नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली

“तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?”

खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा तसा झाला होता.

“थोडं डोकं दुखतंय गं काकू, आराम करतो.” आणि तसाच पडून राहलो.

रात्री जेवताना तिची अखंड बडबड सुरू होती, उद्या शेतावर जाऊ नको आराम कर, तुला सवय नाही, नाहीतर गडी लाव.

रात्री जेवण करून अंथरुणावर पडल्या पडल्या शेवंताचा विचार येत होता. शेवंता काय करीत असेल? जागी असेल की झोपली असेल? मुलांजवळ असेल की नवऱ्याजवळ? भाऊ साहेब शेवंताला रोज झवत असेल का? उद्या काय होईल? भाऊ साहेब जर शेतावरच थांबला तर काय करायचे?

एक ना दोन उशिरा कधीतरी झोप लागली. तरीही सकाळी मी लवकर आवरून डबा घेऊन शेतावर गेलो.

बरोबर दहाच्या आसपास भाऊ साहेब आणि शेवंता आले. भाऊ साहेब शेवंताला सोडून बैलगाडी घेऊन गेला. माझ्या आनंदाला पारावार राहला नाही, मी ठरवले आज शेवंताला थोडे बोल्ड करायचेच.

भाऊ साहेब गेल्यावर मी ऊसात गेलो, बारे बदलले, आजूबाजूला कानोसा घेतला, सगळीकडे सामसूम होती. मळा गावापासून लांब होता शिवाय आजूबाजूला सगळी जिराईत शेती होती, त्यामुळे उन्हाळ्यात कोणी फिरकत नव्हते. धोका होता तो फक्त गाई शेळ्या मेंढ्या चारणारे आले तरच.

मी शेवंताच्या झोपडीकडे गेलो, शेवंता आतच होती. मी दरवाज्यातून आत गेलो.

“कोणी पाहिले तर नाही?” ती म्हणाली.

“नाही!”

“मला भीती वाटते, कोणी पाहिले तर बोभाटा होईल.”

मी दरवाजा लावला तिला मिठीत घेतले, तिचे ओठ माझ्या ओठांत घेतले. तीपण हळूहळू रंगात यायला लागली.

मी मोबाइल काढला तिला जवळ ओढले आणि काही फोटो दाखवले ज्यात एक जण बाईला डॉगी स्टाईलमध्ये झवत होता, दुसऱ्या फोटोत एक बाई पुरूषाचा लिंग चोखत होती तर तिसर्‍या फोटोत पुरूष बाईची योनी चाटत होता.

शेवंता डोळे फाडून पाहात होती, तिच्या आश्चर्याला पारावरच राहला नव्हता, हे असे होते किंवा लोक असे काही करतात, यावर तिचा विश्वासच बसत नव्हता.

“शीऽऽ! किती घाणेरडे लोक आहेत हे आणि तुम्ही हे असे फोटो फोनमध्ये ठेवता?”

ती थोडीशी रागवून बोलली पण मला बरे वाटले कारण ती रागवली म्हणजे तिच्या मनात माझ्याबद्दल काही भावना होती. ती माझ्यावर हक्क दाखवू लागली होती आणि मलापण तेच पाहिजे होते. मी तिला जवळ घेतले आणि सांगितले की यात काही वाईट किंवा चुकीच नाही. त्या लोकांना ज्यात आनंद वाटतो ते करतात. पण तिला काही ते फारसे काही पटले नाही.

आता मी तिच्या ब्लाउजची हूक खोलून तिचा पूर्ण ब्लाउज अंगातून काढला, लाल रंगाची साडी फेडली. आता ती लाल परकरमध्ये उभी होती, तिच्या गोऱ्यापान रंगावर लाल रंगाचा परकर खूपच सेक्सी दिसत होता.

मी तिला जवळ ओढले आणि खाली वाकून एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखू लागलो. एक हात तिच्या कमरे मागे नेऊन तिला धरून ठेवले, दुसऱ्या हाताने कधी तिचा दुसरा स्तन दाबत होतो, कधी निप्पल चिमटीत धरून ओढत होतो तर कधी तिच्या पोटावरून हात फिरवत होतो, तर कधी तिच्या बेंबीत बोट घालत होतो.

आज मी ठरवले होते की काही झाले तरी घाई करायची नाही, तिच्या गावरान सौंदर्याचा पुरेपूर उपभोग घ्यायचा. खूप वेळ तो निप्पल चोखल्यावर तिने हळूच तो माझ्या तोंडातून बाहेर ओढला आणि दुसरा स्तन हाताने माझ्या तोंडात कोंबला. मी डोळे मिटून तन्मयतेने तो चोखू लागलो.

मी मधूनच माझा हात कमरेच्या खाली नेऊन परकराला नाडीच्या ठिकाणी जी फट असते त्यातून आत घालून तिची निकर चोळत होतो. तिच्या तोंडातून ‘स्सस स्सस’ असे चित्कार निघत होते. ती डोळे मिटून मान वळवत माझे डोके तिच्या स्तनावर घट्ट दाबत होती.

मनसोक्त तिचे स्तन चोखल्यावर, मी तिचे पोट, कंबर, बेंबी किस करत वर वर आलो. मग तिचे खांदे मागून पुढून चावलो. मी तिला गोधडीवर पालथी झोपायला सांगितले. ती दोन्ही हात वर करून गांड वर करून पालथी झोपली.

मी तिच्या अंगावर झोपलो. तिचे केस हुंगत तिच्या मानेवर किस करू लागलो. तिचा श्वास वाढला. तिला असल्या फोरप्लेची सवय नव्हती. मी हळूहळू खाली सरकू लागलो तशी तिची घालमेल वाढली. दोन्ही मूठी आवळून ती सित्कारू लागली.

तिचे पुष्ट भरलेले गोरेपान खांदे मला वेड लावत होते. मी अक्षरश: दाताने चावे घेत होतो. तिचे खांदे तिची गोरीपान पाठ कंबर यावर माझे दात गाडून किस करू लागलो. तिचे हुंकार वाढले, मान इकडून तिकडे फिरू लागली. मधूनच ती पाठ उचलून मला वर उचलू लागली.

मी तिची वेणी सोडली. काळेभोर मुलायम केस तिच्या गोऱ्यापान पाठीवर अक्षरश: वेड लावणारे दृश्य होते. मी केस पाठीवर ठेवून तसेच किस करू लागलो. माझ्या मनात विचार आला किती सुंदर आहे ही.

मी खाली गेलो, पुढे हात घालून तिच्या परकराची नाडी सोडली आणि परकर काढून फेकला. साधी लाल रंगाची निकर शेवंताच्या गोऱ्यापान नितंबांवर इतकी हॉट दिसत होती की वर्णन करणे अशक्य आहे. काल गडबडीत मी तिचे नितंब नीट पाहिले नव्हते.

खरं तर मला वयस्कर बाईच्या नितंबांचे खूप आकर्षण होते. मी तिच्या नितंबांवर तुटून पडलो, तिच्या निकरवरूनच चावे घेऊ लागलो. निकरच्या बाहेर दिसणारा गोरापान भाग चाटू लागलो. एक मात्र खरे तिची निकर पाझरू लागली होती. कालच्या सारखा योनिरसाचा गंध सुटला होता.

मी बेफाम झालो. तिची निकर काढून फेकली. तिची गोरीपान गिर्रेबाज भरलेली गांड पाहून माझे नियंत्रण सुटले, मी अक्षरश: चावे घेत सुटलो ती वेदनेने विव्हळू लागली, उठायला पाहू लागली पण मी तिला दाबून धरले. पाच मिनिटात तिच्या नितंबांवर आणि पोटऱ्यावर माझ्या दातांचे व्रण उमटले.

तिची नितंबांवर किस करता करता ओघळून आलेला योनिरस माझ्या तोंडात जात होता. शेवटी मला राहवेना म्हणून मी तिला सरळ केले.

आहाहा! काय नजारा होता, सौंदर्याची ती देवी कामातुर झाली होती, सर्वोच्च बिंदू गाठण्यासाठी आसुसली होती. तिचा गोरापान चेहरा लालबुंद झाला होता. खांद्यावर स्तनांवर रूळणारे काळेभोर केस, केसांमध्ये लपलेली फुगीर गुलाबी योनी चिकट झाली होती. गोऱ्यापान लुसलुशीत मांड्या आव्हान देत होत्या.

मी लगेच नागडा झालो. आज मी आक्रमक झालो होतो. मी तिला खाली ओढले आणि तिच्या योनिवर लिंग सेट करून हळूहळू आत घातले. तिने डोळे मिटले मान वर केली. मी तिच्या अंगावर झुकलो. मी तिच्या दोन्ही गुडघ्यांच्या खाली हात घातले आणि पाय वर उचलू लागलो.

सुरुवातीला तिला काही समजले नाही पण पाय जास्त वर केले तेव्हा ती ‘नको नको’ करू लागली. पण आज मी तिचे ऐकणार नव्हतो. मी तिचे पाय माझ्या खांद्यावर टाकले कमरेचा पूर्ण भार तिच्या कमरेवर टाकला आणि दणादण दणके द्यायला सुरुवात केली.

ती कण्हायला लागली, ओठ दाबून धरले. आज दणके खूपच ताकदीने पडत होते शिवाय तिचे पाय खांद्यावर घेतल्याने पूर्ण लिंग आत जात होते. तिचा खूप योनिरस निघाला होता, त्यामुळे ‘पच पच’ आवाज येऊ लागला आणि मी आणखिनच पेटलो.

माझ्या प्रत्येक धक्क्या सोबत तिचे पूर्ण शरीर हिंदळत होते, भरगच्च स्तन इकडून तिकडे हलत होते. तीपण पूर्ण पेटली होती, खालून जमेल तेवढी ताकत लावून धक्के देत होती. मध्येच एकदा तिने तोंड वेडे वाकडे केले, डोळे मिटले, मला घट्ट धरले आणि थोडी ढीली पडली.

मला समजले हीचा एक राऊंड झाला, पण अर्ध्या मिनिटातच ती सावरली आणि परत गरम झाली. तिने माझी कंबर धरली आणि परत खालून जोर लावू लागली. दहा बारा मिनिटे पूर्ण ताकदीने झवल्यावर मी शेवटचे दणके दिले आणि वीर्याचा जोरदार फवारा तिच्या योनित सोडला.

दोघेही एकदमच झडल्यामुळे एकमेकांना घट्ट बिलगलो. दोन मिनिटे शांत पडल्यावर मी तिचे पाय खाली सोडले, वीर्याने बरबटलेले लिंग बाहेर काढले आणि तिच्या शेजारी पडलो. तिने माझ्याकडे तोंड केले, नजरा नजर झाली आणि काही बोलायच्या आतच दोघे एकमेकांकडे झेपावलो, जणू नजरेतच ओढ दिसली, बोलायची गरजच नव्हती.

मी तिला घट्ट मिठीत घेऊन तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. ती कामतृप्त होऊन डोळे मिटून माझ्या मिठीत विसावली. जवळ जवळ पंधरा मिनिटे आम्ही एकमेकांच्या कुशीत पडून राहलो. मी तिच्या गोऱ्यापान शरीरावर हात फिरवत होतो, ती समाधानाने डोळे मिटून माझ्या सहवासाचे सुख अनुभवत होती.

बाहेर काहीतरी गडबड ऐकू आली म्हणून आम्ही खडबडून उठलो. दोघांनी घाईघाईने कपडे घातले. शेवंता खूप घाबरली, मी झोपडीच्या छोट्या झरोक्यातून पाहिले तर दोन पोरं माझ्या शेताकडून भाऊ साहेबाच्या शेताकडे येताना दिसत होती. त्यांच्या मोठमोठ्याने गप्पा चालू होत्या. ती पोरं मोठ्या झाडाकडे निरखून पाहत होती.

नंतर माझ्या लक्षात आले ती मधमाशाचे पोळं पाहत होती, मध गोळा करत होती. मी शेवंताला शांत राहण्याची सूचना केली. ती पोरं बोलत बोलत झोपडी जवळून लांब गेली तेव्हा आमच्या जीवात जिव आला. थोड्या वेळाने मी शेवंताचे चुंबन घेऊन तिचा निरोप घेतला.

दुपारी शेवंता धुण्यासाठी आली तेव्हा खूपच आनंदात दिसत होती. मी पारावर बसून तिच्याशी गप्पा मारत होतो. एकमेकांची चेष्टा मस्करी करत होतो. मी सहजच शेवंताला विचारले,

“शेवंता, तू ब्रा का नाही वापरत?”

“सवयच नाही पहिल्यापासून.”

“वापरत जा, नाहीतर स्तन खाली ओघळतील आता.”

ती लाजली आणि म्हणाली, “ठीक आहे, बाजारात गेले की आणते.”

“अगं वेडपट आहेस का? बाजारातील ब्रा साध्या असतात.”

“शेजारपाजाराच्या बायका बाजारातच घेतात, मीपण चड्ड्या बाजारातच घेते.”

“नको, मी घेऊन येतो तुझ्यासाठी ब्रा आणि निकर मस्त डिझाईनच्या.”

ती घाबरली आणि म्हणाली, “नको नको, घरी विचारलं तर काय सांगू?”

“आता तुझ्या पाठीवर स्तनांवर, नितंबांवर माझ्या दातांचे व्रण उमटले आहेत, ते पाहणार नाही का?”

ती आणखिनच गंभीर होत म्हणाली, “नाही पाहणार! आमच्यात असं काही नाही. ते बैठकीत झोपतात, मी मुलांच्या खोलीत झोपते. त्यांना इच्छा झाली की ते उठवून नेतात. मी बैठकीत गादीवर जाऊन झोपते, ते अंधारात साडी, परकर वर करून माझ्यावर येतात, त्यांचं काम झालं की खाली उतरून झोपतात. मी उठते, मोरीत जाऊन लघवी करते, योनी धुते आणि परत पोरांजवळ जाऊन झोपते.”

हे ऐकून मी सर्दच झालो. म्हणजे हिचा नवरा हिला जवळ घेत नाही? एवढी ही लावण्यवती अप्सरा तो हिच्या सौंदर्याचा आस्वाद घेत नाही? खरंच लोक म्हणतात ना, ‘लंगूर के हात अंगूर’ तसंच आहे नाहीतर काय.

आता शेवंता मला एवढ्या लवकर पटण्याचे, माझ्या प्रेमात पडण्याच, तिच्या एवढ्या उत्तेजित होण्याचे कारण समजले. तिच्या सौंदर्याचे कौतुक होत होते. तिच्या सुप्त मनात दाबून ठेवलेल्या इच्छा पूर्ण होत होत्या. कोणत्या स्त्रीला वाटणार नाही की तिच्या सौंदर्याचे कौतुक व्हावं, तिच्या सुंदर शरीराचा वापर करावा?

शेवंताचे धुणं झाले. मी ऊसात शिरलो आणि तिला ऊसात येण्याचा इशारा केला. तिलापण तेच पाहिजे होते. आता तिच्या मनातून अपराधीपणाची भावना, आपण काहीतरी चुकीचे करतोय ही भावना पूर्णपणे नाहीशी झाली होती. मन पसंत जोडीदाराकडून मिळणारे सुख, हेच आता तिला पाहिजे होते.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!