मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २४

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो विसावला, त्याचा चेहरा तिच्या मानेच्या वळणावर फिरत होता, त्याने तिच्या मानेच्या आणि छातीच्या वरच्या कोपऱ्याच्या संवेदनशील भागांवर चुंबनांचा वर्षाव केला. प्रीथा पुन्हा शांत झाली, तिला तृप्त आणि आराम वाटला. तिला माहित होते की सलीम कधीही त्याच्या सीमा ओलांडणार नाही आणि तिने त्याच्या चुंबनांचे स्वागत केले. सलीम तिची त्वचा ओलसर करून तिचे चुंबन घेत गेला.
प्रीताने त्याच्यावर केलेल्या सर्व प्रेमाचे प्रतिफळ द्यायचे ठरवले, तिने त्याचे डोके कोमलतेने धरले आणि थरथरत्या तोंडावर तिचे ओठ घासले. सलीमला लगेच तिच्या चुंबनाची भूक लागली आणि प्रीताने त्याची इच्छा पूर्ण केली, तिचे जाड ओठ त्याच्या पातळ ओठांना गुंडाळले आणि हळूवारपणे चोखले. सलीमने तात्काळ तिच्या ओठांवर जीभ फिरवून, मांसल पाकळ्यांवर हळुवारपणे जीभ मारून, आईच्या तोंडाच्या आनंदात मग्न होऊन, शक्य तितक्या जिव्हाळ्याच्या मार्गाने तिचा वास आणि चव यांचा आनंद लुटत प्रतिसाद दिला.
प्रिताची कंबर तापू लागली होती, तिच्या शरीरात आणखी काही हवेहवेसे वाटू लागले होते, तिने त्याच्या किंचितशा रूपाभोवती आपले हात गुंडाळले आणि त्याला तिच्याकडे खेचले, त्याला तिच्या वरती नेले, जिथे ते एकमेकांचा आनंद घेऊ शकतात. सलीम अपेक्षेने थरथर कापत होता, प्रीथाने त्याला तिच्या वर ओढले होते जिथे पुरुषाला स्त्रीच्या शरीराचा पूर्ण ताबा मिळतो.
त्यांनी आपले तोंडाचे खेळणे चालू ठेवतच सलीमला प्रश्न पडला की स्त्रीचे शरीर सुखाचे इतके अतूट भांडार कसे असू शकते? प्रीताचे ओठ, जीभ, तिच्या दातांचे मऊ चावणे, तोंडाच्या पोकळीतील उबदार ओले पोत आणि तिचा श्वास त्याच्या शरीरातून विजेचे धक्के देत होते. तिच्या पायांच्या मध्ये सुरक्षितपणे वसलेले, तिचे हात त्याच्या अरुंद कंबरेला दाबत होते, नकळत तो तिच्या उबदार मऊ पोटावर त्याच्या खालच्या भागांना घासत होता, त्याचा लंड तिच्या त्वचेला प्री-कम सोडून ओल करत होता, तिच्या खोल नाभीमध्ये थोडे चिकट थेंब साचत होते.

सलीम खाली घसरला, त्याच्यात एक भयंकर उत्सुकता होती, तो खाली सरकला, प्रिताला तो काय करणार आहे हे समजले आणि त्याचे केस पकडले आणि त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण आकार आणि वजन दुप्पट असूनही तिला अशक्तपणा जाणवला. ‘नाही…नाही तिकडे जाऊ नकोस…आत्ता नाही…’ तिने विरोध केला पण तिचा आवाज क्षीण झाला होता कारण सलीम तिच्या स्तनांचे चुंबन घेत होता आणि तो खाली सरकला होता. तिच्या दोन पायाच्या मध्ये विसावला. प्रीथा त्याच्या हताश उत्कटतेपुढे हरत चालली होती, निसर्गाच्या एखाद्या शक्तीप्रमाणे तो तिच्यावर आक्रमण करण्याचा मार्ग शोधत होता.
आणि त्याने आक्रमण केले, यावेळी त्याला कोणत्याही मार्गदर्शनाची गरज नव्हती, कोणत्याही अनुभवी स्त्रीच्या हाताने त्याला त्याच्या मार्गाकडे नेले नाही. त्याचे लिंग तिच्या ओल्या योनीत स्वत:हुन आत गेले. अचानक, सलीमने प्रीथाला घट्ट धरून ठेवले आणि त्याच्या नितंबांना एक तीक्ष्ण झटका तिच्या आत खोलवर दडपला. सलीम स्त्री देहाच्या नवीन आनंदाने कुजबुजत होता तर प्रीथाने ‘आआआहहहहहहह हहहहहहहहहहहह हहहहहहहहहहहह हहहहहहहहहहहह! काल रात्रीपासून तिची पुच्ची अजूनही दुखत होती आणि अचानक झालेल्या या जवळजवळ जबरदस्तीने तिला ओरडायला लावले. तिच्या आतील मांसल भिंतींच्या दुखण्यामुळे त्याचे खडक कठीण लिंग आत सरकले होते. ती आधीच गळत होती म्हणून घर्षण चांगले वंगण घालत होते परंतु मज्जातंतूंच्या टोकांना चार्ज करूनही दुखत होते ज्याने खूप आनंद दिला होता. सकाळच्या संभोगाच्या आनंदाच्या तुलनेत वेदना नगण्य बनल्या त्याने आपले कूल्हे चादरीच्या आत पंप करण्यास सुरवात केली.
प्रीथा आनंदाने विव्हळत होती, ती स्वत:ला त्या तरुण मुलाच्या स्वाधीन करत होती त्याचे कूल्हे उन्मत्तपणे हलत होते, त्याची कंबर तिच्या मांडीच्या आतील बाजूस घासत होती, त्याचे लहान पण रॉडसारखे कठोर लिंग तिला जॅकहॅमरसारखे अथकपणे ड्रिलिंग करत होते. रात्रीच्या विश्रांतीने त्याला त्याच्या पूर्ण क्षमतेने पुन्हा चैतन्य दिले होते आणि त्याचे शरीर उबळ गतीने तिच्यामध्ये घुसले होते, चादरींनी घसरलेले ओले थप्पडांचे आवाज येत होते. प्रीथाने शरणागतीच्या हावभावात आपले हात वर केले आणि मुलगा जवळजवळ अशक्य वेगाने आत आणि बाहेर दणके देताना आनंदाने ओरडला. त्याचे शरीर प्रीथाला चिकटून राहिल्याने, तिच्या स्तनांच्या मऊ दरीत डोके गुंफलेले आणि फक्त त्याची कंबरच सर्व काम करत असताना एक वेडेपणा त्याला आवरला होता. प्रीथाला माहित होते की या गतीने तो कोणत्याही क्षणी झडणार आहे, अगदी तिला वाटले की ती कळस गाठत आहे, आणि खूप उशीर होईल आणि ती त्याला त्याच्या आत त्याचे बीज सोडण्यापासून रोखू शकणार नाही. खूप बरे वाटले, सकाळची जवळीक आणि उबदारपणा संमोहित करणारा होता आणि तिच्या आतला खोल आवाज तिला म्हणाला जाऊ दे, त्याला तिच्याबरोबर जाऊ दे; पण प्रीताने शेवटच्या क्षणी प्रतिकार केला कारण तिला तिच्या मूत्रमार्गाच्या मांसल कालव्यात त्याचा लंड परिचितपणे ताठ झाल्याचे जाणवले. शेवटाला पोहोचण्यापूर्वी, तिने त्याची छोटीशी चौकट पकडली आणि त्याला जबरदस्तीने बाहेर काढले, नाही… ती त्याला तिच्या आत झडू देणार नव्हती. त्याचा लंड तिच्या ओल्या प्रेमाच्या बोगद्यातून बाहेर पडल्याने सलीमने निराशेचा एक मोठा आवाज दिला, पण तो तिच्या शक्तीशी जुळत नव्हता. त्याच्या उद्ध्वस्त झालेल्या कामोत्तेजनाच्या निराशेने जवळजवळ रडत तो तडफडत असलेल्या माशासारखा श्वास घेत होता. ‘नाही…थांब…’ प्रितानेही त्याला घट्ट धरून श्वास घेतला. ‘तु माझ्या आत झडणार आहेस आणि त्यासाठी माझी परवानगी नाही.’ ती दबक्या आवाजात म्हणाली. सलीम आणि प्रीथा दोघेही कष्टाने श्वास घेत होते, आणि तिने त्याला तिच्यापासून दूर ढकलले, जवळजवळ दूर फेकले. सलीम पलंगाच्या पलीकडच्या बाजूला एक ठोका देऊन पडला, एक तीक्ष्ण श्वासोच्छ्वास त्याच्या ओठातून आश्चर्याने सोडला.

प्रिताने एका कोपरावर स्वत:ला टेकवले, घाबरलेल्या मुलाकडे तिरकस नजरेने पाहत. ‘मी तुला सांगितले होते सलीम तू माझ्या आत झडू शकत नाहीस… तू ऐकत का नाहीस?’ ती जोरात म्हणाली. ‘मी…मला माफ कर आई…मला माहीत नाही मी काय करत होतो…मी स्वतःला थांबवू शकलो नाही. माझे डोके पूर्णपणे कोरे झाले होते. मला माफ कर…मला माफ कर आई!’ तो कुजबुजला. तो भीतीने जवळजवळ थरथरत होता.
त्याच्या घाबरलेल्या भेकड चेहऱ्याकडे बघून प्रिताचा राग ओसरला. जेव्हा तो तिच्यावर रेंगाळला तेव्हा तिने स्वत: आमंत्रण म्हणून तिच्या मांड्या उघडल्या असताना त्याच्याकडून नियंत्रणाची अपेक्षा कशी करू शकते? एखाद्याच्या शरीरावर पूर्ण ताबा ठेवण्यासाठी तो एक अनुभवी लैंगिक योगी नाही तर केवळ १४-१५ वर्षांचा एक मुलगा आहे. त्याला त्याच्या आयुष्यात असे सुख कधीच मिळाले नव्हते, त्याच्या दडपलेल्या यौवनासह, तिने त्याच्यासाठी उघडलेल्या स्वर्गाच्या दरवाजांनी भारावून न जाणे त्याच्यासाठी अशक्य होते. आता जेव्हा ते दुसऱ्यांदा झवले तेव्हा तिने दुसऱ्यांदा त्याचा ऑरगॅसम नष्ट केला होता तेव्हा तिला थोडे अपराधी वाटले. सलीम असहाय्य होता, त्याला या देवीच्या लहरी आणि लहरीपणाचे पालन करावे लागले, तिच्या प्रॉव्हिडन्सने पवित्र होण्याची त्याची स्वतःची इच्छा नव्हती. तिच्या दैवी काळजीबद्दल तो अधिक कृतज्ञ होता.
काही मिनिटे त्यांच्यात शब्दांची देवाणघेवाण झाली नाही. सलीमने लाजेने आणि भीतीने आपली नजर खाली केली होती, प्रीथा सुद्धा या विचित्र परिस्थितीने अस्वस्थ झाली होती, तिला त्याच्याशी कठोर वागायचे नव्हते, तो खूप मोहक होता. तिने ठरवले की हीच वेळ त्याच्यासाठी आहे, त्याला तो पात्र असलेले प्रेम दाखवले पाहिजे. तिने झाकलेले पांघरून काढले, त्याचे लिंग उघडे पडले जे अजूनही अर्ध कठीण होते आणि तिच्या रसांच्या अवशेषांनी चमकत होते. चादरीखाली अडकलेल्या सेक्सचा वास सुटला आणि तो तिला धडकला. पांघरून त्याच्या संवेदनशील अवयवावर सरकल्याने सलीमने डोकावले. ‘बघू दे…’ प्रीताने त्याला धीर दिला; ‘…ठीक आहे, तु काळजी करू नको. आई आता तुझ्यावर रागावलेली नाही.’ प्रीथाने तिच्या अंगावरून पांघरून काढले, तिची नग्नता त्या मुलासमोर उघडली, त्याला भुरळ घातली आणि त्याच्या जवळ सरकली आणि तिच्या उबदारपणाने त्याला आवरले. तिने तिचा हात त्याच्या थरथरत्या छातीवर ठेवला, त्याला सांत्वन दिले आणि त्याचे धडधडणारे हृदय जाणवले, तो गोंधळून गेला होता की ती काय करणार आहे. तिने डाव्या हाताने त्याच्या छाती आणि पोटाला स्पर्श केला त्याच्या गुळगुळीत उबदार त्वचेवर शहारे उमटले आणि तिचा दुसरा हात त्याच्या ओल्या लंडाभोवती गुंडाळला गेला. तिच्या स्पर्शाला त्वरित प्रतिसाद दिल्याने, काही सेकंदात स्नायू पूर्ण ताठर झाले त्यामुळे ती रोमांचित झाली. तो अपेक्षेने श्वास घेत असताना तिने डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून त्याच्याकडे पाहिले. त्याचा थरथर स्थिर करण्यासाठी तिच्या डाव्या हाताने त्याच्या मध्यभागी दाबल्याने तिने खोडकरपणे तिचे ओठ खेचले, तर उजवा हात त्याच्या लिंगावर काम करत होता, तिच्या रसांचा ओलावा वापरून, ज्याने त्याच्या शाफ्टला अर्धवट लेपित केले होते. हवेच्या संपर्कात आल्याने ज्यूस झपाट्याने सुकत होते आणि प्रीथाला वास फारसा आवडत नव्हता. तिचा स्वतःचा रस चाखण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यांनी प्रतिबंधाच्या सर्व सीमा ओलांडल्या असल्या तरी तिच्या स्वतःच्या स्रावाची चव तिला एक घाण कल्पना वाटली. ती जे करणार होती ते करण्यापूर्वी तिला त्याचा लंड साफ करायचा होता.

‘मी तुला झडवीन बेबी…’ तिने तळमळीने तिच्याकडे पाहणाऱ्या सलीमकडे कुजबुजली, तिचा कोमल उबदार हात तिने त्याच्या शाफ्टला हलवताना खूप छान वाटले. ‘स्वतःला झडवण्याचे इतर अनेक मार्ग आहेत, तुला माझ्या आत ते करण्याची गरज नाही. मी तुला सांगितले ना, तू असे केल्यास माझ्या पोटात बाळ होण्याचा धोका आहे. काल रात्री आपण याबद्दल बोललो होतो, आठवतंय?’ ती हळूच म्हणाली.
‘मी…मला माफ कर आई…मी विसरलो. मी विसरलो तुला बाळ नको आहे…’ सलीम कुजबुजला. ‘असं नाही की मला बाळ नको आहे… मूर्ख!’ प्रीथा हसत म्हणाली, ‘मला सध्या मूल नकोय. मी अजूनही शेवटच्या आजारापासून बरे होत आहे आणि मला आधीच एक मुलगा आहे, मला तो काल दुपारी मिळाला आहे की तू विसरला आहेस मूर्ख?’ ती त्याच्या लंडाला हलवत म्हणाली, तो आनंदला. ‘मी…मला माफ कर आई…मी खूप स्वार्थी होतो…’ सलीमने श्वास घेतला. ‘चुप आता, आईला बाळाची काळजी घेऊ दे.’ प्रीथाने त्याच्या ओठांवर बोट ठेवत स्वतःच्या तोंडात पुरेशी लाळ निर्माण केली. तिला वाटलं थोडं पाणी प्यायला हवं होतं, तिच्या तोंडाला कोरड पडल्यासारखं वाटत होतं पण ती यात व्यत्यय आणायला तयार नव्हती. त्याचा गुळगुळीत लवडा, त्याची पुढची कातडी ज्याप्रकारे वर-खाली सरकत होती ती त्याच्या लालसर, चकचकीत टोकाला उघड करत होती… ती तिला मिठाईसारखी स्वादिष्ट वाटत होती. तिने आपला चेहरा खाली केला आणि लाळेचा एक भव्य फेसाळ डोल सोडला जो त्याच्या टोकावर टपकला आणि लांबी खाली ओघळला. त्याच्या शिरा उत्साहाने बाहेर पडत होत्या. ‘अरेरे…’ सलीम उद्गारला त्याच्या आईच्या तोंडातून आलेला घट्ट फेस त्याच्या लिंगाला भिजवून गेला होता.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २९

‘अरे चल… तुला बाहेर एकतरी माणूस दिसतोय का? पुढची इमारत खूप दूर आहे, आपल्याला कोणीही पाहू शकत नाही… चल बाल्कनीतून दृश्याचा आनंद घेऊया.’ प्रीथाची खोडकरपणाची आणि साहसाची भावना त्याच्या कारणापेक्षा जबरदस्त होती. नग्न दिसण्याचा धोका निश्चितच होता. जवळपासच्या इमारतींमध्ये...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २८

सलीमचे डोळे आनंदाने मिटले, त्याच्या ओठातून एक मऊ उसासाबाहेर पडला. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या काखेच्या पोकळीच्या खोलवर चोळला जी तिच्या छातीपर्यंत जाते, तिच्या त्वचेचा मऊपणा आणि तिच्या बगलेच्या केसांचा पुन्हा परिचित मादक वास घेत होता. ‘त्याला माझ्या बगलेचे खूप वेड आहे…’...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २७

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २६

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २५

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २३

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २२

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २१

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २०

‘हो मम्मी, तू खूप बलवान आहेस, आणि तरीही तू माझ्याशी खूप सौम्य आहेस.’ तो तिच्या स्तनांच्या उबदार त्वचेवर ओठ घासत म्हणाला. ‘मी तुला नेहमी सुरक्षित ठेवीन बेबी. या जगातील कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही.’ प्रीथा आश्वासक हसत म्हणाली. ‘मला आशा आहे की ही रात्र...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १९

शेवटी त्यांनी धीर दिला, प्रीथा जवळ येत होती आणि सलीम शेवटी त्याच्या नवीन आईला सीमापार ढकलण्याची तयारी करत होता. प्रिताचा देहही उलटी गणतीतून जात होता…‘उफ्फ…जोरात…जोरात…ssss…आआआहहह!’ तिने आक्रोश केला. प्रीथाला माहित होते की ती सलीमच्या अथक धडपडीने लवकरच कळस गाठणार आहे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १८

सलीमला त्याच्या नवीन आईच्या उबदार मिठीचा आनंद झाला पण त्याला आणखी हवे होते. एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या शरीराचा शोध घेणे हे त्याने एक साहसी काम केले होते. हा अनुभव त्याच्यासाठी इतका नवीन आणि परका होता की त्याला ते पुरेसे नव्हते. त्याचे दगडासारख कडक लिंग तिच्या ओल्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १७

प्रीथाला आनंदात बुडल्यासारखं वाटत होतं. सलीमचा लवडा लहान होता, पण तो रॉडसारखा कडक होता, प्रीताला आश्चर्य वाटले की तो एवढ्या वेळ त्याची उभारणी कशी धरून ठेवू शकतो, तिला रोबोटप्रमाणे धक्के होता. त्याचा केस नसलेला लंड इतका गुळगुळीत आणि स्पर्शाचा मखमली होता तो तिच्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १६

सलीमने तिच्या गुलाबासारख्या ओठांवर, तिच्या हनुवटीवर प्रेमाने बोटं फिरवली. तिच्या त्वचेचा मऊपणा जाणवला. सलीमने तिच्या राजहंसाच्या मानेसारख्या लांब मानेचे प्रेमाने चुंबन घेतले, प्रीताने तिचे डोके मागे टेकवले, तिच्या ओठातून एक मंद आक्रोश सुटला तिने त्याला आणखी चुंबन...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १५

शेवटी सलीमच्या थरथरणाऱ्या बोटांनी तिच्या चमकणाऱ्या ओल्या योनी पटलाला स्पर्श केला आणि प्रीथा अनियंत्रितपणे थबकली. ‘नाही… नाही..’ ती श्वास रोखून म्हणाली – ‘तू मला असा हात लावणार नाहीस.’ ती मोठ्याने ओरडली. ‘तुझे ओठ आणि तुझी जीभ वापर, तुझे तोंड वापर, तुझे हात नाही.’ सलीम...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १४

प्रीताने स्वत:ला वर खेचले, सलीम अजून मिठी मारण्यासाठी उत्सुक होता, पण सॅटिनचा नाईटगाऊन तिच्या अंगावर ओझ्यासारखा वाटत होता. तिला तो मुलगा तिच्या संपूर्ण शरीराने अनुभवायचा होता, त्यांच्यामध्ये एकही धागा नसावा. ती गुडघ्यावर बेडवर उभी राहिल्याने सलीम थोडासा गोंधळला. तिने...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १३

प्रीताने उसासा टाकला आणि दोन्ही हातांनी तिचे जड स्तन पिंजून काढले. ‘तुला प्रेम नाकारलं होतं सलीम, दुसरीकडे मी एक असह्य स्त्री आहे जिला माझं प्रेम द्यायला नकार दिला होता माझ्या आत वाढणाऱ्याला. माझ्या आत इतकं प्रेम अडकलं आहे… या स्तनांमध्ये खूप दुखतंय… असं वाटतंय की...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १२

प्रीथाने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग ओढला, तिचे डोळे निरर्थकपणे मागे पडत होते कारण दीर्घायुष्याने तिला ताब्यात घेतले होते. तिच्या मनात विविध विचारांनी थैमान घातले. आज तिने स्वतःला एका सुंदर, खोल पण गुंतागुंतीच्या आणि जबाबदार नात्याशी बांधले होते. जर तिला पुढे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ११

प्रीताचा आवाज गोड होता आणि तिने तिच्या शाळेत संगीताचे धडे घेतले. इतकी वर्षे तिने गाणे सोडले होते, पण ती पुन्हा एकदा गाण्याकडे वळली.सलीमने आईला गाताना पाहिलं. एखादी व्यक्ती इतकी सुंदर आणि देवदूताचा आवाज एकाच वेळी कशी असू शकते? त्याने स्वतःला गुपचूप चिमटे काढले, हे खरे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १०

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ९

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ८

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ७

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ६

काही वेळाने प्रिताने डोळे उघडले. अचानक तिची नजर त्या मुलाच्या चड्डीच्या पुढच्या भागाकडे गेली. ती हैराण झाली. मुलाने खूप जुनी फाटलेली बॉक्सर शॉर्ट्स घातली होती, बटण नसताना चैनची जागा उघडी होती आणि ….अरे! मुलाचे कडक ताठ लिंग त्यातून सरळ बाहेर पडले आणि हवेत ताठ उभे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ५

प्रीथा म्हणाली, ‘ज्याला असे करायचे असेल त्याला मी बघते…थोडे घे…प्लिज’ तिने स्वतः जारमधून काही कुकीज घेतल्या. सलीम अजूनही सहमत नव्हता. प्रीताने तिचा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि हळूच विनवणी केली, ‘तू माझं ऐकणार नाहीस का? बघ…मी तुझ्या आईसारखीच आहे ना?’ हे ऐकताच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ४

दुसरीकडे, मुल सुद्धा संतापजनक स्थितीकडे पाहून थरथरत होते. प्रिताने त्याच्याकडे धाव घेतली आणि त्याला हाताने वर ओढून लिफ्टकडे ओढले. मुलगा सतत विनवणी करत होता, ‘कृपया मला जाऊ द्या मॅडम, मी वचन देतो मी काहीही केले नाही; मी माझ्या आईच्या आत्म्याची शपथ घेतो.’ प्रीथाने लक्ष...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ३

तिची शक्तिशाली हंस मान तिच्या रुंद मजबूत खांद्यांवर अभिमानाने उभी होती, ज्याच्या वरच्या बाजूस एक सुंदर परिपूर्ण अंडाकृती आकाराचा चेहरा मोठ्या गडद डोई डोळ्यांच्या जोडीने सजलेला होता, नाकासारखी तीक्ष्ण बासरी त्यांच्यामधील अंतर कमी करते. तिच्या गर्विष्ठ नाकाच्या खाली,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २

कधी कधी अयान तिच्यासमोर बोलायचा, ‘पृथा तुझ्या गरजा खूप तीव्र आहेत, तुझी लैंगिकता खूप प्रगल्भ आहे, तू फक्त माझ्यामुळे कधी समाधानी होशील का?’ ती खळखळून हसायची आणि म्हणायची, ‘मग काय, तू एकटाच पुरेसा नसलास तर मी तुझा क्लोन बनवीन; अनुवांशिक विज्ञान प्रगत होत आहे.’ शेवटी ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!