मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २३

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य करताना खूप लाज वाटली. प्रीताने त्याची तळमळ शांत केली, ती आता मोकळा श्वास घेत होती, सलीमच्या चेहर्‍यावर उष्ण वासाचे झुळके त्याच्यावर समाधानाचे आणि आनंदाचे भाव उमटत होते. प्रिताने थोडेसे डोळे उघडले, लाजल्यासारखे वाटले कारण सलीम तिच्या हातावर विसावलेल्या तिच्याकडे एकटक पाहत होता, तिच्या उघडलेल्या तोंडाने आपल्या चेहऱ्यावर श्वास सोडावा या अपेक्षेने तिला पाहिले. ‘मला माफ कर बाळा… माझा श्वास खराब झाला आहे… काल रात्री मी धूम्रपान आणि मद्यपान करत होते…’ ती माफी मागून म्हणाली. सलीमने उसासा टाकला आणि तिला सांगितले, ‘ठीक आहे आई… तुझ्याबद्दल काहीही खराब होऊ शकत नाही. तू, तुझा श्वास, तुझा गंध; माझ्यासाठी इतकेच महत्त्वाचे आहे आणि मला ते आवडते. मला तू जे काही आहेस ते सर्व अनुभवायचे आणि चाखायचे आहे… तुझा वास, तुझी चव, तुझा स्पर्श… मला असे वाटते की तू खरी आहेस आणि हे माझे स्वप्न नाही.’ प्रिताला समजले की, त्याला तिच्यासाठी जे वाटले त्यापेक्षा कोणतेही प्रेम खरे किंवा अधिक जिव्हाळ्याचे असू शकत नाही. त्याने तिच्या अस्तित्वाची, तिच्या प्रत्येक अंगाची बिनशर्त काळजी घेतली. प्रीताला तिचे संप्रेरक वाढत असल्याचे जाणवले कारण ती सलीमच्या जवळ गेली आणि तिने तोंड उघडले आणि त्याचा चेहरा आणि नाक जवळजवळ खाऊन टाकले कारण ती जोरात श्वास घेत होती, अधूनमधून कण्हत असताना त्याचा चेहरा तिच्या श्वासाने धुत होता. तिच्या हाताने सहजतेने तिच्या विशाल स्तनाची मालिश केली, स्तनाग्रातून दूध गळत तिच्या त्वचेवरून सलीमच्या छातीवर ओघळले. ‘तुला माझा श्वास आवडतो ना… तुला आईचा श्वास आवडतो…’ ती म्हणाली. ‘हेच मी जगतो आईसाठी… तुझा श्वास माझा प्राणवायू आहे.’ सलीमनी प्रतिक्रिया दिली. प्रीताने उसासा टाकला आणि त्याच्या तोंडात आणि नाकात जोरात श्वास सोडला आणि तिच्या वासाने आणि उबदारपणाने तो भारावून गेला.
प्रेताने सलीमच्या चेहऱ्याला प्रेमाने स्पर्श केला आणि त्याला तिच्या तोंडी पोकळीचा शोध घेण्यास प्रोत्साहित केले कारण त्याच्या अंगावर श्वासोच्छ्वासाचे झोके आणि झोके येत होते. ‘श्वास घे.. मी उसासा टाकत असताना श्वास घे… मी तुझ्याशी बोलत असताना श्वास घे आणि माझ्या वासाचा आनंद घे.’ ‘मला ते आवडते आई…’ सलीम उत्सुकतेने कुरकुरला जेव्हा तिने त्याला उबदार चुंबन देऊन थांबवले, तिची जीभ त्याच्या ओठांना ओलसर स्पर्श करत राहिली आणि त्याच्या ओठांवरून तिचा वास वाफेसारखा उठला. सलीमने आणखी चुंबन घेतले पण प्रीथा त्याला नकार देत हसत मागे फिरली. ‘जर त्याला ते खूप आवडत असेल तर त्याला त्याच्या पूर्ण समाधानासाठी लाड करण्याची गरज नाही.’ पाठीवर बसून हसत हसत तिने खेळकरपणे विचार केला.

सलीमने प्रेमाने आपला सडपातळ हात तिच्याभोवती गुंडाळला, तिच्या स्तनांचे वजन आणि भारदस्तपणा जाणवला. प्रीथा अजूनही त्याच्याकडे कौतुकाने बघत हसत होती. ‘अरे देवा…हा हा हा…माझा सकाळचा घाण श्वास तू कसा घेत आहेस यावर माझा विश्वासच बसत नाही. हे घृणास्पद आहे!’ ‘असं म्हणू नकोस आई, तुझ्याबद्दल काही घृणास्पद असू शकत नाही.’ तो तिच्या कानात बडबडला, ‘मला तुझ्या तोंडाचा वास आवडतो, तुझ्या श्वासाचा वास चांगला आहे की वाईट याने फरक पडत नाही. मला हे जाणवते की ती तूच आहेस, आणि दुसरे काहीही नाही आणि तू जे काही आहेस त्याच्या मी प्रेमात आहे’, हे शब्द हळूवारपणे आणि उत्कटतेने उच्चारत त्याने त्याचा चेहरा तिच्या गालावर घासला. प्रीथा हसत हसत तिच्या नवीन प्रियकराच्या स्तुतीचा आनंद घेत म्हणाली, ‘ठीक आहे पण आणखी नाही, मला आधीच खूप लाज वाटते आहे.’ ती म्हणाली,
‘आई लाजण्यासारखे काही नाही…’ सलीम म्हणाला.
‘मी मुलगी आहे ना?’ प्रीथा म्हणाली, ‘माझ्याबद्दलच्या अप्रिय गोष्टींबद्दल मला लाज वाटायला हवी…’
‘तु बोलत असताना मला तुझा वास येतो…’ सलीमने अडवलं, ‘जोपर्यंत तु माझ्यासोबत या बेडवर आहेस तोपर्यंत मी तुझ्या वासाचा आनंद घेऊ शकतो.’ तो खेळकर म्हणाला. प्रिताने उठण्याचा प्रयत्न केला, ‘ठीक आहे मग मला वाटतं ब्रशची वेळ आली आहे. माझ्याकडे पहा काल रात्रीपासून मला दुर्गंधी येत आहे. मला आंघोळीची पण गरज आहे.’ प्रीथाला खरच सगळीकडे वास येत होता, त्यांना झाकलेली चादर त्यांच्या रसाने आणि घामाने माखलेली होती. त्यांच्या दोन्ही शरीरातून फेरोमोन्स आणि हार्मोन्स गळत होते, ती त्याच्यापेक्षा मोठी असल्याने तिचे शरीर अधिक मजबूत होते. सलीमने प्रीताला घट्ट धरून ठेवले. ‘मम्म्म्म…नाही…’ तो म्हणाला, ‘मला थोडा वेळ असेच राहायचे आहे…मला तुझ्या सकाळच्या वासांचा आनंद घ्यायचा आहे…खूप छान वाटते, जसे मी तुझा परफ्यूम घातला आहे.’
‘तू घाणेरडा मुलगा आहेस’, प्रीथा त्याच्या मागण्या मान्य करत बेडवर परत आली. तिला मॉर्निंग सेक्सची देखील इच्छा होती, परंतु जर ते असेच चालू राहिले तर ते काही आठवडे अंथरुणातून बाहेरच पडणार नाहीत. ‘ठीक आहे, माझा श्वास पूर्ण झाला तुला अजून काय हवे आहे?’ तिने लज्जास्पदपणे विचारले, सलीमने तिच्या मऊ मांसल हातावर घट्ट पकड घेत तिच्या उबदार त्वचेचे चुंबन घेतले.
‘फक्त एक गोष्ट आई, तु प्लीज तुझा हात उचलशील का?’
‘अरे गॉडड… हे खूप अति होतंय!’ प्रीथा असहाय्यतेने हसली, हा मुलगा तिला न्याहारी आणि रात्रीच्या जेवणासाठी घेऊ शकतो. तो अशा ठिकाणी जात होता जिथे दुसरा कोणी गेला नव्हता, तो तिच्या शरीराच्या प्रत्येक कोनाड्याचा आनंद घेत होता.

‘ठीक आहे, पण मला गुदगुल्या करू नकोस. मी तिथं खूप संवेदनशील आहे…’ अपेक्षेने चमकलेल्या त्याच्या डोळ्यात पाहत ती म्हणाली. प्रीथाने तिचा डावा हात वर केला आणि खाली दाट झाडी उघडली ज्याने तिच्या केसांचा सुगंध दिला. काल रात्रीच्या तीव्र घामाच्या समागमानंतर आणि झोपेनंतर तिच्या बगलेतून इतका तीव्र वास येत होता की सलीमला गुदमरले. ‘म्म्म्न्ह्ह..आह्ह्ह’ सलीमने दीर्घ श्वास घेतला आणि उसासा टाकला, त्याचा गरम श्वास तिच्या दाट गुच्छेला घासत होता आणि तिच्या शरीरातून थरथर कापत होता. सलीम अपेक्षेने जवळजवळ हादरत होता. ‘आई, मला तिथं तुझी चव चाखायची आहे… खूप छान वास येतोय… मी स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही.’ सलीम क्षीणपणे म्हणाला, त्याचा आवाज थरथरत होता. प्रिताने उत्तर दिले नाही, तिला या सर्व अभद्रतेची खूप लाज वाटली. ते सर्व सीमा ओलांडत होते. ती त्याला अशा गोष्टी करू देत होती ज्या कोणत्याही स्त्रीला तिच्या समजूतदार मनाने करू दिले नसते. तिला आश्चर्य वाटले की ती या मुलाच्या मागण्यांपुढे खूप जास्त आत्मसमर्पण करत आहे, परंतु ती त्याच्या अपीलांना मान देण्यापासून स्वत: ला मदत करू शकली नाही. सलीमने प्रिताच्या मौनाला अनुपालन मानले आणि दाट केसांच्या गुच्छात स्वतःला बुडवून घेतले. प्रथम त्याने आपला चेहरा आणि नाक चोळले, तो वास काढण्याचा आणि अनुभवण्याचा प्रयत्न केला जो त्याला पूर्ण वेड लावत होता. काल रात्रीच्या प्रदीर्घ उत्कटतेच्या काळात तिला भरपूर घाम येत होता, सर्वत्र आणि विशेषत: तिच्या बगलेच्या आणि जघनाच्या भागाच्या घामाच्या ग्रंथींमधून मादी फेरोमोन स्राव करत होते आणि मग ते लहान मुलांसारखे झोपले तेव्हा सुगंध तिच्या हाताच्या पटीत अडकला आणि वाळला, सकाळी एक मजबूत सुगंध देत.
सलीमला ते वेड लावणारे होते, तो चाटू लागला, शिळे उग्र तंतू आणि आतील मऊ ओलसर मांस चाखू लागला. त्याचे तोंड तिच्या सुंदर आईच्या खारट, मादक चवीने भरले. त्या गंध आणि चवबद्दल काहीतरी इतके जवळचे आणि वैयक्तिक होते की त्याला ते पुरेसे वाटत नव्हते.
प्रिताच्या सुरुवातीच्या लाजिरवाण्याचं रूपांतर हळुहळू काहीतरी वेगळंच होत होतं. हा मुलगा तिच्यावर जे निःसंदिग्ध आदिम प्रेमाचा वर्षाव करत होता, तिच्या सर्वात जवळच्या प्रदेशांचा शोध घेत होता आणि त्याची पूजा करत होता. ज्याप्रकारे त्याने तिच्या प्रत्येक अंगाची जपणूक केली, विशेषत: पितृसत्ताक समाजाने मानलेला सर्वात अप्रिय भाग तिच्या प्रतिबंध आणि विनयशीलतेवर जबरदस्त होता. तिने फक्त त्याला त्याच्या हृदयाच्या पूर्ततेसाठी आनंद घेऊ दिला नाही तर तिला स्वतःच त्यात आनंद मिळू लागला. सलीमच्या या विचित्र वेडामुळे तिलाही कामुक होत होते. प्रीथा विव्हळत होती, त्याला प्रोत्साहन देत होती कारण सलीम उत्साहाने चुंबन घेत होता, चाटत होता आणि हलकेच तिच्या चिकट केसांचे तुकडे चावत होता. त्याने तिच्या बगलेच्या मांसावर कुरघोडी केली, केसाळ मांस त्याच्या लाळेने भिजवले. तो क्षणभर थांबला, त्याच्या तोंडात थोडी लाळ आली आणि झुडूपावर उबदार फेसाळलेल्या थुंकीचा एक मोठा डोल टाकला, ते अर्ध चिपचिपा तोंडी द्रवाने भिजवले. ‘देवा… तू खूप घाणेरडा आहेस… थांब… प्लीज…’ प्रीथा म्हणाली, पण खरंच त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि सलीमला तिच्या स्वरावरूनही ते कळलं होतं.
त्याने ओल्या पॅचवर बोटे टेकवली, जाड सूपमध्ये नूडल्ससारखे केसांचे पट्टे फिरवत होता, तिच्या शिळ्या घामात थुंकी मिसळली होती आणि आतील फेरोमोन एक जंगली वास देत होते. सलीम भुकेल्या पिल्लासारखा वास घेत होता. प्रीथा अस्वस्थ वाटत होती तरीही खूप उत्तेजित झाली होती आणि तिने तिचा दुसरा हात वर केला ज्यामुळे वासाची ताजी बाष्प निघाली आणि सलीम आणखीनच वेडा झाला.

सलीम आता धीट आणि आक्रमक होत चालला होता, त्याने तिच्या अक्षाच्या जाड केसाळ मांसाला चिमटा काढला आणि तो भुकेने चाटत होता. प्रीथासाठी हे थोडे वेदनादायक होते आणि तिने थोडेसे डोकावले, परंतु तिने त्याच्यासाठी वेदना स्वीकारल्या. तिच्या बगलेतील न्यूरॉन्स तिच्या मेंदूवर जलद विद्युत चार्ज पाठवत होते आणि संवेदना किंचित वेदनादायक असूनही तिला भावनांच्या नवीन किनार्यांशी ओळख करून देत होती. काखेत मज्जातंतूंच्या क्लोस्टर्स असतात, आणि संवेदनशील असतात आणि म्हणूनच आपल्याला गुदगुल्या होतात, परंतु जर आपल्या मेंदूला थोड्या वेगळ्या पद्धतीने कॅलिब्रेट केले तर ते आनंदाचे कारण देखील असू शकते, विशेषत: ज्या स्त्रियांच्या संवेदनाक्षम प्रतिक्रिया पुरुषांपेक्षा वेगळ्या आणि मजबूत असतात त्यांच्यासाठी.
‘हे बरोबर नाही…’ प्रीथा क्षीणपणे म्हणाली, ‘…तु आईला विचित्र गोष्टी वाटत आहेत. मी…मी कधीच कोणाला माझ्याशी असं करू दिलं नाही…’ प्रीताला तिच्या त्वचेवर शहारे टोचल्यासारखे वाटत होते. सलीम त्याच्या कामात इतका मग्न होता की तो ऐकूही शकत नाही, त्याने तिचे मांस आणखी जोरात चिमटीत केले, त्याच्या बोटांनी मांसाचा रोल दाबून तो त्याच्या सर्व शक्तीने चोखत होता.
‘आआआह्हह्ह!’ प्रीथा वेदनेने आणि आनंदाने मोठ्याने ओरडली, ‘नाही…प्लीज…इतकं जोरात नको…’ त्याला रोखण्यासाठी काहीही करत नाही. तथापि, शेवटी त्याने सोडले, प्रीथा आरामाने कुडकुडत असताना त्याचे घट्ट चिकटलेले तोंड ओले पॉपसह फ्लश केलेले मांस सोडत होते. पण सलीम पूर्ण झाला नाही, तो जोरात श्वास घेत होता, उत्तेजित होताच तो उठला आणि त्याने तिचा दुसरा हात पकडला, त्याची बोटे तिच्या हाताच्या काखेत मऊ मांसात खोदत होती आणि त्याने तिचा हात वर केला आणि तिच्या उजव्या बगलेच्या उबदार धुकेकडे लोभस नजर टाकली. त्याच्या अचानक झालेल्या आक्रमकतेने प्रिताला धक्काच बसला. सलीम तिच्या अंगावर कोसळला, तिचा हात घट्ट धरला आणि केसांचा श्वास घेतला आणि त्यातून बाहेर पडलेल्या समृद्ध वासाने प्रकट झाला. ‘तो पुन्हा माझा विनयभंग करणार आहे…’ प्रीताने घाबरून विचार केला, तो तिच्यासोबत खूप वागत होता, आणि तिने आता रेषा काढली पाहिजे नाहीतर त्याच्या किशोरवयीन मागण्यांवर तिचा ताबा सुटेल.
‘थांब…थांब…’ तो तिच्या परफ्यूममध्ये गुंग, तिने विरोध केला, ‘नाही… तू माझा खूप आनंद घेत आहेस… तुला थांबावं लागेल बाळा… मी… मी अस्वस्थ वाटत आहे!’ ती हताशपणे म्हणाली, त्याची जीभ ओलसर मांसाच्या चकचकीत पटांवर चमकत होती.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २९

‘अरे चल… तुला बाहेर एकतरी माणूस दिसतोय का? पुढची इमारत खूप दूर आहे, आपल्याला कोणीही पाहू शकत नाही… चल बाल्कनीतून दृश्याचा आनंद घेऊया.’ प्रीथाची खोडकरपणाची आणि साहसाची भावना त्याच्या कारणापेक्षा जबरदस्त होती. नग्न दिसण्याचा धोका निश्चितच होता. जवळपासच्या इमारतींमध्ये...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २८

सलीमचे डोळे आनंदाने मिटले, त्याच्या ओठातून एक मऊ उसासाबाहेर पडला. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या काखेच्या पोकळीच्या खोलवर चोळला जी तिच्या छातीपर्यंत जाते, तिच्या त्वचेचा मऊपणा आणि तिच्या बगलेच्या केसांचा पुन्हा परिचित मादक वास घेत होता. ‘त्याला माझ्या बगलेचे खूप वेड आहे…’...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २७

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २६

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २५

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २४

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २२

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २१

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २०

‘हो मम्मी, तू खूप बलवान आहेस, आणि तरीही तू माझ्याशी खूप सौम्य आहेस.’ तो तिच्या स्तनांच्या उबदार त्वचेवर ओठ घासत म्हणाला. ‘मी तुला नेहमी सुरक्षित ठेवीन बेबी. या जगातील कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही.’ प्रीथा आश्वासक हसत म्हणाली. ‘मला आशा आहे की ही रात्र...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १९

शेवटी त्यांनी धीर दिला, प्रीथा जवळ येत होती आणि सलीम शेवटी त्याच्या नवीन आईला सीमापार ढकलण्याची तयारी करत होता. प्रिताचा देहही उलटी गणतीतून जात होता…‘उफ्फ…जोरात…जोरात…ssss…आआआहहह!’ तिने आक्रोश केला. प्रीथाला माहित होते की ती सलीमच्या अथक धडपडीने लवकरच कळस गाठणार आहे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १८

सलीमला त्याच्या नवीन आईच्या उबदार मिठीचा आनंद झाला पण त्याला आणखी हवे होते. एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या शरीराचा शोध घेणे हे त्याने एक साहसी काम केले होते. हा अनुभव त्याच्यासाठी इतका नवीन आणि परका होता की त्याला ते पुरेसे नव्हते. त्याचे दगडासारख कडक लिंग तिच्या ओल्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १७

प्रीथाला आनंदात बुडल्यासारखं वाटत होतं. सलीमचा लवडा लहान होता, पण तो रॉडसारखा कडक होता, प्रीताला आश्चर्य वाटले की तो एवढ्या वेळ त्याची उभारणी कशी धरून ठेवू शकतो, तिला रोबोटप्रमाणे धक्के होता. त्याचा केस नसलेला लंड इतका गुळगुळीत आणि स्पर्शाचा मखमली होता तो तिच्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १६

सलीमने तिच्या गुलाबासारख्या ओठांवर, तिच्या हनुवटीवर प्रेमाने बोटं फिरवली. तिच्या त्वचेचा मऊपणा जाणवला. सलीमने तिच्या राजहंसाच्या मानेसारख्या लांब मानेचे प्रेमाने चुंबन घेतले, प्रीताने तिचे डोके मागे टेकवले, तिच्या ओठातून एक मंद आक्रोश सुटला तिने त्याला आणखी चुंबन...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १५

शेवटी सलीमच्या थरथरणाऱ्या बोटांनी तिच्या चमकणाऱ्या ओल्या योनी पटलाला स्पर्श केला आणि प्रीथा अनियंत्रितपणे थबकली. ‘नाही… नाही..’ ती श्वास रोखून म्हणाली – ‘तू मला असा हात लावणार नाहीस.’ ती मोठ्याने ओरडली. ‘तुझे ओठ आणि तुझी जीभ वापर, तुझे तोंड वापर, तुझे हात नाही.’ सलीम...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १४

प्रीताने स्वत:ला वर खेचले, सलीम अजून मिठी मारण्यासाठी उत्सुक होता, पण सॅटिनचा नाईटगाऊन तिच्या अंगावर ओझ्यासारखा वाटत होता. तिला तो मुलगा तिच्या संपूर्ण शरीराने अनुभवायचा होता, त्यांच्यामध्ये एकही धागा नसावा. ती गुडघ्यावर बेडवर उभी राहिल्याने सलीम थोडासा गोंधळला. तिने...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १३

प्रीताने उसासा टाकला आणि दोन्ही हातांनी तिचे जड स्तन पिंजून काढले. ‘तुला प्रेम नाकारलं होतं सलीम, दुसरीकडे मी एक असह्य स्त्री आहे जिला माझं प्रेम द्यायला नकार दिला होता माझ्या आत वाढणाऱ्याला. माझ्या आत इतकं प्रेम अडकलं आहे… या स्तनांमध्ये खूप दुखतंय… असं वाटतंय की...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १२

प्रीथाने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग ओढला, तिचे डोळे निरर्थकपणे मागे पडत होते कारण दीर्घायुष्याने तिला ताब्यात घेतले होते. तिच्या मनात विविध विचारांनी थैमान घातले. आज तिने स्वतःला एका सुंदर, खोल पण गुंतागुंतीच्या आणि जबाबदार नात्याशी बांधले होते. जर तिला पुढे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ११

प्रीताचा आवाज गोड होता आणि तिने तिच्या शाळेत संगीताचे धडे घेतले. इतकी वर्षे तिने गाणे सोडले होते, पण ती पुन्हा एकदा गाण्याकडे वळली.सलीमने आईला गाताना पाहिलं. एखादी व्यक्ती इतकी सुंदर आणि देवदूताचा आवाज एकाच वेळी कशी असू शकते? त्याने स्वतःला गुपचूप चिमटे काढले, हे खरे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १०

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ९

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ८

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ७

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ६

काही वेळाने प्रिताने डोळे उघडले. अचानक तिची नजर त्या मुलाच्या चड्डीच्या पुढच्या भागाकडे गेली. ती हैराण झाली. मुलाने खूप जुनी फाटलेली बॉक्सर शॉर्ट्स घातली होती, बटण नसताना चैनची जागा उघडी होती आणि ….अरे! मुलाचे कडक ताठ लिंग त्यातून सरळ बाहेर पडले आणि हवेत ताठ उभे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ५

प्रीथा म्हणाली, ‘ज्याला असे करायचे असेल त्याला मी बघते…थोडे घे…प्लिज’ तिने स्वतः जारमधून काही कुकीज घेतल्या. सलीम अजूनही सहमत नव्हता. प्रीताने तिचा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि हळूच विनवणी केली, ‘तू माझं ऐकणार नाहीस का? बघ…मी तुझ्या आईसारखीच आहे ना?’ हे ऐकताच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ४

दुसरीकडे, मुल सुद्धा संतापजनक स्थितीकडे पाहून थरथरत होते. प्रिताने त्याच्याकडे धाव घेतली आणि त्याला हाताने वर ओढून लिफ्टकडे ओढले. मुलगा सतत विनवणी करत होता, ‘कृपया मला जाऊ द्या मॅडम, मी वचन देतो मी काहीही केले नाही; मी माझ्या आईच्या आत्म्याची शपथ घेतो.’ प्रीथाने लक्ष...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ३

तिची शक्तिशाली हंस मान तिच्या रुंद मजबूत खांद्यांवर अभिमानाने उभी होती, ज्याच्या वरच्या बाजूस एक सुंदर परिपूर्ण अंडाकृती आकाराचा चेहरा मोठ्या गडद डोई डोळ्यांच्या जोडीने सजलेला होता, नाकासारखी तीक्ष्ण बासरी त्यांच्यामधील अंतर कमी करते. तिच्या गर्विष्ठ नाकाच्या खाली,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २

कधी कधी अयान तिच्यासमोर बोलायचा, ‘पृथा तुझ्या गरजा खूप तीव्र आहेत, तुझी लैंगिकता खूप प्रगल्भ आहे, तू फक्त माझ्यामुळे कधी समाधानी होशील का?’ ती खळखळून हसायची आणि म्हणायची, ‘मग काय, तू एकटाच पुरेसा नसलास तर मी तुझा क्लोन बनवीन; अनुवांशिक विज्ञान प्रगत होत आहे.’ शेवटी ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!