विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या शॉर्टमध्ये तयार झालेल्या तंबूवर असल्याचे ही नोटीस केले होते.

“रवी एक काम कर तू जाऊन चिकन घे आणि तो पर्यंत मी काही चांगली मासळी मिळते का ते पाहते.” मी त्याला माझा प्लॅन सांगत म्हटले.

“ओके मम्मी. सुरमई किंवा झिंगा बघ मस्त फ्राय करून खाऊया.”

त्याच्या तोंडाला सुटलेले पाणी पाहून मी हसत म्हणाले,

“ओके बघते. तू चिकनचे तुकडे करताना लेगपीस तसेच ठेवायला सांग. दोघांसाठी दोन लॉलीपॉप होतील. आज लॉलीपॉप खायचा मूड आलाय.” मी इशार्‍यानेच त्याच्या शॉर्टकडे बघत म्हणाले.

“हो मम्मी खाऊन तर बघ एकदा तू लॉलीपॉप. मजा येईल तुला.” तोही माझ्या डबल मिनिंग वाक्याला तसेच उत्तर देत म्हणाला.

“हो रे खावा तर लागणार आहे. बरेच दिवस झालेय लॉलीपॉप खाऊन. लय भारी आहे लॉलीपॉप.” मी मा‍झ्या डोळ्यांसमोर त्याचा वीर्य गळणारा लॉलीपॉप आणत म्हटले.

“ओके मम्मी. मी घेऊन येतो चिकन.”

“ओके मी फिश मार्केटमध्ये आहे.”

असे म्हणत तो उड्या मारत चिकन शॉपमध्ये गेला आणि मी फिश मार्केटमध्ये घुसले.

आत घुसताच सगळ्यांच्या नजरा माझ्यावरच टिकून होत्या. जरी आम्हाला त्या एरियात राहायला येऊन सहा महिने झाले असले तरी माझ्या मनमिळाऊ आणि बोलक्या स्वभावामुळे माझ्या बऱ्याच मैत्रिणी झाल्या होत्या. त्यांच्यापैकी कोणी आता इथे मार्केटमध्ये मिळू नये हीच मी मनोमन कामना करत होते. स्पेशली आमच्या सोसायटीमधल्या माझ्या मैत्रिणी. म्हणूनच नेहमीच्या जवळच्या मार्केटमध्ये न जाता मी रवीला थोडे दूर मार्केटमध्ये आणले होते.

थंडी असल्याने मार्केटमध्ये माशांचा भाव थोडा ताठ होता. एका मासेवालीकडे चांगल्या मोठ्या कोळंब्या होत्या, पण ती एक पैसा कमी करायला तयार नव्हती. तिच्याशी पैशावरून वाद घालत असताना रवी चिकन घेऊन आला.

“काय झाले मम्मी?”

“काही नाही रे. हिला सांगितले दे सगळ्या कोळंब्या. हजाराला घेते तर बाराशेचा भाव घेऊन बसलीय.”

यावर तो त्या मासेवालीची मिन्नती करत म्हणाला,

“दे ना गं. हजाराला बरोबर आहेत. हवे तर पन्नास रुपये घे वर.”

त्याच्या या मिन्नतवारीला ती मासेवाली लगेच तयार झाली आणि म्हणाली,

“घे बाई. तुझ्या पोराकडे बघून देते मी.”

ती असे म्हणाली खरी पण त्या तरुण मासेवालीचा मा‍झ्या पोरापेक्षा त्याच्या शॉर्टमधील तंबूवर जास्त लक्ष होते. मला तिचा राग येत होता पण मी काही करू शकत नव्हते. कोळंबी सोलत असताना त्या रंडीचे डोळ्याच्या कडेने रवीकडेच लक्ष होते.

मार्केटमध्ये एका कोपऱ्यावर ती बसली असल्याने आजूबाजूला वर्दळ थोडी कमी होती. कोळंबीच्या जागी तिने दुसरा वाटा लावायच्या अगोदर ती जागा साफ करण्यासाठी पाणी ओतले आणि नेमके ते तिथे उभ्या असलेल्या रवीच्या शॉर्टवर पडले.

जरी तिने ती जागा साफ करण्याच्या उद्देशाने पाणी ओतले असले तरी तिने ते मुद्दामहून केले हे मला समजले होते कारण आपल्या बादली मधील खराब पाणी न ओतता तिने एका दुसर्‍या बादली मधील स्वच्छ पाणी ओतले होते पण त्यामुळे रवीची शॉर्ट चांगलीच ओली झाली.

मीही नॉर्मल रिएक्शन म्हणून हातातील रूमालाने त्याची शॉर्ट साफ करू लागली. माझ्या त्या स्पर्शाने त्याचा सेमी इरेक्ट असा नागोबा पूर्ण फणा काढून उभा राहला आणि त्याचा शॉर्टमध्ये टेंट तयार होऊ नये म्हणून मी हळूच त्याच्या शॉर्टमध्ये डाव्या बाजूला तो एडजस्ट केला.

एका परक्या बाई समोर असे करताना मला प्रचंड उत्तेजना जाणवत होती आणि रवीही उत्तेजनेने थरथरत होता. ती मेली मासेवाली आम्हा मायलेकांतील हा अजब गजब खेळ तोंड आ वासून पाहत होती. मला ते जाणवताच मी माझ्या रूमालाने त्याची शॉर्ट सुकवणे थांबवले आणि रागाने मासेवालीकडे पहिले. तशी ती निर्लज्जपणे म्हणाली,

“बाय तुझी मासळी लय मोठी आहे गं.”

“असेल तुला काय करायचे आहे त्याचे. तू कोळंबी सोलून दे.”

मी तिला रागाने उत्तर दिले. तसे मला टोमणा मारत ती म्हणाली,

“मी तेच करतेय पण नाही म्हटले मायलेकांत भरपूर प्रेम आहे.”

“आहेच मुळी. तुला काय करायचेय?”

“मला काही नाही करायचेय. पण तुमच्या मुंशीला पाहून माझी कोळंबी पाणी सोडतेय त्याचे काय?”

“मग बोट घाल आणि साफ कर तिला.”

मीही तिला बिनधास्त उत्तर देत होते आणि आमच्या अशा संभाषणाने रवी मात्र भरपूर उत्तेजित झाला होता. त्या मासेवालीच्या घाणेरड्या नजरेपासून लपविण्यासाठी मी रवीला माझ्या पाठीमागे उभे राहायला सांगितले. तोही नालायक मला खेटून उभा राहला जेणेकरून माझ्या गांडीला त्याच्या ताठर लंडाचा स्पर्श होत होता. आपला नजारा बंद होताच मासेवालीने गुपचूप कोळंबी सोलून दिली आणि मी तिला पैसे देऊन तिथून निघाले.

बाहेर आल्यावर जाणवले की मार्केटमध्ये गर्दी वाढली होती आणि रवीच्या शॉर्टमधील एका बाजूला पसरलेला एनाकोंडा कोणाचेही लक्ष वेधून घेऊ शकला असता म्हणून मी त्याला माझ्या पाठीमागे चालायला सांगितले. तोही आज्ञाधारक मुलाप्रमाणे माझ्या पाठीमागे चालू लागला.

एका म्हातार्‍या भाजीवालीकडे भाजी घेत असताना मी खाली वाकून भाजी निवडताना साहेब पाठीमागेच उभे होते आणि वाकल्याने माझ्या गांडीचा त्याच्या लंडाला स्पर्श झाला. मीही मुद्दाम गांड त्याच्या लंडावर घासत तो स्पर्श एंजॉय केला.

भेंडी नीट पाहून घ्यायच्या निमित्ताने मी त्या तशा झुकलेल्या अवस्थेत माझी गांड त्याच्या त्या ताठ लंडावर बराच वेळ घासली. त्या स्पर्शाने माझी मैना उत्तेजित होऊन पाझरू लागली होती. त्यानंतर चालताना मध्ये मध्ये मी मुद्दामहून थांबायचे आणि त्यामुळे पाठी मागून येणारा रवी माझ्या अंगावर आदळायचा. त्यामुळे त्याच्या लंडाचा ताठरपणा माझ्या गांडीवर घासला जायचा आणि मला मजा वाटायची.

मी अशा प्रकारे त्याच्या लिंगाचे स्पर्शसुख अनुभवत असल्याचे पाहून नंतर तर तो स्वत:च चालताना गर्दीचा फायदा घेत माझ्या गांडीवर आपला लंड घासत होता. एकंदरीत आम्ही आमचा बाजारहाट चांगलाच उत्तेजित होत एंजॉय करत होतो.

हे सर्व करताना आजूबाजूला लोकं आहेत आणि आम्ही पब्लिकमध्ये असे काही करतोय याचा आम्हाला विसर पडला होता. अहो विसर काय म्हणतेय मी, आम्ही जाणून बुजून त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले होते कारण पब्लिकमध्ये असे काही करायचे धाडस आम्हाला भरपूर मजेशीर वाटत होते.

शेवटी एका दुकानात आम्ही गरम मसाले घ्यायला शिरलो. तिथे एक म्हातारी गल्ल्यावर बसली होती त्यामुळे मला माझ्या डोक्यात आलेली एक युक्ती आरामात पूर्ण करता येणार होती.

मला हवे ते शोधत असताना रवी मात्र संधी साधून मला पाठी मागून चिपकला होता आणि माझ्या गांडीवर आपला लंड जोरात घासत होता. त्याला मी डोळे मोठे करून तसे नको करू म्हणून सांगितले तरी त्याचे तेच सुरू होते. मी जरी रवीला तसे करायला मनाई करत असली तरी मलाही तेच हवे होते. त्याच्या जोरजोरात लंड घासण्याने मी मात्र उत्तेजित होत होते. मध्येच त्याच्याकडे पाहत मी त्याला स्माइलही देत होते.

म्हातारीचे लक्ष नाही पाहून मी आजूबाजूला कोणी नाही याची खात्री करत माझा उजवा हात पाठी नेत गुपचूप त्याचा लंड पकडला आणि शॉर्टवरून घासू लागली. अहाहाऽऽऽ काय मजा येत होती म्हणून सांगू. कुठला तरी तिसरा व्यक्ती उपस्थित आहे आणि आपण त्याच्या उपस्थितित असे काही अश्लील चाळे करतोय आणि तेही पोटच्या पोराशी या विचारानेच आम्ही दोघे उत्तेजित झालो होतो.

मी माझ्या डाव्या हाताने त्या म्हातारीला काय खरेदी करायचे आहे ते दाखवत होते आणि उजवा हात पाठी ठेवत रवीचा ताठर लंड शॉर्टवरून चोळत होती. मध्येच मी हळूच त्याच्या शॉर्टची झिप खोलली आणि मा‍झ्या तोंडून मादक सुस्कारा निघाला. तसे अचानक म्हातारी पाठीमागे वळली. त्यामुळे मला त्याचे लिंगमर्दन थांबवावे लागले आणि नाइलाजाने रवीला आपली झिप बंद करावी लागली होती.

तिचा हिशोब करत आम्ही बाहेर पडलो. आम्हा दोघांच्या चेहर्‍यावर एक चावट हास्य होते. एकमेकांशी संवाद न साधता केवळ इशार्‍यानेच एकमेकाला चेतवत आम्ही आमचा तो अनोखा सेक्स गेम एंजॉय करत होतो आणि तेही पब्लिक शॉपमध्ये. दुकानातून बाहेर पडल्यावर समोरचे हॉटेल पाहून मी रवीला म्हटले,

“रवी इथे भजी चांगली मिळतात चल खाऊया. भूकही लागलीय. भरपूर शॉपिंग केली आज.”

तोही माझ्या मागोमाग हॉटेलमध्ये शिरला. रविवार असल्याने थोडी गर्दी कमी होती. त्यात एका कोपर्‍यातील जागा पाहून रवी मला म्हणाला,

“मम्मी, ती जागा बघ कोपर्‍यात तिथे जाऊया “

माझा मुलगाही आमच्या त्या अनोख्या सेक्स एडवेंचरमुळे मस्तच तापला होता. मी त्याला स्माईल देत त्याने सिलेक्ट केलेली जागा मला पसंत असल्याचे अनुमोदन दिले.

तिथे जाऊन बसल्यावर एक वेटर धावतच तिथे आला. आम्ही दोन कप चाय आणि दोन डिश भजांची ऑर्डर दिली. ऑर्डर घेताना मेल्या वेटरचे माझ्या साडीच्या पदराआड दिसणाऱ्या खजिन्याकडेच लक्ष होते.

भजी खाता खाता आमच्या इकडच्या तिकडच्या वायफळ गप्पा सुरू होत्या. मी गप्पा मारताना बाहेर रस्त्यावर पाहत होती तेव्हा बाजूला चिकटवलेल्या मसाजच्या एड कडे माझे लक्ष गेले. वेगवेगळ्या मसाजची ती एड होती. त्यात फुट मसाज वाचताच माझ्या डोक्यात एक सेक्सी आयडीया आली.

मी आजूबाजूला पाहीले तर हॉटेलमध्ये तशी गर्दी कमी होती आणि आमची कोपऱ्यातील सीट होती. टेबल खाली आम्ही काहीही केले तरी कोणाला दिसणार नव्हते. मी हळूच माझा उजवा पाय चप्पलमधून बाहेर काढला आणि थोडे वर उठत साडी थोडी वर घेतली तसे रवीही मी काय करतेय ते आश्चर्याने पाहू लागला.

आता मला मी जे काही करणार होते त्याच्यासाठी कम्फर्टेबल वाटत होते. आजूबाजूला पाहत मी हलकेच रवीच्या पायावरून माझा उजवा पाय फिरवू लागले. अचानक झालेल्या स्पर्शाने तो दचकलाच पण जेव्हा त्याला तो पाय माझा आहे हे समजताच त्याने माझ्याकडे पहिले आणि नजरेनेच ‘मी काय करतेय?’ विचारले. तसे मीही नजरेनेच त्याला शांत बसून खाता खाता मी जे काही करणार ते एंजॉय करायला सांगितले. तोही मग शांत झाला.

मी हळूहळू माझा पाय त्याच्या पायावर वरखाली फिरवत वर चढू लागले. त्यालाही माझा इरादा समजला आणि आपले पाय फाकवत परवानगी दिली.

टेबलमधील अंतर कमी असल्याने मला आरामात मा‍झ्या पायाने त्याला मसाज देता येत होता. हळूच मी पाय वर करत त्याच्या मांड्यांच्या मध्ये पोहोचले. जसे मी पायाने त्याच्या लंडाला स्पर्श केला तसे तो त्या स्पर्शाने थरथरला आणि नकळत आपले डोळे बंद करत त्याच्या तोंडून “हाय रेऽऽ आईऽऽ गं स्स्सऽऽ” असा मादक सुस्कारा निघाला.

भानावर येताच त्याने डोळे उघडून आजूबाजूला पहिले तर त्याचा तो सुस्कारा माझ्याशिवाय कोणालाही ऐकू गेला नव्हता. सगळे आलबेल आहे हे पाहत त्याने माझ्याकडे पाहिले तर मी त्याला एक मादक स्माईल दिले.

आता मी त्याच्या शॉर्टमध्ये एका बाजूला पसरलेल्या त्याच्या एनाकोंडावरून आपला पाय घासत त्याला फुट मसाज देत होती. असा प्रकार मी बीपी क्लिप्समध्ये पाहिला होता पण एखाद्या हॉटेलमध्ये अशा प्रकारे मी माझी फुट फेंटेसी पूर्ण करेन असे मला माझ्या वाईल्ड ड्रीम्समध्ये देखील वाटले नव्हते. पण शेवटी तो दिवस माझ्यासाठी आगळा वेगळा होता सकाळपासून आम्हा मायलेकांत जगावेगळ्या गोष्टी होत होत्या.

कदाचित आता माझ्या मनानेही मान्य केले होते की मला ते संभोग सुख हवेय. माझ्या पुच्चीला एका तपानंतर त्याच्या लंडाच्या विशालकाय दर्शनाने आग लागली होती आणि तिची आग शमवण्यासाठी रवीच्या ताठर लंडाचे पाणी त्यात गाळणे आवश्यक होते. म्हणूनच हळुवारपणे त्याला उत्तेजित करत मी ते आगळे वेगळे एडवेंचर अनुभवत होते.

हे सर्व प्लॅन नव्हते पण आपसूकच घडून येत होते. तोही रिलॅक्स झाला होता आणि मला हवे ते करू देत होता. शॉर्टवर त्याच्या लिंगावरून पाय फिरवत असताना आम्ही आणखी एका डिशची ऑर्डर केली. जेणेकरून आम्ही आमचे ते सेक्स एडवेंचर आणखी एंजॉय करू शकू.

पायाने मसाज करता करता मी हळूच त्याच्या लिंगावर दरवाजावर थाप मारतात तसे ठोठावल्यासारखे केले. त्यावर नजरेने त्याने मला मी तसे का केले ते विचारले. त्याला उत्तर म्हणून मी एक बटाट्याची भजी उचलत हळुवार त्याच्यावरील चण्याच्या पि‍ठाचा लेप काढला आणि त्याला दाखवले.

माझा इशारा त्याला समजला आणि त्याने एकदा आजूबाजूला पहिले. एव्हाना हॉटेलमधील गर्दी थोडी कमी झाली होती आणि ते पाहून रवीने हात टेबलखाली घेत हळूच आपली झिप खोलली. आत घातलेल्या फ्रेंचीमधील मुतायला बाहेर काढण्यासाठी असलेल्या जागेतून हळूच आपला लंड बाहेर काढला.

त्या ताठर एनाकोंडाला मोकळा केल्यावर रवी थोडा टेबलच्या आत सरकला कारण त्यामुळे त्याचा ताठ एनाकोंडा कोणाला दिसू शकत नव्हता. मी त्याच्या मोकळ्या झालेल्या लंडावर पायाने मसाज करायला सुरवात केली होती. काय मस्त फिलिंग होते म्हणून सांगू.

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!