वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे बिर्याणीसारखी.

मागच्या दोन वर्षापासुन आमची ओळख हळूहळू नात्यात बदली होती. वहिदाचा नवरा दुबईला राहतो. ती मुळची दिल्लीची. नवबी थाटात वाढलेली. राहणीमान व तिचं शिक्षणही दिल्लीतलं.

दोघानी लग्न झाल्यावर पुण्यात नोकरी धरली. दोन मुलं झालीत, त्याच दरम्यान वहिदा नोकरी सोडून फुलटाईम होममेकर झाली. आधी ते कोथरुडला कुठेतरी भाड्याने राहात होते. पण दोन वर्षापुर्वी येथे स्वत:चं घर घेऊन राहायला आलेत. मी सुद्धा स्वत:चं घर मिळालं म्हणून येथे राहायला आलो.

दोन वर्षापासुन आमची ओळख होती खरी पण तेवढ्यापुरताच, हाय… हॅलो.. च्या पलिकडे गाडी कधी गेलीच नाही. पण या होळीला मात्र हे शेजारपण एका नात्यात बदललं.

मी रंगपंचमी खेळुन घरात येत होतो व ती दार उघडून समोर आली. हातात रंग होताच, नाही म्हटलं तरी ओळखही होती. जरा दारुही चढवली असल्यामुळे हिंमत आली.

“भाभी, होली है! रंग तो लगानाही पडेगा।” मला वाटलं ती नको म्हणेल व आपलं चुपचाप घरात जावं लागेल. पण ती माझ्या तोंडून शब्द संपायच्या आत पुढे येऊन मला रंगानं माखुन खिदळत मागे सरकली. मी आपला बावळटासारखा नुसता विचारतच राहिलो व ती मात्र काम फत्ते करुन खिदळत होती.

माझ्यातला पुरुष जागा झाला. आता मात्र तिला रंगानी भरविल्याशीवाय माघार घेणे अश्यक्य होतं. मी कुच केली. ती खिदळत घरात शिरली. तसही तिचा नवरा नसतोच. मी तिच्या घरात रंगाच्या शस्त्रांनी सज्ज अशी दौड मारली.

ती खिदळत थेट बेडरुमध्ये धावली. दरवाजा लावणार तेवढ्यात मी हाथ पुढे केला व तिचा हात धरला. माझ्या डाव्या हातात तिचा हात, उजव्या हातात रंगाची पुडी.

रंग लावायचा म्हणजे डाव्या हातात धरलेला तिचा हात सोडणे क्रमप्राप्त होते. ती भारी चतुर निघाली, संधीचा फायदा घेऊन माझ्या हातातला रंग माझ्यावरच उलटवला. काही रंग खाली सांडला. पुडी सुटुन पडली.

आता मात्र माझ्यातला मर्द जागा झाला. मी तिला दोन्ही हातानी जवळ ओढलं. तिला घट्ट दाबुन धरलं व खालचा रंग उचलु लागलो. ती परत सटकली. तिने शेजारच्या टेबलावरील जगभर पाणी माझ्या अंगावर ओतलं.

आता मात्र माझ्यातला पुरुष पुर्ण जागा झाला. तिला दोन्ही हातानी उचलुन धरलं व सरळ बाथरुम मध्ये नेऊन शॉवर चालु केला. तिच्याही अंगातुन लाही धावत होती. तिने पाण्याचे चाळे सुरु केले. दोघेही चिंब भिजलेलो. मा‍झ्या अंगात टी शर्ट व तिच्या अंगातील गाऊन मुळे सगळं कोरीव दिसत होतं.

पाणी खेळताना माझा हात तिच्या छातीवरुन कित्येक वेळा फिरला. तिची तक्रार मुळीच नव्हती. उलट तिने जलक्रिडेला रंगत आणण्याचे काम चालु ठेवले. मी सरळ तिच्या गाऊनमध्ये हात घातला. “नही… प्लिज… वो नही…” मी मात्र आता ऐकायच्या मुडमध्ये नव्हतो.

दोन्ही हातानी तिचे बॉल दाबायला सुरुवात केली. वरुन शॉवरचं पाणी चालु होतं. दोनी स्तन दाबायला सुरुवात केल्यावर तिचा श्वास गरम व तीव्र जाणवत होता. हे सगळं चालु असताना खाली लंडाने उचल खालली.

तिच्या डोळ्यात आता एक झिंग जाणवत होती. उसासे चालु झाले. तीव्रतेने किंचळणारी बाई आता मंद मंद मदहोशीचे आवाज काढून शरीरातील लाही वाढवीत होती.

मी माझा लंड तिच्या पोटावर गाडून जोरात दाबु लागलो. लंडच्या स्पर्शाने ती सुखावुन गेली. तिच्या ओठांवर ओठ ठेवुन चुंबनांच्या कित्येक फैरी झाडल्या. दोघांच्या जीभा एक दुस-यांना आलिंगन देत होत्या.

आता तिलाही स्वत:वर नियंत्रण ठेवता येत नव्हत. तिने हात पुढे करुन माझ्या पॅंटची जीप काढली व लंडाला हातात घेतले. आत येताना दरवाजा लावला नव्हता, याची दोघानाही जाण होती पण प्रकरण एवढं होईल हे माहीत नव्हत.

“दो मिनट रुक।” असं म्हणून ती लंडचं चुंबन घेऊन दाराकडे धावली. दार लावुन लगेच हजर.

आता आम्ही दोघेही एकमेकांच्या अंगाची यथेच्च मुखस्वाद घेऊ लागलो. माझ्या तोंडात तिची जीभ, कधी स्तन तर कधी तिच्या मांडीवर चावा घेणे, तर कधी तिची मान चाटने चालु झाले. तीही तेवढ्याच जोमाने प्रतीसाद देत होती. तिला अलगद उचलुन बेडरुम मध्ये नेऊन तिच्या बेडवर आपटलं.

आता दोघेही निर्वस्त्र होऊन एकमेकाना चाटु लागलो. तिने माझा लंड आपल्या तोंडात घेतला होता. माझ्यासाठी अनुभव नविन नव्हता पण अनुभुती नविन होती.

ती शिश्नावरुन जीभ फिरवु लागली. मी तिच्या स्तनांना दाबु लागलो. दोघांचही भान हरवलेलं. माझ्या लंडाला तोंडात घेताना तिच्या डोळ्यात पाण्याचं थेंब तरळुन जात असे. जाडजुड लंड तोंडात घुसताना तिचा श्वासच अटकत असे. पण तीही पट्टीची ओरल सेक्स करणारी होती.

तिला तसच बेडवर झोपवुन आधी तोंडाची चुदाई चालु केली. तिच्या तोंडात पुर्ण टाईट व सहा इंची रॉड घुसत होता. मी जोरा जोरानी तोंडाला झवु लागलो. ती ही मस्तीत सगळं घेऊ लागली. पाच दहा मिनटं तिच्या तोंडाला झवल्यावर लंड बाहेर काढला.

दोन्ही पाय धरुन तिला माझ्या जवळ ओढलं. तिची योनि केसानी झाकलेली होती. झवणारा नसला की बाया केसं काढत नाहित, ते आज कळलं. मी माझे बोट सरळ तिच्या योनित घुसवलं. ती जोरात किंचाळली. ओरडु लागली. पण मी आपलं बोट घुसडवीतच होतो.

बोटानी झवुन झाल्यावर दोन्ही पाय फाकवले व लंड एकदाचा घुसविला. ती किंचाळत उसळली. मी लगेच तिच्या अंगावर स्वार होऊन यथेच्च झवलं. तिच्या दोन वर्षात न झवलेल्या योनित माझा लंड फनकारत फिरत होता. प्रत्येक स्ट्रोक सोबत तिचं चित्कारन मला वेगळा अनुभव देत होतं.

यथेच्च चुदाई करुन आम्ही दोघेही आता शांत झालो. लंडामधुन पांढ-या पाण्याचा निघालेला फव्वार तिच्या पोटावर सोडला व दोघेही १५ मिनिट तसेच पडून होतो.

मी बोललो, “आप मुझे पहलेसेही अच्छी लगती हो। पर मुझे अंदाजा नही था के कभी आपको चोदनेभी मिलेगा।”

“लेकीन मुझे पता था। आपको बाथरुम मे मुठ मारते समय मैने कहीबार देखा है। तभी से मुझे पता था के एक दिन आपसे जरुर चुदवाऊंगी।”

त्या दिवसापासुन रोज वहिदाच्या बेडरुममध्ये माझी हजेरी असे. वहिदा मधल्या काळात दुबईला जाऊन आली. पण आल्यापासुन तिची माझी एकदाही भेट वा निट बोलणही झालं नाही.

एरवी आम्ही रोज भेटणारे किमान एक तर किस घेतल्याशिवाय न झोपणारे पण या वेळेस हे सगळं थांबलं होतं. दुबईवरुन येताना तिच्या सोबत नणंद व सासु आली होती. तरी अधे मध्ये एखादा मेसेज किंवा फोन व्हायचाच पण तिचं चुंबन घेतल्याला बरेच दिवस उलटले होते.

मी रोजच्या सारखं सायंकाळी ८ वाजता एक रमचा खंबा घेऊन घरी आलो. वहिदा तर सासु असेपर्यंत हाती लागणार नव्हतीच. दोन चार निळे सिनेमे आणले होते. रमचा पेला भरला, निळा सिनेमा चालु करुन मस्तपैकी वहिदाच्या स्वप्नात रंगुन रमचा एक एक घोट रिचवत होतो.

एक दीड तासापासुन हे चालु होतं. बाहेरच्या दारावर कुणीतरी बेल वाजविली. जाऊन बघतो काय तरी वहिदा.

“क्यु, क्या चल रहा है?”

“कुछ नही डार्लिंग, तेरी याद मे तारे गिणके खतम हुए अब समंदरकी बारी है,” मी बोललो, “आज कैसे क्या रास्ता भटक गयी?”

तिने प्रश्नाचं उत्तर न देता माझ्या गळ्यात हात घातला. माझ्या घराचं दार लोटलं. माझ्या मानेत हात घालून तिचे दोन्ही ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले. मी तिच्या कमरेत हात घातला. जवळ ओढुन ओठांचा चावा घेतला. दारुची झिंग तिच्यापुढे फिकी पडली. आता खरी झिंग चढत होती.

“सासु मा?”

“वो आजही दिल्ली गयी। बच्चे भी साथ गये। दो दिनमे मै भी जाऊंगी। दो हप्तो के लिये।” हे सगळं बोलनं चालु असताना मी तिच्या पोलक्याचे हुक सोडवत होतो. तिने माझ्या पॅंटमध्ये हात घालून लंड हातात धरला होताच.

तिचे दोन्ही स्तन आता माझ्या जिभेला आस्वाद देत होते. आता लंड अधिक कडक होऊ लागला. मी आपला उभाच तिचे स्तन तोंडात घेऊन खेळत होतो. न रहावुन ती थोडंसं माग सरकली.

दोन्ही गुडघ्यांवर बसुन तिने लंड हातानी जवळ ओढला. तिने स्वत:च माझा लंड तोंडात कोंबुन घेतला होता. मी मात्र आता तिच्या तोंडाला झवत होतो. प्रत्येक स्टोकने तिची थोडी मागे ढकलली जात होती. पण तिला लंड चघडण्यात स्वर्गसुख मिळे.

दहाएक मिनटं तोंडाची झवाझवी झाल्यावर तिला उचलुन सरळ बेडरुमध्ये नेलं. बेडवर सरळ झोपवुन तिचे दोन्ही पाय फाकविले. आज बोट टाकण्यात वेळ दवडायची इच्छा होतं नव्हती. कारण बऱ्याच दिवसानी वहिदा नागडी होऊन माझ्या बेडवर पडली होती.

मी सरळ आपला लंड तिच्या योनिवर ठेवला. आता घुसडण्या आधी दोन तीन वेळा योनिवर नुसताच कडक लंड घासु लागलो. लंडच्या घर्षणानी ती चित्कारु लागली. शेवटी एकदाचा लंड तिच्या भोकात जोरात घुसडवुन दिला आणि वहिदा किंचाळली.

आज माझा लंड आता तिची पुच्ची फाडत आता बाहेर होतं होता. ती प्रत्येक स्टोकवर एक आनंदाचा चित्कार सोडून मला स्ट्रोक जोरात मारायला भाग पाडत होती. तिचे दोन्ही स्तन हातानी घट्ट दाबुन धरले व खाली तिची भोकात लंड घुसडत होता.

मी उजव्या हाताचा बोट तिच्या तोंडात दिला. ती आता बोट चोखत होती व खाली स्ट्रोक चालु होते. दहाएक मिनिट असच चाललं व एकदाचं मी भोकात फव्वारा सोडला. तिच्या अंगावर पडून पाच दहा मिनटं नुसती चाटाचाटी केली व एक राऊंड संपला.

दोघेही बाधरुममध्ये जाऊन धुवुन पुसुन परत बेडरुममध्ये आलो, आज कपडे घालायचे नव्हतेच. तिने रमच्या बाटलीकडे हात करुन काय आहे असं विचारलं. मी लगेच तिला तसच उचलुन हॉल मध्ये नेलं व रमचा एक पॅक भरला.

“ये रम है, इसे पिनेसे चुदाई मे और मजा आयेगा| चल वहिदा एक घुट मार।”

“नही मुझे दारु पिने की आदत नही है।”

“कुछ नही होता यार। पिके तो देख।”

“नही, तुम पिओ। मै बैठती हु।”

कसलं बैठती हु. एक तर ती माझ्यापुढे नागडी वरुन तिचे दोन्ही आंबे मध्ये मध्ये तोंडात घेताना माझा लंड परत उसळ मारायचा. मी माझा ग्लास फुल भरला. वहिदाला मांडीवर घेऊन तिच्या ओठाचं चुंबन चालु केलं.

आता आम्ही दोघेही विवस्त्र सोफ्यावर बसुन मनसोक्त एक मेकाच्या शरीराशी खेळत होतो. वहिदा माझ्या मांडीवर बसुन आपले आंबे माझ्या तोंडात देत होती. मी दोन्ही हात तिच्या गांडीला विळखा घालून धरले होते. एक बोट तिच्या गांडीच्या भोकात घुसडून आत बाहेर करु लागलो. गांडीत बोट घुसडल्यावर वहिदा चित्कारत होती.

“अरे उसमे उंगली मत घुसाव, दर्द होता है।”

“लेकिन मुझे तुम्हारी गांड बडी अच्छी लगती है।”

“तो उसमे उंगली थोडी ना घुसाते। मुझे दर्द होता है। प्लीज उंगली बाहर निकालो।”

मी तीच काहीच ऐकणार नव्हतो. एक बोट पुरेसा वाट्त नव्हता, कारण बोट घुसडल्यावर तिच्या अंगात विज धावत होती. मी आता दोन बोटं गांडीत घुसडवीली.

“प्लीज, रवी अब बहोतं दर्द हो रहा है। अपनी उंगलीया निकालो| चाहे तो मेरी चुद फाड डालो। मै आपका लौडा चुसुंगी। प्लीज मुझे लौडा दो।”

वहिदाने वाकुन माझा लंड तोंडात घेतला. मी तिच्या गांडीवरुन आपले दोन्ही हात फिरवु लागलो. तिचा श्वास कोंडला जात होता तरी लंडाला तोंडातुन बाहेर न काढता मुहचुदाई चालु होती.

तिची जीभ माझ्या लंडवरुन फिरु लागली, मी मात्र आपला रमचा ग्लास उचलुन तोंडाला लावला. वहिदाच्या तोंडात लंड, माझ्या तोंडात रमचा पेला. ती फुत्कारत होती. दोन्ही हातात लंड धरुन खेळत होती. मी वाकुन तिचे आंबे धरले, उचलुन मांडीवर बसवल अन रमचा ग्लास तिच्या ओठाला लावला.

“नही मुझे नही पिना।”

“अरे मजा आयेगा| पिके के तो देख।”

“नही।”

‘तीच नही अन माझं पि’ यामध्ये मी तिच्या अंगावर रमचा ग्लास रिचवला. सगळ अंग रमनी भरलं. मी वहिदाच्या मानेवर पडलेली रम चाटु लागलो. वहिदा उसासे टाकत होती. तिचे दोन्ही आंबे दोन हातात घेऊन स्तनावरील रम चाटण्याचा आनंद घेताना वहिदा मात्र माझा लंड हातात घेऊन खेळु लागली.

शेवटी उठुन आजुन एक ग्लास भरला व वहिदाच्या तोंडाला लावला. आता मात्र तिचा विरोध कमी झाला. दोघेही आळी पाळीने एक एक घोट पिट अंगाचे चाळे करत बेडवर पडलो. अर्धातास रमचे सीप मारत एकमेकांना वेटोळे मारुन झाले.

आता परत लंड टाईट झाला. वहिदा माझ्या आंगावर बसली. लंड हातात घेतला व तिच्या भोकात घातला. आता वहिदा माझ्यावर बसुन झवुन घेत होती. मी खालुन धक्के देऊ लागलो. वहिदा जोर जोरात उसासे टाकायची अण स्ट्रोकही मारु लागली. दहा मिनटात थकुन ती आडवी झाली.

आता मी तिच्यावर चढुन झवझव झवु लागलो. शेवटी फवारा सोडला. तिच्या मांड्यावरुन लोट वाहु लागले. तिच्या अंगावर पडून घामाच्या धारानी चिंब झालेले दोन शरीर एकमेकाना घट मिठीत धरुन शांत झाले. पुढचे दोन दिवस-रात्र सतत नुसतं दारु व झावाडकी चालु होती.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!