ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली. माझा लंड गळाला होता पण अजूनही थोडा कडक होता.

कदाचित ललिताच्या नग्न अंगाच्या जादूचा परिणाम त्यावर अजूनही होता. मा‍झ्या लंडाकडे पाहून ललिता चावटपणे हसली आणि ती पुढे आली. मला काही कळायच्या आत तिने मा‍झ्या लंडावरून हात फिरवला. माझा लंड हातात घेऊन ती मा‍झ्या अंगाला भिडली आणि मा‍झ्या ओठांवर ओठ ठेवत पुटपुटली,

“मला माहीत आहे मी तुम्हाला स्पर्श न करण्याची अट घातली होती. पण मला नंतर त्याचा पश्चाताप होत होता. मी थांबले असते तर ती अट नक्कीच मोडली असती. पण आता पुढची मजा नंतर कधीतरी. तोपर्यंत मी तुम्हाला एक नमुना देते.”

असे बोलून तिने आपले रसरशीत ओठ मा‍झ्या ओठांवर दाबले आणि मा‍झ्या तोंडात जीभ सारली. खाली माझा लंड आपल्या मुलायम बोटाने दाबत तिने मा‍झ्या ओठांचे एक दीर्घ चुंबन घेतले आणि ती झटक्यात माझ्यापासून दूर झाली. माझ्याकडे बघून मिश्किलपणे हसत तिने मला लाडाने ‘टाटा’ केला आणि ती वाऱ्याच्या झोतासारखी दिवाणखान्यातून बाहेर पडली.

मी भारावल्या सारखा ती गेली तिकडे पहात राहलो. तिच्या मागे जाण्याचे भानही मला राहले नाही. आवाराच्या दरवाज्याची कडी उघडल्याचा आवाज आला तेव्हा मी भानावर आलो आणि लगबगीने पडवीत आलो. मा‍झ्या नग्नपणाची मला जाणीव झाली आणि मी मागेच राहलो. आवाराच्या उघड्या दरवाज्यातून मी बाहेर पाहिले तर ललिता सायकलचे पॅन्डल मारत दूर जात होती.

हसून मी परत फिरलो आणि कपडे घालण्यासाठी वर मा‍झ्या खोलीत आलो. बेड जवळ आल्यावर मला बेडवर ललिताची निकर व्यवस्थित पसरवून ठेवलेली दिसली. हसून तिची निकर मी हातात घेतली आणि तिच्या योनिच्या भागाचा मनसोक्तपणे वास घेतला. पुन्हा एकदा ललिता माझ्यासाठी एक गिफ्ट ठेवून गेली होती. आता तिच्या बरोबर पुढे काय काय आणि कशी मजा करायला मिळेल, ह्या स्वप्नात मी गुंगून गेलो आणि धाडकन बेडवर अंग टाकले.

नंतर दोन दिवस ललिताला वाड्यावर यायचा चान्स मिळाला नाही की आमच्यात काही घडले नाही. मी गावात शालू काकूच्या दुकानात जात होतो आणि ललिता मला तेथे भेटत होती. पण निव्वळ काही खाणाखुणा आणि तिच्या जवानीवर नेत्रसुख घेण्या व्यतिरिक्त मला काही करायला मिळाले नाही.

मी ललिताला स्पर्श करण्यासाठी, तिच्या मादक अंगाचे सुख घेण्यासाठी कासावीस झालेलो होतो. त्या दिवशी ती अगदी अचानक मा‍झ्या अंगावर आली आणि माझा लंड दाबत तिने मला चुंबन दिले. तिच्या चुंबनाचे आणि अंगाचे स्पर्शसुख मनसोक्त अनुभवायच्या आधीच ती निघून गेली. एक प्रकारे मला ती चाळवून गेली आणि तडफडत ठेवून गेली.

तिने मा‍झ्या बेडवर ठेवलेल्या तिच्या निकर बरोबर मी नंतर दोन दिवस अनेक वेळा हस्तमैथुन केले. तिची योनी जी मी त्या दिवशी पाहिली होती, जी त्या दिवशी ती माझ्या समोर घासत होती, ती योनी त्या निकरमध्ये लपलेली असते, ह्याची जाणीव सतत मला तिची निकर चोखताना होत होती.

जशी तिची निकर चोखायला मिळतेय तशी तिची योनी चोखायला मिळाली तर किती बहार येईल, ह्याची मी स्वप्न पहात होतो. तिची ती योनी झवायला कधी मिळेल, ह्याची मला आस लागली होती. म्हणून ती वाड्यावर येत नव्हती तर मी त्यांच्या दुकानावर जात होतो आणि नजरेनेच तिला चोदत होतो.

तिसर्‍या दिवशी संध्याकाळी मी शालू काकूच्या दुकानावर गेलो होतो आणि त्यांच्या बरोबर गप्पा मारत होतो. लक्ष्मण नेहमी सारखा येणाऱ्या गिर्‍हाईकांना माल देण्यामध्ये बिझी होता. ललिता कुठे दिसत नव्हती म्हणजे बहुतेक बाहेर गेलेली होती.

ती दिसत नव्हती म्हणून मी थोडा खट्टू झालो होतो आणि थोडा वेळ गप्पा झाल्यानंतर मी निघायचा विचार करत होतो. तेवढ्यात ललिता बाहेरून आली. तिला पाहून मी मनातल्या मनात खुश झालो आणि मला पाहून तिला सुद्धा आनंद झाला. पण आम्ही दोघांनी आपापला आनंद दर्शवला नाही. मला पाहल्यावर तिने हसून विचारले,

“काय सर, कसे आहात तुम्ही?”

“मी ठीक आहे, तू कशी आहेस?” मी हसून म्हणालो.

“मीपण मजेत.”

हसून असे म्हणत ललिता आतील रूममध्ये निघून गेली होती. त्यातल्या त्यात मी गुपचूप तिचे निरीक्षण केले. तिने गुलाबी रंगाचा पंजाबी ड्रेस घातला होता जो किंचित टाईट होता. जरी ड्रेस पारदर्शक नव्हता तरी त्यातून तिच्या मादक अंगाचे वळण आणि वळण उठून दिसत होते. त्या ड्रेसमध्ये तिला पाहूनच माझा लंड वळवळ करायला लागला. नशीब मी स्टूलवर बसलेलो होतो त्यामुळे मा‍झ्या लंडाची हालचाल कोणाच्या नजरेस पडत नव्हती.

साधारण दहा मिनिटे अशीच निघून गेली पण ललिता काही बाहेर आली नाही. मी थांबावे की निघावे ह्या विवंचनेत होतो. ललिताशी कमीत कमी एखादं शब्द बोलल्याशिवाय माझा तेथून पाय निघत नव्हता. मी चातकासारखी तिची बाहेर यायची वाट बघत होतो पण तिचे काही बाहेर यायचे चिन्ह दिसत नव्हते.

शेवटी नाइलाजाने मी जायला उठलो. शालू काकू मला थांबा थोडा वेळ म्हणत होत्या पण ऑलरेडी मी दोनदा थांबलो होतो तेव्हा आता तिसऱ्यांदा थांबणे चांगले दिसणार नव्हते म्हणून मी खरोखर निघत होतो. तेवढ्यात ललिता बाहेर आली. हसून तिने मला विचारले,

“काय हो सर, तुम्ही निघालात? मला वाटले बसाल अजून थोडा वेळ, म्हणून मी बाहेर आले नाही व आत आवरत होते.”

“नाही. मी बराच वेळ झालाय आलोय. दोनदा निघालो होतो पण काकूने थांबवले म्हणून थांबलो होतो. पण आता निघायलाच पाहिजे. का? काही काम होते का?” मी मुद्दाम तिला विचारले.

“हं? हो. थोडे काम होते. परवा माझा एक पेपर आहे. त्याच्या अभ्यासात मला थोडा प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही मला तो सोडवायला मदत कराल का? नाही म्हणजे तुम्हाला वेळ नसेल तर राहू द्या. मी करेन कसे तरी.”

तिने संकोच दाखवत विचारले. शालू काकू झालेच तर लक्ष्मण आमच्याकडे बघत होता ह्याचे आम्हाला भान होते.

“तसे एक काम होते पण थांबतो थोडा वेळ. खास करून अभ्यासात कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर मी वेळ काढतोच काढतो. माझ्यातील प्रोफेसर मला स्वस्थ बसू देत नाही.” मी हसत म्हणालो आणि मुद्दाम शालू काकूकडे पाहिले.

“व्वा राजेश, किती चांगली वृत्ती आहे तुझी. तुझी ही मुलांना शिक्षणात मदत करायची सवय तुला आयुष्यात खूप पुढे नेईल. ललेऽऽ घेऊन जा त्यांना आतमध्ये आणि नीट शिकून घे त्यांच्याकडून आणि त्यांची जरा खातरदारी कर, चहा पाणी देऊन गं.” शालू काकू हसत हसत म्हणाली.

“चला सर आतमध्ये, मी तुम्हाला फक्कड पैकी प्यायला देते, चहा हो.” आईची री ओढत मिश्किलपणे हसून ललिता म्हणाली आणि आत निघाली.

“ललेऽऽ आम्हालापण चहा आणून दे बाहेर, खूप वेळ झालाय तलफ आलीय.” मध्येच लक्ष्मण तिला म्हणाला.

त्याला ‘हो’ म्हणत ललिता आतल्या रूममध्ये गेली आणि मी तिच्या मागे साळसुदासारखा आत शिरलो. मा‍झ्या पुढे असलेली ललिता आत शिरल्या बरोबर दरवाज्याच्या बाजूला उभी राहिली होती.

मी आत शिरल्या बरोबर तिने हळूच दरवाजा लोटून घेतला. मी दोन पावले पुढे गेलो होतो आणि वळून ललिताकडे बघतच होतो तर ती हसत मा‍झ्या जवळ आली आणि माझा हात धरून मला ओढत ओढत आत नेत हळू आवाजात ती मला म्हणाली,

“मला काही प्रॉब्लेम नाही अभ्यासात, फक्त तुम्हाला आत आणण्यासाठी मी तसे बोलले.”

“मा‍झ्या आले ते लक्षात.” मी हसून म्हणालो.

“चला आत स्वयंपाकघरात, चहा बनवता बनवता गप्पा मारूया.”

“अगं पण काकू काय म्हणेल? मी कधी आत गेलो नाही.”

“काही नाही म्हणणार. उलट तिने मला तुमची चांगली खातरदारी करायला सांगितली आहे. मग ती इथे ह्या सामानाच्या गराड्यात थोडी होणार आहे? आत आरामात बसूया.”

इतके बोलून ललिताने मुद्दाम माझा हात आपल्या छातीशी घट्ट पकडून धरला आणि मला खेटून चालत चालत आतल्या रूममध्ये घेऊन गेली. मागच्या बाजूला त्यांचे रहायचे घर होते आणि ती मला त्यांच्या स्वयंपाकघरात घेऊन गेली. तिथे एका खुर्चीवर मला बसवत ती ओट्याजवळ गेली आणि तिने स्टोव्ह पेटवून त्यावर चहा करायला ठेवला. मग ती हसत मला म्हणाली,

“आलेच हं मी दोन मिनिटात, बसा तुम्ही आरामात.” असे म्हणून ती आतल्या रूममध्ये निघून गेली.

मी आरामात खुर्चीत बसलो आणि बाजूच्या टेबलवर असलेले ललिताचे एक पुस्तक घेऊन चाळू लागलो. मा‍झ्या मनात तिच्या छातीच्या स्पर्शाचे विचार होते. एखादी प्रेमिका आपल्या प्रियकराचा हात जसा आपल्या छातीशी घट्ट पकडून धरते, तसा तिने माझा हात आपल्या छातीजवळ घट्ट पकडला होता.

तिच्या उभारांचा मुलायम स्पर्श मला सुखावून गेला आणि आता चान्स मिळाला तर त्यांच्यावर मस्त हात साफ करून घ्यायचे मी ठरवले. साधारण पाच मिनिटांनी ललिता आतून बाहेर आली. मी पुस्तक परत टेबलवर ठेवले आणि तिच्याकडे पाहू लागलो.

तिने आता ड्रेस बदलला होता आणि एक टी-शर्ट व खाली स्कर्ट घातला होता. ती आल्याबरोबर माझी नजर तिच्या अंगावर भिरभिरली आणि तिच्या छातीच्या उभारावर स्थिरावली. का कोणास ठाऊक? मला तिचे उभार जरा जास्तच डुचमळल्यासारखे वाटले.

मा‍झ्या नजरेकडे दुर्लक्ष करत ती ओट्याजवळ गेली आणि उकळलेल्या चहामध्ये दूध टाकू लागली. मी उत्सुकतेने तिची हालचाल बघत होतो आणि राहून राहून माझी नजर तिच्या नितंबावर आणि तिच्या छातीच्या उभारांवर जात होती. चहा बनवून तिने चार कपात टाकला आणि एक कप आणून मला दिला. मग दोन कप घेऊन ती मला म्हणाली,

“थांबा, बाहेर जाऊन त्यांना चहा देऊन येते म्हणजे मग आपण एकदम निवांत बसू.”

ललिता मटकत मटकत चालत बाहेर निघून गेली. ती पाठमोरी होऊन चालत गेली तेव्हा सहाजिकच माझी नजर तिच्या नितंबावर खिळली आणि स्कर्टमधली त्यांची मोहक हालचाल मा‍झ्या लंडाला सुखावून गेली.

मग मी चहा पिऊ लागलो. तिने चहा बाकी मस्त बनवला होता. बाहेर तिने लक्ष्मण आणि शालू काकूला चहा नेऊन दिला आणि ती आत आली. आत आल्यावर ती दरवाजा लोटून घ्यायला विसरली नाही.

मजेत चालत ती ओट्याजवळ गेली आणि तिने राहलेला चहाचा कप घेतला. मग वळून ती ओट्याला टेकूनच उभी राहिली आणि माझ्याकडे बघत चहा पिऊ लागली. माझी नजर वारंवार तिच्या छातीच्या उभारावर जातेय हे पाहून तिने मिश्किलपणे हसत हळूच विचारले,

“काय पहाताय इतके? मघापासून बघतेय तुम्ही मा‍झ्या छातीकडे झालेच तर कूल्ह्यांकडे सारखे बघताय.”

“नाही, म्हणजे मला प्रश्न पडलाय त्यांची हालचाल बघून,” मी चावटपणे हसत हळूच म्हणालो, “की ते आज जरूरीपेक्षा जरा जास्तच हलत आहेत, काय बरं कारण असावे त्याचे?”

“कारण अगदी सोपे आहे.” ती हसत म्हणाली.

“अच्छा. काय कारण आहे?” मी उत्सुकतेने विचारले.

“ते आत एकदम मोकळे आहेत.” ती पुन्हा हसत म्हणाली.

“मोकळे आहेत म्हणजे तू आत ब्रा आणि निकर घातलेली नाहीस?” मी मुद्दाम स्पष्टपणे विचारले.

“नाही. तुम्हाला जे कपडे दिसताहेत त्या व्यतिरिक्त मी काहीही घातलेले नाही.” ती चावटपणे हसत म्हणाली.

“हंम्मऽऽऽऽ आणि बाहेर शालू काकू आणि लक्ष्मणला कळले तर?”

“त्यांना नाही कळणार कारण मी नंतर बाहेर जाईल तेव्हा ते बंदिस्त झालेले असतील.” तिने हसून म्हटले.

एव्हाना ललिताचा चहा पिऊन झाला होता आणि तिने कप ओट्यावर ठेवला. मग ती तशीच ओट्याला टेकून माझ्याकडे बघत उभी राहिली. तिने आपले दोन्ही हात ओट्यावर टेकवून ठेवले होते ज्याने तिच्या छातीचे उभार जरा वर उचलल्यासारखे झाले होते आणि मला खुणावत होते.

“अच्छा. पण का बरे इतका मोकळेपणा? काही खास कारण?” मी हसत विचारले.

“तुमच्यासाठी! तुम्हाला उत्तेजित करण्यासाठी!” ललिताने बिनधास्तपणे म्हटले.

“अच्छा आणि मी उत्तेजित झालो आणि मला काही करावेसे वाटले तर?”

“तर करा बिनधास्त, अडवतेय कोण तुम्हाला?” तिने हसून म्हटले.

“हंम्म्म. म्हणजे मी काही करावे अशी तुम्ही इच्छा आहे तर. पण तुला नाही वाटत ह्यात खूप रिस्क आहे? म्हणजे बाहेर शालू काकू, लक्ष्मण आहेत. आपण काही करत असताना ते आत आले तर?” मी मुद्दाम विचारले.

“रिस्कमध्येच तर मजा असते.” ललिताने लाडिक स्वरात म्हटले.

असे बोलून ललिताने सुचित केले होते की मी काहीतरी करावे. त्याची जाणीव झाली आणि मा‍झ्या छातीची धडधड वाढायला लागली. ललिताच्या घरात तिची आई आणि मावसभाऊ बाहेर दुकानात असताना लैंगिक चाळे करण्यात फार मोठी रिस्क होती. पण ही रिस्क घेण्यात एक प्रचंड थ्रिलींग मला वाटू लागले.

उत्तेजनेने माझा लंड अजूनच कडक होत चालला. माझापण चहा पिऊन झाला होता, तेव्हा मी कप घेऊन खुर्चीवरून उठलो आणि सावकाश ललिताकडे चालत गेलो. ती माझ्याकडे रोखून पाहू लागली. एक एक पाऊल टाकत मी तिच्या पुढ्यात जाऊन उभा राहलो. कप तिच्या बाजूला ओट्यावर ठेवत मी हळूच तिला विचारले,

“तुला खरोखर मी काही करावे असे वाटतेय का?”

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला. त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!