नारंगी मोसंबी भाग : ६

आता मी पडल्या पडल्या तिची वेणी सोडून केस मोकळे केले, तिचे काळेभोर केस गोऱ्यापान खांद्यावर रूळू लागले. ती परत सरळ होऊन बसली आणि हळूहळू धक्के देऊ लागली.

आता आम्ही दोघे शांतपणे संभोग सुख घेऊ लागलो. मी कधी तिचे स्तन कधी तिच्या मांड्या तर कधी तिचे कूल्हे दाबू लागलो, मधूनच मी वर होऊन तिचे निप्पल तोंडात घ्यायचो, तशी ती आणखीच स्पीड वाढवायची.

वर झाली की तिची गोरीपान कंबर ताणायची. मोकळे सोडलेले खांद्यावर स्तनांवर रूळणारे केस, प्रणयाच्या धुंदीने लालबुंद झालेला चेहरा यात ती कमालीची सुंदर दिसत होती. दोन मुलांची आई, माझी पहिली प्रेयसी, माझ्या अंगावर बसून मनसोक्त मला झवत होती, दोघेही आनंदाच्या सागरात डुंबत होतो.

बराच वेळ झवल्या नंतर तिने स्पीड वाढवला, माझे खांदे घट्ट धरले, मीपण तिची गांड दाबून धरली. दोघेही एकमेकांना धक्के देऊ लागलो. लवकरच दोघेही सर्वोच्च बिंदूवर पोचलो, तिने डोळे मिटले मी सगळं वीर्य तिच्या योनित टाकले. ती थकून माझ्या अंगावर पडली.

मागच्या अर्ध्या तासात तिने तीन वेळा परम सुखाचे टोक गाठले होते. ती घामाघूम झाली होती. तिच्या शरीराचा गंध दरवळत होता. माझे शिथिल झालेले लिंग अजूनही तिच्या योनित होते, सगळे वीर्य खाली वाहत होते, दोघांच्या मांड्या लथपथ झाल्या.

पाच मिनिटांनी ती उठली झोपडीतले कापड घेऊन माझ्या मांड्या लिंग पुसले, स्वत:च्या मांड्या योनी साफ केली. दोघांनी कपडे घातले. मी तिला जवळ घेऊन गालावर किस करत विचारले,

“कधी निघायचे, अंधार पडल्यावर जाऊ गावात.”

“नको लवकरच जाऊ, जास्त उशीर केला तर त्यांना संशय येईल आणि बघायला यायचे.”

“बरं, ठीक आहे.”

मी झोपडीतून निघून माझ्या शेतात आलो, बारे बदलले, हौदावर आलो, शर्ट पॅन्ट काढून पारावर ठेवले, हौदावर जाऊन थंडगार पाण्याने हातपाय धुतले.

माझ्या मनात सतत शेवंताचे विचार चालू होते. आता ती पूर्ण माझ्या प्रेमात होती. माझ्यासाठी काहीही करायला तयार होती. आता मला तिचा जास्तीत जास्त उपभोग घ्यायचा होता.

पण एक गोष्ट मला आज पक्की समजली होती. स्त्री मग ती खेड्यातली कमी शिकलेली असली तरी फुलवणारा रंगेले जोडीदार भेटला तर संभोगाच्या सगळ्या क्रिया आनंदाने करू शकते. प्रत्येक स्त्रीच्या मनात डर्टी सेक्सचे आकर्षण असते.

मी आनंदाने शीळ घालत पारावर बसून शेवंताची वाट पाहू लागलो. थोड्या वेळाने डोक्यावर गवताच गठुडे आणि काखेत घासाच गठुडे घेऊन आली. तिने दोन्ही गठुडे बाईक जवळ टाकले. मी तिला डोळा मारून म्हटले,

“काय कारभारनी निघायचं का?”

तशी तीपण ठसक्यात बोलली, “व्हय कारभारी, निघू आता.”

आणि आम्ही दोघे खळाळून हसलो.

आम्ही गवताच गठुडे कॅरेजला बांधले. मी गाडीवर बसलो, शेवंता घासाच गठुडे मांडीवर धरून मागे बसली. ती मला खेटूनच बसली. तिच्या शरीराचा स्पर्श मला गरम करू लागला.

मी गाडी सुरू करून निघालो. गप्पा सुरू होत्या. बोलता बोलता ती म्हणाली,

“खूप बरं वाटतंय तुमच्या मागं बसून. अस वाटतंय खरंच तुम्ही माझे कारभारी आहात.”

गाडी तिच्या घराच्या अंगणात उभी केली. तिने घासाच गठुडे खाली टाकले आणि उतरली. मी गाडी स्टँडला लावली आणि गवताच गठुडे सोडले.

तिची दोन्ही मुले अंगणात खेळत होती. गोठ्यात बैल आणि दोन गाया एक कालवड बांधलेली होती. गाडी एका बाजूला सोडलेली होती. भाऊ साहेब गावात गेला होता. मी निघालो तशी ती म्हणाली, “घरात या चहा घ्या.”

मी घरात येऊन बसलो. पत्र्याच्या तीन खोल्या रेल्वेच्या डब्यासारख्या बांधलेल्या. मी बैठकीत गेलो. तिथे लोखंडी पलंगावर बसलो. ती पाणी घेऊन आली. दोन्ही पोरांना घरात बोलवले. पंधरा सोळा वर्षाची मुलगी अकरा बारा वर्षाचा मुलगा.

“हा धाकटा रमेश, सहावीत गेला आता आणि ही थोरली सुरेखा, दहावीची परीक्षा दिली आता.”

एवढं बोलून ती चहा टाकायला आत गेली. मी रमेशला जवळ बसवले त्याच्याशी जुजबी बोलून सुरेखाकडे मोर्चा वळवला.

सुरेखा पंधरा सोळा वर्षाची होती, आईसारखीच सुंदर, पिवळा धमक गोरा रंग, मध्यम शरीरयष्टी, मध्यम उंची. सुरेखाचा बांधा मजबूत होता, तिचे रूंद खांदे नजरेत भरत होते. तिने अंगात पंजाबी ड्रेस घातला होता. गळ्यात ओढणी होती. या वयातही छातीवरचे पुष्ट उभार स्पष्ट उठून दिसत होते.

मध्यम कंबर, खाली बऱ्यापैकी मोठे नितंब. आईसारखेच थोडे पिंगट डोळे, काळेभोर लांबसडक केस, सरळ नाक, लालचुटुक ओठ. सुरेखावरून नजर हटत नव्हती. मी तिला पेपर कसे गेले किती मार्कस पडतील विचारत होतो. तिचे माझ्या बोलण्याकडे फारसे लक्ष नव्हते.

शेवंता चहा घेऊन आली. मी चहा घेतला, बाहेर आलो. शेवंता मला सोडायला बाहेर आली. मी हळूच शेवंताला डोळा मारला, तिने मंद स्मित केले. मी गाडीला किक मारली तेच मला आक्का, शेवंताची मोठी बहीण दिसली. शेवंताने मला तिच्याबद्दल सांगितले होते पण पहिल्यांदा मी तिला इतक्या जवळून पाहत होतो.

मला उशीर झाला होता आणि माझ्या चुलत्याचे फोन येत होते म्हणून मी लगेच घरी निघून आलो, माझ्या खोलीत येऊन पलंगावर बसलो. माझ्या डोळ्यांसमोरून आक्काची छबी हटत नव्हती.

मी शेवंता आणि आक्काचा विचार करत पारावर बसलो. आजचा दिवस कसा जाईल याची हूरहूर मनाला लागली होती कारण आज भाऊ साहेब शेतातच होता आणि त्यात आक्काची भर पडली होती.

खरं तर आज संधी मिळाली तर शेवंता सोबत गुदामैथुन करायच्या बेताने मी वॅसलीनची डबी खिशात टाकून आणली होती. विचार करता करता माझ्या मनात आक्काचा विचार आला. धष्टपुष्ट भरलेल्या अंगाची उंच आक्का जर मिळाली तर काय मजा येईल. माझ्या विचारांचे मलाच हसू आले.

चार दिवसापूर्वी माझ्या मनात कोणाबद्दल असे विचार येत नव्हते. चार दिवसापूर्वी मी शेवंताला खूप वर्षानी जवळून पाहिले आणि शेवंता माझ्या मनात भरली पण तेव्हापासून संपर्कात येणार्‍या प्रत्येक स्त्री आणि तरूण मुलीला पाहून माझ्या मनात सेक्सचे विचार येत होते.

एकमात्र खरं होते शेवंता पटल्यामुळे माझा आत्मविश्वास कमालीचा उंचावला होता. पूर्वी बायकांशी किंवा मुलींशी बोलताना मी थोडा बुजायचो पण एका सुंदर विवाहित स्त्रीला पटवल्यामुळे माझा आत्मविश्वास भलताच वाढला होता. सुंदर स्त्रिया आणि मुलींना आवडण्यासारखं आपल्यात काही आहे याची मला जाणीव झाली होती.

सेक्सच्या बाबतीत सांगायचे तर शेवंताला मी पूर्ण संतुष्ट केले होते त्यामुळे त्या आघाडीवरही आता मला खूपच विश्वास वाटत होता. कितीही उफाड्याच्या बाईला आपण शांत तृप्त करू शकतो हा विश्वास मला सुखावत होता.

दुपारी शेवंता आणि आक्का आल्या. शेवंता हौदाजवळ बसून धुणं धुवायला लागली. तर आक्का पारावर माझ्यापासून थोडी लांब बसली. आक्काने विचारले, “काय करता तुम्ही?” मी सांगितले, “कॉलेजला शिकतो, इंजीनियरिंगच्या शेवटच्या वर्षाला गेलो.” मग तिने तिथे कुठे राहता, कुठे जेवता सगळीच चौकशी केली.

शेवंता आणि आक्का जरी सख्ख्या बहि‍णी असल्या तरी दोघींचा स्वभाव एकदम वेगळा होता. शेवंता ही जरा अबोल, लाजरी अनोळखी माणसांपासून फटकून राहणारी होती तर आक्का थोडीशी बोल्ड होती. अनोळखी माणसाशी मनमोकळ्या गप्पा मारणारी न लाजता जे मनात येईल ते बोलणारी मोकळ्या स्वभावाची होती.

आक्का ही तालेवार घरात दिली होती, तिच्या अंगावरची भारीतली साडी, गळ्यातले जाड मंगळसूत्र, भरगच्च छातीवर मिरवणारे कंठण, कानातले मोठे डुले, हातातल्या सोन्याच्या बांगड्या, तिच्या श्रीमंतीच प्रदर्शन करत होत्या. शिवाय ही सगळी श्रीमंती तिच्या भारदस्त शरीरावर जास्तच खुलून दिसत होती.

पारावर खाली पाय सोडून बसल्यामुळे तिच्या गोऱ्यापान पायातील चांदीचे पैंजण चकाकत होते. पोटर्‍यांची जाडी वरच्या भागातील पुष्टतेचे संकेत देत होती. एखाद्या मराठी मालिकेतील तालेवार घरातली गृहिणी जशी दिसते तसेच आक्काचे व्यक्तिमत्व होते.

शेवंताचे धुणं होईपर्यंत आक्कानी आणि मी मनसोक्त गप्पा मारल्या. तिने तिचा मोबाईल काढून माझ्या हातात दिला आणि माझा नंबर सेव करायला सांगितले. मी माझा नंबर नावासहित तिच्या मोबाईलेमध्ये फिट केला आणि तिच्या हातात दिला. तिने तिच्या मोबाईलवरून मला मिस कॉल दिला आणि मला तिचा नंबर सेव करायला सांगितला. मी तिचा नंबर ‘आक्का’ नावानेच सेव केला.

शेवंताचे धुणं संपले, तश्या त्या दोघी परत शेतात गेल्या. मागून आक्का कमालीची हॉट दिसत होती, ब्लाउजची मोठी चौकोनी डिझाईन, त्यातून दिसणारी तिची गोरीपान टंच भरलेली पाठ, काळ्या ब्राच्या, बाहेर डोकवणाऱ्या पट्ट्या, तब्येतीमुळे काहिशी गोळा झालेली कंबरेवरील चरबी, भरगच्च कूल्हे त्यावर नागीनीसारखी रूळणारी वेणी, सगळं सगळं एका पुरूषाला आकर्षित करणारे होते.

मी परत विचार करू लागलो. आक्काशी बोलताना खर तर मला अस्वस्थ व्हायला पाहिजे होते. शेवंताची माझी भेट आज होणार नाही म्हणून माझी चिडचिड व्हायला पाहिजे होती. पण शेवंताचे धुणं होईपर्यंत मी आक्काशी मोठ्या उत्साहाने गप्पा मारत बसलो. त्या दरम्यान मी शेवंताकडे फारसे लक्षही दिले नाही.

असं का झाले? खरंच जुने लोक म्हणतात तसा पुरूष बारा पिंपळावरचा मुंजा असतो का? एका ठिकाणी त्याचे मन भरत नाही का? नाविन्याचे त्याला एवढं आकर्षण असते का? काहीही असो पण आक्का मला मनापासून आवडली होती. भाभी आंटी किंवा वहिनीच्या शृंगारीक कथांची नायिका असते तशीच आक्का भारदस्त भरजरी होती.

त्या दोघी गेल्या तसे मला सुनं सुनं वाटायला लागले. शेवंताची आठवण येऊ लागली. मागच्या तीन दिवसात तिच्याशी संभोग करून मन आणि शरीर चटावले होते. आता ती हवी होती पण आज खूपच अडचण होती. मला काय करावं ते समजेना.

थोड्या वेळाने शेवंता आणि आक्का माझ्या शेताकडे आल्या. शेवंताच्या हातात गवत बांधायचे कापड होते. शेवंता तशी एकटी कधी गवत घ्यायला यायची नाही पण आज मोठी बहीण सोबत असल्यामुळे भाऊ साहेबाने तिला येऊ दिले असावे. दोघी हौदाजवळ आल्या पाणी प्यायल्या.

“आक्का, तू इथं सावलीला बस, मी आले गवत घेऊन.”

“अगं मीपण येते ना.”

“नको गं बाई, तुला सवय नाही. मोठ्या घरची सून तू. आन दाजीला समजले तुला गवत कापायला लावले तर माझे काही खरं नाही.”

दोघी खळाळून हसल्या आणि शेवंता माझ्या ऊसात घुसली. जाता जाता तिने आक्काच्या नकळत मला इशारा केला.

ती गेल्यावर मी आणि आक्का थोडा वेळ गप्पा मारत बसलो. दहा मिनिटांनी मी आक्काला म्हणालो, “आलो मी पाणी चेक करतो नाहीतर फुटून जायचे.”

आक्काने मान हलवून संमती दिली आणि ती झाडाला टेकून तंगड्या पसरून पारावर बसली. खरं तर बायका सहसा अस पुरूषासमोर पाय पसरून बसत नाहीत पण आक्का थोडी बोल्ड होती.

मी आत गेलो. शेवंता होती तिथे गेलो. ती खाली बसून गवत घेत होती. माझी चाहुल लागताच उठली आणि थेट मला बिलगली. मला थोडे आश्चर्य वाटले. ती मला घट्ट आवळत म्हणाली,

“काय जादू केली तुम्ही, माझे मनच लागेना. आक्काला घेऊन आले पण भीती वाटतेय, लवकर उरका नाहीतर ती मला पहायला यायची.”

मी प्रसंगाच गांभीर्य ओळखले, तिला घट्ट मिठीत धरले आणि चुंबनांचा वर्षाव केला.

दोघांची शरीरे भट्टीसारखी गरम झाली होती. जी शेवंता चार दिवसापूर्वी संभोगाच्या जगातून जवळ जवळ निवृत्त झाली होती, तिची अवस्था आता एखाद्या यौवनात आलेल्या तरूणीसारखी झाली होती. संभोगासाठी आतुर शेवंता, पन्नास फुटावर बहीण आहे आणि आणखी थोड्या अंतरावर नवरा आहे, हे माहिती असूनही प्रियकराकडून शरीराची आग विझवून घ्यायला आली होती.

नारंगी मोसंबी

तिसर्‍या वर्षाची इंजीनियरिंगची परीक्षा देऊन मी गावी आलो होतो. आता दोन महिने तरी सुट्टी होती…

नारंगी मोसंबी भाग : २

मी झोपडीच्या दाराकडे गेलो, चार फुट उंचीचे दार होते. मी वाकून आत शिरलो. तेथे शेवंता फिकट निळ्या साडीत केस ठीकठाक करून, हातात ग्लास घेऊन उभी होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या हातातून ग्लास घेऊन घटाघट पाणी पिले. थंडगार पाणी पिऊन फ्रेश वाटले. मी झोपडीत पाहिले तर जुजबी...

नारंगी मोसंबी भाग : ३

मी माझ्या खोलीत गेलो. खोलीत एक जुना पलंग होता, त्यावर कापसाची पातळ गादी, तिच्यावर अंग टाकून दिले. पडलो नाही तेच माझी चुलती दार ढकलून आत आली आणि म्हणाली “तब्येत ठीक आहे ना, एवढा दमल्यासारखा का झालास?” खरं तर मी दमलो नव्हतो तर एक तृप्तीची भावना मनात होती म्हणून चेहरा...

नारंगी मोसंबी भाग : ४

पाच मिनिटांनी ती आली. आम्ही दोघे एकमेकांना भिडलो. मी घट्ट मिठीत धरून तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ओठ पुरूषाच्या ओठांच्या स्पर्शाला आसुसलेले होते. शरीर मर्दानी हातांनी रगडून घेण्यासाठी कचरत होते. आता मला वेगळ्याच सुखाची अनुभूति होत होती. शेवंताच्या योनित लिंग...

नारंगी मोसंबी भाग : ५

शेवंताच्या चेहर्‍यावर आनंद मावत नव्हता. भाऊ साहेब नजरे आड झाला तसा मी शेवंताला म्हणालो, “चल लवकर ये ऊसात, आता वेळ घालवू नको.” “मी तिकडं जाते पटकन घास कापून ठेवते, थोडं गवत घेते आणि तुम्हाला हात करते, तिकडंच या झोपडीत, निवांत बसू आतच.” “अगं तुला तर भीती वाटते ना, मला...

नारंगी मोसंबी भाग : ७

मी झटपट तिचा ब्लाउज खोलला आणि स्तन दाबून घेतले. ती हात खाली नेऊन माझे लिंग घट्ट हातात धरून दाबू लागली. मग तिने कापड खाली अंथरले. ती झोपली आणि तिनेच साडी परकर वर करून तिची निकर काढली आणि मला म्हणाली, “लवकर उशीर झाला तर आक्काला संशय येईल.” मी पटकन पॅन्ट आणि अंडरवेअर...

नारंगी मोसंबी भाग : ८

तिने माझा चेहरा स्वत:कडे ओढला आणि मला घट्ट छातीशी आवळले आणि म्हणाली, “तुम्हाला सांगितलं ना, हे सगळं जे आहे, ते तुमचेच आहे. तुमची राणी तुमच्यासाठी सगळं करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही नाराज होऊ नका, तुमच्या सुखातच माझे सुख आहे.” एवढं बोलून तिने माझ्या कपाळाचे एक दीर्घ...

नारंगी मोसंबी भाग : ९

मी कॅश काउंटर जवळ गेलो, आक्काने सगळं बील कॅशमध्ये दिले. माझ्या डोक्यात अचानक ट्युब पेटली आणि मी परत कपड्याच्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्या सेल्सगर्लला सांगितले ३४ साईजच्या ब्रा दाखवायला. आक्का आश्चर्याने माझ्याकडे आली आणि म्हणाली, “कोणासाठी घेताय?” मी हळूच तिला सांगितले,...

नारंगी मोसंबी भाग : १०

आक्का पाराकडे गेली, पारावर एक बारदाना होता, तो तिने खाली अंथरला आणि त्यावर उभी राहिली. मी आक्काच्या जवळ गेलो आणि तिला ओढले. पुन्हा चुंबनांचा भडिमार झाला. मग मी तिचा पदर खाली टाकला आणि हळूहळू तिच्या ब्लाउजची हूक खोलली. तिचे भारदस्त उन्नत स्तन पाहून आता वेड लागायची पाळी...

नारंगी मोसंबी भाग : ११

शेवंताची कामतृप्ती मी सहजच केली होती पण आज एका मुरलेल्या स्त्री सोबत लढत होती आणि मला कुठेच कमी पडायचे नव्हते. रानात टाकलेल्या त्या बारदान्यावर चंद्राच्या मंद प्रकाशात आम्ही दणादण एकमेकांना झवत होतो, माझ्या गोट्या तिच्या गांडीवर धडक घेत होत्या. ती पूर्ण ताकदीने तिचे...

नारंगी मोसंबी भाग : १२

मी ठरवले आताच शेवंताची ब्रा खोलायची नाही. गुलाबी ब्रा निकरमध्ये शेवंता कशी दिसते ते डोळे भरून पहायचे. मी तिचा ब्लाउज काढून टाकला, तिची साडी फेडून खाली टाकली. आता ती गुलाबी ब्रा आणि पांढर्‍या परकरात एकदम अप्सरा दिसत होती. मी तिला जवळ घेतले तिच्या पाठीवरून नितंबांवरून...

नारंगी मोसंबी भाग : १३

सकाळी उठून डबा घेऊन आतुरतेने शेतात गेलो. थोड्या वेळाने बैलगाडी आली पण आक्का गाडीत नव्हती. भाऊ साहेबाने गाडी बांधाला सोडली आणि बैल हौदावर येऊन पाणी पाजले. शेवंताच्या नजरेत निराशा होती. भाऊ साहेब आणि ती त्यांच्या शेताकडे गेले. माझी मोठीच निराशा झाली. मी मोटर चालू केली....

नारंगी मोसंबी भाग : १४

चांगली पंधरा मिनिटे आक्काची योनी चाटल्यावर तिने माझे डोके पायाने आवळले, कंबर वर उचलून माझे डोके योनिवर दाबू लागली. मी समजलो ती आता झडणार होती. आक्काने कंबर उचलेली, माझे डोके गच्च दाबून धरले. तिच्या योनितली तुरट रसाची एक धार माझ्या तोंडात गेली आणि आक्का शिथिल पडली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!