नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.”

“मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.”

“अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला तिकडे येताना कोणी पाहिले तर.”

“ज्याची भीती वाटती तो तर गेला. गावाचं काय घेऊन खाल्लंय मी? माझे भोग भोगतेय मी, इतकी वर्षे झाले कोणी काय केले माझ्यासाठी. मी हात केल्यावर या तुम्ही.”

माझ्या आनंदाला पारावर राहला नाही पण शेवंतामध्ये झालेला बदले पाहून मी चकीत झालो होतो.

ती गेली मी तिच्या पाठमोर्‍या सुबक आकृतीकडे पाहत राहलो.

शेवंता गेल्यावर मी विचार केला, शेवंता आता आपल्यासाठी पूर्ण वेडी झाली आहे. आता मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करून घेतल्या पाहिजेत.

आता तीन मुख्य कार्यक्रम बाकी होते. एक म्हणजे शेवंताची योनी चाटणे. आजवर मी योनी चाटण्याची वर्णने वाचली होती, फोटो आणि व्हीडीओ पाहिले होते पण कधी चाटली नव्हती कारण शहरात मी पैसे देऊन पोरी आणि बाया झवत होतो पण त्यांची घाणेरडी योनी चाटण्याचा प्रश्नच नव्हता.

दुसरे म्हणजे शेवंताला लिंगावर बसून उठबशा घालायला लावायचे आणि तिसरे सगळ्यात महत्त्वाचे आणि अवघड म्हणजे शेवंताची गांड मारायची. मी आतापर्यंत कधी मारली नव्हती पण मारण्यासाठी शेवंताच्या गांडीपेक्षा मुलायम आणि मस्त शेप असलेली गांड मिळणे अवघड होते. म्हणून पहिली दोन्ही कामे आजच करायची मी ठरवले.

मी शेवंताच्या बोलावण्याची वाट पाहत बसलो. एक एक सेकंद अंगावर येत होता. थोड्या वेळाने शेवंताने हाताने इशारा केला. मी पटपट पावले टाकत झोपडीकडे गेलो.

मी आत गेलो, दरवाजा लावला आणि शेवंताकडे पाहिले. ती आतुरतेने माझी वाट पाहत होती. ती माझ्याकडे झेपावली पण मी तिला थांबवले, तिला काही समजेना. मी माझ्या अंगातील शर्ट बनियन काढून खाली टाकला, मग पॅन्ट आणि अंडरवेअर खाली टाकली आणि पूर्ण नागडा झालो.

शेवंता डोळे फाडून माझ्याकडे पाहत होती, तिच्या चेहर्‍यावर थोडी स्त्री सुलभ लज्जा होती पण ती एकटक मला न्याहाळत होती. मी तिच्या जवळ गेलो तिची साडी फेडली, अंगातला ब्लाउज काढून टाकला, परकरची नाडी सोडून परकर खाली टाकला आणि तिच्या मांड्यातून तिची निकर काढून तिलाही पूर्ण नागडी केली.

हे सर्व मी इतक्या जलद केले की तिला काही समजेपर्यंत ती नागडी झाली होती. पण मग ती लाजली आणि दोन्ही हातानी चेहरा झाकून घेतला. मी परत एकदा माझ्यासमोर पूर्ण नागड्या असलेल्या माझ्या कमनीय देहाच्या कामदेवीकडे पाहिले आणि मग तिला एकदम झटक्याने जवळ ओढले, तिचा चेहरा हाताने वर करून ओठांचे चुंबन घ्यायला सुरुवात केली.

मी दोन्ही हात तिच्या मागे नेऊन तिची पाठ कंबर रगडू लागलो, मधूनच हात खाली नेऊन तिची गोरी मुलायम गांड दाबू लागलो, तिचे नरम नरम कूल्हे मुठीत धरून आवळू लागलो. तिचे पिवळे धमक स्तन माझ्या छातीवर पूर्ण दबले, तीपण पूर्ण गरम होऊन माझी पाठ कंबर रगडून मला आवळू लागली.

काल माझ्या लिंगाला पॅन्टवरून हात लावायला तयार नसलेल्या शेवंताने, आज स्वत:हून माझे लिंग हातात पकडले आणि जोरजोरात चोळू लागली. मी मधूनच एक हात वर आणून तिचे मदमस्त स्तन दाबू लागलो.

मग मी थोडा थांबलो, तिला सरळ उभी केले आणि मी गुडघ्यावर बसलो. तिच्या गांडीमागे हात नेऊन तिला जवळ ओढले.

आता तिची घनदाट केसात लेपलेली योनी माझ्या तोंडासमोर होती. पिवळ्या धमक मांड्यांच्या मधोमध तो काळ्याभोर केसांचा पुंजका कोणत्याही पोर्न क्लिपमधील स्त्री च्या गुळगुळीत योनिपेक्षा शंभर पटीने जास्त मादक होता.

मी तिला जवळ घेतली आणि नाक तिच्या योनिवर ठेवले, लघवी आणि कामरसाचा मिश्र सुगंध माझ्या रोमारोमात भिनला, दीर्घ श्वास घेऊन मी तो गंध अधिकाधिक तन मनात भरून घेतला आणि माझी जीभ काढून त्या केसांच्या पुंजक्यावर ठेवली.

भाऊ साहेबाच्या शेताच्या मधोमध असलेल्या त्या चंद्रमौळी झोपडीत भाऊ साहेबाची सौंदर्याने मुरमुसलेली भरगच्च गोरीपान बायको पूर्ण नागडी होऊन उभी होती आणि मी पूर्ण नागडा होऊन तिच्या समोर गुडघ्यावर बसून तिच्या योनिवरचे केस जि‍भेने चाटत होतो.

दोन्ही हातांनी तिचे मुलायम कूल्हे आवळत, मी हळूहळू जीभ फिरवून तिच्या योनिवरचे केस ओले केले. ती माझे डोके हाताने दाबून मोठ मोठे दीर्घ श्वास घेत होती. अर्थात तिला मजा येत होती की सहन होते नव्हते समजायला मार्ग नव्हता. पण मी ठरवले होते घाई करायची नाही, तिच्या कला कलाने घ्यायचे.

तिच्या योनिवरचे केस पूर्ण चाटून ओले केल्यावर, मी तिच्या योनिच्या वरच्या भागात जि‍भेचा शेंडा घातला, तशी ती शहारली, तिने माझे डोके योनिवर घट्ट दाबून धरले आणि तोंडातून ‘आऽऽऽऽ’ असा हुंकार काढला.

आयुष्यात पहिल्यांदाच ती हे सुख घेत होती. तिचा नवरा तिच्या योनिला हाताने स्पर्शपण करत नव्हता तर तोंड लावण्याचा प्रश्नच नव्हता. इकडे माझी अवस्था काही वेगळी नव्हती, आयुष्यात पहिल्यांदाचा मी स्त्रीच्या योनित जीभ घातली होती, एक वेगळीच तुरट आंबट मिश्र चव होती. आतल्या भागाला, आता योनिरसाचा आणि लघवीचा मिश्र सुगंध तीव्र झाला होता.

वरचा खाना चाटून झाल्यावर मी जीभ थोडी खाली आणली, तिथे छोटासा मांसल पडदा होता त्यावरून मी जीभ फिरवू लागलो, तशी शेवंता वेडीपीसी झाली. एक मोठा हुंकार तिच्या तोंडातून निघाला आणि माझ्या डोक्यावरचा तिचा दाब थोडा वाढला.

तिने पाय जुळवले होते, त्यामुळे योनित तोंड घालताना अडचण होत होती. मी मागून तिच्या गांडीवर थोपटले, तिने माझा इशारा ओळखला आणि मांड्या थोड्या विलग केल्या.

आता माझे काम सोपे झाले. मी तिच्या गांडीला दोन्ही हातांनी घट्ट धरले आणि जीभ पूर्ण वरच्या खान्यातून ते खालपर्यंत फिरवत होतो. तिचा रस पाझरत होता, ती डोळे मिटून भरभरून सुख घेत होती.

तिच्या योनिची चव मला पहिल्या चाटण्यातच आवडली, आता मी पूर्ण योनित जीभ वरखाली फिरवू लागलो, फक्त एकदम खाली जिथे लिंग आत घालण्याचे भोक असते, त्यात जीभ जात नव्हती कारण ती उभी होती.

मनसोक्त चाटल्यावर मी बाजूला झालो आणि शेवंताला गोधडीवर झोपायला सांगितले. ती झोपली मी तिच्या दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये घुसलो तिच्या दोन्ही मांड्या खांद्यावर घेतल्या, तोंड योनिवर लावले आणि खाली हात घालून तिची कंबर वर उचलेली.

आता तिची पूर्ण योनी उघडली. शहरात ज्या बायांना मी पैसे देऊन झवत होतो त्यांच्या योनी रेझरने किंवा हेयर रिमूवरने केस साफ करून करून काळ्या पडलेल्या असायच्या पण वयाच्या पस्तीशीत शेवंताची योनी त्या मानाने गोरी होती. आतमध्ये लाल गुलाबी असलेली तिची योनी कामरसाने चमकत होती.

आता मी पूर्ण जोशाने चाटू लागलो, तिच्या योनिचे दोन्हीही पदर ओठात कैद करून बाहेर ओढू लागलो, मधूनच तिच्या योनिच्या मधला मांसल पदर ओठात पकडून बाहेर खेचू लागलो.

शेवंता आता पूर्ण अनियंत्रित झाली होती, ती कधी हातांनी माझे डोके दाबत होती तर कधी स्वत:च्या हातांनी स्वत:चेच स्तन दाबत होती. मी तिच्या योनिचा ओठ किंवा मांसल पदर ओठात धरून ओढला की ती कंबर उचलून मोठमोठ्याने ‘आऽऽ आऽऽ’ असे सित्कारायची. तिच्या या सित्कारांचा आवाज झोपडीच्या बाहेर जात होता.

या आधी शेवंता झोपडीत किंवा ऊसात झवताना, बाहेर आवाज निघू नये म्हणून दातांनी ओठ दाबून धरायची. पण आता ती आता मोठमोठ्याने आवाज करत होती. कारण आता ती सुखाच्या परमोच्च पातळीवर पोचली होती, तिला आता फक्त तिच्या नर जोडीदाराकडून संभोग सुख घ्यायचे होते बाकी कशाचीही पर्वा करण्या पलीकडे ती गेलेली होती.

आता मी हातांनी तिच्या मांड्या थोड्या विलग केल्या आणि एकदम खाली योनिच्या भोकात जीभ घालेण्याचा प्रयत्न करू लागलो. शेवंता आता तडफडू लागली, झवताना जशी स्त्री खालून दणके देते तशी ती गांड उचलून उचलून माझ्या तोंडाला दणके देऊ लागली. मीपण तिच्या त्या धक्क्यांशी जुळवून घेत जीभ आतबाहेर करत तिला जि‍भेने झवू लागलो.

तिच्या योनितून वाहणारा रस तिच्या मांड्यांवर ओघळू लागला, माझे पूर्ण तोंड भरले, ओठांच्या आसपासचा भाग हनुवटी नाक सगळं तिच्या कामरसाने भरले. मी तिच्या योनिच्या भोकात जेव्हा खोलवर जीभ घालायचो तेव्हा माझ्या नाकाचा बराचसा भाग तिच्या योनिच्या वरच्या भागात घुसत होता.

शेवटी ती परमोच्च बिंदूच्या जवळ आली, तिने खालून तोंडावर दणके द्यायचा स्पीड कमालीचा वाढवला आणि एका धक्क्याला ती वर आली आणि तशीच थांबली, हाताने माझे डोके योनिवर घट्ट दाबून धरले आणि तोंडातून ‘आऽऽ आऽऽ आऽऽ’ असा आवाज काढू लागली. माझ्या लक्षात आले हिचा एक राऊंड झाला. आज एका विवाहित स्त्रीला मी योनित लिंग न घालता संतुष्ट केले होते. माझ्या या कर्तबगारीवर मलाच अभिमान वाटला.

काही क्षणानंतर ती ढीली पडली, तिने कंबर खाली सोडली, माझ्या खांद्यावरचे पाय खाली घेतले. मी तिच्या मांड्यांमधून वर आलो आणि तिच्या शेजारी झोपलो. तिने माझ्याकडे तोंड केले आणि हाताने माझे तोंड ओठ नाक हनुवटी पुसली.

मी तिला जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात तोंड घातले. माझ्या तोंडाला अजूनही तिच्या योनिचा वास येत होता पण दोघेही त्याची पर्वा न करता तोंडात तोंड घालून एकमेकांना किस करत होतो. ती लवकरच गरम झाली. मी सरळ झोपलो, माझे पूर्ण कडक झालेले लिंग हातात धरून तिला म्हणालो,

“शेवंता आता वर बसून याला आत घे.”

ती उठली मी न सांगता माझ्या लिंगाजवळ वाकली पूर्ण लिंगाचे गोट्यांचे चुंबन घेतले आणि दोन्हीकडे पाय टाकून वर आली, माझे लिंग हातात धरून तिने योनी त्यावर टेकवली.

तिचा योनिरस आणि माझी लाळ यामुळे योनी आतून एकदम गुळगुळीत झालेली होती, सरकन लिंग पूर्ण आता गेले. तिने माझे दोन्ही खांदे घट्ट धरले मी तिचे दोन्ही स्तन पकडले आता तिने वरखाली उठबशा काढायला सुरुवात केली.

तिला खूपच उत्तेजना आलेली होती. तिने कमालीचा स्पीड पकडला, पूर्ण शरीर वरखाली होत होते, तिचे मदमस्त स्तन हिंदळत होते, तिच्या धक्क्यांबरोबर तिच्या गळ्यातले मंगळसूत्र इकडे तिकडे उडत होते, कधी या स्तनावर तर कधी त्या स्तनावर पडत होते.

मी कधी तिचे स्तन दाबत होतो तर कधी तिच्या मांड्या चोळत होतो. पण हा आवेग जास्त वेळ टिकला नाही, अति उत्तेजनेमुळे ती लवकरच सर्वोच्च उंचीवर गेली. तिने माझे खांदे घट्ट धरले डोळे बंद केले आणि तोंड वेडे वाकडे करत जोरजोरात धक्के द्यायला सुरुवात केली.

लवकरच ती अत्युच्च पातळीवर पोचून थांबली, थोडीशी कंबर वर उचलून तिने एक दीर्घ श्वास घेतला आणि एकदम माझ्या अंगावर पडली. मी तिला कवेत घेऊन अजून माझ्या अंगावर दाबले आणि तिचे खांदे चाटत पाठीवर हात फिरवू लागलो.

माझे लिंग तिच्या योनित अजूनही घट्ट फिट होते आणि टरारून फुगत होते. अशी दोन तीन मिनिटे गेली आणि तिने पुन्हा माझ्या लिंगावर हळूहळू दाब द्यायला सुरुवात केली. मला समजले ती परत संभोगासाठी तयार होतेय.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!