मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २६

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी तुझ्यावर प्रेम करते… माझं तुझ्यावर प्रेम आहे बाळा. मला कधीतरी तुझ्यावर राग येईल पण कोणती आई आपल्या मुलावर रागावत नाही? माझा राग देखील माझ्या प्रेमाचा भाग आहे; तू ते येणाऱ्या काळात शिकशील. ते प्रेम किंवा आपल्यात असलेले खोल बंध बदलत नाही, माझ्यावर विश्वास ठेव.’ ती म्हणाली.
त्यांचे चेहरे, त्यांचे ओठ एकमेकांच्या इतके जवळ होते की ती बोलता बोलता ती त्याच्या तोंडात श्वास सोडत होती, तिचे मऊ ओठ त्याच्या ओठांच्या कोपऱ्यावर घासत होते आणि सलीम तिच्या ओलसर उष्णतेने आणि तोंडी श्वासोच्छवासाच्या वासाने विलासी झाला. ते काही क्षण असेच राहिले सलीम कुरकुरला.
‘आई, माझं पोट धडधडतंय, थोडं दुखतंय… माझ्या बरोबर काही चुकीचं घडतंय का?’ प्रीथा त्याच्या थरथरत्या ओठांवर प्रेमाने मऊ चुंबन घेत हसली ज्यामुळे तिचे शब्द थांबले.
‘ठीक आहे… ममुआह… बर्‍याच दिवसांनी तुझी सुटका झाली… मम्म… मी ज्याप्रकारे तुझ्या लहान पी पी छळलं, त्यामुळे तुझे स्नायू दुखत आहेत… मुआह…’ प्रीताने तिच्या हातात त्याचे लिंग धरले, तिच्या प्रेमळ स्पर्शाने ते हळू हळू कडक होत असल्याचे जाणवत होते.
‘देवा…’ तिने विचार केला, ‘…त्याने आयुष्यभराचा भार नुकताच स्खलित केला आणि तरीही माझ्या किंचित स्पर्शाने तो ताठ होत आहे.’ सकाळचा मंद प्रकाश पडद्याच्या चकत्यांमधुन त्यांच्या उघड्या अंगावर खेळत होता, त्वचेवर त्वचा घासत होती, श्वासोच्छ्वास एकमेकांत मिसळत होता, एकमेकांमध्ये भिजणारे प्रेम असे ते एकमेकांच्या उबदारपणात रमले. बाई आणि मुलगा चुरगळलेल्या चादरींमध्ये आनंदाने मिठी मारून एकमेकांच्या वासाचा आणि स्पर्शाचा आस्वाद घेत असताना वेळेचा अर्थ हरवल्यासारखे वाटत होते. प्रीथा सलीमपेक्षा इतकी मोठी होती की त्याला तिच्या शरीराच्या मऊपणात हरवलेले आणि गुंतलेले, तिच्या उबदारपणात आणि सर्व प्रेमाचा उपभोग घेत तिच्या कोमट देहात बुडून गेल्यासारखे वाटले. प्रीथाने त्याला जवळ धरले, निरागसपणे पण नाजूकपणे एखाद्या क्षीण पक्ष्यासारखे त्याला गोंजारले.

प्रीथाला स्वतःमध्ये निसर्गाची ओळखीची हाक जाणवू लागली. तिचे मूत्राशय फुगले होते, सर्व उत्साहात आणि उत्कटतेने ती तिच्या इतर शारीरिक गरजा व्यावहारिकरित्या विसरली होती. त्यांनी बराच वेळ पाठीमागे बसले होते, आणि आता उत्कटतेने तिला स्वतःला सावरण्याची निकड जाणवू लागली.
प्रीथा सरकली, स्वत:ला वर उचलत, पण सलीमने त्याचे सडपातळ हात तिच्या गळ्यात वळवले, तिच्या आकर्षक डोळ्यांकडे बघत. तो एका सेकंदासाठीही तिच्यापासून वेगळा होणार नव्हता, त्याने तिला एखाद्या क्षुब्ध मुलाप्रमाणे धरून ठेवले. ‘तु कुठे जात आहे?’ त्याने मंद स्वरात विचारले. ‘बेबी, आईला लघवी करायची आहे, मला काही सेकंद दे आणि मी परत येईन…’ प्रीथाने त्याला गळ घातली.
‘नाही… नाही… नाही… मला तू इथे माझ्यासोबत हवी आहेस. मला आणखी चुंबन हवे आहेत.’ तो म्हणाला.
प्रीताने पटकन ओले चुंबन त्याच्या ओठांवर लावले आणि उठण्याचा प्रयत्न केला पण त्याने तिला इतके घट्ट धरले, त्याने त्याचे ओठ चाटले, तिची लाळ चाखली पण तिला जाऊ दिले नाही, त्याच्या छातीवर दाबत असलेल्या तिच्या स्तनांचा भार, तिच्या पोटातून येणारी उष्णता आणि ती हलण्याचा प्रयत्न करत असताना तिच्या ओलसर झाटांच्या हलक्या गुदगुल्या आणि ती हसत असताना तिच्या श्वासाचे छोटे फुंकर हे त्याला खूप आवडले. तो जवळजवळ तिच्याशी कुस्ती करत होता. प्रीथा तिला उठण्यापासून रोखण्याच्या त्याच्या क्षुल्लक प्रयत्नांवर हसली, ती त्याला सहज टाळू शकते पण तिने संघर्षाचे नाटक करून चिडवले. सलीम आपल्या नवीन आईच्या शरीराचा आनंद घेत होता, तिला अनुभवत होता, तिचे डोके त्याच्या जवळ धरत होता, तिचा श्वास घेत होता ज्याचे त्याला व्यसन लागले होते.

थोड्या संघर्षानंतर प्रीताने शेवटी तिची ताकद वाढवली आणि त्याला हळूवारपणे बेडवर ढकलले. तिला खरोखर जाण्याची गरज होती नाहीतर ती बेडवर लघवी गाळू लागेल. सलीम सौम्य निषेधाने ओरडला पण धीर आला, त्याला तिच्या संयमाची अजिबात परीक्षा घ्यायची नव्हती. ती बेडमधून बाहेर पडताच त्याने उसासा टाकला आणि बेडरूममध्ये संलग्न टॉयलेटच्या दाराकडे जाताना तिच्या भव्य हत्तीच्या चालीकडे एकटक पाहत राहिला, तिच्या मांडीचे स्नायू ज्याप्रकारे पिळदार होते, तिच्या हलणाऱ्या कंबरेमुळे जाड गोलाकार नितंबांची उसळणारी झुळूक तिच्या यमकात होती. वात्सायनने कामसूत्रात याचे वर्णन ‘गज गामिनी’ – हत्तीचे चालणे असे केले आहे. स्त्रीच्या मोहक वाटचालीचे वर्णन करण्यासाठी विद्वान हे साधर्म्य वापरतात. आपण ते एका महिलेच्या मागून पाहू शकता; तुम्ही फक्त तिच्या नितंबांची आणि खांद्यांची हालचाल पहा. आपल्या भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रकारात याला त्रिभंग किंवा आपल्या शरीरातील तीन विराम म्हणतात. आपली बाई अशी चालते. पश्चिमेला ते सरळ चालतात. प्रीथा ही कामसूत्राच्या शिल्पात वर्णिलेली सर्वोत्कृष्ट अल्फा भारतीय स्त्री आहे, फक्त तिची चाल आणि चालणे पुरुषांना निद्रानाश रात्र देऊ शकते आणि सलीम साक्षीदार होता की तिच्या सर्व नग्न वैभवात, सर्वात भाग्यवानांसाठी एक दुर्मिळ विशेषाधिकार आहे. तिने टॉयलेटचा दरवाजा उघडताच तिने मागे वळून सलीमकडे पाहिलं, जो बेडवर भिकाऱ्यासारखा तिची वाट पाहत थांबला होता. दाराच्या मागे ती गायब झाली.

प्रीथा टॉयलेटवर बसणार असताना तिला मागून एक चुळबूळ ऐकू आली. तिने मागे वळून पाहिले तर तिने उघडलेल्या दरवाजातून सलीम डोकावताना दिसला. हा मुलगा तिला त्याच्या नजरेतून एक क्षणही दूर जाऊ देत नव्हता आणि त्याची अंतहीन उत्सुकता तिच्या सर्वात खाजगी क्षणांवरही आक्रमण करत होती. प्रीताने तिच्या मागून दार बंद करायला हवे होते, पण रागाच्या इशाऱ्याने ती वळल्याने तिच्या चेहऱ्यावर नाराजी स्पष्ट दिसत होती. ‘सलीम, तू इथे का आहेस? आई इथे खाजगी क्षण घालवत आहे आणि तू डोकावून अत्यंत उद्धट वागतोयस.’ ती कडक स्वरात म्हणाली. याने सलीमला नकळत पकडले. तिने त्याच्याकडे मागे वळून त्याला आणखी फटकारले. ‘तुला हे माहित असणे आवश्यक आहे की मुलीला तिची गोपनीयता कधी हवी आहे आणि तुला तेथे परवानगी नाही.’ ती थंडपणे म्हणाली. ती सलीमला किती घाबरवत होती ते तिला दिसत होतं.
‘प… पण… दार उघडे होते आई.’ तिच्या मूड स्विंगला घाबरून तो कमजोरपणे म्हणाला. ‘हे माझे घर आहे आणि मला हवे तसे मी कोणतेही दार उघडे ठेवीन.’ प्रेथा म्हणाली. ‘दार उघडले नव्हते, ते लॉक केलेले नव्हते, ते बंद होते आणि बंद दार दिसल्यावर तुला परवानगी मागायची किंवा ठोठावण्याची गरज असते.’ ती म्हणाली.
‘मला… मला माफ कर आई… मी हे पुन्हा कधीच करणार नाही.’ सलीम घाबरट आवाजात म्हणाला.
‘आता जा…’ प्रीथा म्हणाली, ‘आईला शांतपणे लघवी करू दे.’
सलीमने लाजत तोंड झाकले आणि तेथून निघून गेला. प्रीथा समाधानाने हसली. तिला माहित होते की तिला या मुलाला तिच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित करावे लागेल. त्याला त्याच्या सीमा माहित असणे आवश्यक आहे; तो फक्त उत्तेजित पिल्लासारखा धावत होता. त्याला तिच्या गरजांनुसार शिस्त लावणे आवश्यक होते, ती ज्या सामाजिक स्तरावर आहे त्यासाठी त्याला एक परिपूर्ण जोडीदार/मुलगा/सोबती बनवणे आवश्यक होते. ही तिची जबाबदारी होती आणि जी कृतज्ञता व आज्ञाधारकपणा त्याच्या वागण्यातून दिसत होता त्यावरून हे अवघड नव्हते. तो बंडखोर होणार नव्हता. तिने त्याला तिच्या पोटातून जन्म दिला असता तर? तो एका शब्दाचाही विरोध न करता तिच्या इच्छेचे पालन करेल. एकंदरीत तो तिच्या इच्छेप्रमाणे होता.
प्रीथा निश्चिंत झाली, आणि तिचा पृष्ठभाग तळाला भांड्यावर लावला. तिच्या मूत्राशयावर ताण येत असला तरी तिला लघवी करणे कठीण होते. तिने जवळपास वर्षभरात पहिल्यांदाच सेक्स केला होता, तिच्या योनीमध्ये प्रवेश करण्याची सवय नव्हती आणि काल रात्री त्यांनी किती वेळा आणि तीव्रतेने मैथुन केला होता त्यामुळे खरोखरच तिचा मूत्रमार्ग दुखत होता. एक जळजळ होत होती. तिच्या तोंडाला कोरड पडली, तिने तिचे ओठ चाटले आणि तिच्या पुच्चीचे मांसल मांस तिच्या हातांनी खेचले, आतील स्नायूंना आराम दिला.

तिने तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या लघवीच्या छिद्रापर्यंत शक्य तेवढ्या फाकवल्या आणि ती प्रवाहाची वाट पाहत होती. तिच मूत्रमार्ग धडधडत होत, तिच्या मूत्राशयाने अर्ध वेदनादायक आकुंचनांच्या मालिकेत मलमूत्र द्रव तिच्या कालव्यात ढकलल होत.
‘म्म्म्म…’ प्रीताने तिचे ओठ चावले, तिला उष्ण लघवी हळूहळू मूत्रमार्गाच्या नळीतून बाहेर पडताना जाणवत होती. तिने तिची पुच्ची जमेल तितकी पसरवली, गरम द्रव ट्रॅक्टमधून जाताना उबळ सह लहान छिद्र स्पंदन करत होते.
‘आआआआह्हह…’ प्रीथा जवळजवळ ओरडली जेव्हा छिद्रातून पहिला फुगवटा बाहेर पडला, वाफाळणारा गरम अर्धपारदर्शक फिकट पिवळा मूत्र पंक्चर झालेल्या पाईपप्रमाणे बाहेर पडला आणि टॉयलेटच्या प्लास्टिकच्या कड्यावर पसरला.
‘ओह शिट…’ तिने केलेला गोंधळ पाहून प्रीथा दातांमध्ये बडबडली, तिची लघवी प्लास्टिकच्या कड्यावर सर्वत्र होती, खाली टॉवेलवर टपकत होती. तिने गडबड केली होती, ते लाजिरवाणे होते, परंतु त्या क्षणासाठी काहीही नोंदवण्याइतपत दिलासा खूप होता, सोन्याच्या मलमूत्राचा घनदाट प्रवाह कमोडच्या पाण्यामध्ये स्थिर प्रवाहात पसरत होता आणि टॉयलेटमध्ये तीव्र तीक्ष्ण वास येत होता.
ति लीटरमध्ये लघवी करत होती, स्थिर प्रवाह त्यानंतर तिच्या मूत्रमार्गाच्या स्नायूंच्या उबळांसह जलद फवारे. ती संपेपर्यंत, वाटीचा आतील भाग पिवळ्या मलमूत्राने भरला होता. प्रीथाने सुटकेचा उसासा टाकला, ती वाटीवर बसून सुन्नतेचा आनंद घेत होती.
तिने रोलमधून एक लांब टॉयलेट पेपर फाडला आणि नाजूकपणे तिची पुच्ची आणि ओले झाट साफ केले. तिचे पुच्चीद्वार अजूनही कागदाच्या स्पर्शाने संवेदनशील वाटत होते आणि तिने थोडेसे डोळे मिचकावले, लघवीच्या छिद्राभोवती आणि तिच्या मांसल पाकळ्यांभोवती काळजीपूर्वक दाबत पुसले.
तिने स्वतःला उभे केले, थोडे चक्कर आल्यासारखे वाटले आणि टॉयलेट फ्लश केले, तिचे डोके तरंगत होते, तिला थकवा जाणवत होता आणि टॉयलेटची रिम साफ करायला विसरली.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २९

‘अरे चल… तुला बाहेर एकतरी माणूस दिसतोय का? पुढची इमारत खूप दूर आहे, आपल्याला कोणीही पाहू शकत नाही… चल बाल्कनीतून दृश्याचा आनंद घेऊया.’ प्रीथाची खोडकरपणाची आणि साहसाची भावना त्याच्या कारणापेक्षा जबरदस्त होती. नग्न दिसण्याचा धोका निश्चितच होता. जवळपासच्या इमारतींमध्ये...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २८

सलीमचे डोळे आनंदाने मिटले, त्याच्या ओठातून एक मऊ उसासाबाहेर पडला. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या काखेच्या पोकळीच्या खोलवर चोळला जी तिच्या छातीपर्यंत जाते, तिच्या त्वचेचा मऊपणा आणि तिच्या बगलेच्या केसांचा पुन्हा परिचित मादक वास घेत होता. ‘त्याला माझ्या बगलेचे खूप वेड आहे…’...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २७

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २५

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २४

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २३

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २२

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २१

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २०

‘हो मम्मी, तू खूप बलवान आहेस, आणि तरीही तू माझ्याशी खूप सौम्य आहेस.’ तो तिच्या स्तनांच्या उबदार त्वचेवर ओठ घासत म्हणाला. ‘मी तुला नेहमी सुरक्षित ठेवीन बेबी. या जगातील कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही.’ प्रीथा आश्वासक हसत म्हणाली. ‘मला आशा आहे की ही रात्र...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १९

शेवटी त्यांनी धीर दिला, प्रीथा जवळ येत होती आणि सलीम शेवटी त्याच्या नवीन आईला सीमापार ढकलण्याची तयारी करत होता. प्रिताचा देहही उलटी गणतीतून जात होता…‘उफ्फ…जोरात…जोरात…ssss…आआआहहह!’ तिने आक्रोश केला. प्रीथाला माहित होते की ती सलीमच्या अथक धडपडीने लवकरच कळस गाठणार आहे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १८

सलीमला त्याच्या नवीन आईच्या उबदार मिठीचा आनंद झाला पण त्याला आणखी हवे होते. एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या शरीराचा शोध घेणे हे त्याने एक साहसी काम केले होते. हा अनुभव त्याच्यासाठी इतका नवीन आणि परका होता की त्याला ते पुरेसे नव्हते. त्याचे दगडासारख कडक लिंग तिच्या ओल्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १७

प्रीथाला आनंदात बुडल्यासारखं वाटत होतं. सलीमचा लवडा लहान होता, पण तो रॉडसारखा कडक होता, प्रीताला आश्चर्य वाटले की तो एवढ्या वेळ त्याची उभारणी कशी धरून ठेवू शकतो, तिला रोबोटप्रमाणे धक्के होता. त्याचा केस नसलेला लंड इतका गुळगुळीत आणि स्पर्शाचा मखमली होता तो तिच्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १६

सलीमने तिच्या गुलाबासारख्या ओठांवर, तिच्या हनुवटीवर प्रेमाने बोटं फिरवली. तिच्या त्वचेचा मऊपणा जाणवला. सलीमने तिच्या राजहंसाच्या मानेसारख्या लांब मानेचे प्रेमाने चुंबन घेतले, प्रीताने तिचे डोके मागे टेकवले, तिच्या ओठातून एक मंद आक्रोश सुटला तिने त्याला आणखी चुंबन...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १५

शेवटी सलीमच्या थरथरणाऱ्या बोटांनी तिच्या चमकणाऱ्या ओल्या योनी पटलाला स्पर्श केला आणि प्रीथा अनियंत्रितपणे थबकली. ‘नाही… नाही..’ ती श्वास रोखून म्हणाली – ‘तू मला असा हात लावणार नाहीस.’ ती मोठ्याने ओरडली. ‘तुझे ओठ आणि तुझी जीभ वापर, तुझे तोंड वापर, तुझे हात नाही.’ सलीम...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १४

प्रीताने स्वत:ला वर खेचले, सलीम अजून मिठी मारण्यासाठी उत्सुक होता, पण सॅटिनचा नाईटगाऊन तिच्या अंगावर ओझ्यासारखा वाटत होता. तिला तो मुलगा तिच्या संपूर्ण शरीराने अनुभवायचा होता, त्यांच्यामध्ये एकही धागा नसावा. ती गुडघ्यावर बेडवर उभी राहिल्याने सलीम थोडासा गोंधळला. तिने...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १३

प्रीताने उसासा टाकला आणि दोन्ही हातांनी तिचे जड स्तन पिंजून काढले. ‘तुला प्रेम नाकारलं होतं सलीम, दुसरीकडे मी एक असह्य स्त्री आहे जिला माझं प्रेम द्यायला नकार दिला होता माझ्या आत वाढणाऱ्याला. माझ्या आत इतकं प्रेम अडकलं आहे… या स्तनांमध्ये खूप दुखतंय… असं वाटतंय की...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १२

प्रीथाने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग ओढला, तिचे डोळे निरर्थकपणे मागे पडत होते कारण दीर्घायुष्याने तिला ताब्यात घेतले होते. तिच्या मनात विविध विचारांनी थैमान घातले. आज तिने स्वतःला एका सुंदर, खोल पण गुंतागुंतीच्या आणि जबाबदार नात्याशी बांधले होते. जर तिला पुढे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ११

प्रीताचा आवाज गोड होता आणि तिने तिच्या शाळेत संगीताचे धडे घेतले. इतकी वर्षे तिने गाणे सोडले होते, पण ती पुन्हा एकदा गाण्याकडे वळली.सलीमने आईला गाताना पाहिलं. एखादी व्यक्ती इतकी सुंदर आणि देवदूताचा आवाज एकाच वेळी कशी असू शकते? त्याने स्वतःला गुपचूप चिमटे काढले, हे खरे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १०

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ९

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ८

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ७

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ६

काही वेळाने प्रिताने डोळे उघडले. अचानक तिची नजर त्या मुलाच्या चड्डीच्या पुढच्या भागाकडे गेली. ती हैराण झाली. मुलाने खूप जुनी फाटलेली बॉक्सर शॉर्ट्स घातली होती, बटण नसताना चैनची जागा उघडी होती आणि ….अरे! मुलाचे कडक ताठ लिंग त्यातून सरळ बाहेर पडले आणि हवेत ताठ उभे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ५

प्रीथा म्हणाली, ‘ज्याला असे करायचे असेल त्याला मी बघते…थोडे घे…प्लिज’ तिने स्वतः जारमधून काही कुकीज घेतल्या. सलीम अजूनही सहमत नव्हता. प्रीताने तिचा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि हळूच विनवणी केली, ‘तू माझं ऐकणार नाहीस का? बघ…मी तुझ्या आईसारखीच आहे ना?’ हे ऐकताच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ४

दुसरीकडे, मुल सुद्धा संतापजनक स्थितीकडे पाहून थरथरत होते. प्रिताने त्याच्याकडे धाव घेतली आणि त्याला हाताने वर ओढून लिफ्टकडे ओढले. मुलगा सतत विनवणी करत होता, ‘कृपया मला जाऊ द्या मॅडम, मी वचन देतो मी काहीही केले नाही; मी माझ्या आईच्या आत्म्याची शपथ घेतो.’ प्रीथाने लक्ष...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ३

तिची शक्तिशाली हंस मान तिच्या रुंद मजबूत खांद्यांवर अभिमानाने उभी होती, ज्याच्या वरच्या बाजूस एक सुंदर परिपूर्ण अंडाकृती आकाराचा चेहरा मोठ्या गडद डोई डोळ्यांच्या जोडीने सजलेला होता, नाकासारखी तीक्ष्ण बासरी त्यांच्यामधील अंतर कमी करते. तिच्या गर्विष्ठ नाकाच्या खाली,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २

कधी कधी अयान तिच्यासमोर बोलायचा, ‘पृथा तुझ्या गरजा खूप तीव्र आहेत, तुझी लैंगिकता खूप प्रगल्भ आहे, तू फक्त माझ्यामुळे कधी समाधानी होशील का?’ ती खळखळून हसायची आणि म्हणायची, ‘मग काय, तू एकटाच पुरेसा नसलास तर मी तुझा क्लोन बनवीन; अनुवांशिक विज्ञान प्रगत होत आहे.’ शेवटी ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!