मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २५

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.
जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ उघडले, क्षणभर थांबून, धडधडणार्‍या लाल टोकावर तिचा उबदार श्वास घासून त्याची अपेक्षा वाढू दिली. तोपर्यंत सलीम जवळजवळ तळमळत होता. त्याला किती बरे वाटले हे त्याला माहीत होते, त्याचा लवडा त्याच्या आईच्या तोंडात, त्याने काल संध्याकाळी ते अनुभवले पण त्याचे समाधान झाले नाही, त्याला आशा होती की यावेळी डोरबेलचा कोणताही असभ्य व्यत्यय येणार नाही आणि त्याची आई त्याला तिच्याबरोबरच्या अंतिम आनंदात मार्गदर्शन करेल. प्रीथाचे डोके बुडले गेले आणि तिचे मऊ मोकळे ओठ त्याच्या लंडाभोवती गुंडाळले गेले, सलीम जवळजवळ आनंदाने विव्हळत होता. ‘आआआहह्न… आई!’ अयानसोबतच्या लग्नादरम्यान प्रीथाने पुरुषांच्या लिंगाच्या शरीरशास्त्राचा तोपर्यंत अभ्यास केला जोपर्यंत तिला बहुतेक पुरुषांपेक्षा चांगले समजत नाही. संवेदनशील स्पॉट्स, हात आणि तोंडाचे तंत्र. तिने आपले हात, डोके, शरीर कसे हलवायचे ते शिकले. डोळ्यांचा संपर्क, लाळ, योग्य शब्द किंवा योग्य हालचाल यासारख्या बारकाव्यामुळे त्याच्या अनुभवात कसा फरक पडू शकतो हे तिला या कृतीचे शास्त्र समजले. स्त्रीच्या तोंडातील उबदारपणा आणि ओलसरपणा व्यतिरिक्त एक स्त्रीच्या ब्लोजॉबच्या जादूकडे पुरुष विशेषत: कसे आकर्षित होतात ही एक घटना आहे आणि प्रीथा तिच्या कठोरपणाची भरपाई सलीमसाठी सर्वात मोठी जादू करून करणार होती.
तिने लाळ तिच्या जीभ आणि ओठांवर पाणीदार आणि निसरड्या – संवेदनायुक्त ओझ्याप्रमाणे खाली सोडू लागली. ती तीच्या हातावरून खाली ओघळू लागली, हात आणि लंडाच घर्षण अगदी गुळगळीत होऊ लागलं. तिचा हात सलीमच्या गरम धडधडणाऱ्या दांड्यावर सहजतेने सरकू लागला. तिला आश्चर्य वाटले की तिला सर्व अतिरिक्त वंगणाची संवेदना किती आवडली आणि तिच्या छोट्या प्रियकराला ते कसे वाटेल याबद्दल तिला आश्चर्य वाटले.
तिने तिच्या जोडीदाराला लंडाच्या पायथ्याशी घट्ट पकडले आणि या सर्व खोडकरपणावर स्वतःशीच हसत तिने प्रेमाने तिची मऊ जिभ शाफ्टच्या खालच्या बाजूने वर चालवली. प्रीथा काम करत असताना कण्हत होती आणि तिच्या तोंडाने शाफ्टला चोखत होती, जीभ तळाशी कुरवाळत होती जेणेकरून लंड च्या तोंडात घट्ट बसेल आणि तिला आवडतं तसं तिच्या घशात तिला गुदमरल्यासारखं होईल.
सलीमने डोके हलवले, गोंधळलेल्या आणि विचलित झालेल्या पिल्लाप्रमाणे त्याच्या नवीन आईला त्याच्या लंडावर पांढरे थुंकीचे बुडबुडे सोडताना आणि ते खाली ओघळताना किती छान दिसत होत – तिच्या हनुवटीपासून त्याच्या गोट्यांपर्यंत लाळ लटकत होती. धडधडणाऱ्या जांभळ्या टोकावर तिने पटकन अर्धपारदर्शक, चकचकीत लाळ तोंडातून थुंकले, तेव्हा तिला जाणवले की तिच्या तोंडात अडकलेली जाड थुंकी तिच्या हनुवटीतून वाहत आहे आणि सलीमच्या गुळगुळीत थरथरणाऱ्या मांडीवर हळूहळू सांडत आहे, तिने खाली पाहिले आणि एक खोल, हवेशीर, कामुक आक्रोश करत, तिच्या रिकाम्या हाताने सगळी लाळ त्याच्या संपूर्ण ओटीपोटावर पसरवली. प्रीताने सलीमकडे पाहिले, तिची जीभ त्याच्या लंडावर घट्ट फिरली. तिच्या लाळ ग्रंथी ओव्हरटाईम काम करत होत्या, तिची हनुवटी चमकदार आणि भरपूर लेपित होती कारण अर्धपारदर्शक लाळेच्या तार हळूहळू लांब आणि लांब होत गेल्या कारण गुरुत्वाकर्षणाने ते सलीमच्या धडधडणाऱ्या क्रॉचकडे खेचले. प्रीताच्या डोळ्यात पाहिल्यावर सलीमचे पोट वाकले. प्रीथाला माहित होते की तो कोणत्याही क्षणी झडेल आणि त्याला विराम दिला. तिने चकचकीत हनुवटी आणि ओठांवर त्याचे टोक चोळले, तिने किशोरवयीन लवडा तिच्या हातात घेतला आणि तो रानटीपणे चोळला, त्यावर थुंकले आणि त्यावरुन हळूवारपणे लाळ ओघळताना पाहिली आणि बेडशीटवर ओले पॅच बनवले. ती फेसाळलेली जाड गरम लाळ तिच्या हातावरून ओघळून त्याच्या सपाट पोटावर वाचताना पाहून ती विव्हळली.

प्रीथा जवळजवळ तिची शांतता गमावून बसली आणि उष्णतेने तिच्या पोटातून एक खोल किंचाळणारा आरडाओरडा बाहेर काढला, तिच्या नवीन खेळाच्या, तरुण मुलाच्या ताज्या लवड्याच्या प्राथमिक लालसेने तिने दात काढले. तिने तिचे तोंड उघडले आणि पुरुषाचे जननेंद्रिय तिच्या घशाच्या मागील बाजूस नेले. प्रीथा जोरजोरात चोखू लागली आणि आता लयीत पडून तिच्या छोट्या प्रियकराशी तुरळक नजरा ठेवत होती. तिच्या तोंडात धडधडणारे मांस आणि रक्त प्रेम स्नायू, गरम आणि धडधडत असलेल्या तिच्या तोंडात घट्ट बंद केलेले सक्शन तिला ऐकू येत होते.
प्रिताने वेग पकडला आणि लंड आणि थुंकीने भरलेल्या तोंडाने कण्हू लागली. सलीमला काय वाटतंय यावर विश्वासच बसत नव्हता. ‘म्म्म्म्म तिचे ओठ आणि तिच्या मऊ ओल्या तोंडाच्या आतील भाग त्याच्या लंडाच्या विरोधात कंप पावत होते. संवेदना खूप अविश्वसनीय होती! ओले चोखण्याचे आवाज, तिच्या तोंडून त्याचा लंड गिळल्याची भावना, खाली लोळणारी जाड लाळ आणि तिच्या गुंजारव ओठांमधून येणारे कंप त्याला वेड लावत होते.
तिने तिचा अंगठा आणि तर्जनी वापरून वाढत्या निसरड्या शाफ्टला स्क्रू केले आणि मुलगा जमिनीवर आलेल्या माशासारखा श्वास घेताना पाहत होती. तिला आता तिच्या गर्विष्ठ तोंडात सलीमचा लवडा जोरात धडधडताना जाणवत होता. प्रीथा पुन्हा आवश्यक असलेल्या श्वासासाठी बाजूला झाली.
तिने पाहिले की तिने लांब पातळ पट्ट्या आणि स्पष्ट बबली लाळेचे जाड दोर यादृच्छिक गोंधळलेल्या नमुन्यांमध्ये मुलाच्या मांडीवर आणि फेसाळलेल्या चकचकीत लवडाभोवती फेकले होते. सलीम जवळजवळ भान गमावण्याच्या मार्गावर होता. प्रीथा या निव्वळ महापूराची तीव्रता पाहून आश्चर्यचकित झाली. सलीमच्या ओल्या प्रदेशातून वाफ आलेल्या तिच्या श्वासोच्छवासाचा वाफ आणि लाळेचा वास.
“मी इतकी लाळ निर्माण करू शकेन हे कोणाला माहीत होतं?” तिने विचार केला आणि एक हवेशीर हसणे सोडले, तिच्या श्वासामुळे टोक धडधडत आणखी प्री-कम बाहेर सोडते.
या सर्वाच्या उत्साहाने तिच्या पुच्चीचा उबदार रस तिच्या मऊ झाटांच्या घनदाट झुडुपात भरला. तिला वाटले की ते दाट धुसरपणात भिजत आहेत आणि तिचे अमृत सार तिच्या मांसल आणि शक्तिशाली आतील मांड्यांवर गाळत आहेत – हळू हळू खाली सरकत आहेत.
सलीम त्याच्या सहनशक्तीच्या टोकावर होता आणि प्रीथाने त्याला झडवण्याचा निर्णय घेतला अन्यथा तो कदाचित शिगला जाईल. तिने तिच्या अनुभवातून आलेल्या दाबाच्या योग्य प्रमाणात त्याच्या शाफ्टला पकडले आणि ते निसरड्या, निसरड्या मांसाच्या खांबावर अचूक लयीत काम केले. प्रीथा हळू हळू आणि मोहकपणे तिची जीभ तिच्या वरच्या ओठावर चालवते जेणेकरून सलीमला तिच्या मादक तोंडाने प्री-कम मिसळलेले जाड लाळ दिसते, तिच्या खालच्या ओठाच्या कोपऱ्यात तीळ ओले चमकत आहे.
प्रीताने आपला संपूर्ण हात चळवळीत उतरवला. तिच्या मनगटाची कृती – वर्तुळाकार आणि द्रव तिच्या बोटांच्या कृतींमध्ये वर आणि खाली हलवल्यासारखे वाटत होते आणि ते सलीमच्या धडधडणाऱ्या लवड्यावर फिरत होते आणि तरुण मुलाला त्याच्या शारीरिक आनंदाच्या शिखरावर नेण्याची धमकी देत ​​होते. प्रीथाच्या ओल्या निसरड्या हाताने सलीमच्या लिंगातून विजेचा झटका आल्याची तापदायक आणि प्राथमिक भावना त्याच्या पोटात एखाद्या आदिम नरकाच्या प्रज्वलनासारखी उसळू लागली. त्याच्या पोटात जणू काही कॉस्मिक रोलर कोस्टर अथकपणे खाली घसरल्याप्रमाणे खाली उतरल्यासारखे वाटत होते.

सलीमच्या रक्तवाहिन्या त्याच्या आत मुंग्या येत होत्या, त्यांच्यातून वाहणाऱ्या द्रव मॅग्माच्या प्रवाहाने झगमगाट होताना दिसत होते, जोपर्यंत सुख आणि वेदना यांच्यातील बारीक रेषा नाहीशा झाल्या आणि त्या दोघी एक धडधडणाऱ्या, विस्कटणाऱ्या, एकत्रित झाल्या. हळूहळू आलेला आनंद, त्याला पुढील मांडी बंद होण्याच्या तयारीसाठी तयार करत होता, सलीमने त्याचे ओठ जवळजवळ रक्त काढण्याइतपत चावले, त्याच्या असहाय्य शरीरातून आनंद तरंगत फिरत होता, जसे की काही स्फोट होणाऱ्या खगोलीय उर्जेसारख्या लहरी मन बदलत होते.
वास्तविकतेचे जग, मूर्त स्वरूप सलीमपासून दूर गेले, त्यांच्यामागील वास्तव उघड झाले. दिशा, अंतर किंवा वेळेच्या पलीकडे विसावलेले स्वरूप नसलेले जग – शारीरिक सुटकेच्या धडाक्यात स्वत:ला हरवून बसलेले, कुजबुजणारे, आक्रसणारे शरीर मागे सोडत असल्याचे दिसते.
त्सुनामीच्या गडगडाटासारखी पहिली कामोत्तेजक लाट त्याच्या असहाय्य शरीरावर आदळली, त्याचा लवडा शेवटच्या वेळी घट्ट झाला आणि मग… गोड गोड सुटला…
प्रीताने सलग तीन झटक्याने आलेले वीर्य गिळले. तिचे तोंड उघडे होते, जाड मोत्यासारखे चिकट वीर्य तिच्या स्पंदित जीभेवर पसरले, तिच्या घशात पसरले आणि लंड मागे खेचत बाकीचे तिची हनुवटी आणि ओठांवर येऊ दिले जिथे ते सलीमच्या क्रॉचवरून ओघळले कारण ती तिच्या तोंडात अजून घेऊ शकत नव्हती. तो किती प्रमाणात झडला आहे ह्यावर तिचा विश्वास च बसत नव्हता
‘इतकं… तो एवढं सगळं त्याच्या त्या लहानशा शरीरात कुठे ठेवतो?!’ तिला आश्चर्य वाटत असतानाच जाड पांढर वीर्य तिच्या तोंडात आणि तोंडावर सर्वत्र पसरले. सलीमने स्वत:ला त्याच्या आईच्या तोंडात झडवले तेव्हा उद्रेकाचा मुख्य जोर हळूहळू कमी होऊ लागला, किनाऱ्यावरून पाणी खाली आल्यासारखे मागे सरकले आणि शेवटी थकल्यासारखे त्याचे तरुण शरीर समाधानाने थरथरत राहिले.
दुसरीकडे प्रीथाला तिच्या तोंडात शुक्राणूंचे भव्य गोबरे सावरता आले नाहीत, ते तिच्या घशाखाली उतरत होते आणि तिला गुदमरत होते, म्हणून तिने खेळकरपणे सलीमच्या लवड्यावरच थुंकले. तिने खरोखरच जोरात थुंकले, मुलाच्या पोटावर आणि छातीवर आणि त्याच्या खाली असलेल्या चादरींचा एक पांढरा शुभ्र गोंधळ करून, काही थेंब त्याच्या हनुवटीवर पडले. ती खरच सगळ्या ओंगळपणाने वेडी झाली होती, पण खूप मजा आली!

तिने तिची ओली बोटं तोंडात घातली आणि ती चाखली, तिचे डोळे चकचकीतपणे चमकत होते. पौगंडावस्थेतील तरुण वर्जिन मुलाचे शरीर यौवनात ताजे असताना त्याच्या वीर्याची चव कशी असेल याचा तिला नेहमी प्रश्न पडायचा. प्रौढ व्यक्तीच्या खारटपणापेक्षा चव थोडी अधिक उग्र आणि स्ट्रॉंग होती; वास अधिक तीव्र होता. तिने थोडंसं गिळलं घेतला पण तरीही तिच्या तोंडात तिची जीभ आणि गालाच्या आतील भागांना चिकटून बरंच काही उरलं होतं. सलीमला धक्काच बसला, तिने स्वत:ला वर उचलले, मान लांबवता येईल तितके डोके मागे वळवले आणि तिच्या खांद्याच्या मागच्या बाजूला ओठांमधून तिच्या थुंकीसह वीर्याचा एक जाड प्रवाह बाहेर खांद्यावर सोडला. तो प्रवाह तिच्या गुळगुळीत त्वचेवरून एका जाड प्रवाहात ओघळत तिच्या गोलाकार गांडीच्या खोल भेगेपर्यंत खाली गेला.
‘अगं आई… काय करतेयस!’ सलीम उद्गारला. प्रिताने तिचे ओठ चाटले आणि सलीमने तोंड झाकून श्वास घेतला. हे जमेल तितके अश्लील होते आणि प्रीथा त्याचा प्रत्येक भाग एन्जॉय करत होती.
शेवटी ती मागे सरकली, चेहरा सलीमकडे होता, तिचा उष्ण कस्तुरीचा श्वास त्याच्या लालबुंद चेहऱ्यावर घासत होता. सलीमने आश्चर्याने तिच्या डोळ्यात पाहिले, प्रीताचा श्वास घेताना त्याची छाती अजूनही धडधडत होती. ‘देवा… तुला माझा लवडा चोखलेला श्वासही आवडतो ना?’ प्रीताने खळखळून हसली. सलीमला बोलता येत नव्हते कारण तो तिच्या ओल्या झालेल्या चेहऱ्याकडे आश्चर्याने आणि कौतुकाने पाहत राहिला. त्याने हळू हळू नजर खाली केली,
‘मला… मला माफ कर आई… मी खूप स्वार्थी होतो, आणि तरीही तू मला माफ करून खूप आनंद दिलास.’ तो म्हणाला.

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २९

‘अरे चल… तुला बाहेर एकतरी माणूस दिसतोय का? पुढची इमारत खूप दूर आहे, आपल्याला कोणीही पाहू शकत नाही… चल बाल्कनीतून दृश्याचा आनंद घेऊया.’ प्रीथाची खोडकरपणाची आणि साहसाची भावना त्याच्या कारणापेक्षा जबरदस्त होती. नग्न दिसण्याचा धोका निश्चितच होता. जवळपासच्या इमारतींमध्ये...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २८

सलीमचे डोळे आनंदाने मिटले, त्याच्या ओठातून एक मऊ उसासाबाहेर पडला. त्याने त्याचा चेहरा तिच्या काखेच्या पोकळीच्या खोलवर चोळला जी तिच्या छातीपर्यंत जाते, तिच्या त्वचेचा मऊपणा आणि तिच्या बगलेच्या केसांचा पुन्हा परिचित मादक वास घेत होता. ‘त्याला माझ्या बगलेचे खूप वेड आहे…’...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २७

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २६

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २४

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २३

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २२

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २१

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २०

‘हो मम्मी, तू खूप बलवान आहेस, आणि तरीही तू माझ्याशी खूप सौम्य आहेस.’ तो तिच्या स्तनांच्या उबदार त्वचेवर ओठ घासत म्हणाला. ‘मी तुला नेहमी सुरक्षित ठेवीन बेबी. या जगातील कोणतीही गोष्ट आपल्याला वेगळे ठेवू शकत नाही.’ प्रीथा आश्वासक हसत म्हणाली. ‘मला आशा आहे की ही रात्र...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १९

शेवटी त्यांनी धीर दिला, प्रीथा जवळ येत होती आणि सलीम शेवटी त्याच्या नवीन आईला सीमापार ढकलण्याची तयारी करत होता. प्रिताचा देहही उलटी गणतीतून जात होता…‘उफ्फ…जोरात…जोरात…ssss…आआआहहह!’ तिने आक्रोश केला. प्रीथाला माहित होते की ती सलीमच्या अथक धडपडीने लवकरच कळस गाठणार आहे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १८

सलीमला त्याच्या नवीन आईच्या उबदार मिठीचा आनंद झाला पण त्याला आणखी हवे होते. एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या शरीराचा शोध घेणे हे त्याने एक साहसी काम केले होते. हा अनुभव त्याच्यासाठी इतका नवीन आणि परका होता की त्याला ते पुरेसे नव्हते. त्याचे दगडासारख कडक लिंग तिच्या ओल्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १७

प्रीथाला आनंदात बुडल्यासारखं वाटत होतं. सलीमचा लवडा लहान होता, पण तो रॉडसारखा कडक होता, प्रीताला आश्चर्य वाटले की तो एवढ्या वेळ त्याची उभारणी कशी धरून ठेवू शकतो, तिला रोबोटप्रमाणे धक्के होता. त्याचा केस नसलेला लंड इतका गुळगुळीत आणि स्पर्शाचा मखमली होता तो तिच्या...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १६

सलीमने तिच्या गुलाबासारख्या ओठांवर, तिच्या हनुवटीवर प्रेमाने बोटं फिरवली. तिच्या त्वचेचा मऊपणा जाणवला. सलीमने तिच्या राजहंसाच्या मानेसारख्या लांब मानेचे प्रेमाने चुंबन घेतले, प्रीताने तिचे डोके मागे टेकवले, तिच्या ओठातून एक मंद आक्रोश सुटला तिने त्याला आणखी चुंबन...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १५

शेवटी सलीमच्या थरथरणाऱ्या बोटांनी तिच्या चमकणाऱ्या ओल्या योनी पटलाला स्पर्श केला आणि प्रीथा अनियंत्रितपणे थबकली. ‘नाही… नाही..’ ती श्वास रोखून म्हणाली – ‘तू मला असा हात लावणार नाहीस.’ ती मोठ्याने ओरडली. ‘तुझे ओठ आणि तुझी जीभ वापर, तुझे तोंड वापर, तुझे हात नाही.’ सलीम...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १४

प्रीताने स्वत:ला वर खेचले, सलीम अजून मिठी मारण्यासाठी उत्सुक होता, पण सॅटिनचा नाईटगाऊन तिच्या अंगावर ओझ्यासारखा वाटत होता. तिला तो मुलगा तिच्या संपूर्ण शरीराने अनुभवायचा होता, त्यांच्यामध्ये एकही धागा नसावा. ती गुडघ्यावर बेडवर उभी राहिल्याने सलीम थोडासा गोंधळला. तिने...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १३

प्रीताने उसासा टाकला आणि दोन्ही हातांनी तिचे जड स्तन पिंजून काढले. ‘तुला प्रेम नाकारलं होतं सलीम, दुसरीकडे मी एक असह्य स्त्री आहे जिला माझं प्रेम द्यायला नकार दिला होता माझ्या आत वाढणाऱ्याला. माझ्या आत इतकं प्रेम अडकलं आहे… या स्तनांमध्ये खूप दुखतंय… असं वाटतंय की...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १२

प्रीथाने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग ओढला, तिचे डोळे निरर्थकपणे मागे पडत होते कारण दीर्घायुष्याने तिला ताब्यात घेतले होते. तिच्या मनात विविध विचारांनी थैमान घातले. आज तिने स्वतःला एका सुंदर, खोल पण गुंतागुंतीच्या आणि जबाबदार नात्याशी बांधले होते. जर तिला पुढे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ११

प्रीताचा आवाज गोड होता आणि तिने तिच्या शाळेत संगीताचे धडे घेतले. इतकी वर्षे तिने गाणे सोडले होते, पण ती पुन्हा एकदा गाण्याकडे वळली.सलीमने आईला गाताना पाहिलं. एखादी व्यक्ती इतकी सुंदर आणि देवदूताचा आवाज एकाच वेळी कशी असू शकते? त्याने स्वतःला गुपचूप चिमटे काढले, हे खरे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : १०

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते....

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ९

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ८

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ७

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ६

काही वेळाने प्रिताने डोळे उघडले. अचानक तिची नजर त्या मुलाच्या चड्डीच्या पुढच्या भागाकडे गेली. ती हैराण झाली. मुलाने खूप जुनी फाटलेली बॉक्सर शॉर्ट्स घातली होती, बटण नसताना चैनची जागा उघडी होती आणि ….अरे! मुलाचे कडक ताठ लिंग त्यातून सरळ बाहेर पडले आणि हवेत ताठ उभे...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ५

प्रीथा म्हणाली, ‘ज्याला असे करायचे असेल त्याला मी बघते…थोडे घे…प्लिज’ तिने स्वतः जारमधून काही कुकीज घेतल्या. सलीम अजूनही सहमत नव्हता. प्रीताने तिचा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि हळूच विनवणी केली, ‘तू माझं ऐकणार नाहीस का? बघ…मी तुझ्या आईसारखीच आहे ना?’ हे ऐकताच...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ४

दुसरीकडे, मुल सुद्धा संतापजनक स्थितीकडे पाहून थरथरत होते. प्रिताने त्याच्याकडे धाव घेतली आणि त्याला हाताने वर ओढून लिफ्टकडे ओढले. मुलगा सतत विनवणी करत होता, ‘कृपया मला जाऊ द्या मॅडम, मी वचन देतो मी काहीही केले नाही; मी माझ्या आईच्या आत्म्याची शपथ घेतो.’ प्रीथाने लक्ष...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : ३

तिची शक्तिशाली हंस मान तिच्या रुंद मजबूत खांद्यांवर अभिमानाने उभी होती, ज्याच्या वरच्या बाजूस एक सुंदर परिपूर्ण अंडाकृती आकाराचा चेहरा मोठ्या गडद डोई डोळ्यांच्या जोडीने सजलेला होता, नाकासारखी तीक्ष्ण बासरी त्यांच्यामधील अंतर कमी करते. तिच्या गर्विष्ठ नाकाच्या खाली,...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी भाग : २

कधी कधी अयान तिच्यासमोर बोलायचा, ‘पृथा तुझ्या गरजा खूप तीव्र आहेत, तुझी लैंगिकता खूप प्रगल्भ आहे, तू फक्त माझ्यामुळे कधी समाधानी होशील का?’ ती खळखळून हसायची आणि म्हणायची, ‘मग काय, तू एकटाच पुरेसा नसलास तर मी तुझा क्लोन बनवीन; अनुवांशिक विज्ञान प्रगत होत आहे.’ शेवटी ती...

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी

नव्याने आलेल्या मॅगझीनची पाने चालत असताना प्रिथाचे डोळे जड झाले होते. हे तिच्यासोबत आजकाल अनेकदा घडत आहे – झोपेच्या गोळ्या घेण्याचे हे परिणाम आहेत. तिला रात्री झोप येत नाही. आणि दिवसभर, अंधार आणि तंद्री तिच्यावर आच्छादन सारखी लटकत असते. तिचा सेल फोन तिच्या पलंगाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!