रुपाली काकू

आमच्या बिल्डिंगमधे एक कुटुंब राहायचं. आई, एक मुलगा आणि मुलगी. त्यातल्या मुलाचं मी ५वी मधे असताना लग्न झालं. त्याच्या बायकोचं नाव रुपाली. लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये वादविवाद झाले आणि त्या मुलाची आई आणि बहिण हे घर सोडून निघून गेले. आता फक्त तो मुलगा आणि रुपाली दोघेच राहायचे.

रुपाली. मी लहान होतो सो तिला रुपाली काकू म्हणायचो. रुपाली काकू लग्न झालं तेव्हा २४ वर्षाची असेल. तिची उंची जेमतेम 5 फूट असेल. अंगाने ती मध्यम होती. तिचे उरोज खूप काही मोठे नव्हते पण तिच्याकडे बघितल्यावर तिच्या उरोजांवर नजर जायचीच. तिची गांड ही मध्यम च होती.

तर अशी ही रुपाली काकू खूप प्रेमळ होती. तिने बिल्डिंग मध्ये सगळ्यांशी जुळवून घेतलं. पण आमच्या फॅमिली मधे आणि तिच्या फॅमिली मधे नकळत जवळीकता निर्माण झाली. ती आमच्याकडे, आम्ही तिच्याकडे येत जात असायचो.

लग्न झाल्यावर एक दीड वर्षात रुपाली काकू ला मुलगा झाला. मी नुकताच ७वी मधे गेलेलो. पॉर्न च्या जगाशी नव्याने ओळख झाली होती. पॉर्न बघत असलो तरी मूठ मारायला सुरुवात केली नव्हती. तशात रुपाली काकूला मुलगा झालेला. ती हॉस्पिटल मधून घरी आल्यावर मी आणि आई तिला भेटायला आणि बाळाला बघायला गेलो. ती प्रेग्नंट असल्यापासून माहेरी राहायला गेली होती. तिला बघून खूप दिवस झाले होते. तिने दार उघडले आणि माझा डोळ्यांवर विश्वास बसेनासा झाला. हीच का रुपाली काकू असा प्रश्न पडला. आत गेल्यावर मी पहिले बाळाला घेतले त्याच्याबरोबर थोडा खेळलो. नंतर बाळाला माझ्या आई कडे दिले आणि मी टीव्ही बघत बसलो. हळूच रुपाली काकू कडे पाहिले ती वेगळीच दिसत होती. तिने गाऊन घातला होता.

तिने केस वरती घेऊन बांधले होते. बाळंतपणामुळे तिच्या डोळ्यांखाली थोडी काळी लाईन आली होती. आधीपेक्षा तिचे ओठ थोडे बाहेर आले होते जे खूप सुंदर दिसत होते एकूणच तिचा चेहरा आधीपेक्षा सुंदर दिसत होता चेहऱ्यावर तेज आले होते. मी प्रथमच एखाद्या स्त्रीकडे एव्हडं निरखून पाहत होतो. ती थोडी जाड झाली होती पण जिथे हवी तिथे जाड झाली होती. म्हणजेच तिचे उरोज! तिचे उरोज मस्त टरारले होते. त्यांचा गोलाकार खूप वाढला होता. जे दुधाने गच्च भरलेले होते. पोटावर चरबी चढली असेल असे वाटत नव्हते. तिच्या गांडीवर बऱ्यापैकी मांस चढले होते. जे एकदम सेक्सी दिसत होते आणि चालताना लटकेच हालत होते. मी कधीही कुठल्या स्त्री ला “त्या” नजरेने पाहिलेले नव्हते पण आज मला कळत नव्हते असे का होत आहे. माझी नजर काकुवरून हलत नव्हती.

बाळ आता रडायला लागले होते त्याला भूक लागली होती. माझ्या आईने बाळ रुपाली काकूकडे दिले. काकू बाळाला घेऊन सोफ्यावर बसली. मला वाटले आता मला बाहेर जायला सांगेल, माहित नाही पण मला जायची इच्छा नव्हती. पण तसे झाले नाही. मी तिथेच बसलो होतो. बहुधा मी लहान आहे म्हणून काकूला संकोच वाटला नसावा. काकूच्या गाऊनला जिथे उरोज असतात तिथे छातीला अशी चैन होती. काकूने एका हाताने बाळाला धरले होते आणि एका हाताने काकूने चैन उघडली. मी हे सर्व श्वास रोखून पाहत होतो. आयुष्यात पहिल्यांदा मी एखाद्या परस्रीचे स्तन पाहणार होतो. काकूने चैन खाली करून हात आत घातला आणि तिचे ते मोठे स्तन बाहेर काढले. मी विचार केलेला त्यापेक्षा जरा मोठेच होते. तिच्या स्तनावर चे काळे निप्पल डार्क दिसत होते. त्या मोठ्या आंब्यावरचा तो काळा डाग सुंदर दिसत होता. काकूने तिचा तो काळा मनुका आपल्या बाळाच्या तोंडात दिला.

बाळ तो मनुका चोखु लागले. माझी नजर काकूच्या आंब्यावर होती. आजवर फक्त पॉर्न बघताना ताठणारा माझा लंड काकूचे मोठे आंबे बघून ताठला होता. थोड्या वेळाने काकूने तिचा दुसरा स्तन बाहेर काढला आणि बाळाला पाजू लागली. इकडे माझी अवस्था वाईट होऊ लागली होती. माझा लंड इतका ताठला होता कि आता दुखायला लागला होता. मी आईला आणि काकूला म्हणालो कि मी जातो. आणि मी घरी निघून आलो. आणि त्या दिवशी शपथ घेतली जोपर्यंत काकूला झवत नाही तोपर्यंत मूठ मारणार नाही.

नंतर काहीना काही कारण काढून मी रुपालीकाकूकडे येणेजाणे वाढवले. काकूशी माझी जवळीक निर्माण झाली. मी काकूचा खूप लाडका झालो. ह्या सगळ्यात २-३ वर्ष निघून गेले. काकू ने बाळंतपणामध्ये वाढलेली तब्येत जरा कमी केली. काकू आता मस्त दिसायला लागली होती. पोटावरची चरबी जाऊन मस्त पोट झाले होते. साडी नेसल्यावर बेंबी मस्त खोलगट दिसत होती. काकूचे आंबे घट्ट झाले होते. त्यात कुठेही स्थूलपणा नव्हता. काकूची फिगर परफेक्ट झाली होती. मला काकूच्या नवऱ्याचा हेवा वाटायला लागला.

काकूचा नवरा एका ठिकाणी नोकरी करत होता. त्याला कधी मॉर्निंग शिफ्ट तर कधी नाईट शिफ्ट असायची. तो घरी असल्यावर बहुधा झोपलेलाच असायचा. मी काकूचा लाडका झालेलो, काकू मला सारखी बोलवायची हे न ते काम करण्यासाठी, मीही आनंदाने जायचो. तिच्या मनातले माहित नाही पण मला तिचा सहवास हवाहवासा वाटू लागला. मी तिला पाहायचो, कधी कधी नकळत स्पर्शसुख घ्यायचो.

त्या वर्षी माझी १०वी होती. मी अभ्यासावर लक्ष द्यायचे ठरवले तसे काकूकडे येणेजाणे कमी झाले. प्रेलिमपरीक्षा झाली होती मार्क्स हि छान आले होते, आता फक्त शेवटची रिविजन करायची राहिली होती. परीक्षेआधीची सुट्टी जाहीर झाली होती. एकेदिवशी असाच मी अभ्यास करत असताना बेल वाजली. दार उघडून पहिले तर रुपाली काकू होती. खूप दिवसांनी आमची भेट झाली होती. मला काकूला बघून आनंद झाला. म्हणलं चला आता डोळ्यांना जरा सुख मिळेल. काकू आत येऊन बसली. आई शी गप्पा मारू लागली. काकूने पंजाबी ड्रेस घातला होता. ओढणी घेतली होती आणि खाली लेगिन्स घातली होती. काकूचे टच्च आंबे ड्रेसमधून खुणावत होते. मी काकूच्या समोर बसलो होतो. बोलता बोलता काकूच्या हातातली चावी खाली पडली. काकू चावी घ्यायला खाली वाकली माझा श्वास रोखून मी पाहत होतो. काकू वाकली तशी तिची ओढणी थोडी खाली सरकली आणि तिच्या टच्च भरलेल्या उरोजांचे मला दर्शन झाले. तिचे घट्ट आंबे एकमेकांना चिटकले होते. ब्रा नावाच्या जाळ्यानी तिच्या कबुतरांना जखडून ठेवले होते. मला तिच्या आंब्याचे २-३ सेकंदच दर्शन झाले असेल. पण माझा अभ्यास करून आलेला थकवा सगळा निघून गेला. चड्डीत छोट्या साहेबांनी उसळी मारली आणि सलामी द्यायला तयार झाले. कसेतरी दाबून मी ऍडजस्ट केले.

काकू चावी उचलून वरती उठताना तिची आणि माझी नजरा नजर झाली. बहुधा काकूला कळले असावे कि मी तिच्या आंब्यांकडे बघत होतो. मला जरा लाजल्यासारखे सारखे झाले आणि भीतीही वाटली कि काकू काय विचार करेल. मी इकडे तिकडे बघायला लागलो. नंतर परत जेव्हा काकूशी नजरा नजर झाली तेव्हा काकूने हळूच एक स्माईल दिली. मला ती स्माईल खूप मादक वाटली. वाकताना काकूची ओढणी थोडी खाली सरकली होती. त्यामुळे तिच्या ब्रा मध्ये जखडून ठेवलेल्या गच्च आंब्यांचे थोडे थोडे दर्शन होत होते. थोडक्यात तिचे क्लीवेज दिसत होते. मी चोरून क्लीवेज पाहत होतो, लंड ताठलेला होता. गप्पा संपल्या. काकू जायला निघाली. निघायच्या वेळी तिने माझ्याकडे पाहिले आणि हसून ओढणी ठीक केली. मला वाटायला लागले कि काकूने मुद्दाम ओढणी नीट नव्हती केली कारण तिला माहित होते मी तिच्याकडे पाहत आहे. काकूला बाय केले काकू गेली. जाताना तिची मटकणारी गांड सोडायची संधी मी सोडली नाही. घरात आलो लंड फुल्ल टाईट झाला होता. “मालक हलवून मोकळ करा” असा ओरडून सांगत होता. पण मी शपथ घेतली होती. मी इकडे तिकडे लक्ष विचलित करून लंड शांत केला आणि अभ्यासाला बसलो.

एक आठवडा गेला माझी आणि काकूची भेट झाली नाही. असाच एकेदिवशी जिम वरून आल्यावर आई म्हणाली, “अनिश तुला रुपाली काकूने वरती बोलावले आहे.” मी खुश झालो. अंघोळ आणि जेवण करून मग मी काकू कडे गेलो. काकूने मागच्यावेळी घरी आली होती त्या दिवशी जो घातला होता तोच ड्रेस घातला होता. पण आज त्या ड्रेस मध्ये काकू मागच्यावेळेपेक्षा जरा वेगळीच वाटत होती. काकू म्हणाली, “काय रे अनिश, हल्ली काकूकडे येत नाही. काकूची आठवण येत नाही वाटतं?” मी म्हणालो, “तसं काही नाही काकू. तुमची आठवण येत नाही असा एक पण दिवस जात नाही खोटं वाटत असेल तर आईला विचारा.” काकू म्हणाली, “काही गरज नाही आई ला विचारायची. मला माहिते ना माझ्या लाडोबाला माझी किती आठवण येते ते.” असा म्हणून काकू ने त्यादिवशी दिलेली तशीच मादक स्माईल दिली. मी आणि काकू टीव्ही पाहत बसलो थोडावेळ. काकू माझ्यासमोर तिरक्या बाजूला बसली होती. आणि उजवीकडे मान फिरवून टीव्ही पाहत होती. मी काकूकडे पाहत विचार करत होतो कि काकू आज ह्या ड्रेस मध्ये का वेगळी दिसत आहे. मी बारीक लक्ष देऊन पाहत होतो.

आणि माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला! मला आश्चर्य, धक्का, आणि अति आनंद अशा एकत्रित भावना निर्माण झाल्या. कारण….. कारण काकूने त्यादिवशी ब्रा घातली नव्हती. मी निरखून पहिले तेव्हा मला तिच्या निप्पलचा फुगवटादेखील दिसू लागला, निप्पल ताठलेले नव्हते पण त्याची जागा कळत होती. मला आनंद झाला होता. मी तसाच पाहत असताना अचानक काकू वळली आणि माझ्याकडे पाहून म्हणाली, “मी तुझ्यासाठी एक गिफ्ट आणलंय.” तिच्या चेहऱ्यावरून वाटत नव्हतं कि मी एवढावेळ तिचे आंबे बघत होतो हे तिला कळलं असेल. मीही मग तिथे पाहत नव्हतो असे नाटक करून म्हणलो, “अरे व्वा, काय आणलंय काकू?” मग काकू आत गेली. जाताना तिची गांड एकमेकांवर आदळत होती तेव्हा मला कळले कि काकू ने पॅंटी पण घातलेली नाहीये मी खूप खुश झालो. काकू गिफ्ट घेऊन बाहेर आली. आणि माझा आनंदी चेहरा पाहून म्हणाली, “अरे एव्हडं पण खुश नको होऊस, एव्हडं काय भारी गिफ्ट नाहीये” मी मनात म्हणलं “तुम्हाला काय माहित मी का खुश आहे ते.” मग गिफ्ट ओपन केला तर एक छान पेन होतं. काकू म्हणाली, “ह्याच पेन ने १०वीचे पेपर लिही बघ कशे सोप्पे जातात ते” आणि हसली. मी हि हसलो. काकूला म्हणलं, “काकू मी निघतो आता.” असे म्हणून काकूच्या पाय पडायला वाकलो तेव्हा काकू ने पाठीवर थाप मारली आणि मला खांद्याला धरून उठवलं आणि मला मिठी मारली. मला धक्काच बसला. माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. मीपण काकूला हाताचा विळखा घातला आणि माझ्या अंगावर दाबलं. मी तसं करताच काकूचे आंबे माझ्या छातीच्या आणि पोटाच्या मध्ये दाबले गेले. काकू बुटकी होती त्यामुळे आंबे तिथे लागत होते. घरात कोणी नव्हते. काकूचा मुलगा स्कूल ला गेला होता आणि नवरा मॉर्निंग शिफ्ट ला. काकू ला मी तसेच आवळून धरले होते ८-९ सेकंद. ते ८-९ सेकंद मला ८-९ मिनीटांसारखे वाटत होते. सगळ शांत वाटत होता फक्त आमच्या एकमेकांचे श्वास आणि धडधड जाणवत होती. शेवटी काकूनेच ठसका आल्यासारखे केले तेव्हा माझी तंद्री भंगली आणि मी काकूला सोडून उभा राहिलो. मला लाज वाटत होती मी काकूला सॉरी म्हणलो आणि उभा राहिलो. काकू म्हणाली, “अरे सॉरी का म्हणतो उगाच. बरं ते जाऊदे तू पेपर छान सोडव चांगले मार्क्स मिळव, तू जर चांगले मार्क्स मिळवले ना तर मी तुला एक मोठ्ठं गिफ्ट देईल जे तुला खूप आवडेल” असे म्हणून काकू ने एक मादक कटाक्ष टाकला. मी म्हणालो, “नक्कीच काकू.” असे म्हणून मी निघून आलो.

माझी १०वीची परीक्षा झाली. पेपर छान गेले. रीसल्ट उत्तम लागणार याची खात्री होती. आता फक्त रीसल्ट लागल्यावर काकू काय मोठ गिफ्ट देणार ह्याकडे माझे लक्ष होते. काकू फोन देईल कि लॅपटॉप देईल कि अजून दुसरा काही देईल याचा मी अंदाज लावत होतो. पेपर झाल्यावर मला सुट्टी लागली. सुट्टीत मी माझे दिवस परत एकदा काकूच्या घरी घालवायला लागलो. काकूकडेच जात असल्यामुळे आईपण काही विचारत नसे. मी काकू च्या मुलाबरोबर खेळात असे. तो झोपला कि काकू शी गप्पा मारत असे. येता जाता काकूच्या अंगाला मुद्दाम स्पर्श करत असे. काकूला वरपासून खालपर्यंत न्याहाळत असे. तिचे रूप डोळ्यात साठवून घरी गेल्यावर तिच्याबद्दल विचार करत असे. सुदैवानी जर काकूला झवायची संधी मिळाली तर कसं झवायचं कुठल्या पोजिशन ट्राय करायच्या हे पॉर्न मध्ये बघून ठरवत असे. काकूला सुख कसे देता येईल जेणेकरून ती फक्त माझ्याकडूनच झवून घेईल याचा विचार करत असे.

काकूही मला मिठी मारल्यापासून जरा फ्रेंडलीच झाली होती. ती आता घरात मी असताना बिनधास्त विनाओढणी ची फिरू लागली होती. मला तिच्या गच्च क्लीवेजच दर्शन देऊ लागली होती. पण मला कळत नव्हते कि हा तिचा इशारा आहे कि तीला माझ्यावर विश्वास आहे. जर मी हिम्मत करून तिला झवायचा प्रयत्न केला आणि तिच्या मनात तसे नसेल तर?….. हा विचार मनात आला कि माझी गांड फाटत असे. तरीपण मी काकूला झवण्याची तयारी करू लागलो होतो. मी हळूहळू काकूला नॉनव्हेज जोक सांगणं, चावट उत्तर देणं, काकूला “सुंदर दिसताय” वगैरे सांगणं अशा गोष्टी करू लागलो. काकूही कधी कधी डबल मिनिंग जोके मारत असे. माझ्याकडे पाहून मादक हसत असे.

एकदा काकूच्या घरी असताना काकू म्हणाली, “अरे अनिश तुझ्या डोक्यात किती डॅन्डरफ झालाय तू तेल वगैरे नाही लावत का?” मी म्हणालो, “नाही काकू तेलाने केस खूप चप्पू होतात म्हणून नाही लावत मी तेल.” काकू म्हणाली, “अरे रोज नाही लावायचं कधीतरी तेलाने मालिश करायची. जा बेडरूम मधून तेलाची बाटली आन आज मी तुझी डोक्याची मालिश करून देते.” मी काकूला तेलाची बाटली आणून दिली. आणि खाली फरशीवर मांडी घालून बसलो. काकू सोफ्यावरती बसली आणि पाय माझ्या साईड ला सोडले. काकू माझी मालिश करत होती. काकुचा हात माझ्या केसातुन फिरत होता. मला खूप मजा येत होती. काकूने मस्त मालिश केली.

काकू म्हणाली, “आता हात तेलकट झालेच आहेत तर मी पण मालिश करून घेते.” काकू स्वतःच्या डोक्याला मालिश करू लागली. काकू ने मालिश करण्यासाठी हात वर केले तेव्हा काकूचा ड्रेस छातीवर अजूनच टाईट झाला आणि काकूचे भारदस्त उरोज उठून दिसू लागले. काकूला काखेत घाम येऊन तिथे थोडा ड्रेस ओला झाला होता. काकू त्या अवतारात एकदम कडक दिसत होती. काकुची पण मालिश झाली. आम्ही टीव्ही पाहत बसलो. काकू सोफ्यात झोपून टीव्ही पाहत होती.

थोड्या वेळाने काकू ला झोप लागली. मी काकुकडे पाहिले ती गाढ झोपी गेली होती. मी तिला न्याहाळू लागलो. तिचा ड्रेस थोडा खाली सरकला होता. काकू एका अंगावर झोपली होती त्यामुळे तिचा एक आंबा दुसऱ्या आंब्यावर दाबत होता. काकुचे ते गच्च आंबे बघून माझा बाबुराव ताठ झाला होता. क्लिवेज दिसत होता. खांद्यावर ब्राची पट्टी दिसत होती. काकू मी घरात असून सुद्धा बिनधास्त झोपली होती. असा वाटत होत जाव आणि काकुचे गच्च आंबे कचाकचा दाबावेत. पण मी स्वतःवर ताबा ठेवला.

काकू मस्त दिसत होती. काकूच्या खालच्या आंब्यावर वरचा अंबा जोर देत होता. ते दृश्य खूप सुंदर होते. ड्रेस अस्ताव्यस्त झाल्यामुळे गांड देखील उघडी पडली होती. टाईट लेगिंस मुळे तिची गांड सेक्सी दिसत होती. काकुचे हे रूप मी डोळ्यात साठवून घेत होतो. तोच टीव्ही मधल्या मूव्ही मधे जोरात धूमधडाका झाला. आणि काकू जागी झाली.

मी पटकन टीव्ही कडे पाहू लागलो. काकू उठून बसली. तिला कळले नव्हते की मी तिच्या सर्वांगाला आत्ताच डोळे भरून झवले होते. माझा लवडा उसळी मारून बाहेर येऊ पाहत होता. मी त्याला कसेतरी करून अडजस्ट केला.

थोड्या वेळाने लवडा शांत झाल्यावर मी काकूला म्हणालो, “काकू मी जातो. आई वाट बघत असेल.” काकू म्हणाली, “Ok” आणि निघताना म्हणाली, “आज चांगलाच मूव्ही बघून झाला तुझा” आणि ते मादक हास्य. माझी तर खूप फाटली. म्हणजे मी काकूला डोळ्याने झवत होतो ते काकूला माहीत होते. मी कसातरी हसलो आणि तिथून कल्टी टाकली.

नंतर बरेच दिवस काकुकडे जाणं झालं नाही. एका दिवशी गेलो काकुकडे. काकू अजून बिना आंघोळीची होती. मी म्हणलं, “काय काकू आज एवढा उशीर झाला तरी अंघोळ नाही?” काकू म्हणाली, “अरे डोक्याला जरा मालिश करायची होती. तुझ्या काकांची बदली झाली गुजरात ला. ते आता तिकडेच राहतील. शनिवार रविवार येतील फक्त इकडे. ते नव्हते उठवायला म्हणून उशीर झाला उठायला आज.” मी काकूला म्हणालो, “काकू आज मी तुमची मालिश करतो” काकूने हसून मान हलवली. मी पटकन जाऊन तेलाची बाटली आणली. काकू खाली बसली आणि मी सोफ्यावर बसून पाय काकुच्या दोन्ही बाजूला सोडले.

काकूने केस मोकळे सोडले. मला वरून जो नजरा दिसत होता तो अप्रतिम होता. काकूंच्या ड्रेस मधून काकुचे आंबे दिसत होते. आंबे गच्च भरलेले आणि मोठे होते. एकमेकांना चिटकले होते त्यामुळे आंब्या मधली फट दिसत नव्हती. काकूने ब्रा घातली नव्हती तरीसुद्धा आंबे त्यांच्या जागेवरून खाली गळत नव्हते.

काकूने बाळंतपणानंतर आंब्यांवर खरंच मेहनत घेतली होती. निप्पल्स दिसत नव्हते. पण ड्रेस वरून त्यांचा थोडासा ताठरपणा दिसत होता. मी काकूंच्या त्या जादुई उरोजांमधे हरवून गेलो होतो. तेवढ्यात काकू म्हणाली, “अरे बघतच राहणार की मालिश पण करणार”

मी भानावर आलो तेव्हा काकू माझ्याकडे बघून मादक हसत होती. म्हणजे तिला कळलं होतं की मी तिच्या कबुतरांचा विचार करत हरवून गेलो होतो. आणि तिने ते डबल मिनिंग वाक्य म्हणले होते. ते ऐकून मी थोडा गडबडलो. ते पाहून ती हसत म्हणाली, “चल कर मालिश….. केसांची” त्या मालिश नंतर तिने जो गॅप घेतला तेव्हा मी वेडाच झालो. म्हणजे काकू मला चिडवत होती. मी मनात म्हणलं, “काकू, एका दिवशी अशी मालिश करेन की २ दिवस उठता येणार नाही.”

मी मनातले विचार झटकून काकुची मालिश करू लागलो. माझे लक्ष काकूंच्या अंब्यांवरच होते. थोड्या वेळाने माझे लक्ष निप्पल्स कडे गेले. मगाशी नीट बघितल्याशिवाय न कळणारे निप्पल्स आता ताठ झाले होते. आता ते काकूच्या छातीवर सहज दिसत होते. ते खूप ताठले होते. याचा अर्थ काकू केसांच्या मालिश ने उत्तेजीत झाली होती. माझा बाबुराव ही ताठ व्हायला लागला. मी विचार केला की जर काकू केसांच्या मालिश ने एवढी उत्तेजीत होत असेल तर जेव्हा मी तिच्या पुच्चीदान्याबरोबर खेळेल तेव्हा काकुची अवस्था काय असेल.

काकू मस्त डोळे बंद करून मालिशचा आनंद घेत होती आणि तिचे क्लीवेज व निप्पल्स बघून मी नेत्रसुख घेत होतो. मालिश झाली. काकू थँकयू म्हणून उठली. थोडावेळ किचन मध्ये काहीतरी करून ती बाहेर आली. “मी अंघोळ करून येते तोपर्यंत बस.” असे सांगून ती अंघोळीला निघून गेली.

थोड्या वेळाने ती अंघोळ करून बाहेर आली. केस धुतल्यामुळे ओले होते. काकूने गाऊन घातला होता, केस ओले होते त्यामुळे काकू खूप सुंदर दिसत होती. मी काकूला पाहत होतो. “काकू तुम्ही खूप सुंदर दिसताय” मी बोलून गेलो माझे मलाच कळले नाही. काकू किंचितशी मादक हसली आणि थँकयु म्हणून आत गेली. मला काम होत. सो मी काकूला सांगून निघून आलो.

आणि ज्या दिवसाची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो तो दिवस उजाडला. आज माझा रिजल्ट लागणार होणार होता. मला माहित होते कि मला भारी मार्क पडणार आहेत फक्त मला रिजल्ट हवा होता. मला उत्सुकता लागली होती कि माझी काकू मला काय मोठं गिफ्ट देणार आहे. आणि ती वेळ आली. रिजल्ट लागला. अपेक्षेप्रमाणे मला ८९% मिळाले होते. मला खूप आनंद झाला होता. घरचेपण खुश होते. मी काकूला सांगायला चाललो असे म्हणून वरती गेलो.

बेल वाजवली काकूने दार उघडल. आत गेलो काकूने दार लावलं आणि वळली. मी मागेच उभा होतो काकूला सांगितलं कि मला ८९% मिळालेत. काकूही खुश झाली. त्या खुशीत काकूने आणि मी एकमेकांना मिठीत घेतलं. मी काकूला उचलून घेतलं आणि गोल गोल फिरवलं. नंतर खाली ठेवला आणि पुन्हा मिठी मारली. काकूने मला तिच्या उराशी गच्च धरून ठेवले होते. तिचे आंबे मला जाणवत होते. आम्ही मिठी सोडली आणि नकळत आनंदात मी माझे ओठ काकूच्या गालावर ठेऊन काकूची पप्पी घेतली.

मी भानावर आलो. काकूपासून थोडा लांब जाऊन काकूला सॉरी म्हणू लागलो, “काकू, ते आनंदाच्या भरात… सॉरी काकू.” काकू म्हणाली, “अरे वेडा आहेस का सॉरी काय म्हणतोय मी तुला काही बोलले का. आणि माझ्या लाडोबाने माझी पप्पी घेतल्यावर मला का राग येईल. ते जाऊदे. तुझं अभिनंदन. करून दाखवलंस.” “थँक्यू काकू.” असं म्हणून मी काकूच्या पाय पडायला वाकलो. काकूने खांद्याला धरून उठवला आणि मिठीत घेतलं. काकूच्या मिठीत खूप मस्त वाटत होत. हि मिठी कधी सुटूच नये असा वाटत होत.

आम्ही वेगळे झालो. काकूने माझा चेहरा तिच्या दोन्ही हातात धरला आणि मला जवळ ओढला. काकू बुटकी असल्यामुळे तिने माझ्या चेहऱ्याला खाली ओढल होतं. काकूने माझ्या कपाळावर तिचे नाजूक सेक्सी ओठ टेकवले आणि मला पप्पी दिली. मला हे अनपेक्षित होत. काकू माझ्याकडे बघत मादक हसली.

आत जाऊन तोंड गोड करायला पेढा घेऊन आली. मला भरवला पण मी पूर्ण पेढा न खाता अर्धाच खाल्ला आणि अर्धा काकूला भरवला. काकू खुश होती. मी काकूला म्हणालो, “काकू मी तर करून दाखवलं. मला आता माझं मोठं गिफ्ट हवंय. कुठं ठेवलंय माझं गिफ्ट काकू?” काकू म्हणाली, “अरे हो हो माहितीये मला तुझ्या गिफ्ट बद्दल, आहे माझ्या लक्षात. देणारे मी तुला ते.” “कधी देणार काकू तुम्ही?. आणि काय आहे ते गिफ्ट? सांगा ना.” “लवकरच देईल. पुढच्या आठवड्यात काका येऊन गेले ना कि मग देईल. तू अंदाजपण लावू शकणार नाहीस असं ते गिफ्ट आहे. सो विचार करणं बंद कर. आणि वाट बघ.” असा म्हणून काकू वळाली किचनमध्ये जायला. काकूची गांड मस्त हिंदकळत होती. वाटत होतं आत्ता काकूला मागून जाऊन पकडावं आणि शपथ पूर्ण करावी. पण मी मनाला आवर घातली. काकूला बाय करून घरी आलो.

१-२ दिवस गेले. आणि अचानक आम्हाला गावाला जायचं असा ठरला होत. मला जायचं नव्हतं पण मी काही करू शकत नव्हतो. हे सगळं अचानक ठरल्यामुळे काकूला न सांगताच आम्ही गावाला गेलो. ४ दिवस राहिलो. घरच्यांना अजून काही दिवस राहायचे होते. मी त्यांना म्हणालो कि मी जातो आता परत. पुढे तुम्ही या आरामात. ते म्हणाले कि अरे तुझी जेवायची सोय कुठे करणार. मी म्हणालो, “माझी रुपाली काकू आहे ना.” घरचे जा म्हणाले. मग मी परत आलो. आवरून काकूकडे गेलो.

काका आलेले होते. त्यांनी माझं अभिनंदन केला. काकांसमोर मी काकूला गिफ्ट च विचारलं नाही. पण काकू आज जरा वेगळी दिसत होती. तिने आज टाईट ड्रेस घातला नव्हता. आणि ओढणी पण घेतली होती. मी विचार केला कि काकू माझ्यासमोर टाईट ड्रेस घालून असते. बिनधास्त विनाओढणीची फिरते. मग काकांसमोर का असे कपडे घातलेत. मला वाटलं कदाचित काकू मला चिडवण्यासाठी आणि तिच्यावर चढण्यासाठी आमंत्रण देत असेल. पण काकांसमोर ती आज शांत आहे.

माझी काकूला झवायची इच्छा अजूनच वाढली. माझी इच्छा होती कि काकूने मला मोठं गिफ्ट म्हणून तिची पुच्ची द्यावी. पण माझी हि इच्छा पूर्ण व्हायचे चान्सेस ४०% च आहेत असे मला कधी कधी वाटायचे. आमचं जेवण झालं. काकू आज शांत च होती एरवी जशी वागायची तशी आज वागत नव्हती. कदाचित तिला काकांसमोर दाखवायचं नसेल. मी बाय करून निघून आलो.

दुसऱ्या दिवशी पहाटे काका निघून गेले. मी तयार झालो. मस्त सेंट लावला. माझ्या बाबुराव च जंगल साफ करून घेतलं म्हणलं जर काकू ने पुच्ची दिली तर उगाच तिला रानटी वाटायला नको. बाबुराव च्या इथे पण थोडा सेंट लावला. आवरून काकूकडे गेलो. तेव्हा कळलं कि काकूच्या मुलाला त्याचा मामा घेऊन गेला. म्हणजे आता फक्त काकू एकटीच होती. मी ठरवलं काकूला ह्या आठवड्यात झवायचंच.

काकू आता परत नॉर्मल झाली होती. टाईट ड्रेस घातलेला आणि ओढणी पण नव्हती. माझा विश्वास बसला कि काकू हे सगळं मला डिवचण्यासाठीच करत आहे. मनात ठरवलं ‘काकू फक्त एक मजबूत सिग्नल द्या आणि बघा काय होतंय ते.’ काकूला गिफ्ट ची विचारणा केल्यावर काकू म्हणाली जा आत ठेवलंय घेऊन ये. मी गिफ्ट आणायला आत गेलो तर बेडवरती एक गिफ्ट ठेवला होता. मी ते घेतला आणि हॉलमध्ये जाणार तोच माझी नजर टेबल वर गेली. टेबल वर कॉन्डम ठेवलेला होता. मी विचार केला काका तर गेले मग हे का आणलंय काकूने. कदाचित आमच्यासाठी….. मी तो विचार झटकून म्हणलं काकांनी एक्सट्रा आणले असतील.

बाहेर जाऊन गिफ्ट उघडला तर त्यात लेटेस्ट फोन होता. माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. मी काकूला मिठी मारली. हल्ली काकूला सारखी मिठी मारून मजा येत होती. काकूला मी गच्च आवळून धरला होता तिनेही मला मजबूत धरला होता. मी हिम्मत करून काकूच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो मला जाणवला काकूने ब्रा घातली नाहीये. मी काकूला अजूनच गच्च आवळलं. पण ह्यात माझा अजगर वळवळ करून मोठा झाला. आणि त्याने फणा काढला. तो काकूच्या पोटाला लागत होता. काकुलाही ते जाणवत असणारच पण तीहि आनंद घेत असावी. मला अवघडल्यासारखं व्हायला लागलं. मीच पकड ढिली करून मिठी सोडवली. काकू माझ्याकडे पाहून हसत होती. तिने मला वाकवून माझ्या गालावर मस्त पप्पी देऊन म्हणाली, “तुला असेच गिफ्ट द्यायच्या संधी आयुष्यभर मिळूदे.” काकूच्या पप्पी ने मी खुश झालो.

मी नवीन फोन चालू केला. काकूला फोटो काढतो तुमचा असं सांगितलं. ती काढ म्हणाली. मी म्हणालो, “ओढणी?” काकू म्हणाली, “अरे राहूदे आता काढ तसाच. आणि तसाही तू कोणाला दाखवणार नाहीस आहे मला विश्वास. पण तू ते सारखे पाहशील हि खात्री पण आहे.” असा म्हणून चावट हसली. मला अवघडल्यासारखं झालं. आणि मी फोटो काढू लागलो. फोटो छान आले होते. झूम करून पाहिल्यावर काकूचे निप्पल्स हि दिसत होते. म्हणलं ‘वा आता काकूला मी मन भरून पाहू शकतो.’ काकू म्हणाली बस आता फोन. जेवून घेऊ. मस्त जेवण झालं. मी घरी जायला निघालो. काकू म्हणाली “अरे थांब कि थोड्यावेळ. गिफ्ट मिळालं कि काकूला सोडून चाललास काय.” मी म्हणालो, “काकू मी तुम्हाला कधीच सोडणार नाही.” काकू म्हणाली, “बरं. आता घरी जाऊन अराम कर. नाहीतर बसशील माझे फोटो बघत.” असे म्हणून मोठ्याने हसली. मला लाजल्यासारखे झाले.

रात्री काकूचा मेसेज आला कि “झोपलायस का?” मी “नाही” पाठवला. काकू म्हणाली, “वरती येतोस का. झोप लागत नाहीये.” मी, “आलोच” पाठवला आणि घर लॉक करून वरती गेलो. काकूंचा घरीही कोणी नव्हता आणि माझ्या घरीही कोणीच नव्हता, त्यामुळेच काकूने एवढ्या रात्री बोलवलं होता. मी गेलो. काकू ने गाउन घातला होता. काकू थोडीशी दुखी वाटत होती.

मी : काकू काय झाले? तुम्ही दुखी दिसताय.

काकू : काही नाही झालंय.

मी : काकू मी तुमचा लाडोबा आहे ना सांगा ना मला. तुमच्या आयुष्यात जर मला काही महत्त्व असेल तर तुम्ही मला सांगा.

काकू : अरे तू माझ्यासाठी किती महत्वाचा आहेस हे तुलाही माहिते. काय सांगू अरे तुला तुझ्या काकांबरोबर भांडण झालंय माझं.

मी : कशावरून काकू? काय झालं?

काकू : अरे आम्हाला मुलगा झाल्यापासून त्यांचं लक्षच नाहीये माझ्याकडे. नीट वागत नाही काही नाही. कसलंच सुख नाही मला. फक्त पैसे आणून देतो हा माणूस. तेवढच त्याच काम आहे असं त्याला वाटत. नवरा म्हणून काहीच करत नाही. कधी गिफ्ट आणत नाही कधी सरप्राईज देत नाही कुठे फिरायला नेत नाही.

असं म्हणून काकू रडायला लागली. मी काकूजवळच बसलो होतो त्यामुळे काकूचे डोळे पुसून “काकू तुम्ही रडू नका ना प्लिज.” असे म्हणले.

काकू : अरे माझा नवरा आठवड्यातून २ वेळाच घरी येतो पण तो आल्यावर जेवढा आनंद होत नाही तेवढा आनंद तू घरी आल्यावर होतो. तू मला किती समजून घेतोस. माझी इज्जत करतोस. सतत काकू काकू करतोस. कधीतरी मूवी बघायला पण नेतोस. सगळ्या गोष्टीत मदत करतोस. आणि त्याबदल्यात तुला काहीच मिळत नाही. तरीपण तू हे सर्व करतो. आणि माझा नवरा बघ…..

काकू : मला तुमचं प्रेम मिळत आशीवार्द मिळतो तोच माझ्यासाठी खूप आहे.

मनात म्हणलं, ‘आणि तुमच्या उरोज आणि गांडीचे दर्शन सुद्धा मिळते.’

मी असं म्हणल्यावर काकू माझ्या जवळ सरकली आणि माझ्या मिठीत शिरली. काकू माझ्या छातीवर डोकं ठेऊन रडत होती. मी काकूचे डोळे पुसत होतो. मला आतून खूप आनंद झाला होता. कि काकूचा तिच्या नवऱ्याशी भांडण झालं.

मी : काकू तुम्ही रडू नका. तुम्हाला कोणी नसला तरी तुमचा लाडोबा आहे ना. मग कशाला रडता.

काकू अजून मिठीत शिरली आणि मला आवळून धरला.

नेहमीप्रमाणे ओढणी नव्हतीच. काकूचे गच्च आंबे दर्शन देत होते. पण काकूला जवळ करायचं असेल तर काकूंशी सभ्य वागून जवळ करावं लागेल हे मला कळलं होत. काकू माझ्या मिठीतच झोपी गेली होती. मी काकूला उचललं आणि आत बेडवर नेऊन झोपवलं ड्रेस नीट केला. आणि तिच्या अंगावर पांघरून टाकला. मी दार लावून माझ्या घरी परत आलो. मला माहित होते माझ्या ह्या कृतीचा काकूंचा मनात परिणाम होऊन ती माझ्या अजून जवळ येईल.

सकाळी उठल्यावर मी तयार झालो. काकूला मेसेज केला कि “काकू तयार व्हा आपल्याला बाहेर जायचं आहे.”

थोड्यावेळाने वरती गेलो. काकू तयार होती. कुठे जायचंय विचारात होती पण मी सांगितलं नाही. आम्ही निघालो. मी काकूला शॉपिंग ला नेले. तिला तिच्या आवडीचे कपडे घेतले. तिला हवं ते घेतलं. येताना तिच्या आवडीचं खाऊ घातलं. काकू जाम खुश होती. घरी आल्यावर काकूने पिशव्या ठेवल्या आणि मला मिठी मारली. मीही मिठी मारली. मिठी सुटल्यावर काकूंचा डोळ्यात पाणी होत. काकू म्हणाली, “जे माझ्या नवऱ्याने करायला हवं ते तू केलंस. त्याला एवढ्या वेळा सांगून त्याने एकदाही केलं नाही. आणि तुला फक्त रात्री थोडा सांगितलं तर तू तुझ्या काकूला खुश करण्यासाठी आज एव्हडा सगळं केलंस.” असं म्हणून काकूने गालावर पप्पी दिली. काकू थोडी लाजली. मी काकूला म्हणालो, “काकू, मला जरा काम आहे मी जाऊन येतो लवकरात लवकर.” काकू माझा हात पकडून लाडात म्हणाली, “नको ना जाऊ ना रे. मला करमत नाही तुझ्याशिवाय माझ्या राजा.” असं म्हणून काकूने हलकेच तिचा खालचा ओठ चावला. हे बोलणे आणि ओठ चावणे माझ्यासाठी सिग्नल होता. काकांशी पटत नसूनही घरात काँडम असणे हा सिग्नल होता. काकू दुसऱ्या कोणाला झवेल असे मला वाटत नव्हतं. मला तो सिग्नल कळला. पण काकूला तरसावण्यासाठी मी कळून न कळल्यासारखं केलं. आणि गेलो.

माझं काम उरकून झालं. आणि मला आठवला कि अरे उद्या तर काकूचा बर्थडे आहे. काकूही बहुधा ते विसरली असेल. मी काकूला गिफ्ट घेण्यासाठी मॉल मध्ये शिरलो. लेडीज सेक्शन मध्ये गेलो. तिथून काकूसाठी एक ब्रा आणि पॅंटी घेतली. ती ब्रा आणि पॅंटी इतकी सेक्सी होती कि सेल्सगर्ल सुद्धा पॅक करताना लाजत होती. दुसऱ्या दुकानामध्ये जाऊन काकूसाठी एक सेक्सी वनपीस घेतला. येता येता केकची ऑर्डरपण दिली. घरी येऊन गिफ्ट ठेवला. आणि फ्रेश होऊन वरती गेलो. रात्रीच्या कृतीचा आणि सकाळच्या शॉपिंगचा काकुवार अपेक्षित परिणाम झालेला दिसत होता. काकू माझ्या जरा अजून जवळ आली होती. काकूने मला गेल्यागेल्या मिठी मारली. काकू आनंदात होती. पण उद्या तिचा बर्थडे आहे हे ती विसरली होती. आमची जेवण झाली आणि आम्ही सोफ्यात बसलो. एका रोमँटिक कपल प्रमाणे काकू माझ्या मिठीत येऊन टीव्ही पाहत होती. ती तशीच झोपी गेली. १२ वाजले. मी काकूला उठवलं आणि तिला शुभेच्छा देऊन तिच्या कपाळावर किस केला. काकू थँक्यू म्हणून माझ्या मिठीत शिरली. म्हणाली, “माझ्या लक्षातच नव्हतं रे बर्थडे च. माझ्या नवऱ्याच्यापण लक्षात नसेल. पण तुझ्या होत. माझा राजा.” असं म्हणून माझ्या गालावर पप्पी घेतली. मीही कपाळावर किस केला. म्हणलं, “उद्या सकाळी येतो आता. आत जाऊन झोपा तुम्ही.”

दुसऱ्यादिवशी सकाळी उठलो. तयार होऊन वरती गेलो. काकूही तयार झाली होती. काकूने नवीन कपडे घातले होते. लिपस्टिक लावली होती, हेरस्टाईल केली होती. काकू एकूणच सेक्सी दिसत होती. मी काकूला पाहून अवाक झालो होतो. मला बोलायचं कळत नव्हतं. काकूला मी वरपासून खालपर्यंत न्याहाळत होतो. काकूला कळलं असावं कि मी तिच्या सुंदरतेमध्ये हरवून गेलोय ते. काकू म्हणाली, ”एवडीही काय सुंदर नाहीये हा मी. एव्हडा आ करून पाहतोयस.” ”तुमच्या नवऱ्याइतका बावळट माणूस कोणी नसेल ज्याने अश्या बायकोकडे दुर्लक्ष केलंय.” मी म्हणून गेलो. भानावर येत मी काकांना बावळट म्हणले म्हणून काकूची माफी मागितली. काकू म्हणाली, ”अरे तू का सॉरी म्हणतोयस आहेच तो मुळी बावळट, आणि मूर्ख सुद्धा. अजूनही त्याने मला शुभेच्छा दिल्या नाहीयेत.” ”काकू तुम्हाला माझे डोळे असते तर तुम्हाला कळलं असतं कि तुम्ही किती सुंदर आहात ते. मला जर तुम्ही बायको म्हणून असता तर मी तर घराच्या बाहेर सुद्धा गेलो नसतो.” मी असे म्हणताच काकू लाजून चूर झाल्या. पळत येऊन माझ्या मिठीत शिरल्या आणि लाडाने मला मारायला लागल्या. काकूच्या कपाळावर किस करत मी काकूला पुन्हा एकदा शुभेच्छा दिल्या आणि अतिशय सुंदर दिसताय असं सांगितलं. काकूने थँक्यू म्हणून माझ्या गालावर एक छान पप्पी दिली. आणि माझ्या गालावरची लिपस्टिक पुसू लागल्या, हसू लागल्या.

आम्ही बाहेर गेलो काकूला जे जे काही करायचं होत ते करू दिला. खूप फिरलो. लंच करून घरी परतलो. काकूला म्हणलं, ”काकू आराम करा संध्याकाळी मूवी ला जायचंय.” काकू खुश झाली. आराम करून झाला. मी वरती गेलो. काकूला म्हणले, ”काकू तुमच्यासाठी गिफ्ट आणले आहे. हे घेऊन आत जा आणि मग फोडा.” काकूने आत जाऊन गिफ्ट फोडला आणि ते घालून बाहेर आली. काकू एखाद्या एक्टरेस सारखी दिसत होती. खूप मादक दिसत होती. आताच हिला झवून टाकावं असं वाटत होतं. मी काकूला म्हणलं, ”काकू खूप सेक्सी दिसताय.” काकू जवळ येऊन लाडात मारू लागली म्हणाली, ”नालायक खूपच चावट निघालास कि. काकूला असले गिफ्ट देतोस आणि वरून म्हणतोस सेक्सी दिसताय.” मी म्हणालो, ”पण काकू तुम्ही खरंच सेक्सी दिसताय. तुम्हाला गिफ्ट आवडला कि नाही ते सांगा आधी.” काकू म्हणाली, ”हो खूप आवडला लाडोबा. हा वनपीस एकदम मस्त आहे.” आणि माझ्या जवळ येऊन माझ्या कानात म्हणाली, ”ब्रा आणि पॅंटी तर खूपच आवडली मला.” असं म्हणून लाजली. आणि मिठीत आली. मी मिठीत धरून ठेवला. तिने विचारलं, ”आणि काय रे तुला माझी साईझ कुठून कळली?” मी म्हणलं, ”काकू रोज अशा मिठीत घेता तुम्ही, मिठीत च कळली तुमची साईझ.” काकू मला म्हणली, ”निर्लज्ज, सांगतोय बघा कसा मिठीत कळली म्हणे साईझ. पण खरंच एकदम परफेक्ट साईझ चे कपडे आणलेस हा.” काकूने मला गालावर किस दिला. काकूला घेऊन मी मूवी ला गेलो. रस्त्याने जाताना सगळे आमच्याकडेच पाहत होते. काकू लाजत होती. मीही जिमला जात असल्यामुळे आत्ताच १०वि झाली आहे असे वाटून येत नसे. आम्ही कपल आहोत असेच लोकांना वाटत होते.

मूवी ला गेलो. मूवी सुरु झाला. पण माझे लक्ष काकूवरच होते. काकू जाम सेक्सी दिसत होती. तिथेच झवावीशी वाटत होती पण मला माहित होतं घरी गेल्यावर काकू स्वतःहून मला पुच्चीची वाट दाखवेल. मी काकूला न्याहाळत होतो. काकूचे आंबे त्या वनपीस मध्ये मस्त शोभून दिसत होते. काकूही अधूनमधून माझ्याकडे पाहत होती. माझ्या हातात हात देऊन बसली होती. मला असह्य होत होतं. मी बोलणार तेव्हड्यात काकूच म्हणाली, ”चल घरी जाऊयात मला बोर होतंय.” मला कळून चुकला काकूच्या पुच्चीत आग लागली आहे ते. घरी जाताना केक घेतला. घरी जाऊन उघडला त्यावर HAPPY BIRTHDAY DARLING असं लिहिला होत. ते पाहून काकू खोटा राग आणून म्हणली, ”डार्लिंग काय… खूप चावट झालायस हा तू अनिश” मी हसलो. काकूने केक कापला. मी काकूला भरवला. आणि तिच्या चेहऱ्याला थोडा लावला नाकावर गालावर लावला. काकू मला भरवू लागली, मी केक खाल्ला काकूचा हात धरला आणि काकूची बोटं माझ्या तोंडात घेऊन चोखु लागलो. काकू चावटपणे बघत होती. मी बोटं चोखताना त्यावर जीभ फिरवत होतो. काकू खूप गरम झाली होती. काकूचे ताठलेले टणक निप्पल्स सांगत होते. काकूने लाजून मला मिठी मारली. खूप वेळ मला मिठी मारून झाल्यावर काकूने माझ्या चेहऱ्यासमोर तिचा चेहरा आणला. दोघांचेही हृदय जोराने धडकत होते. एकमेकांचा श्वास आम्ही घेत होतो. काकू माझ्या डोळ्यात बघत म्हणाली, ”हा बर्थडे मी कधीही विसरणार नाही.” मी म्हणालो, ”आणि मी विसरू हि देणार नाही.”

मी काकूंच्या ओठांकडे पाहत होतो. काकूला किस करायचा सिग्नल देत होतो. काकू हळू हळू माझ्या ओठांकडे सरकू लागली. मी मुद्दाम मागे सरकलो. काकूने खोटा राग आणून माझ्या छातीवर मारले आणि माझ्या शर्टला धरून मला तिच्याकडे ओढले. आणि तो क्षण आला. मी पहिल्यांदा एका स्त्रीचं चुंबन घेत होतो. माझं हृदय जोराने धडधडत होत. काकूने माझ्या ओठावर तिचे ओठ टेकवले. आणि आम्हा दोघांचा बांध फुटला. आम्ही वेड्यासारखे एकमेकांना किस करत होतो. एकमेकांची जीभ ओठ चोखत होतो. आम्ही बराच वेळ किस केल्यावर वेगळे झालो. पण माझं मन भरला नव्हता मी परत काकूला जवळ ओढला आणि किस करू लागलो. ह्यावेळी हाताने काकूची गांड कुस्करु लागलो. काकूंच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. काकूला दम लागला होता. आम्ही वेगळे झालो. काकू जोराने श्वास घेत होती. त्यामुळे तिचे आंबे वर खाली होत होते.

मी काकूला म्हणालो, ”काकू आता सहन नाही होत. मला माझी शपथ पूर्ण करायची आहे.” काकू म्हणाली, ”कसली शपथ?” मी काकूला सांगून टाकले, ”काकू तुम्हाला जेव्हा बाळ झालं तेव्हा मी तुमचे स्तन पहिले होते. तेव्हा मी शपथ घेतली होती कि जो पर्यंन्त तुम्हाला झवत नाही तो पर्यंत मी मूठ मारणार नाही. काकू आता लवकर मला माझी शपथ पूर्ण करू द्या.” काकू म्हणाली, ”तुझ्या शपथेचं मला माहित नव्हत पण तुला मला झवायची इच्छा आहे हे मला माहित होत. मी अनेकदा तुला माझ्याकडे चोरून बघताना पाहिलं होत. आणि मुख्य म्हणजे मलाही तुला झवायचे होत माझ्या राजा.” काकूने असे म्हणताच मी काकूला उचलून घेतलं. बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो.

काकू माझे कपडे काढू लागली. काकूने मला पूर्ण नग्न केला. माझा बाबुराव काकूला सलामी द्यायला तयार च होता. काकूला माझा बाबुराव आवडला होता. आता माझी बारी होती. मी काकूंच्या वनपीसची चैन उघडली. आता काकू मी गिफ्ट दिलेल्या ब्रा आणि पॅंटी मध्ये होती. काकू अप्सरा दिसत होती. मी काकूची ब्रा काढली. काकूचे गच्च आंबे माझ्या डोळ्यांसमोर उघडे पडले. त्यांना पाहतच राहावे असे ते होते. निप्पल ताठरले होते. मी काकूची चड्डी खाली ओढली. काकूने तिच्या पुच्चीवरच्या केसांमध्ये A कोरला होता. जे माझ्या नावाचं अक्षर होत. मी काकूकडे पाहिलं काकूने मादक स्माईल दिली.

आम्ही दोघेही नग्न होतो. एकमेकांचे शरीर मनभरून न्याहाळत होतो. आणि माझा संयम सुटला. मी काकूला किस करू लागलो. मानेवर खांद्यावर किस करू लागलो. काकूचे आंबे माझ्या दोन्ही हातात घेऊन चोळू लागलो. काकूचे आंबे म्हणजे स्वर्गच होते. मी कचाकच आंबे दाबत होतो काकूच्या तोंडातून आवाज बाहेर येत होते. मी काकूच्या पूर्ण शरीराला किस करत होतो चाटत होतो. मी काकूला बेडवर झोपवले. आणि काकूच्या पायाची बोटे चोखु लागलो. काकूला ते आवडत होते. काकूला मजा येत होती. मी वरती सरकलो. काकूचे आंबे काकूचे निप्पल दोन बोटाच्या चिमटीत पकडून चोळू लागलो. काकू विव्हळत होती. मग काकूचे ते गच्च आंबे मी तोंडात घेतले. निप्पल चोखु लागलो. चावू लागलो. काकूला खूप मजा येत होती. काकूला सर्वांगावर किस करत होतो. काकूच्या काखेत चाटत होतो. काकूच्या निप्पल भोवती जीभ गोलगोल फिरवत होतो. काकूच्या अंगावर रोमांच उठत होते. मधेच काकूला किस करत होतो. मानेवर खांद्यावर चावत होतो. काकूला मजा येत होती. तिने माझा चेहरा हातात पकडला आणि म्हणाली, ”राजा आता खाली जा. तिथली आग विझव” मी खाली सरकलो.

काकूच्या मांड्यांमध्ये काकूची पुच्ची उठून दिसत होती. मुलगा झाल्यापासून काकांनी पुच्ची ला हात सुद्धा लावलेला नाही हे कळत होते. काकू गरम झाली होती त्यामुळे तिच्या पुच्चीच्या बाजूला फुगीरपणा आला होता. तो मी बोटाने दाबत काकूने कोरलेल्या A वर हात फिरवत होतो. काकूच्या अंगावर शहार आला. मी काकूकडे पाहिले काकूने डोळे बंद केले. मी काकूच्या पुच्चीवर माझे ओठ टेकवले. तशी काकू थरथरली. मी पुच्चीची दार थोडी फाकवली. पुच्ची अगदी नव्यासारखी टाईट होती. मला आज मजा येणार होती. मी पुच्चीवर माझी जीभ फिरवू लागलो. एक बोटं पुच्चीत घातले. तशी काकू ओरडली. ”आआह्ह अनिश”. मी बोटं बाहेर काढले आणि जिभेने खेळू लागलो. जीभ आत बाहेर करू लागलो. पुच्ची दाना रगडु लागलो. काकू मस्त विव्हळत होती. खूप वेळ खेळून झाला. काकू झडत नव्हती. मी वेग वाढवला. जोरात पुच्ची चाटू लागलो. पुच्ची दाना रगडु लागलो. काकूने माझं डोकं खाली दाबल आणि मांड्यांमध्ये गच्च धरलं. मी वेग वाढवतच होतो. आणि काकू झडली. माझ्या चेहऱ्यावर काकूचे पाणी उडाले. काकू कंबर हलवून शांत झाली. वरती जाऊन काकूच्या ओठात ओठ देऊन चुंबन घेऊ लागलो. आणि काकूचे स्तन दाबू लागलो.

काकू म्हणाली, ”एव्हडं सुख आणि आनंद मला कधी झाला नव्हता.” मी म्हणालो, ”काकू हि तर जिभेची कमाल आहे अजून बाबुरावांचा प्रताप कुठे पाहिलंय तुम्ही.” काकूने लाजून माझ्या लवड्याकडे पाहिलं. आणि त्याला हातात घेऊन चोळू लागली. काकूने माझ्या गोट्या तोंडात घेतल्या. आणि चोखु लागली. काकू खूपच गरम झाली होती. काकूने माझा लवडा तोंडात घेतला. आणि जोरात चोखु लागली. मला मजा येत होती. काकूच्या तोंडात माझा लंड पूर्ण शिरत नव्हता तरी काकू प्रयत्न करत होती. मी काकूला थांबवले. काकूला म्हणालो, ”काकू नसेल जात तर बळजबरी करू नका. तुम्हाला त्रास झाला तर मला बरं नाही वाटणार.” काकूने माझ्याकडे पाहून स्माईल दिली. आणि बघता बघता अक्खा लंड तोंडात घेतला. तो काकूच्या घशात गेलाय हे मला कळत होते. थोड्या वेळाने काकू थांबली. वरती अली आणि माझ्या तोंडात तिचे निप्पल्स दिले. मी ते चावू लागलो. काकूला मस्त वाटत होते.

काकूला म्हणालो, ”काकू आता वेळ अली आहे. माझ्या बाबुरावच्या पराक्रम दाखवायची.” मी असे म्हणताच काकू झटकन खाली झोपली. पाय फाकवले आणि मला म्हणाली, ”लवकर आण त्याला अनिश माझी पुच्ची त्याची वाट बघतीये.”
मी काकूवर चढलो. लवडा पुच्चीवर फिरवला तशी काकू शहारली. लवड्याचा टोक पुच्चीत घुसवला. थोडा आत बाहेर केला. माझी शपथ पूर्ण करायची वेळ आली. मी हळू हळू लंड काकूच्या गुहेत ढकलू लागलो. काकूला मजा येत होती वेदना पण होत होत्या. मी अर्धा आत घातला होता. काकू जरा ओरडत होती. मी काकूचा हात हातात घेतला. काकूला हिम्मत आली. मी बाहेर काढून पुन्हा आत ढकलला. अजून पुढे सरकवु लागलो. पूर्ण आत जात नव्हता. बरेच वर्ष न झवल्यामुळे पुच्ची टाईट झाली होती. मी माझा आत बाहेर करू लागलो. पण पूर्ण आत जात नव्हता. काकूला म्हणालो, ”डार्लिंग मी आता जरा जोरात धक्का मारणार आहे. तुम्हाला त्रास होईल. पण मजाही येईल. प्लिज सहन करा.” काकूने माझा हात घट्ट पकडला. मी लंड बाहेर काढला. आणि जोरात एक धक्का दिला. काकू खूप जोरात ओरडली. मी काकूचा हात घट्ट धरला होता. मी लवडा तसाच आत ठेवला. काकू जरा नॉर्मल झाल्यावर पुन्हा बाहेर काढून पुन्हा धक्का दिला. असे थोडे वेळ केल्यावर काकू नॉर्मल झाली, पुच्चीत रास्ता मोकळा झाला. आता मी दणादण धक्के मारत होतो. काकूला मजा येत होती, काकू विव्हळत होती. माझं नाव घेत होती. अजून झव म्हणत होती. मी काकूला झवत होतो. माझं स्वप्न पूर्ण होत होतं. खूप वेळ धक्के मारल्यावर काकू म्हणाली, ”अनिश मी आता झडणारे परत.” माझेही होत आलेच होते. काकूला विचारला, ”काकू माझं पाणी कुठे गाळू?” काकू म्हणाली, ”खूप वर्ष झाली माझ्या जमिनीवर पाणी नाही पडल. आपल्या या प्रेमाचा पाऊस तिथेच पडुदे.”

मी काकूला जोरात धक्के देत होतो. आणि आम्ही दोघेही झडलो. काकूच्या पुच्चीतून खूप सार पाणी वाहत होतं. काकूने माझा लवडा तोंडात घेतला. आणि माझं पाणी चोखून माझा लवडा साफ केला. मी काकूच्या शेजारी झोपलो. काकू माझ्या अंगावर चडून झोपली. मी तिला मिठी मारली. आम्ही किस केला. काकू आज सुखाने झोपली होती. आम्ही तसेच झोपी गेलो.

सकाळी उठल्यावर काकू तशीच माझ्यावर होती. मी काकूला उठवला एक किस दिला. आणि म्हणलं, ”काकू तुम्ही माझ्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय भाग झालायत. माझी वर्जिनिटी तुम्ही मोडलीए. मी तुम्हाला कधीही सोडणार नाही. असच झवून आनंद देत राहील.”

काकू हसली आणि आम्ही किस करू लागलो. नंतर कित्येकदा आम्ही झवलो. अगदी नवरा बायको प्रमाणे बिनधास्त झवत होतो. काकू नवऱ्यालाही हात लावू देत नव्हती. पण माझ्यासमोर पूर्ण देह देऊन टाकायची. मीही तिला कधी निराश नाही केला.

प्रवास भाग : २

कामाक्षीचे डोळे बांधलेले असले तरी तिला राघवची आपल्या अंगावर फिरणारी नजर जाणवत होती. त्यामुळे उत्तेजीत होऊन तिने आपल्या तुकतुकीत मांड्या एकमेकांवर घासायला सुरुवात केली आणि आपले पोटावर ठेवलेले हात वर आणून तिने आपल्या स्तनांवर ठेवले. तिच्या त्या हालचालीने राघवची तंद्री...

प्रवास

भाग १ राघव दादर स्टेशनवर ट्रेनमधे चढला आणि त्या फर्स्ट ए.सी. च्या डब्यातला आपला कुपे त्याने लगेचच शोधून काढला. ट्रेन सुटायच्या बेतात होती, त्याने आत गेल्या गेल्या आपली बॅग सीटवर ठेवली. “ए हॅलो, कोण आहेस तू? आणि इथे कुठे घुसतोयस? ही सीट माझ्या मैत्रिणीची आहे. आम्ही...

मी, वहिनी आणि तो…!

मी, वहिनी आणि तो...! नमस्कार मित्रानो, माझे नाव सूर्या आहे. मि आज तुम्हाला जि कथा सांगणार आहे, ती वाचून किंवा ऐकून तुमच्या अंगात करंट नक्की येणार. तर कथेला सुरुवात करतो. माझे वय, कथा लिहित् आहे तेव्हा 24 वर्ष आहे, खरंतर हि कथा ३ वर्षा आधीपासून सुरु होते. मि पहिल्या...

माझा दुसरा नवरा

मी मुंबईतल्या एका चाळीत राहणारा मुलगा आहे. आमच्या घरात आम्ही चार भावंडे आणि आई वडील अशी माझी फॅमिली. मुंबईतल्या तीन खोल्यांच्या चाळीत मी राहतो. घरात मी सगळ्यात लहान त्यामुळे घरातली बारीकसारीक सगळी कामे मलाच पडतात. दूध आणण्यापासून ते दळण, किराणा, कोणी नातेवाईक आले तर...

मन शांती

जिग्नेश एका प्रायव्हेट कंपनीत जॉब ला असतो. लग्न होऊन ५ वर्ष उलटली असतात. जिया त्याच ऑफिस शी एम्पलॉय तिच्याशी त्याचा प्रेम विवाह झालेला असतो. एकमेकांवर जिवा पाड प्रेम करणारी ही जोडगोळी लग्नाच्या ५ व्या वर्षी एकाच फ्लॅट मध्ये विभागली गेली होती. अर्थात त्यांच प्रेम आता...

दोघांमधील अंतर

त्या बंद खोलीतून आता जोरजोरात आवाज येऊ लागला होता . “ नको नको .. प्लीज नको .. फार दुखत आहे रे . तू कसा ही करतोस . अहह उममह .. पुरे आता “ या आवाजात त्रास ,किळस, राग होता . मात्र तो करतच होता . थांब ग रांडे , झवू दे मला , काहीही दुखणार नाय . काय तुझी भूक अगोदर भागली आहे...

दोन कबुतर

मित्रांनो, माझं नाव मोनिका आहे. मी मुंबईची राहणारी आहे. मी एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करते. मी आधीपासूनच खुल्या विचारांची मुलगी आहे त्यामुळेच देवाने मला भरभरून चांगल्या फिगरची, चांगल्या मॉडेल सारखं व्यक्तिमत्व दिला आहे. माझे बत्तीस इंचीचे उठलेले 2 कबूतर, अठ्ठावीस...

नकळत शेजारणीला

हॅलो फ्रेंड्स मी हरीष,२० वर्षाचा आहे, सध्या शिकत आहे, तर जरा ही वेळ न्अ घेता मी माझ्या पहिल्या कथे बद्दल सांगतो. मित्रांनो बरेच दिवस झाले माझं खातच उघडलं नव्हता, म्हणून हातभट्टी वर भागवून घेतला. पण किती दिवस बुल्ल्याची आग शांत ठेवायची, एकदातरी बिळात उंदीर घालायचाच असअ...

पेड गर्ल

पेड गर्ल? संध्याकाळचे साधारण सात वाजलेले असतात. व्हॉट्स ऍप वर एका अपरिचित नंबर वरून विकी ला एक मेसेज येतो. "हाय सर मी तुमची एका ऍप वरची न्यूड कथा वाचली. किंबहुना मी तुमच्या सगळ्या कथा वाचल्या आहेत. तुम्ही खूप छान लिहिता. विकी हा एक लेखक असतो. वय साधारण २८ वर्ष. तो आता...

मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या मॅडम आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे। माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे। मी जेव्हा नववी मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती. तिचे नाव ऋतुजा, ती खूप सुंदर दिसायची, माझे तिच्यावर...

चावट कुठला?

माझे नाव अनुष्का. २२ वर्षे वय म्हणजे माझे उरोज चांगले वाढलेले आहेत. नितंब चांगले भरदार आहेत आणि मी बॅडमिंटन पटू असल्याने शरीर अगदी सडपातळ आणि कडक आहे. मला पॅडवाली ब्रा सुद्धा घालायची गरज नाही कारण माझे स्तन माझ्या शरीरावर अगदी उठून दिसतात. तशी लाईन मरणाऱ्यांची कमी...

सनीला बॉसने जास्त काम दिलं आणि…

एका प्रायव्हेट कंपनीतील ही गोष्ट. सुनी ही २१ वर्षाची तरुणी आताच त्या ऑफिस मध्ये कामाला लागली होती. दिसायला सुंदर, झीरो फिगर. नेहमी चेहर्‍यवार स्मित हास्य. बोलका स्वभाव. तिच्या एकंदरीत पेहरावाने ऑफिस मधील पुरुष मंडळी मात्र चांगलीच भाळली होती. त्यात एक ३५ वर्षीय विवाहित...

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ

अंजली आणि तिचा मानलेला भाऊ.. मुंबईतील ही कथा. अंजली एका फ्लॅट मध्ये आपल्या आई सोबत राहत असायची. तिचे वय साधारण २० वर्ष होते. दिसायला गोरी गोरी पान,बारीक शरीर यष्टी. तसेच केस बॉब कट केलेलं. तिची आई ही तिच्या वडिलांचा व्यवसाय सांभाळत असल्याने पूर्ण दिवस बाहेर असायची....

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन

न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन... न्यूड सीन देणारी ती हिरोईन म्हणजे उमिया अली. ती आपल्या न्यूड सीन मुळे चर्चेचा विषय बनली होती.फक्त न्यूड सीन देन हीच तिची खासियत होती. एका सीन चे ती लाखो रुपये घ्यायची. असच एकदा एका प्रोड्यूसर सोबत तिने कॉंट्रॅक्ट केल होत. तिचा सीन हा...

सुलू

ट्रिंगऽऽ ट्रिंगऽऽऽ दारावरची बेल वाजली तशी अधीर झालेली ती अजूनच त्याच्या विचाराने खुलली. कधी घरच्या जेवणाने पोट भरले नाही तर, आपण जातोच न चटक मटक खायला? बस तसंच! ती दोघं जवळ आलेली. तिला त्याचा आगाऊपणा आवडायचा आणि त्याला ती. फक्त तिचं लग्न झालेलं होतं पण त्याच्या सोबत...

मित्राची बहिण

माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रिया होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी...

वर्षा

आज रात्री झोपतांना तिने संध्याकाळी सजून काळ्या साडीमध्ये तिच्या पाच वर्षाच्या मुलासोबत फोटो काढून व्हाट्सअॅपवर टाकले आणि आज ही तो दिवस आठवला, जेव्हा ती मला पहिल्यांदा दिसली. तीच नाव वर्षा! आम्ही एका क्लासमध्ये होतो तेव्हा माझं वय १९ वर्षे असेल आणि ती २४/२५ वर्षाची...

सारिका काकी

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मळ्यातली मज्जा

घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुलगा हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा...

पूजा भाभी

हि घटना आज पासून काही वर्षा आधीची आहे, जेव्हा मी जॉब साठी इकडे तिकडे फिरत होतो, तेव्हा मला एक दिवस मुंबई वरून कॉल आला होता. त्यांनी सांगितले कि, “तुमचे सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला २ दिवसानंतर मुंबईला यावे लागेल.” मग त्यांनी मला त्यांचा पत्ता पाठवला होता, मग मी पटकन...

आंटीचे व्याज

आमच्या सोसायटी मध्ये एक आंटी राहायची. तिचे नाव अंजली होते. ती दिसायला एकदम मस्त होती. एकदम माल होती. माझी तिच्यासाठी कधी काही वाईट विचार नव्हता, पण जेव्हा तिने माझ्यामध्ये रुची घेणे चालु केले तेव्हा माझ्या आतला सैतान जागा होऊ लागला. ती खूप चांगली होती. माझ्याकडे...

अनोखी आठवण

आमच्या लग्नाला १९ वर्षे झालीत. मी ४० वर्षाची तर, माझा नवरा ४५ वर्षांचा आहे. सेक्सच्या बाबतीत तो अत्यंत क्रेझी आहे. संभोगाच्या वेळी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना तो प्रत्यक्षात आणतो, त्यामुळे आमच्या लग्नाला इतकी वर्षे उलटूनही आमच्या सेक्स लाईफमध्ये अद्याप निरसपणा आलेला नाही....

मैत्रिण

वेळेत शिक्षण, वेळेत नोकरी, वेळेत लग्न आणि वेळेत सेट व्हावे असे प्रत्येकालाच तर वाटत असते. पण ते सगळ्यांनाच शक्य होते असे नाही. पण मी मात्र त्या बाबतीत थोडा सुदैवीच म्हणावा लागेल. कारण मी माझे शिक्षण जसे पूर्ण केले तसे मला लगेचच नोकरी मिळाली आणि मी खूप चांगल्या कंपनीत...

नेहाची स्तनाग्रे

मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लासला जात. सकाळी कॉलेज आणि रात्री क्लास. क्लासमध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून...

उसाच्या फडात

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत...

कामुक रेखा

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेजला होतो. अभ्यासाच्या नावाने ठोठोच होता आमचा. सतत बाहेर राहणे, मित्रांच्या बरोबर उनाडक्या करणे, मनसोक्त खेळणे असे एक ना अनेक प्रकार करत होतो मी. त्यामुळे तर माझे अभ्यासात अजिबातच लक्ष नव्हते. त्यातच घरची परिस्थिती फार काही ठीक...

पिंकी आंटी

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी आधार कार्ड मध्ये काम करत होतो. माझे वय त्यावेळी २० वर्ष होते. मी एका गावात काम करायला गेलो होतो. आम्ही तिकडे शाळेत बसून काम करत असू आणि रात्री पण तिथेच थांबायची व्यवस्था केली होती. तिकडे २ जेवण बनवणाऱ्या बायका काम करीत होत्या. त्या रोज...

काकू आणि मी

मी रजत, मी चित्रा काकूकडे भाड्याने राहायचो. घर बघायला आल्यावरच चित्रा काकूवर माझी नजर पडली. काकू दिसायला एकदम भारी होती. ५ फुट उंची, चौडी छाती, कडक बॉल, निमुळती कंबर, साडी अगदी बेंबीच्या भोकावर घातलेली, गांड अशी की बघताच तोंड टाकायची इच्छा होईल आणि मांड्या सुद्धा शेप...

वहिदा

वहिदा. एक चाळिशितली स्त्री. दोन मुलांची आई. तरी दिसायला मात्र २१ च्या मुलीही झक मारतील असं ते सौंदर्य. स्त्री चाळीशीत सौंदर्याच्या ज्या वळणावर जाते त्याला कुठलीच उपमा देता येत नाही. खरा शृंगार हा चाळीशीतल्याच बाईचा, बाकी सगळं भातुकलीसारखं. चाळीशीतली स्त्री म्हणजे...

वैशाली

मी बांधकाम क्षेत्रात काम करत असल्याने मला सारखे बाहेर गावी फिरावे लागते. मी असेच एकदा नाशिकला गेलो असता मी कॉफी शॉपमध्ये चहा पिण्यास बसलो होतो. त्यावेळेस समोरच्या टेबलवर एक आंटी येऊन बसली. मी तिच्याकडे निरखून पहिले असता ती वैशाली होती. मी तिला लगेच ओळखले. मी लगेच उठून...

चुलीवरचं जेवण

मी मा‍झ्या ओम्नी व्हॅनने प्रवास करताना दुपारच्या जेवणाला एक ढाबा शोधत होतो. एका फाट्याच्या पानाच्या टपरीवर विचारले तेव्हा कळले जवळच एका भल्या मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली सावलीचा आधार घेत एक छोटासा सत्याचा ढाबा अशी पाटी आहे. तिथे गरम झुणका भाकर मिळेल, बाकी मटन, कोंबडी...

बेधुंद प्रणय!

दिनू नेहमीप्रमाणे कॉलेजात जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. यंदा तो बारावीत शिकत होता. काही वेळातच तो त्याच्या मित्राच्या घराजवळ आला. दररोज दोघे सोबतच कॉलेजला जात-येत होते.“काकू, पक्या निघालाय का हो?” त्याने बाहेरूनच काकूला विचारले.“अरे दिनू, जरा आत ये ना!” आतून काकूंचा आवाज...

रंगेल काकू

मी तेव्हा इंजिनिअरिंगमध्ये होतो. मी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडेच एक काकू राहायच्या आणि तेव्हा माझी त्या काकूंशी ओळख झाली होती नंतर मला कळलं की त्या एकटेच घरी असतात. त्यांचा मुलगा शिक्षणासाठी बाहेरगावी असतो. त्यानंतर ओळख झाल्यामुळे आणि घरी एकटे असल्यामुळे मी...

मंजुळा

ही कथा आहे ग्रामीण भागात राहणार्‍या मंजुळा नावाच्या विवाहित पण तरूण मुलीची आहे. मंजुळा एका छोट्याशा गावात राहणारी एक २६ वर्षाची देखणी व आकर्षक बांधा असलेली मुलगी. खेड्यात लवकर लग्न होतात त्यामुळे लग्नाला जरी १० वर्ष झाली तरी मंजुळावर जवानीची जादू आता चढू लागली...

संगणक दुरूस्ती

नुकतेच मी संगणक दुरूस्तीचा कोर्स पूर्ण केला असून तालुक्याच्या ठिकाणी मी संगणक दुरूस्तीचे दुकान टाकले आहे. मी दुकानातच संगणक दुरूस्तीचे काम करतो, कारण आजकाल कामे खूप येत असल्याने वेळ ही मिळत नाही.माझ्याकडे अनेकजण अनेक संगणक घेऊन येतात, पण बऱ्याच वेळा अनेकांना संगणक...

दिदीने शिकविले

मला आजही आठवते की, मी तेव्हा दहावीची परीक्षा दिली होती आणि दिदी तिच्या मुलांना घेऊन पुण्याला आली होती. तेव्हा मी १८ वर्षाचा होतो. माझी सुट्टी चालू होती तर मी दिदीला म्हटले की, “मी तुझ्याबरोबर जाताना मुंबईला येईन.” आणि तिने होकार दिला.तेव्हा मला सेक्सचे थोडे फार माहिती...

कमरेत इंजेक्शन

ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाची तरुणी होते. नुकतच माझं लग्न झालं होतं व मी सासरी नांदायला गेले होते. एका महिन्यानंतर मी नवऱ्यासोबत माहेरी आले होते. एका महिन्यात माझ्या नवऱ्याने मला किमान शंभर वेळा तरी झवले असेल. मागून-पुढून माझी सर्व भोके त्याने मोकळी...

मी आणि माझी सासू

मी एक विवाहित स्त्री आहे. माझे पती गल्फ मध्ये मा‍झ्या सासऱ्या सोबत काम करत असतात. त्या दोघांचा एक खूप चांगला व्यवसाय आहे. मी मा‍झ्या सासूबाईं सोबत राहते. लग्नाच्या साधारणपणे एक महिन्या नंतर माझे पती गल्फ मध्ये परत चालले गेले. माझे लग्न हे ठरवून केलेलं होते. लग्ना आधी...

सकाळी जरा उशीर झाला

मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका आहे. माझे वय २७च्या घरात असून माझ आजून लग्न झाले नव्हते. माझे शिक्षण पूर्ण झाले आणि त्याचा काही वापर व्हावा म्हणून मी एका महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. तसे पहिले तर आमच्या महाविद्यालयाचे नियम कडक आहेत. म्हणून मी...

परी म्हणू की सुंदरा

मी जेव्हा २४ वर्षाची होते तेव्हा जवानीच्या ओघात प्रेम विवाह केला पण मला लवकरच कळलं की ही माझी खूप मोठी चूक होती. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्यामध्ये रस घेत नव्हता. सारखा कामात व्यस्त असायचा. मी एकदम सडपातळ अणि गोरीपान होती. माझा फिगर ३४ ३० ३४ होती. मी माझ्या नवऱ्याला खुश...

रश्मी भाभी

माझी नुकतीच इंदोर येथे बदली झाली होती, केंद्रीय सरकारी कार्यालयात नोकरीला असल्यामुळे देशात विविध ठिकाणी बदली होत असते तशी माझी पहिली बदली ही इंदोर येथे झाली. दोन महिन्याआधीच माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि महिन्या भरातच माझी बदली झाली होती. त्यामुळे मी मा‍झ्या नवपरिणित...

बस प्रवास

ती बाळांत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्याच आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेर गावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या...

गंगूमावशीची पॅन्टी

ही कहाणी आहे मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याची. मी माझ्या आई वडि‍लांबरोबर पुण्याला राहतो. आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर राहतो. आणि चौथ्या मजल्यावर आमच्या वर एक मध्यमवयीन जोडपे राहते, ज्यांना आम्ही काका व मावशी म्हणतो. मावशी म्हणजे गंगूमावशी. दिसायला मादक, मोहक अंगकाठी. चाळिशीतली...

मिठाई

मी जेव्हा अभियांत्रिकी परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झालो तेव्हाची ही गोष्ट आहे. संध्याकाळी उशिरा रिझल्ट हातात पडला आणि मी घरी आलो. आईने दार उघडले. उशीर झाला असल्याने आईने नाइटी घातली होती. काहीही न बोलता मी रिझल्ट तिच्या हातात ठेवला. आईने रिझल्ट वाचला आणि तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!