विल यु बी माय वेलेंटाइन?

“अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस.”

मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून आवाज देत रवी म्हणाला,

“मम्मी उठतो गं. आज रविवार आहे. रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करत होतो. आता आणखी थोडा वेळ झोपू दे “

त्याचे ते उत्तर ऐकून मी रागाने त्याच्या रूमचा दरवाजा उघडत म्हटले,

“मेल्या रात्री अभ्यासाच्या नावाखाली काय करतोस ते मला माहिती आहे. वाजले बघ किती साडे आठ वाजलेत. चल उठ आता. मला कपडेही धुवायचे आहेत. पाणीही मला एकट्याला भरावे लागले.”

यावर माझ्या बोलण्याकडे कानाडोळा करत तो आपली कूस बदलत माझ्याकडे पाठ करत झोपला.

त्याच्या ह्या कृतीने मला मात्र त्याचा जाम राग आला, कारण मला अजून भरपूर कामे करायची होती आणि पूर्वपरीक्षा आहे असा बहाणा देत मागच्या रविवार प्रमाणे तो आजही मला मदत करण्याची शक्यता कमी होती.

कूस बदलत त्याने आपली उशी आपल्या डोक्यावर ठेवत म्हटले,

“मम्मी अशी काय करतेस मस्त थंडी आहे. झोपू दे ना थोडा वेळ. मग तुला सर्व कामे करायला मदत करतो मी. तसा माझा अभ्यास काल रात्रीच झालाय.”

त्याच्या या वाक्यावर हसत मी म्हटले,

“हो का मेल्या? काल रात्री हॉलमध्ये काय अभ्यास करत होतास ते मला माहिती आहे. नालायक कसले घाणेरडे छंद लागले आहेत तुला काय माहिती “

यावर काहीही प्रतिसाद न देता तो बेडवर उलटा लोळत आपल्या पोटावर झोपला.

आता त्याची पाठ माझ्या दिशेने होती आणि कूस बदलताना त्याचे पांघरूण त्याच्या पोटाखाली गेले होते. त्याने घातलेली लुंगी गोल होऊन त्याच्या कमरेवर एका बाजूला होती आणि त्याची गोरीपान गांड पूर्णपणे विवस्त्र अवस्थेत माझ्यासमोर होती.

त्याची ती विवस्त्र गांड पाहताच माझ्या छकुलीबाईने परत पाझरायला सुरवात केली. माझ्या मांडीवरून घरंगळत खाली पायावर वाहणारे पुच्चीरसाचे थेंब माझी पुच्ची किती गरम झालीय ते मला सांगत होते. रात्री झोपताना त्याला लुंगीवर झोपायची सवय होती, पण आता कूस बदलताना नेमके त्याची लुंगी त्याच्या बोच्यांवरून वर कमरेवर एका जागी जमा होत मला त्याच्या गांडीचे चांगलेच दर्शन घडत होते.

त्याच्या रात्रीच्या केवळ लुंगी घालून झोपण्याच्या सवयीमुळे त्याला उठवताना कधी कधी मला त्याचे अशा प्रकारे किंवा त्याच्या नागोबाचे ओझरते दर्शन घडत असे. तसे तो कॉलेजला जायला सकाळी लवकर उठत असे. पण शक्यतो रविवारच्या दिवशी मला त्याच्या नागोबाचा ओझरता नजारा हमखास पाहायला मिळत असे.

सुरवातीला मला त्याला त्या तशा अवस्थेत झोपलेले पाहताना लाज वाटायची. पण अलिकडे मला त्याच्या नागोबाचा तो नजारा आवडू लागला होता. शेवटी घटस्फोट घेऊन जवळ जवळ बारा वर्षे झाल्यानंतर माझाही माझ्या कामभावनांवरचा कंट्रोल सुटू लागला होता.

बारा वर्षांपूर्वी रवीच्या वडि‍लांना त्यांच्याच कामावरची एक भवानी आवडली होती आणि त्यांनी माझ्याशी काडीमोड घेतला होता. कारणेही अशी क्षुल्लक होती की विचारू नका, ‘मी गबाळ्यासारखी राहते. मी बेडवर त्यांना संतुष्ट करत नाही वगैरे वगैरे.’

आता मी गबाळ्यासारखी राहते हे कारण काही अंशी बरोबर होते. कारण काही अंशी मी स्वत:च्या दिसण्याबद्दल थोडी आळशी होते. हे मला सोडून गेल्यावर मी मनावर घेऊन माझा मेकओवर केला आणि मला स्वत:ला कळले की मी किती सुंदर दिसते ते. अगदी त्यानंतर हे रवीला भेटायला आले की माझ्याकडे टक लावून पाहत असत. माझी तारीफ करायचा एकही मोका ते चुकवत नसत. पण माझ्या मनातून तो माणूस पूर्णपणे उतरला होता आणि मी त्यांना काही प्रतिसाद देत नसे.

दहा वर्षाचा रवी त्यावेळी माझे सर्वस्व बनला होता. माझ्या वडिलांचा ट्रान्सपोर्टचा बिझिनेस होता. मी त्यांच्याकडे येऊन राहत, त्यांना मदत करत, सर्व काही शिकून घेतले आणि स्वतंत्रपणे त्यांचा धंदा सांभाळू लागले.

ऑफिसमध्ये काम आणि घरी आल्यावर रवी ह्यांच्यात वयाची चाळीशी कधी गाठली ते माझे मलाच कळले नाही. वर्षभरापूर्वी वडील एका दुखण्यात गेले आणि त्यानंतर मी थोडी फार एकाकी झाली. जुन्या घरात वडिलांची आठवण येते म्हणून ते घर विकून ह्या नवीन घरात सहा महिन्यांपूर्वी मी आणि रवी राहायला आलो आणि माझे विश्वच पालटून गेले.

स्वत:ची अलग अशी रूम मिळाल्याने मला माझी कामभावना शमवण्यासाठी प्रायवसी भेटली आणि रवी तर काय एक अख्खी रूम मिळाल्याने खूश होता. बीएस्सीच्या शेवटच्या वर्षाला तो होता आणि पुढच्याच अर्थात मार्च महिन्यात त्याची परीक्षा होती. वेगळी रूम मिळाल्याने मला जशी प्रायवसी मिळाली तशी त्यालाही ती मिळाली आणि त्याचा तो काय गैरवापर करतो हे मला मागच्याच आठवड्यात शनिवारी समजले.

झाले असे की शनिवार असल्याने मी रात्री निवांतपणे माझ्या रूममध्ये लॅपटॉपवर पोर्न क्लिप पाहत माझ्या पुच्चीत डील्डो घालून डील्डोफक एंजॉय करत होते. त्या नादात दोन कधी वाजले ते समजलेच नाही. लॅपटॉप बंद करत मी वायफाय कनेक्‍शन बंद करण्यासाठी उठले.

रवीच्या रूममध्ये असलेल्या डेस्कटॉपला वायफायचे फिझीकल कनेक्शन होते. तो अभ्यास करून झोपला असणार असे समजून मी त्याच्या रूममधील पीसी बंद करण्यासाठी उठले. आमच्या घरात रूम लॉक करून झोपण्याची पद्धत नव्हती. कोण जाणे कधी कुठली इमरजन्सी आली तर.

रवीच्या रूमचा दरवाजा उघडला तर समोर माझा पुत्ररत्न आपल्या पीसीवर पोर्न क्लिप पाहण्यात गुंग होता. नुसता पोर्न क्लिप पाहत असला असता तर ठीक होते पण क्लिप पाहता पाहता साहेब आपली हातभट्‍टी चालवत होते. अर्थात तो पूर्ण नागडा होता आणि आपल्या उजव्या हाताची मूठ आपल्या लंडावर वरखाली करत तो हस्तमैथुन करत होता.

आयुष्यात पहिल्यांदाच मी त्याचा तो इतका मोठा लंड स्पष्टपणे पाहत होते. तसे या अगोदर त्याला सकाळी उठवताना किंवा तो चेंज करत असताना चुकून त्याच्या रूममध्ये गेले तर मला त्याचा तो भला मोठा लंड ओझरता दिसला होता. पण पहिल्यांदाच अशा प्रकारे मला त्याचा नागोबा नीट बघता आला होता आणि तेही तो हस्तमैथुन करताना.

इतका मोठा लंड आणि तोही एका तपानंतर दिसल्याने मी काही सेकंद तर तोंडाचा आ वासून पाहत होती कारण मी त्याची आई असली तरी कितीही झाली तरी मी त्या अगोदर एक स्त्री होते आणि ती ही कामसुखाला तरसलेली.

ज्या वेळी त्याला मी आत आल्याचे जाणवले त्यावेळी लगबगीने उठून त्याने आपली लुंगी आपल्या कमरेभोवती गुंडाळली. त्याच्या या हालचालीने मी भानावर आले आणि त्याला चांगलीच फायरींग दिली. फायरींग देत असताना माझी पुच्ची देखील त्याच्या लुंगीतील तंबू पाहून फायरवर होती.

मी त्याला वरकरणी बडबड करत असले तरी आतल्या आत मात्र माझ्या डोळ्यासमोर त्याच्या ताठरलेल्या लिंगाचे चित्र फिरत होते. त्यात भर म्हणजे मी तो झोपलेला असेल असे समजून त्याच्या रूमध्ये येण्या अगोदर माझा एक शर्ट अंगात घातला होता. गरजेला म्हणून तीन बटणे लावली होती आणि वरची दोन उघडीच ठेवली होती.

आता रवीला माझ्या त्या सफेद शर्टातून माझ्या भरगच्च स्तनांचे चांगलेच दर्शन झाले होते आणि नशीब मी चड्डी घातली होती नाहीतर त्या शॉर्ट शर्टातून त्याला माझ्या पुच्चीचेही दर्शन घडले असते जी त्याचा ताठ लंड पाहून पाझरणे थांबवायचे नावच घेत नव्हती.

जरी माझ्या पोटच्या पोराचा असला तरी मा‍झ्या पुच्चीने भरपूर वर्षांनंतर लंड पहिला होता आणि तोही इतका हातभार लांब आणि जाडजूड.

मी बडबड करत असताना मेल्याचे सगळे लक्ष माझ्या शरीरावर होते कारण मीही चुकून का होईना पण निर्लज्जाप्रमाणे त्याला माझ्या सेक्सी शरीराचा नजारा दाखवत होते.

रागारागाने मी त्याचा वायफायचा पासवर्ड त्याच्या समोरच चेंज केला होता आणि त्याच्या पीसीलाही पासवर्ड प्रोटेक्ट करून तो पासवर्ड त्याला पूर्वपरीक्षा झाल्यावर भेटेल अशी ताकीदही दिली होती.

त्या रात्रीपासून माझ्या डोळ्यासमोर केवळ त्याच्या लंडाची आणि तो मूठ मारत असल्याची प्रतिमा नाचत होती. माझ्या मनाच्या हार्डडिस्कमध्ये त्याच्या त्या विशाल लंडाची प्रतिमा फिक्स झाली होती. नकळत मी त्याला या अगोदर कधी सकाळी उठवायला गेले असताना त्याच्या लंडाचे झालेले ओझरते दर्शन आठवू लागली होती.

त्या दिवसापासून मी डील्डोफक एंजॉय करताना डोळ्यासमोर त्याच्याच लंडाची प्रतिमा आणत असे. ते पाप आहे, तो माझा मुलगा आहे, त्याच्याबद्दल असा विचार करणे माझ्यासारख्या सुसंस्कृत बाईला शोभत नाही असे विचारी मनाने कितीही समजावले तरी विवेकी मन मला स्वस्थ बसू देत नव्हते.

घरात एकांतात ठीक होते पण ऑफिसमध्ये काम करत असताना देखील माझ्या डोळ्यासमोर त्याचाच पोपट उडत असे. दोन तीन वेळा न राहवून तर मी आमच्या ऑफिसच्या टॉयलेटमध्येच पुच्चीमर्दन केले होते. संध्याकाळी घरी आल्यावर त्याच्या लुंगीत तंबू दिसतो का हे बघणे माझ्यासाठी गेले सात दिवस एक शौक बनला होता.

त्याच्या लिंगाच्या एका दर्शनाने माझ्या बारा वर्षे दाबून ठेवलेल्या कामभावना उफाळून वर आल्या होत्या. त्याच्या लुंगीतील त्याच्या झोपलेल्या नागाला फणा काढून उभारण्यासाठी मी हळूहळू त्याला मा‍झ्या शरीराच्या सेक्सी अवयवांचे दर्शन घडवू लागली होती.

घरी असले की ब्लाउज आणि परकर घालून त्यावरील साडी मी सोडून ठेवत असे. जेणेकरून मा‍झ्या ब्लाउजमधील मदनकुंभाचे त्याला डायरेक्ट दर्शन घडले की हळूच त्याच्या लुंगीत किंवा शॉर्टमध्ये तंबू तयार होत असे.

गेल्या सात आठ दिवसांत रोज संध्याकाळी वेगवेगळे ड्रेस कॉम्बिनेशन ट्राय करून मी त्याला एका लक्ष्मण रेषेच्या आत राहून चांगलेच चेतवले होते. कधी संध्याकाळी टी शर्ट आणि शॉर्ट स्कर्ट घालायचा तर कधी ट्रान्सपेरंट मॅक्सी घालून आतल्या ब्रा आणि पॅन्टीचे दर्शन घडवायचे.

मा‍झ्या छातीवर दिसणारा विशालकाय स्तनांचा नजारा आणि त्यातील घळ पाहून तो इतका उत्तेजित व्हायचा की आपला तंबू लपवायचा कसा? यासाठी त्याची धडपड चालायची आणि ती बघून मला भरपूर मजा वाटायची.

अति उत्तेजित झाला की तो टॉयलेटमध्ये जाऊन आपला लंड गाळून उत्तेजना शमवून यायचा. मी तो बेडरूममध्ये कधी लंड गाळतो आणि मला परत त्याच्या लंडाचे दर्शन कधी घडते याची वाट पाहत होते पण तो चान्स कधी भेटला नाही. पण काल रात्री परत एकदा मला त्याच्या लंडाचे दर्शन घडले होते.

झाले असे होते की रात्री मी तहान लागली म्हणून पाणी प्यायला उठले तर किचनमध्ये गेल्यावर मला किचनला लागून असलेल्या हॉलमध्ये लाइट चालू असल्याचे दिसले. हा गाढव इतका वेळ काय अभ्यास करतोय हे बघण्यासाठी मी हॉलचा दरवाजा उघडला तर समोर साहेब सोफ्यावर बसून आपला लंड कुरवाळत होते आणि टीव्हीवर पोर्न मूवी सुरू होती. कदाचित उत्तेजनेच्या भरात तो दरवाजा लॉक करायला विसरला होता.

दरवाजा उघडताच त्याने मला समोर पाहिले आणि त्याची अशी काय धावपळ उडाली की विचारू नका. बाजूला पडलेली आपली लुंगी उचलून आपल्या लंडावर ठेवेपर्यंत मला त्याच्या विशाल लंडाचा मस्तच नजारा दिसला होता. तो विशालकाय लंड पाहून परत माझी पुच्ची पाझरू लागली होती.

मी त्याला काही बोलण्या अगोदर तो कमरेभोवती लुंगी लपेटत टीव्ही बंद करून मला ‘सॉरी’ म्हणत आपल्या रूममध्ये पळाला होता. त्याच्या पाठोपाठ त्याच्या रूममध्ये जावे असे मला भरपूर वाटत होते पण मी स्वत:च्या विवेकी मनावर आळा घातला.

त्यानंतर मी हॉलमध्ये बसत त्याने डीव्हीडी प्लेयरमध्ये तशीच विसरून गेलेली पोर्न डीव्हीडी सकाळी पाचपर्यंत पहिली. हॉलचा दरवाजा तसाच सताड उघडा ठेवून बीपी पाहता पाहता मी माझी मेक्सी काढून नग्नावस्थेत फिंगरफक करत झोपी गेले ते सकाळी पावणे आठच्या दरम्यान वॉचमन पाणी सोडण्यासाठी शिटी वाजवत असताना मी उठले होते.

उठताच माझी नग्नावस्था ध्यानात आल्यावर मला माझीच लाज वाटली होती. नशीबाने रवी तेवढ्यात उठला नव्हता नाहीतर त्याच वेळी त्याने मा‍झ्या नग्न शरीराचे लचके तोडले असते आणि ती बीपी पाहून मीही इतकी उत्तेजित झाले होते की मी स्वत:हून त्याला तसे करायला लावले असते.

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!