विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन आला होता ती जागा मी कधी पहिली नव्हती.

खाडीच्या जवळ एक जंगल होते आणि ते जंगल पर्वतावर पसरले होते. त्यामुळे आम्ही जिथे होतो तिथून आम्हाला खाडीचा चांगला नजारा दिसत होता पण झाडाझुडपांमुळे आम्हाला कोणी पाहू शकत नव्हते. अशा एकांत जागी आणून रवीचा काय इरादा होता कोणास ठाऊक.

मी उतरल्यावर बाईक बंद करत रवीपण बाईकवरून उतरला.

“ही कुठली जागा आहे आणि इथे का आणलेस मला रवी?”

मी रवीला विचारले. तसे काही न बोलता त्याने मला बाईकवर परत बसवले आणि माझा एक पाय उचलून बाईकच्या हेंडलवर ठेवला आणि माझी साडी वर करत म्हणाला,

“मम्मी मगाशी माझ्या छोट्या भावाच्या अश्रूंची तू काळजी घेतलीस तशी आता तुझी मैना रडते आहे तर मला नको का काळजी घ्यायला.” असे म्हणत त्याने माझा डावा पाय खाली फुट-सपोर्टवर ठेवला.

आता माझे दोन्ही पाय मस्त फाकले गेले होते. साडी वर करत त्याने मला त्याच्या हिशोबाने एडजस्ट केले आणि माझ्यासमोर बसत माझी पूर्ण साडी परकरासकट वर करत मला एका हाताने पकडायला सांगितली. मा‍झ्या समोर खाली बाथरूमला बसतात तसे बसत त्याने प्रथम माझ्या पुच्चीचा नजारा डोळे भरून पाहिला.

त्या थंड वातावरणात माझी पुच्ची अजून तापली होती आणि जोशात पाझरत होती. चिकचिकीत झालेली माझी योनी पाहल्यावर रवीने आपला चेहरा माझ्या पुच्चीच्या दिशेने पुढे केला आणि जीभ बाहेर काढत माझ्या पुच्चीला स्पर्श केला.

त्या जादुई स्पर्शानेच मी इतकी उत्तेजित झाली की माझ्या उजव्या हाताची दोन बोटे योनीत घुसवत फुल फोर्समध्ये झडली. त्या जि‍भेच्या स्पर्शात जादूच तशी होती आणि एका तपानंतर माझ्या पुच्चीला पुरुषी स्पर्श झाला होता आणि तोही जिभेचा. म्हणूनच माझ्या भावना मी रोखू शकले नव्हते. फोर्समध्ये मी झडल्याने मा‍झ्या पुच्चीरसाच्या काही पिचकाऱ्या रवीच्या चेहर्‍यावर उडाल्या होत्या.

मी नॉर्मल झाल्यावर तो आपल्या उजव्या हाताचे मधले बोट माझ्या पुच्चीत घुसवत जिभेने माझी पुच्ची चाटू लागला. कुठे शिकला होता तो ती कला काय माहीत पण त्याच्या चाटण्याने मी मात्र भरपूर उत्तेजित झाले होते.

एखाद्या सराईत प्रमाणे तो आपली जीभ माझ्या पुच्चीवरून फिरवत होता आणि मीही आपल्या दोन्ही बोटांचा वापर करत त्याला जितकी पुच्ची खोलून देता येईल तेवढी देत होते. त्या तशा झाडाझुडपांत पुच्ची चोखण्याचे एडवेंचर मला भरपूर आवडले होते.

मध्येच आपल्या बोटांच्या चिमटीत रवी माझा पुच्चीदाणा अशा तऱ्हेने दाबत होता की मी अजून झडत होते. त्याचे ते स्किल पाहून त्याने सांगितल्याप्रमाणे तो खरेच वर्जीन आहे का? हा प्रश्न मला पडला होता.

मन भरल्यावर रवी उठून उभा राहला कदाचित त्याच्या पायांना त्या तशा विचित्र अवस्थेत बसल्याने रग लागली होती. उठून उभे राहत त्याने आपल्या शॉर्टची झिप खोलली. आत घातलेली माझी चड्डी खाली करत त्याने आपल्या एनाकोंडाला माझ्यासमोर मोकळे केले आणि हलवू लागला.

त्याचा इशारा मला समजला आणि मी बाईकवरून खाली उतरत त्याच्या समोर गुडघ्यावर बसले. त्यावेळी माझी साडी खराब होईल याचा विचारही माझ्या मनात नव्हता. खाली बसत मी माझ्या उजव्या हाताची मूठ त्याच्या लंडाभोवती पकडली तसे त्या स्पर्शाने तो थरथरला. मीही तो राकट स्पर्श पहिल्यांदाच हाताने एंजॉय करत होती.

आतापर्यंत कधी तरी चुकून स्पर्श झाला होता. मार्केटमध्ये माझ्या गांडीवर त्याच्या लिंगाचा स्पर्श अनुभवला होता पण त्याचे वीर्य पिताना मी केवळ माझ्या ओठांवर तो राकट स्पर्श अनुभवला होता. त्यामुळे आता मूठ आवळत मी ती त्याच्या लिंगावरून वर खाली करू लागली.

खरेच त्याचा लंड मोठा होता आणि जाडजूडही. माझ्या डाव्या हाताची मूठ माझ्या उजव्या हातावर ठेवत मी दोन्ही हातानी त्याचा लंड हलवू लागली. काल रात्री दोन वाजता मी त्याला लंड हलवताना आमच्या रूमच्या हॉलमध्ये पाहिले होते आणि आता सकाळी साडे अकरा वाजता मी स्वत:च त्याला त्याचा लंड हलवून देत होती.

त्याच्या चेहऱ्यावरील उत्तेजना स्पष्ट होती आणि तोंडाने गुरगुरत तो मादक सुस्कारे सोडत होता. लंड चोळताना मी मध्ये मध्ये वर पाहत डायरेक्ट त्याच्या नजरेत नजर मिसळत होती. काही मिनिटे लंड हलवल्यावर मी प्रथम त्याच्या सुपाड्यावर ओठाने किस केले आणि पुढच्याच क्षणी त्याच्या नजरेत नजर मिसळत जेवढा जाईल तेवढा लंड माझ्या तोंडात घेतला.

तो होताच एवढा मोठा की पूर्ण लंड काही मला तोंडात घेता आला नाही. पण जितका गेला त्यावर आपल्या तोंडातील लाळ पसरवत त्याला बाहेर काढले. आता ओल्या झालेल्या लिंगाला हाताने मसळण्यात भरपूर मजा येत होती. काही वेळ मूठ वरखाली केल्यावर मी परत त्याच्या एनाकोंडाला माझ्या तोंडात घेतले आणि त्याला ब्लो-जॉब देऊ लागले.

माझ्या मुलाला मी ब्लो-जॉब देतेय यावर माझा विश्वास बसत नव्हता पण ते सत्य होते त्याचे लिंग तोंडात घेत आत बाहेर करत होते. मध्येच हाताने त्याच्या गोट्या पकडून दाबत होते. तसे केले की तो उत्तेजनेने चेकाळत होता. मग मी मुद्दामहून त्याच्या गोट्या तोंडात घेत चोखत होती.

माझा ब्लो-जॉब तो देत असलेल्या मादक सुस्कार्‍यांवरून त्याला आवडल्याची पोचपावती देत होता. बराच वेळ मी त्याचे लिंग तोंडात घेऊन चोखत होते. मध्येच पूर्ण लिंगावरून जीभ फिरवत होते पण रवी काही गळायचे नाव घेत नव्हता.

कदाचित सकाळी आठपासून तीनदा गळाल्याचा तो परिणाम असावा पण त्यामुळे माझा पहिला वहिला ब्लो-जॉब चांगलाच लांबला होता. शेवटी मला चोखायाचे थांबवायला लावून तो जोरजोरात आपला लंड हलवू लागला तसे मी माझे तोंड खोलले आणि चातकाप्रमाणे त्याच्या वीर्याच्या धारेची वाट पाहू लागले.

त्या शेवटी आल्या आणि एक नाही तर बऱ्याच आल्या. मार्केटमध्ये मी ज्याप्रमाणे त्याचे वीर्य माझ्या तोंडात साठवले तसेच या वेळी ही साठवले आणि त्याच्या वीर्याचा लोड संपताच आरामात वीर्य गिळले. अवघ्या अर्ध्या पाऊण तासाच्या आत मला माझ्या मुलाचे वीर्य दोनदा प्यायला भेटले होते. त्याने कसे काय काढले होते कोणास ठाऊक पण आमचे मार्केट एडवेंचर मस्तच झाले होते.

वीर्य गिळल्यावर मी उठून उभी राहत साडी नीट केली. त्यानेही पुढचे पाऊल न टाकता आपला निपचित पडलेला लंड शॉर्टच्या आत कोंबला. बाईकवर बसून आम्ही घरचा रस्ता धरला. मी भरपूर खूश होते. भरपूर दिवसांनंतर मी अशी आनंदी होते आणि त्याचे कारण माझा मुलगा रवी, त्याचे ते मोठे लिंग आणि आमचे मार्केट मधील एडवेंचर होते.

बिल्डींगच्या पार्किंग लॉटमध्ये पोहोचलो तर त्याचे काही मित्र तिथे खेळत होते. त्यानी रवीला खेळायला यायला सांगितले पण त्याने परीक्षा आहे असे सांगत टाळले. अर्थात त्याच्या मित्रांच्या नजरा माझ्या सेक्सी साडीतील अंगप्रदर्शनावरून फिरत होत्या पण मी तिकडे दुर्लक्ष करत आम्ही आमच्या विंगमध्ये शिरत लिफ्टमध्ये शिरलो.

लिफ्टमध्ये शिरताच अचानक रवीला काय झाले कोणास ठाऊक पण मला आपल्या मिठीत घेत त्याने आपले ओठ माझ्या ओठांवर टेकवले. अकस्मात त्याने केलेल्या हल्ल्याने मीही बावरले कदाचित त्याच्या मित्रांची माझ्या सेक्सी शरीरावरून फिरणारी नजर त्याला उत्तेजित करून गेली होती. मीही आमचा फ्लोअर येईपर्यंत त्याला प्रतिसाद देत त्याचे ओठ चोखले.

आमचा फ्लोअर येताच मी त्याच्या मिठीतून निसटत सर्व पिशव्या उचलत आमच्या रूमच्या दिशेने निघाले. लॉक खोलून आत गेल्यावर दरवाजा बंद करण्या अगोदर रवीने परत मला मिठीत घेत किस करायला सुरवात केली. काही वेळ त्याला रिस्पॉस देत मी नंतर त्याला दूर सारले आणि म्हणाले,

“राजा पुरे झाले. दरवाजा उघडा आहे. बस झाले तुझे तोंडात तोंड घालणे. उशीर झालाय जेवण करायचेय.”

तसे शहाण्या बाळाप्रमाणे वागत त्याने दरवाजा बंद केला आणि पिशव्या घेऊन किचनमध्ये गेला. मीही आपल्या रूममध्ये जात साडी फेडली. ब्लाउज आणि परकर तसाच ठेवत मी फ्रेश होऊन बाहेर किचनमध्ये आले तर साहेब चेंज करून आपली आवडती लुंगी लपेटून पिशव्यांमधील समान बाहेर काढत होते तसे मी त्याला म्हटले,

“साहेब आमची चड्डी आम्हाला परत मिळेल का? आता तू दुसरी चड्डी घालू शकतोस.”

यावर ‘देतो हा’ म्हणत त्याने माझ्याकडे पाठ करत आपली लुंगी वर करत मला त्याच्या गोऱ्यापान गांडीचा नजारा दाखवत माझी चड्डी काढली आणि माझ्याकडे भिरकावली. मीही ती झेलत त्याच्या समोर माझा परकर वर करत त्याला माझ्या पुच्चीचे ओझरते दर्शन घडवत ती घातली.

त्यानंतर जेवण करेपर्यंत आम्ही एकमेकांशी चावट संभाषण करत होतो. एकमेकांना आपल्या शरीराच्या भागांचे दर्शन घडवत मध्येच उत्तेजना अनावर झाली की एकमेकांच्या मिठीत जात किसही करत होतो. मला तर मी नुकतेच नवी लग्न झालेली तरुणी झाल्याप्रमाणे वाटत होते. तीच उत्तेजना मी रवीच्या सान्निध्यात अनुभवत होते. सगळी तयारी करून चिकन शिजवायला ठेवेपर्यंत दोन वाजले होते.

रवी मला मदत करून थकल्यावर बाजूच्या चेअरवर बसत म्हणाला,

“मम्मी आपण सोबत लंच करूया ना.”

तसे मी त्याच्याकडे पाहत त्याला एक मादक स्माईल देत म्हटले,

“म्हणजे काय? आपण अलग अलग जेवतो का?”

“तसे नाही गं. माझा अर्थ असा होता की स्पेशल लंच, लाईक कँडल लाईट लंच.”

तो आपले विचार माझ्या समोर मांडत म्हणाला. तसे मी हसत म्हटले,

“साहेब कँडल लाईट डिनर असतो, लंच नाही आणि या उजेडात कँडल लावून तू करणार काय?” तसे थोडे नाराज होत तो म्हणाला,

“मम्मी अंधार तर पडदे सरकवून करता येईल पण काही तरी वेगळे विचार कर ना.”

“आणि ते का बरे?”

“कारण आज वेलेंटाइन्स डे आहे म्हणून.”

“अरे बाबा तूच काय तो विचार कर मला तर काही सुचत नाहीय.”

यावर मला एक आयडीया सुचवत रवी म्हणाला,

“मम्मी साडी घाल ना मी मस्त कोट घालतो.”

यावर त्याला स्पष्ट शब्दांत नकार देत मी म्हटले,

“अरे राजा साडी घालण्याची ताकद मा‍झ्यात नाहीय. एक तर दोन वाजलेत आणि पोटात कावळे काव काव करताहेत. सॉरी.”

मला खरेच भरपूर भूक लागली होती आणि कधी एकदा जेवतो असे झाले होते.

“मग काय करणार मम्मी?” तो हार मानत म्हणाला.

“तूच विचार कर. प्रस्ताव तुझा होता. मला काही सुचत नाहीय.”

मी हात वर करत म्हणाले तसे परत थोडा नाराज होत तो म्हणाला,

“असे काय करते मम्मी. काही तरी आयडीया दे ना.”

“मला खरेच काही सुचत नाहीय.”

“कम ऑन मम्मी.”

यावर मी विचार करत म्हटले,

“नाही काही सुचत रे. असेच जेवूया. काय प्रॉब्लेम आहे?”

“मम्मी आज वेलेंटाइन्स डे आहे. काही तरी स्पेशल करायचे.”

तो परत आपली वेलेंटाइन्स डेची री ओढत म्हणाला.

“ते तर आपण सकाळपासून करतो आहोत आणखी काय स्पेशल करायचे. सकाळपासून आपल्यात अशा काही गोष्टी घडल्यात ज्या कोणाला सांगितल्या तरी त्यांचा विश्वास बसणार नाही आणि आता काय कपडे काढून जेवायचे का?”

मी नकळत बोलून गेले आणि माझे वाक्य उचलून धरत रवी म्हणाला,

“वॉव गुड आयडीया. आपण नागडे जेवलो तर?”

त्याच्या या प्रस्तावाला मी नकार देत म्हटले,

“नाही हा रवी. सकाळपासून आपल्यात जे काही होतेय ते उत्तेजनेच्या भरात होतेय पण मायलेक आहोत. हे पाप आहे आणि आपल्याला आपल्या सेक्सुअल फिलिंग्सवर कंट्रोल ठेवायला हवा नाहीतर अनर्थ होईल.”

मा‍झ्या या वाक्यावर रवी नाराज झाला आणि गप्प बसला. तसे त्याला चियरअप करण्यासाठी मी म्हटले,

“मी नेकेड लंचला नाही म्हटलेय. पण तू दुसरी कुठली आयडीया शोधू शकतो.”

तसे त्याची काळी खुलली आणि तो म्हणाला,

“व्हाय नॉट इनरवेअर लंच.”

“म्हणजे काय रे?” मी त्याला त्याच्या लंचचा अर्थ विचारला.

“अगं मम्मी सिम्पल. आज सकाळीच तू तीन सेट ब्रा आणि पॅन्टीचे खरेदी केलेस आणि माझ्याकडे ही नवीन फ्रेंची आहे. आपण त्यातली एखादी घालू आणि लंच करू.”

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!