ललिता भाग : ४

मग एकदा तिची आई एका लग्नाला पुण्याला दोन दिवस गेली होती. तेव्हा रात्री घरातील एकांताचा फायदा घेत ललिताने लक्ष्मणला फशी पाडले आणि तिच्याबरोबर संभोग करायला भाग पाडले. आधी आधी तो कचरत होता पण नंतर तो पण पूर्ण साथ देऊन सुख घ्यायला लागला.

त्या दोन दिवसात त्यांनी पाच/सहा वेळा संभोग केला आणि आपली दबलेली कामवासना शांत करून घेतली. नंतर मग त्यांच्यात नियमित लैंगिक संबंध घडायला लागले. ललिताची एक मैत्रिण एका डॉक्टरकडे काम करत होती आणि तिच्याकडून तिने गर्भनिरोधक गोळ्या मिळवल्या होत्या. त्या गोळ्या ती नियमित घेत होती जेणे करून ती गरोदर रहाण्याची शक्यता नव्हती.

लक्ष्मण नेहमी दुकानात तिच्या आईच्या सान्निध्यात असायचा आणि रात्रीही ते सगळे घरी एकत्र असायचे तेव्हा त्यांना संभोग करायचा चान्स मिळत नसे. तेव्हा त्यांनी बाहेर कुठे तरी जागेची सोय करायचे ठरवले. खूप शोधल्या नंतर त्यांना वाड्याला लागून असलेली ही गोदामाची जागा मिळाली.

एक तर वाडा गावाच्या बाहेर होता आणि वर टेकडीवर असल्याने फारसा कोणाच्या नजरेत नव्हता. त्यात आणि तो बंद होता तेव्हा चांगला एकांत होता. गावाला वळसा घालून मागच्या बाजूच्या झाडीतून वाड्याजवळ येता येत होते. गोदामाच्या दरवाज्याची कडी एका बाजूने लक्ष्मणनेच निखळून काढली होती जेणे करून बाहेरून ती शाबूत असल्यासारखी वाटायची. गेले वर्षभर त्यांच्यात हे चोरटे संबंध चालू होते.

त्यांच्या संबंधाबद्दल ललिताने हा सगळा खुलासा केला आणि मी शांतपणे सगळे ऐकत होतो. ती सांगत असताना मी तिच्या अंगाचे गुपचूप निरीक्षण करत होतो तेव्हा तिचे बोलणे आणि तिचे दिसत असलेले अंग ह्याचा परिणाम माझ्या लंडावर होत होता. तो कडक झाला होता पण मी बसलेलो असल्याने ते तिच्या नजरेत येत नव्हते. तिचे सांगून झाल्यावर दोन मिनिटे ती गप्प बसून राहिली. काहीतरी बोलायचे म्हणून मी तिला विचारले,

“तुझ्या आईला तुमचा कधी संशय आला नाही?”

“माझ्या माहिती प्रमाणे तरी नाही.” तिने उत्तर दिले.

“आणि जर तिला माहीत पडले तर?” मी शक्यता व्यक्त केली.

“तर काय होईल मला माहीत नाही.” तिने गंभीरपणे उत्तर दिले.

“तुला माहीत आहे ना, आपल्यात मावस भावाबरोबर असे लैंगिक संबंध ठेवत नाहीत.” मी तिला विचारले.

“हो, माहीत आहे.”

“मग तुझ्या आईला किंवा इतर कोणाला ह्याबद्दल कळले तर काय होईल ह्याची जाणीव आहे का तुला?” मी मुद्दाम तिला घाबरवले.

तिने मान वर करून अगतिकपणे माझ्याकडे बघितले आणि पुन्हा मान खाली केली. मला तिच्या डोळ्यात थोडी भीती दिसली. पुन्हा दोन मिनिटे आम्ही दोघे शांत बसून राहलो. मग तिने मान वर करून मला गंभीरपणे विचारले,

“तुम्ही माझ्या आईला सांगणार तर नाही ना?”

तिच्या विचारण्यात आर्जव होती, कळकळ होती. आता मी काय उत्तर देईल त्यावर तिचे पुढील भवितव्य आधारले होते. माझे उत्तर ऐकण्यासाठी ती अधीर झाली होती. मी विचार केला आणि शांतपणे म्हणालो,

“काळजी करू नको, तुझ्या आईला मी सांगणार नाही. तसे करण्यात माझा काही फायदा नाही.” असे बोलून मी तिला आश्वस्त केले.

माझे बोलणे ऐकून तिच्या जीवात जीव आला आणि तिने सुटकेचा एक निश्वास टाकला. पण मी ’फायदा’ शब्दावर जोर दिला हे तिच्या लक्षात आले आणि तिने उत्सुकतेने मला विचारले,

“पण मग न सांगण्यात तुमचा काय फायदा आहे?”

“ते मला माहीत नाही, ते तर काळच ठरवेल.” मी गुढपणे उत्तर दिले.

“एक विचारू का? आमचे हे गुपित गुप्त ठेवण्यासाठी आम्हाला काही किंमत मोजावी लागेल का? खास करून मला काही करावे लागेल का?” तिने सूचकपणे विचारले.

“तेपण काळच ठरवेल. मी आत्ता काही सांगू शकत नाही.” मी मिश्किलपणे हसत म्हणालो.

“तुम्ही खूप चांगले आहात,” ललिता प्रसन्नपणे हसली आणि पुढे म्हणाली, “तुम्ही कोणाला सांगणार नाहीत हे ऐकून मला बरं वाटले. का कोणास ठाऊक मला तुमचा स्वभाव आवडायला लागला आहे. खरं तर आपली ही फक्त दुसरी भेट आहे पण असे वाटतेय की आपण खूप जुने मित्र आहोत.”

“हंऽऽऽ त्याचे कारण आपण समवयस्कर आहोत.” मी हसत म्हणालो आणि ती खुदकन हसली.

“समवयस्कर, फक्त बारा वर्षे फरक असलेले.” आणि ललिता खळखळून हसायला लागली.

ती हसताना माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर गेली. तिचे छोटे पण भरीव उभार मोहकपणे हलत होते. तिच्या लक्षात आले की मी तिच्या उभाराकडे बघतोय. पण तिला त्याचे काही वाटले नाही. मग आम्ही अजून थोडावेळ गप्पा मारत बसलो. आमच्या गप्पांचा विषय तिच्या आणि लक्ष्मणमधील लैंगिक संबंधाचाच होता.

मी तिला बरेच नाजूक प्रश्न विचारले आणि तिने बिनधास्तपणे सगळ्या प्रश्नांची उत्तर दिली. उत्तर देत असताना ती आपल्या चेहर्‍याची दिलखेचक हालचाल करायची. कधी आपल्या ओठांवर जीभ फिरवायची तर कधी डोळ्यांची मादक हालचाल करायची. केसांच्या बटा लाडिकपणे मागे सारायची तर कधी लाडाने मान हलवायची. शेवटी मग ती मला म्हणाली,

“चला मी निघते आता, बराच वेळ झाला तुमच्याकडे बसलेय. तसे मी आईला सांगून आले होते पण तिचा काही भरोसा नाही, मला शोधत येईल इकडे.”

असे बोलून ती कट्ट्यावरून उठायला लागली. कट्ट्यावर पसरलेले पाय खाली घेताना तिने ते आधी वर घेतले. त्याने तिचा स्कर्ट गुडघ्याच्या वर सरकला व मला तिच्या मांड्या बऱ्यापैकी दिसल्या.

तेवढे दर्शन कमी होते की काय कोणास ठाऊक पण तिने आपल्या पाय किंचित फाकवले आणि तसे फाकवलेल्या स्थितीतच तिने पाय हळूहळू खाली घेतले. मला तिच्या मांड्यांच्या मधून तिच्या आतल्या निकरचा चांगला नजारा बघायला मिळाला.

आता मी ठामपणे सांगू शकत होतो की तिने ते मुद्दाम केले होते. मी तिच्या स्कर्टकडे बघतोय हे तिला माहीत होते तेव्हा मुद्दाम तिने पाय वर घेऊन आणि गुडघे फाकवून मला आतला नजारा दाखवला होता.

सावकाश पाय खाली ठेवून ती उठून उभी राहिली. माझ्याकडे बघून ती मिश्किलपणे हसत होती पण ती काही बोलली नाही. जणू काही त्या गावचीच नाही अश्या तऱ्हेने माझ्या नजरेकडे दुर्लक्ष करत ती पडवीतून बाहेर गेली. माझी नजर तिच्या पाठमोऱ्या अंगावर होती आणि स्कर्टमधून मला तिचे डुचमळणारे नितंब दिसत होते.

मी तिच्या नितंबाकडे बघत असणार ह्याची तिला शंभर टक्के खात्री होती तेव्हा ती ते जरा जास्तच मटकवत चालत होती. तिला बघून माझा लंड कडक झाला होता आणि उठून उभे राहून मला त्याचा फुगवटा तिला दाखवायचा नव्हता. तसेही त्याने तिला काही फरक पडला नसता पण तरीही माझी उत्तेजना दाखवून मला माझा कमकुवतपणा तिला दाखवायचा नव्हता. तेव्हा मी तसाच आरामखुर्चीवर बसून राहलो.

आवाराच्या दरवाज्याजवळ उभी केलेल्या तिच्या सायकल जवळ ती गेली आणि मागे वळून तिने माझ्याकडे बघितले आणि मादक स्वरात विचारले,

“तुम्ही त्या दिवशी माझी निकर तेथून पळवली ना?”

“नाही. पळवली नाही, मला ती तेथे भेटली आणि मी ती घेतली.” मी हसून उत्तर दिले.

“असे कोणाची वस्तू न विचारता घेण्याला ‘पळवणे’ म्हणतात.” तिने चावटपणे हसत म्हटले.

“म्हणत असतील पण माझ्या प्रॉपर्टीमधील सगळ्या वस्तूंवर माझा हक्क आहे, तेव्हा जे काही मला मिळाले ते माझ्या मालकीचे झाले.”

“अस्सं. म्हणजे माझी निकर मला परत मिळण्याची काही शक्यता नाही तर?” तिने हसून म्हटले.

“अजिबात नाही, तू ती विसरून जा.” मी हसत म्हणालो.

“पण तुम्हाला तिचा काय फायदा?” तिने उत्सुकतेने विचारले.

“खूप आहे. मी तिचा वापर करतो.” मी सूचकपणे म्हणालो.

“काय? तुम्ही माझी निकर वापरता? मुलीची निकर घालता तुम्ही?” तिने प्रचंड आश्चर्य वाटल्यासारखे दाखवले.

“हम्म. घालत नाही पण तिचा वेगळाच वापर करतो.”

“कसा वापर करता? जरा मलापण कळू द्या.” तिने उत्सुकतेने विचारले,

“ते मी सांगेन नंतर कधीतरी, कदाचित दाखवेनपण.” पुन्हा मी हसून सूचकपणे म्हणालो.

त्यावर ती चावटपणे हसली पण पुढे काही बोलली नाही. सायकल घेऊन ती दरवाज्यातून बाहेर पडली. मग सायकलवर बसण्याआधी तिने वळून माझ्याकडे बघितले आणि एक मादक कटाक्ष टाकला. मग नाटकीपणे तिने मला ‘टाटा’ केला. मीपण हसून तिला ‘टाटा’ केला.

मग ती सायकलवर बसून पॅडल मारत मारत निघून गेली आणि ती नजरेआड होईपर्यंत मी तिच्याकडे बघत राहलो. सायकलवर बसल्यावर ज्या तऱ्हेने तिचे नितंब सीटवर दबले ते पाहून माझा लंड आचके द्यायला लागला.

मला राहवले नाही. तिला बघून माझा लंड कडक झालेलाच होता आणि त्यात तिने मांड्यांमधला नजारा दाखवला होता. आणि वर त्यात शेवटी निकरबद्दल चावट संभाषण केले ज्याने माझी कामवासना अजूनच चाळवली.

मग मी तेथेच आरामखुर्चीवर बसल्या बसल्या माझी पॅन्ट खोलली आणि माझा कडक लंड बाहेर काढला. लंड बाहेर काढून मी खसाखस मूठ मारायला लागलो. आवाराचा दरवाजा उघडा होता पण मला त्याची पर्वा नव्हती.

तसेही कोणी येत असले असते तर मला दिसले असते आणि कोणी यायची शक्यता नव्हती तेव्हा मी बिनधास्त तेथेच मूठ मारायला लागलो. दोन मिनिटात माझा लंड आचके द्यायला लागला आणि मी वीर्य गाळायला लागलो.

मूठ मारताना माझ्या मनात चित्र उभे राहले की मी ललिताच्या योनित माझा लंड घालून तिला मागून झवतोय. लक्ष्मण ललिताला त्या दिवशी जसा झवत होता तेच दृश्य माझ्या डोळ्यांसमोर उभे होते पण लक्ष्मणच्या जागी मी होतो व ललिताची कोवळी योनी झवत होतो. तिच्या मादक कोवळ्या अंगाचा मी रानवटपणे उपभोग घेतोय असे मला दिसत होते.

त्या दिवशी ललिता वाड्यावर मला भेटायला आली होती हे जाणून घेण्यासाठी की मी तिला आणि लक्ष्मणला गोदामात संभोग करताना पाहिले होते का नाही ते. मी त्यांना पाहिले होते हे कळल्यावर ती थोडी टेंशनमध्ये आली पण जेव्हा मी कोणाला सांगणार नाही असे आश्वासन दिले तेव्हा ती निर्धास्त झाली.

नंतर मग तिने ज्या तऱ्हेने मला तिच्या मांड्यांमधील झलक दिली आणि जाता जाता तिच्या निकरबद्दल चावटपणे संभाषण केले, त्यावरून मी अंदाज बांधला की प्रयत्न केला तर ती मला नक्कीच फळणार होती. तेव्हा तिच्या बरोबर सलगी वाढवायचा मी निश्चय केला.

नंतर मग आठवडाभर मी मला जसा वेळ मिळेल तसे शालू काकूच्या दुकानावर जात होतो व त्यांच्याशी गप्पा मारत होतो. खरे तर मी ललिताला बघायला त्यांच्या दुकानावर जात होतो. शालू काकूशी गप्पा मारता मारता ललिताशीही बोलणे व्हायचे.

आता माझी त्यांच्याशी चांगली ओळख झाली होती. पहिल्या भेटीत शालू काकूने सुचवल्याप्रमाणे ललिता मला कधी कधी तिच्या कॉलेजच्या स्टडीमधील प्रॉब्लेम बद्दल विचारत असे आणि मी तत्परतेने तिचे प्रॉब्लेम सोडवून देत असे.

दुकानात वर्दळ असायची म्हणून दुकानाला लागूनच असलेल्या मागच्या खोलीत आम्ही बसत असू. काही काही विषय माझे नव्हते, तरीही मी मला जमेल तसे तिला मदत करून, तिचा प्रॉब्लेम सोडवून देत असे.

माझी हुशारी बघून ललिता तर इंप्रेस झालीच होती पण बाहेर बसलेल्या शालू काकू सुद्धा इंप्रेस झाल्या होत्या. त्या रूममध्ये आम्हाला थोडा एकांत मिळायचा तेव्हा मी दुकानात आलो की ललिता स्टडीमधील काही ना काही प्रॉब्लेम काढून मला त्या रूममध्ये बोलावून घ्यायची.

मलापण तेच हवे असायचे, तेव्हा मी खुशीत तिचे प्रॉब्लेम सोडवायला तत्पर असायचो. खरे तर स्टडी प्रॉब्लेम फक्त बहाणा होता. एकदा रूममधील एकांतात आम्ही बसलो की स्टडीपेक्षा इतर विषयांवर जास्त गप्पा मारत असू. बाहेर कोणाला ऐकू जाऊ नये म्हणून आम्ही हळू आवाजात गुलुगुलू बोलत असू.

प्रत्येक भेटीत ललिता माझ्या बरोबर जास्तच खुलत मोकळेपणे बोलू लागली होती. बोलताना मी तिचे गुपचूप निरीक्षण करत असे आणि ते तिला माहीत असल्याने ती आपल्या तारूण्य सुलभ अल्लड अदांनी मला वेड लावत होती.

ललिताच्या सान्निध्यात असताना मला तिचे एक वेगळेच आकर्षण वाटायला लागले होते. कदाचित मी तिला पूर्ण नग्न बघितले होते त्यामुळे जेव्हा जेव्हा मी तिच्याकडे बघत असे, तेव्हा तेव्हा माझ्या नजरेसमोर तिचे ते मादक नग्न अंग उभे राहत असे.

जेमतेम अठरा वर्षाची ललिता म्हणजे कोवळ्या पण मादक सौंदर्याचा उत्तम नमुना होती. ललिताची उंची साधारण साडेपाच फूट असावी आणि अंगाने ती सडपातळ होती. सडसडीत अंगाच्या मानाने तिचे उभार आणि नितंब उठावदार होते. किंचित निमगोरी असलेल्या तिच्या अंगाच्या कायेला वेगळीच लकाकी होती.

आकर्षक चेहरा आणि टपोरे डोळे मनमोहक होते. डाळिंबाच्या दाण्यासारखे तरारलेले ओठ आणि स्फटिकासारखे पांढरे शुभ्र दात मोत्यासारखे चमकत असे. तिच्या छातीचे संत्र्यासारखे उभार, तिचे सपाट पोट, मांसल नितंब आणि सडसडीत मांड्या मी लांबून नग्न पाहल्या होत्या आणि तिचे तेच मादक अवयव तिच्या कपड्यावरून आपली समृद्धी दाखवत असत.

प्रत्येक वेळी ललिताचे निरीक्षण करताना माझ्या मनात विचार येत असे की तिचे ते नग्न शरीर पुन्हा कधी मला बघायला मिळणार होते? तिची कोवळी जवानी लक्ष्मणने भोगत होता तसे मलाही भोगायला मिळणार होती का?

जेव्हा मी वाड्यात निवांत बसलेलो असायचो, तेव्हा माझ्या मनात ललिताचा विचार यायचा. ती आठवली की तिचे कोवळे अंग आठवायचे आणि माझी कामवासना उफळून यायची. मला मिळालेली तिची निकर घेऊन मी तिचा वास घेत राहायचो. तिची निकर चोखत, चाटत मी लंड हलवायचो.

तिच्या त्या निकरमध्ये कधी काळी लपणारी तिची कोवळी योनी मला उपभोगायला मिळतेय ही कल्पना करत मी अनेकदा हस्तमैथुन केले होते. पण आता माझी कामवासना फक्त तिच्या निकरवर समाधानी नव्हती तर आता मला तिला प्रत्यक्ष भोगायची लालसा होती.

ललिता

गेले चार वर्षे हा वाडा बंदच होता आणि वर्षातून दोन वेळा त्याची साफसफाई गावातील एका विश्वासू नोकराकडून केली जात होती. माझा जन्म ह्या वाड्यातच झाला होता. मी लहान असतानाच माझे आजोबा वारले होते आणि त्यांच्या पश्चात आजीने सगळी शेती आणि वाडा सांभाळला होता. तिची मुलगी म्हणजे...

ललिता भाग : २

साधारण अर्ध्या तासाने मला जाग आली. माझ्या डोक्यात त्या जोडीचाच विचार होता, तेव्हा मी पुन्हा त्या रूममध्ये आलो, ज्याच्या खिडकीतून मी त्यांना पाहिले होते. खिडकीतून गोदामात पाहिले तर ते दोघे आत दिसले नाही. बहुतेक आपला कारभार आटपून ते निघून गेले होते. मी खाली आलो आणि...

ललिता भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी वाड्यातच होतो आणि पुढच्या पडवीत आरामखुर्चीवर बसून काही कागदपत्र पहात होतो. वाड्याच्या आवाराचा दरवाजा उघडाच होता आणि त्यातून मला वाड्याकडे येणारी पायवाट दूरवर दिसत होती. आमचा हा वाडा गावाच्या बाहेर थोडा टेकडीवर असल्याने वरतून संपूर्ण गाव...

ललिता भाग : ५

माझे गावात बरेच काम होते आणि येथून पुढे सारखे येणे जाणे असणार होते म्हणून मी वाड्यात टेलीफोन लाईन घेतली होती. त्या फोनवरून पुण्याला आई वडिलांशी तसेच इतर मित्रमंडळींशी संपर्क करायला मला बरे पडत असे. वाड्यात असताना मला गावात कोणाशी संपर्क करायचा असला की मी शालू काकूच्या...

ललिता भाग : ६

काही मिनिटे गप्पा मारल्यावर ललिताने उगाचच एक मादक अंगडाई दिली. माझी नजर लगेच तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिने घातलेला ब्लाउज टाईट असल्याने आणि तिने हात ताणून आळस दिल्याने ब्लाउजच्या हूकांमध्ये मोठी फट पडली आणि मला आतील सफेद ब्रेसीयर आणि उभाराचा भाग दिसला. माझ्या...

ललिता भाग : ७

"तुम्ही गोदामाच्या आत आला कसे हे चेक करायला मी खाली गेलो. दरवाज्याच्या कडीची आयडीया मा‍झ्या लक्षात आली. मी आत गेलो तर जेथे तुम्ही सेक्स केला त्या जागी जायची मला हुक्की आली. तुला सांगतो, तुमचा वास तेथे सगळा दरवळत होता. खाली जमिनीवर माझे लक्ष गेले, तेव्हा तुमच्यापैकी...

ललिता भाग : ८

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि मी हसून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंडाचा फुगवटा स्पष्टपणे दिसायला लागला. आपोआप तिची नजर मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर गेली. ती खाली बघत होती तोपर्यंत मी शर्टची बटण काढायला लागलो. बटणे काढून मी शर्ट काढला...

ललिता भाग : ९

तिचे म्हणणे मलाही पटले. आता तर ही सुरुवात होती. पुढे अजून बरीच गंमत घडणार होती आणि ललिताबरोबर मला बरीच मजा मारायला मिळणार होती. शेवटी सबर का फल मिठा होता है. तेव्हा मी समाधानाने हसलो आणि तिला होकार दिला. ललिताही मनमोकळेपणे हसली आणि तिने खाली मा‍झ्या लंडाकडे नजर टाकली....

ललिता भाग : १०

आम्हा दोघांची नजर एकमेकांना भिडली. जराही न शरमता ललिताने होकारार्थी मान हलवली. तिच्या होकाराने माझी नजर वरून खाली तिच्या छातीच्या उभारावर गेली. तिच्या उभारावर ताणलेल्या टी-शर्टमधून तिची उत्तेजित झालेली स्तनाग्रे दिसायला लागली. तिच्या टपोऱ्या स्तनाग्राच्या आकाराने...

ललिता भाग : ११

ललिता जणू काही घडलेच नाही अश्या आविर्भावात शांतपणे उठून उभी राहिली आणि चालत चालत ओट्याच्या कोपऱ्यातील मोरीजवळ गेली. तेथील माठातून तांब्याने पाणी घेऊन तिने तोंडात पाणी घेत गुळण्या केल्या आणि माझ्या वीर्याचा आपल्या तोंडातील अंश साफ केला. मी लंड पॅन्टमध्ये टाकून माझी...

ललिता भाग : १२

तिच्या तोंडातून मी लंड खेचून काढला तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर शंका उमटली पण मी वर जाऊया म्हणालो तेव्हा ती हसत उठली आणि लगबगीने माझ्या पुढे जीना वर चढायला लागली. पुन्हा तिचे नितंब माझ्या चेहऱ्याजवळ नाचत होते पण मी त्यावर जास्त लक्ष दिले नाही. आम्ही भरभर चालत माझ्या खोलीत...

ललिता भाग : १३

काही क्षण ललिताची स्तनाग्रे बोटांनी दाबल्यावर मी तिच्या उभारावर पंजा पसरला आणि तिचे दोन्ही उभार हलकेच दाबले. मग मी हात खाली आणत तिच्या कंबरेवर आणले आणि तिला हळूच पुढे ओढले. ती हळूच मा‍झ्या अंगावर झोपली आणि तिच्या छातीचे ते कोवळे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले गेले. तिच्या...

ललिता भाग : १४

“एके दिवशी असेच आम्ही आमची गंमत करत घरात एकटेच होतो. मामा त्याच्या लेंग्यातून लवडा बाहेर काढून कॉटवर बसला होता आणि मी त्याच्या पुढे गुडघ्यावर बसून त्याचा लवडा चोखत होते. मामाला खूप मजा वाटत होती आणि तो डोळे मिटून मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवत माझ्याकडून लवडा चोखून घेत...

ललिता भाग : १५

दुसर्‍या दिवशी मला ललिता भेटली नाही की मला तिच्या दुकानावर जाता आले नाही. तिसर्‍या दिवशी दुपारी मी त्यांच्या दुकानावर गेलो तर फक्त शालू काकू एकट्याच दुकानात होत्या. लक्ष्मण दिसत नव्हता आणि त्या एका गिऱ्हाईकाला माल देत होत्या. म्हणून मी दुकानात आतल्या बाजूला उभा राहून...

ललिता भाग : १६

काही क्षण तसे केल्यावर मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवले आणि त्यावर तिची काय रिएक्शन होतेय ते मी पाहू लागलो. ललिताच्या लक्षात आले की मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर माझा लंड ठेवला आहे तेव्हा तिचे अंग शहारले आणि ताठ झाले. उशीमध्ये खुपसलेल्या तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!