मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २१

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील, आता हात वापर आणि माझ्या पोटावर झड, स्वतःला मोकळं कर.’ ‘पण मी कसं करणार आई? मी हे कधीच केले नाही.’ सलीम असहायपणे म्हणाला. प्रीथाच्या लक्षात आले, जगण्यासाठी लढताना या मुलाला कोणत्याही प्रकारच्या आनंदाची संधी कधीच मिळाली नाही, जेव्हा तुम्हाला पुढील अन्नपदार्थ कधी मिळतील याची खात्री नसते तेव्हा एखाद्याला स्वतःच्या शरीराचा शोध घेणे शक्य नसते, इतर मानवी इच्छा दबल्या जातात. जेव्हा तुमचे पोट रिकामे असते तेव्हा तुम्हाला इतर कोणत्याही इच्छा वाटत नाहीत. ‘तुला आठवतंय मी ते कसं केलं होत? मी तुझी पी पी कशी धरली आणि हळूवारपणे वर आणि खाली कशी हलवली? तसेच कर.’ प्रिताने त्याच्या चकाकणाऱ्या लंडाकडे बोट दाखवत सांगितले, ‘तुझ्या पी पी वर माझा भरपूर प्रेमरस आहे, वंगण म्हणून वापर, आता सुरू कर नाहीतर सुकून जाईल.’ ती म्हणाली.
सलीम आज्ञाधारकपणे त्याचा लंड हलवू लागला, त्याच्या हाताची हालचाल अननुभवी होती, त्याची पकड अनिश्चित होती कारण जास्तीत जास्त आनंद मिळविण्यासाठी किती दबाव आवश्यक आहे हे त्याला माहित नव्हते. ‘तो शिकेल.’ प्रीताने स्वतःला सांगितले आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याच्या मांडीला हात लावला ज्याने तो तिच्यावर अडकला, तिची काख उघड करण्यासाठी पुन्हा तिचा हात वर केला आणि मोहक चेहरे केले ‘येस बेबी कम ऑन मम्मी… मला माझ्या त्वचेवर तुझे गरम वीर्य अनुभवायचे आहे. .. आह्हह्हह्ह…’ तिच्याकडे बघून तो जास्त वेळ थांबू शकणार नाही हे तिला माहीत असल्याने ती खोटी ओरडली. सलीम अस्ताव्यस्तपणे हलवत राहिला पण शेवटी हार मानली… या स्थितीमुळे अत्यंत उत्साही असतानाही तो या विशाल सुंदर स्त्रीच्या कोमलतेवर टेकला होता, तिच्या परमानंदाचा साक्षीदार होता, त्याला त्याच्या मूत्रमार्गात ती वाढ जाणवली नाही. ‘आई… आई…’ तो हताशपणे ओरडला, ‘… ते बाहेर येत नाहीये!’ तो उद्गारला. प्रिताने त्याच्याकडे प्रश्नचिन्हाने पाहिलं, ‘काय झालं? मी तुझ्याशी जसे केले तसे कर… सोपे आहे.’ ती म्हणाली. ‘आई, तू जसं केलंस तसं चांगलं वाटत नाहीये, माझे हात खूप खडबडीत आहेत आणि पी पी दुखत आहे.’ सलीम अशक्तपणे म्हणाला, त्याचे शरीर सुटकेसाठी ओरडत होते.
प्रीताला जाणीव झाली की तो खरं बोलतोय, रस्त्यावरच्या त्याच्या खडतर आयुष्यामुळे त्याचे हात खडबडीत झाले होते. तो मुलगा असूनही त्याचे हात रस्त्यावर राहणाऱ्या बांधकाम कामगारासारखे कठोर झाले होते. प्रिथा त्याच्याकडे बघून प्रेमाने हसत असताना त्याच्यावर सहानुभूती आणि प्रेमाची गर्दी उसळली. सलीमने तिचे मनगट पकडले आणि तिचा हात आपल्या लवड्याकडे नेला. त्याच्या पुढच्या कातडीला तिच्या तळहाताच्या रेशमी गुळगुळीत स्पर्श झाल्यामुळे तो आनंदाने कुजबुजला. प्रीताने तिची पकड थोडीशी उशीरा केली, त्याला चिडवण्यासाठी, त्याने आपले लिंग तिच्या तळहातावर घासले, तिचा हात इतका मऊ होता की त्याला वंगण घालण्याचीही गरज नव्हती, जरी सलीमचा प्री-कम गळत होता.

‘मम्मी… प्लीज… प्लीज तू पूर्वीप्रमाणे धर.’ त्याने किंचाळत विनवणी केली आणि प्रीताने तिच्या लांबलचक नाजूक बोटांनी त्याच्या धडधडणाऱ्या लिंगाला घेरले. त्याचा लवडा आता तिच्या हातात घट्ट गुंडाळलेला होता, प्रीथा हलवू लागली. सलीम आनंदाने ओरडला, ‘ओह माय गॉड आई, खूप छान वाटतंय… तुझा हात खूप मऊ आणि उबदार आहे आणि तू ज्या पद्धतीने ते करतेयस… ते अगदी परफेक्ट… आह… आह…’
प्रीथाने त्याला आत्तापर्यंत तीन वेळा झडवले होते आणि त्याला झडवण्यासाठी लागणारा वेग आणि दबाव तिला नक्की माहीत होता. तिने त्याच्याकडे टक लावून पाहिलं, त्याच्या खडकासारख्या कठीण लिंगावर काम करताना तो खूप गोंडस थरथर कापत होता, तो ज्या प्रकारे तिच्याकडे अर्ध्या चकचकीत डोळ्यांनी पाहत होता, जबरदस्त आनंदाने त्यांना अनेकदा बंद करत होता. तो लंड आता तिच्या हातात गुळगुळीत आणि चिकट वाटत होता. ती सोडून देईल या भीतीने त्याचा हात अजूनही तिचे मनगट धरून होता. शेवटी त्याच्या मांड्या अनियंत्रितपणे थरथरायला लागल्या, तिची कंबर दाबत, प्रीथाला त्याचा स्नायू ताठ झाल्याचे जाणवले आणि शेवटी झटके घेऊन सोडले. सलीम झडला. त्याचे घट्ट उष्ण वीर्य बाहेर आले, प्रथम तिच्या चेहऱ्याच्या खालच्या अर्ध्या भागावर शिंपडत, तिला जबरदस्तीने धक्का देत आणि नंतर तिच्या मानेवर आणि स्तनांवर, अर्ध पांढरे वीर्य आणि स्पष्ट रस आणि नंतर तिच्या पोटावर पसरले. सर्वत्र ओरडत तो खूप झडला होता. प्रीताला त्याने किती वीर्य सोडले यावर विश्वासच बसत नव्हता. त्याने तिच्या शरीराचा बराचसा वरचा भाग त्याच्या चिकाने माखला होता. ‘देवा… खूप सारं वीर्य आहे हे!’ प्रीथा उद्गारली. गेल्या तीन तासांपासून सलीमने एकमेकांच्या शरीराचा आस्वाद घेतल्याने त्याच्यात वाढलेले आणि वाढत गेलेले प्रेम शेवटी सलीमने सोडले.
परिश्रमाने धडधडणारी त्याची छाती, घामाची पातळ चमक त्याच्या गुळगुळीत शरीरावर चमकत होती. सलीम त्याच्या आईच्या पायावर कोसळला प्रीताने हात घट्ट धरले होते . ती त्याला स्वतःला स्पर्श करू देणार नव्हती, तिने त्याला सोडल्यानंतर लगेचच नाही. एक हात त्याच्या मनगटाभोवती गुंडाळला होता, तिने तिच्या उजव्या हाताचा वापर करून त्याच्या वीर्याचे शेवटचे थेंब न थेंब बाहेर काढले जे तिच्या झाटांमध्ये ओघळले. तिचा चेहरा सलीमच्या वीर्यानी माखलेला होता आणि प्रीताने तिचे ओठ चाटत त्याचे वीर्य चाखले. त्याला उग्र चव होती, प्रौढ व्यक्तीच्या खारट वीर्यासारखी नव्हत. तिला ते आवडले, थोडे गिळले. सलीम तिच्या मोठ्या मांसल मांड्यांवर थरथर कापत आणि धडधडत बसला.

परमानंदाचा झटका कमी झाल्यामुळे सलीमने शेवटी स्वतःला वर खेचले आणि प्रीताकडे पाहिले जी अजूनही तो बसलेला असताना पहुडली होती, तिचे वरचे संपूर्ण शरीर आणि चेहरा त्याच्या वीर्याने माखलेला होता, जो आता त्याचा घट्टपणा गमावत होता आणि तिच्या त्वचेवर सर्वत्र लोळत होता. ‘ओह माय गॉड मम्मी… खूप आहे!’ सलीम उद्गारला, त्याने त्याचा लवडा धरला आणि त्याच्याकडे पाहिलं, ‘मला कधीच माहित नव्हतं की यातून इतकं काही निघू शकतं… ही पांढरी गोष्ट!’ प्रीथा मनसोक्त हसली, ‘हा हा हा… तू इतके दिवस ते साठवून ठेवत आहेस म्हणून. तुम्ही जितका उशीर कराल तितका तो तुमच्या गोट्यांमध्ये जमा होईल. मला माहित नाही तू इतका वेळ कसा थांबलास, मला सांगशील का?’
‘काही नाही आई…’ सलीम लाजून हसला, आईच्या ओल्या चेहऱ्यावरून नजर खाली करत ‘मला फक्त तुझा आनंद लांबवायचा होता, तुला खूप छान वाटत होतं, मला माहित आहे की मी सोडले तर मी पुढे चालू ठेवू शकणार नाही आणि मला फक्त तुला तुझ्या लव्ह पॉटमधून अधिक मध सोडताना पाहायचे होते. जेव्हा तु तसे करते तेव्हा तु खूप सुंदर दिसते आणि जेव्हा तु झडते तेव्हा येणारा वास मला आवडतो.’
‘मलाही तुझा वास खूप आवडतो बेबी… बघ मला कसा वास येतोय… तुझ्या वीर्याला खूप स्ट्रॉंग सुगंध आहे.’ प्रीथा प्रेमाने म्हणाली. ‘आता हा सगळा गोंधळ तू मम्मीवर केलायस कोण साफ करणार?’ प्रीथा मस्करीत बोलली. सलीमचा चेहरा उजळला, ‘मी तुला साफ करीन मम्मी, मला काही कापड हवे आहेत… हे खूप आहे.’ त्याने खिल्ली उडवली. प्रीताने तिच्या उघड्या कपाटाकडे बोट दाखवले तिथे काही स्वच्छ टॉवेल होते. सलीमने पटकन त्यातील एक उचलला आणि हळूवारपणे, अतिशय हळूवारपणे तिच्या त्वचेवर थोपटले आणि तिच्या शरीरावरील द्रवरूप वीर्य पुसले. प्रीथा एकदम शांत वाटत होती, सलीम तिचे लाड करत होता. साफसफाईच्या बहाण्यानेही तो तिला फील करत होता, त्याचे हात तिच्या मऊ त्वचेवर आणि मांसावर काम करत आहेत हे तिला माहित होते आणि तिने त्याला नम्रतेने परवानगी दिली. तिने फक्त कल्पना केली की त्याला किती छान वाटत असेल, त्याच्या देवी आईची सेवा करताना त्याच्या आनंदाची सीमा नाही, त्याने आयुष्यात पाहिलेली सर्वात सुंदर स्त्री आणि तिने त्याला शारीरिक मिलन आणि आत्मीयतेचा आशीर्वाद दिला. पहाटेचे अडीच वाजले होते, या वादळाला काही अंत नाही म्हणून आभाळ अजूनही गर्जत होते. प्रीथा आणि सलीम दोघांनाही थकवा जाणवत होता. ते दुपारपासून सतत एकमेकांवर असे प्रेम करत होते, जसे उद्या येणारच नाहीये. त्यांचे अतृप्त प्रेम आणि एकमेकांच्या शरीराचा उत्कट शोध आता उबदार चमकत होता. दोघांनाही शांत व्हायचं होतं, एकमेकांच्या मिठीत राहायचं आणि रात्रभर विश्रांती घ्यायची होती. शारीरिक भूक भागल्यावर ते आध्यात्मिक स्तरावरील घनिष्ठ संबंधांच्या खोल तलावात वितळले. ‘आई, मी तुला मागून धरू का, बरं वाटेल…’ सलीमने विचारलं, प्रीथा त्याच्याकडे बघत हसली, तिला माहीत होतं की, त्याचा आकार तिच्या अर्धा असूनही एखादा पुरुष एखाद्या स्त्रीला जसं धरून ठेवतो, तसं तिला धरायचं होतं, त्यामुळे त्याला एक त्याच्या स्त्रीसाठी खोल बंधन आणि ताबा मिळेल. प्रीतासाठी हे ठीक आहे, ती त्याला मान देऊ शकते, त्याला सुरक्षित वाटू शकते आणि आतापासून ती त्याची आहे हे त्याला कळवू शकते.

सलीम मागे सरकला आणि तिला मागून घट्ट पकडले, त्याचे हात तिच्या मऊ पोटाला घेरले. एक शब्दही न उच्चारता ते तसे राहिले; सलीमने तिला प्रेमाने धरून ठेवत असताना प्रीथा तिच्या विचारात हरवली होती, सलीमने तिच्या केसांच्या सुगंधात, तिच्या खांद्यावर आणि मानेवरचा कोरडा घाम, तिच्या गुळगुळीत त्वचेवर अधूनमधून ओठ अत्यंत कोमलतेने घासल्यामुळे शांतता क्वचितच व्यत्यय आणत होती. प्रीथाला एवढं नाजूकपणे प्रेम कधीच मिळालं नव्हत, सलीम तिच्या अंगात विरघळून जाण्याची तळमळ करत होता, त्याने तिला जसं घट्ट पकडलं होतं, तसं तिला वाटत होतं. जरी तो फक्त एक मुलगा होता, कुपोषणाच्या बिंदूपर्यंत झुकलेला आणि तिचा अर्धा आकार, संरक्षणात्मकता आणि उबदारपणा त्याच्या हात आणि स्पर्शाने दिलेला असला तरी, प्रीथाला अयान सारखे कधीच वाटले नव्हते.
प्रीथा खाली सरकून सलीमकडे पाहत होती, ज्याचे कोमल हात तिच्या केसांतून फिरत होते, ती आता त्याच्या मांडीवर पडली होती. त्या पातळ हाडाच्या पायांनी तिला कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जास्त दिलासा दिला. ‘बेबी, प्लीज मी थोडा वेळ तुझ्या मांडीवर आराम करू का?’ सलीम तिच्याकडे बघून हसला म्हणून तिने हळूच त्याला विचारले. ‘नक्कीच मम्मी, मला तुझ्या डोक्याला मालिश करू दे, तुला आराम वाटेल. मी खूप हळू करेन, मी वचन देतो.’ तो म्हणाला. ‘मला माहीत आहे बेबी तू करशील…’ प्रीथा गडबडली, तिचं मन सुटलं, आज जे घडलं त्यावर तिने विचार केला, ते खूप अचानक, अनपेक्षित, अचानक होतं. काही तासांपूर्वी ती एकटीच रडत होती, एक एकटी स्त्री जिच्याकडे सर्व भौतिक सुखसोयी पैशाने विकत घेता येतात आणि तरीही ती दुःख आणि एकटेपणाने त्रस्त होती. तिला नैराश्याच्या गर्तेत फेकून दिल्याने तिचे नुकसान झाले आणि आता तिथे तिला शारीरिक आणि भावनिक दोन्ही प्रकारे पूर्ण समाधान आणि समाधान वाटू लागले. तिने स्वतःला एका बंधनात अडकवले होते, एक विचित्र बंधन जे तिने कधीही ऐकले नव्हते किंवा पाहिले नव्हते, परंतु तिच्या जीवनाकडे पूर्णपणे भिन्न दृष्टीकोनातून पाहण्याइतके मजबूत बंधन होते. जसं घडायचं होतं तसं घडलं, सलीमला भेटायचं आणि सलीमला तिच्याकडून प्रेम आणि आसरा मिळणं नशिबात होतं. ते ज्या नातेसंबंधात फेकले गेले होते त्याचे वर्णन परंपरागत भाषेत करता येत नाही, त्यांना एकमेकांबद्दल वाटणारे प्रेम आणि करुणा हे एका मुलाचे-आईचे होते, त्यांना एकमेकांमध्ये मिळालेले शारीरिक समाधान हे चिरंतन प्रियकरांसारखे होते आणि त्यांची काळजी आणि समज, एकमेकांना आधार देण्याच्या करारात बांधलेले दोन आत्म्याचे सामायिक होते. त्यांचे वय आणि सामाजिक दर्जा यात अंतर असूनही ते अजिबात चुकीचे वाटले नाही. तिला वाटले की शेवटी सर्व काही ठीक आहे.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २९

‘अरे चल… तुला बाहेर एकतरी माणूस दिसतोय का? पुढची इमारत खूप दूर आहे, आपल्याला कोणीही पाहू शकत नाही… चल बाल्कनीतून दृश्याचा आनंद घेऊया.’ प्रीथाची खोडकरपणाची आणि साहसाची भावना त्याच्या कारणापेक्षा जबरदस्त होती. नग्न दिसण्याचा धोका निश्चितच होता. जवळपासच्या इमारतींमध्ये...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २८

सलीमचे डोळे आनंदाने मिटले, त्याच्या ओठातून एक मऊ उसासाबाहेर पडला. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या काखेच्या पोकळीच्या खोलवर चोळला जी तिच्या छातीपर्यंत जाते, तिच्या त्वचेचा मऊपणा आणि तिच्या बगलेच्या केसांचा पुन्हा परिचित मादक वास घेत होता. ‘त्याला माझ्या बगलेचे खूप वेड आहे…’...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २७

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २६

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २५

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २४

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २३

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २२

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २०

‘हो मम्मी, तू खूप बलवान आहेस, आणि तरीही तू माझ्याशी खूप सौम्य आहेस.’ तो तिच्या स्तनांच्या उबदार त्वचेवर ओठ घासत म्हणाला. ‘मी तुला नेहमी सुरक्षित ठेवीन बेबी. या जगातील कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही.’ प्रीथा आश्वासक हसत म्हणाली. ‘मला आशा आहे की ही रात्र...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १९

शेवटी त्यांनी धीर दिला, प्रीथा जवळ येत होती आणि सलीम शेवटी त्याच्या नवीन आईला सीमापार ढकलण्याची तयारी करत होता. प्रिताचा देहही उलटी गणतीतून जात होता…‘उफ्फ…जोरात…जोरात…ssss…आआआहहह!’ तिने आक्रोश केला. प्रीथाला माहित होते की ती सलीमच्या अथक धडपडीने लवकरच कळस गाठणार आहे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १८

सलीमला त्याच्या नवीन आईच्या उबदार मिठीचा आनंद झाला पण त्याला आणखी हवे होते. एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या शरीराचा शोध घेणे हे त्याने एक साहसी काम केले होते. हा अनुभव त्याच्यासाठी इतका नवीन आणि परका होता की त्याला ते पुरेसे नव्हते. त्याचे दगडासारख कडक लिंग तिच्या ओल्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १७

प्रीथाला आनंदात बुडल्यासारखं वाटत होतं. सलीमचा लवडा लहान होता, पण तो रॉडसारखा कडक होता, प्रीताला आश्चर्य वाटले की तो एवढ्या वेळ त्याची उभारणी कशी धरून ठेवू शकतो, तिला रोबोटप्रमाणे धक्के होता. त्याचा केस नसलेला लंड इतका गुळगुळीत आणि स्पर्शाचा मखमली होता तो तिच्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १६

सलीमने तिच्या गुलाबासारख्या ओठांवर, तिच्या हनुवटीवर प्रेमाने बोटं फिरवली. तिच्या त्वचेचा मऊपणा जाणवला. सलीमने तिच्या राजहंसाच्या मानेसारख्या लांब मानेचे प्रेमाने चुंबन घेतले, प्रीताने तिचे डोके मागे टेकवले, तिच्या ओठातून एक मंद आक्रोश सुटला तिने त्याला आणखी चुंबन...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १५

शेवटी सलीमच्या थरथरणाऱ्या बोटांनी तिच्या चमकणाऱ्या ओल्या योनी पटलाला स्पर्श केला आणि प्रीथा अनियंत्रितपणे थबकली. ‘नाही… नाही..’ ती श्वास रोखून म्हणाली – ‘तू मला असा हात लावणार नाहीस.’ ती मोठ्याने ओरडली. ‘तुझे ओठ आणि तुझी जीभ वापर, तुझे तोंड वापर, तुझे हात नाही.’ सलीम...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १४

प्रीताने स्वत:ला वर खेचले, सलीम अजून मिठी मारण्यासाठी उत्सुक होता, पण सॅटिनचा नाईटगाऊन तिच्या अंगावर ओझ्यासारखा वाटत होता. तिला तो मुलगा तिच्या संपूर्ण शरीराने अनुभवायचा होता, त्यांच्यामध्ये एकही धागा नसावा. ती गुडघ्यावर बेडवर उभी राहिल्याने सलीम थोडासा गोंधळला. तिने...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १३

प्रीताने उसासा टाकला आणि दोन्ही हातांनी तिचे जड स्तन पिंजून काढले. ‘तुला प्रेम नाकारलं होतं सलीम, दुसरीकडे मी एक असह्य स्त्री आहे जिला माझं प्रेम द्यायला नकार दिला होता माझ्या आत वाढणाऱ्याला. माझ्या आत इतकं प्रेम अडकलं आहे… या स्तनांमध्ये खूप दुखतंय… असं वाटतंय की...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १२

प्रीथाने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग ओढला, तिचे डोळे निरर्थकपणे मागे पडत होते कारण दीर्घायुष्याने तिला ताब्यात घेतले होते. तिच्या मनात विविध विचारांनी थैमान घातले. आज तिने स्वतःला एका सुंदर, खोल पण गुंतागुंतीच्या आणि जबाबदार नात्याशी बांधले होते. जर तिला पुढे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ११

प्रीताचा आवाज गोड होता आणि तिने तिच्या शाळेत संगीताचे धडे घेतले. इतकी वर्षे तिने गाणे सोडले होते, पण ती पुन्हा एकदा गाण्याकडे वळली.सलीमने आईला गाताना पाहिलं. एखादी व्यक्ती इतकी सुंदर आणि देवदूताचा आवाज एकाच वेळी कशी असू शकते? त्याने स्वतःला गुपचूप चिमटे काढले, हे खरे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १०

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ९

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ८

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ७

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ६

काही वेळाने प्रिताने डोळे उघडले. अचानक तिची नजर त्या मुलाच्या चड्डीच्या पुढच्या भागाकडे गेली. ती हैराण झाली. मुलाने खूप जुनी फाटलेली बॉक्सर शॉर्ट्स घातली होती, बटण नसताना चैनची जागा उघडी होती आणि ….अरे! मुलाचे कडक ताठ लिंग त्यातून सरळ बाहेर पडले आणि हवेत ताठ उभे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ५

प्रीथा म्हणाली, ‘ज्याला असे करायचे असेल त्याला मी बघते…थोडे घे…प्लिज’ तिने स्वतः जारमधून काही कुकीज घेतल्या. सलीम अजूनही सहमत नव्हता. प्रीताने तिचा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि हळूच विनवणी केली, ‘तू माझं ऐकणार नाहीस का? बघ…मी तुझ्या आईसारखीच आहे ना?’ हे ऐकताच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ४

दुसरीकडे, मुल सुद्धा संतापजनक स्थितीकडे पाहून थरथरत होते. प्रिताने त्याच्याकडे धाव घेतली आणि त्याला हाताने वर ओढून लिफ्टकडे ओढले. मुलगा सतत विनवणी करत होता, ‘कृपया मला जाऊ द्या मॅडम, मी वचन देतो मी काहीही केले नाही; मी माझ्या आईच्या आत्म्याची शपथ घेतो.’ प्रीथाने लक्ष...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ३

तिची शक्तिशाली हंस मान तिच्या रुंद मजबूत खांद्यांवर अभिमानाने उभी होती, ज्याच्या वरच्या बाजूस एक सुंदर परिपूर्ण अंडाकृती आकाराचा चेहरा मोठ्या गडद डोई डोळ्यांच्या जोडीने सजलेला होता, नाकासारखी तीक्ष्ण बासरी त्यांच्यामधील अंतर कमी करते. तिच्या गर्विष्ठ नाकाच्या खाली,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २

कधी कधी अयान तिच्यासमोर बोलायचा, ‘पृथा तुझ्या गरजा खूप तीव्र आहेत, तुझी लैंगिकता खूप प्रगल्भ आहे, तू फक्त माझ्यामुळे कधी समाधानी होशील का?’ ती खळखळून हसायची आणि म्हणायची, ‘मग काय, तू एकटाच पुरेसा नसलास तर मी तुझा क्लोन बनवीन; अनुवांशिक विज्ञान प्रगत होत आहे.’ शेवटी ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!