मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १३

प्रीताने उसासा टाकला आणि दोन्ही हातांनी तिचे जड स्तन पिंजून काढले. ‘तुला प्रेम नाकारलं होतं सलीम, दुसरीकडे मी एक असह्य स्त्री आहे जिला माझं प्रेम द्यायला नकार दिला होता माझ्या आत वाढणाऱ्याला. माझ्या आत इतकं प्रेम अडकलं आहे… या स्तनांमध्ये खूप दुखतंय… असं वाटतंय की आतमध्ये उफाळलेल्या प्रेमाचा स्फोट होईल. आणि ही वेदना माझ्या मनात नाही, ती माझ्या शरीरात आहे, याच स्तनांमध्ये आहे जी आज मी तुला पाजून दूर केली आहे.’ प्रीथा तिच्या नाईट ड्रेसच्या सॅटिन मटेरियलवर हळू हळू तिचे स्तन घासत म्हणाली. तिला कळ्या ओल्या वाटत होत्या.
‘तुला माहित आहे का एक सामान्य स्त्री तिच्या स्तनपानाच्या काळात दररोज एक लिटर दूध देते आणि मी काही सामान्य स्त्री नाही.’ प्रीथा म्हणाली सलीमच्या डोळ्यांकडे बघत ‘माझा आकार आणि रॅगिंग हार्मोन्स लक्षात घेऊन मला विश्वास आहे की मी दुप्पट प्रमाणात व्यक्त करण्यास सक्षम आहे. आता कल्पना कर की हे सर्व दूध माझ्या स्तनांमध्ये महिनोनमहिने माझ्या स्तन ग्रंथींना रात्रंदिवस दुखवत आहे, वेदना आणि त्यांच्यापासून दूध काढण्यासाठी उत्सुक तोंडाची तळमळ, मी काय सहन केले आणि तू मला त्या वेदनांपासून कसे वाचवले याचा विचार कर.’

सलीमने तिच्या छातीवर हात ठेवला आणि तिच्या डोळ्यात खोलवर पाहत तिच्या जवळ सरकला. ‘मम्मी तुला ते दुःख यापुढे कधीच जाणवणार नाही. मी ते दूर करण्यासाठी येथे आहे. तुझ्या दुधाशिवाय तुला मला दुसरं काही खायला नको, तेच मला पुरेल आणि मी तुझा मुलगा आणि पूजक म्हणून राहीन. मी तुझ्यासाठी सर्व काही करेन.’
प्रीथा तिच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकली नाही आणि तिने त्याचे डोके जवळ ओढले आणि यावेळी सलीमने स्वतःचे ओठ तिच्यावर बंद केले, एक उघड्या तोंडाचे चुंबन एकमेकांच्या ओठांना, जीभांना आणि तोंडाला उत्तेजित करत होते. सलीम त्याच्या लाजाळूपणावर मात करत होता आणि त्याचे चुंबन अधिक धीट झाले होते, त्याच्या आईच्या जिभेला त्याच्या ओठांनी आणि दातांनी हलकेच कुरतडत होते, त्याची स्वतःची जीभ तिच्या तोंडात आनंद शोधत होती, तिच्या मोत्याच्या दातांच्या आतील बाजूने झटकत होती आणि तिच्या तोंडाची छत तिच्या आत ओढत होती. तिचा तोंडचा रस त्याच्या स्वतःच्या तोंडात टाकत आणि गिळत होता, स्वतःची लाळ तिच्या तोंडी पोकळीत टाकून उपकार परत करायला विसरत नव्हता. ते प्रेमाचे अद्भुत जिव्हाळ्याचे खेळ होते. एक दीर्घ उसासा टाकून त्यांनी एकमेकांना सोडले तेव्हा त्यांचे ओठ आणि हनुवटी त्यांच्या परस्पर मिसळलेल्या लाळेचे ओले टपकत होते. प्रीथा आरामशीर होऊन बेडवर लोळली. तिच्या नाईट ड्रेसचे क्षुल्लक कप तिच्या बुब्सला रोखू शकले नाहीत आणि ते गुळगुळीत सॅटिनमधून बाहेर पडले, सलीमने तिला स्वप्नवत आळस देत असताना पाहिले, तिचे डोळे अर्धे मिटले, नाकपुड्या भडकल्या आणि ओठ उघडे आणि आमंत्रण देत होते. सलीम तिच्याकडे वाकून हसत तिच्या सुंदर चेहऱ्याकडे पाहत होता. ‘आई, तुला झोप येत आहे का?’ त्याने विचारले. प्रिताने काहीच उत्तर दिले नाही, डोळे मिटले पण विरोधाभासाने हळूच डोके हलवले. तिची विशाल छाती तिच्या श्वासाने वाढत होती आणि जोरदारपणे बुडत होती, आणि तिने मोहकपणे तिचे ओठ चाटले आणि एक मऊ पण दीर्घ उसासा सोडला.
तिचा उसासे अचानक वायूने ​​अडवला कारण तिला जाणवत होते की सलीम तिच्या शरीरावर झेपावत आहे, त्याचा चेहरा दफन करत आहे, तिच्या विशाल स्तनांच्या मध्ये खोल दरीत त्याचे गाल घासत आहे. त्याने तिला चुंबनांचा वर्षाव केला, त्याच्या श्वासाने आणि तोंडाच्या ओल्यापणाने तिची थंड त्वचा गरम केली. सलीमच्या चुंबनांना आणि मिठीत घेतल्यानंतर प्रीथाच्या तोंडातून उसासे आणि आक्रोश बाहेर पडत होते. तिने त्याला जवळ खेचले, त्याचे छोटेसे शरीर तिच्या मोठ्या मुलायम शरीरावर आरामात विसावले होते त्याने तिची मान वळवली आणि प्रत्येक कोनाड्यात चुंबनांचा वर्षाव केला. प्रीथाने प्रत्येक चुंबनाला आक्रोश आणि उसासा टाकून प्रतिसाद दिला आणि त्या मुलाकडे तिचा आनंद व्यक्त केला, तिला हे जाणून द्यायचे होते की ती या गोष्टीचा किती आनंद घेत आहे. तिचे हात वर सरकवले आणि त्याच्या अरुंद पाठीवर लादले, खाली सरकवले आणि त्याचा टॉवेल उघडला, त्याने तिला आनंद दिल्याप्रमाणे त्याला पूर्णपणे नग्न केले.

प्रीथा पुढे सरकली सलीमने तिच्या ड्रेसवर हताशपणे पंजा मारला आणि ती दूर गेल्यावर तिचे बुब्स रेशमी पदार्थातून निसटले. प्रीथा आता परत गुडघ्यावर आली होती, तिने सलीमच्या केसात मुठ धरली आणि त्याला वर ओढले. अचानक आलेल्या या कठोरपणाने सलीम थोडासा अवाक् झाला पण तो प्रवाहाबरोबर गेला. ‘तू माझ्या बुब्ससाठी वेडा आहेस ना?’ प्रीथा श्वास रोखून त्याचे डोके थोडे हलवत म्हणाली आणि त्याला तिच्या स्तनांजवळ ओढला. सलीमने तिच्या स्तनांचे चुंबन घेत उत्तर दिले, प्रीताने तिचे उजवे स्तन तिच्या हाताने पकडले आणि सलीमला चिडवत दाखवले, ‘तुला ते मिळतील… मी तुला आणखी दूध देईन, तू तुझ्या मनापासून समाधानी आहेस. रात्रीच्या जेवणानंतर तुमची मिष्टान्न होऊ दे बाळा.’
‘मला तुझे स्तन हवे आहेत मम्मी, मला तुझे दूध हवे आहे. जगातील सर्वोत्तम अन्न तुमच्या दुधाच्या चवीशी टक्कर देऊ शकत नाही…’ सलीम अर्धवटपणे बोलला.
‘तू करशील…’ प्रीथा म्हणाली आणि सलीमला अचानक ओढत तिच्या मांडीवर ओढले. सलीम आश्चर्यचकित झाला. ‘…पण आपण जे सुरू केले ते पूर्ण करूया, मला आधी तुझे दूध हवे आहे.’ प्रीथा म्हणाली जेव्हा तिने त्याला आपल्या मांडीवर घेतले, डावा हात त्याच्या पाठीमागे सरकवला, त्याला आधार देत होता आणि तिच्या उजव्या हाताची बोटे त्याच्या लिंगाभोवती गुंडाळली होती आणि तिच्या मुठीच्या उबदारतेत ती लपेटली होती.
सलीमला समजले की ती काय करत आहे, त्याचे हात तिच्या गळ्यात गुंडाळले गेले त्याने तिच्या गालावर फुंकर मारली.
‘मम्मी, तू तोंडाने करणार ना? खूप छान वाटलं…’ त्याने अशक्तपणे विचारले, प्रीथाने त्याचा लंड स्थिर लयीत हलवताना तो थरथर कापला, तो आधीच काठीसारखा घट्ट आणि ताठ झाला होता.
‘नाही’, तिने गुळगुळीत उत्तर दिले ‘मी नुकतेच जेवण केले आहे, मी आता ते माझ्या तोंडात घेऊ शकत नाही मी उलटी करेन. का, हे बरं वाटत नाही?’ तिने विचारले.
‘हो.. मम्मी, तू मला जे काही करतेस ते चांगले वाटते.’ सलीम गलबलला, धडधडत तिच्या गालावर आणि हनुवटीवर वारंवार चुंबन घेतले. प्रीताने छेडले, तिचे ओठ पुंजले, चुंबन दिल्यासारखे केले पण ते दिले नाही. सलीमला त्याच्या आईचे चुंबन हवे होते, पण प्रीथाने त्याला आपले ओठ नाकारले. सलीमने तिच्या तोंडाच्या कोपऱ्याचे चुंबन घेतले. ‘नाही… बाळाला तो पूर्ण झडेपर्यंत चुंबन नाही…’ ती चिडवत त्याचा लवडा हलवत म्हणाली, तिला तिच्या मुठीच्या आतील भाग भिजताना जाणवल. प्रीताने तिचा गाल त्याच्या गालावर दाबून आणि त्यांचे चेहरे हळूवारपणे घासून, तीव्र प्रेमाचे गोड शब्द बोलून त्याला आणखीनच आनंद दिला. ‘झड माझ्यासाठी बेबी… मम्मीसाठी झड… प्लीज’ ती त्याचा लवडा हलवत म्हणाली, आता पूर्वीपेक्षा वेगवान. सलीमने त्याच्या ओठांवर चावा घेतला, तीव्र उत्कटतेने आणि आनंदाने त्याच्या संवेदना ओलांडल्या, तो थरथरत होता. त्याच्या आईच्या मऊ गालाची अनुभूती, तिचा आवाज, तिचा उबदार श्वास, त्याला आनंदाच्या अज्ञात किनार्‍यावर नेले. प्रीथाने त्याच्या ताठ लंडाचा वापर करून तिच्या ड्रेसचा सॅटिन कप मागे खेचला, तिचे उजवे स्तनाग्र उघडले आणि त्याचा लंड कडक झालेल्या मनुक्यावर घासला, तिला दुधाचे थेंब बाहेर पडताना आणि त्याचा लंडावरून खाली सरकताना, त्याच्या प्री-कममध्ये मिसळताना आणि वंगण घालताना दिसले. तिच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे स्मित पसरले कारण सलीमने तिला घट्ट पकडले आणि त्याचा चेहरा तिच्या गालावर दाबला आणि विव्हळला ‘अरे मम्मी… तू काय करते आहेस… मला आता सहन होत नाही…’
प्रीथा गप्प राहिली, तिच्या हाताने सर्व बोलणे केले, वेगाने वर-खाली सरकवत, योग्य प्रमाणात दबाव टाकत, तिचा हात दुधाने आणि प्री-कमने चपळ झाला होता, त्यांच्या शरीरातील द्रवपदार्थांचा वास येत होता. सलीमच्या लंडच टोक लाल आणि धडधडणार होत, कोणत्याही क्षणी स्फोट होण्यास तयार होत.
प्रीथाने शेवटी त्याच्या गालावर वारंवार चुंबन घेऊन, त्याला जवळ ओढून, तिच्या शरीराला घट्ट करून, तो ताठ होताच, तीव्र आनंदाने आणि उत्कटतेने किंचाळत असताना त्याच्या लहान शरीरातून एक थरकाप उडाला. ‘अरे आई… हे पुन्हा होत आहे… मी ते पांढरे सामान पुन्हा लघवी करणार आहे… आह.. आह.. आह’
सलीम शेवटी झडला, त्याच्या लंडाच्या टोकावरून वीर्याचे जाड गरम बुडबुडे जेट उडाले, प्रीथा पुन्हा आश्चर्यचकित झाली, ‘एवढ्या छोट्या शरीरात तो इतक वीर्य कसा धरू शकतो’ ती आश्चर्यचकित झाली.
सलीम ओरडतच राहिला, डोळे विस्फारत प्रीथा तिच्या घट्ट दातांनी बोलता बोलता त्यांच्याकडे तीव्रतेने पाहत होती. ‘हो… दॅट्स माय बॉय… दॅट्स माय लिट्ल स्वीटहार्ट… मम्मीसाठी… आतील सर्व काही बाहेर टाक… प्रत्येक थेंब’ हाताने त्याला रिकामे करत ती म्हणाली. पलंगाच्या चादरीवर आणि तिच्या हातावर, जाड थेंबात लोळत असलेल वीर्य. शेवटी उद्रेक कमी झाला आणि प्रीताने सलीमला जवळ धरले आणि मागे बेडवर पडली. सलीम आता त्याच्या आईच्या अंगावर विसावला होता, तो अजूनही झडल्यापासून धडधडत होता. त्याचे मन सुन्न झाले होते आणि त्याचे उघडे श्वास रोखणारे तोंड तिच्या स्तनावर पडल्याने त्याने तात्पुरते शरीरावरील नियंत्रण गमावले. प्रीताने त्याच्या लांब केसांवर तिची ओली बोटे फिरवली आणि त्याच्या कपाळाचे प्रेमाने चुंबन घेतले. त्याचे धावणारे हृदय तिला जाणवत होते जे तिच्या छातीवर धडकत होते. अनोळखी क्षणांसाठी ते पडून असताना तिच्या तोंडातून आनंदाचा उसासा सुटला. खिडकीच्या पटलावर पाऊस पडला आणि बेडरूममध्ये शांतता पसरली.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २९

‘अरे चल… तुला बाहेर एकतरी माणूस दिसतोय का? पुढची इमारत खूप दूर आहे, आपल्याला कोणीही पाहू शकत नाही… चल बाल्कनीतून दृश्याचा आनंद घेऊया.’ प्रीथाची खोडकरपणाची आणि साहसाची भावना त्याच्या कारणापेक्षा जबरदस्त होती. नग्न दिसण्याचा धोका निश्चितच होता. जवळपासच्या इमारतींमध्ये...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २८

सलीमचे डोळे आनंदाने मिटले, त्याच्या ओठातून एक मऊ उसासाबाहेर पडला. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या काखेच्या पोकळीच्या खोलवर चोळला जी तिच्या छातीपर्यंत जाते, तिच्या त्वचेचा मऊपणा आणि तिच्या बगलेच्या केसांचा पुन्हा परिचित मादक वास घेत होता. ‘त्याला माझ्या बगलेचे खूप वेड आहे…’...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २७

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २६

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २५

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २४

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २३

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २२

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २१

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २०

‘हो मम्मी, तू खूप बलवान आहेस, आणि तरीही तू माझ्याशी खूप सौम्य आहेस.’ तो तिच्या स्तनांच्या उबदार त्वचेवर ओठ घासत म्हणाला. ‘मी तुला नेहमी सुरक्षित ठेवीन बेबी. या जगातील कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही.’ प्रीथा आश्वासक हसत म्हणाली. ‘मला आशा आहे की ही रात्र...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १९

शेवटी त्यांनी धीर दिला, प्रीथा जवळ येत होती आणि सलीम शेवटी त्याच्या नवीन आईला सीमापार ढकलण्याची तयारी करत होता. प्रिताचा देहही उलटी गणतीतून जात होता…‘उफ्फ…जोरात…जोरात…ssss…आआआहहह!’ तिने आक्रोश केला. प्रीथाला माहित होते की ती सलीमच्या अथक धडपडीने लवकरच कळस गाठणार आहे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १८

सलीमला त्याच्या नवीन आईच्या उबदार मिठीचा आनंद झाला पण त्याला आणखी हवे होते. एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या शरीराचा शोध घेणे हे त्याने एक साहसी काम केले होते. हा अनुभव त्याच्यासाठी इतका नवीन आणि परका होता की त्याला ते पुरेसे नव्हते. त्याचे दगडासारख कडक लिंग तिच्या ओल्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १७

प्रीथाला आनंदात बुडल्यासारखं वाटत होतं. सलीमचा लवडा लहान होता, पण तो रॉडसारखा कडक होता, प्रीताला आश्चर्य वाटले की तो एवढ्या वेळ त्याची उभारणी कशी धरून ठेवू शकतो, तिला रोबोटप्रमाणे धक्के होता. त्याचा केस नसलेला लंड इतका गुळगुळीत आणि स्पर्शाचा मखमली होता तो तिच्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १६

सलीमने तिच्या गुलाबासारख्या ओठांवर, तिच्या हनुवटीवर प्रेमाने बोटं फिरवली. तिच्या त्वचेचा मऊपणा जाणवला. सलीमने तिच्या राजहंसाच्या मानेसारख्या लांब मानेचे प्रेमाने चुंबन घेतले, प्रीताने तिचे डोके मागे टेकवले, तिच्या ओठातून एक मंद आक्रोश सुटला तिने त्याला आणखी चुंबन...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १५

शेवटी सलीमच्या थरथरणाऱ्या बोटांनी तिच्या चमकणाऱ्या ओल्या योनी पटलाला स्पर्श केला आणि प्रीथा अनियंत्रितपणे थबकली. ‘नाही… नाही..’ ती श्वास रोखून म्हणाली – ‘तू मला असा हात लावणार नाहीस.’ ती मोठ्याने ओरडली. ‘तुझे ओठ आणि तुझी जीभ वापर, तुझे तोंड वापर, तुझे हात नाही.’ सलीम...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १४

प्रीताने स्वत:ला वर खेचले, सलीम अजून मिठी मारण्यासाठी उत्सुक होता, पण सॅटिनचा नाईटगाऊन तिच्या अंगावर ओझ्यासारखा वाटत होता. तिला तो मुलगा तिच्या संपूर्ण शरीराने अनुभवायचा होता, त्यांच्यामध्ये एकही धागा नसावा. ती गुडघ्यावर बेडवर उभी राहिल्याने सलीम थोडासा गोंधळला. तिने...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १२

प्रीथाने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग ओढला, तिचे डोळे निरर्थकपणे मागे पडत होते कारण दीर्घायुष्याने तिला ताब्यात घेतले होते. तिच्या मनात विविध विचारांनी थैमान घातले. आज तिने स्वतःला एका सुंदर, खोल पण गुंतागुंतीच्या आणि जबाबदार नात्याशी बांधले होते. जर तिला पुढे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ११

प्रीताचा आवाज गोड होता आणि तिने तिच्या शाळेत संगीताचे धडे घेतले. इतकी वर्षे तिने गाणे सोडले होते, पण ती पुन्हा एकदा गाण्याकडे वळली.सलीमने आईला गाताना पाहिलं. एखादी व्यक्ती इतकी सुंदर आणि देवदूताचा आवाज एकाच वेळी कशी असू शकते? त्याने स्वतःला गुपचूप चिमटे काढले, हे खरे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १०

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ९

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ८

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ७

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ६

काही वेळाने प्रिताने डोळे उघडले. अचानक तिची नजर त्या मुलाच्या चड्डीच्या पुढच्या भागाकडे गेली. ती हैराण झाली. मुलाने खूप जुनी फाटलेली बॉक्सर शॉर्ट्स घातली होती, बटण नसताना चैनची जागा उघडी होती आणि ….अरे! मुलाचे कडक ताठ लिंग त्यातून सरळ बाहेर पडले आणि हवेत ताठ उभे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ५

प्रीथा म्हणाली, ‘ज्याला असे करायचे असेल त्याला मी बघते…थोडे घे…प्लिज’ तिने स्वतः जारमधून काही कुकीज घेतल्या. सलीम अजूनही सहमत नव्हता. प्रीताने तिचा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि हळूच विनवणी केली, ‘तू माझं ऐकणार नाहीस का? बघ…मी तुझ्या आईसारखीच आहे ना?’ हे ऐकताच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ४

दुसरीकडे, मुल सुद्धा संतापजनक स्थितीकडे पाहून थरथरत होते. प्रिताने त्याच्याकडे धाव घेतली आणि त्याला हाताने वर ओढून लिफ्टकडे ओढले. मुलगा सतत विनवणी करत होता, ‘कृपया मला जाऊ द्या मॅडम, मी वचन देतो मी काहीही केले नाही; मी माझ्या आईच्या आत्म्याची शपथ घेतो.’ प्रीथाने लक्ष...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ३

तिची शक्तिशाली हंस मान तिच्या रुंद मजबूत खांद्यांवर अभिमानाने उभी होती, ज्याच्या वरच्या बाजूस एक सुंदर परिपूर्ण अंडाकृती आकाराचा चेहरा मोठ्या गडद डोई डोळ्यांच्या जोडीने सजलेला होता, नाकासारखी तीक्ष्ण बासरी त्यांच्यामधील अंतर कमी करते. तिच्या गर्विष्ठ नाकाच्या खाली,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २

कधी कधी अयान तिच्यासमोर बोलायचा, ‘पृथा तुझ्या गरजा खूप तीव्र आहेत, तुझी लैंगिकता खूप प्रगल्भ आहे, तू फक्त माझ्यामुळे कधी समाधानी होशील का?’ ती खळखळून हसायची आणि म्हणायची, ‘मग काय, तू एकटाच पुरेसा नसलास तर मी तुझा क्लोन बनवीन; अनुवांशिक विज्ञान प्रगत होत आहे.’ शेवटी ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!