संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.
माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक घेऊन येणे शक्य होतं नाही, हे मा‍झ्या लक्षात आले व मला शक्यतो अनेकजण घरी येऊन दुरूस्ती करण्याबाबत सुचवत होते, तेव्हा मी आता एक मुलगा कामाला ठेवला, जो बाहेरची कामे करतो. अनेक घरातून मला माहिती विचारण्यासाठी फोन येतात तेव्हा मी आवश्यक तेवढी जास्तीत जास्त माहिती त्यांना देतो.
असाच मी दुपारी काम करत असताना अचानक एक फोन आला समोरून एक अत्यंत नाजूक आवाजात आवाज आला व त्यांचा संगणक बंद पडला असल्याचे सांगितले. मी मा‍झ्याकडील मुलाला त्यांच्याकडे पाठवले पण त्याला काही काम जमले नाही.
दोन तासाने पुन्हा त्याच महिलेचा फोन आला व मला काही महत्त्वाचे कागदपत्रे त्वरित आपल्या पतीला मेल करावयाची आहेत असे सांगून आपण स्वत: येऊन दुरूस्ती करण्याचा त्याचा आग्रह होता. शेवटी मी स्वत: त्याचे घरी गेलो आणि दारावरची बेल वाजवली.
दोन मिनिटात एक अत्यंत सुंदर सुडौल बांध्याची गोरीपान व आकर्षक पेहराव केलेल्या महिलेने दार उघडले व मी पाहतच राहिलो. तिने ते ओळखले व ‘या ना आत’ या असे म्हणत माझी तंद्री तोडली. मी तिचे हलणारे नितंब पाहतच तिच्या मागे चालत बेडरूममध्ये गेलो.
तिने आपला संगणक मला दाखवला. “काल चांगला होता. काय झाले? काय माहीत? तुम्ही पहा मी तुमच्यासाठी पाणी आणते.” म्हणत ती पाणी आणण्यासाठी परत फिरली. मी पुन्हा तिचे नितंब पाहून घेतले. आता मात्र मी पार घायाळ झालो होतो.
मी संगणक सुरू केला विविध गोष्टी तपासल्या, तो पर्यंत त्यांनी पाणी आणून पुढे धरले. “पहिले पाणी घ्या, चहा घ्या व नंतर सर्व काही करा” असे त्या म्हणाल्या. मी तर चमकलोच व त्यांच्याकडे पाहिले तर त्यांनी स्मित हास्य दिले. मी त्यांना म्हणालो, “संगणकाला फोर्मेट करावे लागेल आपल्या पीसी वर काही महत्त्वाचे आहे का?” तेव्हा त्या म्हणाल्या, “मला माहीत नाही. तुम्ही चेक करून घ्या.”
त्या माझ्या शेजारी खुर्चीवर बसून, मी काय करतो आहे, ते पाहू लागल्या. मी पीसी वरील फोल्डर चेक करू लागलो. जी कामाची वाटली, ती इतर ठिकाणी ठेवू लागलो. अचानक एक फोल्डर उघडले तर त्यामध्ये इतर फोल्डर होते. त्या माझ्या शेजारीच बसल्या होत्या, त्यामुळे तसे कामात माझे लक्ष लागत नव्हते.
मला आता त्याचा सहवास जास्तीत जास्त असावा असे वाटू लागले. मी हळूच त्यांचे स्तन पाहू लागलो. पुन्हा काम करू लागलो. पण काम पूर्ण करूच वाटेना. अचानक एक फोल्डरमध्ये एक गाण्याचे फोल्डर दिसले. मी काही गाणे चेक केली व एक गाणे मुद्दाम चालू केले. ते अत्यंत सेक्सी होते. त्यामुळे मा‍झ्या बाबुरावने तर आतले आत उड्या मारायला सुरुवात केली तर शेजारी बसलेल्या महिलेमध्येही हलचल झाल्याचे माझे लक्षात आले.
त्यांनी खाली बघत, “मी तुम्हाला काही नाष्ट्यासाठी आणते. आपण बराच वेळ काम करता आहात,” असे म्हटले तसे मी “नको प्लीज” म्हणत त्यांना धन्यवाद म्हटले व त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्या थोडे लाजल्या व हसल्या. मी ओळखले हसल्या म्हणजे फसल्या.
मी उगाच त्यांना बोलते केले व “आपल्याला आजच काम करायचे आहे का?” म्हणून विचारले तर त्यांनी उत्तर दिले की “ते बेंगलोरला काही कामासाठी गेले आहेत व सायंकाळी ७ वाजता होणार्‍या मिटिंगसाठी त्यांना लागणारी कागदपत्रे येथेच राहिले आहेत. ते मला स्कॅन करून पाठवायचे आहेत.”
मी म्हटले, “अहो पण काम करण्यासाठी बराच वेळ लागेल.” तर त्या म्हणाल्या, “लागू द्या. पण प्लीज काम आज व आत्ताच करून द्या.” मी तसा हसलो व “प्रयत्न करतो” म्हणालो व पुन्हा फोल्डर चेक करू लागलो.
त्या माझे शेजारी बसल्या होत्या, पण मला वाटले त्या पहिल्यापेक्षा जरा जवळ आल्या आहेत. मी कीबोर्डला माझे मांडीवर घेतले व हात मुद्दाम वाकवून माझा डाव्या हाताचा कोपरा त्याचे स्तनाला लागेल, असा प्रयत्न केला व प्रथम हळूच स्पर्श करून चुकून लागला, असे वाटेल असे केले. पण आता माझे लक्ष कामापेक्षा या वेगळ्याच कामाकडे लागले होते.
आज हिचे चांगलेच काम करायचे असे ठरवले होते व पुन्हा तोच प्रयत्न केला. आता माझा कोपरा तसाच थोडा वेळ ठेवला पण तिच्या कडून काहीच प्रतिसाद ही मिळाला नाही व ती मागे ही सरकली नाही. यावरून तिचीही संमती आहे असे मला वाटू लागले व मी माझा कोपरा आता तिच्या स्तनावर दाबू लागलो.
तिचा कोणताच विरोध होत नाही हे पाहून मी आता थोडा निर्धास्त झालो. त्यांना मी म्हटले, “संगणक फोर्मेट करावा लागेल. त्याला वेळ लागेल संध्याकाळी थोडा उशीर होऊ शकतो. रात्री ९ वाजेपर्यंत काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण इतक्या उशिरापर्यंत आपल्याला चालेल का?” व “आपल्या पतीना आज कागदपत्रे देता येणार नाहीत म्हणून सांगा. नाहीतर असे करू माझा लॅपटॉप मागवतो त्यावरून पाठवता का?”
त्यांना तर याचा खूप आनंद झाला. “अहो असे झाले तर खूप बरे होईल. माझेही काम होईल व तुम्हीही आरामात सर्व काम करू शकाल,” असे म्हणत ती थोडी हसली. मी दचकलोच हिने आपल्यावरच आज जाळे टाकले आहे काय, असे मला मनात वाटू लागले.
मी दुकानात मुलाला फोन केला व माझा लॅपटॉप मागून घेतला व पंधरा मिनिटात त्यांचे कागदपत्रे पाठवण्याचे काम झाले व त्या निर्धास्त झाल्या. मी म्हणाले, “आता असे करतो उद्या तुमच्या संगणकाचे काम करून देतो. आता उशीरही होतो आहे.”
“अहो आपणाला खूप कामे असतात. तेव्हा तुम्ही परत भेटणार नाहीत. तेव्हा आजच सर्व काम पूर्ण केले असते तर बरे झाले असते. तसे आमचे हे उद्या संध्याकाळी येणार आहेत व सासूबाई बाहेर गावी गेल्या आहेत. त्यामुळे मला ही संगणकाशिवाय वेळ जात नाही.”
तेव्हा “प्लीज” म्हणत त्या थोडे अधिकच पुढे सरकल्या. मी तर पुरता घाबरलो. पण आता माघार नाही म्हणत मी त्याची स्तुती करू लागलो. तशा त्या पुन्हा लाजल्या व “तुमचे तर काहीतरीच” असे म्हणत त्यांनी मा‍झ्या मांडीवर हात मारला.
मी ओळखून चुकलो, आता तवा गरम आहे. तेव्हा त्वरित त्यावर आपले काम करून घेतले पाहिजे. तसे मी संगणकाला फोर्मेटसाठी लावले व त्यांना” आता थोडा वेळ लागेल” असे म्हणत तेथेच आळस देण्याचे नाटक करत, त्यांच्या अंगावर जाण्याचा प्रयत्न केला. तशा त्यांनी तर मला थेट आव्हान देतच आपल्या दोन्ही बॉलवर घेतले.
मी तर खूप गरम झालो होतो. तसाच उलटा झालो व त्याचे डोक्याला मागून धरले व मा‍झ्या तोंडावर त्याचे तोंड ओढत थेट चुंबनच घेणे सुरू केले. या अचानक झालेल्या हल्याने त्या थोड्या दचकल्या सारख्या वाटल्या, पण त्यांना हे अपेक्षित होते. त्यामुळे “हे काय करता आहात?” असे म्हणत त्यांनी लटका विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. पण मी तसेच उठत त्यांना तेथेच बेडवर आडवे केले.
आता त्यांनी ही मला सहयोग देण्यास सुरुवात केली व मी त्याचे सर्व अंगावर चुंबनाचा वर्षाव केला. यामुळे त्या शहारून निघाल्या व त्यांनी माझे पॅन्टवरून माझे लिंग दाबायला सुरुवात केली व अचानक चेन ओढून माझे लिंग बाहेर काढत चोळायला सुरुवात केली.
तो पर्यंत मी त्यांच्या दोन्ही कबुतरांना मोकळे केले होते व त्यांना चोखून हुळहूळ करून सोडले. मी त्यांना माझा लंड चोखायला सांगितले तर त्यांनी “नको” म्हणत उगाच विरोध दाखवला. तर मी त्यांना त्याची योनी चोखण्यासाठी मागितली व त्यांना माझा लंड चोखण्यास सांगितले व थेट हात घालून त्याची नीकर काढली तर त्यांनी माझे कपडे काढण्यास सुरुवात केली.
मीही त्याचे कपडे काढले व आम्ही एकमेकांचे चोखायला सुरुवात केली. मला तर खूप आनंद मिळत होता. पण त्यांना ही खूपच मजा येत असल्याचे मला जाणवत होते. त्यांची योनी थोडी कडवट लागत होती. तसा मी तिला जि‍भेने व दाताने चावून पूर्ण उत्तेजित केले व तिच्यातच त्याची कामपुरती झाल्याचे माझे लक्षात आले तशा त्या मला आता ओढू लागल्या.
मी समजलो त्यांना माझा लवडा हवा आहे. मी सरळ झालो व त्यांना खाली सरळ झोपवत त्याच्या दोन्ही पायात बसत माझा लवडा त्याच्या योनी जवळ ठेवला व हळूच एक धक्का मारला, तसे ते बरेचसे आत गेले. मी दुसरा धक्का मारला तसे ते अर्धे आत गेले.
त्यांनी मला दोन्ही पायाने विळखा घातला व जास्तच दाबू लागल्या, तसा मी शेवटचा जोरदार धक्का दिला व माझा लवडा संपूर्ण आत गेला, तशा त्या थोड्या कळवल्या. पण आता त्यांना मजा येऊ लागली होती. “आ.. आ.. ऊऊऊऊऊऊऊऊ.. आ..” असे आवाज येऊ लागले.
मी धक्यावर धक्के देतच होतो. त्या अधिकच मला दाबत होत्या. मीही जोरदार हल्ला चढवला होता व शेवटी मी माझा जोरदार फवारा तिच्या आतच सोडला व वेगळा झालो. रात्रीचे साडे सात वाजले होते संगणक आपले काम करत होता. अजून मला बराच वेळ होता, त्यामुळे या वेळेत तिला मस्त चोळून काढले.
त्यानंतर त्यांनी मला रात्री घरी न जाण्याची विनंती केली. आणि मग रात्री भरपूर मजा केली. सकाळी झोपेतून उठल्यावर त्यांनी माझे चुंबन घेऊन माझे धन्यवाद केले. मग आम्ही सोबत अंघोळ केली आणि मग मी नाश्ता करूनच त्यांच्या घराबाहेर पडलो.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!