विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ४

मी मोबाईलवर बोलत रूममधून बाहेर आले तर रवी गुपचूप ऑम्लेट बनवत होता. माझे बोलणे आटपेपर्यंत त्याने नाश्ता तयार करून डायनिंग टेबलवर ठेवला होता आणि माझी वाट पाहत होता. माझी आणि त्याची नजरानजर होताच त्याने लाजेने मान खाली घातली.

नुकते कुठे नॉर्मल झालेले आमचे नाते परत तणावा खाली गेले होते. आम्ही काही न बोलता गुपचूप नाश्ता करू लागलो. नाश्ता करताना मध्येच एकमेकांकडे गुपचूप पाहतही होतो. नजरानजर झाली की लगेच खाण्यावर लक्ष देत शांततेत आमचा नाश्ता सुरू होता.

नाश्ता करता करता मी माझ्यासाठी बटर ब्रेड बनवत असताना चुकून माझ्या हातून बटरचा काटा निसटला आणि डायनिंग टेबलखाली गेला. तो उचलायला मी खाली वाकले तर तो रवीच्या पायाखाली गेला होता. आमच्यातील तणाव पाहता मी काही न बोलता खाली झुकत डायनिंग टेबलखालचा काटा काढू लागले.

खाली वाकताच मला रवीच्या लुंगीतील तंबू दिसला आणि माझा कंट्रोल परत सुटला. न राहवून मी हात लांब करत त्याच्या तंबूवर ठेवला, तसे अचानक शॉक लागल्या प्रमाणे उठत रवी आपल्या रूममध्ये पळाला.

तो का पळाला हे न समजण्या इतकी मी दुधखुळी नव्हते. त्याच्या लिंगाचा तो राकट स्पर्श मला इतका उत्तेजित करून गेला होता की मी त्याच्या पाठोपाठ जात त्याच्या रूमचा दरवाजा उघडला. समोर साहेब बेडवर आपली हातभट्‍टी चालवत बसले होते याचाच अर्थ माझा अंदाज बरोबर होता.

क्षणभर वाटले की असेच जावे आणि त्याचा तो ताठ लंड तोंडात घ्यावा पण माझे संस्कार मला रोखत होते. मला समोर पाहताच रवीचा मात्र बांध सुटला आणि त्याच्या लिंगातून वीर्याची एक मोठी धार पिचकारी प्रमाणे उडाली ते थेट माझ्या समोर खाली फरशीवर येऊन पडली.

आयुष्यात पहिल्यांदा मी अशा प्रकारे लिंगातून पिचकारी आणि तीही इतक्या फोर्समध्ये उडताना पाहिली होती. ह्यांच्या पिचकाऱ्या सगळ्या पुच्चीच्या आत गळाल्या होत्या आणि म्हणूनच रवीसारखा मोठ्या लंडाचा धनी असलेला पोरगा पैदा झाला होता. आयुष्यात पहिल्यांदा मी मनोमन त्या गोष्टीसाठी माझ्या एक्स-हसबंडचे आभार मानले.

एव्हाना एका पाठोपाठ एक अशा पाच सहा वीर्याच्या पिचकाऱ्या माझ्या समोर येऊन पडल्या होत्या आणि फरशीवर तर वीर्याचे तळे साचले होते. खाली बसून ते तळे चाटून साफ करावे असे वाटत होते पण माझ्या विचारी मनाची थोडी फार लाज अजून शिल्लक होती आणि ते मला तसे करण्यापासून परावृत्त करत होते.

शॉक होऊन माझ्याकडे पाहत रवीने आपला लंड दाबत शेवटचे दोन तीन थेंबही बाहेर काढले. जसा तो शो संपला तसे मी ‘सॉरी’ म्हणत माझ्या रूममध्ये पळाले कारण आता मला माझी उत्तेजना शमवणे गरजेचे होते.

रूममध्ये गेल्यावर बेडवर झोकून देत मी उशीखाली ठेवलेला डील्डो बाहेर काढला आणि माझ्या तहानलेल्या पुच्चीत घालून डील्डो आत-बाहेर करू लागले. इतकी उत्तेजना मला प्रथमच जाणवत होती. एक दोन मिनिटातच मी जोरात झडले. यावेळी मात्र परिस्थितीचे भान ठेवत मी माझ्या रूमचा दरवाजा लॉक केला होता कारण टॉवेल काढल्यावर मी पूर्ण नग्न होती.

राहून राहून माझ्या डोळ्यासमोर आता त्याच्या लिंगातून बाहेर पडणारी वीर्याची पिचकारी येत होती. माझी पुच्ची शांत झाल्यावर मी माझ्या कपाटातून एक लाल कलरची पारदर्शक अशी मॅक्सी काढली आणि घालून बाहेर आले. आत ब्रा आणि चड्डी घातली असली तरी माझी अंतर्वस्त्रे त्या पारदर्शक मॅक्सीतून रवीला दिसलीच असती.

बाहेर आले तर रवी अजूनही आपल्या रूममध्येच होता. जे काही झाले ते विसरून त्याला चिअरअप करणे जरुरीचे होते. त्याच्या रूमचा दरवाजा उघडत आत पहिले तर तो गुपचूप आपल्या बेडवर बसला होता.

“रवी चल मला कपडे वाळत घालायला मदत कर. बाजारात जायचे आहे. उशीर होतोय.”

असे म्हणत मी त्याला बाहेर बोलावले. त्याला नॉर्मल करण्याचा हा माझा प्रयत्न होता.

“आलो मी.”

असा त्याचा घोगरा आवाज येताच मी वॉशिंग मशीनमध्ये अर्धवट सुकलेले कपडे बाहेर काढत वाळत घालण्यासाठी टेबलवर चढले.

एव्हाना रवी रूमच्या बाहेर आला होता. मी चढलेल्या टेबल शेजारी उभे राहत तो मला एक एक कपडे वाळत घालायला देत असताना त्याचा माझ्या मॅक्सीच्या आत दिसणाऱ्या ब्रा आणि पॅन्टीकडे लक्ष होता पण अर्थात चोरून.

मीही कपडे सुकत घालताना इकडचा तिकडचा विषय काढून त्याला नॉर्मल करण्याचा प्रयत्न करत होती. कपडे वाळत घातल्यावर टेबलवरून उतरत असताना माझा थोडा फार तोल गेला पण त्याने मला वेळीच सावरले.

या वेळीही मी त्याच्या मिठीत होते पण एकमेकांच्या नजरेत नजर मिसळून पाहण्यापेक्षा आमच्यात काहीच घडले नाही. पण हा चान्स मिळाल्यावर रवीने हळूच माझे स्तन आणि गांड दाबून घेतली होती. मीही उत्तरा दाखल हळूच त्याचा मलूल पडलेला लंड दाबला होता.

बाथरूम साफ करताना साहेबांचे मी वाकले की माझ्या गांडीवरच लक्ष होते. मीही त्यामुळे उत्तेजित होऊन त्याला मुद्दामहून बाथरूमच्या टाइल्स साफ करण्याच्या बहाण्याने कमरेत जरा जास्त झुकत माझ्या गांडीचा जास्तीत जास्त शो त्याला दाखवत होते.

सकाळपासून दोन वेळा गळाला असला तरी त्याच्या लुंगीत होणारी हालचाल उत्तेजनावर्धक आणि इगम्प्रेसिव होती. नक्कीच त्याचा स्टॅमिना जास्त आहे हे मला समजून चुकले होते. साफसफाई करताना मी त्याच्या समोर झुकले की तो काही ना काही कारणाने माझ्या पाठी येत माझ्या गांडीवर आपला सेमी इरेक्ट लंड दाबत होता.

त्याला असे करण्यापासून रोखण्यापेक्षा मी मध्ये मध्ये माझी मॅक्सी ओली होतेय असे कारण देत ती वर करून त्याला कधी माझ्या उत्तान गोऱ्यापान मांड्यांचे तर कधी झुकत मी मॅक्सी इतकी वर करत होते की त्याला माझ्या गांडीचे दर्शन होत होते. माझ्या भावना कंट्रोलमध्ये ठेवण्यापेक्षा मीच त्याला चेतवण्याचा प्रयत्न करत होते.

साफसफाई झाल्यावर आम्ही बाजारात जाण्यासाठी कपडे चेंज करण्यासाठी आपापल्या रूममध्ये गेलो. माझा वार्डरोब खोलून काय घालावे असे विचार करत असताना मला माझ्या बर्थडेला रवीने गिफ्ट दिलेली शिफोनची रेड आणि ब्लॅक कलरची साडी आठवली.

त्याने गिफ्ट दिल्यानंतर मी त्याला त्या दिवशी घालून दाखवली होती पण त्यावेळी त्याच्या वर मॅचींग असा ब्लाउज माझ्याकडे नव्हता मात्र नंतर मी तो शिवून घेतला होता. आता ती साडी घालून त्याला सरप्राईज करायचे मी ठरवले.

नॉर्मली बाजारात जात असताना मी एवढी हायफाय साडी घातली नसती पण आजचा दिवस खास होता आणि तो त्याच्यासाठी खास करण्यासाठी मी ती साडी घालण्याचे ठरवले. ब्लॅक कलरची ब्रा आणि पॅन्टी घालत त्यावर मी मॅचिंग असा ब्लॅक कलरचा बिन बाह्यांचा ब्लाउज घातला कारण ती साडी पदराच्या ठिकाणी ब्लॅक कलरची होती आणि त्यामुळे तो ब्लाउज उठून दिसत होता.

नवीन मॉडर्न स्टाईल मध्ये शिवलेला माझा ब्लाउज थोडा खोल गळ्याचा होता आणि त्यात माझे मोठमोठ्ठाले गोळे आपली मान बाहेर काढून डोकावत होते. त्यात भर म्हणजे साडीचा पदर थोडा फार पारदर्शक होता. याचाच अर्थ रवी बरोबर भरपूर पुरुषांना एक चांगलीच मेजवानी भेटणार होती पण उत्तेजनेच्या नादात मी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

साडी घातल्यावर आरशात मी स्वत:ला पहिले तर माझा भडक अवतार पाहून क्षणभर मीही साडी घालावी की नको असा मी विचार केला पण पुढे टाकलेले पाऊल आता पाठी घ्यायचे नाही असा विचार करत मी थोडा फार हलका मेकअप केला.

एव्हाना रवी दरवाजा खोलून आत माझ्या रूममध्ये आला होता आणि मला आरशासमोर त्या साडीत पाहताच आ वासून माझ्याकडे एकटक पाहू लागला. त्याच्या तोंडातून टपकणारी लाळ पाहून मी हसत त्याला म्हटले,

“नालायका तोंड तरी बंद कर. बघ कशी लाळ टपकते आहे ते.”

तसे लाजत आपले तोंड पुसत रवी म्हणाला,

“वॉव मम्मी अमेझिंग! काय सुंदर दिसते आहेस तू! आपण नक्की बाजारात जात आहोत ना. कुठे डेटवर तर नाही ना. रिअली ब्युटीफुल!”

त्याच्या या स्तुतिने मी सुखावले आणि म्हटले,

“नाही म्हटले की आज एक माणूस जर माझ्यासाठी आपले प्लॅन कॅन्सल करून घरी आहे तर त्याच्यासाठी मी इतके तर करू शकते.”

“वॉव मम्मी आरशात बघ तर काय सेक्सी दिसते आहेस तू.”

असे म्हणत आपली चूक जाणवून त्याने आपली जीभ ओठाखाली दाबली. मी मात्र खूश होत न रागवता म्हणाली,

“नालायका आपल्या मम्मीला सेक्सी म्हणतोस??”

“अगं मम्मी जे खरे आहे तेच बोलतोय. आज काय मार्केटमध्ये कोणाचे खरे नाही आहे आय मीन पुरुषांचे.”

“कोणाचे असेल वा नसेल पण तुझे खरे आहे की नाही ते सांग.”

असे म्हणत मी नजरने त्याच्या कमरे खालील शॉर्टकडे इशारा केला.

तसे थोडेफार लाजत रवी म्हणाला,

“मला तर वाटतेय की तो बिचारा मध्येच नाही रडायला लागला म्हणजे झाले.”

रवी ‘तो’ या शब्दावर जोर देत म्हणाला. यावर मीही त्याला मुद्दामहून विचारात म्हटले,

“तो म्हणजे कोण रे?”

“अगं ‘तो’ म्हणजे तुझा लहान मुलगा आणि माझा छोटा भाऊ.” तोही मला आता बिनधास्त उत्तर देत म्हणाला.

“असे काय डोंट वरी. जर तो रडायला लागला तर मी आहे ना त्याचे अश्रु प्यायला.”

“काय?” रवी माझ्या वाक्यावर किंचाळत म्हणाला.

“अरे म्हणजे त्याला शांत करायला. चल आता आधीच उशीर झालाय.” मी सारवा सारव करत म्हटले.

घर लॉक करून लिफ्टमधून खाली येईपर्यंत रवीची वासानामयी नजर माझ्या अंगभर फिरत होती. स्पेशली माझ्या गोलमटोल स्तनांवर कारण त्या खोल गळ्यातून त्याला माझ्या दोन पर्वतांचा आणि त्यातील घळीचा मस्तच नजारा दिसत होता. खाली त्याच्या बाईककडे जाईपर्यंत त्याने घातलेल्या त्या जीन्सच्या शॉर्टमध्ये त्याच्या नागोबाने फणा उभारायला सुरवात केली होती.

खाली उतरल्यावर रविवार असल्याने रस्त्यावर वर्दळ कमी होती पण जे जे पुरुष मला त्या सिडकटीव साडीमध्ये पाहत होते त्यांच्या डोळ्यातील प्रशंसा मला सुखाहून जात होती. आयुष्यात पहिल्यांदा मी अशा प्रकारे थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण अंगप्रदर्शन करत होते.

बाईकवर त्याच्या पाठी मी माझे दोन्ही पाय एका बाजूला घेत बसले. बाईक स्टार्ट केल्यावर आधारासाठी मी माझा उजवा हात त्याच्या खांद्यावर ठेवला होता. थोडीफार त्याला खेटूनच मी बसले होते त्यामुळे माझ्या उजव्या स्तनाचा त्याच्या पाठीला जास्त स्पर्श होत होता अर्थात त्या स्पर्शाने तोही उत्तेजित होत होता.

मध्येच ब्रेक मारला किंवा खड्ड्यात बाईक गेली की माझा तोल त्याच्या अंगावर जाऊन माझा उजवा उभार जोरात त्याच्या पाठीवर दाबला जात होता. तसेच बाईक चालवताना मध्ये मध्ये त्याच्या डाव्या दंडाचाही माझ्या उभाराला स्पर्श होत होता. थोडक्यात मार्केट येईपर्यंत आमचा बाईक प्रवास आम्ही मस्त एंजॉय केला.

विल यु बी माय वेलेंटाइन?

"अरे रवी उठ ना रे. तुला अभ्यास नाही का करायचा. आज रविवार आहे म्हणून काय झाले? एकतर रात्रभर अभ्यासाच्या नावाखाली नको ते चाळे करत असतोस आणि आता आडवा पडला आहेस." मी आंघोळ करून झाल्यावर अंगाभोवती टॉवेल लपेटत रवीच्या रूमवर नॉक करत त्याला उठवत होते. तसे मला आतून वैतागून...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : २

उठल्यावर आवाज देऊनही पाणी भरायला साहेब उठले नव्हते आणि आता माझ्यासमोर आपली गोरीपान गांड दाखवत लोळत पडला होता. त्याची गांड पाहताच माझ्या डोळ्यासमोर मात्र त्याच्या त्या एनाकोंडाचे चित्र फिरू लागले होते. आपल्या मनातील ते पापी विचार बाजूला करण्यासाठी मी रवीच्या बेडच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ३

मी त्याच्या बाईकवर फार क्वचित बसत असे. खरे तर मला त्याचे बाईक चालवणे पसंत नव्हते. आजकाल होणार्‍या अपघातांमुळे मी त्याला बाईक घेऊन देण्याच्या विरोधात होते पण त्याने हातपाय पडत मला बाईक घेऊन द्यायला लावलीच होती. असे असले तरी मी क्वचित त्याच्याबरोबर बाईकवर फिरत असे....

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ५

मार्केटमध्ये बाईक स्टॅन्डवर आपली बाईक लावत रवी आणि मी बाईकवरून उतरलो. आजूबाजूला असणाऱ्या पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्याही नजरा आमच्यावरच खिळल्या होत्या. स्पेशली माझ्यावर कारण माझ्या त्या ब्लॅक पदराआड बरेच काही दिसत होते. तसेच दोन तीन गुजराती भाभ्यांची नजर मात्र रवीच्या...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ६

रविवारी सकाळी हॉटेलच्या एका कोपर्‍यात बसून मी फुट मसाज देत होते आणि कोणाला तर माझ्या पोटच्या पोराला. काय एक्सायटिंग अनुभव होता. त्याच्या नग्न लंडाला माझ्या पायाचा डायरेक्ट स्पर्श होत असल्याने रवीही खाता खाता दबक्या आवाजात गुरगुरत मादक सुस्कारे सोडत होता. हे सर्व...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ७

नुकतेच आम्ही दोघे गळलो असल्याने मला आमचे ते सेक्स एडवेंचर तेवढ्यात संपवायची इच्छा नव्हती. म्हणूनच मी अचानक डोक्‍यात आलेला प्लॅन सत्यात उतरवण्यासाठी रवीला म्हणाले, "नाही रे अजून मला एक दोन ब्रा आणि पॅन्टीचे जोड घ्यायचे आहेत. इथे माझ्या मैत्रिणीचे एक दुकान आहे. आपण तिथे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ८

रवी बोलून गेला पण नंतर आपण काय बोललो हे जाणून त्याने आपली जीभ चावली. मी मात्र हसत 'कसा चोर पकडला गेला' असे भाव चेहर्‍यावर आणत रवीला विचारले, "अरे पण त्या ब्रा तर चोराकडे होत्या. त्या तुझ्याकडे कधी आल्या. तूच तर तो चोर नाही ना?" "छे छे!! मी असे काही करीन का?" तो सारवा...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ९

त्याच्या ह्या समजूतदार बोलण्याने मला त्याचा अभिमान वाटला आणि माझी अगोदरच चौडी छाती अजूनच फुलून आली. त्याच्यासमोर गिरकी मारत मादकपणे माझे नितंब हलवत मी त्याला चेतवत विचारले, "मी ठीक तरी दिसतेय ना रे ब्रा पॅन्टीत?" "मम्मी ठीक? यु आर लुकिंग ऑसम!! तू इतकी सेक्सी दिसते...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १०

अरूंद वाटेमधून चालवत तो मला एका जागी घेऊन गेला. आम्ही राहत होतो तिथून काही अंतरावर एक खाडी होती. खाडी असली तरी खाडीला असोसिएट असलेला घाण वास तिथे नव्हता त्यामुळे लोकांचा सकाळ संध्याकाळ फिरण्यासाठी तो आवडता स्पॉट होता. तिथे मी काही वेळा आली होती पण रवी ज्या जागी घेऊन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : ११

त्याची ही आयडीया मलाही आवडली कारण त्यात जास्त नट्टापट्टा करण्याची गरज नव्हती. हे कपडे काढून केवळ एक सेट चूस करून घालायचा होता. म्हणून मी होकार देत म्हटले, "ठीक आहे पण तू काही नालायकपणा करायचा नाही." "ओके मम्मी. नाही करणार." तो मला आश्वस्त करत म्हणाला. तसे मी त्याला...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १२

आता माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला होता. राधिकाने मला आणि रवीला सेम लाल कलरचा सेट अशासाठी गिफ्ट केला की आम्ही हा अनोखा इनरवेअर लंच एंजॉय करावा पण यात तिचा फायदा काय होता ते मला समजत नव्हते. "काय गं मम्मी परत तू आपल्या तंद्रीत हरवलीस. इतका कसला विचार करते आहेस गं?" रवीने...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १३

त्या साडी लपेटलेल्या अवस्थेतच मी झोपायचा प्रयत्न केला पण चार वाजून गेले होते आणि नुकताच चहा प्यायल्याने मला काही झोप आली नाही. अर्धा पाऊण तास बेड वर तळमळल्यावर मी बाहेर हॉलमध्ये आले तसे रवीने विचारले, "काय गं काय झाले झोपली नाहीस ते?" "नाही रे झोप येत नाहीय. आता पाच...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १४

मला आता त्याला तशा प्रकारे तरसवण्यात मजा वाटत होती. मी अशा प्रकारे त्याला तरसवत होते की ती म्हण आहे ना की 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को,' ती मला त्यावेळी बरोबर लागू पडत होती. "मम्मी जस्ट ब्रा तर काढायची आहे." तो आता काकुळतीला येत म्हणाला. "मला माहिती आहे पण माझे मन...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १५

आमच्यातील हा उंदीर मांजराचा खेळ आणखी तीन चार वेळा चालला. प्रत्येक वेळी रवी माझ्याकडे पाहून माझ्या हातांचा पुच्चीभोवती केलेला पडदा दूर करण्याची मिनतवारी करत होता पण प्रत्येक वेळी मी हसून मान नकारार्थी हलवून त्याला तसे करू देत नव्हती. शेवटी त्याने नाराज होऊन माझ्याकडे...

विल यु बी माय वेलेंटाइन? भाग : १६

आयुष्यात पहिल्यांदा मी इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते. माझ्या ह्या बोलण्याचा मात्र त्याच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता. हळुवारपणे माझ्या बीळातून आपल्या एनाकोंडाला अर्धवट बाहेर काढत त्याने परत एक जोराचा दणका देत त्याला आत घुसवले. त्या दणक्याने परत वेदनेची एक सणक माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!