विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती.

असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे. मार्केटला जातानाही मी माझीच कार वापरायचे. म्हणूनच चकित होत तो माझ्याकडे पाहत म्हणाला,

“मांसाहेब तुम्ही आमच्या बाईकवर येणार. आज सूर्य कुठे उगवला?”

“तुझ्या रूममध्ये! मगाशी मस्तपैकी सनलाइट येत होता तुझ्या रूममध्ये!! चार पाच मिनिटे मी मस्त सनबाथ घेतला.”

मी हसत मुद्दामहून त्याला चेतवण्यासाठी सकाळी त्याच्या रूममध्ये घेतलेल्या सनबाथची त्याला जाणीव करून देण्यासाठी म्हटले. माझे वाक्य ऐकल्यावर चकित होत त्याने मला विचारले,

“कधी मगाशी माझ्या रूममध्ये? मी कुठे होतो??”

“तू मेल्या झोपला होतास. तुला उठवायला आले आणि पडदा खोलला तर मस्त सूर्यप्रकाश अंगावर आला आणि मग काही मिनिटे एन्जॉय केला सनबाथ.”

आपण काहीतरी मिस केले असे भाव त्याच्या चेहर्‍यावर उमटलेले पाहून मला हसू आले.

“पण मम्मी सनबाथ तर नेकेड बॉडीवर घेतला तरच मजा येते.”

त्याने द्वीअर्थी विचारलेल्या प्रश्नाने मला गंमत वाटली. त्याला खरे सांगून जळवण्यासाठी मी त्याला म्हटले,

“मग तुला कोणी सांगितले की मी कपड्यांवर घेतला म्हणून.”

माझ्या ह्या वाक्याने आ वासत त्याने विचारले,

“कसा?”

“टॉवेलची गाठ सोडून दोन्ही कोपरे बाजूला केले आणि तुझ्या रूमच्या खिडकीसमोर उभे राहत मस्त सनबाथ घेतला.”

“काय?” तो जवळ जवळ किंचाळत म्हणाला.

आपण बेडवर झोपलो होतो आणि त्याच वेळी आपली आई आपल्या सेक्सी शरीरावर सनबाथ घेत होती. आपण ते मिस केले याची निराशा त्याच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होती.

“गोगलगाय अन् पोटात पाय.” मी हसत त्याला म्हटले. त्याचा चेहरा पाहून मला हसू येत होते.

“ओह शीट. मी सगळा शो मिस केला.”

यावर मी भुवया उंचावत म्हटले,

“काय बोलतो आहेस? काय मिस केलेस??”

त्यावर सारवा सारव करत तो म्हणाला,

“काही नाही गं. इतकी सुंदर स्त्री माझ्या रूममध्ये सनबाथ घेत होती आणि मी झोपलो होतो म्हणजे मी किती मूर्ख आहे ते समज.”

“म्हणूनच सांगते की वेळेवर झोपावे आणि वेळेवर उठावे. नको त्या गोष्टी रात्रीच्या कमी केल्या तर अशा छान छान गोष्टी मिस करता येणार नाहीत.”

मी त्याला रात्रीच्या घटनेबद्दल टोमणा मारत म्हटले. तसे तो आधी थोडा वरमला पण लगेच आक्रमक होत म्हणाला,

“जसे तू मला तुझ्याबरोबर सनबाथ घ्यायला देणार होतीस.”

“पण तू उठशील तेव्हाच ना??”

मी गुगली टाकत म्हटले. आता मात्र तो खरेच चक्रावला होता. त्याची निराशा दूर करण्यासाठी मी टॉपिक चेंज करत म्हटले,

“ओके महाशय. झालं ते झालं. आता इथे ये आणि मला ऑम्लेट पाव बनवायला मदत कर.”

तसे तो शहाण्या बाळाप्रमाणे फ्रीजमधून अंडी आणि ब्रेड बटर काढत माझ्या शेजारी किचनच्या प्लेटफॉर्मजवळ येत मला मदत करू लागला. त्याच्या चेहर्‍यावर मात्र त्याची निराशा स्पष्ट होती. ती दूर करण्यासाठी मी ब्रेडला बटर लावत म्हटले,

“मग साहेब आज काय वेलेंटाइन्स डेचा काही प्लॅन नाही का?”

डोळ्याच्या कडेने माझे लक्ष त्याच्या लुंगीत थोडा फार निर्माण झालेल्या उंचवट्याकडे होते.

“कसला वेलेंटाइन्स डे? मा‍झ्या ड्रीमगर्लला सनबाथ घेताना पाहण्याची एवढी चांगली संधी माझ्या हातून गेली.”

अजूनही तो त्याच दु:खात होता.

“अरे किती दु:ख करशील? सोड आता ते.” मी त्याच्या दु:खावर हळुवार फुंकर घालत म्हटले.

तसे त्याचे मला ‘ड्रीमगर्ल’ म्हणणे आवडले होते. मी अजूनही माझ्यापेक्षा वीस वर्षानी लहान असलेल्या तरुण मुलाला आरामात गटवू शकते याचा आत्मविश्वास मा‍झ्यात जागृत होऊ लागला होता.

“मम्मी तुला नाही कळणार.”

“ओके ओके बाय द वे. हॅप्पी वेलेंटाइन्स डे टू यु.”

यावर त्याची कळी खुलली आणि तो म्हणाला,

“हम लोगो मे विश ऐसे नही करते है।”

“तो फिर कैसे करते है??” मी त्याच्या हिंदीला हिंदीतच उत्तर देत म्हटले.

“गले मिलके और ओठों को चुमके करते है।”

तो थोडा फार वाहवत जात असल्याचे पाहून मी त्याला कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी म्हटले,

“मी तुझी आई आहे म्हटले, प्रियसी नाही.”

यावर नमते घेत तो म्हणाला,

“तर गले तो मिल सकते है।”

असे म्हणत माझ्याजवळ येत त्याने आपले दोन्ही हात मला बाहुपाशात घेण्यासाठी पसारले. मीही त्याला प्रतिसाद देत एका हातात ब्रेड तसाच ठेवत त्याच्या मिठीत शिरले. मिठीत शिरताच रवीने आपल्या बलदंड बाहूंची मिठी माझ्या पाठीभोवती घातली आणि म्हणाला,

“हॅपी वॅलेनटाइन्स डे टू माय ब्युटीफुल एंड बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड.”

असे म्हणत त्याने मला घट्ट मिठीत घेत मा‍झ्या छातीचे उभार आपल्या छातीवर चांगलेच घासून घेतले. त्याच्या कमरे खालील सेमी इरेक्ट तंबूही माझ्या पोटावर त्याने चांगलाच घासला होता. मी जबरदस्तीने त्याला दूर केले नाहीतर त्याने मला चांगलेच चोंबळून काढले असते.

तोही थोडा फार बोल्ड होत होता. आता त्याचे कारण मीच होते. मी त्याची आई त्याच्यासमोर तो शॉर्ट टॉवेल अंगाभोवती लपेटून त्याला आपल्या मादक शरीराचे दर्शन घडवत असल्यावर तो उत्तेजित होणार होताच.

“तर मग आज काय प्लॅन आहे? घरी आहेस की बाहेर जाणार आहेस??” मी त्याची मिठी एंजॉय झाल्यावर त्याला विचारले.

“आज नो प्लॅन. घरी आहे मी. म्हणून तर तुला सांगितले की चिकनचा बेत कर म्हणून.”

“पण त्यानंतर तर बाहेर जाणार असशील?”

“कुठे जाणार नाही.”

“का रे? माझ्या हँडसम बिल्डरची कोणी गर्लफ्रेंड नाही का?” मी त्याला आश्चर्याने विचारत म्हटले.

“तसे नाही गं. तीन चार जणींनी विचारले होते पण सगळ्यांना टांग दिली.”

“कशासाठी रे?”

“तुझ्यासाठी!!”

त्याच्या उत्तराने मी मनोमन सुखावले पण तसे माझ्या चेहर्‍यावर दाखवून न देता मी त्याला विचारले,

“ह्या म्हातारीसाठी? का रे??”

यावर तो रागवत म्हणाला,

“मम्मी तुला म्हातारी म्हणणे आधी बंद कर.”

त्याचा तो रुद्रावतार पाहून मी नमते घेत म्हणाली,

“अरे नाही बोलत म्हातारी. पण वय तर झाले आहे ना?”

“नुकती बेचाळीशीच तर पार केली आहेस आणि बाहेर फिरतेस त्यावेळी पुरुष माना मोडत पाठी वळून वळून पाहतात आणि म्हणे वय झालेय.” तो आपला पॉइंट प्रूव करण्यासाठी म्हणाला.

“बाकी पुरुषांचे सोड तुला काय वाटते सांग.”

मी सरळ मुद्द्याला हात घालत म्हटले. तसे मला नजरेने आपल्या कमरेखाली लुंगीत तयार होणार्‍या तंबूकडे इशारा करत रवी म्हणाला,

“दिसतोय ना माझ्यावरचा इफेक्ट?”

त्याच्या या बोल्ड इशार्‍याने मी त्याच्यासमोर अक्षरश: लाजले. भरपूर दिवसांनी मी अशी कोणासमोर आणि तेही माझ्या मुलासमोर लाजले होते. माझे लाजणे पाहून रवी म्हणाला,

“मम्मी काय गोड लाजतेस गं तू. मला कधी कधी वाटत वडि‍लांनी त्या भवानीत काय पहिले असेल?”

त्या विषयाने माझा लगेच मूड ऑफ झाला आणि मी म्हणाले,

“रवी प्लीज त्या माणसाचा विषय इथे नको.”

यावर आपले दोन्ही हात कानाला लावत माफी मागत तो म्हणाला,

“ओके मम्मी. सॉरी.”

तो गप्प झालेला बघून मी त्याला चिअरअप करण्यासाठी विचारले,

“तर मग तू सांगितले नाही आज काय प्लॅन आहे तो?”

“काही खास नाही. आज केवळ माझ्या ड्रीमगर्ल बरोबर मला पूर्ण दिवस घालवायचा आहे. आज ती माझी राणी आहे आणि मी तिचा सेवक.”

त्याच्या या स्तुतिने मी मात्र खूश झाले होते. आपल्या या गोड स्तुतिने त्याने किती जणांना गटवले होते त्यालाच माहीत, पण मीही त्याच्या आधीन झाले होते.

“ओके तो सेवक अभी हमारी इच्छा है की तुम जल्द से जल्द डबल आमलेट बनाओ। पेट मे चुहे दौड रहे है।”

“जो हुकूम राणी साहेबा।”

असे कमरेत वाकत मला मुजरा करत म्हणताना मी मस्करीत त्याला मारायला पुढे सरसावले आणि त्याच वेळी चुकून माझा तोल गेला. रवीने वेळीच मला पकडले होते म्हणून बरे नाहीतर मी पडलेच असते.

आता त्या झटापटीत नेमके माझ्या टॉवेलची गाठ सुटून तो कधी गळून पडला ते माझे मलाच कळले नाही आणि एका क्षणात मी त्याच्या बाहुपाशात नग्नावस्थेत उभी होते. मी आधारासाठी त्याला पकडताना माझा डावा हात त्याच्या कमरेभोवती घट्ट पकडला होता आणि त्याचा उजवा हात माझ्या कमरेभोवती होता.

त्याची उजवी बाजू आणि माझी डावी बाजू एकमेकांच्या शरीराला चिकटली होती. झटापटीत माझा उजवा हात त्याच्या लुंगीवरील तंबूवर स्थिरावला होता. हे सर्व इतक्या झटपट झाले की आम्हा दोघांना सावरायला वेळच मिळाला नाही.

माझी छाती जोरात धडधडत होती आणि माझा डावा स्तन त्याच्या छातीवर चिकटला होता. उजव्या स्तनाकडे रवी डोळे फाडून पाहत होता. आळीपाळीने माझ्याकडे आणि माझ्या स्तनांकडे पाहत असताना त्याच्या अंडरवेअरमध्ये लिंगाने आपला रुद्रावतार धारण केला होता आणि त्याच्या लुंगीवर माझा हात असल्याने मला ते बरोबर जाणवत होते.

माझ्या मदनकुंभांच्या विशाल साईझमुळे रवीला कमरेखाली मी नग्न असले तरी माझ्या पुच्चीचा नजारा मात्र दिसत नव्हता पण त्याच्या एक्सप्रेशन्सवरून त्या क्षणी त्याला माझे गोलमटोल स्तन पाहण्यातच धन्यता वाटत होती.

एकमेकांच्या नजरेत नजर मिसळून पाहत असताना हळूहळू रवी आपला चेहरा माझ्या चेहऱ्याच्या दिशेने आणू लागला. मीही त्याचा इरादा समजून माझा चेहरा त्याच्या दिशेने नेला. आम्हा दोघांचेही शरीर प्रचंड उत्तेजनेने थरथरत होते. आयुष्यात पहिल्यांदा मी माझ्या मुलाच्या त्या अर्धवट मिठीत नग्नावस्थेत उभी होती. खरेच १४ फेब्रुवारी आम्हा मायलेकांच्या जीवनातील अजरामर दिवस ठरणार होता वाटते.

नकळत मी त्याच्या लुंगीवरून हात फिरवत त्याच्या लंडाचा राकट स्पर्श एंजॉय करू लागले. त्याच्या लिंगाचा राकट स्पर्श मला अजून उत्तेजित करत होता आणि माझ्या छकुलीने आपला बांध कधीच सोडला होता.

मा‍झ्या विचारांच्या नादात रवीचे ओठ माझ्या ओठांवर येऊन आदळले आणि मीही आपले ओठ त्याच्या ओठांच्या हवाली करत माझ्या मुलाला कीस करू लागले. नुकतेच त्याने वेलेंटाइन्स डेला ‘ओठ चुमके विश’ करते हे असे म्हटले होते आणि काही मिनिटातच आमचे दोघांचे प्यासे ओठ एकमेकांच्या ओठावर आदळले होते.

माझ्या ओठांना आपल्या ओठांच्या कात्रीत पकडून तो त्या मधील रसग्रहण करत होता आणि मीही त्याला तसे करू देत होती. मध्येच आपली जीभ माझ्या ओठांच्या कात्रीत घुसवत तो मला ती चोखण्यास मजबूर करत होता, मग मीही माझी जीभ त्याच्या ओठांत सरली की ती अलगद आपल्या ओठांत पकडून तो ती चोखत होता.

किती वेळ तो मला कीस करत होता कोणास ठाऊक पण अचानक माझ्या मोबाईलची रिंग वाजू लागली आणि आम्ही आमच्या धुंदीतून बाहेर आलो. घाईगडबडीत मी त्याच्या त्या अर्धवट मिठीतून दूर झाले आणि दूर होताना माझ्या उजव्या हाताने त्याची लुंगीही ओढली गेली.

मी पाहीले तर त्याचा ताठर लंड अंडरवेअरमध्ये तंबू न करता डाव्या बाजूने मांडीच्या दिशेने अर्धा अधिक बाहेर पडला होता. खरे तर मगाशी कीस करताना उत्तेजनेच्या भरात मीच त्याच्या लिंगावरून हात फिरवत असताना त्याला तसे बाजूला एडजस्ट केले होते.

आता दूर झाल्यावर मला त्याचा लंड आपल्या व्ही-कट फ्रेची मधून अर्धवट बाहेर पडलेला दिसला. त्याचा जाडजूड सुपाडा पाहून माझ्या काळजात धस्स झाले कारण ज्या योनीत तो जाडजूड लंड घुसणार होता, त्या योनीची चिरफाड विचार करण्या पलीकडे होणार होती. कदाचित ती पुच्ची माझी असेल का? की त्याने अगोदर कुठल्या पोरीला झवले असावे?? याचे उत्तर त्याच्याकडेच होते.

माझ्या मनातील विचार आवरत मी खाली वाकत माझा टॉवेल उचलला आणि अंगाभोवती लपेटत माझ्या रूममध्ये पळाली. मी टॉवेल लपेटेपर्यंत रवीने मात्र माझ्या टकल्या पुच्चीचा नजारा मस्तच उपभोगला होता.

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!