मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २९

‘अरे चल… तुला बाहेर एकतरी माणूस दिसतोय का? पुढची इमारत खूप दूर आहे, आपल्याला कोणीही पाहू शकत नाही… चल बाल्कनीतून दृश्याचा आनंद घेऊया.’ प्रीथाची खोडकरपणाची आणि साहसाची भावना त्याच्या कारणापेक्षा जबरदस्त होती. नग्न दिसण्याचा धोका निश्चितच होता. जवळपासच्या इमारतींमध्ये डोकावणारा टॉम असू शकतो. प्रत्येकाला माहित होते की या अपार्टमेंटमध्ये एक सुंदर स्त्री एकटी राहत होती आणि कोणाला माहित आहे की कोणती उत्सुक नजर त्यांच्यावर हेरू शकते? पण प्रीताच्या आत काहीतरी बंड झाले. ‘त्यांना हवे ते पाहू दे आणि या लहान मुलाचा हेवा क रुदे.’ हेरगिरीचा धोका तिच्यासाठी आणखी रोमांचक बनला.
‘नाही आई… आपण असे बाहेर जाऊ शकत नाही. तुला असे कोणाला बघू देण्याचा मी धोका पत्करू शकत नाही. तू माझ्यासाठी आणि फक्त माझ्यासाठी नग्न होशील.’ सलीमने मान हलवली. प्रीथाने नकाराच्या रीतीने उसासा टाकला, सलीम तिच्या प्रतिष्ठेचा धोका पत्करण्याइतपत रक्षण करणारा झाला होता, जरी तिला शौर्याचा आग्रह वाटत होता. सलीम अचानक तिच्या हातातून निसटला आणि पलंगाच्या दिशेने धावला. प्रीथा हसली आणि खेळकरपणे त्याचा पाठलाग करत त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करत होती पण तो खूप वेगवान होता.

सलीमने पटकन पलंगावरची चादर पकडली कारण प्रीताने त्याला मागून पकडले; दोघेही अनियंत्रितपणे हसत होते. सलीमने तिच्याशी कुस्ती केली आणि तिने फार प्रयत्न न करता त्याला आपल्या हातात उचलले. तिने त्याला सहजतेने आपल्या बाहूंमध्ये उचलले, तो तिची ताकद पाहून आश्चर्यचकित झाला, तिचे मांसल आणि बळकट बाहू त्याच्या पाठीला आणि पायांना आधार देत होते. त्याने तिच्या खांद्यावर डोके ठेवले आणि तिच्या चेहऱ्याकडे पाहिले जे त्याच्यासाठी विस्तीर्ण हास्याने खुलले होते.
सलीम अजूनही एका हाताने चादर धरून होता तर दुसर्‍या हाताने प्रीताच्या गालावर हळुवारपणे गोंजारत डोळ्यात पाहत होता. त्याच्या धडाची बाजू तिच्या स्तनांच्या आणि पोटाच्या मऊपणावर दाबली गेली, तिच्या हृदयाची धडधड त्याच्या शरीरात घुमत असल्याचे त्याला जाणवत होते, त्याला धरून ठेवलेल्या तिच्या हातांची खात्रीशीर ताकद आणि तिच्या रुंद खांद्यांची ताकद त्याच्यासाठी आश्चर्यकारक होती. तो हाडकुळा असला तरी सलीमचे वजन सहज 45 किलो इतके होते, तो लहान मुलगा नव्हता, पण ती त्याला नवजात बाळाच्या सहजतेने घेऊन जात होती. त्याने तिच्या खांद्यावर डोके टेकवले, त्याचा हात तिच्या मानेभोवती गुंडाळला, उसासा टाकला आणि डोळे मिटले, आरामाने आणि समाधानाने गाल हळूवारपणे तिच्या खांद्यावर घासला.
सलीम इतका मोहक, असहाय्य आणि मिठीत दिसत होता की प्रीथा बाल्कनीसमोर उभी राहून त्याचा आनंद घेत होती. त्याला फक्त तिच्या प्रेमाची आणि संरक्षणाची गरज होती ज्याने तिच्यातील शोकग्रस्त आईला संतुष्ट केले. तिला त्याची गरज भासली, त्याचे तिच्यावरचे अवलंबित्व, तिला दुर्मिळ ऑर्किडसारखे अनमोल वाटले जे तिला रस्त्याच्या कडेला कोणतीही काळजी न घेता वाढताना दिसले जे तिने उचलले आणि स्वतःच्या बागेत त्याचे पालनपोषण करणार. तिच्या आकारमानामुळे आणि ऍथलेटिक पार्श्वभूमीमुळे प्रीथा खूपच मजबूत स्त्री होती, कोणत्याही स्त्रीपेक्षा आणि बहुतेक पुरुषांपेक्षा मजबूत होती, परंतु त्याच्या प्रेमाने तिला आणखी मजबूत केले; तिने त्याला सहजतेने वाहून नेले आणि मुलाच्या पूर्ण अधीनतेचा हा सुंदर क्षण तिच्या बळावर लांबवला. ती तिथेच उभी राहिली, हळुवारपणे त्याला आपल्या बाहूंमध्ये डोलवत, एक सूर गुंजवत, जमिनीवर रोवलेल्या तिच्या मजबूत आणि जाड स्नायूंच्या मांड्या त्याच्या नगण्य वजनाला स्थिरपणे आधार देत होत्या.

शेवटी ती उघड्या बाल्कनीत बाहेर पडली. सलीमच्या नग्न शरीरावर थंडगार ओला वारा वाहू लागल्याने तो थरथरला आणि त्याच्या पूज्य आईची नग्नता पकडू शकणार्‍या अदृश्‍य नजरेने घाबरून पटकन तिच्या खांद्यावर चादर ओढली. प्रीथाने त्याच्या तडफदारपणावर मनसोक्त हशा काढला आणि त्याला स्टूलवर नेले. सलीमला तिच्या मांडीवर बसवत ती आरामात बसली, त्याने स्वत: ला जमेल तितकं चपळ पांढऱ्या चादरीने गुंडाळलं. प्रीथा हसत हसत त्याच्याकडे पाहत होती, वारा तिच्या लांबलचक केसांसह खेळत होता तिच्या डोक्याभोवती एक गडद लहरी प्रभामंडल तयार झाला होता, तिचा चेहरा आनंदाने आणि प्रेमाने पसरत होता जेव्हा ते एकमेकांच्या डोळ्यात खोलवर पाहत.
‘इथे जोरदार वारा आहे, तुला थंडी वाजत आहे का?’ तिने विचारले.
‘नाही आई, मला हवी असलेली उबदारता तू आहेस. फक्त मला जवळ धर आणि मला कधीही सोडू नको…’ सलीमने विनवणी केली.
‘तू आता माझ्यासोबत कायमचा आहेस बाळा…’ प्रीताने त्याला आश्वस्त केले, ‘या जगात कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळं करू शकत नाही.’ त्याने उसासा टाकताच तिने त्याच्या गालाचे प्रेमाने चुंबन घेतले. सलीम तिच्या मांडीवर विसावला, तिचे हात त्याला सुरक्षीतपणे घेरत होते, चादर त्यांच्या नग्नतेवर लपेटली होती, त्यांच्यामध्ये उबदारपणा अडकवत होती. पुन्हा पाऊस सुरू झाला होता, पडणाऱ्या थेंबांनी आकाश धुंद झाले होते.
भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्याचा विचार करत धुक्यात त्यांचे डोळे विस्फारले. हे अनिश्चित, अस्पष्ट होते, समाजाला, लोकांना अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक होते. त्यांनी स्वत: ला अपरिवर्तनीयपणे बांधलेल्या असामान्य पण घट्ट नातेसंबंधांना काळाच्या कसोटीवर उतरावे लागेल, आव्हानांना सामोरे जावे लागेल, पण एका गोष्टीत त्यांनी दृढनिश्चय केला होता, भविष्यात त्यांना एकत्र पाहावे लागेल, प्रीथा आणि सलीम, स्त्री आणि मुलगा, आई आणि मुलगा, प्रेमी कायमचे एकत्र. रस्त्यावर पावसाने थैमान घातले आणि हे शहर एका न ऐकलेल्या कथेचे मूक साक्षीदार बनले, एक असे नाते जे कोणत्याही धर्मग्रंथावर लिहिलेल्या शब्दांपेक्षा मजबूत होते. प्रेमाची कहाणी जी पुढे चालू राहील…

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २८

सलीमचे डोळे आनंदाने मिटले, त्याच्या ओठातून एक मऊ उसासाबाहेर पडला. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या काखेच्या पोकळीच्या खोलवर चोळला जी तिच्या छातीपर्यंत जाते, तिच्या त्वचेचा मऊपणा आणि तिच्या बगलेच्या केसांचा पुन्हा परिचित मादक वास घेत होता. ‘त्याला माझ्या बगलेचे खूप वेड आहे…’...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २७

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २६

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २५

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २४

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २३

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २२

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २१

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २०

‘हो मम्मी, तू खूप बलवान आहेस, आणि तरीही तू माझ्याशी खूप सौम्य आहेस.’ तो तिच्या स्तनांच्या उबदार त्वचेवर ओठ घासत म्हणाला. ‘मी तुला नेहमी सुरक्षित ठेवीन बेबी. या जगातील कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही.’ प्रीथा आश्वासक हसत म्हणाली. ‘मला आशा आहे की ही रात्र...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १९

शेवटी त्यांनी धीर दिला, प्रीथा जवळ येत होती आणि सलीम शेवटी त्याच्या नवीन आईला सीमापार ढकलण्याची तयारी करत होता. प्रिताचा देहही उलटी गणतीतून जात होता…‘उफ्फ…जोरात…जोरात…ssss…आआआहहह!’ तिने आक्रोश केला. प्रीथाला माहित होते की ती सलीमच्या अथक धडपडीने लवकरच कळस गाठणार आहे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १८

सलीमला त्याच्या नवीन आईच्या उबदार मिठीचा आनंद झाला पण त्याला आणखी हवे होते. एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या शरीराचा शोध घेणे हे त्याने एक साहसी काम केले होते. हा अनुभव त्याच्यासाठी इतका नवीन आणि परका होता की त्याला ते पुरेसे नव्हते. त्याचे दगडासारख कडक लिंग तिच्या ओल्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १७

प्रीथाला आनंदात बुडल्यासारखं वाटत होतं. सलीमचा लवडा लहान होता, पण तो रॉडसारखा कडक होता, प्रीताला आश्चर्य वाटले की तो एवढ्या वेळ त्याची उभारणी कशी धरून ठेवू शकतो, तिला रोबोटप्रमाणे धक्के होता. त्याचा केस नसलेला लंड इतका गुळगुळीत आणि स्पर्शाचा मखमली होता तो तिच्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १६

सलीमने तिच्या गुलाबासारख्या ओठांवर, तिच्या हनुवटीवर प्रेमाने बोटं फिरवली. तिच्या त्वचेचा मऊपणा जाणवला. सलीमने तिच्या राजहंसाच्या मानेसारख्या लांब मानेचे प्रेमाने चुंबन घेतले, प्रीताने तिचे डोके मागे टेकवले, तिच्या ओठातून एक मंद आक्रोश सुटला तिने त्याला आणखी चुंबन...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १५

शेवटी सलीमच्या थरथरणाऱ्या बोटांनी तिच्या चमकणाऱ्या ओल्या योनी पटलाला स्पर्श केला आणि प्रीथा अनियंत्रितपणे थबकली. ‘नाही… नाही..’ ती श्वास रोखून म्हणाली – ‘तू मला असा हात लावणार नाहीस.’ ती मोठ्याने ओरडली. ‘तुझे ओठ आणि तुझी जीभ वापर, तुझे तोंड वापर, तुझे हात नाही.’ सलीम...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १४

प्रीताने स्वत:ला वर खेचले, सलीम अजून मिठी मारण्यासाठी उत्सुक होता, पण सॅटिनचा नाईटगाऊन तिच्या अंगावर ओझ्यासारखा वाटत होता. तिला तो मुलगा तिच्या संपूर्ण शरीराने अनुभवायचा होता, त्यांच्यामध्ये एकही धागा नसावा. ती गुडघ्यावर बेडवर उभी राहिल्याने सलीम थोडासा गोंधळला. तिने...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १३

प्रीताने उसासा टाकला आणि दोन्ही हातांनी तिचे जड स्तन पिंजून काढले. ‘तुला प्रेम नाकारलं होतं सलीम, दुसरीकडे मी एक असह्य स्त्री आहे जिला माझं प्रेम द्यायला नकार दिला होता माझ्या आत वाढणाऱ्याला. माझ्या आत इतकं प्रेम अडकलं आहे… या स्तनांमध्ये खूप दुखतंय… असं वाटतंय की...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १२

प्रीथाने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग ओढला, तिचे डोळे निरर्थकपणे मागे पडत होते कारण दीर्घायुष्याने तिला ताब्यात घेतले होते. तिच्या मनात विविध विचारांनी थैमान घातले. आज तिने स्वतःला एका सुंदर, खोल पण गुंतागुंतीच्या आणि जबाबदार नात्याशी बांधले होते. जर तिला पुढे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ११

प्रीताचा आवाज गोड होता आणि तिने तिच्या शाळेत संगीताचे धडे घेतले. इतकी वर्षे तिने गाणे सोडले होते, पण ती पुन्हा एकदा गाण्याकडे वळली.सलीमने आईला गाताना पाहिलं. एखादी व्यक्ती इतकी सुंदर आणि देवदूताचा आवाज एकाच वेळी कशी असू शकते? त्याने स्वतःला गुपचूप चिमटे काढले, हे खरे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १०

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ९

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ८

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ७

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ६

काही वेळाने प्रिताने डोळे उघडले. अचानक तिची नजर त्या मुलाच्या चड्डीच्या पुढच्या भागाकडे गेली. ती हैराण झाली. मुलाने खूप जुनी फाटलेली बॉक्सर शॉर्ट्स घातली होती, बटण नसताना चैनची जागा उघडी होती आणि ….अरे! मुलाचे कडक ताठ लिंग त्यातून सरळ बाहेर पडले आणि हवेत ताठ उभे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ५

प्रीथा म्हणाली, ‘ज्याला असे करायचे असेल त्याला मी बघते…थोडे घे…प्लिज’ तिने स्वतः जारमधून काही कुकीज घेतल्या. सलीम अजूनही सहमत नव्हता. प्रीताने तिचा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि हळूच विनवणी केली, ‘तू माझं ऐकणार नाहीस का? बघ…मी तुझ्या आईसारखीच आहे ना?’ हे ऐकताच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ४

दुसरीकडे, मुल सुद्धा संतापजनक स्थितीकडे पाहून थरथरत होते. प्रिताने त्याच्याकडे धाव घेतली आणि त्याला हाताने वर ओढून लिफ्टकडे ओढले. मुलगा सतत विनवणी करत होता, ‘कृपया मला जाऊ द्या मॅडम, मी वचन देतो मी काहीही केले नाही; मी माझ्या आईच्या आत्म्याची शपथ घेतो.’ प्रीथाने लक्ष...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ३

तिची शक्तिशाली हंस मान तिच्या रुंद मजबूत खांद्यांवर अभिमानाने उभी होती, ज्याच्या वरच्या बाजूस एक सुंदर परिपूर्ण अंडाकृती आकाराचा चेहरा मोठ्या गडद डोई डोळ्यांच्या जोडीने सजलेला होता, नाकासारखी तीक्ष्ण बासरी त्यांच्यामधील अंतर कमी करते. तिच्या गर्विष्ठ नाकाच्या खाली,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २

कधी कधी अयान तिच्यासमोर बोलायचा, ‘पृथा तुझ्या गरजा खूप तीव्र आहेत, तुझी लैंगिकता खूप प्रगल्भ आहे, तू फक्त माझ्यामुळे कधी समाधानी होशील का?’ ती खळखळून हसायची आणि म्हणायची, ‘मग काय, तू एकटाच पुरेसा नसलास तर मी तुझा क्लोन बनवीन; अनुवांशिक विज्ञान प्रगत होत आहे.’ शेवटी ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!