मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता तस फारस राहील नव्हत. दोघेही अजून त्याच ठिकाणी नोकरीला होते. प्रेम कमी होण्याच कारण एकच होत. मूल! अर्थात जिग्नेश याला मूल हव होत. पण जियाला ते नकोच होत. कारण मूल झाल तर त्याची देखभाल कोण करणार? शिवाय नोकरी सोडावी लागेल? शिवाय प्रेम विवाह ला विरोध असल्याने जिया च्या आई वडीलानी त्यावेळीच जियाशी संबंध तोडले होते. त्यामुळे ते सुद्धा येऊ शकत नाही. आणि जिग्नेशचे आई वडील तर ४ वर्षापूर्वी अपघातात गेले. आणि ह्या मुलाच्या हट्टापाई दोघांत दररोज भांडण होत असे. कधी कधी ते विकोपाला ही जात असे. जिग्नेश च ड्रिंक करण्याच प्रमाण ही वाढल होत. ऑफिस मधून सुटल्यानंतर एकत्र घरी येणारी ही जोडी आता मात्र एकत्र जायची नाही. जिग्नेश तर जॉब नंतर बार मध्ये, नाहीतर मित्रांसोबत असायचा, रात्री उशिरा घरी जाण त्याच वाढल होत.अश्या प्रकारे दोघांचा संसार निरर्थक सुरू होता.
एक दिवस ऑफिस मधून सुटल्या नंतर जिग्नेश आपला मित्र सुमित सोबत बार मध्ये जातो. आणि मग दोघांची सुरू होते गप्पांची मैफिल आणि जोडीला असते दारू. जिग्नेश आज मात्र प्रमाणाच्या बाहेर ड्रिंक करतो.
जिग्नेश : साता जन्माची साथ, ते साथ फेरे, ती जन्म जन्माची सोबत ह्या सर्व आता मला अंधश्रद्धा वाटू लागल्या आहेत.
सुमित : तूला आता वाटू लागल्या आहेत. मला तर हे अगोदरच माहीत होत, आणि म्हणूनच मी अजून लग्न नाही केल.
जिग्नेश : यू आर राईट माय ब्रो. तू खरंच ग्रेट आहेस. पण मी मूर्ख आहे. यार कसल सुखच नाही. फसलो यार लग्न करून.
सुमित : आता काही करू शकत नाही. जे आहे, जस आहे ते तसंच सुरू राहणार. आणि आयुष्यभर असंच सहन करत रहाव लागणार.
जिग्नेश : नाही सहन होत मला. मला नको आहे हे सर्व.
सुमित : ठीक आहे. शांत व्हो.
जिग्नेश : कसा शांत होऊ. मूल नको म्हणते हरामी.. प्रत्येक वेळी स्वतची मनमानी करते. तिला हव तस वागते, आणि तू म्हणतो शांत होऊस. कसली मनशांती नाही.आणि त्यात काय मोठ मोठे लोक सांगून गेले म्हणे, संसारात खरी मनशांती असते.
सुमित : वेडा आहेस तू, संसारात खरी मनशांती नसते. खरी मनशांती तर तिकडे मिळते. आपल्याला हवी तेव्हा,
नेहमी प्रमाणे जिग्नेश च पिऊन रडगाण सुरू झाल होत.
सुमित : चल निघू.
जिग्नेश : एवढ्या लवकर..
सुमित : हो.
जिग्नेश : पण मला एवढ्या लवकर घरी यायच नाही.
सुमित : अरे घरी जायच नाहीच आहे.
जिग्नेश : मग.
सुमित : चल सांगतो.
जिग्नेश आता बिल पेड करतो. ते बाहेर येतात, रीक्षात बसून ते तिथुन निघतात. सुमित त्याला आता एका रेड लाईट एरिया मध्ये घेऊन येतो.
जिग्नेश : ये पागल झाला का? कुठे घेऊन आलाय.
सुमित : तुला मनशांती हवी होती ना.
जिग्नेश : अरे पण.
सुमित : ती तुला इथे मिळेल.
जिग्नेश : अरे पण हे चुकीच आहे.
सुमित : काही चुकीच नाही. मी लग्न नाही केल. पण शेवटी तृप्त होण्यासाठी इथेच याव लागत. म्हणजे मनशांती साठी इथेच येतो. आणि आज तूला आणल.
सुमित आता जिग्नेश ला हाताला धरून आता घेऊन जातो. एका पेक्षा एक मुली, बाया बघून जिग्नेश शी मात्र पुरती उतरते.
सुमित आता आपल्या नेहमीच्या ठिकाणी प्रवेश करतो. व जिग्नेश ला ही सांगतो तुला जी वाटते तिथे जा. जिग्नेश मात्र आता तिथेच विचारात राहतो. प्रत्येक स्त्री त्याला बोलावत असते. तो पूर्णत गोंधळतो. तो आता हळहळू पुढे सरसावतो. व अगदी शेवटच्या टोकाला जाता. तिथे एक बंद खोली असते. तो त्या ठिकाणी उभा राहतो. व त्या खोलीकडे एकटक बघत राहतो.
त्याच दरम्यान एक बाजूच्या खोलीतून बाई बाहेर येते.
बाई : ये चिकणे, वहा कया देख रहा है, वह कुछ भी माल नही है. असली माल तो यह है. बोल कितणा देगा.
जिग्नेश मात्र काहीच बोलत नाही, तो त्या बंद खोलीकडे बघत राहतो.
बाई : चल चल, टाइम की खोटी मत कर. आ ना है तो हा, नही तो निकल..
तेवढ्यात एक दूसरा माणूस येतो. त्या बाईशी सौदा करून आता जातो. जिग्नेश मात्र तिथेच उभा राहतो. त्या बंद खोलीकडे बघत. त्याच दरम्यान त्या बंद खोलीच दार उघडत. आणि एक मादक, रसाळ, जणू अप्सरा बाहेर येते. व त्याला इशारा करते. जिग्नेश क्षणभर ही विचार न करता, आत प्रवेश करतो.
त्या स्त्री च सौन्दर्य पाहून त्याची सर्व नशा उतरते. तो एकटक तिच्याकडे बघत राहतो.
करिश्मा : फकस्त बघत राहणार की काही करणार..
तो आता भानावर येतो.
जिग्नेश : नाही.. मी.. आपल ते..
करिश्मा : बाई कधी बघितली नाय.. होय.. काय बाई ला कधी केल नाय.. शकल से तो शादी शूदा दीख रहा है.
जिग्नेश : हा..
करिश्मा : बिबी देती नही..कोई बात नही.. मै देगि.. चल आ..
ती आपल्या शरीरावरून साडी बाजूला करते.. तो मात्र अजून तिच्या कडे बघत राहतो.
करिश्मा : पैसे का टेंशन मत ले.. वैसे तो मे २००० हजार लेती है.. पण तुझ्यासाठी १००० मे.. चल मंजूर..
जिग्नेश : नाही.. मी ते चुकून आलो..
करिश्मा : चुकून इथे कोणच येत नाय. सगळे आपली भूक भागावायला येतात..
जिग्नेश आता तिथुन उठतो. तशी ती त्याचा हात पकडते.. व आपल्या अंगावर खेचून घेते.
करिश्मा : करिश्मा नाव माझ, आणि माझा करिश्मा दाखवल्या बिगर मी कुणास सोडत नाय..
ती आता तिच्या खिशातून वॉलेट बाहेर काढते.. व त्यातून १००० रुपये घेते. तो थोडा विरोध करतो. पण तिच्या विरोधाला अजिबात जुमानत नाही..
करिश्मा : चल.. पैसा भी मिला. अब..
तो आता पुनः बाजूला होतो. दरवाजा जवळ येतो. तशी ती पुनः त्याच्या जवळ जाते. व त्याला घट्ट मिठी मारते.
करिश्मा : कर ना.. खूप दिवसापासून.. एक गिरायक आल.. ते पण असंच जाणार.. ते बराबर नाय.. बघ हव तस कर.
जिग्नेश : खूप दिवसांपासून म्हणजे?
करिश्मा : कुछ नही.. करना है तो कर. नही तो निकल. फालतू का बडबड मत कर..
करिश्मा थोडी गोंधळते. आणि जिग्नेश तिच्या कडे उत्तराच्या अपेक्षेने बघत राहतो.
ती आता दरवाजा उघडते. व त्याला बाहेर काढते.
करिश्मा : कया मालूम कहा कहा से आते है..
जिग्नेश पुनः दरवाजाच्या बाहेर येतो. व त्या दरवाजाकडे एकटक बघत राहतो. तेवढ्यात पुनः ती बाई बाहेर येते. व जिग्नेश ला बघते.
बाई : ये लंगूर.. अब तक तू यही खडा है. कहा ना कुछ नही मिलेगा उधर, चल मेरे पास हा.. २००० मे सौदा..
जिग्नेश आता काही न बोलता तिथुन निघतो. व पुनः बाहेर मुख्य रस्त्यावर येतो. सुमित ला फोन करतो. तेवढ्यात सुमित बाहेर येतो.
सुमित : मग झाली का मन शांती.
जिग्नेश : नाही..
सुमित : काय?
जिग्नेश : म्हणजे हो.
सुमित : मग तूला सांगितल ना. खरी मनशांती तर इथेच आहे.
दोघेही आता तिथुन निघतात.
जिग्नेश आता आपल्या घरी येतो. जिया केव्हाची झोपलेली असते. तो आता आपल्या कडची चावी ने लॉक उघडून आत जातो. फ्रेश होतो. व झोपायला आपल्या खोलीत जातो. पण त्याला कसली झोप लागत नाही. त्याला फक्त डोळ्यासमोर करिश्मा दिसत असते. आणि एवढी सुंदर मुलगी, संधि असून काही केल नाही. याची पण खंत त्याला होत होती. एकंदरीत तिथे घडलेला सर्व प्रकार ही त्याला थोडा विक्षिप्त वाटत होता.
सकाळ होते ९ वाजून गेलेले असतात. जिया ने आता ऑफिसला जायच्या तयारीत असते. मात्र जिग्नेश अजून झोपलेला असतो. ती त्याला उठवते. पण तो झोपेत करिश्मा.. करिश्मा अस बडबडत असतो. ती त्याला जोरजोरात हलवते. तसा तो गडबडून उठतो.
जिया : ही करिश्मा कोण?
जिया च्या तोंडी करिश्मा च नाव ऐकल्यानंतर त्याची झोप उडते.
जिग्नेश : कोण करिश्मा?
जिया : हा प्रश्न मी विचारते तुला. ही करिश्मा कोण?
जिग्नेश : मला काय माहीत.
जिया : ठीक आहे. समजेल..
ती तडक तिथुन निघते. आणि ऑफिसला येते. जिग्नेश आता फ्रेश वगरे होतो. पण करिश्मा मात्र त्याच्या डोळ्या समोरून जात नसते. जिग्नेश ऑफिसला येतो. पण त्याच ऑफिस मध्ये सुद्धा लक्ष नसत. संध्याकाळ होते. ऑफिस सुटत. जिया आता निघते. पाठोपाठ जिग्नेश ही निघतो. तो थेट आता कालच्या ठिकाणी येतो. व पुनः त्या रूम कडे येऊन उभा राहतो. तेवढ्यात करिश्मा बाहेर येते. व त्याला इशाऱ्याने आत बोलवते.
करिश्मा : वाटल होत मला.. तू येणार..
जिग्नेश : म्हणजे?
करिश्मा : चल १००० दे. आणि सुरू कर..
तो तिच्या कडे बघत राहतो. ती पुन त्याच्या खिशात हात घालते. व १००० काढते. व सोफ्यावर जाऊन पडते.
करिश्मा : चल उतार कपडे.. आणि सुरू कर.
जिग्नेश : नाही..
करिश्मा : काल पण काय केल नाय, आज पण नाय म्हणतो. काय हव काय तुला. येडा बिडा झाला का तू.
तेवढ्यात सुमित चा फोन येतो. पण तो फोन कट करतो. तेवढ्यात तिथे पोलिसांची धाड पडते. व तिथे सर्वांचा गोंधळ उडतो. पोलिसांची धर पकड सुरू होते. बाहेर झालेल्या गोंधळामुळे जिग्नेश बाहेर येतो. तेव्हा त्याच्या लक्षात येत. की पोलिसांची धाड पडली आहे. करिश्मा त्याला आत खेचून घेते. तो तिला बाहेर पळण्याची विनवणी करतो.
जिग्नेश : मला जाऊ दे. बाहेर पोलिसांची धाड पडली आहे. इथे कधी पण येतील.
तशी करिश्मा जोरजोरात हसू लागते. तो पुन दरवाजाकडे जातो.
करिश्मा : बाहेर गेला तर पकडला जाशील. त्यापेक्षा इथेच थांब.
जिग्नेश : का. इथे पोलिस येणार नाही.
करिश्मा : नाही येणार इथे पोलिस. पोलीसच काय कुणीच इथे येऊ शकत नाही.
जिग्नेश : म्हणजे?
करिश्मा : कारण ही खोली गेली कित्येक वर्ष बंद आहे.
जिग्नेश : व्हॉट नॉनसेस. काय बोलते तू.
हळूहळू बाहेरचा सर्व गोंधळ कमी होतो.
करिश्मा : आता पर्यन्त बऱ्याच वेळा इथे धाड पडली.. पण ह्या खोलीत कुणीच आल नाही.
जिग्नेश : पण का?
करिश्मा : सांगितल ना. ही खोली गेली कित्येक वर्ष बंद आहे म्हणून..
जिग्नेश : मग मी कसा आलो. खोली बंद आहे तर.
करिश्मा : मी आणल तुला.
जिग्नेश : काय बोलते.
करिश्मा : चल आ.. जादा सोच मत..
जिग्नेश : पण मला बाहेर जायच आहे.
करिश्मा : बाहेर गेला तर फालतू मध्ये पकडला जाशील. अब कुछ वक्त तुझे इसी बंद कमरे मे वक्त गुजारना होगा.
ती त्याला अंगावर खेचून घेते. तो सुद्धा आता पूर्णत तिच्या शरीरारवर वाहवत जातो. त्याला कश्याचे ही भान राहत नाही.तोंडातून सतत मन शांती हवी, मनशांती हवी,असे शब्द बाहेर निघत असतात. बऱ्याच वेळाने ते भानावर येतात.
करिश्मा : मग मिळाली का मन शांती.
जिग्नेश : बहुत.. लेकिन अब लग रहा है. तुम बहुत बंधिया हो. खूप सुंदर आहेस तू. अस वाटत कायम तुझ्या सोबत या बंद खोलीत राहू.
करिश्मा : सच.
जिग्नेश : खरंच.
करिश्मा : चल निकल अभि. जादा टाईम बरबाद मत कर. बाहर माहौल गरम है. सांभालके जा.
जिग्नेश : ठीक है.
जिग्नेश आता बाहेर येतो. व बघतो तर सर्व एरिया शांत झालेला होता. झप झप पाऊले टाकत आता त्या एरियाच्या बाहेर येतो. रिक्शा करून तो घरी येतो. त्याला मन शांती मिळाली खरी, पण सतत विचारांच वादळ त्याच्या मेंदूत घोंगावत होत. पोलिसांची धाड पडली, सगळ साफ झाल पण त्या खोलीत कोणी का नाही आल? शिवाय करिश्मा म्हणते ती खोली कित्येक वर्ष बंद आहे? सगळ विचित्र वाटत होत. त्यात घरी आल्यानंतर करिश्मा वरून जिया त्याच्याशी हुज्जत घालते ते निराळ. या सर्वानी त्याच डोक सुन्न झाल होत.
सकाळ होते. जिया ऑफिस ला निघून जाते. जिग्नेश आता सुमित ला फोन करून घरी बोलवतो. व कालचा सर्व प्रकार सांगतो. त्यावेळी सुमित ही त्याला वेड्यात काढतो. की पूर्ण एरिया पोलिसानी साफ केला, आणि त्यात तुम्ही सुटला हे कस शक्य आहे, अर्थात तुम्ही बाहेर पडला असता आणि तिथुन पळून गेला असता तर तुमची सुटका होण ठीक, पण तुम्ही आत असून तुम्हाला पकडल नाही, हे कस शक्य. तेव्हा जिग्नेश ही म्हणतो, मी पुनः जाईल, तेव्हा सुमित त्याला विरोध दर्शवतो, व सर्व माहोल गरम आहे. तो थंड झाला की जा. अस सांगतो.
काही दिवस उलटतात. करिश्मा आणि हे सर्व प्रश्न मात्र जिग्नेश च्या डोकीतून जायला तयार नाही. शिवाय ऑफिस मध्ये कामात लक्ष नाही, जिया सोबत बोलण नाही. एकट राहण असे प्रकार त्याचे सुरू झाले होते. रोज त्या ठिकाणी तो फेरी मारून यायचा, पण तिथे कुणीच नसायच. करिश्मा च्या प्रेमात तो वाहवत चालला होता. पण कित्येक दिवस त्याची भेटच होत नव्हती. हळूहळू पुनः तिथे सर्व सुरू होत. आणि ते बघून त्याच्या मनाला दिलासा मिळतो. एक दिवस तो पुन तिथे जातो. पुन तीच वर्दळ, तीच मादक शरीर, वेगवगळे मुखातून आलेले किमती, यातून मार्ग काढत. पुन तो त्या बंद खोलीकडे येतो. व एकटक बघत उभा राहतो. जवळ जातो. तो दरवाजा वाजवतो. व करिश्मा ला आवाज देतो.
जिग्नेश : ( दरवाजा वाजवून ) करिश्मा.! करिश्मा.!
आतून काहीच रिस्पॉन्स येत नसल्याने तो पुन जोरजोरात दरवाजा वाजवू लागतो.
त्याच दरम्यान आजूबाजूच्या २ ते ३ जणी तिथे येतात. त्यात ती बाई सुद्धा असते.
बाई : ये चिकने.. तू फिर आया. साला नौटंकी, एक तो पुरे धंदे की वाट लग गयी है.
शीतला : कौंन है ये.
बाई : कया पता. बार बार ईसी कमरे की तरफ जाता है.
शीतला : ये बाबा, तिथ कोण नाय. तो दरवाजा हमेशा बंद हाय.
जिग्नेश : कस श्यक आहे. मी स्वत २ वेळा आत जाऊन आलोय.
तसे सर्व जोरजोरात हसू लागतात, त्यांच हसण बघून जिग्नेश थोडा संतापतो.
बाई : पागल है. चल निकल.
जिग्नेश : नही. मी २ वेळा जाऊन आलोय इथे. मन शांती साठि.. करिश्मा.. आहे आत.
तशी त्या दोघी त्याला वेड्यात काढतात, व धक्के मारून शिवाय वॉलेट मधील असतील नसतील तेवढे पैसे घेऊन त्याला बाहेर काढतात. जिग्नेश मात्र मला करिश्मा ला भेटायच, मला तिच्याकडून मन शांती हव अस विनवणी करतो. तेव्हा ती बाई म्हणते.
बाई : मनशांती चाहिये तो हमारे पास आणे का. उसंके पास कयू. तस पण करिश्मा ला मरून १० वर्ष उलटली..
तिच्या ह्या उत्तराने त्याला पूर्णत घाम फुटतो. त्याला विश्वास ही बसत नाही. तो कसा बसा तिथुन घरी येतो. तो प्रचंड फ्रस्टेड झालेला असतो. तो आपल्या खोलीत जातो. व भरपूर दारू पितो. मात्र करिश्मा काही त्याच्या डोक्यातून जात नाही.
सकाळ होते. तो शांत पणे बसलेला असतो. तो अजूनही स्वतच्या विचारात असतो. सुटीचा दिवस असल्याने जिया ही घरी असते. ती आता टी. व्ही चालू करते. आणि सहज न्यूज चॅनल सुरू करते. त्याच दरम्यान एक न्यूज येते की कालच त्या रेड लाईट एरिया मधील करिश्मा सुलताणे मर्डर केस चा निकाल तब्बल १० वर्षानी लागला. प्रसिद्ध उद्योगपति रावसाहेब केळकर याचा मुलगा अविनाश केळकर याला करिश्मा चा खून केल्या प्रकरणी शिक्षा झाली. स्क्रीन वर करिश्मा चा फोटो ही असतो. ते बघून तो थक्क होतो. तो लागलीच तिथुन उठतो, व पुन रेड लाईट एरिया त्या ठिकाणी येतो. बघतो तर तिथे याच करिश्मा ची चर्चा सुरू असते. तिथे तो माहिती काढतो तेव्हा समजत. १० वर्षापूर्वी अविनाश केळकर यांनी तिला त्या खोलीत दारूच्या नशेत मारल होत. म्हणे ती सुंदर होती, पण त्या हैवानाला तिच्या कडून पुरेशी मन शांती मिळत नव्हती. आणि तिला तिच्या कडूनच हवी होती. हाच त्याचा हट्ट करिश्मा च्या जिवावर बेतला. व आज केस चा निकाल तिच्या बाजूने लागला. व तिची ती खोली तिला जो पर्यन्त न्याय मिळत नाही तो पर्यन्त बंद ठेवण्यात आली होती. परंतु आज मात्र ती खोली करिश्मा सोबत मुक्त करण्यात आली होती. हे सर्व ऐकून त्याच्या पायाखालची जमीन सरकते. त्याला करिश्मा सोबत च्या त्या २ भेटी आठवू लागतात. ते क्षण आठवू लागतात व त्या बंद खोलीत तीचाच आत्मा घुटमळत होता हे त्याच्या लक्षात येत. व आपण सही सलामत सुटलो, याने काही अंशी का असेना मनाला ही मनशांती मिळते.
तो पुन घरी येतो. खूप मोठ्या संकटातून वाचलो ह्या भावनेने जियाला कडकडून मिठी मारतो. जिया मात्र अचंबित राहते. ह्या त्याच्या मिठीतच त्याला खऱ्या अर्थाने मन शांती
ची जाणीव होते. आणि संसारात च मन शांती आहे. त्याचीही.
समाप्त.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!