नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती.

मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून हात फिरवू लागलो. तीपण माझ्या छातीवर चुंबन घेत होती. तिचे हात माझ्या कमरेवर फिरत होते, मधूनच ती माझ्या लिंगाला कुरवाळत होती.

मी तिला उलटी फिरवली आणि तिच्या ब्रावरून स्तन दाबू लागलो आणि तिच्या पोटावरून हात फिरवू लागलो. तिने मान वर केली डोळे मिटले आणि एक हात माझ्या गळ्यात घालून माझा चेहरा तिच्या तोंडाकडे ओढून किसचा प्रयत्न करू लागली. मी तिच्या परकरची नाडी सोडली आणि परकर खाली गळाला.

आता ती गोरीपान रूपवान स्त्री फक्त गुलाबी ब्रा आणि गुलाबी निकरवर होती. या दृश्याची मी कल्पना केली होती त्यापेक्षा हे दृश्य अधिक मादक होते. गोरेपान खांदे, गोरीपान पाठ, मधली आकर्षक घळ, लचकती कंबर, खाली गुलाबी निकरमध्ये लपलेली गुलाबी गांड, त्याखाली गोरेपान कूल्हे, पिवळ्या धमक पोटऱ्या. माझ्या तर डोळ्याचे पारणे फिटत होते.

अजून समोरचा नजारा बाकी होता. मी तिला माझ्याकडे फिरवले, तिच्या डोळ्यात लाज आली होती, तिला असे काही करायची सवय नव्हती.

मी तिला दोन फुटांवर उभे केले. गोरापान देखणा लाजेने लाल लाल झालेला चेहरा, गोरेपान खांदे, तितकेच गोरे मुलायम दंड, गुलाबी ब्रामध्ये लेपलेले पिवळे धमक हापूस आंबे, खाली गोरेपान पोट, खोलगट बेंबी, गोरीपान ओटीपोटी ज्यावर बाळंतपणाच्या खुणा खूपच आकर्षक दिसत होत्या.

खाली गुलाबी निकरमध्ये लपलेली काळ्या केसांमध्ये दडलेली गुलाबी योनी, निकरच्या गुलाबी रंगाशी स्पर्धा करणारा तिच्या योनिच्या बाजूचा मुलायम नाजूक भाग, केळीच्या खांबासारख्या मांड्या, गोरेपान पाय, ते तिचे कमनीय रूप मी डोळ्यांत भरून घेतले. मेकअप केलेल्या बिकिनीतल्या सेलीब्रेटी नट्या शेवंताच्या या नैसर्गिक रूपापुढे पाणी कम चाय होत्या.

मनसोक्त तिला न्याहाळल्यावर मी माझा शर्ट काढून टाकला, पॅन्ट आणि अंडरवेअर काढून तिला जवळ ओढले आणि तिचे डोके खाली दाबले, तिने माझा इशारा ओळखला आणि खाली गुडघ्यावर बसून माझ्या फणफणत्या लिंगाला तोंड लावले. हळूहळू तिने पूर्ण लिंग आत घेऊन चोखायला सुरूवात केली.

मला खाली तिच्याकडे पाहताना स्वर्गसुखाचा अनुभव येत होता. ती पुढे झुकून लिंग तोंडात घेत होती तेव्हा तिची पाठीची कमान लांबत होती. गुलाबी ब्रा आणि तिच्या खाली ताणलेली कंबर खूपच मदमस्त दिसत होती.

आता मला माझ्या नशीबावर गर्व वाटत होता. माझी एक प्रेयसी इथे ऊसात गुलाबी बिकिनीवर माझे लिंग चोखत होती, दुसरी बाहेर बसून आमचे राखण करत होती. यालाच म्हणतात ‘उपरवाला देता है, तो छप्पर फाड कर देता है’.

शेवंता आता गपागप लिंग चोखून आतबाहेर करत होती, माझ्या गोट्यांवर तिची मुलायम बोट फिरत होती. खरं सुख म्हणजे काय असते, ते मी अनुभवत होतो. तिचे सगळं तोंड माझ्या लिंगातून निघणाऱ्या चिकट स्त्रावाने चिकट झाले होते.

मला हे सुख खूप वेळ अनुभवायचे होते पण वेळेची मर्यादा होती पण ‘आपली बायको आणि मेहुणी धुणं धुवून अजून कश्या आल्या नाहीत?’ असे भाऊ साहेबाच्या मनात आले असते तर तो इकडे येण्याची शक्यता होती. आक्काच्या फाजील आत्मविश्वासावर अवलंबून राहणे धोक्याचे होते.

मी शेवंताला वर उभी केली, तिची ब्रा आणि निकर काढून पूर्ण नग्न केली आणि तिला फिरवून काखेतून हात घालून स्तन जोरजोरात पिळायला सुरुवात केली. ती वेदनेने कळवळली पण मी पर्वा केली नाही. माझे टरारून फुलेलेले लिंग तिच्या गांडीवर घासत होते.

तिचे स्तन दाबून झाल्यावर मी तिला तशीच खाली वाकवली आणि मागूनच माझे टरारून फुललेले लिंग तिच्या योनिवर सेट करू लागलो. शेवंता आता चांगलीच सरावली होती, तिने पाय थोडे फाकवले आणि हात मागे घेऊन लिंग पकडून नीट योनित आत घालायच्या जागेवर सेट केले. मी तिची कंबर नीट पकडली, हळूहळू लिंग योनित ढकलू लागलो.

थोड्या प्रयत्नाने लिंग पूर्ण आत गेले. मग मी थोडा थांबलो, तिच्या नितंबांवरून हात फिरवला, तिची गांड थोडी दाबली. मग परत तिची कंबर पकडली आणि हळूहळू धक्के देऊन लिंग आतबाहेर करू लागलो. शेवंताही माझ्याच स्पीडला मॅच करत कंबर मागेपुढे करत होती. दोघांनाही घाई नव्हती, दोघेही या प्रणयाचा पुरेपूर आनंद घ्यायच्या मूडमध्ये होतो.

माझ्या प्रत्येक धक्क्याबरोबर तिचे पूर्ण अंग हलत होते. तिच्या स्तनांबरोबर तिच्या गळ्यातले मंगळसूत्र झुलत होते. मधूनच मी थोडा पुढे झुकलो आणि तिच्या अंगाखाली हात घालून तिचे स्तन पकडले. तिचे स्तन दोन्ही मुठीत धरून दाबले तशी ती विव्हळली.

स्तन दाबताना मजा येत होती पण त्यामुळे धक्क्यांना जोर लागत नव्हता. मी मागे होऊन परत पहिली पोझीशन घेतली तिची कंबर पकडली आणि जोरजोरात धक्के देऊ लागलो. आता लिंग सटासट आतबाहेर होत होते. तिनेपण कंबर जोरजोरात हलवायाला सुरुवात केली.

लवकरच दोघे सुखाच्या सर्वोच्च बिंदूपर्यंत आलो, शेवटचे काही धक्के मारून मी वीर्याचा जोरदार फवारा तिच्या योनित सोडला. तिचे अंग कडक झाले, डोळे गच्च मिटले. थोडा वेळ मी तसाच उभा राहलो.

माझे सगळं वीर्य तिच्या भोकातून बाहेर येऊन तिच्या पायांवर ओघळू लागले. शेवंताचे ताठ झालेले शरीर शिथिल झाले. मी लिंग तिच्या योनितून बाहेर काढले. ती सरळ झाली. परकर हातात घेऊन माझे लिंग पुसले. नंतर स्वत:च्या मांड्या आणि योनी स्वच्छ केली. दोघांनी कपडे घातले. मी तिला जवळ घेऊन तिच्या गालांचे ओठांचे मनसोक्त चुंबन घेतले आणि दोघे बाहेर आलो.

आक्का मस्त हौदावार खाली पाय सोडून बसली होती. आम्हाला पाहताच म्हणाली,

“दाजी किती वेळ, काय मारता का माझ्या बहि‍णीला.”

आम्ही तिघेही खूप हसलो. मग त्या दोघी भाऊ साहेबाच्या शेताकडे गेल्या. मी हौदावर बसलो आणि माझ्या डोळ्यांसमोर काल रात्रीचे चित्र दिसू लागले.

इथेच खाली जमिनीवर बारदान्यावर आक्का नागडी झाली होती. इथेच तिला पालथी झोपवून मी तिच्या नागड्या गांडीची दातांनी चाळण केली होती. याच हौदाला धरून ती उभी होती आणि मी तिची मागे उभी राहून गांड मारली होती. याच तंद्रीत मला झोप कधी लागली कळले नाही.

चार साडे चारला शेवंता आणि आक्का आल्या. शेवंता गवत घेण्यासाठी ऊसात शिरली. आक्का पारावर बसून माझ्याशी गप्पा मारू लागली. आता काही आड पडदा नव्हताच म्हणून एकदम बोल्ड भाषेत आमच्या गप्पा चालल्या होत्या.

आक्काशी बोलता बोलता माझे लिंग परत तयार झाले, आक्काने ते हेरले आणि माझ्या पॅन्टच्या चैनकडे पाहून हसत म्हणाली,

“काय म्हणतोय गुलाम?”

“गुलाम म्हणतोय, रात्री इथे जसे चोखले, तसे चोखायला सांगा.”

“खरंच देता का?”

“तुझी बहीण ऊसात आहे आणि मेव्हणा तिकडे शेतात काम करतोय.”

“तुम्ही मुख्य रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या शेवटच्या पलाटात जाऊन थांबा मी आलेच. पण फक्त तोंडात घेणार कपडे काढणार नाही, पटकन उरकू.”

मला नवल वाटले, किती बिनधास्त बाई आहे ही. मी उठलो आणि शेतात यायच्या रस्त्याने चालत जाऊन मुख्य रस्ता जिथून आमचे शेत सुरू होते तिकडे गेलो. आता हौद, विहीर, भाऊ साहेबाचे शेत, काहीच दिसत नव्हते. मी शेवटचा पलाट जो मुख्य. रस्त्याला लागून होता तिथ घुसलो. पाच मिनिटांनी मला थोडे दूरवर ऊसातच शेवंताचा आवाज आला.

“काय गं कशाला मधी आलीस.”

“कंटाळा आला बाहेर बसून. दाजी फोनवर बोलत बसले त्यांच्या मित्रासंग मग मी म्हणले ऊस तरी पहावा फिरून.”

“बघ ना. खाली आपण येतो तो रस्ता आहे तिथपर्यंत ऊसच आहे.”

“बरं बरं बघते मी, तू आटप लवकर.”

त्यांचा आवाज बंद झाला, आक्का पुढे निघाली. दोन एक मिनिटातच आक्का मी होतो, त्या पलाटात आली. दोघांनी एकमेकांना घट्ट मिठी मारली, तिचे भारदस्त शरीर माझ्या छातीवर टेकले. दोघांनी ओठांचे चुंबन घेतले. ती हळू आवाजात लटक्या रागाने म्हणाली,

“किती चावलात काल, माझे बसायचे वांधे झाले ना.”

आम्ही दोघेही हसू लागलो.

आक्का थोडी बाजूला झाली. खाली बसली, तिच्या हातानेच माझ्या पॅन्टची चैन काढली, माझा फणफणणारे लिंग बाहेर काढले. थोडा वेळ हातात घेऊन कुरवाळले. मग तिने सरळ तोंडात घेतले.

आक्का खरंच या कामात सराईत होती. तिने खूप स्पीडने तोंडात लिंग आतबाहेर करायला सुरू केले. मी तिचे केस धरले आणि तिचे तोंड माझ्या लिंगावर दाबून तिचे तोंड झवू लागलो. लिंगाच्या चिकट द्रवाने तिचे तोंड भरले, तिची लाळ बाहेर येऊ लागली आणि मला जाणवले.

माझे सुटणार म्हणून मी हळूच आक्काला बोललो की आक्का माझे सुटतंय पण तिने त्याच वेगात सुरू ठेवले. माझे वीर्य फसफसून तिच्या तोंडात पडले. नंतर हळूहळू झटके देत सगळं वीर्य सुटले.

आक्काने लिंग तोंडातून बाहेर काढलेच नाही. तिने काही वीर्य घशाखाली ढकलेले तर काही तिच्या ओठांमधून बाहेर ओघळले. मला खरंच हा एक धक्का होता. म्हणजे वीर्य पिताना मी बायकांना पोर्न क्लिपमध्ये पाहिले होते पण खरोखरच असे कोणती बाई वीर्य पित असेल असे मला कधी वाटले नव्हते. पण या जगात आपल्याला जे वाटत नाही ते करणारे लोक असतात.

आक्काने वीर्य गिळून घेतले. मग माझे लिंग चाटून स्वच्छ केले. मग ती उठली पदराने तिने तोंड पुसले. माझ्या गालाचा हलकासा चावा घेऊन म्हणाली, “तुम्ही पटकन जाऊन पारावर बसा.”

मी पटकन आलो त्याच बाजूने बाहेर पडलो आणि जलद गतीने जाऊन पारावर बसलो. शेवंता आणि आक्का इकडे आल्याच नाही. त्या आमच्या आणि भाऊ साहेबाच्या शेताच्या बांधाच्या बाजूने तिकडे चालत गेल्या.

मी हौदावर आलो हातपाय धुतले. थोड्या वेळाने ते तिघे आले. भाऊ साहेबाने बैल पाणी पाजून गाडी गळा घातली. शेवंता आणि आक्काने हौदावर हातपाय धुतले. आक्काने माझ्याकडे सूचक पाहत हातावर पाणी घेऊन तोंड पुसले. ‘वीर्याचा चिकटपणा होता तोंडावर तो पुसतेय’ असे तिला सुचवायचे होते.

ते तिघे गाडीत बसून गेले. शेवंता आणि आक्का माझ्याकडे पाहून सूचक हसत गेल्या. ते दिसेनाशे झाल्यावर मी निवांत पारावर बसलो आणि मग घरी आलो.

रात्री जेवण करून खोलीत येऊन पलंगावर पडलो. डोक्यात शेवंता आणि आक्काचेच विचार येत होते. शेवंता आक्का आणि आक्का एकापेक्षा एक सरस होत्या. दोघीची वेगवेगळी वैशिष्ट्ये होती. शेवंता गोरीपान, देखणी आणि सुंदरतेच्या व्याख्येत बसणारी सुडौल बांध्याची स्त्री होती. तर आक्का मदमस्त, उन्नत बांध्याची काम लोलुप स्त्री होती. मी आज मळ्यात काय झाले असेल? आक्काने फोन का केला नसेल? विचार करत करत झोपलो.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!