विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते.

आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या पाठी असलेल्या खिडकीचे पडदे उघडले तसे सूर्यप्रकाशाचा एक झोत माझ्या अंगावर आला. सातव्या माळ्यावर रूम असल्याने घरात दिवसभर प्रकाशाची कमी नव्हती आणि आता त्या थंडीत आणि तापलेल्या अवस्थेत माझ्या अंगावर तो झोत आल्यावर मला बरे वाटले.

मी केवळ टॉवेल लपेटलेला असल्याने मला ते ऊन सुखावून गेले होते. क्षणभर वाटले की टॉवेल खोलावा आणि आपल्या स्तनांवर ते ऊन घ्यावे. माझी रूम रवीच्या रूमच्या विरुद्ध बाजूने असल्याने माझ्या रूममध्ये मात्र असा सूर्यप्रकाशाचा झोत सकाळी येत नसे. प्रॉब्लेम हा होता की बेडवर रवी अर्धवट उठलेल्या अवस्थेत होता आणि जर मी टॉवेल सोडून ऊन घेत असताना तो उठला तर मात्र अनर्थ घडायची शक्यता होती.

मी पाठी पाहिले तर तो झोत बरोबर त्याच्या त्या नग्न बोच्यांवर पडत होता आणि आधीच गोरेपान असलेले त्याचे बोचे मस्तच चमकत होते. ते दृष्य पाहून मलाही वाटू लागले की काय हरकत आहे जर मी गुपचूप टॉवेल बाजूला करून काही सेकंद ऊन अंगावर घेतले तर.

तसे रवीने कूस बदलल्याने नेमके खिडकीच्या विरुद्ध दिशेने त्याचे तोंड होते. टॉवेल पूर्ण न सोडता दोन्ही हातानी पाठी धरून ठेवत मी ते ऊन अंगावर घेऊ शकत होते. अशाने माझा हेतूही साध्य होणार होता आणि जरी रवी उठला तरी मला पटकन टॉवेल लपेटता येणार होता.

एकदा शेवटचा विचार करून मी ती रिस्क घ्यायची ठरवली. एकतर ते ऊन अंगावर घेतल्याने मला बरे वाटले होते आणि त्यात रवीची ती गोरीपान गांड पहिल्याने माझ्या डोळ्यांसमोर त्याचा ताठर लंड नाचू लागला होता. त्या उत्तेजनेला शमवण्यासाठी मी हा अनोखा मार्ग शोधला होता.

ठरवल्याप्रमाणे मी खिडकीसमोर उभे राहत एकदा शेवटी रवी झोपेत आहे याची खात्री केली. मग हळूच टॉवेलची छातीवर मारलेली गाठ सोडत मी दोन्ही कोपरे दोन हातांत पकडत टॉवेल माझ्या अंगावरून बाजूला केला.

आता समोरून येणार्‍या सूर्य प्रकाशाचा झोत माझ्या मदनकुंभांवर पडत होता. आजच सकाळी मी माझे वाढलेले झाटे साफ केले होते त्यामुळे कमरेखाली पाझरणारी माझी केसविरहित छकुलीही त्या ऊबेमुळे सुखावली होती.

आज १४ फेब्रुवारी अर्थात वेलेंटाइन्स डे होता. आज काहीतरी चांगले घडणार असे मनाला वाटत होते. तसे याच दिवशी रवीच्या वडि‍लांनी मला प्रपोज केला होता आणि ह्याच दिवशी बारा वर्षांपूर्वी ह्यांनी मला डिनरला घेऊन जात मला काडीमोड हवा अशी मागणीही केली होती. त्यामुळे आज नेमके बारा वर्षानंतर पहाटे मला रवीचा लंड दिसला त्यावेळी मला आज काहीतरी चांगले घडणार असे वाटत होते.

नकळत माझे मन आपल्या पोटच्या पोराबरोबर इंसेस्ट सेक्ससाठी तयार होत होते. कदाचित हा बारा वर्षे पुच्चीने भोगलेल्या वनवासाचा परिणाम होता की सारखे सारखे वाचलेल्या इंसेस्ट कथांचा परिणाम होता की रवीच्या ताठर अवस्थेतील लंडाच्या दर्शनाचा परिणाम होता की काल रात्री तीन तास पाहलेल्या बीपीचा परिणाम होता कोणास ठाऊक पण आज या वेलेंटाइन्स डेला नक्की काहीतरी होणार असे माझे मन मला सांगत होता.

रवी माझ्या उजव्या बाजूला बेडवर झोपला होता म्हणून माझ्या उजव्या हातातील टॉवेलची कडा मी माझा हात काटकोनात पकडत सरळ ठेवली होती. त्यामुळे रवी जरी अचानक उठला तरी त्याला काही दिसणार नव्हते आणि मलाही पटकन टॉवेलची गाठ मारता येणार होती.

ऊन अंगावर घेत असताना मला माझ्या छकुलीला बोटाने हलवायचे मन करत होते पण ते शक्य नव्हते कारण दोन्ही हातांत टॉवेलचा एक एक कोपरा होता.

ऊन अंगावर घेत असताना मी रवीकडे पाहिले तर त्याच्या बोच्यांवर पडणार्‍या प्रकाशझोतात त्याची गांड मस्त चमकत होती. झोपेत त्याने आपले दोन्ही पाय थोडेफार फाकवल्याने मला त्याच्या बोच्यांत निर्माण झालेल्या फटीतून थोडेफार त्याच्या गोट्यांचे दर्शन होत होते. जवळ जाऊन पाहावे असे मनात येत होते पण मी मा‍झ्या मनावर आळा ठेवला होता.

काही सेकंद ऊन घ्यायचा प्लॅन मी केला असला तरी त्यावेळी मात्र चांगली चार पाच मिनिटे मी अंगावर त्या ऊनाची उब घेतली. किती बरे वाटले म्हणून सांगू त्या थंडीत. रवी आपली कूस परत बदलत आहे याची चाहुल लागली आणि मी पटकन टॉवेलची गाठ छातीवर मारली.

मला वाटले होते की साहेब उठतात आहेत पण एकवार माझ्याकडे डोळे किलकिले करून पाहत रवी परत झोपी गेला. आता तो परत आपल्या पाठीवर झोपला होता आणि त्यामुळे त्याचा पृष्ठभाग माझ्यासमोर होता.

डोक्‍यावर पांघरूण घेऊन तो आरामात परत झोपलेला पाहून माझ्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. एकतर त्याच्यामुळे मला उठायला उशीर झाला होता. अंघोळ करून मला जवळपास दहा मिनिटे व्हायला आली होती आणि तीही त्याला उठवण्यात वाया गेली होती. हे साहेब मात्र माझी झोप हराम करून मस्त डोक्यावर पांघरूण घेऊन झोपले होते. तरातरा चालत त्याच्या बेडच्या दिशेने जात मी त्याचे पांघरूण पकडले आणि खसकन ओढत म्हटले,

“मेल्या किती झोपशील उठ आता. कधी..”

पुढचे माझे शब्द मात्र माझ्या तोंडातल्या तोंडात विरून गेले होते कारण समोरचे दृश्य पाहून माझ्या तोंडाने आ वासला होता. पांघरूण ओढताच त्याच्या बरोबर माझ्या हातून चुकून त्याने घातलेली लुंगी देखील ओढली गेली होती आणि सकाळी सकाळी त्याचा पूर्ण जोशात असलेला ताठर लंड मला अगदी जवळून पहायला भेटला होता.

एव्हाना तोही उठला होता आणि त्याला आपल्या नग्नतेची जाणीव झाली होती. आपल्या दोन्ही हाताचा पडदा करून तो आपला विशाल लंड झाकायचा प्रयत्न करत होता पण त्यामुळे केवळ त्याच्या लंडाचा अर्धाच भाग झाकला जात होता.

त्याची ती धडपड पाहून मला त्या तशा परिस्थितीही हसायला येत होते. अचानक मला परिस्थितीची जाणीव झाली आणि मी हातातील पांघरूण त्याच्या लिंगावर टाकत त्याच्या रूममधून बाहेर पळाले ते थेट टॉयलेटमध्ये शिरले.

कमोडवर माझा उजवा पाय ठेवत मी माझ्या टॉवेलची गाठ खोलत त्याला बाजूच्या हेंगरवर लटकवला. आपल्या डाव्या हाताची दोन बोटे पुच्चीत घालत मी जोरजोरात ती आतबाहेर करू लागली.

परिस्थितीचे भान ठेवत दबके सुस्कारे देत मी त्याचा इतका जवळून पाहिलेला जाडजूड लंड आठवत अशी काही झडली की पुच्चीतून निघालेल्या पुच्चीरसाचा फवारा पूर्ण फोर्सने समोरच्या टाइल्सवर जाऊन पडल्या.

आज नक्कीच काहीतरी घडणार अशी चिन्हे मला दिसू लागली होती. भर ओसरल्यावर मी टॉयलेट साफ करून टॉवेल लपेटून बाहेर पडले तर समोर रवी टॉयलेटमधून मी कधी बाहेर पडतेय याची वाट पाहत बसला होता.

त्याला समोर पाहून क्षणभर आमची नजरानजर झाली आणि मग दोघांनीही लज्जेने नजर खाली झुकवल्या तसे मला त्याने लपेटलेल्या लुंगीतील तंबू दिसला. तो तंबू पाहताच परत नुकताच पाहलेला त्याचा लंडाचा क्लोजअप माझ्या डोळ्यांसमोरून गेला. माझ्या हातून काही चुकीचे घडण्यापेक्षा मी माझी नजर फिरवत किचनमध्ये गेले. रवीही गुपचूप टॉयलेटमध्ये गेला.

किचनमध्ये मी आम्हा दोघांसाठी नाश्ता बनवायला घेतला. प्रथम गॅसवर चाय ठेवली आणि रात्रीची भांडी धुवून काढली. काल रात्री आळस केल्याने मला आता ते काम करावे लागले होते. तोपर्यंत चायला उकळ आला होता. कपमध्ये चाय ओतून घेत डायनिंग टेबल शेजारी असलेल्या चेअरवर बसत मी गरमागरम चाय त्या गुलाबी थंडीत चवीने पिऊ लागली.

मी बसली होती तिथून मला बाथरूमचा नजारा स्पष्ट दिसत होता आणि साहेब आत अंघोळीला जायची तयारी करत होते. त्याच्या लुंगीतील तंबू आता शांत झाला होता याचाच अर्थ त्यानेही टॉयलेटमध्ये आपली उत्तेजना शांत केली होती. माझ्याकडे लक्ष गेल्यावर उसने स्माईल चेहर्‍यावर आणत त्याने बाथरूमचा दरवाजा बंद केला.

रात्रीच्या आणि सकाळच्या घटनेमुळे आम्हा दोघांत झालेला तणाव कमी करणे जरुरीचे होते. ते कसे करता येईल याचा विचार करत मी कपडे वॉशिंग मशीनला लावले. तोपर्यंत साहेब अंघोळ करून बाहेर पडले होते. आपली कालची लुंगी लपेटून बाहेर पडताना पाहून मी त्याला म्हटले,

“रवी त्या लुंगीला कधी तरी पाणी लाव. बघावे तेव्हा तीच लुंगी असते तुझ्या अंगावर.”

तशी ती लाल कलरची चट्य़ापट्ट्याची लुंगी त्याची आवडती होती आणि ती मलाही गेल्या आठवडाभर आवडू लागली होती कारण सुती असली तरी कपडा थोडा पारदर्शक होता आणि त्यातून आत घातलेल्या अंडरवेअरचे दर्शन व्हायचे आणि अंडरवेअर नसेल तर बाबुरावचे! तसेच आमच्या दोघांतील तणाव कमी करण्यासाठी मला त्याला काही तरी बोलणे जरुरीचे होते.

“राहू दे मम्मी. आता नाश्ता करेपर्यंत मी ती घालणार. नंतर शॉर्ट घालणार मग कशाला धुते आहेस.”

रवीने दिलेल्या उत्तराने मला मात्र बरे वाटले कारण आमच्यातील तणाव थोडा फार निवळण्याची ती सुरवात होती.

“अरे थोडा वेळ घालणार म्हणून तू दिवसभर तीच घालणार आणि नको नको ती कामे करून तिला खराब करणार आणि मग धुवायला आले की घासून घासून माझे कंबरडे मोडते.” मी मुद्दामहून ‘नको नको ती’ वर भर देत त्याला म्हटले होते.

“मम्मी म्हणून सांगतो की डायरेक्ट वॉशिंग मशीनमध्ये कपडे घाल. पण नाही तुला अगोदर ते घासून पुसून साफ करायचे असतात ना.”

तो देव्हार्‍यासमोर उभे राहत पाया पडत म्हणाला. तसे मी एका कपमध्ये त्याच्यासाठी गरम गरम चाय ओतत कप त्याच्या हातात दिला आणि परत चेअरवर बसत म्हणाली,

“अरे वॉशिंग मशीनमध्ये कपडे साफ होत नाहीत. घासून नंतर मशीनमध्ये लावले की बरे असते.”

“आणि मग रडत बसतेस की माझे कंबरडे मोडते म्हणून.” तो चायचा घोट घेत म्हणाला.

आमच्या दोघांतील संभाषण जसे वाढत होते तस तसे आम्ही नॉर्मल होत होतो.

“मोडले तर तू आहेस ना मालीश करायला.” मी हसत म्हटले.

तसे माझा रवी उत्तम मालीश करतो हा. बऱ्याचदा त्याने माझ्या कमरेला आणि पायांना मालीश करून दिलाय अर्थात पूर्ण बॉडी मसाज मी कधी त्याच्याकडून करून घेतला नाही आहे पण आयडीया माझ्या मनात येत होती.

“कधीही रेडी आहे मी मालीश करायला. हवे तर आता चल.”

तो एका पायावर उभे असल्याची मला जाणीव करून देत म्हणाला. तशी मी हसत म्हणाले,

“नको नको राहून दे आता नको. एकतर बराच उशीर झालाय. वाजले बघ किती नऊ वाजून गेलेत त्यात तू उशिरा उठलास. आता सांग नाश्त्याला काय बनवू. मालीश दुपारी कर.” मी वॉशिंग मशीन सुरू करत म्हणाले.

“ओके बॉस. काल रात्री येताना तू ब्रेड आणला आहेस ना. मग आपण ऑम्लेट पाव खाऊया आज. पटकन होईल. नाहीतर उशीर झालाच आहे. जेवणाचे काय करणार आहेस?” रवी मला सकाळचा नाश्ता सुचवत म्हणाला.

“काय करूया सांग?”

“मम्मी मस्त थंडी पडली आहे. मस्त चिकन बनवूया. मजा येईल गरम गरम रस्सा प्यायला.” तो आपली मागणी पुढे करत म्हणाला.

“ओके चालेल पण तुला माझ्याबरोबर बाजारात यावे लागेल. मी त्या दुकानात जाऊन चिकन घेणार नाही.” मी आपली भीती पुढे करत म्हटले.

चिकन शॉपमध्ये कोंबडी कापली की तिचे ते ओरडणे आणि रक्त पाहून मला भोवळ येत असे म्हणून खायचा बेत बनला की रवीच चिकन किंवा मटण आणत असे.

“ओके मम्मी. मी येतो.”

“चालेल. आज तुझ्या बाईकवर जाऊया बाजारात. मला काही खरेदीही करायची आहे.”

तसे तो आश्चर्याने माझ्याकडे पाहू लागला.

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!