बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं.

ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या सोबत जायला मिळालं नाही. त्यामुळे तिला एकटीलाच १२ तासांचा प्रवास करावा लागणार होता. ट्रेनचं तिकीट मिळणं अशक्यच होता. बसेसही सर्व फुल होत्या. तरी तिच्या वडिलांनी कशीबशी एका स्लीपर कोचची व्यवस्था केली.

संध्याकाळी सहा वाजता ती आपल्या दोन महिन्यांच्या तान्ह्या बाळाला घेऊन ती बस मध्ये चढली. बसमध्ये स्लीपर सीटला पडदे होते. त्यामुळे तिची बाळाला स्तनपान करण्याची काळजी मिटली. नवीनच बाळंतीण असल्यामुळे ती पहिल्यापेक्षा अधिक तजेलदार दिसत होती.

मुळातच ती गोरी होती. वक्ष अर्थातच दुधामुळे भरदार आणि वजनदार झाले होते. साडीवरूनही त्यांचा आकार स्पष्ट दिसत असे. तिच्या कमरेवर आता वळ्या दिसू लागल्या होत्या. नितंबही बरेच बाहेर आले होते. एकूणच ती आकर्षक दिसत होती त्यामुळे कोणत्याही पुरुषाची तिच्यावर नजर पडणार नाही हे शक्यच नव्हतं.

तिचा प्रवास सुरू होताच अर्ध्याच तासात पुढच्या स्टॉपवर तिला एका प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं. पुढच्या स्टॉपवर एक साधारण पन्नाशीचा पुरुष चढला आणि त्यालाही तिचीच सीट दिली होती. बस ड्राइवरने तिला दोघांना ती सीट अर्धी वाटून घेण्याची विनंती केली. ती एकटी असल्यामुळे भांडण करण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. त्यामुळे ती आणि तो पुरुषही तयार झाला. स्लीपर कोच असल्यामुळे दोघांना बसण्यासाठी बरीच जागा होती. थोडीशी नाखुशीनेच तिने पुढचा प्रवास सुरू केला.

तिच्या सौंदर्यामुळे अर्थातच तो पुरुष खुश होता. पूर्ण प्रवास तिचं सौंदर्य जवळून न्याहाळता येणार म्हणून तो मनातून खुश होता. आणि जवळ तान्हं बाळ पाहून तो आणखिनच खुश झाला. थोडं का होईना दूध पाजताना तिच्या उभारांचे दर्शन होणार याची त्याला आशा होती.

थोड्याच वेळात त्याने तिशी गप्पा मारायला सुरुवात केली. गप्पा मारताना स्वभावाने तो माणूस तिला चांगला वाटलं. त्यामुळे तिच्या त्याच्याबद्दलची अढी निघून गेली आणि मग तीही त्याच्याशी दिलखुलास गप्पा मारू लागली.

स्लीपर कोच असल्यामुळे बरीच जागा होती. त्यामुळे त्याने तिला पाय सोडून आरामात बसण्यास सांगितले. तिचेही इतका वेळ मांडी घालून बसल्यामुळे पाय वळले होते म्हणून तिने पाय सोडले. तिचे पाय त्याच्या मांडीपर्यंत पोचत होते. तिच्या पायाच्या होणार्‍या स्पर्शाने तो सुखावत होता. दरम्यान दोनदा तिने बाळाला स्तनपानही केले. त्या वेळेस बाळाला दूध पाजण्यासाठी खालून ब्लाउज वर घेताना त्याला तिच्या स्तनांचा ओझरतं दर्शन झालं. त्यावरूनच त्याने तिच्या पक्षांच्या गोलाईची अंदाज घेतला होता. त्यामुळे त्याच्या मनात तिच्याबद्दल आणखी आकर्षण निर्माण झालं. दुभती स्त्री समोर असल्यावर कोणता पुरुष आकर्षित होणार नाही.

थोड्याच वेळात बस जेवणासाठी थांबली. साधारण अर्ध्या तासाने बसने पुढचा प्रवास सुरू केला. तोपर्यंत रात्रीचे दहा वाजले होते. तिला आता झोप येऊ लागली. त्यांनी तिला पुन्हा पाय सोडून आरामात झोपण्यास सांगितले. ती पाय सोडून सीटला टेकून झोपी गेली. तिने त्यांनाही पाय सोडून बसण्यास सांगितले. आता दोघांचे पाय एकमेकांच्या मांड्याजवळ होते. बसच्या हलण्याने दोघांचे पाय एकमेकांच्या मांड्यांना स्पर्श होते. साडीवरून का होईना तिच्या होणार्‍या मांड्यांच्या स्पर्शाने तो सुखावत होता.

थोड्याच वेळात ती गाढ झोपी गेली, हे पाहताच त्याच्यातला वयस्कर आंबट शौकीन जागा झाला. त्याने पायाने चाचपून पाहिलं तर तिची साडी दोन्ही बाजूने पूर्ण खाली झाली नव्हती. पाय सोडताना तिने फक्त वरून साडी नीट केली. पण दोन्ही बाजूने ती गुडघ्याच्या वरपर्यंत उघडीच राहिली होती. त्याला ती पर्वणीच ठरली.

त्याने अलगद आपला उजवा पाय तिच्या साडीच्या आत घातला. तिच्या मुलायम पोटर्‍यांचा स्पर्श त्याच्या पायांना झाला. तो स्पर्श होताच त्याने डोळे बंद करून एक उसासा टाकला आणि तो स्पर्श मनापासून अनुभवला. बसच्या हलण्याने त्याचा पाय तिच्या पोटर्‍यांवर घासला जात होता. तिच्या मुलायम त्वचेने तो आणखी चेतवत होता. त्या सोबत तिची त्वचा नितळ आहे, हे त्याने जाणलं.

हळूहळू त्याने आपला पाय आणखी पुढे सरकवला. आता तिच्या गुडघ्याला त्याच्या अंगठ्याचा स्पर्श होत होता. तिच्या पायाच्या प्रत्येक भागाला तो अलगद स्पर्श करत होता आणि डोळे बंद करून अंतर्मुख होऊन अनुभवत होता. असं करत तो आणखी पुढे सरकला आणि अखेर तिच्या मांड्यांना त्याच्या पायाचा स्पर्श झाला.

तिच्या गोऱ्या मुलायम मांड्यांना झालेल्या स्पर्शाने तो सुखावून गेला आणि नकळत त्याने आपलं ताठलेलं शिश्न पॅन्टवरूनच दाबलं. तिच्या मांड्या त्याला दिसत नसल्या तरी पायांना होणार्‍या स्पर्शाने तो मनातून स्पष्ट पाहू शकत होता. आणि त्या कल्पनेने तो आणखी उत्तेजित होत होता. त्याचा पाय तिच्या मांड्यांपर्यंत पोहोचला असला तरी तो वरून साडीने पूर्ण झाकलेला होता.

इतक्यात तिचं बाळ रडत उठलं आणि त्या आवाजाने ती जागी झाली. ती अचानक जागी झाल्याने त्याला तिच्या साडीतून आपला पाय बाहेर काढता आला नाही आणि त्यामुळे त्याने लगेच गाढ झोपल्याचं सोंग केलं. इतर प्रवाश्यांना बाळाच्या रडण्याचा त्रास होऊ नये म्हणून तिने पटकन बाळाला मांडीवर घेतलं आणि त्याला ब्लाउज वर करून दूध पाजू लागली.

तो पर्यंत तिला काही कळलं नव्हतं. जेव्हा बाळ दूध पिऊ लागताच शांत झालं तेव्हा तिला जाणवलं की त्याचा पाय तिच्या साडीत आहेत आणि तोही तिच्या मांड्यापर्यंत. त्याने कितीही सोंग केलं असलं तरी तिच्या मधल्या बाईला कळायला वेळ लागला नाही.

काही केल्या साडीच्या इतक्या आत सहज कोणाचा पाय जाणार नाही. म्हणजे त्याने जाणून बुजून पाय तिच्या साडीत घुसवलाय हे तिने जाणलं. पण बाळ मांडीवर असल्यामुळे आणि पाय साडीत बराच आत असल्यामुळे तो सहज काढणं शक्य नव्हतं. म्हणून ती बाळाच्या झोपण्याची वाट पाहू लागली. पण बाळाला दूध पाजता पाजता तिला डुलकी कधी लागली कळलंच नाही.

बाळही दूध पिऊन झोपली गेलं होतं आणि तिचं डावं स्तन उघडं पडलं. दूध पाजताना दिसू नये म्हणून बाळावरून अंगावर घेतलेला पदरही पूर्णपणे खाली पडला होता. आणि त्याचा पाय तसाच तिच्या साडीत मांडीला स्पर्श करत राहून गेला.

त्याला वाटलं ती दूध पाजताना अजून जागी असेल म्हणून तो अजूनही झोपेचा सोंग घेऊन होता. पण बराच वेळ झाला म्हणून त्याने डोळे उघडून पाहिलं तर त्याच्या आपल्या डोळ्यांवर विश्वास बसेना. बसमध्ये बसताना आज त्याला स्त्रीचं इतकं सौंदर्य उपभोगायला मिळेल याची सुतराम कल्पना नव्हती.

बाळ दूध प्यायचं थांबून झोपल्यामुळे तिचं मोठालं डावं वक्ष उघडं होतं. बाळांतपणानंतर त्याचा आकार वाढल्याने स्तनमंडलही पसरलं होतं. गोऱ्या स्तनावर गडद तपकिरी स्तनमंडल आणि टपोरे मोठ्या मनुक्या एवढे स्तनाग्रं अगदी स्पष्ट दिसत होते.

पदर छातीवरून पूर्णपणे खाली पडल्याने तिची पूर्ण छाती उघडी पडली होती. मोठ्या गळ्याचा ब्लाउज त्यामुळे गोरी छाती आणि गोरे खांदे आणि त्यावर लटकणारे मंगळसूत्र तिच्या सौंदर्यात आणखी भर टाकत होती. तिचे ओठही अगदी नैसर्गिक गुलाबी होते. तिचं हे सौंदर्य तो मनमुराद न्याहाळत होता. पण एकदा का पुरुष संमोहित झाला आणि जर परिस्थिती पूरक असेल तर तो आपली कामुक इच्छा पूर्ण केल्याशिवाय शांत बसू शकत नाही.

स्लीपर कोचला पडदा असल्याने आणि तीही गाढ झोपली गेल्याने त्याने संधी साधायचं ठरवलं. पण बाळ तिच्या मांडीवर असल्यामुळे त्याला अडसर जाणवत होता. म्हणून त्याने अलगद पुढे होऊन बाळाला तिच्या मांडीवरून उचलून सीटवर ठेवलं.

तो आणखी जवळ आल्याने त्याचा तिच्या साडीत असलेला पायपण आणखी पुढे सरकला तो अगदी तिच्या पॅन्टीपर्यंत पोहोचला. ती अजूनही झोपेत होती. त्याने अलगद एक पाय तिच्या दुसऱ्या बाजूला ठेवला जेणे करून त्याला आणखी जवळ जाता येईल.

अगदी जवळून त्याने तिचे लालचुटुक ओठ, डोळे, गाल, चाफेकळी नाक, तिचे गोरे खांदे दोन वक्षांमधील तिची खोल घळ आणि त्यात अडकलेलं मंगळसूत्र हे सर्व न्याहाळलं. तिचा उघडा पडलेला स्तन त्याला खुणावू लागला. तो आधी अलगद पुढे होऊन तिच्या नाकाजवळ गेला. आणि आपल्या नाकाने तिचा होणार श्वासोश्वास हुंगला.

तिच्या गरम श्वासानेही तो उत्तेजित झाला. आता त्याला जास्त वेळ फुकट घालवायचा नव्हता. ती जागी होण्याच्या आत तिच्या स्तनांना स्पर्श करून अलगद चोखायचे होते, जेणे करून तिला न कळताच उपभोगता येईल.

या उद्देशाने तो अलगद खाली वाकला आणि तिच्या डाव्या स्तनाग्राला आपले ओठ टेकवले. ती झोपेत जरी असली तरी आपल्या संवेदनशील अंगावर झालेल्या पुरुषी स्पर्शाने तिने नकळत हलकासा उसासा टाकून प्रतिक्रिया दिली.

तिच्या मनुक्याच्या झालेल्या स्पर्शाने त्याच्यातील कामुक भावना आणखी बळावली आणि तो आणखी पुढे सरसावला. सुरुवातीला फक्त हाताचा स्पर्श आणि ओठांचा हलक्या स्पर्शाच्या उद्देशाने आता पुढची पायरी घातली. त्याने आता ओठ हलकेच विलग करत तिचा मनुका ओठात धरला आणि हलके ओठ फिरवू लागला.

झोपेतच स्तनावर होणार्‍या स्पर्शाने ती उत्तेजित होऊ लागली. तिच्या चेहर्‍यावर ती उत्तेजना जाणवू लागली. गाढ झोपेत असल्याने तिला आपण कुठे आहोत याचे भान नव्हते. तिला आपण आपल्या पतीबरोबर आपल्याच घरात आहोत असे वाटत होते. आणि आपल्या स्तनावर असलेले ओठ हे आपल्याच पतीचे आहेत या भावनेने तिथे ओठ विलग झाले आणि ती हलके हलके नेहमीप्रमाणे उसासे टाकू लागली. तिचा श्वास थोडा वाढू लागला.

तेवढ्यात अति आवेगाने त्याने नकळत तिचं स्तनाग्र ओठात धरून चोखलं आणि आपसूक त्यातून दूध पाझरू लागलं. स्तनातून दूध खेचू लागताच तिला त्याची जाणीव झाली आणि ती जागी झाली. परंतु एव्हाना तीही नकळत उत्तेजित झाली होती.

पूर्ण जागी होताच तिला जाणीव झाली की आपल्या स्तनावर कोणी परपुरुष आहे. तेव्हा ती त्याला दूर करू लागली. पण वासनांध झालेल्या त्याने तिला आपसूक मागे सीटला रेटलं आणि तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकवले. काही कळायच्या आताच त्याने आपलं तोंड तिच्या तोंडात घातलं आणि तिचे ओठ चोखू लागला.

आधीच उत्तेजित झालेल्या तिला प्रतिकार करायचा असूनही तोंडात तोंड गेल्यावर तिच्या प्रतिकारावर तिच्यातल्या बाईने मात केली आणि तिने त्याला नकळत प्रतिसाद दिला. त्याच्या चोखण्याला ती तिचे ओठ चोखून प्रतिकार देऊ लागली. तिचा डावा स्तन सोडून त्याने तिच्या ओठांचा ताबा घेतल्याने त्याचा उजवा हात आपसूक तिच्या उघड्या स्तनावर जाऊन स्थिरावला आणि तो तिचे दोन्ही मोठे वक्ष दाबू लागला.

तिच्या साडीचा पदर आधीच खाली पडला होता आणि एक स्तन उघडच होतं. त्यानं ब्लाउज वर करून उजवं स्तनही मोकळं केलं. तोंडातून बऱ्यापैकी तिची लाळ चोखून झाल्यावर तो खाली वाकला आणि तिचे दोन्ही वक्ष एक एक करून चोखू लागला.

तोंडात एकमेकांची लाळ मिसळल्याने आणि दोन्ही वक्षांवर पुरुषी हात तुटून पडल्याने तिने आता समर्पित झाली होती. निसर्गासमोर तिने शरणागती पत्करली. तिचा प्रतिकार केव्हाच मावळला. ती विसरून गेली की ती एक विवाहित स्त्री असून एका लहान तान्ह्या बाळाची आई आहे. ती आता एका मादीच्या रुपात होती आणि एक वासनांध वयस्क नर तिला भोगत होता.

बंद कोचमुळे आणि रात्रीची वेळ असल्यामुळे त्यांना एक खाजगी जागा मिळाली होती आणि त्यामुळेच ती बिनदिक्कत स्वत:ला भोगू देत होती. बाळाने मघाशी पूर्ण दूध न प्यायल्यामुळे तिचे दोन्ही अमृतकुंभ दुधाने भरले होते. दोन्ही वक्ष तो चोखून रितं करत होता.

तिच्या स्तनातून येणारी दुधाची धार त्याला अजून उत्तेजित करत होती. त्याच्या जोरात चोखण्याने तिच्या स्तनातून बाहेर जाणारी धार तिला जाणवत होती. त्याची काम भावना आता अनावर झाली. पुढची पायरी गाठायची त्याला आता घाई झाली.

त्याने मग थांबून तिची साडी पुढून पूर्ण वर केली आणि तिच्या दोन्ही बाजूला पाय टाकून तिचे दोन्ही पाय स्वतःच्या दोन्ही बाजूला ठेवले. आणि तिच्या समोर बसला. बाळाला त्याने स्वत:च्या बसायच्या जागेवर ठेवलं. ती आता ढोपरात पाय वाकवून त्याच्या दोन्ही बाजूला पाय टाकून बसली होती. त्याने तिच्या साडीत हात टाकून तिची पॅन्टी योनी उघडी पडेपर्यंत खाली खेचली. आणि आपल्या पॅन्टमधून त्याचं ताठ झालेलं शिश्न तिच्या योनिद्वारावर टेकवलं.

गरोदर राहिल्यापासून इतक्या महिन्याने प्रथमच तिच्या योनिला शिश्नाचा स्पर्श झाला होता आणि तो ही एका परपुरुषाचा! त्या स्पर्शाने तर ती आणखी उत्तेजित झाली आणि आपोआप तिची कमर पुढे झाली आणि त्याचं शिश्न तिच्या योनित सरकलं.

आत शिश्न सरकताच ती आवेगाने विव्हळली आणि तिने त्याला आणखी घट्ट जवळ ओढून घेतलं. त्यामुळे तिचे दोन्ही दुभते स्तन त्याच्या छातीवर दाबले गेले. त्यामुळे तोही अति उत्तेजित झाला आणि तिच्या नितंबाखाली दोन्ही हात घालून तिला वर ओढून घेतली आणि आपल्या मांडीवर बसवलं.

पॅन्टी खाली खेचल्यामुळे तिचे नितंबही उघडे पडले होते. आपले दोन्ही हात तिच्या नितंबावर फिरवून त्याने त्यांच्या गोलाईची अंदाज घेतला आणि ते हलके दाबले. तिला मांडीवर खेचल्यामुळे शिश्न पूर्णपणे तिच्या पुच्चीत शिरलं.

खूप महिन्यांनी तिची पुच्ची एका मोठ्या लंडने भरून गेली होती. तिने मान वर करून आणि डोळे बंद करून तो अनुभवला. तिने मान वर करताच तिची गोरी मान चुंबण्याचा मोह त्याला आवरला नाही. समोर असणारी तिची मान तिचे गोरे खांदे तिची घळ तो मनसोक्त चोखू लागला.

तिच्या छातीवर खांद्यावर मानेवर वासनेने फिरणारे त्याचे ओठ तिला सुखावत होते. आणि त्या आनंदाने ती आपसूक कमर पुढे मागे करून त्याचा लंड आत बाहेर घेत होती. तोही आवेगात जोर जोरात तिच्यात आत घालायचा प्रयत्न करत होता.

आता तो स्वत:वर ताबा ठेवू शकला नाही. पुन्हा तिच्या दुधाचं प्राशन त्याने सुरू केलं. आणि मग तिला घट्ट मिठी मारून तिच्या नितंबावर जोर देऊन तिच्या योनित भळाभळा आपलं वीर्य रितं केलं. हे करत असताना तिच्या खांद्यावर त्याने आपले ओठ रूतवले.

तिचे वक्ष पूर्णपणे त्याच्या छातीवर दाबून गेले होते. दोघांचाही श्वास वाढला होता आणि दोघांना दरदरून घाम फुटला होता. थोड्यावेळात तो दूर झाला आणि मागे जाऊन आपल्या जागेवर बसला. तिनेही ब्लाउज खाली करून दोन्ही दूध झाकले. पदर नीट केला आणि साडी खाली करून पाय पसरून बसली.

एव्हाना रात्रीचे २ वाजले होते. तिला अगोदरच झोप येत होती आणि त्यात आता श्रमाने जास्तच थकली त्यामुळे ती पुन्हा झोपी गेली. पण त्याला या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यायचा होता. पुण्याला पोहोचायला अजून ४ तास होते. आता लपून छपून तिला भोगायची गरज नव्हती म्हणून त्याने सकाळी ५ पर्यंत आणखी दोन वेळा तिला जागवून तिच्याशी संभोग केला.

आज एका विवाहित आणि एका तान्ह्या बाळाच्या आईने परपुरूषाशी बसमध्ये संभोग केला होता. शांत सुस्वभावी सरळ मार्गी तिला सकाळी बसमधून उतरल्यावर विश्वासच बसत नव्हता की रात्री जी निर्लज्जपणे परपुरूषाच्या स्वाधीन झालेली ती तीच होती!

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!