विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले.

त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या डोक्यात गेली. खरेच हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात त्रासदायक सेक्स ठरणार हे मला समजून चुकले होते. कदाचित पहिल्या रात्री जेवढ्या वेदना झाल्या नाहीत तितक्या वेदना आज होण्याची शक्यता मला वाटत होती पण माझे मन त्या वेदनासाठी तयार होते कारण त्या संभोग सुखासाठी मला एक तप तळमळावे लागले होते.

मी माझ्या विचारांच्या धुंदीत असताना साहेबांनी आपल्या झुक झुक गाडीचा चांगलाच स्पीड पकडला होता. अविरत न थांबता जोरजोरात चित्कारत तो आपला लंड मा‍झ्या पुच्चीत आतबाहेर करत होता. असे वाटत होते की त्या लोखंडी रॉडचे घणाघती दणके तो माझ्या पुच्चीच्या भिंतीवर मारत होता.

इतक्या वर्षानंतर आत खराखुरा लंड असल्याने माझ्या पुच्चीच्या भिंतीही त्याला घट्ट जखडून घेत होत्या आणि बाहेर काढताना त्या घर्षणाने आणखिनच मजा येत होती. लंड आणि योनी चिकचिकीत असल्याने त्याला तो आत घुसवणे सोप्पे जात होते पण त्याच वेळी त्याचाही हा पहिला वहिला सेक्स असल्याने त्याला होणार्‍या वेदना त्याच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होत्या.

त्याच्या चेहऱ्याकडे लक्ष जाताच आमची नजरा नजर झाली आणि दणके देत देत त्याने माझ्या ओठांवर आपले ओठ टेकवत मला किस केले. जस जसे त्याच्या दणक्याचा वेग वाढत होता तस तसे मला होणार्‍या वेदनाची मला सवय होत होती. मीही माझे ओठ दाताखाली दाबत त्या वेदना सहन करत मादक सुस्कारे सोडत होती. झाल्यास माझी नखे त्याच्या छातीत रूतवत होते.

जवळ जवळ पाच एक मिनिटे त्या तशा पोझीशनमध्ये माझ्या पुच्चीला चांगलेच रगडून काढल्यावर रवीने आपला लंड माझ्या पुच्चीतून बाहेर काढला तसे मी त्याच्या समोर गुडघ्यांवर बसत त्याच्या लंडावर तुटून पडले. अधाशाप्रमाणे त्याचा तो माझ्या पुच्चीरसाने चिकचिकीत झालेला लंड मी तोंडात घेऊन चोखू लागले. तोही खाली झुकून माझे उभार दाबत मला हवे ते करू देत होता.

काही मिनिटे त्याचा लंड मनसोक्त चोखल्यावर मी बेडवर चढत एखाद्या कुत्रीप्रमाणे माझ्या गुडघ्यांवर आणि हातांवर त्याच्यासमोर बसले. त्यालाही माझा इशारा समाजाला आणि बेडवर चढत माझ्या पाठी येत त्याने आपला लंड माझ्या पुच्चीच्या दिशेने एडजस्ट केला.

त्याला माझ्या पुच्चीचा योग्य तो मार्ग दाखवत मी त्याला ग्रीन सिग्नल दिला तसे त्याने एका दणक्यात लिंगाला आत घुसवले आणि न थांबता दणके देऊ लागला. “आह उउ औचऽऽ फाडून टाक माझी पुच्चीऽऽ तुझ्या आईची पुच्चीऽऽ” अशा शब्दांत मी मादक सुस्कारे सोडत त्याला प्रोत्साहन देत होते. तोही आता चांगलाच चेकाळला होता आणि फुल स्पीडमध्ये आपली कंबर हलवत लंड आत बाहेर करत होता.

त्याच्या समोर त्या तशा कुत्रीच्या पोझीशनमध्ये झवून घेताना माझ्या मनात क्षणभर माझ्या गांडीच्या भोकात त्याचा लंड घालून घेण्याची इच्छा झाली पण ती मी टाळली कारण आताच मला इतक्या वेदना होत होत्या तर त्या वर्जीन भोकात त्याचा एनाकोंडा घुसला तर त्याची काय हालत होणार हे जाणून मी माझ्या मनावर संयम ठेवला होता.

तो ज्या प्रमाणे मला झवत होता त्यावरून हा त्याचा पहिला सेक्स वाटत नव्हता कदाचित त्याच्याकडे असलेल्या बीपी क्लिप्स त्याने बऱ्याच वेळा पाहून सगळे ज्ञान आत्मसात केले होते वाटते. ते काहीही असले तरी आम्हा मायलेकांमधील हा पहिला सेक्स त्याच्या स्पीडमध्ये आतबाहेर होणार्‍या लिंगामुळे अजरामर होत होता.

मला जसे हवे होते तसेच तो करत होता. हा आता त्यासाठी मला होणार्‍या वेदना मला सहन कराव्या लागत होत्या पण म्हणतात ना ‘नो पेन, नो गेन’ ते ब्रीद वाक्य मी मनाशी पक्के करून ठेवले होते. जवळजवळ आठ दहा मिनिटे अविरतपणे त्या तशा डॉगी पोझीशनमध्ये मला झवल्यावर तो थकून पाठी बेडवर पहुडला. त्याच्या चेहर्‍यावर जमा झालेले घर्मबिंदू मला तो किती थकलाय याची जाणीव करून देत होते.

तो गप्प पहुडलेला पाहून मला लगेच काऊबॉय शॉटची आठवण झाली. तो शॉट मला भरपूर आवडायचा आणि ज्या पद्धतीने गेली पंधरा एक मिनिटे रवीने एखाद्या रानटी जनावराप्रमाणे मला झवले होते त्यावरून त्याला विश्रांतीची गरज होती. म्हणूनच मी त्याच्यावर चढून जर त्याला झवले तर सेक्सही कंटिन्यू होणार होता आणि त्याला अति आवश्यक विश्रांतीही भेटणार होती.

त्याच्या वेदनेने भरलेल्या चेहऱ्यावरून मला त्याला होणार्‍या वेदनेची कल्पना आली. लगेच त्याचा ताठ एनाकोंडा तोंडात घेत मी त्याला थोडे फार रिलॅक्स करू लागले. माझे चोखणे लवकर आटपत मी त्याच्या कमरेच्या दोन्ही बाजूला दोन पाय ठेवले तसे त्यालाही मी पुढे काय करणार याचा अंदाज आला.

आपले दोन्ही हात त्याने आधारासाठी वर केले तसे मी त्याच्या हातात हात गुंफत हळुवार माझी पुच्ची त्याच्या लंडावर टेकवली. हळूहळू करत मी त्याच्या लंडावर माझी पुच्ची सरकरत खाली बसले. थोडा वेळ तसेच बसत त्याच्या छातीवर झुकत मी त्याच्या ओठांवर ओठ टेकवले आणि किस केला. किस लवकर आटपता घेत मी हळूहळू वर उठत त्याच्या लिंगावर उठाबशी काढू लागले.

सुरवातीला थोडा त्रास जाणवला कारण मी स्वत:च जोरात माझ्या पुच्चीवर त्याचा लंड आपटवून घेत होती पण जसजसा वेग पकडला तस तसे मी जोरजोराने सुस्कारत तो काऊबॉय शॉट एंजॉय करू लागले.

रवीने एका हाताने मला आधार दिला होता आणि त्याचा दुसरा हात मा‍झ्या वरखाली हिंदकळणाऱ्या स्तनांवरून फिरत होता. नेहमी मला हा शॉट बीपीमध्ये बघताना त्या बायांचा हेवा वाटत असे पण आज त्या क्षणी मी स्वत: तो शॉट अनुभवत होते. माझ्या पोटच्या पोराच्या लिंगावर मी उठाबशी काढत होते.

किती वेळ मी वरखाली माझी बॉडी करत होते काय माहीत पण जस जसा माझा स्पीड कमी होऊ लागला तसे रवीला मी थकल्याचे जाणवले. नजरेनेच मला लंडावरून उठायचा त्याने इशारा केला. हळूच त्याच्या लिंगावरून मी उठत बाजूला बसले. तसे जोशात उठत त्याने मला त्याच्या अंगावर एखाद्या बाळाला उचलून घेतात त्याप्रमाणे घेत खालून माझ्या पुच्चीत लंड घुसवला.

आता मी त्याच्या बाहुपाशात होते आणि खालून तो माझ्या छकुलीवर जोरजोरात आघात करत होता. आमचा सेक्स सुरू होऊन आता पंचवीस एक मिनिटे झाली होती. इतका वेळ मी कधी माझ्या पुच्चीत डील्डोही घातला नव्हता. वेदना तर जबरदस्त होत होत्या पण बारा वर्षांचा उपवास सुटला या कामभावनेच्या नादात मी त्या वेदना विसरले होते.

झवता झवता काही वेळाने रवी अचानक मला म्हणाला,

“मम्मी माझ्या लंडात प्रेशर जाणवतोय. काय करू?”

“मेल्या काय करू म्हणजे काय? तुझे पाणी मला हवेय. एकतर अर्धा तासभर हेपून माझ्या पुच्चीला आग लावली आहेस आणि आता विचारतोस की काय करू म्हणून. आईऽऽ गं आउचऽऽ सोड तुझे पाणी त्याच भोकात ज्या भोकातून तू या जगात आलास. आहऽऽ आहऽऽ”

मी असे म्हणताच तो जोरजोरात मादक सुस्कारे सोडू लागला.

एव्हाना त्याचा धक्के देण्याचा स्पीडही वाढला होता. माझी पुच्चीही आता गळायच्या तयारीत होती तशी ती सुरवातीपासून पाझरत होतीच पण आज आयुष्यात पहिल्यांदा ती पुरुषाच्या लंडाबरोबर झडणार होती.

जे कामतृप्तीचे सुख मला इतकी वर्षे तरसवत होते तो क्षण जवळ आला होता. जोरजोरात मादक सुस्कारे देत रवीच्या सिलिंडरचा शेवटी स्फोट झाला. एका मागोमाग एक आपल्या वीर्याचे फवारे तो माझ्या पुच्चीत सोडू लागला. मीही त्याच वेळी झडत त्याच्या लिंगावर आपल्या पुच्चीरसाचा अभिषेक करू लागली.

मायलेकाचा हा अनोखा मिलाप जवळ जवळ मिनिटभर चालला. ज्या वेळी त्याचे लिंग आग ओकायाचे बंद झाले त्यावेळी मला आपल्या मिठीत ठेवत तो पाठी बेडवर पहुडला. मीही त्याच्या छातीवर आपले डोके टेकवत शांतपणे पहुडली.

नुकत्याच केलेल्या पेनफुल सेक्सच्या थकव्यामुळे एकमेकांच्या मिठीत आम्हा दोघांना कधी झोप लागली ते आम्हालाच कळले नाही. काही वेळाने आम्ही जागे झालो. डोळे उघडून मी बाहेर पाहिले तर बाहेर गडद काळोख पडला होता. किती वाजले होते काय माहिती.

हात लांब करून मी उशीजवळ ठेवलेला माझा मोबाईल उचलून पाहिले तर त्यात सात वाजले होते म्हणजे आम्ही तासभर एकमेकांच्या मिठीत चांगलीच झोप काढली होती. त्याचे मलूल पडलेले लिंग अजूनही माझ्या पुच्चीत होते आणि मनाला सुखावून जात होते. त्याच्या छातीवर पहुडलेल्या अवस्थेतच मी विचार करत होते की मा‍झ्या आयुष्यात चाळिशीनंतर का होईना मी पूर्णपणे मनसोक्त कामसुखाचा अनुभव घेतला.

तेवढ्यात रवीची झोप चाळवली आणि माझ्या शरीराभोवती असलेली आपली मिठी आणखी गडद करत रवीने मला विचारले,

“काय गं मम्मी काय झाले?”

“काही नाही राजा. माझी एवढी सेवा कधी ह्यांनी देखील केली नव्हती. आज तू मला ज्या प्रकारे ट्रीट करतो आहेस त्या प्रकारे माझ्या नवऱ्याने मला ट्रीट करायला हवे अशी माझी अपेक्षा होती पण तसे काही झाले नव्हते.”

असे म्हणताना मी थोडीफार इमोशनल झाली. ते पाहून रवी मला जवळ ओढत म्हणालो,

“मम्मी कदाचित त्या सेवेसाठीच माझा तुझ्या पोटी जन्म झाला असावा. आता मी तुला आयुष्यभर हवे ते सुख देणार.”

मी मान वर करून त्याच्याच कडे पाहत होते. आमची नजरानजर होताच मी आपसूकच माझा चेहरा वर करत त्याच्या ओठांवर ओठ टेकवले. एकमेकांची जीभ ओठांत घेत आमचे फ्रेंच किस चांगलेच रंगले. एकमेकांच्या ओठांपासून आमचे ओठ विलग झाले तेव्हा मायेने त्याच्या कपाळावर ओठ टेकवत मी त्याच्या कपाळाचे किस घेतले आणि म्हणाले,

“रवी थॅंक यु वेरी मच फॉर गिविंग मी सच वंडरफुल एंड पेनफुल एक्सपिरीयंस.”

मी मला होणार्‍या वेदनाही त्याला सांगत म्हटले. जरी मी चेहर्‍यावर दाखवत नसले तरी माझ्या पुच्चीत वेदनांचा आग डोंब उसळला होता.

“मम्मी भरपूर वेदना होतात आहेत का?” त्याने माझ्या शेवटच्या शब्दावर माझी काळजी करत विचारले.

“हो रे राजा पण ठीक आहे काही वेळाने कमी होतील.”

“ओके मम्मी. मला अचानक काय झाले कोणास ठाऊक माझ्या डोळ्यांसमोर त्या पोर्न क्लिपमधील रानटी सेक्स असल्याने मी तसेच करायचा प्रयत्न केला आणि तुझ्या चेहर्‍यावर वेदना असल्या तरी तुझ्या डोळ्यांत तृप्तीचे भाव होते म्हणून मीही माझा स्पीड कमी केला नाही. तू मला सांगायचे असते मी थोडा स्पीड कमी केला असता. पुढच्या वेळी मी हळूहळू करेन.”

यावर मी त्याच्यावर थोडेसे रागवत म्हटले,

“खबरदार नालायक जर पुढच्या वेळी हळू केलेस तर. उलटे आज तुझा पहिला सेक्स होता. आता तू वर्जीन नाही राहलास म्हणून मी तुला काही म्हटले नाही पण पुढच्या वेळी तू अजून जोरात दणके दिले पाहिजेत मला. एक गोष्ट लक्षात ठेव जितक्या जास्त वेदना एखाद्या स्त्रीला देशील तितकीच जास्त ती स्त्री एंजॉय करेल.”

मी माझे ज्ञान त्याच्यासमोर पाझरत म्हटले. तसे तो हसत नाटकीपणे म्हणाला,

“ओके कामगुरु आणखी काही टिप्स?” त्याच्या या उपमेवर मी सुखावले आणि खूश होत म्हणाले,

“एकतर मला कामगुरु म्हणण्यापेक्षा काममाता म्हणशील तर बरे होईल आणि मी वेदना दे म्हटले म्हणजे रानटी श्वापदाप्रमाणे सेक्स करून तिला रडव असे त्याचा अर्थ होत नाही. मगाशी जसे तू बरोबर मला जास्त वेदना होत होत्या त्या वेळी थांबून मला रिलॅक्स व्हायला वेळ देत होतास तसेच तुला स्त्रीचे मन ओळखून तिच्याशी रत व्हावे लागेल पण कधीही संभोग करताना जर तू तो स्त्रीच्या कलकलेने केलास तर तो नक्कीच यशस्वी होईल आणि ती स्त्री आयुष्यभर तुझी दासी बनून राहील.”

मी एका दमात त्याला कामसुखाचा मंत्र सांगत म्हटले.

“ओके मम्मी मी ह्या गोष्टी लक्षात ठेवीन.”

“हो रे राजा पण आता मला अंघोळीला जाऊ दे. संपूर्ण अंग चिकचिकीत झालेय तुझ्या या ऑईल मसाजमुळे.”

मी अंघोळीसाठी त्याच्या मिठीतून उठली. अगदी हळुवारपणे त्याचा मलूल पडलेला एनाकोंडा माझ्या योनीतून बाहेर काढला. नंतर त्याच्याकडे पाहत खाली झुकले आणि त्याच्यावर ओठ टेकवून किस केले.

“बघ मेला कसा शांत झोपलाय आता. कोणी म्हणेल की हा तापला की काय उत्पात करतो ते.” मी हाताने त्याच्या लिंगाला कुरवाळत म्हणाली तसे तो हसत मला म्हटला,

“मम्मी जास्त त्याला ओंजारू गोंजारू नकोस. उठून फणा काढला तर तुला लय भारी पडेल.”

यावर हसत मी म्हटले,

“एक माणूस भरपूरच लाडात आला आहे वाटते. चल दूर हो. मला अंघोळीला जायचयं.”

मी उठले आणि बाथरूममध्ये शिरले. गरम पाण्याचा शॉवर अंगावर घेताना आज झालेल्या सगळ्या घटना एक एक करून डोळ्यांसमोरून जात होत्या. मी डोळे बंद करून काल रात्रीपासून माझ्या आणि रवीमध्ये ज्या घटना घडल्या त्या आठवल्या. आई मुलात असे काही होणे हे आपल्या समाजात पाप समजले जाते असे असताना मी बिनधास्त आमचे सेक्स एडवेंचर एंजॉय केले होते.

आजच्या दिवशी बारा वर्षांपूर्वी रवीच्या वडि‍लांनी माझ्याशी काडीमोड घेतला होता. आज वेलेंटाइन्स डेला ऐन मा‍झ्या चाळिशीत रवीच्या रूपाने मला एक नवीन प्रियकर मिळाला आणि आमच्यातला हा खेळ चांगलाच रंगणार होता हे नक्कीच.

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!