पेड गर्ल

पेड गर्ल?

संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. “हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता आलेला मेसेज वाचतो. व आभारी आहे. अशी प्रतिक्रिया देतो. समोरून तो मेसेज पाहिला जातो. विकी आता पुन्ह आपल्या कामात व्यग्र होतो. काही वेळात पुन्ह त्याच नंबर वरून मेसेज येतो. फक्त आभारी आहे एवढंच बोलणार का? विकी आता मेसेज बघून विचारात पडतो. आणि विचारतो “कोण आपण?” समोरून प्रतिक्रीया येते. “मी नीला, मुंबईत राहते. एका प्रायव्हेट फर्म मध्ये बॅक ऑफिस ला जॉब करते. मला वाचनाची फार आवड आहे. त्यात न्यूड कथा मला फार आवडतात. आणि तुम्ही लिहिलेल्या न्यूड कथा मी फारच आवडीने वाचते. मी तुमची खुप मोठी फॅन आहे.” हे सगळं वाचून विकी मात्र फार थक्क होतो. कारण एवढ्या दिवसात त्याला त्याच्या न्यूड कथा वाचून बरेच लोक व्हॉट्स अपला प्रतिक्रीया द्यायचे. मात्र यात पुरुष मंडळींचा जास्त वाटा असायचा. स्त्री चा तर नसायचा. मुळात.या वेळेला आलेला मेसेज मात्र फार वेगळा होता. विशेष म्हणजे एका स्त्री चा होता आणि नवल म्हणजे फॅन वैगरे असणं हे जरा त्याच्या साठी अतिशयोक्ती च होत. तो मेसेज वाचून “अच्छा” एवढीच प्रतिक्रया देतो. कालांतराने पुन्हा रिप्लाय येतो की सर मला तुम्हाला भेटायचं आहे. मी भेटू शकते का? आता मात्र त्याचा पुरता गोंधळ उडतो. नेमकी काय प्रतिक्रिया द्यावी हेच त्याला समजत नाही. काही वेळ तो मात्र निवांत राहतो. बराच वेळ होतो. परत काही तिचा मेसेज येत नाही. हिला मला का भेटायचं आहे? काय काम असेल? नक्की कोण असेल ही अश्या बऱ्याच प्रश्नांनी त्याच्या मनात काहूर माजवला होता. आणि हे प्रश्न त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हते. म्हणून आता तो तिच्याशी बोलू लागतो. “मी भेटू शकतो. माझी काही हरकत नाही. पण नेमक मला का भेटायचं आहे.” तशी लागलीच प्रतिक्रिया येते. “असच”. आता मात्र विकीच्या मनातील कोडी अजुन वाढत जातात. आपली कोणी मस्करी तर करत नाही ना?. कारण एक मुलगी ओळख ना पाळख अशी भेटायला येणं म्हणजे थोडा संशय च आहे. म्हणून विकी त्या नंबर वर कॉल करतो. अगदी पहिल्या रिंग मध्ये कॉल रिसिव्ह केला जातो. “बोला ना सर” समोरून मुलीचा आवाज येतो. यावरून त्याची खात्री पटते की आपल्याशी व्हॉट्स ऍप ला बोलत असलेली ही मुलगी च असते. “काही नाही सहज कॉल केला.” तेव्हा ती बोलते “सहज कॉल केला की मुलगी च बोलत आहे की नाही याची खात्री करण्या साठी कॉल केला” तिच्या उत्तराने मात्र विकी आता खजील होतो. त्याला काय बोलावं सुचत नाही. “घाबरु नका सर” मी खरतर मी मघाशी खोट बोलले की मी एका प्रायव्हेट कंपनीत काम करते. पण आता मी खर सांगते की मी एक पेड गर्ल आहे. आणि पेड गर्ल असल्याने मला बऱ्याच पुरुषांच्या संपर्कात याव लागत. मला अनेक पुरुषांच्या संपर्कात आल्या मुळे खुप वेगवेगळे अनुभव आलेले आहेत. सो मला तुम्हाला भेटून सांगायचे आहे. म्हणजे तुम्हाला अजुन रंजक कथा मिळतील. आता राहिला प्रश्न यात माझा फायदा काय आहे? तर तो म्हणजे तुमच्या कथा मी माझ्या कस्टमर ला पाठवते. ते त्या वाचून उत्साहित होतात. मग माझ्या कडे येतात. म्हणजे माझा व्यवसाय तेजीत होतो. जर अजुन रंजक कथा असतील तर मला अजूनच बर पडेल.” विकी साठी आता मात्र सर्व भयानक होऊन बसल होत. मी लिहिलेल्या न्यूड कथा आणि त्यांचा वापर असा पण होऊ शकतो. याची त्याला कल्पना पण नसते. तो आता बोलू लागतो. “मी तुम्हाला भेटेल. पण सध्या जरा बिझी आहे. मी मुंबईला च असतो. मी तुम्हाला कळवेल. तेव्हा समोरून प्रतिक्रया येते. “ठीक आहे सर” अस बोलून ती आता फोन ठेवते. विकी मात्र आता आपल्या कामात व्यग्र होतो. मात्र.काही केल्या त्याच कामात लक्ष लागत नाही. सारखं त्या मुलीचं बोलणं त्याच्या नजरेसमोर येऊ लागतं..खरतर आता विकीला च अस वाटू लागत की तिला लगेच भेटाव. पण शेवटी. दुसरं मन म्हणत नको, थोडा वेळ जाऊ दे. शिवाय ती अनोळखी मुलगी आहे. आणि त्यात पेड गर्ल आहे. तो आता मनावर कंट्रोल करतो. आणि आपल्या कामात व्यग्र होतो.

आठ दिवस उलटतात. वेळ रात्रीचे ११ वाजलेले असतात. विकी काम आटपून झोपण्याच्या तयारीत असतो. त्याच दरम्यान त्याच्या मोबाईलची रिंग वाजते. तो बघतो तर नीला चा फोन असतो. तो आता फोन रिसिव्ह करून बोलू लागतो. ” हॅलो बोला.” तशी समोरून ती बोलू लागते. “कसे आहात सर? बिझी आहेत का?” “नाही नाही बिझी कसला, आताच काम आटपून झोपायची तयारी करत होतो. बोला तुम्ही कश्या आहात? मी बरी आहे. आपण कधी भेटायचं मग” ती बोलते. “या विक मध्ये भेटू,तुम्हाला पत्ता पाठवतो. विकी बोलतो. तशी ती ठीक आहे अस म्हणते. आणि फोन ठेवते. विकी तसा घरात एकटाच असतो. म्हणून तो तिला घरचा पत्ता. आणि तारीख व्हॉटस अप करतो. समोरून ही डण अशी प्रतिक्रया येते. विकी मात्र आता झोपी जातो..
८ दिवस उलटतात. भेटीचा दिवस उजाडतो.. नीला आता त्याच्या घरी आलेली असते. गोरी पान, साधारण वय 25 ते 26 च्या दरम्यान असेल. दिसायला एकदम मॉडेल. विकी तिला चहा नाश्ता देतो. व त्यांच्या चर्चेला सुरुवात होते. विकी बोलतो, “बोला काय बोलायचं होत. नीला बोलते “मी गेली ३ वर्ष या मध्ये काम करते. आता पर्यंत बरेच कस्टमर झालेत. एक एक.नमुने असतात. कसला कसला राग ठेवून येतात. आणि माझ्या वर काढतात. कसेही ओरबडतात, कुठेही हात लावतात, शरीराशी नको ते खेळ करतात, असो त्याचेच पैसे आम्ही घेतो.म्हणून सर्व सहन कराव लागत रोगी, गांजाडी, ना ना प्रकारचे लोक असतात. त्यात आमच्याही शरीराची हानी होते. मध्ये एकदा असाच प्रसंग घडला होता. एक टि. बी पेशंट होता. माझे चार्ज पेड केले. व माझ्या सोबत रात्र घालवली. मात्र काही दिवसात त्याचा आजार मला जडला. कशी बशी मी त्यातून सावरले. असे बरेच प्रसंग घडले. यावर तुम्ही काय लिहू शकता?” विकी साठी एक लेखक म्हणून हे सगळ नवीनच होत. काय बोलावं हे ही त्याला सुचत नव्हत. खरतर कथा न्यूड च्या अंगाने लिहायची मात्र विषय असा आमच्या ही व्यथा ही मांडल्या गेल्या पाहिजेल. तेव्हा विकी म्हणतो “फार मजेशीर आहे. मात्र या कथा मी लिहून देईल. त्यात तुमची व्यथा ही मांडेल पण माझा फायदा काय? तशी ती हसू लागते. अहो मी इथे आले हाच मोठा फायदा आहे. विकी आता बुचकळ्यात पडतो. “म्हणजे समजलं?”

“नाही” तो बोलतो. “मला वाटलं तुम्ही लेखक आहात, म्हणजे स्मार्ट असाल. पण तस् नाही. अहो हे मी सर्व फोन वर सांगू शकले असते. पण त्याचा प्रॉफिट तुम्हाला मिळाला नसता.” त्याच्या डोक्यात आता प्रकाश पडतो. म्हणजे स्टोरी च्या बदल्यात ती आता आपल शरीर देणार तर. त्याचा ही मेंदू जागृत होतो. आता पर्यंत बऱ्याच गोष्टी लिहिल्या. पण आज गोष्ट लिहून अनुभवायला मिळणार याने तो ही खुप खुश होतो. नीला आता त्याच्या कडे कामुक नजरेनं कटाक्ष टाकत त्याच्या जवळ जाते. तसा तो अजुन उत्तेजीत होतो. आणि मग सुरू होतो तिथे दोघांच्या शरीराचा खेळ. त्या बंद खोलीत. विकी तर आता तिच्या वर अदाशा सारखा तुटून पडतो. कारण खुप दिवसांनी अस समोरून आणि अनपेक्षित अस त्याला मिळालं होती. भरभर आता दोघेही एक मेकांच्या अंगावरचे कपडे उतरवतात. विकी तिच्या संपूर्ण शरीरावर किस करू लागतो. आणि ती हुश… हूश असे सुस्कारे सोडत असते. बराच वेळ होतो. आता मात्र ते दोघे एकमेकात बरेच विलिनी झाले होते. हवी तशी मजा लुटत होते. मध्ये मध्ये अजुन उत्तेजन मिळण्यासाठी एक मेकांना शिव्या ही देत होते. ते दोघे पूर्ण विवस्त्र होऊन एकमेकांच्या शरीराची जणू लूट करत होते. अखेर खुप वेळ होतो. ते दोघे दमतात, शांत ही होतात. काही क्षण विवस्त्र होऊन एकमेकांच्या मिठीत विसावतात. व तसेच झोपी जातात. काही वेळाने विकी ला जाग येते. बघतो तर काय तिथे नीला आता बेड वर नसते. तो ताडकन उठतो. तर समोर ती कपडे परिधान करून बसलेली असते. ती त्याला हेरते. उठा लेखक साहेब. आता तुमचा प्रॉफिट तर तुम्हाला मिळाला. आता कथा घ्या लिहायला. बर कथेची सुरुवात आपल्या त्या मेसेज पासून करा. त्याचा मध्य असा करा की तुम्ही मला कसला ही विचार न करता उपभोगल आणि शेवट असा करा की मी एक मृत आत्मा आहे. पोटासाठी कसले कसले रोग अंगावर घेऊन मेलेली आत्मा. ” तिच्या ह्या बोलण्याने मात्र आता त्याला गरगरून घाम फुटू लागतो. तशी ती हसते आणि सांगते की हीच व्यथा मांडायची आहे. आम्ही अडलेल्या पडलेल्यानची भूक भागावतो. भले पैसे ही घेतो. पण समोरची व्यक्ति कोण, कशी आहे याचा विचार करत नाही. आम्ही शरीर देऊन मोकळे होतो. पण आमचा ही जीव आहेच, पैसे दिले तर काय झाल, आमच्या ही शरीराच विचार पण केला पाहिजेल, मिळाल शरीर तर मिळेल तस ओरबडायच नसत. आणि आम्ही त्रास होईल म्हणून जर दूसरा धंदा करू तर मात्र हे तुंबलेल पुरुषी शरीर अनेक चांगल्या स्त्रियांच्या शरीरावर उतू जाईल. तस आता सुरू आहेच, पण आम्ही नसू तर मात्र याचा वेग अजून वाढेल. आता आमची व्यथा तुम्हीच मांडू शकता, तुमच्या न्यूड स्टोरी द्वारे. कारण तुमच्या न्यूड कथा वाचून लोक उत्तेजित होतात, आणि आमच्या कडे येतात, यावेळी न्यूड स्टोरी द्वारे त्यांना उत्तेजित करत असताना आमची ही व्यथा मांडली तर फार उपकार होतील. माझ्या ही आत्म्याला शांती लाभेल, चला बाय बाय पुन्ह भेटू.. अस म्हणून ती निघते. तो मात्र आता तिच्या कडे विवस्त्र होऊनच बघु लागतो. तिला थांबवण्याचा प्रयत्न करतो. पण ती ताडकन निघून जाते. तो आपला मोबाईल बघतो, व तिला फोन करतो. तर हा नंबर अस्तित्वात नाही अस सांगितल जात. त्याला मात्र दरदरून घाम फुटतो. आणि तो तसाच विवस्त्र अवस्थेत खाली पडतो.

समाप्त

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!