयुष्यात किती बायका आणि मुलींना झवून मी सेक्सचा आनंद लुटला होता ह्याची गणतीच नव्हती. पण ह्या गावात आल्यापासून गेले तीन दिवस मी कोणाला झवलो नव्हतो, तेव्हा मी एका अर्थी उपाशी होतो.

त्या मुलीने स्कर्ट मांड्यांपर्यंत खाली सरकला आणि तिने आत घातलेली निकर दिसायला लागली. मुलाला खूप घाई झाली होती तेव्हा ती स्कर्ट खाली सरकवत होती तोपर्यंत त्याने तिची निकर खाली खेचली. मुलीने पायातून स्कर्ट काढला आणि बाजूला टाकला. तोपर्यंत मुलाने खाली खेचलेली निकर तिने पुढे खाली खेचली आणि पायातून काढून बाजूला टाकली.

आता ती पूर्ण नागडी झाली होती. मग ती मुलगी बाकड्यावर हात टेकवून खाली वाकून उभी राहिली. ती पोझ घेताना तिने आपले नितंब मागे वर करून पवित्रा घेतला. फुटबॉल सारखे गोलाकार असे तिचे नितंब आकर्षक दिसत होते. त्यांची गोलाई लक्ष वेधून घेत होती. लांबून बघत होतो तरी माझा जीव कासावीस झाला, मग त्या मुलाची काय अवस्था होत होती, ते त्यालाच माहीत?

पण त्यालाही तिच्या नितंबाचे आकर्षण होते, हे लगेच कळले कारण तो तिच्या नितंबाचे गोळे हाताने कुस्करायला लागला. एक मिनिट मनासारखे तिचे नितंब कुस्करल्यावर त्या मुलाने हात मागे घेतले. सर्रकन त्याने आपला सदरा काढला आणि तो पूर्ण नागडा झाला. मग त्याने तिच्या मागे पवित्रा घेतला.

हातावर थुंकून त्याने हात ओला केला आणि लंड हातात पकडून त्यावर ती थुंकी चोळली. मग लंड सरळ पकडून त्याने तिचे नितंब मागे खेचले आणि तिच्या नितंबाच्या फटीत आपला लंड घुसवला. त्या मुलीने उत्तेजनेने एक चित्कार सोडला आणि डोळे मिटून, मान वर करून त्याच्या लंडावर आपले नितंब दाबले.

तिची पुच्ची चांगली ओली असावी कारण सुळकन त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत गडप झाला आणि त्याच्या मांड्या तिच्या नितंबाला टेकल्या. त्याने एक जोराचा धक्का दिला आणि त्या मुलीचे उभार छोटे असूनही डुचमळलेले मला दिसले.

तसे तिला मागून झवताना तिचे ते छोटे मांसल उभार धरायला काय मजा येईल, असा मी विचार करतच होतो की त्या मुलाने हात पुढे नेले आणि तिचे दोन्ही उभार आपल्या दोन्ही हाताने पकडले. मग तो तिची छाती धरून तिला गचागच झवायला लागला.

ती मुलगी बाकड्यावर एक हात ठेवून त्यावर अंग पेलत झवून घेत होती आणि दुसरा हात मागे आणून त्या मुलाला आपल्या नितंबावर ओढून घेत होती. डोके वर करून, डोळे मिटून घेऊन ती त्याचे झवणे एंजॉय करत होती.

तो मुलगा जेव्हा तिच्या पुच्चीत लंड घालायचा तेव्हा त्याचे बोचे आकसायचे म्हणजे खूपच त्वेषाने तो तिला झवत होता. तीपण त्याचे फटके मजेत झेलत होती आणि तोंडाने हुंकारत होती.

ज्या तऱ्हेने तो तिला झवत होता आणि ती झवून घेत होती त्यावरून कळत होते की त्यांनी अशी झवाझवी या आधी अनेकदा केली होती. मला आश्चर्य वाटत होते की इतक्या कोवळ्या वयात ही मुलं झवण्यात किती एक्सपर्ट वाटत होती आणि त्यांची झवाझवी बघून माझी कामवासना चेकाळत होती.

आता मात्र मी कसलाही विचार न करता माझ्या पॅन्टची झिप उघडली आणि आतून माझा कडक लंड कसाबसा बाहेर काढला. मग माझा लंड हलवत हलवत मी त्या कोवळ्या जोडीची झवाझवी बघू लागलो. काही मिनिटे गचागच त्या मुलीला झवत राहिल्यावर ती मुलगी घुसमटल्या सारखी किंचाळली.

बहुतेक ती झडायला लागली होती. त्याने त्या मुलाचा बांध फुटला आणि तो एक जोरदार धक्का देऊन तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला आवळून उभा राहला. ज्या तऱ्हेने मागून त्याचे बोचे आकसत होते त्यावरून कळत होते की तो त्या मुलीच्या पुच्चीत आपले वीर्य सोडत होता.

दोघे एकाच वेळी झडत होते आणि त्यांच्या परफेक्ट टायमिंगची दाद माझ्या लंडाने दिली. मला काही कळायच्या आत माझ्या लंडातून पिचकारी सुटली आणि माझा लंड गळायला लागला. डोळे मिटून घेऊन मी गचागच मूठ मारत माझे वीर्य बाजूच्या भिंतीवर उडवायला लागलो. जेव्हा गळून माझी कामवासना शांत झाली तेव्हाच मी थांबलो.

माझा लंड गळाला तसे माझे त्यांना बघण्याची इच्छा संपली. मी हळूच तेथून हललो आणि माझ्या झोपण्याच्या रूममध्ये जाण्यासाठी त्या खोलीच्या दरवाज्याजवळ गेलो. खोलीतून बाहेर पडताना माझ्या हाताचा धक्का दरवाज्याला लागला आणि किंचित आवाज झाला. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून मी माझ्या रूममध्ये आलो. पलंगावर पडून मी डोळे मिटून घेतले आणि सगळे आठवू लागलो. त्यातच मला डोळा लागला.

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!