नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले.

मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी सामान होते. एका बाजूला एक गोधडी अंथरलेली, बहुतेक भाऊ साहेबाला आराम करण्यासाठी असावी. मी शेवंताकडे पाहिले तिने लाजून नजर फिरवली, माझ्याही छातीत धडधड होऊ लागली.

मी दरवाजा बंद केला. झोपडीला एका बाजूला वर छोटेखानी झरोका होता, त्यातून थोडा प्रकाश येत होता. मी शेवंताच्या जवळ गेलो तिचे हात हातात घेतले, ती लाजून खाली पाहत होती, मी हळूच तिला मिठीत ओढले आणि हळूहळू तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. तिची कंबर, ब्लाउजमधून गळ्याच्या खाली उघडा असलेला भाग, त्यावर हात फिरवू लागलो.

ती आता हळूहळू गरम होऊ लागली, तिने दोन्ही हात माझ्या कमरेभोवती आवळले आणि मला तिच्याकडे ओढू लागली. मी हाताने तिची हनुवटी वर केली तिचे नाजूक लिपस्टिक न लावता लाल असलेले ओठ थरथरत होते.

मी तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले. तिने डोळे बंद केले, मग मी तिच्या पूर्ण तोंडात तोंड घातले, तिच्या जिभेला जीभ लावली. तीपण साथ देत होती, तिचे घट्ट स्तन माझ्या छातीवर दबत होती. दोघांचाही श्वास वाढला होता.

मागच्या दोन वर्षापासून मी प्रणय कथा वाचत होतो, त्यात मला सगळ्यात जास्त आवडत होत्या त्या विवाहित महिलांच्या प्रणय कथा. माझ्या स्वप्नातली राणी अशीच होती, पस्तीस चाळीसच्या वयाची गोरी सुंदर पुष्ट भरलेली.

आता माझ्या स्वप्नातली राणी मला बिलगली होती. मी हळूहळू तिची छाती दाबू लागलो, साडी काढून फेकली तिच्या ब्लाउजची बटणे खोलली आणि मी उडालोच भरगच्च घट्ट पिवळे धमक स्तन, टोकदार लांब लांब निप्प्ल्स, बाजूला डार्क चॉकलेटी सर्कल, मी अधाश्यासारखे तोंडात घेऊन चोखू लागलो, निप्पल्स चावू लागलो. ती बेफाम झाली माझे तोंड स्तनावर दाबू लागली.

मग मी तिचा ब्लाउज पूर्ण काढून टाकला. मग तिला फिरवले आणि मागून बगलेतून हात घालून तिचे दोन्ही भरदार स्तन जोरजोरात दाबू लागलो. आज मी ठरवले होते, पोर्नमध्ये दाखवतात तसे लिंग चोखायला लावणे, योनी चाटणे असे काही करायचे नाही कारण शेवंता साधी सरळ विवाहित स्त्री होती, लगेचच असे काही करायला फोर्स केला तर ती घाबरेल आणि परत हातात येणार नाही.

ती पूर्ण तापल्यावर मी तिला सरळ केले आणि तिच्या परकरची नाडी सोडली, उफ्फ! पिवळ्या धमक पुष्ट मांड्या त्यावर फिकट निळी निकर. मी शर्ट बनियन काढून फेकली आणि खाली गुडघ्यावर बसून तिला जवळ घेतले आणि वेड्यासारखा तिच्या मांड्या किस करू लागलो.

माझे मनच भरत नव्हते. पूर्ण मांड्या चाटल्या, पोटऱ्या चाटल्या, हात मागे नेऊन तिची गांड दाबून तिला जवळ ओढत होतो, मधूनच तिच्या निकरवर ओठ ठेवून बाहेरूनच ओठांनी चावत होतो, तिच्या निकरमधून येणारा योनिरस आणि लघवीचा मिश्र सुगंध जोरजोरात श्वास घेऊन नाकात भरत होतो.

तिला हे सगळं नवीन होते. ती उभ्या उभ्या बेभान झाली होती. दोन्ही हातांनी माझे केस धरून माझे तोंड निकरवर दाबत होती. तिच्या योनिरसाचा वास वाढत चालला होता. शेवटी मला निकर किस करताना ओलावा लागला. मी नीट पाहिले निकरवर डाग पडला होता. तिचा योनिरस आता बाहेर पाझरू लागला होता.

मी थोडा मागे झालो. तिची निकर धरून खाली ओढली आणि मला तिच्या केसाळ योनिचे दर्शन झाले. घनदाट काळ्या केसांनी झाकलेली ती योनी मी डोळे फाडून पाहू लागलो. कदाचित केस आल्या नंतर भाऊ साहेबानंतर ही योनी पहाणारा मी पहिलाच पुरूष होतो.

तिने लाजून तिचे दोन्ही हात योनिवर ठेवले. मी माझे दोन्ही हात तिच्या गांडीवर ठेवून आवळले आणि तिला जवळ ओढले. ती योनिवर ठेवलेल्या हातांना किस करू लागलो. माझे थोडे ओठ तिच्या योनिच्या केसांना लागत होते. योनिरस तिच्या मांड्यांवर पाझरत होता, त्याचा मादक दर्प आता वेड लावत होता.

“समीर, आता तरसवू नका. खूप वेळ होतोय, कोणी आलं तर.”

मी उभा राहलो तिला गोधडीवर झोपायची खूण केली ती गुपचूप झोपली. मीपण माझी पॅन्ट आणि अंडरवेअर काढून टाकली. माझे ताठरलेले लिंग आणि त्याच्या लाल लाल सुपारीकडे तिने पाहिले आणि मान किंचित वर करून तिने डोळे मिटले.

मी त्या झोपडीत गोधडीवर झोपलेल्या माझ्या आयुष्यात पटवलेल्या पहिल्या प्रेयसीकडे एकदा डोळे भरून पाहिले. सुंदर आकर्षक चेहर्‍यावर आता प्रणयाचे मादक भाव होते. गोर्‍यापान गळ्यात काळ्या मण्याच मंगळसूत्र, खाली भरगच्च वक्ष, बाळंतपणाच्या खुणा मिरवणारे गोरेपान पोट आणि ओटी पोटीखाली म्हातार्‍याला वेड लावतील अश्या पिवळ्या धमक लुसलुशीत मांड्या आणि घनदाट काळ्या केसात झाकलेली तिची नाजूक योनी.

मी खाली बसलो आणि तिच्यावर ओणवा झालो. तिने डोळे उघडले. मी लिंग तिच्या योनिवर सेट केले. तिने पाय गुडघ्यात दुमडले, हाताने लिंग धरून योग्य जागेवर ठेवले. मग मी हळूहळू लिंग आत टाकू लागलो.

ती इतकी पाझरली होती की लिंग लगेचच आत गेले. वयाच्या मानाने तिची योनी घट्ट होती. मी नीट पोझीशन घेतली, तिने पाय माझ्या कमरे भोवती आवळले आणि मग आमचा धसमुसळा प्रणय सुरू झाला.

मी पहिल्यांदाच कंडोम न लावता बाईला झवत होतो आणि तीही पहिल्यांदाच नवरा सोडून परपुरूषाखाली झोपली होती. दोघांनाही आवेग अनावर होत होता. मी जोरजोरात धक्के मारून लिंग आतबाहेर करत होतो.

मागच्या एक तासात पूर्ण गरम झालेली ती, दोन मुलांची आई, तिची गोरीपान गांड उचलून उचलून माझे लिंग अधिकाधिक आत घेत होती. तिचे पाय माझ्या कमरेभोवती अजून घट्ट आवळत होती.

माझ्या प्रत्येक धक्क्याबरोबर तिच्या छातीवरचे पिवळे धमक गोळे हिंदळत होते आणि मला ते दृश्य पाहून अधिक चेव येत होता. शेवटी मला असह्य झाले मी कमालीचा वेग वाढवला. तिलापण ते जाणवले ती मला घट्ट बिलगली. जोरजोरात धक्के देत मी तिच्या योनित गळलो, गरम वीर्याचे फवारे तिच्या योनित सुटले.

दोघांनी एकमेकांना घट्ट धरले. पूर्ण वीर्य तिच्या योनित सोडून मी तिच्या अंगावर पडलो. दोघे घामाघूम झालो होतो. तिने माझ्या पाठीवर हात फिरवायला सुरवात केली. मी निपचित तिच्या उघड्या गोऱ्यापान अंगावर पडून होतो. दोघांचा कामरस खाली गोधडीवर पडत होता. दोघांच्या मांड्या भरल्या होत्या.

थोडा वेळ तसच पडून रहाल्यावर ती म्हणाली, “उठा कोणी येईल.”

मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि कपडे घालू लागलो, तृप्तीची एक भावना मनात होती पण पूर्ण संतुष्टी झालेली नव्हती. जे जे वाचले आणि पाहिले होते ते सगळं करायचे होते पण सावकाश घ्यावं लागणार होते. शेवंता झोपायला तयार झाली हेच खूप होते.

शेवंता जुन्या विचारांची पापपुण्यात विश्वास ठेवणारी एक खेडवळ स्त्री होती. कपडे घालताना तिच्या चेहर्‍यावर अपराधीपणाचे भाव स्पष्ट दिसत होते. कामवासनेचा ज्वर उतरला होता. आता तिच्या मनाची घालमेल चालू होती, जे केले ते चांगले की वाईट असे तिला वाटत होते.

मी तिला जवळ ओढले आणि तिच्या ओठांचे एक दीर्घ चुंबन घेतले आणि तिला विचारले, “काय झालं राणी?”

“काही नाही, कोणाला समजणार तर नाही ना?”

“वेडी आहेस का तू? काळजी करू नकोस.”

“जा तुम्ही आता, हळूच दरवाजा उघडून आजूबाजूला बघा कोणी नसलं तर बाहेर जा.”

मी झोपडीचा दरवाजा उघडला आणि बाहेर पडलो.

मी माझ्या शेतात विहिरी जवळ आलो, विहिरी जवळ जुने मोठे आंब्याचे झाड होते. त्याला पार बनवलेला होता, त्यावर बसलो.

माझ्या पूर्ण शरीराला शेवंताच्या मादक शरीराचा गंध येत होता. ओठांना अजूनही तिच्या स्तनाग्रांचा फिकट निळ्या निकरचा भास होत होता. नाकात तिच्या लघवीचा आणि योनिरसाचा मिश्र सुगंध येत होता.

माझे लिंग या सगळ्या आठवणींने परत कडक झाले. अर्थात त्याची चूक नव्हती, आज ते पहिल्यांदाच एका योनिला डायरेक्ट घासले होते, योनिची उष्ण वाफ त्याला लागली होती. शिवाय एक मध्यम वयाची बाई जिने आतापर्यंत नवरा सोडून कोणाला स्पर्श करू दिला नव्हता तिला भोगले होते.

मी जेवण केले आणि शेवंताची वाट पाहू लागलो. ती धुण्याची बादली घेऊन आली. मला पाहून हसली आणि थोडी लाजली. म्हणजे अपराधीपणाची भावना कमी झालेली होती. तिने बादली खाली ठेवली. बादलीत वरच गोधडी होती, जिच्यावर आमचे पहिले मीलन झाले होते. मी तिला विचारले,

“काय गं गोधडी कशाला धुतेस? खराब झाली का?”

तिने लटक्या रागाने डोळे वटारले, मग हसून म्हणाली, “हो एक बोका आला होता झोपडीत, गोधडीवर ओकून गेला.”

आम्ही दोघे खळखळून हसू लागलो.

आता माझी तिच्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली होती. आता हळूहळू तिच्याकडून सगळ्या इच्छा पूर्ण करायच्या होत्या. तिचे धुणं संपले तस मी तिला म्हणालो,

“शेवंता खूप इच्छा होत आहे गं.”

तशी ती थोडीशी रागवून म्हणाली, “वेडे झालेत का अजून चार तास पण झाले नाहीत. आणि सारखे सारखे तिकडे येऊ नका, कोणी पाहिले तर मला गावात तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही.”

“तिकडे नाही येत, इकडेच करू, ऊसात?”

“काही पण काय बोलता?”

“काही होत गं नाही.”

तिने थोडा विचार केला मग ती म्हणाली, “तुम्ही पुढे जाऊन थांबा, मी येते मागून.”

मी ऊसात घुसलो, दोन तीन पलाट आत जाऊन तिची वाट बघू लागलो.

पाच मिनिटांनी ती आली. ती आल्या बरोबर तिला जवळ ओढले, तीपण मला बिलगली. मग मी तिला बेफाम किस करू लागलो, तीपण पेटली. ओठावर, मानेवर, गळ्यावर, गालावर, कपाळावर, कानावर, खांद्यावर सगळीकडे मी किस करत होतो.

किस करता करता मी तिच्या ब्लाउजची हूक खोलून तिचे स्तन मोकळे करून दाबू लागलो. थोडे खाली वाकून तिचे पुष्ट गोरे खांदे चावू लागलो, तिच्या बगलेत तोंड घालून जि‍भेने चाटू लागलो. ती वेडीपीसी झाली, मला जवळ ओढू लागली. तिचे खांदे, त्या खालचा छातीचा भाग खूपच मऊ आणि गोरापान होता. मी वेड्यासारखा तुटून पडलो.

“लवकर आवरा आणि कपडे काढू नका आता.”

मी पाहिले आजूबाजूला तिला म्हणालो, “तुला झोपता येईल का?”

तिने क्षणाचाही विचार न करता साडी सोडली आणि खाली अंथरून त्यावर झोपली. मी पॅन्ट अंडरवेअर काढली आणि खाली बसलो. मी तिचा परकर वर केला तर आत निकर नव्हती. मी तिच्याकडे पाहिले.

“मघाशी खूप चिकट झाली म्हणून झोपडीतच वाळायला ठेवलीय.” ती म्हणाली.

मी तिच्या केसाळ योनिवर एक दीर्घ चुंबन घेतले. तिच्या योनिचा वास नाकात आणि मनात भरला मग तिच्यावर आरूढ झालो. लिंग तिच्या योनित सारले तिने पाय माझ्या कमरेभोवती घट्ट आवळले. मग मी धक्के देऊन झवायला सुरवात केली.

एक वेगळंच समाधान मिळत होते. एक विवाहित स्त्री माझ्याखाली पाय फाकवून माझ्याकडून झवून घेत होती. सगळं गाव जिला पतिव्रता समजत होते, तिला मी चार तासात दुसऱ्यांदा झवत होतो.

खेळ रंगात आला, मी दणादण ठोकत होतो. तीपण कंबर उचलून उचलून आत घेत होती. मधूनच वाकून मी तिच्या गालांना, ओठांना चावत होतो. दहा बारा मिनिट ठोकल्यानंतर माझा आवेग अनावर झाला. मी स्पीड वाढवला, तीपण घट्ट बिलगली डोळे मिटून घेतले. मी जोरजोरात धक्के देत तिच्या योनित वीर्य सोडले. दोघांनी एकमेकांना घट्ट आवळून धरले.

पूर्ण वीर्य तिच्या योनित सोडून मी बाजूला झालो. दोन तीन मिनिटे आम्ही असेच पडून राहलो मग ती उठली, साडी नेसली, ब्लाउजची हूक लावली. मीपण कपडे घातले. दोघे एकमेकांना बिलगलो, ओठात ओठ घालून चुंबन घेऊ लागलो.

“मी जाते आता. मी माझ्या शेतात गेल्यावर, तुम्ही बाहेर या.” असे म्हणून ती बाहेर पडली. विहिरीजवळ जाऊन धुण्याची बादली उचलली आणि झपझप पावले टाकत निघून गेली.

मी दहा मिनिटांनी बाहेर आलो आणि पारावर पडलो.

थोड्या वेळाने बैलगाडीचा आवाज आला. भाऊ साहेब आला. त्याने बांधाला गाडी सोडली आणि बैलांना घेऊन पाणी पाजायला हौदावर आला. मला पडलेला पाहून म्हणाला,

“समीर तब्येत ठीक आहे ना?”

“हो तब्येत ठीक आहे जरा दमलोय आज.”

“तुम्ही शहरातली शिकणारी पोरं लय नाजूक आहात, थोडं जरी काम केलं की लगेच थकतात.”

मी कुठले काम करून थकलो, याचा विचार करत मनातल्या मनात हसलो. तो बैल बांधून त्याच्या शेतात गेला. मी उठलो मोटर बंद केली आणि गाडीला किक मारून घरी आलो.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली. आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!