विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले,

“ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही.”

“ओके मम्मी. नाही करणार.”

तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला जेवण वाढून ठेवायला सांगितले आणि मी माझ्या रूममध्ये चेंज करण्यासाठी गेले. रवीला केवळ एक फ्रेंची घालायची होती आणि ती तो लगेच घालून लंच तयार करून ठेवणार होता तोपर्यंत मी चेंज करण्याचा आमचा प्लॅन होता.

रूममध्ये जात मी प्रथम बेडवर बसत माझा परकर वर सरकवत पॅन्टीवरूनच माझी पुच्ची घासली कारण त्याच्या ह्या अनोख्या आयडीयामुळे तीही उत्तेजित झाली होती. तशी मी त्यावेळी घातलेली ब्रा आणि पॅन्टीही फॅन्सी होती पण काही तरी नवीन घालणे जरुरीचे होते.

रवीने सिलेक्ट केलेल्या सेटमध्ये त्याने मला पहिले होते. माझ्या वार्डरोब मधील काहीतरी नवीन ट्राय करायला हवे होते. त्याच वेळी मला राधिकाने तिच्या शॉपमधून निघताना दिलेल्या सेटची आठवण झाली. पिशवीतून मी तो सेट बाहेर काढला आणि लगबगीने त्याचे आवरण फाडले. बघितले तर तो एक विचित्र सेट होता.

ती लाल कलरची एक स्ट्रॅप नसलेली ब्रा होती. आय मीन ती घातल्यावर तिला डायरेक्ट पाठीमागे लावायला हुक होता. मी अशी ब्रा कधी घातली नव्हती म्हणून पटकन माझी ब्रा काढत आरशासमोर उभी राहत मी ती ब्रा चढवली. पाठी मागून हुक लावताना मला थोडा संघर्ष करावा लागला आणि त्यावेळी रवीचे शॉपमधील हुक लावणे आठवून मी स्वत:शीच खुदकन हसले.

हुक लावून झाल्यावर मी आरशात पाहिले तर मी माझे रूप पाहून स्वत:च शॉक झाले. कारण माझे निप्पल्स आणि त्यावरील अरोलाच्या आजूबाजूचा जेमतेम एखादं इंच भाग त्या ब्राच्या कपड्याने झाकला गेला होता बाकी माझे पूर्ण उभार उघडेच होते. जो भाग त्या ब्राच्या कपड्याने झाकला गेला होता तो त्याच्या पारदर्शकतेमुळे पूर्णपणे दिसत होता.

अशी ब्रा घालून रवी समोर जेवायला बसणे म्हणजे त्याची पहिली नेकेड लंचची आयडीया सत्यात आणण्यासारखे होते. त्यावर आपण काही तरी घालायला हवे असा विचार करत मी ती पॅन्टी घातली. जी स्ट्रिंग या सदरात मोडणारी ती छोटीशी पॅन्टी केवळ माझ्या पुच्चीच्या चिरेवर फिट बसली होती आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला केवळ दोन दोऱ्या होत्या ज्यांची गाठ माझ्या कमरेवर होती. मी फिरून पाठी माझी गांड आरशात पाहिली तर तो पातळ कपडा माझ्या बोच्यांच्या चिरेत गायबही झाला होता.

एकंदरीत राधिकाने दिलेला सेट मी केवळ घरीच घालू शकत होते आणि तेही रवी समोर. तिने मुद्दामहून मला तो सेट दिला होता. तो सेट मला देण्यामागे तिचा उद्देश काय होता तीच जाणे पण तो सेट घालून रवीसमोर जाण्यापेक्षा आपण नग्नावस्थेत त्याच्या बरोबर लंच करण्यात काय वाईट आहे असे मला त्यावेळी वाटत होते तरी मी तीच ब्रा आणि पॅन्टी घालायचे ठरवले.

केवळ अशा रुपात रवी समोर जाणे मला अनकंफर्टेबल वाटत होते म्हणून मी माझी एक लाल कलरची ओढणी अंगावर शाल घेतात त्याप्रमाणे माझ्या पाठी मागून पुढे उभारांवर घेतली. ती ओढणी सिल्कची होती आणि तिच्या आड घातलेली ब्रा स्पष्ट दिसत असली तरी त्या फॅन्सी स्ट्रॅप नसलेल्या ब्रावर मी ओढणीच्या रुपात काही तरी ओढलेय हे समाधान मनाला होते.

कमरेखाली काय गुंडाळावे की असेच रवीसमोर जावे या संभ्रमात मी पडले होते. पण शेवटी मी मात्र मी ती चड्डी तशीच ठेवली. वर काहीही लपेटले नाही. त्या पॅन्टीचा तलम कपडा माझ्या पुच्चीरसामुळे आधीच ओला झाला होता. चेहर्‍यावर हलका मेकअप करत मी बाहेर आले.

रवी डायनिंग टेबलवर जेवण वाढून माझी वाट पाहत बसला होता. मला पाहून त्याने डोळे असे मोठे केले की ते खोबणीतून बाहेर पडतील असे मला वाटले. मलाही तो पाहत असलेल्या नजरेमुळे थोडे विचित्र वाटले पण आता मला त्याच्या त्या वासनामयी नजरेची सवय झाली होती.

आपल्या उत्तेजनेवर कंट्रोल ठेवत तो चेअरवरून उठला आणि माझ्या समोर आला. त्याला कमरेखाली अजूनही त्याच लुंगीवर पाहून मी निराश होत त्याला विचारले,

“नालायक तुझी फ्रेंची कुठे आहे? प्लॅन तू केलास आणि अजून या तुझ्या घाणेरड्या लुंगीवर फिरतो आहेस.”

मी एका दमात त्याच्यावर रागवत म्हणाले. तसे हसत तो म्हणाला,

“डोंट बी सो डेस्परेट माय ब्युटीफुल मदर.”

असे म्हणत त्याने आपली लुंगी सोडली आणि मला त्याने घातलेल्या फ्रेंचीचा साक्षात्कार झाला.

त्यानेही माझ्यासारखी लाल कलरची चड्डी घातली होती. त्यामुळे आज वेलेनटाइन डेला सगळे वातावरण मला लालीलाल भासले. त्याने घातलेली फ्रेंचीही ट्रान्सपेरंट होती आणि तिला माझ्या पॅन्टीप्रमाणे दोऱ्या होत्या ज्यांची कमरेच्या दोन्ही बाजूला दोन गाठी होत्या, त्यावरून त्याने लेडीज पॅन्टी घातलीय असे वाटत होते. फरक फक्त एवढाच होता की जेन्ट्स इनरवेअरला मुतायला जशी मध्ये जागा असते तशी तिला होती.

त्याचा ताठर लंड त्याने आपल्या त्या फ्रेंचीच्या मधील जागेमधून बाहेर काढला होता आणि तो एका सरळ रेषेत उभा होता आणि त्यावर त्याने कसले तरी आवरण चढवले होते. अहो आवरण काय म्हणतेय मी, त्याने चक्क कंडोम चढवला होता आपल्या लिंगावर!! ते पाहून मी उत्सुकतेने त्याला विचारले,

“हे काय आहे रे रवी. कंडोम का घातला आहेस आणि ही फ्रेंची तुला कोणी दिली? आपण मगाशी ही तर विकत घेतली नव्हती “

“हो हो मम्मी. सांगतो सगळे तुला. प्रथम तू ह्या सेक्सी ब्रा आणि पॅन्टीत भरपूर सेक्सी दिसते आहेस आणि तू म्हणाली होतीस ना की मी काही खोडकरपणा करू नये म्हणून मी माझ्या छोट्या भावाला कंडोममध्ये लपेटून ठेवले आहे. जेणेकरून जरी त्याने काही खोडकरपणा केला तरी तुला काही त्रास होऊ नये.”

यावर त्याला मारल्याचा आविर्भाव करत मी म्हटले,

“चल हट रे नालायका. आजकाल काय करशील याचा नेम नाही.”

यावर माझा हात हवेतल्या हवेत पकडत रवीने मला त्याच्या मिठीत खेचले आणि माझ्या ओठांवर ओठ टेकवले.

आमचे हे किस थोडे पॅशनेट झाले कारण त्याला कंडोम घातलेला पाहून मीही उत्तेजित झाले होते आणि माझ्या स्ट्रॅपलेस ब्राचे दर्शन घेऊन तोही तापला होता. एकमेकांच्या ओठांत एकमेकांची जीभ सारत आम्ही ती चोखत होतो.

आमचे फ्रेंच किस जरा जास्तच लांबले. एकमेकांपासून दूर झालो त्यावेळी दोघेही लालीलाल झालो होतो आणि आमचा श्वास फुलला होता. रवीने चेअर मागे करत मला चेअरवर बसवले आणि स्वत: पूर्ण जेवण वाढले.

माझे तो वाढणाऱ्या जेवणापेक्षा त्याच्या एका सरळ रेषेत उभ्या असलेल्या लंडाकडेच जास्त लक्ष होते. त्यावर घातलेल्या कंडोममुळे तो आणखिनच आकर्षक वाटत होता. जेवण सुरू झाल्यावर मी त्याला विचारले,

“रवी तू अजून सांगितले नाहीस की तुला ही फ्रेंची कोणी दिली ते.”

“अगं तुझ्या मैत्रिणीने. राधिका आंटीने.”

त्याच्या ह्या खुलाशावर मी हातातला घास तसाच ठेवत विचारले,

“राधेने? तिने कधी दिली??”

“जसा तिने तुला हा सेट दिला तसेच.” तो सस्पेन्स अजून वाढवत म्हणाला.

“पण मेल्या तिने मला सेट तुझ्यासमोर दिला त्यावेळी तर तुला काही दिले नाही.”

मी माझी शंका उपस्थित करत विचारले. मनातल्या मनात मी दुकानात घडलेल्या गोष्टी आठवून मी असे काही बघितले नाही जे दोघांमध्ये झाले ते आठवण्याचा प्रयत्न करू लागले. माझी विचारमग्न मुद्रा पाहून रवी हसत म्हणाला,

“चिल मम्मी. इतका विचार करू नकोस. अगं ज्यावेळी मी चेंज करून बाहेर आलो त्यावेळी तू चेंज करायला आत गेलीस. त्यावेळी राधिका आंटीने मलाही तेच विचारले जे तुला विचारले.”

“काय?”

“की आपल्या दोघांत काही चालले आहे का म्हणून.”

“म्हणजे तू आत आम्हा दोघांच्या गप्पा ऐकत होतास तर आणि जर तुमच्यात हे डिस्कशन झाले तर मग मला का नाही ऐकू आले.” मी परत शंका प्रकट केली.

“ते अशासाठी की आम्ही त्या रूममधून बाहेर पडत तिच्या काउंटरवर गप्पा मारत होतो.”

“ओके. मग तू तिला काय उत्तर दिले?”

“मीही तेच सांगितले जे तू सांगितले की आमच्यात असे काही नाही आहे.”

“मग?”

“मग तिने मला सरळ सरळ विचारले की तुला तिला झवायला आवडेल का?”

“मग तू काय उत्तर दिलेस?” मी क्‍युरिअस होत विचारले.

“मी म्हटले की ते सर्व नशीबावर डिपेंड आहे पण खरे विचारशील तर इतक्या सेक्सी मम्मीला झवायला मलाही आवडेल असे मी तिला सांगितले.”

“नालायका असे तू तिला सांगितले?”

मी जवळ जवळ किंचाळत त्याला विचारले पण मनोमन मी त्याच्या ह्या कन्फेशनमुळे खूश झाले होते.

“हा मम्मी त्यात काय आहे. तू इतकी वर्षे माझ्यासाठी दुसरे लग्न न करता मला लहानाचा मोठं केलेस. दिवसरात्र कष्ट करताना तू आपली कामभावना दाबून ठेवलीस तर आता जर तुला माझी गरज असेल तर नक्कीच मी ती पूर्ण करेन.”

त्याच्या ह्या प्रांजळ कबुलीवर मी खूश झाले आणि मला त्याचा अभिमान वाटला. आजपर्यंत मी जो काही त्याग त्याच्यासाठी केला त्याचे सार्थक झाल्याचे मला वाटले. अभिमानाने आपल्या जागेवरून उठत मी त्याच्या जवळ जात आपला चेहरा त्याच्या चेहर्‍यावर झुकवत आवेगाने त्याचे फ्लाइंग किस घेत परत जागेवर येऊन बसले.

“राजा, थॅंक यु वेरी मच.”

“मम्मी तुला थॅक्स म्हणायची गरज नाही ती माझी मी ड्युटी समजतो.”

“कसली आपल्या आईला झवायची? “

मी त्याला टोमणा मारत म्हटले तसे तो लाजला. मी हसत म्हटले,

“आणि काय बोलली राधिका?”

“काही नाही मी असे म्हणताच तिने काय केले माहिती आहे का?”

“काय रे?” मी उत्सुकतेने विचारले.

“तिनेही प्रथम असेच तुझ्याप्रमाणे माझे किस घेतले. नंतर तिने घातलेला तो टी शर्ट आठवतो का?”

“हा आठवतो रे.” मी टी शर्ट आठवत म्हटले.

“तो सरळ माझ्यासमोर वर केला.”

“काय सांगतोस काय?”

मी पाणी पीत असताना ते ऐकून मला ठसका लागला. राधिका असे काही करेल असे मला वाटले नव्हते. नक्कीच तो रवीच्या फ्रेंचीमधून बाहेर डोकावणार्‍या त्या ताठर लिंगाचा तिच्यावरही माझ्याप्रमाणे असर झाला असावा.

“मम्मी आरामात पाणी पी. मीही तिने जे काही केले ते पाहून दचकलो होतो पण ती तिथे न थांबता तिने आपल्या ब्राच्या कपमधून दोन्ही स्तन बाहेर काढत मला दाखवले आणि चक्क काउंटरवर बसत तिने सरळ माझ्या शॉर्टला हात घातला. झिप खोलत माझा लंड बाहेर काढला आणि खाली वाकत त्यावर किस केले.”

एका दमात तो सगळे सांगून मोकळा झाला.

“काय सांगतोस काय?”

हे सगळे ऐकून मीही शॉक्ड होते. राधिका असे काही करेल असे मला वाटले नव्हते.

तिची आणि माझी आमच्या एका कंसाइनमेंटच्या डिलिवरीवरून ओळख झाली होती आणि नंतर मला तिने तिचे लिंगरी शॉप दाखवले होते. तिशीतील राधिकाचे चार पाच वर्षापूर्वी लग्न झाले होते. हल्ली तिचा नवरा कामानिमित्त जास्तच बाहेर राहतो अशी ती सारखी तक्रार करायची पण ती असे काही करेल असे मला वाटले नव्हते. आपण तिला भेटलो की हे सर्व विचारायचे मी ठरवले.

“ओके आणि काय केले?”

“आणि काही नाही गं. तू बाहेर यायच्या आत तिने आपले कपडे ठीक केले आणि मला ही फ्रेंची भेट दिली.”

“अच्छा म्हणजे तुलाही तिने फ्रेंची गिफ्ट दिली तर.”

“हो गं.”

याचाच अर्थ तिने मुद्दामहून एकाच कलरच्या फ्रेंची आणि ब्रा पॅन्टीचा सेट आम्हा दोघांना गिफ्ट केला होता. कदाचित तिलाही आम्ही जवळ यावे असे वाटत होते. पण यात तिचा स्वार्थ काय होता तिलाच ठाऊक.

तिने जर आपले स्तन दाखवून रवीची झिप खोलत त्याचा लंड बाहेर काढला होता. माझीही मनस्थिती तशीच होती. कदाचित त्या शॉपमध्येच मी रवीचा लंड आपल्या पुच्चीत घालून घेतला असता. पण राधिकाचे असे वागणे माझ्यासाठी एक कोडेच होते.

मी विचारात असल्याचे पाहून रवी म्हणाला,

“काय गं मम्मी कसला एवढा विचार करते आहे गं?”

“कसला नाही रे. राधेने हे सर्व केले का त्याचा. मला सांग तिने तुला फ्रेंची गिफ्ट देताना काही सांगितले का?”

“अगं मी तेच तर तुला सांगणार होतो. ही अशी इनरवेअर लंचची आयडीया तिनेच मला दिली होती.” रवी खरे गुपित मला सांगत म्हणाला.

“मग मेल्या आधी का नाही सांगितलेस. मगाशी फिरवून फिरवून का म्हणालास?”

“अगं मी तुझी गंमत करत होतो आणि तू तयार होतेस की नाही ते पाहत होतो.”

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली. नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!