वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली.

तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची मुलगी. पण तेव्हा तीच नवीन नवीन लग्न झालेलं होतं, पण क्लासमध्ये आल्यावर ना भांगात कुंकू ना गळ्यात मंगळसूत्र मला वाटलं नव्हतं की ती एक विवाहित स्त्री आहे.

मी तिच्या बाजूला बसायचो, सोबत बोलायचे सुद्धा आणि एकदा ती तिच्या मुलाला क्लासला घेऊन आली तेव्हा कळालं की तीचं लग्न झाल आहे आणि तिला एक मुलगाही आहे. आणि मंगळसूत्र यासाठी नाही घालत कारण नवरा दारू पिणारा होता.

कोणाकडूनही पैसे घेऊन तो दारू पिऊन घायचा आणि पैसे परतफेड करण्याऐवजी पळून जायचा. सासऱ्याने खुप वेळा त्याचा कर्ज फेडलं, पण तरी तो परत परत तेच करायचा, म्हणून कंटाळून त्यांचा डिवोर्स होणार होता!

“जाऊदे रे, आता तसंही लवकरच आमचा डिवोर्स होणार आहे मी टेन्शन घेणं सोडून दिल आहे आता. आता मी फक्त माझं आणि माझ्या मुलाचं बघते.”

“मॅडम तुम्ही झोपा आता आराम करा.”

“हो चालेल.”

“लाईट बंद करू का की राहू देऊ?”

“हो. कर बंद.”

मी लाईट बंद केले आणि माझ्या कॉटवर झोपलो आणि तिकडे ती तिच्या मुलासोबत झोपली.

थंडीच्या दिवसात मला रोज रात्री हलवायची सवय लागली होती म्हणून मी अंधारातचं सुरू झालो. मी जोरजोरात माझा लंड हलवू लागलो आणि त्यामुळे पचपच असा आवाज येऊ लागला. बाजूला वर्षा आहे आणि तिला आवाज जातं असेल, हे मी विसरूनच गेलो होतो. तिने मला आवाज दिला,

“अनिकेत?”

“काय झाले?”

“झोपला का तू?”

“नाही अजून, तुम्ही?”

“नाही रे अजून तरी झोप नाही आली, आणि तू का जागतोय?”

“रोज असंच मोबाईलवर टाईमपास करत झोपतो मी.”

“काय बघतो आणि एवढा वेळ?”

“असंच व्हाट्सअॅप बघत होतो.”

तिला झोप येत नव्हती.

“अहो मॅडम, तुम्हाला जागा होतं नाहीय का? तुम्ही झोपेमध्ये पडून जाणार बेडवरून.”

“हो ना. हा थोडा लहान बेड आहे.”

“एक काम करा. तुम्ही दोघे माझ्या बेडवर झोपा कारण हा मोठा बेड आहे आणि मी तिकडे झोपतो.”

“नाही रे. नको. आता याला उठवलं तर मग तो रडेल. झोपू इथंच आता.”

“बरं तुम्ही या मग इथं मी खाली झोपतो.”

“अरे नको असुदे ना.”

“मी एक ही शब्द ऐकणार नाही चला या लवकर प्लिज.”

मग वर्षा माझ्या बेडवर आली आणि मी खाली चादर टाकून झोपलो.

“ऐक नं.”

“बोला नं.”

“थॅंक्यु सो मच.”

“का?”

“माझी अशा वेळेस मदत केली या साठी.”

“अहो असुद्या त्यात काय आहे.”

“तरी थँक्स.”

“हो बरं आता झोपा तुम्ही.”

“एक विचारू?”

“हो बोला नं.”

“तू क्लासमध्ये होता तेव्हा तुला मी आवडायची ना?”

“हे तुम्हाला कसं माहित?”

“अरे मला माझ्या मैत्रिणीने सांगितलं होतं.”

“हो आवडायची तू, पण तेव्हा कुठे काय समजायचं मला. जाऊ द्या आता ते सारं.”

“हो का? नालायक!!”

“हो.”

“बरं चल झोपते मी आता.”

वर्षा माझ्याकडे पाठ करून झोपली. मी खाली होतो ती वरती बेडवर.

माझा हात परत चड्डीमध्ये जाऊ लागला अन मी हलवायाला लागलो. हलवतांना माझी नजर वर्षाच्या उठावावर गेली. मनात विचार येऊ लागले की खरंच किती सुख असेल या दोन मांड्यांच्या मधी!

मी डोळे बंद करून ब्लॅन्केट तोंडावर घेतलं आणि आतमध्ये खाली वर करत लंड हलवू लागलो. अचानक हलवतांना माझा तोच हात कोणीतरी पकडला अस वाटलं! मी घाबरलो आणि तोंडावरची ब्लॅन्केट खाली केली. बघतो तर वर्षाने माझा तो हात पकडला होता!

“काय? कss काय झालं वर्षा मॅडम? काही हवं आहे का तुम्हाला??”

“तू केव्हाच काय करत आहेस?”

“काहीच तर नाही.”

“अनिकेत मी एका मुलाची आई आहे. जे मी केलंय ते अजून तू केलं नाही आहे. मला पुरुषाची नस न नस कळते!”

मी घाबरलो आणि म्हटले,

“सॉरी वर्षा, मी अस करायला नको होतं. पण मला काही दिवसापासून सवय लागली आहे रोज करायची.”

“बरं ठीक आहे जास्त जोरात बोलू नकोस मुलाला ऐकू जाईल तर तो उठेल.”

मी उठून बसलो. माझं तोंड आता वर्षाच्या बॉल जवळच होतं. तिच्याशी बोलता बोलता माझी नजर तिच्या छातीवर जातं होती. ती बोलत असतांना तिचे ओठ मला मादक वाटत होते, असं वाटत होत की या ओठांना माझे ओठ लावावे. तिचा अंगातून येणारा सुगंध माझ्या डोक्यापर्यंत जाऊन मला तिच्या मादकतेमध्ये नेत होता.

“काय झाले? माझ्याकडे अस चोरून चोरून काय बघतोय वेड्या?”

तिच्या या बोलण्याने मी लाजायला लागलो.

“अरे असुदे चालत एवढं तेवढं जास्त विचार नको करूस.”

मग मी ही मन भरून तिचे बॉल न घाबरता बघू लागलो. माझी नजर तिथंच होती.

“बस आता झोपते मी गुड नाईट.”

तिने डोळे बंद केले.

मी तसंच तिचे डोळे, केस, ओठ, गळा, छाती, सगळं काही बघत होतो. एक वेगळ्याच दुनियेत गेल्या सारखं वाटत होतं मला. ती श्वास घेत होती मी तिचे श्वास ऐकत होतो. मी आपोआप तिच्याकडे ओढलो गेलो. तिच्या नाकाजवळ जाऊन तिचे श्वास माझ्या श्वासांत मिळवू लागलो होतो आणि नकळतचं मी तिच्या ओठांना माझे ओठ लावले.

तिने झटकन डोळे उघडले मला पूर्ण किस करू दिलं आणि मला एक चापट मारली. मी परत तिला एक लांब किस केला. तिने परत मला चापट मारली. मी पुन्हा तिला किस केला पण या वेळेस तिनेही माझे ओठ तिच्या तोंडात घेतलेले होते. तिने तिची जीभ माझ्या तोंडात घालून दिली तर मी तिची जीभ माझ्या तोंडात दाबून धरली आणि किस करत असतांना तिला भान नाही राहिले आणि ती माझ्या अंगावर पडली.

संधी मिळताच मी तिला घट्ट मिठी मारून धरून तिचे रसाळ ओठ चोखत राहिलो, आमच्या चुंबनाचा आवाज येत होता. थोड्या वेळाने मी थांबलो. ती तशीच डोळे बंद करून माझ्यावर झोपलेली राहिली. तिचे श्वास वाढत होते. तिला सेक्स चढत होता.

शेवटी ती एक लग्न झालेली बाई तिचा नवरा तिला नक्कीच रोज झवत असेल म्हणून तिला लगेच सेक्स चढत असेल असे मला वाटलं. जरी ती एकटी असेल पण ती माझ्यावर विश्वास ठेवून आली होती तेव्हा या परिस्थितीचा फायदा घेऊ नये असे मला वाटलं म्हणून मी तिला सोडून दिल आणि ती माझ्यावरच झोपून राहिली.

नंतर तिला जाग आली व ती मला म्हणाली,

“अनिकेतss”

“हा?”

“तू आजच्या एक दिवस माझा नवरा रवी बनू शकतो का?”

“काय! म्हणजे मी समजलो नाही.”

“असं समज की तू रवी आहे.”

“पण का?”

“अरे समज नं, प्लिज.”

“बरं ठीक आहे.”

मला काहीच कळत नव्हतं तिला नक्की म्हणायचं काय आहे. ती माझ्या बाजूला येत माझ्या दंडावर डोकं ठेवून झोपली आणि माझा हात तिच्या हातात घेऊन तिच्या बॉलवर ठेवला आणि मग तिचा एक हात तिने माझ्या चड्डीवर ठेवला. तिने मला विचारलं,

“तू कोण आहेस?”

“रवी.”

“रवी कोण?”

“तुझा नवरा.”

तिने माझा बुल्ला दाबला.

“आह्ह्हऽऽ स्स्स्स्सऽऽ”

“मी कोण तुझी?”

“बायको.”

“माझं नाव?”

“वर्षा.”

“बरोबर.”

चड्डी वरूनच ती माझा बुल्ला चोळत होती. म्हणून मी माझी चड्डी खाली करून दिली. तिने माझा बुल्ला मुठीत पकडून इतका जोरजोरात हलवायला सुरवात केली की माझं कंट्रोल सुटलं.

आता मी तिचे बॉल दाबायला लागलो. तिला ही सेक्स चढायला लागला होता. वर्षामध्ये इतकी आग होती की ती मलाही पेटवत होती. मी तिच्या ब्लाउजचे बटण खोलून तिची ब्रा वर करून तिचे काळे निप्पल चोखू लागलो.

तिने माझं केस पकडले आणि मला तिच्या बॉलमध्ये दाबले आणि माझ्या तोंडात त्याला भरू लागली. तिने माझ्या बुल्ल्यावरून हात काढला आणि तिची पुच्ची चोळू लागली. मलाही तिच्या त्या जागेवर हात लावासा वाटत होता.

मी तिचा तो हात परत माझ्या ताठ बुल्ल्यावर ठेवून तिच्या साडीमध्ये माझा हात टाकू लागलो. तिचे पुच्चीवरचे केस माझ्या हाताला लागले आणि माझ्या या स्पर्शाने तिला कसतरीच झालं. लगेच तिने मला घट्ट पकडून माझ्याजवळ चिटकली

मी तिच्या जांघेत हात टाकून तिला विचारलं,

“मी कोण?”

“माझा नवरा.”

“काय नाव?”

“रवी.”

“बरोबर.”

असं म्हणत मी माझं मधलं बोटं तिच्या पुच्चीत टाकलं.

“आआअस्स्सssss”

आम्ही दोघं आमच्या दुनियेत होतो. ती माझा लंड हलवून देत होती आणि मी तिच्या पुच्चीला चोळत होतो. ती मला जसं जसं चोळायला सांगत होती, मी तसं तसं चोळत होतो. पण आता मला तिच्या विहिरीत जाऊन एकदा तहान भागवयाची होती. मी उठलो आणि तिच्या दोन पायात जाऊन बसलो. तिचे पाय पकडून मी गुडघ्यातून थोडे वाकवले आणि तिनेही तिचे दोन्ही पाय फाकवत मला विचारलं,

“काय इच्छा आहे?”

“बस एकदा चव घेऊ दे तिथली.”

“नाही रे. मला नाही जमणार.”

“का?”

“तू बघशील ती जागा तर मला लाज वाटेल ना?”

“बरं.”

आणि मी फक्त तिच्या मोठ्या मोठ्या कडक मांड्यावरून माझी जीभ फिरवू लागलो.

“आह्ह्ह उम्म्म्म.”

काय मस्त मांड्या होत्या वर्षाच्या! तिच्या चिकण्या मांड्या मी मस्त चाटून घेत होतो. मी हळूहळू वर जातं होतो आणि तिच्या जांघेपर्यंत येऊन परत खाली येत चाटत होतो. तिच्या साडीमध्ये मला नीट जमत नव्हतं हे तिच्या लक्षात आले म्हणून तिने स्वत:च साडीच्या निऱ्या सोडल्या आणि साडी फेडून दिली.

आत परकर नव्हता पण ओली झालेली चड्डी मला दिसत होती. साडी फेडून दिल्यामुळे वर्षा फक्त आता खोललेल्या ब्लाउज, ब्रा वर करून मोकळे बॉल आणि चड्डीमध्ये होती. मग मी तिची गांड उचलली आणि वरती केली आणि माझ्या छातीवर ठेवली.

“काय म्हणतेस वर्षा आता? तुझे दोन्हीही भोकं माझ्या तोंडासमोर आले आहेत.”

तिने काहीच न म्हणता डोळे बंद केले.

तिचे दोन्ही पाय माझ्या गळ्यात होते आणि तोंडासमोर तिची गांड होती. मी तिथे एक किस दिला आणि चड्डी थोडी खाली केली तर तिच्या गांडीची भेग दिसली.

“तिथं नको बघू नं, रवी.”

मी तिच्या गांडीच्या सर्व भागावर किस केले. मधून मधून दातही लावले. असं वाटत होत एवढी मोठी गांड खाऊनच टाकावी. मी तिच्या गांडीवर जीभ फिरवत होतो आणि फिरवत फिरवत तिच्या गांडीच्या व पुच्चीच्या मधल्या भेगेवर आलो.

माझी जीभ त्या रस्त्याने पुढे जातं होती. मी तिची चड्डी जोरात वरती केली आणि त्यामुळे तिची चड्डी थोडी फाटली. जीभ अजून पुढे गेली आणि शेवटी ज्या जागेची तडप होती ती जागा भेटली. माझी जीभ तिच्या पुच्चीच्या भोकापर्यंत पोचली. ती सिस्काऱ्या घेत होती.

“कस वाटलं?”

“खुप मस्त कर नं प्लिज.”’

मी तिच्या पुच्चीच्या भोकात माझी जीभ घालून तिथली जागा साफ करत होतो.

“वाह वर्षा! काय भोक आहे तुझं! साफ आणि मोठं झालेलं.”

तिने तीचं भोक खुप स्वच्छ आणि सुंदर ठेवलं होतं कारण तीच रहाणीमानच साफ आणि सुंदर होतं.

मी मन भरून तिच्या पुच्ची भोकाला चाटून काढलं. ती ही माझ्यासाठी स्वत:हून तिच्या भोकाला फाकवत होती. आता आली ती वेळ जेव्हा एक पुरुष आणि बाईच खरं प्रेम एक होतं. मी तिच्या पुच्चीच्या भोकात तोंड घालून ठेवलं होतं आणि तिला समजू न देता तिची चड्डी तिच्या पायातून एका झटक्यात काढून टाकली आणि तिच्या आकसलेल्या गांडीच्या भोकामध्ये तोंड घातलं.

मी तेव्हा पहिल्यांदाच कोणा बाईची गांड चाटत होतो म्हणून वेड-वाकडं जसं आवडलं तस चाटत होतो. मी तिला परत खाली ठेवलं नीट झोपू दिलं आणि मग तिचं पुच्ची चाटायला सुरुवात केली. तिने माझं डोकं दोन्ही हातांनी पकडलं आणि माझे ओठ तिच्या पुच्चीच्या कडांना लावून चाटवून घेत होती. कधी पुच्चीच्या कडांना आतून माझ्या जिभेला घासून घेत होती तर कधी तिच्या दाण्याला.

मी केव्हाचा गुडघ्यावर बसून तिची पुच्ची व गांड चाटत होतो म्हणून मग मी तिच्या बाजूला झोपलो, माझं डोक तिच्या पायाकडे केले आणि माझे पाय तिच्या डोक्याकडे, सेक्स भाषेत सांगायचे तर आम्हीं ६९ पोज मध्ये होतो.

आता तिचा एक पाय वर केला आणि तिच्या खालच्या मांडीवर डोकं ठेवून आरामात तिच्या दोन्ही पायांमधली उब घेत, मी तिथंच तोंड घालून झोपलो. मी तिच्या खालच्या पुच्ची केसांमध्ये बोटं घालून फिरवत होतो, खेळत होतो. मला खाली काही जाणवलं, अस वाटलं की कोण काय पाणी वगैरे माझ्या बुल्ल्यावर टाकलं. खाली बघितलं तर वर्षा त्याला तिच्या जिभेने कुरवाळत होती.

मला धक्का बसला की एवढी छान आणि नेहमी स्वच्छ असणारी बाई अस कस करू शकेल? पण ती डोळे बंद करून माझं लंडचं टोक तोंडात घेऊन चुसत होती. माझ्या अंगात एक लहर उठली अस वाटत होतं की वर्षाच्या तोंडात माझा पूर्ण लंड आत घालावं. तसं मी बोलून ही गेलो.

“तुम्हाला आवडत असेल तरच घ्या बरं. माझं काही तस मन नाही.”

तिने काहीच उत्तर नाही दिल आणि चुसत राहिली.

मी हळूहळू तिच्या तोंडात माझं लंड आत सरकवू लागलो व एक वेळ तिच्या तोंडात माझा पूर्ण लंड गेला. एवढा जाड लांब काळा बुल्ला वर्षाच्या तोंडात गेल्यावर तिचा चेहरा खरंच खुप मादक दिसत होता. मग मी तिच्या वरती आलो तिची पुच्ची मध्ये जीभ घालून चाटू लागलो व तिकडे तीच्या तोंडात माझा लंड आत बाहेर करू लागलो.

मग तिने मला ओढलं आणि तिच्यावर झोपवलं.

“चल आता मी वाट नाही बघत घे सुरुवात कर.”

“ठीक आहे. एकच मिनिट.”

मग मला माझ्या मित्राच्या बॅगमध्ये कॉन्डोम असतात हे माहित होतं म्हणून मी शोधल आणि मिळालं. पण मला ते लावता येत नव्हतं.

“काय करतोस वेड्या तू?”

“हे.”

“इकडे आण.”

मी तिच्या तोंडासमोर लंड घेऊन उभा राहिलो. तिने माझा लंड थोडा हलवला आणि मग तिच्या हातानेच मला कंडोम लावून दिलं. मग मी तिच्यावर झोपलो. तिने पाय फाकवून माझं स्वागत केलं. मी तिच्या ओल्या पुच्चीमध्ये आरामात मस्त पूर्ण लंड टाकला आणि तिच्यावर चढून तिला धक्के द्यायला सुरवात केली.

पहिलीच वेळ व अति उत्साहामुळे माझं चीक खुप लवकरच बाहेर आलं आणि मी थंड पडलो. मी तसाच झोपून गेलो. मला तिनेच रात्री बाजूला केलं. मला आजही आठवत की थोडा वेळ माझ्या बाजूलाच झोपली होती, तिच्या हातात माझा बुल्ला होता तिने त्याला खुप वेळ कुरवाळत आराम दिला.

मी सकाळी जेव्हा उठलो तर ती अंघोळ वगैरे करून परत तिच्या घरी जायला तयार होती. मला आजही समजत नाही की ते जे घडले ते एक स्वप्न होतं की खरं तसं काही झालं असेल आमच्यात??

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!