विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते.

“काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?” रवीने विचारलेल्या प्रश्नाने मी भानावर आले.

“काही नाही रे जेव आता.”

असे म्हणत आम्ही जेवण संपवले. जेवून झाल्यावर हात धूत असताना रवी डोळे फाडून माझ्या गांडीकडे बघत होता. त्या विचित्र पॅन्टीमुळे मी पाठी मागून तरी पूर्ण नग्नच होते.

आपले हात धुतल्यावर रवीच्या मिठीत जात आम्ही आमचा चुंबन सोहळा परत पार पाडला. त्याचा ताठर लंड माझ्या पोटावर घासून घेताना मला फार मजा वाटली. जेवण झाल्यावर आम्ही अगोदर ठरवल्याप्रमाणे चेंज करून हॉलमध्ये आलो.

हॉलमध्ये आल्यावर रवीने आपली पेटंट लुंगी घातली होती. मी मात्र मगाशी विकत आणलेल्या सेटपैकी तो मल्टीकलर भडक सेट घातला आणि त्यावर मी सकाळी घातलेली पारदर्शक मॅक्सी घातली.

हॉलमध्ये सोफ्यावर बसत रवी टीव्हीचे चॅनल बदलत होता. मीही त्याच्या शेजारी बसून टीव्हीवर काही चांगले दिसतेय का ते पाहत होते पण सगळ्या चॅनेलवर फालतू पिक्चर सुरू होते. त्यात एका चॅनलवर मल्लिकाचा १७ किस असलेला ‘ ख्वाहिश’ हा पिक्चर सुरू होता. ते पाहून मी रवीला म्हटले,

“रवी हा पिक्चर राहू दे.”

“नक्की तुला हा पिक्चर बघायचाय का?”

त्याने आश्चर्याने मला विचारले. तसे मी हसत म्हटले,

“हो राजा. त्या मल्लिकाने १७ किसिंग सीन कसे दिले ते बघायचे आहेत. मी हा पिक्चर पाहला नाही.”

यावर रवी आरामात पाठी टेकून बसला. मीही पाठी टेकत तो पिक्‍चर पाहू लागली.

काही वेळाने एक एक किसिंग सीन सुरू झाला तसे माझ्या योनीत चुळबुळ सुरू झाली. किसिंग सीन पाहताना मध्येच रवी आणि मी एकमेकांकडे पाहत होतो. शेवटी एका सीनमध्ये तो हिरो हिमांशू मलिक आपल्या मल्लिकाला बीचवर किस करत असल्याचा सीन सुरू झाला आणि मी भलतीच एक्साईट झाली.

तोंड वासत मी तो सीन पाहत असताना मध्येच मी माझ्या तहानलेल्या ओठांवरून जीभ फिरवली आणि रवीकडे पहिले तर तो माझ्याकडेच पाहत माझे एक्स्प्रेशंस पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने मला जवळ घेत माझ्या ओठांवर ओठ टेकवले आणि आम्ही किस करू लागलो.

किस करता करता खाली सोफ्यावर मला झोपवत माझ्या अंगावर पहुडत रवी मला किस करू लागला. मीही त्याला तितक्याच उत्कटतेने रिस्पॉस देत होती. एकमेकांच्या ओठांत एकमेकांची जीभ आळीपाळीने पकडत आमचे फ्रेंच किसिंग सुरू होते.

असा किती वेळ आम्ही किस करत होतो काय माहिती पण मध्येच रवीने किस करता करता आपली लुंगी सोडून आपल्या फ्रेंची मधील एनाकोंडाला मोकळे केले होते. किस करता करता तो आपला एनाकोंडा माझ्या पोटावर घासत होता.

मध्येच किस करताना त्याने माझी मॅक्सी वर करत मा‍झ्या छातीपर्यंत आणली आणि मीही त्याला रिस्पॉस देत काही क्षणांसाठी आमचे चुंबन ब्रेक करत माझी मॅक्सी काढून बाजूला फेकली.

परत एकमेकांचे ओठ ओठांत घेत आम्ही पेशनेटली किस करत असताना मनोमन मी विचार करत होते की आपल्या पुच्चीत रवीचा लंड घेण्याची वेळ कदाचित नजदीक आलेली दिसतेय. पण विधात्याला ते मान्य नव्हते वाटते कारण अचानक ‘टिंग टोंग टिंग टोंग’ दारावरची बेल वाजली आणि आम्ही भानावर आलो.

रवीने पटकन आपली लुंगी नेसली पण त्याच्या चेहर्‍यावर ‘या क्षणी कोण कडमडायला आलेय’ हे भाव स्पष्ट होते. मीही पटकन माझी काढून टाकलेली मॅक्सी घालून बाहेर कोण आले असेल याचा विचार करत होते. माझीही तीच हालत होती.

रवीने दरवाजा उघडला तर बाहेर अंजू उभी होती, ती एक सेल्सगर्ल होती. ती साड्या विकत असे आणि तिच्याकडे वेगवेगळ्या हाय फंडू साड्या स्वस्तात मिळत असत. ती त्या कुठून आणत असे हा तिचा प्रश्न होता पण मी तिच्याकडून साडी खरेदी करण्यासाठी तिला रविवारी दुपारी बोलावले होते आणि ठरल्याप्रमाणे ती आली होती.

“मम्मी हिला तू बोलाववलेस का?”

रवीने नाराजीने माझ्याकडे पाहत विचारले. त्याच्याही मनात आपल्या सेक्सी आईला झवायचा गोल्डन चान्स वाया गेल्याचे विचार सुरू होते. ते ओळखून मी म्हटले,

“हो रे रवी. मीच तिला बोलावले होते. तिला आत घे. मला काही साड्या विकत घ्यायच्या आहेत.”

मी असे म्हणताच रवीने तिला आत घेतले. आपल्या हातातील गाठोडे माझ्यासमोर ठेवत ती खाली जमिनीवर बसली.

दरवाजा बंद करून रवी आत जात असताना मी त्याला थांबवत विचारले,

“काय रे रवी कुठे चाललास?”

“आत चाललोय. थोडा अभ्यास करतो.”

तो बिचारा आपल्या लुंगीतील तंबू लपवण्याचा प्रयत्न करत होता पण त्या साडीवालीच्या अर्थात अंजूच्या लक्षात तो तंबू आला होता. ती आळीपाळीने माझ्या पारदर्शक मॅक्सीकडे आणि रवीच्या तंबूकडे पाहत होती. कदाचित तिला संशय आला असावा. तिची ती रिएक्शन पाहून माझ्या डोक्यात एक भन्नाट आयडीया आली आणि मी रवीला थांबवत म्हटले,

“बस ना इथे थोडा वेळ माझ्यासाठी साड्या सिलेक्ट कर. हिच्याकडे चांगल्या साड्या भेटतात. अभ्यास नंतर कर.”

मी असे म्हणताच तो गुपचूप सोफ्यावर माझ्या शेजारी येऊन बसला.

सोफ्याच्या डाव्या बाजूला भिंतीला टेकून अंजू बसली होती. वेगवेगळ्या साड्या काढून दाखवत ती त्यांची पब्लिसिटी करत होती. मी आवडलेली साडी हातात घेत रवीला पसंतीसाठी देत होते. तो त्या साडीमध्ये मी कशी दिसेन ते इमॅजिन करत त्यांना पसंत वा रिजेक्ट करत होता.

भरपूर साड्या पाहल्यावर त्याने फायनली माझ्यासाठी एक पिंक कलरची जोर्जेटची आणि एक शिफोनची रेड कलरची साडी सिलेक्ट केली. दोघांवर चांगली एम्ब्रोयडरी देखील होती. मलाही त्या पसंत पडल्या होत्या. पण घेण्या अगोदर ट्राय करून बघण्यासाठी मी उठून उभे राहले आणि मॅक्‍सीवर साडी लपेटून ट्राय करू लागले पण मला हवे तसे मनासारखे ट्राय करता येत नव्हते. तेव्हा अंजू मला म्हणाली,

“मॅडम मॅक्सीवर ट्राय करून समजणार नाही. मॅक्सी काढून ट्राय करा.”

तिने दिलेल्या सल्ल्यामुळे मला एक कल्पना सुचली आणि मी पिंक साडी उचलत बाजूला किचनमध्ये जात आडोशाला उभी राहत माझी मॅक्सी काढली. आता आत नेसलेल्या पॅन्टीवर ती साडी नेसत वर ब्रावर तिचा पदर घेतला. तो पदर तसाच पाठी मागून माझ्या उजव्या खांद्यावरून पुढे आणत माझे ब्रामधील उभार झाकण्याचा मी थोडा फार प्रयत्न केला आणि हॉलमध्ये परतले.

मला तसे ब्रा आणि पॅन्टीवर साडी लपेटलेली पाहून रवी आणि अंजू दोघेही मला तोंडाचा आ वासून पाहत होते पण त्याकडे दुर्लक्ष करत मी रवीला विचारले,

“रवी कशी दिसते आहे मी?”

तो आधी मला त्या तशा अवस्थेत पाहून गोंधळला होता आणि माझ्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून म्हणाला,

“चांगली वाटते आहे साडी.”

मी समोर असलेल्या आरशात स्वत:ला पाहत वेगवेगळ्या प्रकारे साडीचा पदर ठीक करायच्या बहाण्याने रवीला माझ्या उन्नत उभारांचा नजारा दाखवत होते. समोरच्या आरशात नखरे करत असताना मला रवीचे तसेच अंजूचे एक्सप्रेशन्स पाहून भरपूर मजा वाटत होती. मध्येच पदर पाडून मी रवीला माझा ब्रामधील नजारा दाखवत होते.

अगोदरच ताठ असलेल्या त्याच्या लिंगाची माझ्या ह्या आणखी एका एडवेंचरमुळे अजून वाट लागली होती. अंजू मात्र मला कमेंट पास करत मी त्या साडीत किती चांगली दिसते ते सांगत होती. पण मनोमन मी तिलाही तापवले होते कारण एक दोनदा तिने घातलेल्या पंजाबी ड्रेसला एडजस्ट करायच्या नावाखाली तिने आपल्या पुच्चीला रगडलेले मी पाहिले होते.

पिंक साडी पसंत झाल्यावर मी आत जात ती रेड साडी घातली आणि बाहेर येत आरशासमोर उभे राहत वेगवेगळ्या प्रकारे पोझ घेत साडीचा पदर घेतला. साड्या तर मला अगोदरच पसंत होत्या पण रवीला चेतावण्यासाठी मी मुद्दामहून ते करत होते. तिसर्‍या माणसासमोर त्याला चेतवताना मला भरपूर उत्तेजना वाटत होती.

मध्येच पदर घसरला की माझे ब्रा मधील उभार पाहून रवीच्या तोंडाचा आ वासला जात होता. एक दोनदा लुंगी एडजस्ट करण्याच्या बहाण्याने त्याने देखील आपला लंड लुंगीवर चोळून घेतला होता. अंजूची मेलीची चोरटी नजर त्याच्या त्या तंबूवरही फिरत होती.

ती रेड साडी पसंत पडल्यावर मी ती तशीच ठेवत केवळ माझा पदर पाठी मागून पुठे उजव्या उभारावर घेत सोफ्यावर येऊन बसली आणि अंजूशी भाव करत तिला त्या दोन्ही साडीचा मोबदला दिला. तीही दोन साड्या घेतल्याने खूश झाली होती.

चार वाजले असल्याने मी तिला चाय पिऊन जा असे म्हणत किचनमध्ये जात गॅसवर चहा ठेवला. इकडे रवी एवढा उत्तेजित झाला होता की तो माझ्या पाठोपाठ किचनमध्ये आला. मी चाय ठेवत असताना मला पाठी मागून बिलगत आपला ताठर लंड माझ्या त्या लाल साडी लपेटलेल्या गांडीवर घासत तो माझ्या मानेचे चुंबन घेऊ लागला. मीही मध्येच मान फिरवून त्याला ओठांवर किस करत होती.

आम्हा मायलेकांचे किचनमध्ये हे खेळ सुरू असताना अंजू बाहेर बसली होती. रवीच्या मिठीतून सटकत मी हॉलमध्ये येत तिला खाण्यासाठी चिवडा दिला आणि परत किचनमध्ये आली तर समोर साहेब किचनच्या ओट्याला टेकत हस्तमैथुन करत होते.

त्याची लुंगी बाजूला पडली होती आणि फ्रेंची गुडघ्यावर सरकवत तो बिनधास्त हातभट्‍टी चालवत होता. त्याला तसे पाहताच मीही अति उत्तेजित झाले. माझाही माझ्यावरचा कंट्रोल सुटला. रवीसमोर जात मी गुडघ्यांवर बसत त्याच्या लिंगाभोवती मूठ आवळली आणि त्याच्या लिंगावर वर खाली करू लागली.

मनात थोडी फार भीती होती की अंजू अचानक आत किचनमध्ये आली तर आम्ही मायलेक अशा अवस्थेत रंगेहाथ पकडले जाणार होतो पण त्या भीतीत एक थ्रिल होते, एक एडवेंचर होते आणि म्हणूनच डर को गोली मारत मी रवीचा लॉलीपॉप तोंडात घेतला.

लंडावर तोंड वर खाली करत मी त्याचा लंड चोखत होते. तोही मी लंड चोखत असताना खाली झुकत आपला उजवा हात लांब करत माझे स्तन दाबत होता. त्याच्या तोंडून दबके सुस्कारे ही निघत होते. केवळ ते त्या रूममधून बाहेर जाणार नाहीत याची तो काळजी घेत होता.

लंड चोखता चोखता चायला उकळी आल्याने रवीने गॅस बारीक केला. मी मात्र आपले चोखणे अविरत सुरू ठेवले होते. कधी एकदा तो गळतो आणि त्याचे वीर्य मी पिते असे मला झाले होते. शेवटी तो सोनेरी क्षण आला आणि मला आपले चोखणे थांबवायला लावत रवी आपली हातभट्‍टी जोरात चालवू लागला. मीही मा‍झ्या तोंडाचा आ वासत त्याच्या पिचकारीची वाट पाहू लागले.

मला वाट बघायला न लावता रवीने लिंगातून एका पाठोपाठ एक वीर्याच्या पिचकाऱ्या माझ्या तोंडात सोडल्या. शेवटी बाजूच्या भांडी ठेवायच्या स्टॅन्डवरून एक कप काढत त्याने माझ्या तोंडातून लंड बाहेर काढत त्या कपात आपले वीर्य गाळले. मी त्याने असे का केले याचा विचार करत त्याचे माझ्या घशात साठा केलेले वीर्य पिऊन टाकले.

वर उठून उभी राहत आम्ही परत एकमेकांच्या ओठावर ओठ टेकवले. नंतर मी अंजू काय करते आहे हे बघायला बाहेर गेली आणि रवी चाय ओतू लागला. चाय ओतून तो बाहेर घेऊन आला. एक कप अंजूच्या हातात देत त्याने एक माझ्या हातात दिला आणि एक स्वत: घेत तो माझ्या शेजारी सोफ्यावर बसला.

मी नोटीस केले की माझी चाय कोरी वाटत होती आणि तळाला काहीतरी सफेद द्रव होता. मी प्रश्नार्थक नजरेने रवीकडे पाहिले तर त्याने हाताने मूठ मारण्याचा इशारा केला. मग मला समजले की त्याने ज्या कपात वीर्याचे शेवटचे थेंब साठवले होते त्याच कपात मला चहा ओतला होता, म्हणजेच मी त्याचे वीर्य मिक्‍स केलेली चहा पित होते.

मी मिटक्या मारत तो चहा संपवला. इकडे रवीच्या लुंगीतला तंबू अचानक गायब झाल्याचे पाहून अंजूच्या चेहर्‍यावर उडालेला गोंधळ पाहून मी आणि रवी दोघे एकमेकांना इशारे करत तो गोंधळ एंजॉय करत होतो.

ती गेल्यावर दरवाजा बंद केल्यावर आम्ही नुकतेच केलेल्या एडवेंचरवर पोट धरून हसलो. एकमेकांना मिठीत घेत किस केल्यावर मी झोप येते सांगत माझ्या रूममध्ये गेली. रवी मात्र अभ्यास करायला हॉलमध्ये बसला.

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!