विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले,

“मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?”

“मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते आहेस म्हणून सांगू की विचारू नकोस.”

असे म्हणत त्याने आपल्या मोबाईलचा कॅमेरा ऑन करत पटकन माझे तीन चार फोटो काढले आणि माझ्या जवळ येत मला ते दाखवले.

खरेच मी त्या सेटमध्ये खूप सेक्सी दिसत होते. तसेच एक गोष्ट मला प्रकर्षाने जाणवली होती आणि ती म्हणजे त्या पारदर्शक मटेरियलमधून रवीला जे दिसायचे ते सगळे दिसले होते. त्या फोटोंमध्ये झूम करून पाहिले की माझ्या पुच्चीची रेघ बरोबर दिसत होती.

“ओके आता मी ती ब्लू वाली ट्राय करते.”

असे म्हणत मी चेंजिंगरूममध्ये जात दरवाजा बंद केला आणि प्रथम माझी पॅन्टी काढली.

उत्तेजनेच्या भरात पाझरल्याने तिच्यावरही दोन तीन डाग पडले होते. नवीन कपड्यांत दोन तीन डाग पडले होते म्हणजे मी नक्कीच जास्त पाझरले होते कारण पहिले एक दोन ओले थेंब नक्कीच त्या नवीन पॅन्टीच्या कपड्यात मुरले असणार आणि नंतरच डाग पडले होते. तसे ती पॅन्टी मला फिटिंगला बरोबर होती म्हणून काळजी नव्हती.

ती ब्रा काढत मी दुसरी ब्लू कलरची ब्रा चढवली आणि त्याने सिलेक्ट केलेली पॅन्टी चढवली. ह्या सेटची ही पहिल्या सेटप्रमाणे अवस्था होती आय मीन हा ही तसाच पारदर्शक होता. फरक इतकाच होता की ब्रा आणि पॅन्टीचे डिझाइन थोडे अलग होते. ही थोडी जास्त फॅन्सी होती.

यावेळी ही दरवाजा खोलत मी रवीला ब्राचा हुक लावायला सांगितला तसे हुक लावता लावता रवीने मला विचारले,

“मम्मी आता ठीक आहे पण ज्या वेळी तू ह्या ब्रा घालणार त्यावेळी त्याचा हुक कोण लावणार?”

“कोण म्हणजे तू असताना मला कोणाची गरज आहे का?” असे म्हणत मी त्याच्या दिशेने वळले.

माझे त्या दुसर्‍या पारदर्शक सेटमधील दर्शन घेत रवीने पटकन आपल्या मोबाईलमध्ये माझे काही फोटो काढले. यावेळी मी तो फोटो काढत असताना एखाद्या मॉडेलप्रमाणे तीन चार मादक पोझ दिल्या त्यात एक पोझ ओठाचा चंबू करून दिली.

नंतर ते फोटो पाहत असताना माझी ती मादक पोझ पाहून रवी फोटो काढताना जितका उत्तेजित झाला नव्हता त्यापेक्षा फोटो बघताना जास्त उत्तेजित झाला कारण फोटो बघताना आपल्या शॉर्टवरून हात फिरवताना मी त्याला पहिले होते. त्याला थोडी प्रायवसी देण्यासाठी मी चेंजिंगरूममध्ये जात दरवाजा बंद केला आणि तिसरा ब्रा आणि पॅन्टीचा रंगीबेरंगी सेट चढवला.

हा सेट बाकी दोन सेटच्या मानाने कमी ट्रान्सपेरंट होता पण हा तीन सेट मधील सर्वात भडक सेट होता. वेगवेगळे कलर मिक्‍स केल्याने तो जास्तच आकर्षक वाटत होता. मी तो घालून बाहेर आली आणि रवी आ वासत माझ्याकडे पाहत राहला कारण ती भडक ब्रा आणि पॅन्टी कदाचित त्याला भरपूर आवडली होती.

फोटो काढत असताना त्याने मला विचारले,

“मम्मी या ब्राचा हुक लावलास वाटते स्वत:?”

मी आपली चोरी त्याने बरोबर पकडली आहे हे जाणले आणि सारवा सारव करत त्याला उत्तर दिले,

“अरे त्याचे काय आहे तू नेहमी मी हे सेट घालताना घरी असलास तर ठीक आहे नाहीतर मला स्वत:लाच हुक लावावा लागणार म्हणून मी ट्राय केला आणि हुक लागला.”

यावेळी त्याने माझे फोटो जरा जास्तच काढले. फोटो बघत असताना मी त्याला सांगितले,

“अरे तू दोन फ्रेंची घेतल्यास त्या ट्राय करून बघ आता.”

“नको राहू दे गं. त्याची काही गरज नाही आहे. त्या मला बरोबर होणार.”

यावर मी त्याला फोर्स करत म्हटले,

“अरे कमीत कमी मी ती शेवटची तुझ्यासाठी सिलेक्ट केलेली या ब्रा सारखी भडक मल्टीकलरची फ्रेंची तरी घालून दाखव मला.”

“मम्मी इथे नको. राहू दे. तुझी मैत्रिण येईल.”

“वाह रे वाह. मी इथे तुला तू सिलेक्ट केलेले सगळे सेट घालून तुला दाखवले आणि तू मी सिलेक्ट केलेली एक फ्रेंची घालू शकत नाही. माझी मैत्रिण यायला अजून वेळ आहे.”

यावर रवी नाइलाजाने माझ्या समोर फ्रेंची घालायला तयार झाला आणि चेंजिंगरूममध्ये गेला.

अवघ्या एका मिनिटात तो पटकन ती भडक फ्रेंची घालून बाहेर आला. ती त्याच्या मापाची होती पण प्रॉब्लेम एवढाच होता की मी मगासपासून त्याच्यासमोर सादर केलेल्या लिंगरी शोमुळे सकाळपासून तीन वेळा फुत्कार सोडलेला त्याचा एनाकोंडा त्याच्या फ्रेंचीच्या डाव्या बाजूला पसरला होता आणि त्याच्या फ्रेंचीमधून तो अर्ध्यापेक्षा जास्त बाहेर पडला होता.

नालायक त्या तशाच अवस्थेत बाहेर आला होता. त्याचा अर्धवट बाहेर डोकावणारा एनाकोंडा पाहून माझ्या मैनेने आपले रडगाणे परत सुरू केले होते.

“काय चाललेय काय तुम्हा मायलेकांचे?”

अचानक असा आवाज कानावर पडल्यावर आम्ही दोघांनी घाबरून त्या आवाजाच्या दिशेने पाहिले तर दरवाजात माझी मैत्रिण उभी होती आणि ती आळीपाळीने आम्हा दोघांकडे पाहत होती. स्पेशली तिचे लक्ष रवीच्या त्या भडक फ्रेंचीमधून बाहेर डोकावणार्‍या ताठर एनाकोंडाकडे जास्त होते.

अचानक ती कधी आली ते आम्हा दोघांनाही समजले नव्हते. शेवटी आमची चोरी पकडली गेली होती आणि आता डोके ठिकाणावर ठेवून काम करावे लागणार होते. इकडे पॅनिक झालेला रवी चेंजिंगरूममध्ये पळाला होता आणि त्यामुळे माझे काम अजून सोप्पे झाले होते.

“काय झाले गं? काही नाही चाललेय आमचे.” मी त्या गावचीच नाही असा आव आणत तिला विचारले.

“जास्त भोळी बनू नकोस. या अशा ब्रा आणि पॅन्टीमध्ये तू आपल्या मुलासमोर काय करत आहेस?” तिच्या आवाजात थोडी जबर होती.

“काय करते म्हणजे? त्याने माझ्यासाठी सिलेक्ट केलेले काही ब्रा आणि पॅन्टीचे सेट मी त्याला ट्राय करून दाखवते आहे.” मी निर्लज्जाप्रमाणे तिला उत्तर देत म्हटले.

“ते मला दिसते आहे पण आपल्या मुलासमोर असे काही करणे तुला शोभते का?”

“ओह कम ऑन राधिका. ही एकविसावी सेन्चुरी आहे आणि यात अशा गोष्टी काही गैर नाहीत. मी केवळ त्याला ब्रा आणि पॅन्टी घालून दाखवत होते. बस आणि काही नाही.” मी माझी बाजू मांडत म्हटले.

“ते मीही बघतेय की तू अशा भडक अंतर्वस्त्रांमध्ये त्याच्या समोर उभी आहेस ते. पण त्याच्या फ्रेंचीमधून बाहेर पडलेले त्याचे कॉक मात्र तुला स्पष्टपणे दिसत होते त्याचे काय? तुम्हा मायलेकांमध्ये नक्की चालले काय आहे??”

तिने ‘कॉक’ या शब्दावर दिलेल्या जोरामुळे मला विषय फिरवण्याची ओपनिंग भेटली आणि मी लगेच टॉपिक चेंज करत तिच्याजवळ जात तिला दबक्या आवाजात म्हटले,

“राधे तू ही त्याचा कॉक पाहिलास ना? बघितलास ना किती मोठा आहे ते??”

“हो गं. हातभर लांब असावा. माझ्या छकुलीला तर बघून पाणी सुटलेय.” तीही मला हवा तसा रिस्पॉस देत म्हणाली.

तसे मी तिला थोडे खरे सांगत म्हणाली,

“राधे खरे सांगू काल रात्री मी त्याला कॉक हलवताना रंगेहाथ पकडले आणि तेव्हापासून माझ्या डोळ्यांसमोर त्याच्या कॉकची मोठी प्रतिमा राहून राहून येतेय आणि त्याच उत्तेजनेत मी त्याला या अशा भडक ब्रा आणि पॅन्टीचा शो दाखवतेय. तुला माहितीय ना मी गेली दहा बारा वर्षे कॉक माझ्या पुच्चीत तर सोड पण दर्शनही नाही घेतलेय आणि आज अचानक दिसलेय तर माझा ताबा सुटलाय.”

मी थोडे फार इमोशनल होत माझे वाक्य संपवले. तसे मा‍झ्या खांद्यावर हात ठेवत राधिका मला म्हणाली,

“सनी मी तुझ्या भावना समजू शकते. पण आपल्या समाजात हे पाप आहे.”

यावर मी तिला म्हटले,

“अगं केवळ त्याच्या नग्न लिंगाचा नजारा पाहलाय. मी काही त्याच्याकडून माझी पुच्ची रगडून नाही घेतलीय उगाच काही गैरसमज नको.”

“अगं पण ज्या तऱ्हेने तुम्ही एकमेकांना आपल्या सेक्सी अवयवांचे दर्शन घडवताय त्यावरून तो क्षण नक्कीच दूर नाहीय ज्या वेळी तू त्याच्या भल्या मोठ्या कॉकला पुच्चीत घालून घेत त्यावर उठबशी काढशील.” राधिका आपली काळजी मला सांगत म्हणाली.

“हो राधे. मी समजू शकते. पण मी स्वत:वर कंट्रोल ठेवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतेय. जे होईल ते बघू नंतर.”

आणि तेवढ्यात रवी चेंजिंगरूममधून बाहेर आला आणि आम्हाला आमचे संभाषण थांबवावे लागले.

आत चेंजिंगरूममध्ये जात मी सुटकेचा निश्वास सोडला कारण आपली पकडली गेलेली चोरीही मी राधिकाकडून खपवून घेतली होती. चेंज करून मी बाहेर आले तर रवी आणि राधिका कुठल्या तरी विषयावर बोलत बसले होते. राधिका चोरून मध्ये मध्ये त्याच्या शॉर्टमधील तंबूकडे पाहत होती. मी बाहेर येत तिच्याकडून बिल घेत तिला पैसे दिले.

तसे राधिकाने माझ्या पिशवीत गुपचूप एक सेट टाकला आणि म्हणाली,

“हा एक सेट सनी तुझ्यासाठी माझ्या तर्फे फ्री. आवडेल तुला बघ.”

“हा कशाला गं. याचे पैसे सांग.” मी राधिकाला सेट परत देत म्हटले.

तसे तिने तो परत माझ्या पिशवीत टाकला आणि म्हणाली,

“ठेव गं सनी. ट्राय करून बघ. आवडला तर ठेव नाहीतर परत कर आणि घरी जाऊनच ट्राय कर नाहीतर परत कुठल्या तरी दुकानात ट्राय करत बसाल.”

तिने मारलेला टोमणा मला समाजाला होता आणि त्याला उत्तर देत मी म्हणाली,

“डोंट वरी राधे. तुझे हक्काचे दुकान असताना मला दुसर्‍या शॉपमध्ये जायची गरज नाही.”

“एनी टाइम सनी तुझ्यासाठी माझ्या मैनेचे दार हमेशा खुले आहेत.”

हे वाक्य बोलताना तिच्या नजरेचा रोख रवीच्या शॉर्ट मधील तंबूकडे होता. तोही तिचे वाक्य ऐकून मनोमन खूश होत गालातल्या गालात हसत होता. यावर मी लटक्या रागाने तिला मारत तिथून निघाले तसे मला डोळा मारत तिने मला थम्सअपचा इशाराही दिला.

नाही म्हणायला तिने एका तऱ्हेने माझ्या इंसेस्टसाठी ग्रीन सिग्नल दिला होता आणि त्याच वेळी आपली पुच्चीही रवीचे लिंग आत घालून घेण्यासाठी रेडी आहे याचाही मला इशारा दिला होता. नकळत आपण काही पाप करतो आहोत ही मनातील भावना पूर्णपणे निघाली होती.

चालत आम्ही बाईक स्टॅन्डवर आलो. आता बाजारात वर्दळ थोडी वाढली होती आणि पुरुषांच्या वासनामयी नजरा मा‍झ्या अंगावर खिळल्या होत्या. रवीने मात्र घाईघाईने पिशव्या बाईकच्या हेंडलला अडकवल्या आणि आम्ही बाजारातून निघालो.

मी आले त्याच पोझीशनमध्ये त्याच्या पाठी बसले होते पण आता माझा हात आधारासाठी त्याच्या कमरेभोवती होता आणि माझे उभार मी जाणून बुजून त्याच्या पाठीवर घासत होते. एक वेगळे असे अनबिलीवेबल एडवेंचर आम्ही बाजारात उपभोगले होते.

इतका वेळ पब्लिकली आम्ही जो खेळ खेळलो होतो त्यामुळे मला माझी छकुली घासायची भरपूर इच्छा झाली होती आणि म्हणून रवीला मी म्हटले,

“राजा जरा लवकर चल. मला जोरात मुतायला झालेय.”

तसे आपला स्पीड वाढवत त्याने मध्येच आपला रूट चेंज केला. मी तो नक्की कुठे चाललाय हे त्याला विचारले पण तो सांगायला तयार नव्हता.

“जोरात मुतायला झाले तर थांबवू नये. मी तुला चांगल्या जागी घेऊन जातो.”

असेच उत्तर तो मला देत होता.

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!