नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला.

आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?”

मी हळूच तिला सांगितले, “शेवंतासाठी!”

“अहो पण ती कुठं ब्रा घालते.”

“यापुढे घालेल ती. मी तिला विचारले होते, फक्त तेव्हा घरी विचारले कोणी दिली तर काय सांगायचे हा प्रश्न होता. आता तुम्ही आहातच तर तुमच्या नावाखाली माझे पहिले गिफ्ट जाईल तिला.”

आक्का मनमोकळी हसली आणि मी शेवंतासाठी काय सिलेक्ट करते ते कुतुहलाने पाहू लागली.

शेवंताच्या शरीराचा रोम रोम माझ्या परिचयाचा होता त्यामुळे मला तिच्यासाठी सिलेक्ट करताना जास्त वेळ लागला नाही. मी एक लाल, एक गुलाबी रंगाची, एक काळी आणि एक पांढरी अश्या चार ब्रा घेतल्या.

नंतर प्लेन गुलाबी आणि प्लेन लाल रंगाची निकर, अजून एक निळी आणि लाल निकर ज्यांच्यावर पांढरे बारीक बारीक ठिपक्याची डिझाईन होती अश्या चार डबल एक्स एल साईजच्या निकर घेतल्या. मी बील दिले आणि आम्ही दोघे बाहेर आलो.

बराच वेळ झाला होता पण आक्का निवांत होती.

“चला तुम्हाला आईस्क्रीम खायला घालतो.”

ती तयार झाली. मी आईस्क्रीम पार्लरकडे गाडी घेतली. दोघे आईस्क्रीम पार्लरमध्ये आलो, निवांत एका बाजूला रिकामा टेबल पाहून बसलो. मी ऑर्डर दिली.

काही क्षण शांततेत गेले. नंतर आक्काने अचानक विचारले, “तुम्हाला एक विचारू का?”

ती एकदम गंभीर झाली होती, आल्यापासून मी तिला फक्त हसत खेळत चेष्टा मस्करी करताना पाहिले होते. त्यामुळे मी थोडा सावध झालो आणि म्हणालो, “विचारा की.”

तिने एकदम शांतपणे विचारले, “पुढे काय करायचं ठरवलेय तुम्ही शेवंताचं?”

हा प्रश्न मला थोडासा अनपेक्षित होता, मी गडबडत म्हणालो, “काय ठरवले म्हणजे?”

तिने थोडा जोर देऊन विचारले, “म्हणजे तुमचं कॉलेज सुरू झाल्यावर तुम्ही जाणार मग शेवंताचे काय?”

“अहो मी येणार ना तिला भेटायला अधूनमधून.”

“आणि भेटणार कुठं तुम्ही? तुमचे वडील शेतात असणार ना आणि शेवंता बाहेर येऊ शकत नाही कुठं. तिचा नवरा तिला एकटीला कुठंच जाऊ देत नाही”

खरं तर हा विचार मी अजून केलेला नव्हता. मी शेवंताच्या सुंदर शरीराचा उपभोग घेण्यात गुंग होतो. पण आक्का म्हणत होती ते खरं होते. मी काहीच बोलत नाही हे पाहून आक्का म्हणाली,

“तुमचं प्रेम आहे का तिच्यावर?”

“हो, आहे म्हणून तर ती प्रेम करते ना माझ्यावर.”

ती मानेला हिसडा देत म्हणाली, “तीचं सोडा हो, ती खरंच प्रेम करते तुमच्यावर, म्हणून तर आतापर्यंत जे केले नाही, ते या वयात केलं तीनं. पण तुमचं काय? तुम्ही कॉलेजात जाणार, तेथं सुंदर सुंदर मैत्रिणी भेटणार, त्यातली एखादी आवडली तर शेवंतावर प्रेम आहे म्हणून तिला सोडणार का? आणि शेवंतावर प्रेम करता म्हणून बिन लग्नाचे राहणार का?”

आक्काच्या या प्रश्नांचे माझ्याकडे काहीच उत्तर नव्हते.

मी अबोल झालो, तशी आक्का म्हणाली, “हे बघा, तुम्हाला शेवंता आवडते कारण ती दिसायला चांगली आहे आणि तुम्ही प्रेमाचं नाटक केल्याशिवाय ती तुम्हाला हात लावू देणार नाही म्हणून तुम्ही प्रेमाचं नाटक करत आहात.”

“नाही हो, मला खरंच शेवंता आवडते, शप्पत.”

“हो आवडते ना, मीपण तेच म्हणतेय, म्हणून तर हे सगळं चाललंय ना.”

मी पुढे काहीच बोललो नाही. तिने पुढे विचारले, “उद्या अजून एखादी बाई आवडली आणि तिला तुम्ही आवडलात तर काय करणार?”

मी काहीच उत्तर दिले नाही.

तिने परत विचारले, “सांगा ना, काय कराल?”

मी काहीच बोलत नाही हे पाहून तीच बोलली, “तिच्याशी पण संबंध ठेवणार ना?”

मी काहीच बोललो नाही. शेवंता ही साधी सरळ भावनिक, जगाच्या छक्क्या पंजांपासून दूर होती तर आक्का जग जवळून पाहलेली मुरब्बी एकदम प्रॅक्टीकल बाई होती.

“हे पहा तुम्ही तरूण आहात दिसायला देखणे आहात. मुली, बायका तुमच्यावर फिदा होणार आणि तुम्हीपण सुंदर मुली आणि बायकांसोबत संबंध ठेवणार. नैसर्गिकच आहे ते त्यात काही चूक नाही.”

आक्का जे बोलत होती ते सगळं खरं होते पण ती हे सगळं मला का सांगत होती तेच समजत नव्हते.

“आक्का, तुमचे काय म्हणणे आहे, ते सांगा.”

आक्का माझ्याकडे रोखून पाहत म्हणाली, “मी आवडते का तुम्हाला?”

आता मी पूर्ण गडबडलो.

“तुम्ही?”

“हो मीच. का?” ती हसून म्हणाली

“अहो तुम्ही शेवंताच्या मोठ्या बहीण आहात.”

“मग काय झालं? लोकं सख्ख्या मेहुणीशी लफडं करतात, मी तर फक्त मानलेली मेहुणी आहे.”

आक्का खरं बोलत होती की माझे मन पाहत होती तेच समजेना.

“तुम्ही खरंच सुंदर आहात, तुम्ही कोणालाही आवडाल.”

“तुम्हाला आवडते का?”

“हो आवडता.” मी बिनधास्त सांगितले.

“मग मलापण तुम्ही आवडता. ठेवता का माझ्याशीपण संबंध?”

आता माझे डोकं गरगरायाला लागले. एक तालेवार घरातली बाई स्वत:हून संबंध ठेवायची ऑफर देत होती. मला खरंच काही समजेना.

“अहो पण तुम्ही एवढ्या मोठ्या घरच्या आहात.”

ती काहीशी चिडून म्हणाली, “का मोठ्या घरच्या बाईला प्रेमाची, शरीर सुखाची गरज नसते का?”

मी आता विषय जास्त न वाढवायचे ठरवले.

“ठीक आहे. पण आपण संबंध ठेवले तरी आपण कुठे भेटणार?”

ती थोडीशी खुश होऊन म्हणाली, “त्याची काळजी करू नका. शेवंताच्या मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च मीच करतेय. आता तिची दहावी झाली की तिला इथंच टाकून देते हॉस्टेलला. मग तिला भेटायचं निमित्त करून येत जाईल मी. मला तशी एकटीला फिरायला काही अडचण नाही, फक्त तुमची तयारी पाहिजे.”

मी रिलॅक्स झालो, तिचा हात हातात घेत म्हणालो, “तुम्ही एवढी तयारी दाखवताय तर माझी काय हरकत असणार आहे.”

“हो पण काहीही झालं तरी फक्त शेवंताला समजता कामा नये, नाहीतर तिला खूप वाईट वाटेल तिला.”

आम्ही आईस्क्रीम खाऊन निघालो. आता दोघांच्या वागण्यात एक मोकळेपणा आला. आक्का आता एकदम खेटून पुढे माझ्या कमरेला हात टाकून नवरा बायको बसतात तशी बसली. थोडासा अंधार पडला होता. ती बिनधास्त होती. तिला कोणी पहायची भीती वाटत नव्हती. हसत खेळत मस्ती करत आम्ही निघालो.

“पण तसं तुमचं शेवंतासाठी हे दुसरं एक गिफ्ट आहे बरं का, एक गिफ्ट तुम्ही आधीच दिलंय तिला.”

मी आश्चर्याने म्हणालो, “कोणते?”

तसे तिने पॅन्टवरून माझा सोटा पकडला आणि म्हणाली, “हे काय.” आणि खळखळून हसत पुढे म्हणाली, “काल मी पाहिले तुम्हाला करताना. किती छान करता तुम्ही, शेवंताचं पूर्ण अंग चाटून काढलंत, सगळं शरीर मळलंत. माझीच हालत खराब झाली बाहेर आणि तेव्हाच ठरवलं आपणपण ही मजा घ्यायची.”

आक्का आता एकदम खेटून बसली, हाताने सोटा चोळू लागली.

आम्ही जवळ जवळ आलो तेव्हा आक्काचा फोन वाजला. भाऊ साहेबाचा फोन होता. तिने गाडी उभी करायला सांगितली. मी गाडी उभी करून बंद केली. आक्काने मागे बसूनच फोन उचलला आणि सांगितले की गाडी खराब झाली आहे, आम्ही अजून तालुक्याला गॅरेजमध्ये आहे आम्हाला वेळ लागेल.

शेवंता आणि भाऊ साहेब घरी गेले होते. मी चाट पडलो आणि तिला विचारले, “हे काय?”

ती मला चिकटली हाताने माझ्या सोट्याला घट्ट धरले माझ्या खांद्यावर मान टाकली आणि म्हणाली, “गाडी मळ्यात घ्या, मग सांगते.”

मीपण फोन काढला चुलत्यांना सांगितले की मी तालुक्याला आलोय मला उशीर होईल आणि गाडी स्टार्ट करून भरघाव वेगाने मळ्याकडे निघालो.

मी गाडी मळ्यात आणली तोपर्यंत चांगलाच अंधार पडला होता. खरं तर गावातले लोक रात्री पाणी धरण्यासाठी शेतात जायचे पण आमचा मळा आडरानाकडे होता आणि इकडे सगळा भाग जिरायती होता त्यामुळे इकडची लोक संध्याकाळी गावात गेली की परत इकडं फिरकत नसायची. मला तर रात्री कधी शेतावर आलेले आठवतच नव्हते. त्यामुळे ते शांत वातावरण मला काहीसे भितीदायक वाटत होते.

मी गाडी सवयीने झाडाखाली लावली, नंतर माझ्या लक्षात आले की गाडी झाडाखाली लावली काय किंवा कुठेही लावली काय, आता काही फरक पडणार नव्हता कारण आता काही गाडीला ऊन लागणार नव्हते.

पौर्णिमा असल्यामुळे चंद्राचा शीतल प्रकाश होता. हौदाच्या पाण्यात चंद्राचे प्रतिबिंब चमकत होते. आक्का हौदाजवळ जाऊन पाण्यात हात घालून उगीचच पाण्यात बोटे फिरवायला लागली. मी तिच्या मागे गेलो आणि निरखून पाहू लागलो.

सोनेरी काशीदाचे नक्षीकाम केलेल्या गर्द निळ्या पैठणीत तिचे भारदस्त शरीर एखाद्या अप्सरेप्रमाणे चमकत होते. तेवढ्याच भरदारी ब्लाउजमधून चौकोनी डिझाईनच्या मधून तिची गोरीपान लालसर पाठ. खाली थोडीशी घडी पडलेली कंबर, खाली गरेदार गोलाकार कूल्हे.

मी मागून जाऊन तिला मिठी मारली तसे तिने हातावरचे पाणी माझ्या तोंडावर उडवले आणि हसायला लागली. मी तिला करकचून आवळले आणि उघड्या पाठीवर ओठ टेकवले, तशी आतापर्यंत मस्करीच्या मूडमध्ये असलेली आक्का शहारली. तिच्या अंगावर सरसरून काटा आला. मी तिच्या पोटावर हात फिरवू लागलो तशी ती माझ्या हातावर हात घासू लागली.

थोडा वेळ पाठ किस केल्यावर मी तिला माझ्याकडे वळवली. तिच्या डोळ्यात वासना धगधगत होती. एक क्षण दोघांनी एकमेकांच्या डोळ्यात पाहिले आणि मग न बोलता ओठांना ओठ भिडले.

ती ओठ फाकवून माझ्या ओठांना तिच्या ओठात कैद करायला पाहत होती तर मी तिच्या ओठांना माझ्या ओठांत कैद करायला पाहत होतो. आक्काच्या किस करण्याच्या स्टाईलनेच मी ओळखले आक्का संभोगातली पक्की खिलाडी आहे. शेवंता सारखी ती अडाणी नाही.

दोघांचा हा स्मूचींगचा खेळ बराच वेळ चालला, दोघांची लाळ बाहेर येऊन एकमेकांच्या ओठांच्या बाजूला ओलावा तयार झाला. काही वेळाने मी आक्काचे ओठ सोडून मी तिचे फुगलेले लाल लाल गाल हळूहळू चावायला सुरुवात केली. नंतर तिची मान, कानाच्या पाळ्या चावल्या. तीपण संधी मिळेल तशी माझे गाल चावत होती.

काही वेळाने दोघे पूर्ण गरम झालो दोघांचे श्वास वाढले.

“आक्का चल झोपडीत.”

आता मी आक्काला एकेरी बोलायला लागलो. स्त्री पुरूषांचे शरीरसंबंध आले की स्त्री वयाने मोठी असली तरी पुरूष आपोआपच तिचा एकेरी उल्लेख करतो हे मला समजले. कदाचित पुरूष प्रधान संस्कृतीचा हा परिणाम असावा.

“झोपडीत कशाला?”

“करायचेय ना?”

“करण्यासाठीच तर खोटं बोलून इथं आलो आपण, पण झोपडीत कशाला? इथंच करू.”

“इथे कसे करणार, आडोसा नको का?”

“आडोसा कशाला हवा असतो?”

“कोणी पाहू नये म्हणून.”

“मग इथं कोण बघणार आहे?”

आक्का खरच बोलत होती एवढ्या रात्री इथे कोणी येण्याची शक्यता अजिबात नव्हती पण तरीही असे उघड्यावर करणे थोडे विचित्र वाटत होते. पण मग मी विचार केला हीपण एक फँटसी होऊन जाईल, एका विवाहित मध्यम वयाच्या स्त्रीला असे उघड्यावर झवण्याची. आयुष्यात पुन्हा हा अनुभव मिळेल की नाही काय माहिती.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!